Konsultacje społeczne

Budżet obywatelski 2019

Rada miasta na sesji 19 lutego 2018 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września w tym samy terminie co w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Wejherowie. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Zasady są takie jak w roku ubiegłym, różnicą jest brak możliwości głosowania w punktach informacyjnych na terenie miasta.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 30.IV - 10.VI.2018
Publikacja zweryfikowanych projektów 10.VI.2018
Odwołania wnioskodawców 11-24.VI.2018
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2018
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 10-24.IX.2018
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2018
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego 31.X.2018

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2018. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu i w Urzędzie Miasta. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.
Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Głosować można w, Urzędzie Miasta i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org.

Mapa podokręgów

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Aktualności

Lista wszystkich projektów

Projekty ogólnomiejskie