Aktualności

ilustracja

Koniec głosowania

Ogłoszono wyniki głosowania na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim.

Urząd miasta podał końcowe wyniki dwutygodniowego głosowania. Od 12 września swoje głosy oddało około 11% uprawnionych. Do realizacji zakwalifikowało się 7 projektów ogólnomiejskich i 17 lokalnych. Jak co roku, najwięcej głosów oddano na dofinansowanie remontów kamienic. Wyniki głosowania.

Czerwony pojemnik od GPEC

12 września 2016

Na koncercie dla mieszkańców w Operze Leśnej 11 września rozdawane były pakiety reklamowe Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zawierały one wypełniony czerwonym żelem ogrzewacz wielokrotnego użytku.

Do czego służy to urządzenie?

ilustracja

Płatne parkowanie na Podjeździe

12 września 2016

Po czerwcowych zmianach w strefie płatnego parkowania, od września zostaną włączone do niej kolejne ulice. Płatną strefa obejmie Podjazd, Mieszka I i całą długość Haffnera. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozstrzygnie, czy legalne jest pobieranie opłat w soboty. >>> czytaj dalej...

ilustracja

Pozostałe informacje

Modernizacja hali tenisowej

ilustracja

28 lipca 2016 odbyła się XX sesja rady miasta. Obrady trwały około godzinę. Zwołano ją w trybie nadzwyczajnym, aby dotrzymać terminu złożenia skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Zawierało ono unieważnienie rezolucji rady z 28 kwietnia br., dotyczącej stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Aby prezydent mógł wnieść skargę na decyzję wojewody, konieczne było   >>> czytaj dalej...

Przekazanie skweru i zabudowa błoni

ilustracja

O godz. 16.20 20 czerwca zakończyły się obrady 19 sesji rady miasta. Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium za ubiegły rok, przekazania części parku Herbstów pod budowę ośrodka opiekuńczego, wydzierżawienia terenów między błoniami a Bitwy pod Płowcami, strefy płatnego parkowania, podwyżki cen biletów.  >>> czytaj dalej...