Konsultacje społeczne

Budżet obywatelski 2019

Rada miasta na sesji 19 lutego 2018 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września w tym samy terminie co w Gdańsku, Rumi i Wejherowie. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Zasady są takie jak w roku ubiegłym, różnicą jest brak możliwości głosowania w punktach informacyjnych na terenie miasta.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 30.IV - 10.VI.2018
Publikacja zweryfikowanych projektów 10.VI.2018
Odwołania wnioskodawców 11-24.VI.2018
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2018
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 10-24.IX.2018
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2018
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego 31.X.2018

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2018. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu i w Urzędzie Miasta. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.
Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Głosować można w, Urzędzie Miasta i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org.

Mapa podokręgów

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Aktualności

Lista wszystkich projektów

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i prezydent miasta odrzucili przed głosowaniem projekty, których koszt realizacji uznali za przekraczający limity kwot budżetu obywatelskiego:

 • Żłobek na Brodwinie
 • remonty Kazimierza Wielkiego, Abrahama, Mickiewicza, Karlikowskiej,Plater, Sobieskiego
 • Rondo na skrzyżowaniu przy Kolberga 7
 • Uporządkowanie parkingu na wysokości Al. Niepodległości 797 B
 • Bezpłatna komunikacja autobusowa i trolejbusowa
 • Obserwatorium astronomiczne
 • Miejska sala zabaw dla dzieci
 • Tunel aerodynamiczny
 • Skocznia narciarska
 • Tężnie
 • Odkupienie przez gminę Sopot Pałacu w Stawowiu
 • Wydłużenie linii trolejbusowych do pętli tramwajowej w Oliwie
 • Szpital pediatryczny

Komisja wykluczyła też spod głosowania zgłoszone projekty, które dotyczyły terenów nienależących do gminy lub wydzierżawionych:

 • Schody do mostku nad Swelinią
 • Wieża widokowa na Sępim Wzgórzu
 • murale na spółdzielczych blokach mieszkalnych
 • nasadzenie drzew w pasie miedzy ul. Malczewskiego i Cieszyńskiego
 • Budowę schronu/piwniczki dla nietoperzy, hotelu dla pszczół, domków dla jerzyków na Brodwinie
 • Parking przy Kujawskiej 29
 • Likwidacja ciepłociągu przy Sienkiewicza 25
 • Budowa schodów z Tatrzańskiej 2
 • Budowa śmietnika dla mieszkańców wspólnoty Wejherowska 5
 • Zabezpieczenie terenów osiedla Przylesie przed dzikami
 • Mural na kamienicy przy rogu ulic Armii Krajowej i Niepodległości
 • Modernizacja ulicy Mikołaja Reja
 • Ułatwienie płacenia za śmieci

oraz projekty, które wg członków komisji nie mogłyby zostać zlokalizowane we wskazanym przez wnioskodawców miejscu z powodu braku wymaganej odległości od dotychczasowej infrastruktury:

 • Przeniesienie siłowni na drugą stronę ulicy Obodrzyców
 • Plac zabaw przy Kujawskiej
 • barierki dla pieszych na Al. Niepodległości
 • toaleta publiczna przy pętli autobusu SKM Kamienny Potok
 • Ścieżka rowerowa przy Mikołaja Reja
 • Doposażenie placu zabaw przy Stawie Reja
 • Doposażenie Skate Parku
 • Ekrany akustyczne na Brodwinie

Odrzucono również kilka pomysłów, które uznano za niecelowe lub sprzeczne z innymi działaniami podjętymi wcześniej:

 • Sygnalizacja świetlna odliczająca czas
 • Naprawa chodnika od ul. Mazowieckiej 18 do Mazowieckiej 31
 • Połączenie ścieżek rowerowych: wzdłuż plaży (ul. Wojska Polskiego) ze ścieżką przy ul. Bitwy pod Płowcami
 • oferta aktywnego spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych
 • ul. Sobieskiego sezonowym deptakiem z ławkami i kawiarenkami
 • Toalety w pasie nadmorskim i oświetlenie plaży
 • przejście dla pieszych przez Al.Niepodległości na wysokości budynku nr 833
 • przejście dla pieszych przez al. Niepodległości na wysokości ul. Wybickiego
 • Pasy rowerowo-trolejbusowo-autobusowe wzdłuż Al. Niepodległości
 • Monitoring cmentarza komunalnego w Sopocie
 • Zagospodarowanie terenu Wybickiego 11, 11BiC, 13, 13BiC,al. Niepodległości i garażami
 • Rewitalizacja stawku przy ul. Młyńskiej
 • Zjeżdżalnia dla dzieci i dorosłych na górce przy ul. Obodrzyców od strony ul. Kraszewskiego (przy filii Poczty Polskiej)
 • Dodatkowe place zabaw dla dzieci na plaży, Edukacyjne parki linowe, fabryka piasku
 • Edukacyjne zestawy do zabawy z wodą na placu zabaw przy klubie sfinks
 • Umożliwienie umieszczania komentarzy pod artykułami publikowanymi na stronie sopot.pl
 • Powtórna organizacja Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Wejherowskiej
 • Finansowanie lekcji języka angielskiego w sopockich przedszkolach
 • Ogród sensoryczny w Parku Grodowym
 • Budowa domu na ulicy Podjazd
 • Zadaszenie zewnętrznej siłowni plenerowej

Kilka pomysłów uznano za wykraczające poza zadania samorządu, nienadające się do sfinansowania z budżetu gminy:

 • Poinformowanie mieszkańców Sopotu o tym, iż prezydent Jacek Karnowski zapowiedział w 2009 roku, iż nie będzie więcej ubiegał się o stanowisko prezydenta Sopotu
 • Zbadanie powiązań między panem Jackiem Karnowskim, xxx oraz xxx
 • Sopot taxi, czyli sopocka, obywatelska wersja UBERa
 • Wprowadzenie sopockiej waluty lokalnej i utworzenie sopockiego banku spółdzielczego
 • Rowerowe garaże na kołach, na prywatne rowery mieszkańców Sopotu
 • Niezależna gazetka dystrybuowana na terenie całego miasta

Inne uznano za wprowadzające stałe regulacje, wymagające dodatkowych uchwał rady miasta lub jej komisji:

 • Sporządzenie analizy prawnej i finansowej dotyczącej możliwości odzyskania terenów "Sopot Centrum"
 • 100 zł dodatku na każde sopockie dziecko
 • Powołanie Rad Dzielnic
 • Odkupienie od firmy Invest Komfort niezabudowanej części Parku Karlikowskiego
 • Rewitalizacja Lasku Karlikowskiego i ograniczenie prowadzenia w nim działalności gospodarczej
 • Organizacja dwa razy do roku referendów w ważnych sprawach dla miasta
 • Zwiększenie budżetu obywatelskiego do 33 milionów złotych
 • Sopocka karta dużej rodziny dla rodzin z dwójką dzieci
 • Dokonanie analizy prawnej i ekonomicznej w dziedzinie wyprzedaży majątku Sopotu w ciągu ostatnich 28 lat

Zgłoszono również wiele projektów, które wcześniej zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższych latach, lub są już realizowane z wykorzystaniem środków spoza budżetu obywatelskiego. Takie wnioski również wyłączono z listy do głosowania:

 • artykuł na temat Uszatkowa
 • remont Chrobrego
 • Przebudowa skrzyżowania Kolberga, Cieszyńskiego i Obodrzyców
 • uniemożliwienie parkowana w miejscach niedozwolonych
 • Ścieżka nad błoniami
 • Wymiana lamp ulicznych na ulicy Bohaterów Monte Cassino
 • nowa strona internetowa Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki
 • Panel obywatelski w sprawie modelu zrównoważonego transportu miejskiego
 • Wybudowanie toalet, natrysków (pryszniców) oraz przebieralni przy wejściach na plażę
 • Modelarnia żaglowa klasy F5
 • Sopocki Festyn
 • Miejski festyn integracyjny dla mieszkańców
 • Jadłodzielnia
 • sieć bezpłatnych ogólnodostępnych toalet miejskich
 • Wyświetlacz na przystanku autobusowym Kamienny Potok
 • kompostowanie odpadów roślinnych z gospodarstw domowych
 • dostawienie 200 koszy na śmieci
 • Zainstalowanie czujników pomiaru czystości powietrza w przestrzeni pomiędzy kwartałem ulic Bitwy pod Płowcami, Na wydmach, Grunwaldzka i 3 – go maja
 • Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Kolejową i al. Niepodległości
 • dojście do tunelu SKM od strony Al. Niepodległości
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania ul. Kolejowej
 • Remont ulicy - łącznika między Al. Niepodległości 765AB-767 i ogrodzenie masztu wysokiego napięcia
 • Umieszczenie zegarów w budynku dworca/galerii handlowej
 • Uporządkowanie ruchu rowerowego na obszarze miasta
 • Zwiększenie ilości koszy na śmieci przy tunelu Kamienny Potok, montaż lustra na Łowickiej, postawienie znaku ograniczenia prędkości
 • Parking samochodowy dla turystów

Projekty zaakceptowane

Projekty ogólnomiejskie

Wyposażenie wybiegu dla psów w nowym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

20 tys. zł

Projekt zakłada wyposażenie wybiegu na terenie nowej placówki schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie. Obejmie ono instalację drewnianych urządzeń i przeszkód, oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Obiekt umożliwi wolontariuszom oraz pracownikom schroniska właściwą i urozmaiconą pracę z psami, także tymi wymagającymi szczególnej uwagi.

