Wywóz nieczystości i nowe deklaracje śmieciowe

7 września 2015

7 września o 13.00 zakończyła się transmisja XI sesji rady miasta. Zmianom został poddany budżet miasta na obecny rok. Wprowadzono nowe deklaracje dotyczące opłat za śmieci.

Nowe deklaracje wprowadzono zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Będą obowiązywać od początku przyszłego roku 2016. Deklarację na przyszły rok należy składać do   >>> czytaj dalej...

Płatne parkowanie

29 czerwca 2015

IX sesja rady miasta zakończyła się 29 czerwca około godz. 15. Radni zajmowali się między innymi zmianą podziału środków dotacji z funduszu PFRON, nowymi strefami parkowania, planem zagospodarowania końcowego odcinka ulicy Powstańców Warszawy. Rozpatrzone zostały skargi na prezydenta, udzielone zostało absolutorium, oraz zostaną przyjęte sprawozdania z działalności miejskich jednostek budżetowych.  >>> czytaj dalej...

Skarga na prezydenta i dotacje remontowe

25 maja 2015

25 maja po południu zakończyła się około 2,5-godzinna VIII sesja rady   >>> czytaj dalej...

Dyskusja publiczna o zabudowie plaż

25 maja 2015

25 maja o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plaż miejskich północnego pasa i południowego nadmorskiego (plany R-2/03 i R-3/08).

Ostatnio plany dla tego terytorium były ustalane w roku 2013. W stosunku do tych wciąż obowiązujących ustaleń rozszerzono niektóre zapisy dotyczące możliwości zabudowy. Dzięki temu będą mogły powstać nowe obiekty stałe i tymczasowe:  >>> czytaj dalej...

Piknik naukowy na Placu Przyjaciół i Festyn na Brodwinie

23 maja 2015
ilustracja

W sobotę 23 maja odbędzie się Sopocki Dzień Nauki a na Brodwinie festyn dla mieszkańców z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Na placu Przyjaciół Sopotu na dole Monte Cassino staną stoiska w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Stoiska będą oferowały gry, quizy i konkursy dla mieszkańców w godzinach 10-17. Szczegółowy program poszczególnych stoisk:  >>> czytaj dalej...

 

Piknik Rodzinny na Stadionie Leśnym

17 maja 2015
ilustracja

W niedzielę 17 maja 2015 odbędzie się Piknik Rodzinny na Stadionie Leśnym. Przygotowano muzykę na żywo, konkursy i inne atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku. Stadion przy ulicy Wybickiego 48 zaprasza mieszkańców od godz. 11.00 w niedzielę.  >>> czytaj dalej...

 

 

Odpady i skargi na prezydenta

27 kwietnia 2015

O godzinie 14.00 zakończyła się VII sesja rady miasta. Transmisja z obrad trwała od godz. 10.00. Zmianom zostanie poddany budżet miasta. Zrezygnowano z kilku lokalizacji budynków komunalnych, między innymi przy ulicy Okrzei na terenie Parku Karlikowskiego. Działki, które wyłączono z planu budowy mieszkań komunalnych przeznaczono do sprzedaży na cele mieszkaniowe. Rada miasta oddaliła wszystkie rozpatrywane na tej sesji skargi na prezydenta. Określono wysokość środków PFRON na poszczególne cele oraz zasady przyjmowania uczestników zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez MDK w Sopocie. Zatwierdzono również harmonogram budżetu obywatelskiego.

Zakaz muzyki w ogródkach gastronomicznych

6 marca 2015

6 marca prezydent miasta wydał zarządzenie zabraniające emisji muzyki z ogródków gastronomicznych. Uregulowane zostały również zasady urządzania ogródków i stoisk handlowych.

W ogródkach prowadzonych na gruntach miejskich zabronione   >>> czytaj dalej...

 

Plany zagospodarowania i schody przy Wyspiańskiego

2 marca 2015

Zakończyła się VI sesja rady miasta. Uchwalono kilka planów zagospodarowania. Zmieniono regulamin wynajmu lokali komunalnych. Oddalono skargę mieszkańców na wykonanie ze środków budżetu obywatelskiego schodów na ulicy Wyspiańskiego.  >>> czytaj dalej...

