Boso za potrzebą

Ławka do spoczynku horyzontalnego

Pożegnanie sezonu morsów

Wąwóz Majkowskiego

Zdjęcia z roku 2017