Sprzątanie lasów wokół wszystkich terenów mieszkalnych w Sopocie oraz postawienie dodatkowych koszy na śmieci

20 tys. zł

Sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu (zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróżnianie postawionych koszy na śmieci). Projekt objąłby swoim zasięgiem wszystkie tereny leśne wokół terenów mieszkalnych w Sopocie, nie tylko wybrane dzielnice.

Miejsca do wypoczynku - meble miejskie w postaci sznurowych leżaków w pasie nadmorskim

150 tys. zł

Montaż oryginalnych, ekologicznych sznurowych leżaków zlokalizowanych w okolicach pasa nadmorskiego i parków nadmorskich. Sznurowa siatka jest rozciągnięta między czterema nóżkami zamontowanymi w ziemi, poniżej możliwe jest nasadzenie roślin ozdobnych. Projekt będzie tworzyć estetyczną, przyjemność dla oka całość, dobrze komponującą się z zielenią miejską.

Zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie - rozszerzenie Programu "Zdrowi i aktywni"

koszt nieokreślony

Pakiet zajęć - 3 rodzaje aktywności wybierane przez mieszkańców: - zajęcia aquaaerobik/nauka pływania z instruktorem lub wejścia indywidualne na basen - zajęcia windsurfing/żeglarskie z instruktorem lub możliwość wypożyczenia sprzętu - zajęcia rehabilitacyjne z użyciem solanki

Kobieta waleczna - kurs samoobrony Krav Maga dla kobiet

koszt nieokreślony

12 godzinny autorski kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 1,5h. Panie mogą nauczyć się jak zapobiegać agresji fizycznej, nie dać się uderzyć, bezpiecznie uwolnić się od chwytów, udaremnić próbę gwałtu i jak odpowiedzieć atakiem na atak.

Dekoracje świąteczne ulic

500 tys. zł

Instalacja nowych dekoracji świątecznych miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - poprawa wizerunku Sopotu na tle Trójmiasta, upiększenie głównej arterii miejskiej -Al. Niepodległości .

Iluminacja świąteczna na Al. Niepodległości (na święta 2019/20)

500 tys. zł

Iluminacja świąteczna na Al. Niepodległości (na święta 2019/20) 500 tys zł

RozświetlSopot.pl - czyli świąteczne iluminacje

500 tys. zł

Jadąc przez Trójmiasto w okresie Świąt Bożego Narodzenia od strony Gdańska w stronę Gdyni, człowiek ma wrażenie, że Sopot jest podzielony na dwie strefy. Jedną świąteczną i drugą, która ewidentnie nie obchodzi świąt, albo na nią nie zasłużyła. Może warto zmienić to i oświetlić świątecznie całą długość al. Niepodległości od Gdańska do Gdyni?

Świąteczny mapping w okresie Bożego Narodzenia na elewacjach wokół Placu Przyjaciół Sopotu

200 tys. zł

Doświetlenie przejść dla pieszych

270 tys. zł

Doświetlenie kolejnych 15 przejść dla pieszych

Cmentarz- rewitalizacja, alejki, ogrodzenie, studzienki z wodą

500 tys. zł

Cmentarz- rewitalizacja, alejki, ogrodzenie, studzienki z wodą 500 tys zł

Tematyczne Spacery Sopockie

6 tys. zł

Organizacja spacerów tematycznych po mieście z udziałem przewodnika, śladami ciekawostek i postaci historycznych.

Spacery historyczne

6 tys. zł

Organizacja co miesięcznych spacerów historycznych przez Muzeum Sopotu.

Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy jako krok do świadomego i zdrowego stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych

25 tys. zł

Badania obejmuje : badania posturalne , stop na podoskipie oraz macie tensomotorycznej, oraz wykłady dla rodziców.

Program Rewitalizacji Sopockich Kamienic - dodatkowe środki

300 tys. zł

Animatorzy Zdrowia (ruch+dieta)

96 tys. zł

Projekt zakłada zatrudnienie młodych zdolnych studentów wyższych szkół o profilu sportowym, rekreacyjnym lub fizjoterapeutycznym jako ANIMATORÓW ZDROWIA celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z przybliżaniem problemów zdrowego, dietetycznego żywienia 2 x w tygodniu po 4-y godziny na istniejących w Sopocie siłowniach dla okolicznych mieszkańców.

Miasteczko Ruchu Drogowego

koszt nieokreślony

W dobie rozwijającego się w Polsce szeroko rozumianego ruchu drogowego, mamy obowiązek zadbać o świadome przygotowanie naszych dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego spotkania się z otaczającą nas rzeczywistością mobilną. Potrzebą chwili jest stworzenie systemu wychowania komunikacyjnego dla młodych w profesjonalnym Miasteczku Ruchu Drogowego, które zlikwidowano w sopockim MDK.

Całodobowe pogotowie ratunkowe w Sopocie

1 000 tys. zł

Zatrudnienie chirurga i technika radiologa na dyżury nocne, weekendowe i świąteczne, tak by mieszkańcy i turyści nie musieli w przypadku złamań i urazów wymagających prześwietleń oraz interwencji chirurga jechać do szpitali w Gdańsku lub Gdyni, czekać tam przez wiele godzin na oddziele SOR. W Sopocie mieszka wielu seniorów i przewija się ok. 2 milionów turystów i tego rodzaju pomoc jest konieczna

Błonia fest

200 tys. zł

Błonia fest to cosobotnia okazja do sielankowego spędzenia wolnego czasu w towarzystwie znajomych i pysznego, lokalnego jedzenia. Skorzystaj również z dobrodziejstw wspólnych aktywności, takich jak joga, medytacja, warsztaty kulinarne czy plastyczne. Coś dla ciała i ducha!

Sopockie Błonia – ożywienie rewitalizowanej przestrzeni.

200 tys. zł

Organizacja cyklicznych imprez tematycznych np. warsztaty kulinarne z Domem Seniora; zajęcia dla dzieci z Młodzieżowym Domem Kultury; nauka pierwszej pomocy (WOPR); promocja żeglarstwa; survival (Hufiec Sopot); zajęcia ruchowe (Ogniwo i Trefl). Budowa nowych zabawek dla dzieci; poidła i nowych instalacji dla psów; sfinalizowanie siłowni pod chmurką; rozszerzenie kameralnego oświetlenia ścieżek.

Wielki Sąsiedzki Piknik

koszt nieokreślony

BBQ Sopot

koszt nieokreślony

Grill miejski, ogólnodostępny barbecue. Brzmi cudownie! Wiele miast na świecie oferuje mieszkańcom i turystom wyznaczone i przygotowane do BBQ miejsca, gdzie każdy może przyjść i grillować z przyjaciółmi. Sopot jest do tego idealnym miejscem!

Biegówki w Sopocie

koszt nieokreślony

Stworzenie szeregu tras do narciarstwa biegowego w sopockich lasach, zarówno do stylu klasycznego, jak i łyżwowego - na zimowe i letnie bieganie na nartach.

Budowa prędkościomierzy w najbardziej newralgicznych miejscach miasta

koszt nieokreślony

Ustawienie ok. 15 prędkościomierzy które ostrzegałby kierowców o niebezpiecznej prędkości.

Buźka sopocka

20 tys. zł

BUŹKA - czyli znak świetlny z rejestratorem prędkości, który wyświetla zieloną, uśmiechniętą buźkę gdy kierowca mieści się w granicach dopuszczalnej normy i czerwona, smutna buźka - gdy kierowca przekracza prędkość w danym obszarze. Cel: poprawa bezpieczeństwa w terenie z ograniczeniem prędkości (okolice szkół i przedszkoli, osiedla).

Łysa Góra na nowo

koszt nieokreślony

Łysa Góra - jedna z wizytówek Sopotu. Zamiast zyskiwać - z roku na rok traci na swoim uroku i właściwościach rekreacyjnych. Obecny operator terenu nie robi nic, by osoby odwiedzające to miejsce wyniosły pozytywne odczucia po wizycie na Łysej Górze. Zimą - mizerne przygotowanie stoku i słaba infrastruktura. Latem - zakaz korzystania ze stoku i "zadeptywania trawy". Czas to zmienić...

Leśne ławki

10 tys. zł

Ustawienie na sopockich szlakach spacerowych nowych ławek.

Ekologicznie przeciw komarom!

koszt nieokreślony

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy TVP 3 Gdańsk

20 tys. zł

Warsztaty telewizyjne to szansa dla Sopocian, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie dziennikarstwa telewizyjnego. TVP 3 Gdańsk to jedyna profesjonalna, publiczna stacja telewizyjna która dedykuje magazyn cykliczny poświęcony naszemu miastu.