Inwestycje i sprzedaż alkoholu

26 stycznia 2015

Zakończyła się IV sesja rady miasta. Zmianom zostaną poddane limity miejsc sprzedaży alkoholu. Ustalono kryteria przyjęć do przedszkoli. Radni zajmowali się również kwalifikacją wojskową, zasadami komunikacji z mieszkańcami oraz projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich do roku 2020.

Zmiany budżetowe i remonty elewacji

22 grudnia 2014

22 grudnia zapraszamy na transmisję III sesji rady miasta. Zmianom zostaną poddane budżety miasta na obecny i przyszły rok. Zostaną wprowadzone nowe zasady dofinansowania remontów elewacji budynków.

Określono zasady konsultacji społecznych w sprawie przeniesienia schroniska dla zwierząt. Konsultacje odbęda się w przyszłym roku, od od 15 lutego do 20 marca 2015.

Przedłużony został na kolejne dwa lata program dofinansowania remontów zabytkowych elewacji. Nie zmieni się stopień dofinansowania:

 • 50% dla budynków zabytkowych z wojewódzkiego rejestru zabytków
 • 30% dla bud  >>> czytaj dalej...

  Inauguracyjna sesja rady miasta

  1 grudnia 2014

  Na 1 grudnia o 14.00 komisarz wyborczy zwołał posiedzenie członków rady miasta wybranych w tegorocznych wyborach. Przewodniczącym rady miasta został Wieczesław Augustyniak, pełniący tę funkcję od trzech kadencji. Na wiceprzewodniczących wybrano Barbarę Gierak-Pilarczyk i Andrzeja Kałużnego.

  Po ich wyborze ślubowanie złożył Jacek Karnowski wybrany na Prezydenta Miasta. Wynagrodzenie prezydenta miasta określono w wysokości 12.385zł miesięcznie.

  Debata prezydencka

  14 listopada 2014
  ilustracja

  Na godzinę 17.00 14 listopada planowana jest debata prezydencka Radia Gdańsk i Dziennika Bałtyckiego. W piątkowy wieczór rozmawiać będą Grażyna Czajkowska, Jacek Karnowski, Michał Stróżyk i Małgorzata Tarasiewicz. Nie podano informacji o miejscu debaty ani o udziale mieszkańców.

  Opłaty za żłobek

  17 października 2014

  17 października od 14.00 radni zajmowali się zmianami w budżecie, opłatami za żłobek, zniżkami dla posiadaczy karty 3+. Sesja trwała półtorej godziny. Na jej początku radni zdążyli odebrać podziękowania dla osób, które nie będą kandydować do kolejnej kadencji rady miasta.

  Opłaty za żłobek samorządowy obniżono dla członków  >>> czytaj dalej...

  Debata prezydencka w Zatoce Sztuki

  7 października 2014

  7 października radio TOK FM nadawało audycje z Sopotu. Debata prezydencka odbyła się w Zatoce Sztuki (Al. Franciszka Mamuszki 14) w godz. 19-21. Audycja była transmitowana na żywo. Każdy mógł zadać pytanie, spotkanie zgromadziło około 150 osób.

  W spotkaniu uczestniczyła jedna z czterech zarejestrowanych kandydatów na prezydenta:

  • Grażyna Czajkowska z komitetu wyborczego Kocham Sopot.

  Ponadto na pytania odpowiadały   >>> czytaj dalej...

  Dojazd do węzła Gdynia Karwiny

  26 września 2014

  26 września o 15.00 odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta. Poświęcona była stworzeniu transportowego węzła integracyjnego Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Gdyni i Sopotu.

