Aktualności

ilustracja

Nowe zasady wykupu lokali

Od 1 maja zaczęły obowiązywać nowe zasady wykupu lokali komunalnych.

Zniesione zostały dotychczasowe zniżki w wysokości 90% procent. Zniżka będzie wynosiła 50% od wartości rynkowej lokalu.  >>> czytaj dalej...

Przebudowa na terenie ZDiZ

16 maja 2016

16 maja o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego, w zakresie terenu od wiaduktu nad torami PKP do przystanku SKM w Kamiennym Potoku (P-2/02). Znajdują się tam budynki Zarządu Dróg i Zieleni. Projekt określa możliwości i podwyższenia i przebudowy tych budynków. >>> czytaj dalej...

Remont mostku Westerplatte

Skróci się czas remontu i zamknięcia mostku pieszego w ciągu Obrońców Westerplatte nad wąwozem między Majkowskiego a „smrodkiem”. Cały remont zostanie przeprowadzony w tym roku. >>> czytaj dalej...

ilustracja

Pozostałe informacje

Rewitalizacja Parku Herbstów

ilustracja

2 kwietnia o 15.30 w mediatece przy Kościuszki 14 odbył się połączony ze spacerem wykład dla mieszkańców na temat rewitalizacji zieleni wokół rezydencji Herbstów przy Kościuszki 29. Fragment jej dawnego parku został w ub. r. wyznaczony do przejęcia przez gminę.

>> czytaj dalej...

Budżet obywatelski i szpital geriatryczny

ilustracja

21 marca 2016 po godzinie 14.00 zakończyła się XVI sesja rady miasta. Wprowadzono nowe zasady budżetu obywatelskiego, odroczono budowę szpitala geriatrycznego, zmniejszono liczbę sklepów z alkoholem. Skrócono okres remontu mostku nad wąwozem Westerplatte i zaplanowano wzmocnienie skarpy sopockiej. Radni zajęli się też dwiema skargami na prezydenta i planami zagospodarowania przestrzennego.  >>> czytaj dalej...

Drobna podwyżka czynszów

ilustracja

25 lutego 2016 prezydent wydał zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Stawki czynszu wzrosły o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymane zostały dotychczasowe zniżki za lokale niepełnowartościowe.  >>> czytaj dalej...

Nowe osiedle przy Smolnej

ilustracja

15 lutego o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Świemirowskiej wzdłuż ulic Reja i Smolnej (R-5/03). Projekt przewiduje m.in. nowe budynki na wzgórzu nad Smolną. Spotkanie prowadził Krzysztof Swędrzyński z Wydziału Urbanistyki i Architektury i projektant planu  >>> czytaj dalej...

Obligacje i przyjęcia do szkół

ilustracja

8 lutego 2016 ok. 11.40 zakończyły się obrady 15. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, wykonaniem ekspertyz powiększania się plaży przy molo, kryteriami przyjmowania kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany został regulamin czystości i porządku.   >>> czytaj dalej...

Budżet i dotacje remontowe

21 grudnia 2015
ilustracja

21 grudnia 2015 około 13.30 zakończyła się XIV sesja rady miasta. Radni zajmowali się głównie budżetem na przyszły rok. Ponadto uchwalone zostały dotacje konserwatorskie na remont budynków i zadecydowano o powiększeniu sk  >>> czytaj dalej...