Rehabilitacja neurologopedyczna

100 tys. zł

Rehabilitacja neurologopedyczna dla osób chorych dotkniętych udarem mózgu, wylewem ,po przebytych operacjach na mózgu jest niezbędna dla pacjenta, jak i dla jego rodziny. Osoby po takich ciężkich schorzeniach z afazją mieszaną /między innymi z zaburzeniami mowy/ nie mają możliwości żadnego kontaktu z rodziną i społeczeństwem.Każdego z nas może dotknąć ta straszna choroba.

Projekt zapobiegania przestępczości oparty na współpracy mieszkańców Sopotu zwany: OCHRONA SĄSIEDZKA.

koszt nieokreślony

Projekt opiera się na zorganizowanych grupach osób cywilnych zajmujących się zapobieganiem przestępczości i wandalizmem w sąsiedztwie. Projekt: OCHRONA SĄSIEDZKA to program redukcji przestępczości oparty na społeczności mieszkańców we współpracy z Policją /Strażą Miejską. Celem projektu jest poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu.W wypadku podejrzenia działalność przestępczej, członkowie są zachęcani do zgłaszania się do władz, ale nie do interweniowania. Główne cele projektu to : • Zminimalizowanie liczby przestępstw, którym można zapobiec. • Zatrzymanie działalności przestępczej, zwiększając prawdopodobieństwo zatrzymania. • Zmniejszenie strachu przed przestępczością. • Zgłaszanie przestępstw i podejrzanych zachowań. • Poprawa poziomu bezpieczeństwa osobistego i domowego dzięki edukacji. • Rozszerzenie zaangażowania programu w szersze inicjatywy bezpieczeństwa społeczności i zapobiegania przestępczości. Strategie poprzez które cel projektu jest osiągany: • Informowanie mieszkańców: Regularne przekazywanie informacji o występowaniu przestępstw na swoim terenie i doradzanie jak skutecznie identyfikować podejrzane osoby i ich działalność. • Zwiększanie świadomości i wiedzy mieszkańców poprzez informowanie mieszkańców o praktycznym bezpieczeństwie osobistym i domowym co umożliwia im lepsze zabezpieczenie domów i zwiększenie bezpieczeństwa osobistego. • Identyfikacja wartościowych artykułów gospodarstwa domowego poprzez ich oznakowanie np. numerem dowodu osobistego. Przedmioty, które są oznakowane i mogą zostać zidentyfikowane, stają się mniej zachęcającym celem dla złodziei. Mniejsze przedmioty, takie jak biżuteria lub przedmioty, których nie można oznaczyć, powinny być sfotografowane np. wzdłuż linijki lub monety, aby wskazać ich rozmiar. • Oznaczanie nieruchomości, ulic i dzielnic logo projektu zniechęca do działań przestępczych na tym obszarze. Program ten wymaga stałych szkoleń, oprogramowania, marketingu, materiałów informacyjnych np. ulotki, naklejki, oznakowanie ulic , dzielnic. Stworzenia logo, materiałów i zbudowanie struktur organizacyjnych. Strony internetowej. Projekt wymaga dofinansowania lokalnej policji i Straży Miejskiej. Przybliżone koszty projektu to około 80.000-100.000,00 zł

Mama w Sopocie

30 tys. zł

Program skierowany jest do Kobiet w ciąży i Mam. Obejmuje Szkołę Rodzenia prowadzoną przez specjalistów, Punkt pomocy psychologiczno - laktacyjnej, warsztaty dla mam z zakresu opieki noworodków. Projekt wdrożony będzie przez specjalistkę w tej dziedzinie dr Magdalenę Chrzan, Sopociankę. Celem projektu jest wielowymiarowe wsparcie Kobiet w wyjątkowym czasie Ciąży i wczesnego macierzyństwa. Szkoła Rodzenia , Punkt pomocy psychologiczno - laktacyjnej oraz miejsce spotkań ze specjalistami to ważne elementy wsparcia dla Kobiet i ich malutkich dzieci.

Licznik rowerzystów

20 tys. zł

Ustawienie licznika prezentującego liczbę rowerzystów, którzy poruszają się wzdłuż trasy nadmorskiej.

Pojazd z defibrylatorem AED dla WOPR

koszt nieokreślony

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie Ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Celem projektu jest zakup pojazdu typu ATV wraz z defibrylatorem AED dla Sopockiego WOPR. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i defibrylatorem AED oraz przyczepą transportową. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku jak również ze statutu Sopockiego WOPR jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Pojazdy będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się 7 i 11-letnim (dwa pojazdy ATV) oraz 19-letnim (samochód) okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 5 latach na serwisy dwóch pojazdów ATV wydaliśmy 60 tys. złotych. Sprzęt który posiadamy otrzymaliśmy od naszych sponsorów lub został zakupiony z pieniędzy zaoszczędzonych przez organizacje. Zakup nowego mobilnego zestawu obejmującego pojazd ATV wraz z wyposażeniem medycznym, w tym AED, znacznie podniesie poziom ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie miasta Sopotu. Pozwoli ominąć zakorkowane ulice i w bardzo szybkim czasie dotrzeć do poszkodowanego znajdującego się zarówno na molo, plaży, alejkach rowerowych oraz całego miasta wraz z terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 15 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Szczegóły zestawu: - pojazd ATV, homologacja, pojemność silnika min 600 cm³ (optymalnie 700-1000 cm³), napęd 2x4/4x4, siedzenie pasażera, blokada dyferencjału, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów (z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse), hamowanie silnikiem, wyciągarka ze ślizgiem rolkowym, hak, zestaw kufrów, 2 kaski, gniazdo 12V, oświetlenie uprzywilejowane, szperacz, przyczepa transportowa; - Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 (kompletna torba z szynami i opatrunkami hydrożelowymi) według rozporządzenia KG PSP z lipca 2013 r. w plecaku; - deska ortopedyczna YDC kompletna (stabilizator głowy do deski ortopedycznej + zestaw pasów); - defibrylator AED wraz z zapasowym kompletem elektrod. Wyposażenie Sopockiego WOPR w nowoczesny mobilny zestaw ratunkowy z AED zapewni wszystkim mieszkańcom oraz licznym gościom Miasta Sopotu możliwość rekreacji przy spełnieniu najwyższych kryteriów bezpieczeństwa nad wodą, w najbliższej okolicy oraz całego miasta Sopotu.

Sprzątanie lasów komunalnych.

20 tys. zł

Przeznaczenie dodatkowych pieniędzy dla przedsiębiorstwa komunalnego ZDiZ, które umożliwią regularne sprzątanie terenów leśnych należących do Miasta. W ramach tego zadania należy wydzielić wystarczające środki finansowe, które pozwolą Zarządowi Dróg i Zieleni na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu. Działania te powinny polegać na częstszej kontroli czystości lasów (wzdłuż ścieżek oraz poza nimi) i w razie konieczności usuwaniu śmieci (chodzi o bieżące sprzątanie butelek, worków foliowych i innych pozostałości). Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są zdecydowanie niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są sprzątane wystarczająco często i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami.

Renowacja kapliczki Stella Maris.

koszt nieokreślony

Projekt zakłada kompleksową renowację kapliczki Stella Maris przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego w Sopocie. Urokliwa kapliczka stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Sopotu. Ze względu na stan zachowania kapliczka od lat wymaga profesjonalnego remontu i prac konserwatorskich. Projekt kompleksowej renowacji obiektu ze środków Budżetu Obywatelskiego polegałby na: - wykonaniu koniecznych badań stanu zachowania kapliczki i wszelkiej dokumentacji wymaganej do realizacji prac - sporządzeniu programu prac konserwatorskich oraz projektu remontu kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią i remontem ogrodzenia - wykonaniu profesjonalnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych przy kapliczce, uzupełnienie braków dekoracji i rzeźb przez profesjonalnych sztukatorów, odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej, remont i uzupełnienie ogrodzenia kapliczki, uporządkowanie otoczenia i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej wokół kapliczki.

Woda źródłem życia - wodopoje

50 tys. zł

Wodopoje w całym Sopocie. Będą służyć mieszkańcom i turystom nie tylko podczas upalnych dni.

Oświetlenie na wybiegu dla psów na Sopockich Błoniach

koszt nieokreślony

Ogrodzony wybieg dla psów na Sopockich Błoniach sąsiaduje z miejską spółką Aqua Sopot sp. z o.o. Z której to działki byłoby możliwe doprowadzenie oświetlenia (doprowadzenie kabla z zasilaniem od latarnii znajdujących się na terenie Aqua Sopot ). By zapewnić oświetlenie dla czworonożnych przyjaciół wystarczyłaby 1 lub 2 lampy z fotokomórką (uruchamiane przez ruch). Wówczas założone oświetlenie nie świeciłoby się na marno przy pustym wybiegu. Takie doświetlenie wybiegu jest szczególnie potrzebne w okresie jesienno-zimowym. Projekt złożyłam do propozycji ogólnomiejskich, gdyż mieszkańcy z całego Sopotu (oraz sąsiednich miast) korzystają z psiego wybiegu, nie tylko mieszkańcy Polnej i okolic. Bardzo dziękuję za głosy na projekt.