  Węzeł integracyjnego transportu publicznego przy przystanku kolei Gdynia Karwiny miałby być zlokalizowany obok budowanego peronu pod wiaduktem w ul. Wielkopolskiej. Zamiast przystanku przy ul. Nowodworcowej nowy peron powstanie w miejscu dawnej kaplicy parafii p.w. św. Jadwigi (u zbiegu Wielkopolskiej i Żniwnej). Budowa węzła przy   >>> czytaj dalej...

  Opłaty za przedszkola i sprzedaż alkoholu

  5 września 2014
  ilustracja

  6 września zakończyła się transmisja z obrad 39. sesji rady miasta. Radni zajmowali się między innymi zabudową skweru przy ulicy Władysława IV, sprzedażą alkoholu, opłatami za przedszkola dla dużych rodzin.

  Sprecyzowane zostały zasady sprzedaży alkoholu. Ich sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez będzie wymagała zgody Prezydenta Miasta. Zakazana będzie sprzedaż 21.III i w dniu Bożego Ciała. Wnoszenie alkoholu na plażę będzie dozwolone tylko od w godzinach 9-18. Minimalna odległość punktów sprzedaży od szkół musi   >>> czytaj dalej...

  Dyskusja publiczna o zabudowie Świemirowa

  1 września 2014

  1 września o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w zakresie obszaru położonego między ulicami Al.Niepodległości, Smolną i Świemirowską (plan R-5/02).

  Projekt planu dotyczy kwartału ulic, który jest w większości zabudowany. Znajdują się tam   >>> czytaj dalej...

  Dyskusja publiczna o przebudowie „Algi”

  1 września 2014

  1 września o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz Placu Konstytucji 3 Maja w zakresie kart terenu 08, 09 i 14 (plan C-1/01).

  Projekt stworzono, aby zaktualizować zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na którym stoi obecnie budynek „Algi” oraz ogródków gastronomicznych na Placu Przyjaciół Sopotu. Ponadto hotel „Bayjonn” będzie mógł zostać nadbudowany do wysokości przylegającego budynku Centrum Haffnera.>> czytaj dalej...

  Dyskusja publiczna o przebudowie sanatoriów

  18 sierpnia
  ilustracja

  18 sierpnia o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w zakresie karty terenu 09 (plan R-3/05). Znajdują się tam dwa budynki ośrodków wypoczynkowych: sanatorium MSWiA (nazwa handlowa „Helios”) i hotel (nazwy handlowe „Chemik”, „Sopocki Zdrój”). Projekt określa możliwości i podwyższenia i przebudowy tych budynków.  >>> czytaj dalej...

  Spotkanie na temat skweru przy Władysława IV

  13 sierpnia 2014
  ilustracja

  13 sierpnia w Urzędzie Miasta o godz. 16.00 odbyło się spotkanie w sprawie zabudowy skweru przy Władysława IV. Kontrowersyjny plan zagospodarowania tego terenu nr M/7-04 uchwalono na sesji rady miasta 1 lutego 2013.

  Spotkanie prowadziła Magda Bellwon, właściciel firmy „Conseo” zajmującej się mediacją. Na jej nadzór nad przebiegiem spotkania zgodzili się zaproszeni urzędnicy miejscy, jak i przedstawiciele komitetu wyborczego „Mieszkańcy dla Sopotu”, którzy reprezentowali mieszkańców przeciwnych zabudowywaniu działki.  >>> czytaj dalej...

  Absolutorium i plan strategiczny

  13 czerwca 2014
  ilustracja

  13 czerwca odbyła się XXXVIII sesja rady miasta. Prezydent miasta uzyskał absolutorium wykonania budżetu za rok 2013. Przyjęto Plan Strategiczny na lata 2014-2020. Zatwierdzono sprawozdania finansowe miejskich spółek i zakładów za ubiegły rok.

  Ustalono wysokość opłaty za biodegradowalne odpady odbierane od firm i instytucji. Obniżone zostały stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne na chodnikach ulic krzyżujących się z Bohaterów Monte Casino. Dwanaście wspólnot otrzymało dotacje na remonty elewacji budynków zabytkowych łącznie na 350 tys. zł  >>> czytaj dalej...

