W czwartek 28 lipca nadzwyczajna sesja rady miasta od godz. 15:00.

Aktualności

ilustracja

Nowe tablice nazw ulic

Przy Marynarzy zawieszono tablicę z nazwą Kazimierza Wielkiego.

Ogłoszono projekt nowego systemu identyfikacji miejskiej. W jego skład wejdą nowe tablice z nazwami ulic, drogowskazy dla pieszych, oraz pylony z mapami pozwalające zorientować się w terenie miasta i wyznaczyć trasę do najbliższych atrakcji. Przykładowe tablice zawieszono naprzeciw kas SKM przy Marynarzy. Znajdują się na nich napisy po polsku i angielsku. Jednocześnie zapowiedziano likwidację obecnych brązowych drogowskazów hoteli i restauracji. Nowe drogowskazy mają zostać umieszczone na nowych słupach. Opinie nt. nowego systemu można wyrazić w ankiecie dostępnej w Sopotece, Urzędzie Miasta i Informacji Turystycznej. Będzie ją można wypełniać do 5 sierpnia.

Otwarcie Księżycowej

11 lipca 2016

Otwarto jezdnię ulicy Księżycowej po remoncie chodnika i skarp wąwozu. Nowy chodnik zbudowano po zachodniej stronie ulicy. W najwęższym miejscu utworzono dodatkowe przewężenie z pierwszeństwem dla pojazdów wjeżdżających pod górę. Prace trwały 5 tygodni.

Remont kładki Westerplatte

20 czerwca 2016

Mostek nad jarem w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte został zamknięty na czas remontu. Rozebrano drewniany pomost kładki i ustawiono znaki pozwalające ominąć remontowany mostek schodami na zboczach wąwozu. Nowa konstrukcja będzie miała o jedną podporę mniej. Planowy termin zakończenia remontu to koniec września.

ilustracja

Pozostałe informacje

Rewitalizacja Parku Herbstów

ilustracja

2 kwietnia o 15.30 w mediatece przy Kościuszki 14 odbył się połączony ze spacerem wykład dla mieszkańców na temat rewitalizacji zieleni wokół rezydencji Herbstów przy Kościuszki 29. Fragment jej dawnego parku został w ub. r. wyznaczony do przejęcia przez gminę.   >>> czytaj dalej...

Spotkania mieszkańców z policjantami

ilustracja

21 marca br. Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała sprawozdania ze spotkań z mieszkańcami poświęconym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie miasta. Spotkania odbywały się w kilku miejscach na przełomie lutego i marca. Były prowadzone w ramach ogólnopolskich konsultacji „Map zagrożeń” – narzędzia do poprawy bezpieczeństwa i porządku pu  >>> czytaj dalej...

Budżet obywatelski i szpital geriatryczny

ilustracja

21 marca 2016 po godzinie 14.00 zakończyła się XVI sesja rady miasta. Wprowadzono nowe zasady budżetu obywatelskiego, odroczono budowę szpitala geriatrycznego, zmniejszono liczbę sklepów z alkoholem. Skrócono okres remontu mostku nad wąwozem Westerplatte i zaplanowano wzmocnienie skarpy sopockiej. Radni zajęli się też dwiema skargami na prezydenta i planami zagospodarowania przestrzennego.  >>> czytaj dalej...

Drobna podwyżka czynszów

ilustracja

25 lutego 2016 prezydent wydał zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Stawki czynszu wzrosły o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymane zostały dotychczasowe zniżki za lokale niepełnowartościowe.  >>> czytaj dalej...

Nowe osiedle przy Smolnej

ilustracja

15 lutego o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Świemirowskiej wzdłuż ulic Reja i Smolnej (R-5/03). Projekt przewiduje m.in. nowe budynki na wzgórzu nad Smolną. Spotkanie prowadził Krzysztof Swędrzyński z Wydziału Urbanistyki i Architektury i projektant planu  >>> czytaj dalej...

Obligacje i przyjęcia do szkół

ilustracja

8 lutego 2016 ok. 11.40 zakończyły się obrady 15. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, wykonaniem ekspertyz powiększania się plaży przy molo, kryteriami przyjmowania kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany został regulamin czystości i porządku.   >>> czytaj dalej...