Skrzynka DOMNI-BEZDOMNI

15 tys. zł

Sopocianie będą mogli zostawiać w niej rzeczy potrzebne potrzebującym.Celem skrzynki DOMNI-BEZDOMNI jest pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka taka istnieje już w łodzi od 2015r. Autorami projektu są studenci Uniwersytetu Łódzkiego. https://www.facebook.com/1436246009983080/photos/1436255203315494/

Prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie

250 tys. zł

Remont punktów wody – udrożenienie odpływów, wykonanie obudowy studzienek, wykonanie stałych, estetycznych osłon śmietnikowych, ułożenie kostki drogowej na głównych alejkach, zatrudnienie firmy sprzątającej i wywożącej liście z głównych traktów cmentarza przynajmniej dwa razy w roku. Cmentarz komunalny służy mieszkańcom Sopotu, a jego zagospodarowanie, dbałość o infrastrukturę, porządek, stanowi jedną z wizytówek miasta, jako jednego z terenów wyróżniających się swoim charakterem i należnym mu szacunkiem. Remont punktów poboru wody jest konieczny z uwagi na całkowicie niedrożne odpływy, prowizoryczne krany, nieestetyczne obudowy naziemne z kręgów betonowych, które można zastąpić np. studzienkami z kamienia. Śmietniki zbite z desek, stawiane są w przypadkowych miejscach na nierównym podłożu, bardzo rzadko są opróżniane, śmieci wysypują się. Wykonanie stałych, estetycznych drewnianych (las) osłon śmietnikowych na wyrównanym podłożu, w których stałyby śmietniki (niekoniecznie drewniane, łatwe do wyniesienia), nie tylko poprawiłoby wizerunek cmentarza, ale zapobiegłoby wywiewaniu liści i drobniejszych śmieci. Główne alejki cmentarza są w większości (poza prowadzącymi do części AK) gruntowe. Podłoże gliniaste oraz zróżnicowany wysokościowo teren, powodują po każdym większym deszczu spływ błota razem z zalegającymi liśćmi, które nigdy nie są sprzątane. Poza względami estetycznymi, jest to utrudnienie dla odwiedzających i sprzątających swoje groby, którzy nie tylko poruszają się w błocie, ale w przypadku grobów położonych przy samej alejce głównej, muszą odrzucać glinę, która je zanieczyszcza (np. grób mojego męża). O ile do obowiązków Zarządu Cmentarza nie należy sprzątanie głównych ciągów pieszo-jezdnych (głównie dot. liści), należy zatrudnić firmę sprzątającą. W przeciwnym przypadku należy skutecznie wyegzekwować od zarządcy wywiązywanie się z tego obowiązku. Od 24 lat (regularnie bywam na cmentarzu) alejki nigdy nie były zagrabione i liście wywiezione.

Projekt „Mewa Sopocianka”

Projekt Mewa Sopocianka zakłada rozmieszczenie w przestrzeni miasta Sopotu kilkudziesięciu mosiężnych figurek Mewy, nawiązującej do symbolu pojawiającego się w herbie Sopotu. Mewę Sopociankę będzie można znaleźć w miejscach ważnych dla Sopotu z powodów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych. Chcemy pokazać wszystkie, nie tylko najbardziej oczywiste miejsca, o których często ciężko znaleźć choćby wzmiankę w Internecie, który jest przecież obecnie najbardziej popularnym źródłem informacji o odwiedzanym miejscu. Informacje o rozmieszczeniu figurek można będzie znaleźć na mapach dostępnych w wielu punktach usługowych i informacyjnych miasta, oraz w aplikacji mobilnej. Aplikacja będzie posiadała kilka trybów zwiedzania i funkcji:  Najbliższa Mewa – wyszukiwanie najbliższej Mewy i wyznaczanie trasy prowadzącej do niej,  Wybrana Mewa – wyznaczanie trasy do wybranej Mewy,  Trasa zielona/niebieska/pomarańczowa – trasy łączące Mewy o podobnej tematyce np. kulturalna (Opera Leśna, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże itp.), tropem słynnych mieszkańców (dom Herberta, dom Fleszarowej Muskat) itd.  Kompendium wiedzy – opis lokalizacji zamieszkałej przez daną Mewę – informacje o miejscu, znaczenie historyczne, ciekawostki z nim związane.  Odwiedzone, ulubione – możliwość oznaczania odwiedzonych już miejsc, oceniania ich, dodawania do listy Ulubionych. Dla najmłodszych sopocian oraz odwiedzających to miasto turystów, którzy jeszcze nie korzystają z urządzeń mobilnych powstaną także książeczki, w których Mewa Podróżniczka opowie o historii, faunie i florze Sopotu, zachęci do oznaczania odwiedzonych miejsc na schematycznej mapie – kolorowance. Książeczki będą dostępne online w wersji do druku, oraz informacji turystycznej czy miejskich instytucjach. Projekt Mewa Sopocianka będzie służył mieszkańcom w każdym wieku. W przystępny sposób będą oni mogli lepiej poznać własne miasto, jego historię i ważne punkty szukając kolejno wszystkich Mew. Może on też być punktem wyjściowym do organizowania gier miejskich dla dzieci i młodzieży czy wycieczek klasowych wybranym szlakiem. Mewy będą także ciekawą atrakcją turystyczną, która pokaże odwiedzającym miasto, że Sopot to nie tylko plaża i „Monciak” oraz będzie dobrym sposobem do spędzania chłodniejszych dni w atrakcyjny i aktywny sposób. Poniżej prezentujemy proponowane przez nas lokalizacje dla Mew. Zaletą projektu jest także możliwość stopniowej rozbudowy sieci figurek na przykład przy okazji kolejnych inwestycji miejskich.  Barometr  Dom Herberta  Dom S. Fleszarowej Muskat  Dworek Młynarza  Dworek Sierakowskich  Grand Hotel  Grodzisko  Grzybek inhalacyjny  Hipodrom  Kościoły: Zbawiciela, św. Jerzego  Krzywy Domek  Latarnia Morska  Łazienki Południowe  Molo  Muzeum Sopotu  Opera Leśna  Państwowa Galeria Sztuki  Park Północny  Plac Zdrojowy  Ratusz  Rybacka Kapliczka  Rzeźba Rybak na Linie  Scena Kameralna Teatru Wybrzeże  Zakład Balneologiczny

KARNAWAŁ – “SOPOT WITA LATO”

50 tys. zł

Wielu ludzi z sentymentem wspomina uroczystości pierwszomajowe z poprzedniej epoki. Odrzucając warstwę polityczną, pochody, orkiestry, muzyka mają w sobie walor radosnej ceremonii. Wiedzą o tym organizatorzy festiwalu w Rio de Janeiro, czy innych miastach na całym świecie. Parady i świętowanie odpowiadają głębokiej psychologicznej potrzebie homo ludens. Proponuję zorganizować doroczną imprezę pod nazwą „SOPOT WITA LATO“. Może to być forma radosnego tłumnego pochodu przez środek miasta do mola z udziałem orkiestr, tancerek w kolorowych strojach, przebierańców, np. maszerującego Neptuna, piratów, wieloryba, rekinów, mew, balonów i wszędzie obecnej muzyki. Festiwal powitania lata zgromadzi tysiące mieszkańców i turystów, przypłyną żeglarze. Kulminacją uroczystości może być złożenie ofiary Neptunowi, który przekaże plażowiczom klucze do Morza. 2. Organizatorzy parady Organizatorem powinien być Urząd Miejski – Wydział Kultury lub powołany sztab związany z promocją miasta. Współorganizatorami powinna być Bałtycka Agencja Artystyczna i inne agendy wraz z prywatnymi osobami reprezentującymi branże turystyczną, kulturalną, gastronomiczną. 3. Trasa parady Trasa mogłaby zaczynać się na Placu Konstytucji 3. Maja, w parku przy ul. Kościuszki, lub na polach Wyścigów konnych. Koniec trasy to Molo, gdzie mogły by się odbywać towarzyszące imprezy. 4. Program ideowy Celem parady byłaby promocja miasta. W sferze ideowej parada może być postrzegana jako identyfikacja miasta w wymiarze radości, rozrywki wolnej od patosu i polityki. Pan Prezydent Jacek Karnowski mógłby złożyć raport Neptunowi na temat rozwoju miasta.

Wycieczka krajoznawcza po Polsce dla podopiecznych Domu Dziecka „Na Wzgórzu”w Sopocie.

