Podatki lokalne i zabudowa Łysej Góry

23 listopada
ilustracja

23 sesja rady miasta zakończyła się w poniedziałek 23 listopada 2015 około godziny 13.00. Radni zatwierdzili nowe stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. Przyjęto kontrowersyjny plan zagospodarowania lasu i rejonu Łysej Góry, zmniejszono liczbę koncesji na sprzedaż alkoholu oraz przedstawiono wyniki kontroli przez wojewodę oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje w samorządzie lokalnym.

Uchwalono nowe stawki podatków lokalnych  >>> czytaj dalej...

Konsultacje społeczne

Budżet obywatelski 2017

18 listopada 2015

18 listopada 2015 o godz. 17.00 zorganizowano w Urzędzie Miasta spotkanie na temat przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Omawiane propozycje dotyczyły między innymi wysokości środków finansowych na poszczególne zadania i nowego podziału miasta na pojedyncze okręgi, których będą mogły dotyczyć projekty. Sam harmonogram budżetu obywatelskiego ma być jednakowy dla Gdańska, Sopotu, Gdyni i innych gmin w województwie pomorskim.>> czytaj dalej...

Jarmark Świąteczny przeniesiony

27 października 2015

Inaczej niż w latach poprzednich jarmark nie odbędzie się na placu Przyjaciół Sopotu. Na skwerze Kuracyjnym przy molo staną domki handlowe, a pod arkadami stoiska wytwórców rękodzieła i ozdób świątecznych. Jarmark potrwa od 19 grudnia do 3 stycznia 2016 roku. Stoiska będą otwarte w godzinach od 15:00 do 20:00 w dni powszednie, oraz od 10:00 do 20:00 w weekendy i dni świąteczne.

W tym roku między fontanną a sztucznym lodowiskiem stanie maksymalnie 15 zadaszonych   >>> czytaj dalej...

Nowe zasady wykupu lokali

19 października 2015

19 października ok godz. 13.00 zakończyła się transmisja z obrad XII sesji rady miasta.

Radni wprowadzili nowe zasady wykupu mieszkań przez najemców lokali komunalnych. Zniesione zostały dotychczasowe zniżki w wysokości 90% procent. Zniżka będzie wynosiła 50% od wartości rynkowej lokalu. Dodatkowe 10% zniżki będzie można  >>> czytaj dalej...

Wywóz nieczystości i nowe deklaracje śmieciowe

7 września 2015

7 września o 13.00 zakończyła się transmisja XI sesji rady miasta. Zmianom został poddany budżet miasta na obecny rok. Wprowadzono nowe deklaracje dotyczące opłat za śmieci.

Nowe deklaracje wprowadzono zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Będą obowiązywać od początku przyszłego roku 2016. Deklarację na przyszły rok należy składać do   >>> czytaj dalej...

Płatne parkowanie

29 czerwca 2015

IX sesja rady miasta zakończyła się 29 czerwca około godz. 15. Radni zajmowali się między innymi zmianą podziału środków dotacji z funduszu PFRON, nowymi strefami parkowania, planem zagospodarowania końcowego odcinka ulicy Powstańców Warszawy. Rozpatrzone zostały skargi na prezydenta, udzielone zostało absolutorium, oraz zostaną przyjęte sprawozdania z działalności miejskich jednostek budżetowych.  >>> czytaj dalej...

Skarga na prezydenta i dotacje remontowe

25 maja 2015

25 maja po południu zakończyła się około 2,5-godzinna VIII sesja rady   >>> czytaj dalej...

Dyskusja publiczna o zabudowie plaż

25 maja 2015

25 maja o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plaż miejskich północnego pasa i południowego nadmorskiego (plany R-2/03 i R-3/08).

Ostatnio plany dla tego terytorium były ustalane w roku 2013. W stosunku do tych wciąż obowiązujących ustaleń rozszerzono niektóre zapisy dotyczące możliwości zabudowy. Dzięki temu będą mogły powstać nowe obiekty stałe i tymczasowe:  >>> czytaj dalej...

Piknik naukowy na Placu Przyjaciół i Festyn na Brodwinie

23 maja 2015
ilustracja

W sobotę 23 maja odbędzie się Sopocki Dzień Nauki a na Brodwinie festyn dla mieszkańców z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Na placu Przyjaciół Sopotu na dole Monte Cassino staną stoiska w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Stoiska będą oferowały gry, quizy i konkursy dla mieszkańców w godzinach 10-17. Szczegółowy program poszczególnych stoisk:  >>> czytaj dalej...

 

Piknik Rodzinny na Stadionie Leśnym

17 maja 2015
ilustracja

W niedzielę 17 maja 2015 odbędzie się Piknik Rodzinny na Stadionie Leśnym. Przygotowano muzykę na żywo, konkursy i inne atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku. Stadion przy ulicy Wybickiego 48 zaprasza mieszkańców od godz. 11.00 w niedzielę.  >>> czytaj dalej...

 

 

Odpady i skargi na prezydenta

27 kwietnia 2015

O godzinie 14.00 zakończyła się VII sesja rady miasta. Transmisja z obrad trwała od godz. 10.00. Zmianom zostanie poddany budżet miasta. Zrezygnowano z kilku lokalizacji budynków komunalnych, między innymi przy ulicy Okrzei na terenie Parku Karlikowskiego. Działki, które wyłączono z planu budowy mieszkań komunalnych przeznaczono do sprzedaży na cele mieszkaniowe. Rada miasta oddaliła wszystkie rozpatrywane na tej sesji skargi na prezydenta. Określono wysokość środków PFRON na poszczególne cele oraz zasady przyjmowania uczestników zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez MDK w Sopocie. Zatwierdzono również harmonogram budżetu obywatelskiego.

Zakaz muzyki w ogródkach gastronomicznych

6 marca 2015

6 marca prezydent miasta wydał zarządzenie zabraniające emisji muzyki z ogródków gastronomicznych. Uregulowane zostały również zasady urządzania ogródków i stoisk handlowych.

W ogródkach prowadzonych na gruntach miejskich zabronione   >>> czytaj dalej...

 

Plany zagospodarowania i schody przy Wyspiańskiego

2 marca 2015

Zakończyła się VI sesja rady miasta. Uchwalono kilka planów zagospodarowania. Zmieniono regulamin wynajmu lokali komunalnych. Oddalono skargę mieszkańców na wykonanie ze środków budżetu obywatelskiego schodów na ulicy Wyspiańskiego.  >>> czytaj dalej...

Inwestycje i sprzedaż alkoholu

26 stycznia 2015

Zakończyła się IV sesja rady miasta. Zmianom zostaną poddane limity miejsc sprzedaży alkoholu. Ustalono kryteria przyjęć do przedszkoli. Radni zajmowali się również kwalifikacją wojskową, zasadami komunikacji z mieszkańcami oraz projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich do roku 2020.

Aktualności z poprzednich lat

Podatki i opłaty lokalne w Sopocie za rok 2014

Urząd Miasta
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Punkt informacyjny 58 521 37 51
Straż Miejska
ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
58 521 38 50
Zakład Oczyszczania Miasta
Al. Niepodległości 723 A
81-853 Sopot
58 521 38 27