  Zabudowa Parku Strzeleckiego i schroniska dla zwierząt

  5 maja 2014
  ilustracja

  O godz. 15.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Moniuszki, Piaskową, 23 Marca i Armii Krajowej (C-2/03).

  Wyłożony projekt zawiera oddzielne zapisy dla niezagospodarowanego terenu przylegającego do krawędzi lasu i ulicy 1 maja za terenami uniwersytetu i remizy straży pożarnej. Dotychczas pl  >>> czytaj dalej...

  „Smrodek” otwarty od dziś

  23 kwietnia 2014
  ilustracja

  Po 12 miesiącach zakończył się remont przejścia pod torami kolejowymi w wąwozie na przedłużeniu Majkowskiego. Popularny „smrodek” miał być remontowany przez 3 miesiące od jego zamknięcia w kwietniu ubiegłego roku. Całkowity czas remontu wyniósł jednak blisko rok.  >>> czytaj dalej...

   

   

  Spacer po Parku Grodowym

  5 kwietnia 2014
  ilustracja

  W sobotę 5 kwietnia 2014 o godz. 11.00 rozpoczął się spacer dla mieszkańców po Parku Grodowym. Organizatorami było Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Stowarzyszenie "In Memoriam". Wśród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Trasa prowadziła od „domu z wieżą” przy Goyki 3 do powstającego inkubatora przedsiębiorczości w miejscu dawnego Domu Młynarza przy Młyńskiej 11a z 1885 r. W spacerze uczestniczyło około 30 mieszkańców.

  Płatne parkowanie i opłaty za śmieci od firm

  4 kwietnia 2014
  ilustracja

  4 kwietnia 2014 zakończyła się XXXVII sesja rady miasta. Radni zajmowali się między innymi darmowym parkowaniem pojazdów hybrydowych i elektrycznych, konsultacjami budżetu obywatelskiego, uchwaleniem planu zagospodarowania Parku Grodowego, opłatami za odbiór odpadów od nieruchomości niemieszkalnych oraz aktualizacją Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

  Strefy płatnego parkowania powiększono o kolejne ulice. Najbardziej rozszerzono całoroczną płatną strefę w Dolnym Sopocie obok istniejącej już wzdłuż plaży południowej. Dodano do niej ulice Sobieskiego, Ch  >>> czytaj dalej...

  Spotkanie na temat Parku Grodowego

  1marca 2014
  ilustracja

  Ponad dwie godziny trwało spotkanie Dworku Sierakowskich przy Czyżewskiego 12 poświęcone projektowi planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie zorganizowała Sekcja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska przy Towarzystwie Przyjaciół Sopotu.

  Obecni byli projektanci planu i wnioskodawcy uwag do projektu planu, mieszkańcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Sopot dla Środowiska, Stowarzyszenia Sopociaków, Stowarzyszenia in Memoriam, Jacek Karnowski, Bartosz Piotrusiewicz, radni Grażyna Czajkowska, Piotr Meller, Bartosz Łapiński, Tomasz Lipiński. Spotkanie prowadził Tomasz Tabeau.  >>> czytaj dalej...

  Konsultacje polityki senioralnej

  20 lutego
  ilustracja

  W Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych działaniami na rzecz osób starszych i ich opiekunów. Spotkanie prowadzili Barbara Pałka i Maciej Kisiela, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Obecne były wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula i naczelnik referatu zdrowia Iwona Plewako. Celem spotkania organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma być poznanie opinii, oczekiwań i potrzeb starszych mieszkańców Sopotu  >>> czytaj dalej...

  Dofinansowanie hipodromu i zakup jachtu

  7lutego
  ilustracja

  7 lutego 2014 o 12.30 zakończyły się obrady XXXVI sesji rady miasta. Przeznaczono 3,5 mln zł na dopłaty do remontu hipodromu, a 200 tys. zł na dofinansowanie remontu łącznika przy zakładzie balneologicznym. Zmniejszono natomiast opłatę dla Torunia za wypożyczenie bieżni do hali widowiskowej na potrzeby Halowych Mistrzostw Świata. Prace w radzie rozpoczął Krzysztof Kochanowski. Nowy radny nie zabrał głosu podczas sesji.  >>> czytaj dalej...