34 tys. zł

CEL PROJEKTU : Umożliwienie podopiecznym Domu Dziecka „Na Wzgórzu” zwiedzenie pięknych zakątków Polski i poznanie ich skarbów. Proponowane wycieczki: szlakiem Zamków Dolnego Śląska: Bolków, Książ, Czocha, Chojnik, Grodziec, Szczytna i inne; Wycieczka w Karkonosze – zwiedzanie Kopalni w Kowarach, do Kotliny Kłodzkiej - zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej i.t.p. REALIZACJA PROJEKTU: Opłacenie kosztów kilkudniowej wycieczki do wybranego rejonu Polski dla grupy dzieci i młodzieży z Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie oraz ich opiekunów. W ramach kosztów uwzględnione będzie ubezpieczenie uczestników, przejazd, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu. Termin wyjazdu do ustalenia przez organizatorów. UZASADNIENIE: Ufundowanie wycieczki podopiecznym i opiekunom Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, to dar serca, który umożliwi dzieciom i młodzieży przeżycie wspaniałych wrażeń, poszerzy wiedzę na temat bogatej i niezwykłej historii ojczystego kraju, piękna jego zabytków, dzieł sztuki i unikalnej przyrody.

Sopoteka dla każdego. Wyposażenie Sopoteki w większe szafki dla odwiedzających.

10 tys. zł

Wyposażenie SOPOTEKI w większe szafki na prywatne rzeczy dla odwiedzających, tak aby każdy chętny mógł bez problemu odwiedzić bibliotekę. Znajdujące się w Sopotece szafki są tak małe, że wielu chętnych nie może skorzystać biblioteki. Po bibliotece nie można chodzić z własnymi torbami lub bagażami.

Wakacyjne Spacery z Biblioteką Sopocką

6 tys. zł

Zapraszamy na literackie, filmowe i fotograficzne spacery po Sopocie. Wraz z nadejściem lata stworzymy dla Państwa scenariusze spacerów po magicznych zakątkach Sopotu. Odsłonimy tajemnice, zapomniane zakątki, filmowe plenery. Powędrujemy razem śladami realizowanych w mieście seriali, przejdziemy się trasami związanymi z literaturą i muzyką, podążymy za artystami i ich inspiracjami, próbując odkryć je na nowo. Jedno jest pewne, nie będziemy się nudzić! A tym, dla których spacer to za mało, proponujemy wzięcie udziału w naszych grach miejskich z ekologią i fantastyką w tle. Zaintrygowani? Znakomicie! Zagłosujcie na nas! Odbiorcy projektu – mieszkańcy Sopotu

Literacka kąpiel

6 tys. zł

Kulturalny Sopot emanuje literaturą przez cały rok. Jednak podczas wakacji niezbyt chętnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych we wnętrzach bibliotek. Stąd pomysł, by biblioteka wyszła do mieszkańców i turystów. Od 1,5 roku w Sopotece prowadzimy Czytania Performatywne, cieszące się z miesiąca na miesiąc coraz większym powodzeniem. Eksperyment w trakcie Narodowego czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, kiedy to uczestnicy na wyścigi przejmowali mikrofon i książki i z radością czytali ulubione fragmenty prozy, uzmysłowił nam, że mieszkańcy Sopotu lubią słuchać dobrej literatury. Tym razem znajda nas na plaży, a my zadbamy o promocję także dla turystów w licznych pensjonatach, hotelach i restauracjach, tak by i oni mogli nas znaleźć. Czytania prowadzić będą pracujący w Sopotece Bibliotekarze Tomasz Olczak i Karolina Osowska oraz wolontariusze. Planujemy stroje i przebrania dopasowane do prezentowanych bohaterów książek. Działania w projekcie 1. Działania Promocyjne oraz ankiety badające preferencje czytelnicze na wakacje 2. Przygotowanie wyposażenia stoiska plażowego - zamówienie parasola i leżaków z logo Sopotu, Biblioteki Sopockiej i nazwą projektu, która sama w sobie wywołuje uśmiech na twarzy 3. Ustalenie harmonogramu i stałych dni czytań (dwa lub trzy razy w tygodniu) 4. Czytania plażowe w okresie od połowa czerwca – koniec sierpnia Koszty w projekcie – wynagrodzenie dla osób czytających, jeżeli będą występować poza godzinami pracy (co jest prawdopodobne z uwagi na sezon urlopowy i ewentualnie nieprzewidziane nieobecności), zakup parasola, leżaków i tytułowego parawanu, zakup prostego przenośnego zestawu nagłaśniającego, koszty promocji

Gwiazdozbiór Sopoteki

30 tys. zł

12 spotkań z cyklu Gwiazdozbiór Sopoteki to 12 intrygujących gości, związanych z Sopotem poprzez pracę, swoje pasje lub twórczość. Na dyskusje o kulturze, sztuce i sporcie w pięknych wnętrzach Sopoteki panujemy zaprosić osobistości min. ludzi pióra, filmowców, dziennikarzy, sportowców i aktorów. Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą wystawy publikacji i książek z wybranej tematyki Wzruszenia, zachwyty i zaskoczenie gwarantowane. Odbiorcy – mieszkańcy Sopotu w każdym wieku Dodatkowe informacje: Planujemy zaprosić min. Juliusz Machulskiego, Marka Krajewskiego, Mariana Opanię, Wojciecha Fibaka, Pera Dhalberga, Leszka Możdżera, Katarzynę Bondę, Janusza Gajosa, Andrzeja Franaszka, Romana Paszke, Hanne Banaszak, Dorota Masłowska, Jerzego Limona, Koszty w projekcie stanowić będą honoraria zaproszonych gości i osób prowadzących spotkania oraz koszty promocji

Objazdowa Biblioteka

9 tys. zł

Dzięki Państwa głosom na ulicach Sopotu może pojawić się Biblioteczny Rower z przyczepką i dużymi sakwami na książki, audiobooki i filmy. Dzięki niemu będziemy mogli dostarczać książki do osób z niepełnosprawnościami, chorych lub starszych. Wychodzimy – a właściwie wyjeżdżamy – naprzeciw ich potrzebom. Pomyślcie Państwo o osobach, które chcą aktywnie uczestniczyć w kulturze, a z najróżniejszych względów robić tego nie mogą. Dwa razy w tygodniu Objazdowy Bibliotekarz na rowerze z Logo Sopotu i Biblioteki Sopockiej będzie odwiedzał takie osoby i dostarczał zamówione książki i radość! Prosimy serdecznie w imieniu osób, które czekają na nas i książki Głosujcie na Objazdową Bibliotekę i nasz rower! Odbiorcy projektu – osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami, mające problemy z poruszaniem się, mieszkańcy Sopotu. Sopot to miasto, w którym mieszka bardzo o dużo osób w starszym wieku. Wielu aktywnych seniorów korzysta z bogatej oferty miasta. Jednak istnieje grupa osób, dla których dotarcie do Biblioteki i jej filii jest czasowo lub trwale niemożliwe z uwagi na choroby, niepełnosprawności ruchowe lub po prostu niepokój i lęk towarzyszący poruszaniu się po mieście. Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzeby takich osób. Od lat w naszej bibliotece istnieje oferta książki na telefon. Chcemy ją intensywnie rozreklamować poprzez sopockie instytucje pomagające mieszkańcom takie jak DPS i SPON, MOPS, ulotki i wydawnictwa Przepis na Sopot i Kuryer Sopocki. Dla usprawnienia pracy bibliotekarzy rozwożących książki planujemy zakupienie roweru z wózkiem i torbami przystosowanymi do przewozu książek, audiobooków i filmów. Biblioteczny rower będzie funkcjonował w godzinach pracy biblioteki Sopockiej i Sopoteki od wiosny do jesieni, kiedy pozwoli na to pogoda. Obsługa będzie prowadzona przez pracowników biblioteki w ramach ich obowiązków służbowych. Rower będziemy także wykorzystywać do transportu materiałów na plenerowe akacje czytelnicze, w grach miejskich i do reklamy Biblioteki Sopockiej i jej filii. Koszty w projekcie Zakup Roweru z przyczepką, torbami, zakup kasków i kurtek z logo biblioteki dla osób rozwożących książki, zamówienie naklejek promujących bibliotekę na przyczepkę i rower. materiały promocyjne, wydruk ulotek, reklama radiowa w radio Gdańsk, Radio Plus, Radio Pogoda

