Aktualności

ilustracja

Remont kładki Westerplatte

Rozebrano kładkę dla pieszych nad jarem Majkowskiego.

Mostek nad w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte został zamknięty na czas remontu. Rozebrano drewniany pomost kładki i ustawiono znaki pozwalające ominąć remontowany mostek schodami na zboczach wąwozu. Nowa konstrukcja będzie miała o jedną podporę mniej. Planowy termin zakończenia remontu to koniec września.

Zgoda na zabudowę skweru

20 czerwca 2016

Radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste części skweru między ulicami Władysława IV a Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Stanęła tam tablica zapowiadająca budowę domu opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Fundacja „Nasz Przyjazny Dom" otrzymała w tym miejscu na 99 lat działkę o powierzchni 1096 m². Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie tej działki obniżono >>> czytaj dalej...

Narada służb przed sezonem

20 czerwca 2016

17 czerwca miejski komendant Policji zwołał naradę dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim 2016. Jej celem było skoordynowanie działań podczas akcji poświęconych zwalczaniu przestępczości, zapobieganiu dewastacji przyrody i przy zabezpieczeniu imprez masowych. Oprócz policjantów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele >>> czytaj dalej...

ilustracja

Pozostałe informacje

Rewitalizacja Parku Herbstów

ilustracja

2 kwietnia o 15.30 w mediatece przy Kościuszki 14 odbył się połączony ze spacerem wykład dla mieszkańców na temat rewitalizacji zieleni wokół rezydencji Herbstów przy Kościuszki 29. Fragment jej dawnego parku został w ub. r. wyznaczony do przejęcia przez gminę.   >>> czytaj dalej...

Spotkania mieszkańców z policjantami

ilustracja

21 marca br. Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała sprawozdania ze spotkań z mieszkańcami poświęconym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie miasta. Spotkania odbywały się w kilku miejscach na przełomie lutego i marca. Były prowadzone w ramach ogólnopolskich konsultacji „Map zagrożeń” – narzędzia do poprawy bezpieczeństwa i porządku pu  >>> czytaj dalej...

Budżet obywatelski i szpital geriatryczny

ilustracja

21 marca 2016 po godzinie 14.00 zakończyła się XVI sesja rady miasta. Wprowadzono nowe zasady budżetu obywatelskiego, odroczono budowę szpitala geriatrycznego, zmniejszono liczbę sklepów z alkoholem. Skrócono okres remontu mostku nad wąwozem Westerplatte i zaplanowano wzmocnienie skarpy sopockiej. Radni zajęli się też dwiema skargami na prezydenta i planami zagospodarowania przestrzennego.  >>> czytaj dalej...

Drobna podwyżka czynszów

ilustracja

25 lutego 2016 prezydent wydał zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Stawki czynszu wzrosły o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymane zostały dotychczasowe zniżki za lokale niepełnowartościowe.  >>> czytaj dalej...

Nowe osiedle przy Smolnej

ilustracja

15 lutego o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Świemirowskiej wzdłuż ulic Reja i Smolnej (R-5/03). Projekt przewiduje m.in. nowe budynki na wzgórzu nad Smolną. Spotkanie prowadził Krzysztof Swędrzyński z Wydziału Urbanistyki i Architektury i projektant planu  >>> czytaj dalej...

Obligacje i przyjęcia do szkół

ilustracja

8 lutego 2016 ok. 11.40 zakończyły się obrady 15. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. emisją obligacji komunalnych w celu redukcji zadłużenia, wykonaniem ekspertyz powiększania się plaży przy molo, kryteriami przyjmowania kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaktualizowany został regulamin czystości i porządku.   >>> czytaj dalej...