  Mieszkania komunalne i plakaty wyborcze na Monte Cassino

  17stycznia 2014

  17 stycznia 2014 zakończyła się XXXV sesja rady miasta. Najwięcej czasu radni poświęcili regulaminowi przydziału mieszkań komunalnych w nowych budynkach przy Al. Niepodległości 640A, Rzemieślniczej 36-38 i 3 Maja 18a oraz zakazowi plakatowania ulicy Bohaterów Monte Cassino. Gospodarstwa 3-osobowe i większe będą mogły otrzymać mieszkanie dwupokojowe, a mniejsze gospodarstwa mieszkania jednopokojowe. Najwięcej punktów decydujących o przyznaniu lokalu otrzymają osoby niepełnosprawne ruchowo, najemcy małych lokali oraz mieszkający w Sopocie dłużej niż 15 lat. O lokale w nowych budynkach nie będą mogły ubiegać się osoby pełnosprawne mieszkające w Sopocie w budynku nieprzeznaczonym do rozbiórki.  >>> czytaj dalej...

  Kto zastąpi Małgorzatę Maj?

  3stycznia

  Radna Małgorzata Maj złożyła do przewodniczącego rady miasta wniosek o wygaszenie jej mandatu radnego. Zastąpić może ją Krzysztof Kochanowski lub Mariola Mossakowska.

  Małgorzata Maj ma 55 lat, zasiada w radzie miasta od roku 2002. W 2010 z 1. miejsca na liście komitetu Platformy Obywatelskiej zdobyła 426 głosów w okręgu 1 (Centrum i Dolny Sopot). Od niedawna jej nazwisko jest na liście pediatrów przychodni w podlondyńskim Greenwich.

  Z listy tego samego komitetu wyborczego (PLATFORMA OBYWATELSKA RP) zrezygnowały już dwie inne osoby w tej kadencji:

  • w styczniu 2012 Cezary Jakubowski, zdobył 250 głosów w okręgu nr 1 (w jego miejsce mandat objął Zbigniew Duzinkiewicz),
  • w listopadzie 2012 Marek Bogacki, zdobył 310 głosów w okręgu nr 3 (w jego miejsce mandat objął Tomasz Lipiński).

  Kolejnymi osobami, które mogłyby objąć mandat po radnej Maj mogłyby być:

  • Krzysztof Kochanowski, 28 lat, wiceprzewodniczący i pracownik biurowy Platformy Obywatelskiej w Sopocie – z 4. miejsca na liście zdobył 146 głosów
  • Mariola Mossakowska, 51 lat, wicedyrektor Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego (kierowanego przez Barbarę Gierak-Pilarczyk, obecną radną z okręgu 2) – z 2. miejsca na liście zdobyła 133 głosy.

  Odbiór awizo z sądu na Grunwaldzkiej

  2 stycznia 2014
  ilustracja

  Z końcem grudnia Poczta Polska przy Kościuszki zakończyła kontrakt na obsługę korespondencji sądów i prokuratur. Od 2 stycznia awizo z sądu i prokuratury można odebrać w punktach awizacyjnych Polskiej Grupy Pocztowej. W tym celu PGP S.A. zawarła porozumienie z firmą InPost, która dysponuje w Sopocie siecią placówek partnerskich. Listy do sądów i prokuratur wysyłać można nadal w dowolny sposób, również za pośrednictwem Poczty. Lista punktów awizacyjnych na terenie Sopotu:  >>> czytaj dalej...

Aktualności z poprzednich lat

Podatki i opłaty lokalne w Sopocie za rok 2014

Urząd Miasta
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Punkt informacyjny 58 521 37 51
Straż Miejska
ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
58 521 38 50
Zakład Oczyszczania Miasta
Al. Niepodległości 723 A
81-853 Sopot
58 521 38 27