Miniteatr w Minitece

15 tys. zł

Teatrzyk Pacynka działa w Bibliotece Sopockiej w Minitece, czyli naszej Filii dla najmłodszych już ponad 15 lat. Premiery kukiełkowych przedstawień odbywają się dwa razy w miesiącu i gromadzą pełną salę przejętych małych widzów. Chcemy zaprosić dzieci na drugą stronę kurtyny. Oddać im scenę we władanie, ale najpierw zaoferować warsztaty z aktorami, zaprosić na przedstawienia teatru cieni Edukacja teatralna pozwala wychować człowieka wrażliwego na sztukę, a ponadto umożliwia rozwijanie inteligencji dziecka. W teatrze dziecko spotyka się z żywym słowem, co rozwija jego mowę i wzbogaca słownictwo. Bycie widzem kształtuje wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Doświadczenie teatru przez najmłodszych to nie tylko bycie widzem. To również zabawy teatralne, w których dziecko staje się aktorem i autorem. Tego typu aktywność rozwija wyobraźnię i doskonali mowę. Wchodzenie w świat fikcji i umowności, odgrywanie ról, to nie tylko naśladownictwo, ale również próba wyrażenia samych siebie. Chciałybyśmy poszerzyć naszą ofertę teatralną o przedstawienie dzieciom różnorodnych form teatru. Od pacynek, przez marionetki do żywego aktora. Nasza Biblioteka to idealne miejsce, w którym tekst literacki może być przetwarzany i prezentowany na scenie. Dzieci mogłyby zobaczyć różnorodne interpretacje znanych im bajek i na wiele sposobów przeżywać opowiedziane zdarzenia. Teatr może być atrakcyjnym narzędziem pomocnym w rozbudzaniu czytelniczych potrzeb i gustów. Miniteka jest wyposażona w scenę do przedstawień kukiełkowych, którą już wcześniej dostosowałyśmy do przedstawień z udziałem małych aktorów. Dysponujemy tez duża salą na warsztaty wyposażoną w telewizor, wielką tablicę, stoły warsztatowe i krzesła. To dobry potencjał do realizacji takiego zadania, tym bardziej że obie Panie pracujące w Minitece z wielkim powodzeniem prowadzą kukiełkowy Teatrzyk Pacynka, a po każdej premierze warsztaty związane tematycznie z sztuka, którą obejrzały właśnie dzieci. Planujemy zaprosić do współpracy wszystkie sopockie przedszkola i szkoły podstawowe, z którymi doskonale współpracujemy i poinformować o projekcie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Działania w projekcie: Projekt będziemy realizować w czasie roku szkolnego, poza okresem wakacji 1. Zaproszenie różnych teatrów, prezentujących rozmaite formy sceniczne: 1 Teatr żywego aktora Katarynka 2 Teatr cieni 3 Teatr marionetkowy ,,Tęcza” 4 Teatr lalek ,,Pinokio” 5 Teatr czarnego tła 6 Teatrzyk Kamihibayi Agata Półtorak 2. Zatrudnienie profesjonalnych animatorów, scenografów, kostiumolożki, którzy przez okres ok 9 miesięcy poprowadzą z pomocą bibliotekarek warsztaty teatralne np. 1 x w tygodniu. 3. Na zakończenie dzieci wystawią sztukę, pacynkową lub żywego aktora w zależności od możliwości twórczych i aktorskich grupy uczestników projektu Do realizacji projektu poza kosztami honorariów dla aktorów, teatrzyków planujemy zakupić tylko nagłośnienie i prosty zestaw oświetleniowy, materiały plastyczne, biurowe ,fragmenty kostiumów, ubrania ze sklepów z używaną odzieżą, które będziemy przerabiać i dostosowywać do naszych potrzeb tkaniny, materiały niezbędne do warsztatowej części zadania.

Walkman - Minifestwal Muzyczny w Bibliotece

55 tys. zł

Cykl spotkań z muzyką w roli głównej. Do wystąpienia na scenach Sopoteki i filii Broadway na Brodwinie zaprosimy znanych muzyków z Trójmiasta i okolic. Ich głośne nazwiska zgromadzą oddaną publiczność , a tym samym zapewnią ją również młodym twórcom, którzy poprzedzać będą występy sław. W ramach projektu zaprosimy na czytania poezji i prozy z jazzowym tłem oraz otwarte warsztaty Położony w centrum Trójmiasta Sopot z tradycją sceny muzycznej, Opery Leśnej i licznych muzycznych Festiwali jest doskonałym miejscem do budowania potencjału w środowisku młodych twórców. Sopoteka wyposażenia w sprzęt i zaangażowanie pracowników jest miejscem, które daje nieograniczone możliwości dla aktywności twórczej. Chcemy to połączyć. Otworzyć się na młode zespoły, szukające miejsca dla prezentacji swoich dokonań. Konfrontacja z sławnymi, doświadczonymi starszymi kolegami, możliwość pracy warsztatowej, przestrzeń do pracy nad promocją swojej twórczości oto co proponujemy. Działania w projekcie: 8 koncertów poprzedzonych suportem młodych twórców, połączonych z dyskusjami z publicznością 8 warsztatów wokalnych 8 warsztatów muzycznych Udostępnienie przestrzeni do warsztatów i prób do koncertów w Filii Broadway na Brodwinie Udostępnienie wyposażenia Sopoteki do przygotowania promocji występów Niezbędne koszty honoraria twórców, zakup materiałów do warsztatowej części zadania, dodatkowych dwóch mikrofonów i statywów do nich, aparatu fotograficznego z możliwością rejestracji filmów, systemu oświetlenia małej sceny do Sopoteki.

Aktywizacja Seniorów przez zajęcia rekreacyjne

14 tys. zł

Cotygodniowe marsze sopockich seniorów na terenie sopockich lasów (w granicach miasta jest 970 ha lasów co stanowi ok. 56% powierzchni ) pod opieką przewodnika. Trasy marszu mogą wynosić od 3 do 10 km. W ciągu miesiąca odbywałyby się 4 wyjścia. Program byłby realizowany w miesiącach : kwiecień – październik. Grupa odbiorców: Sopocianie w wieku 60+ mile widziani z wnukami – możliwość udziału innych grup wiekowych Cel Projektu: Aktywizacja sopockich seniorów. Chcielibyśmy, aby w pierwszym roku funkcjonowania projektu uczestniczyło w nim nie mniej jak 300 osób. Badania naukowe potwierdzają, że dobry stan kondycji psycho-fizycznej wpływa znacząco na postawy socjalne i społeczne ludzi. Krótko mówiąc poprzez aktywność stajemy się bardziej zaangażowani. Zasadność realizacji projektu: Seniorzy są grupą, do której na codzień nie jest kierowane zbyt wiele wydarzeń. Poprzez wykorzystanie naszego kapitału i specjalistycznej wiedzy trenerskiej, chcemy pomóc tej grupie społecznej pozostać cały czas w kontakcie z aktywnością fizyczną, a co za tym idzie - wzmocnić ich zaangażowanie społeczne.

Budowa podstawowej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie sopockich szkół

koszt nieokreślony

W okresie realizacji projektu zabezpieczenie transportu uczniów z odległych szkół podstawowych na Stadion Leśny w celu realizacji lekcji kultury fizycznej. Najbardziej naturalne formy ruchu nie tylko dla ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży to właśnie te, które wywodzą się z lekkoatletyki. Marsz, bieg, skok i rzut to elementy, które każdy z nas doskonali od edukacji przedszkolnej, aż do końca życia. Nie bez powodu przyjęło się hasło , że lekkoatletyka jest królową sportu. Jej uniwersalizm w kształceniu sylwetki i ducha jest niezmienny od starożytnych igrzysk. Każdy sportowiec chcący dojść do poziomu mistrzowskiego, jak również każdy amator chcący dbać o zdrowie musi wykonywać ćwiczenia, w których występuje marsz, bieg, skok lub rzut. To są niezaprzeczalne fakty świadczące o tym, że nie da się w sportowym życiu pominąć lekkoatletyki, dzięki jej obecności w sporcie możemy mówić o pewnej komplementarności w znaczeniu rozwoju psycho-fizycznego. Najlepsi polscy piłkarze, pływacy i skoczkowie narciarscy mają za sobą liczne okresy przygotowawcze skupione w 100% na lekkoatletycznym treningu. Chcąc zacząć przygodę ze sportem czy rekreacją ruchową prędzej czy później przez pewien okres czasu - jest się lekkoatletą. Co więcej lekkoatletykę można trenować w formie indywidualnej jak również zespołowej o czym świadczą chociażby sukcesy polskich sztafet na arenie międzynarodowej. Jednak pomimo tych wielu ważnych faktów na terenie sopockich szkół nie ma podstawowej infrastruktury sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć z lekkoatletyki (jesteśmy ewenementem (w negatywnym znaczeniu tego słowa) na mapie miast polskich). Jak wspomniałem wyżej infrastruktura ta również stanowi zasadniczy element w przygotowaniu treningu dla żeglarzy, koszykarzy, piłkarzy, rugbistów i pozostałych sportów olimpijskich i nieolimpijskich. Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież sopockich szkół podczas lekcji wychowania fizycznego. Cel Projektu: Budowa lekkoatletycznej infrastruktury przy sopockich szkołach, która dzięki uniwersalnemu zastosowaniu będzie stanowić podstawę rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży sopockiej. Elementy mające wejść w skład to: - bieżnia prosta, (najlepiej: czterotorowa maksymalnej długości) - skocznia w dal wraz z rozbiegiem i gumową zabudową wokół piaskownicy - rzutnia wraz z siatką ochronną do pchnięcia kulą lub rzutów wielobojowych - materac do skoku wzwyż do wykorzystania na sali gimnastycznej lub na boisku - sprzęt sportowy: płotki, kule, piłki do rzutów, bloki startowe Zasadność realizacji projektu: To że Sopot od 14-stu lat wysyła na każde Igrzyska Olimpijskie największą liczbę lekkoatletów w Polsce, ( żadne inne miasto w naszym kraju (nawet Warszawa) nie może pochwalić się 4 czy 5 zawodnikami startującymi w narodowych barwach na najważniejszej imprezie sportowej świata - Igrzyskach Olimpijskich). Podstawowym elementem dbania o ten ludzki kapitał, jak również wartość promocyjną miasta na arenie międzynarodowej powinno być podtrzymanie dobrych tradycji. Zaopatrzenie szkół w lekkoatletyczną infrastrukturę pozwala znacząco zwiększyć szansę na znalezienie przyszłych mistrzów i nadal wieść prym w Polsce. Co więcej infrastruktura tego typu powinna być również dostępna dla wszystkich pozostałych sopockich sportowców jak również amatorów zdrowego stylu życia, którzy również w swoim treningu potrzebują specjalistycznej akcentów lekkoatletycznych. Zabezpieczenie transportu na Stadion Leśny. W okresie od 15 kwietnia do końca roku szkolnego oraz od 1 września do połowy października uczniowie szkół podstawowych dowożeni byliby na stadion 1 raz w tygodni na jednostkę dwugodzinną na lekcje lekkoatletyczne na specjalistyczny Stadion Leśny.

