banner

SILNY WIATR do godz. 13:00 dnia 9-02-2016 (W rejonie linii brzegowej silny południowo zachodni wiatr wiejący ze średnią prędkością od 25 do 50 km/h w porywach do 85 km/h. Na Bałtyku sztorm do 8-9°B).

ilustracja

Nowe deklaracje śmieciowe od 2O16

Rada miasta na sesji 7 września 2015 wprowadziła nowe deklaracje za­rów­no dla nie­ru­cho­mości za­miesz­ka­łych, jak i nieza­mies­zkałych. Będą obo­wią­zywać od początku przyszłego roku 2016.

Dla mieszkańców deklaracje będą składane wyłącznie przez wspólnoty i spółdzielnie. Opłaty miesięczne będą obliczane tylko na podstawie zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy i nie będą zaokrąglane do pełnych złotych. Będzie je trzeba składać co roku do 15 lutego. Dla nieruchomości niezamieszkałych rozbudowano deklarację o tabelę rozbitą na poszczególne miesiące.   >>> czytaj dalej...

Nowe osiedle przy Smolnej

ilustracja

1 lutego wyłożono do pub­licz­ne­go wglądu projekt planu za­gos­po­da­ro­wa­nia przes­trzen­ne­go Doliny Świe­mi­row­skiej wzdłuż ulic Reja i Smolnej. Projekt przewiduje m.in. nowe budynki na wzgórzu nad Smolną.

15 lutego o godz. 17.00 odbędzie się dys­kus­ja pub­licz­na nad projektem planu.  >>> czytaj dalej...

Obligacje i przyjęcia do szkół

Radni zajmą się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, kryteriami przyjmowania kandydatów spoza obwodów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany będzie regulamin czystości i porządku. Transmisja obrad w poniedziałek od godziny 10.00  >>> czytaj dalej...

Dotacje remontowe

Przedłużono na kolejne lata zasady przyznawania dotacji konserwatorskich na remont budynków zabytkowych. Nie zmieni się wysokość dofinansowania. Zmieniły się jednak terminy składania wniosków o udzielenie dotacji. W roku 2016 będzie je można składać do 31 marca. W połowie roku możliwy będzie drugi nabór wniosków.  >>> czytaj dalej...

Pozostałe informacje

Obligacje i przyjęcia do szkół

ilustracja

8 lutego 2016 ok. 11.40 zakończyły się obrady 15. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, wykonaniem ekspertyz powiększania się plaży przy molo, kryteriami przyjmowania kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany został regulamin czystości i porządku.  >>> czytaj dalej...

Budżet i dotacje remontowe

21 grudnia 2015
ilustracja

21 grudnia 2015 około 13.30 zakończyła się XIV sesja rady miasta. Radni zajmowali się głównie budżetem na przyszły rok. Ponadto uchwalone zostały dotacje konserwatorskie na remont budynków i zadecydowano o powiększeniu skweru przy urzędzie miasta.

Ustalono zasady przyznawania dotacji konserwatorskich na przyszły rok na remont budynków zabytkowych. Przedłużono zasady obowiązujące w poprzednich latach. Dofinansowane będą  >>> czytaj dalej...

Otwarcie części dworcowej

18grudnia 2015
ilustracja

18 grudnia od godz. 9.00 udostępniono pierwszy z budynków dworca. Prace odbiorowe zakończono dzień wcześniej. W budynku czynne są kasy i kilka lokali handlowych. Działa także parking podziemny. W pozostałych trzech budynkach trwają prace wykończeniowe. Mediateka na pierwszym piętrze zostanie otwarta w kolejnych dniach.>> czytaj dalej...

Podatki lokalne i zabudowa Łysej Góry

23 listopada
ilustracja

13 sesja rady miasta zakończyła się w poniedziałek 23 listopada 2015 około godziny 13.00. Radni zatwierdzili nowe stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. Przyjęto kontrowersyjny plan zagospodarowania lasu i rejonu Łysej Góry, zmniejszono liczbę koncesji na sprzedaż alkoholu oraz przedstawiono wyniki kontroli przez wojewodę oświadczeń majątkowych osób pełniących funkc  >>> czytaj dalej...

Konsultacje społeczne

Budżet obywatelski 2017

18 listopada 2015

18 listopada 2015 o godz. 17.00 zorganizowano w Urzędzie Miasta spotkanie na temat przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Omawiane propozycje dotyczyły między innymi wysokości środków finansowych na poszczególne zadania i nowego podziału miasta na pojedyncze okręgi, których będą mogły dotyczyć projekty. Sam harmonogram budżetu obywatelskiego ma być jednakowy dla Gdańska, Sopotu, Gdyni i innych gmin w województwie pomorskim.  >>> czytaj dalej...

Jarmark Świąteczny przeniesiony

27 października 2015

Inaczej niż w latach poprzednich jarmark nie odbędzie się na placu Przyjaciół Sopotu. Na skwerze Kuracyjnym przy molo staną domki handlowe, a pod arkadami stoiska wytwórców rękodzieła i ozdób świątecznych. Jarmark potrwa od 19 grudnia do 3 stycznia 2016 roku. Stoiska będą otwarte w godzinach od 15:00 do 20:00 w dni powszednie, oraz od 10:00 do 20:00 w weekendy i dni świąteczne.

W tym roku między fontanną a sztucznym lodowiskiem stanie maksymalnie 15 zadaszonych   >>> czytaj dalej...