Aktualności

ilustracja

Automatyczne światło dla rowerzystów

Dla rowerzystów poruszających się wzdłuż Niepodległości zostaną zamontowane automatyczne detektory wzbudzające zmianę świateł na przejazdach rowerowych.

Mieszkaniec Gdańska zgłosił skargę w sprawie dotykowych włączników sygnalizacji świetlnej na dwóch przejazdach dla rowerzystów: na skrzyżowaniu z Wejherowską i na skrzyżowaniu z Jana z Kolna. W jej wyniku ZDiZ rozpoczął prace nad montażem automatycznej detekcji (detektorów mikrofalowych) na potrzeby sygnalizacji świetlnej na tych dwóch przejazdach rowerowych. >>> czytaj dalej...

Przebudowa na terenie ZDiZ

16 maja 2016

16 maja o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania terenu od wiaduktu nad torami PKP do przystanku SKM w Kamiennym Potoku (P-2/02). Znajdują się tam budynki Zarządu Dróg i Zieleni. Projekt określa możliwości i podwyższenia i przebudowy tych budynków. >>> czytaj dalej...

Nowe poidełka

12 maja 2016

W ostatnich dniach miejska spółka wodno-kanalizacyjna zamontowała na terenie miasta 9 nowych punktów z bieżącą wodą do picia. Wodopojki znajdują się one głównie wzdłuż alei nadmorskiej w parkach i wzdłuż przedłużonej osi Bohaterów Monte Cassino. Inwestycja ta została zgłoszona i poddana pod głosowanie w budżecie obywatelskim w roku 2014. Zyskała poparcie 1106 osób i została zakwalifikowana do realizacji na rok 2015.

ilustracja

Punkty przy wejściach 24 i 28.

Pozostałe informacje

Rewitalizacja Parku Herbstów

ilustracja

2 kwietnia o 15.30 w mediatece przy Kościuszki 14 odbył się połączony ze spacerem wykład dla mieszkańców na temat rewitalizacji zieleni wokół rezydencji Herbstów przy Kościuszki 29. Fragment jej dawnego parku został w ub. r. wyznaczony do przejęcia przez gminę.   >>> czytaj dalej...

Spotkania mieszkańców z policjantami

ilustracja

21 marca br. Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała sprawozdania ze spotkań z mieszkańcami poświęconym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie miasta. Spotkania odbywały się w kilku miejscach na przełomie lutego i marca. Były prowadzone w ramach ogólnopolskich konsultacji „Map zagrożeń” – narzędzia do poprawy bezpieczeństwa i porządku pu  >>> czytaj dalej...

Budżet obywatelski i szpital geriatryczny

ilustracja

21 marca 2016 po godzinie 14.00 zakończyła się XVI sesja rady miasta. Wprowadzono nowe zasady budżetu obywatelskiego, odroczono budowę szpitala geriatrycznego, zmniejszono liczbę sklepów z alkoholem. Skrócono okres remontu mostku nad wąwozem Westerplatte i zaplanowano wzmocnienie skarpy sopockiej. Radni zajęli się też dwiema skargami na prezydenta i planami zagospodarowania przestrzennego.  >>> czytaj dalej...

Drobna podwyżka czynszów

ilustracja

25 lutego 2016 prezydent wydał zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Stawki czynszu wzrosły o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymane zostały dotychczasowe zniżki za lokale niepełnowartościowe.  >>> czytaj dalej...

Nowe osiedle przy Smolnej

ilustracja

15 lutego o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Świemirowskiej wzdłuż ulic Reja i Smolnej (R-5/03). Projekt przewiduje m.in. nowe budynki na wzgórzu nad Smolną. Spotkanie prowadził Krzysztof Swędrzyński z Wydziału Urbanistyki i Architektury i projektant planu  >>> czytaj dalej...

Obligacje i przyjęcia do szkół

ilustracja

8 lutego 2016 ok. 11.40 zakończyły się obrady 15. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, wykonaniem ekspertyz powiększania się plaży przy molo, kryteriami przyjmowania kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany został regulamin czystości i porządku.   >>> czytaj dalej...