CZUJKA CZADU - URATUJ ŻYCIE

koszt nieokreślony

Projekt ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Sopotu poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wyposażenie lokali mieszkalnych w czujki czadu. Przewiduje się nieodpłatne przekazanie czujek dla użytkowników lokali mieszkalnych w których występuje zagrożenie z tytułu użytkowania urządzeń grzewczych gazowych lub pieców na paliwo stałe. Projekt zakłada wykonanie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych dot. zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla (ok 2 tyś sztuk) oraz zakup czujek tlenku węgla (500 szt), które rozprowadzane będą siedzibie KM PSP Sopot i OSP Sopot

SOPOCKA STREFA NORDIC WALKING

koszt nieokreślony

Upowszechnienie w Sopocie aktywności NORDIC WALKING dla całych rodzin i na całe życie. Aktywność dla dzieci, osób dorosłych i starszych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób tym zagrożonym - niepełnosprawni, uzależnieni, mniej zamożni. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez wspólne obcowanie. Zaktywizowanie osób starszych : – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dzięki cotygodniowym zajęciom, – kształtowanie zdrowego stylu życia i zainicjowanie regularnej aktywności fizycznej, – wzrost świadomości aktywności fizycznej w środowisku lokalnym, – udział osób bez ograniczeń wiekowych i fizycznych, – edukacja społeczeństwa w świadomej aktywności fizycznej oraz kształtowaniu charakteru dzięki systematycznej pracy, – przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym - przede wszystkim otyłości i nadwadze - uświadomienie społeczeństwa, że Nordic Walking nie jest elitarny i uprawiać go mogą ludzie o różnych zasobach finansowych i statusie społecznym. Na zajęciach każdy jest równy. "SOPOCKA STREFA NORDIC WALKING" jest kompleksowym projektem mającym na celu zaktywizowanie osób zagrożonych syndromem metabolicznym oraz chorobami układu krążenia, ale nie tylko zależy nam na rówież na całych rodzinach. Głównym założeniami projektu są: a/ przeprowadzenie cyklu zajęć Nordic Walking w kilku miejscach SOPOTU w istniejącej infrastrukturze outdoorowej ( stadion lekkoatletyczny SKLA, siłownie na świeżym powietrzu, parki, lasy, orliki, plaża sopocka.....). b) w każym miejscu proponujemy 1 osobę prowadzącą zajęcia, będącą certyfikowanym instruktorem Polskiej Federacji Nordic Walking. c) zapewnienie profesjonlnych kijków do uprawiania tej dyscypliny, d) baner informujący o miejscu spotkań wraz z nr kontaktowym do osoby prowadzącej zajęcia, e) wyzanaczenie ścieżek treningowych, f) przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu raz w miesiącu. Adresatami zajęć są zarówno mężczyźni jak i kobiety bez ograniczeń ze względu na wiek, stopień sprawności i wydolności fizycznej. Zajęcia będą trwały maksymalnie 1godz 30 min.. Promocją bezpośrednią zajęć będzie wywieszenie baneru reklamującego zajęcia na terenie stadionu lekkoatletycznego orlika/ośrodka, gdzie mają odbywać się oraz sprawozdanie fotograficzne z wykonanych zajęć i umieszczeniu na stronie lub facebook. Zakładane rezultaty realizacji zadania: – podniesienie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa związanej z chorobami cywilizacyjnymi, zaktywizowanie osób nie uprawiających sportu wcale, oraz osób podejmujących aktywność fizyczną sporadycznie do regularnego uprawiania sportu – utrwalanie postaw aktywności fizycznej przez zaangażowanie w działalność szkółek NW – zintegrowanie społeczeństwa nieaktywnego – nowe znajomości – zmotywowanie osób do spotykania się z innymi uczestnikami – wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie i o zdrowie innych – przedstawienie rodzinnej aktywności fizycznej jako wspaniałej zabawy – Nordic Walking jako moda – przedstawienie aktywności jaką jest Nordic Walking jako bezpiecznej i atrakcyjnej aktywności, prewencja urazów osób starszych na skutek upadków dzięki podpieraniu się kijami.

Okręg I

Wymiana nawierzchni i latarń ulicy Jarosława Dąbrowskiego

1B 100 tys. zł

Proponuję wymianę nawierzchni asfaltowej oraz latarń w ciągu ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Stan nawierzchni od lat wymaga wymiany a latarnie słabo oświetlają ulicę.

Remont sięgacza Książąt Pomorskich

1A 270 tys. zł

Droga miejska i chodnik biegnące wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Książąt Pomorskich 13 i 15 zniszczone przez ciężkie samochody ZOM-u odbierające nieczystości ze śmietników umieszczonych za budynkiem. Droga opadła wraz z chodnikiem tworząc równie pochyłą. Opadająca droga jest przyczyną niszczenia instalacji sanitarnej przez instalację burzową. Zimą chodnik stwarza niebezpieczeństwo upadków.

Bezpieczne stojaki rowerowe na plaży

1B 50 tys. zł

Projekt zakłada montaż bezpiecznych stojaków rowerowych na plaży w pobliżu wejść, podobnie jak jest to zrobione w Gdańsku. Dzięki temu osoba wypoczywająca na plaży widzi swój rower i nie boi się o jego bezpieczeństwo.

Remont nawierzchni odcinka ul. Jana III Sobieskiego

1B 480 tys. zł

Remont ulicy Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Pułakiego do ul. Chopina oraz zagospodarowanie miejsc parkingowych dla mieszkańców w tej strefie.

Renowacja terenów zielonych oraz boiska tartanowego przy Zespole Szkół Nr 1 na ul. Książąt Pomorskich

1B 300 tys. zł

Projekt dotyczy wymiany bramek, rewitalizacji terenu wokół boiska i przed budynkiem szkoły w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z niego mieszkańcom orazwymiany nawierzchni tartanowej boiska znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie przy ul. Książąt Pomorskich 16-18, Boisko jest miejscem ogólnodostępnym i wymaga przystosowania do aktywnego spędzania wolnego czasu

Budowa chodnika przy Niepodległości

1A 55 tys. zł

Budowa chodnika w miejscu przedeptu wzdłuż Al. Niepodległości od strony wjazdu do Sopotu od strony Gdyni

Mapping 3D na budynku Sfinksa

1A 30 tys. zł

Chcielibyśmy ożywić budynek sopockiego Sfinksa w okresie wakacyjnym. Codziennie od 01.07 do 31.08 po zmroku przez 30 minut budynek zmieniałby się w obiekt artystyczny. Na jego murach chcielibyśmy wyświetlać specjalnie przygotowane animacje połączone z dźwiękiem. Całość tworzyłaby surrealistyczną opowieść.To doskonała szansa na stworzenie stałej atrakcji dla całych rodzin i ożywienie naszego Parku.

Remont ul. Lipowej

1B 1 500 tys. zł

Remont nawierzchni ul Lipowej wraz z chodnikami, przywrócenie nawierzchni z kostki brukowej, wymiana latarń.

Remont schodów od ul Lipowej w dół do ul Sobieskiego

1B koszt nieokreślony

Remont schodów od ul Lipowej w dół do ul Sobieskiego

Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego

1A 115 tys. zł

Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego do koryta otwartego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż koryta otwartego potoku – częściowo objęte koncepcją P.Kujawskiego dot. ochrony walorów przyrodniczych

ul. Haffnera między Kubacza i BMC- strefa piesza

1A 500 tys. zł

ul. Haffnera między Kubacza i BMC- strefa piesza 500 tys zł

Modernizacja Skweru Grubby

1B 300 tys. zł

nawierzchnia alejek, ławki, mała architektura, zabawki, nasadzenia, oświetlenie) 300 tys zł

Odbudowa Altany Kolatha

1A koszt nieokreślony

Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

1B 198 tys. zł

Budowa zatok postojowych przy ul. Sępiej

1A 210 tys. zł

Modernizacja ul.Emilii Plater przy budynkach nr 20-32

1B 325 tys. zł

Plac + schody prowadzące z ul.Sępiej do Parku Północnego

1A 140 tys. zł

Projekt zakłada przebudowę schodów na odcinku od ul. Sępiej do małego placyku w Parku Północnym wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem tego placu. Aktualnie plac posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych i tylko jedną ławeczkę.

Przebudowa schodów Winieckiego Westerplatte

1A 350 tys. zł

Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni schodów prowadzących z ul.Winieckiego do ul.Obrońców Westerplatte znajdujących się w pobliskim jarze, co pozwoli doprowadzić je do stanu wyremontowanych sąsiednich ciągów schodów znajdujących się w pobliskim jarze. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo.

Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

1B koszt nieokreślony

Projekt ma na celu przywrócenie walorów estetycznych fragmentu Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. Teren od strony południowej ograniczony był terenem ochronnym gazowni, która oddała przed laty część swojego terenu, powiększając w ten sposób park. Celem jest przywrócenie walorów estetycznych ocalałej części parku oraz całemu parkowi.

Pracownia dla matek

1A 40 tys. zł

Pomysł zrodził się z przemyśleń sopockich mam, którym brakuje inicjatyw, które pozwolą je zaktywizować do wyjścia z domu i uczestniczenia w życiu miasta mimo opieki nad dziećmi. Ideą jest stworzenie lokalnej społeczności matek, które podzielą się swoimi doświadczeniami, wyruszą na wspólny spacer, zorganizują warsztat lub po prostu spotkają się. Projekt zakłada stworzenie fizycznego miejsca.

Modernizacja i ustawienie dodatkowych instalacji na placu zabaw przy ul. Czyżewskiego

1B 110 700 zł

trampoliny na placu zabaw przy Dworku Sierakowskich

1A 150 tys. zł

Budowa nowoczesnych, bezpiecznych trampolin (typu SB-TR-003) dla dzieci w wieku do 10 lat - bezpieczna zabawa zachęcająca dzieci do ruchu.

Rewaloryzacja zieleni na Placu Rybaków

1B koszt nieokreślony

Plac Rybaków jest ciekawym miejscem – jednak zieleń jest zaniedbana i nie jest zabezpieczona przed parkującymi samochodami. To miejsce ma duże znaczenie historyczne i powinno być reprezentacyjne.

Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół Nr 3 przy ulicy Haffnera 55 w Sopocie oraz Pływalni MOSiR przy ulicy Haffnera 57 w Sopocie

1A 705 tys. zł

Okręg II

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie stadionu MKS Ogniwo Sopot

2A koszt nieokreślony

Zapotrzebowanie na główne boisko Ogniwa jest tak duże, że brakuje dostępności dla osób, które chciałyby skorzystać z obiektu w charakterze amatorsko - rekreacyjnym. Obok płyty boiska znajduje się teren nieużytku o pow. ok. 1500 m2, który idealnie nadaje się do budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców (w tym dzieci i uczniów sopockich szkół).

Remont nawierzchni chodnika na ulicy Kochanowskiego na wysokości posesji 8/10 do 12

2B 330 tys. zł

Na odcinku parzystych numerów ulicy Kochanowskiego pozostaje kilkanaście metrów koślawego chodnika. Cała reszta została wcześniej wyremontowana. O tym kawałku ktoś chyba zapomniał.

ulepszenie ulicy Bocznej

2B 80 tys. zł

Na kawałku ulicy Bocznej między budynkami Boczna 1 i Boczna3 jest położona trylinka i jest w bardzo złym stanie / wyrwy , dziury,wyboje, bardzo ciężko się po niej poruszać, zwłaszcza wózkiem dla niepełnosprawnych/. Jak najszybciej należy wyrównać powierzchnię tej uliczki, by móc bezpiecznie się po niej poruszać.

ścieżka do kościoła św. Bernarda

2B koszt nieokreślony

Remont przejścia pomiędzy ulicą Mickiewicza a terenem kościoła pw. św. Bernarda polegający na naprawie schodów terenowych oraz budowa oswietlenia tego przejścia.

Modernizacja i uporządkowanie wąwozu potoku Karlikowskiego

2A koszt nieokreślony

Miejscowe odkrycie potoku, udostępnienie miejsca dla mieszkaniowców, ustawienie ławek, uporządkowanie terenu, oświetlenie parkowe

Ustawienie zespołu zabawek w lasku Karlikowskim obok ścieżki nadmorskiej

2B 160 tys. zł

Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek w kształcie nawiązującym do zamku. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany z naturalnych materiałów, wyposażony w zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na na podłożu piaskowym.

Rewitalizacja terenu dawnego parku przy ul.Conrada 5

2B koszt nieokreślony

Odtworzenie ogolnodostepnego terenu zieleni miejskiej przy ul. Conrada 5

Wejscie do lasu od ul. Kopernika

2B 2 tys. zł

zagospodarowanie wejscia do lasu przy ul. Kopernika

Remont ulicy Wł. Łokietka od ul. Jana z Kolna do ul. Langiewicza

2A 1 550 tys. zł

Remont ulicy Langiewicza

2A 540 tys. zł

Oświetlenie na wybiegu dla psów na Sopockich Błoniach

2A koszt nieokreślony

Dodanie oświetlenia na wybiegu dla psów, znajdującym się na Sopockich Błoniach.

Kochanowskiego - remont chodnika

2B 330 tys. zł

Zapomniany ok. 45 metrowy fragment chodnika na odcinku Kochanowskiego 6 do Kochanowskiego 12 to istny tor przeszkód z połamanych i zapadniętych płyt chodnikowych. Górny i dolny odcinek chodnika jest wyremontowany, ale środkowa jego cześć to czarna dziura.

Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia

2A 400 tys. zł

Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu – m.in. wykonanie przejścia dla pieszych z ul. Władysława IV do ul. 3 Maja przy SP nr 8,

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Płowcami

2A 30 tys. zł

Rozbudowa oraz powiększenie niewielkiego placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Płowcami. Wyposażenie placyku o dodatkowe akcesoria do zabawy dla dzieci w różnym wieku. Obecny plac zabaw jest niewystarczający dla dużej ilości użytkujących go dzieci, w szczególności w okresie wiosenno-letnim, kiedy Sopot jest licznie odwiedzany przez turystów, w tym rodziny z dziećmi.

Naprawa chodnika od Stawu Reja do Armii Krajowej i doświetlenie

2A 190 tys. zł

Naprawa chodnika od Stawu Reja do Armii Krajowej i doświetlenie

Nasadzenie cebul kwiatowych przy Stawie Reja

2A 20 tys. zł

Nasadzenie cebul kwiatowych przy Stawie Reja

Stojaki rowerowe przy SKM Wyścigi

2A koszt nieokreślony

Ustawienie stojaków rowerowych przy automacie do biletów oraz ich zadaszenie.

12 ławek wzdłuż Alei Niepodległości

2B koszt nieokreślony

Projekt dotyczy ustawienia ławek wzdłuż Alei Niepodległości. Od skrzyżowania z ulicą Jana Kochanowskiego do przedłużenia ul. Jana Długosza wzdłuż pawilonów handlowych. Między Aleją Niepodległości a pawilonami znajduje się piękny pas zieleni. Teren ten jest takim małym parkiem. Niestety bez miejsca gdzie mieszkańcy Sopotu mogliby usiąść i odpocząć wracając do domu, w otoczeniu zieleni i cienia.

Remont ciągu pieszo jezdnego od al. Niepodległości do Szkoły Podstawowej Nr 1

2B 265 tys. zł

Wykonanie nowego ciągu pieszego na długości trzech pawilonów 700, 702, 712 Al. Niepodległości

2B koszt nieokreślony

Naprawa Karlikowska 14 a 16 do Osiedla Kolejarz.

2A 170 tys. zł

Naprawa nawierzchni odcinka drogi zlokalizowanej między budynkami Karlikowska 14 a 16 prowadzącej do Osiedla Kolejarz. Nawierzchnia drogi wymaga remontu, gdyż od czasu jej stworzenia nigdy nie była remontowana. Dodatkowo jej stan pogorszyły prace budowlane prowadzone przez niemiecką firmę GPEC.

Dokończenie chodników na ul. W. Łokietka i wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Skarpowej i ciągu rowerowego wzdłuż skarpy.

2A 1 550 tys. zł

Uporządkowanie „Ścieżki Spacerowej”

2B koszt nieokreślony

Okręg III

„Dawna Cegielnia” – ścieżka historyczna

3A 440 tys. zł

Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic przybliżających przedwojenną historię Sopotu.

Schody z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej

3A koszt nieokreślony

Projekt zakłada wykonanie dojścia w postaci schodów z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej.

Remont i modernizacja ul. Moniuszki

3A 535 tys. zł

Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 (wąskiej uliczki) wraz z budową oświetlenia w tej części ulicy Moniuszki i remontem schodów łączących ul. Moniuszki.

Wymiana latarni przy ul. Antoniego Abrahama

3A 250 tys. zł

Wymiana latarni przy ul. Antoniego Abrahama. Obecne szpecą ulicę.

Wymiana chodnika na ul. Moniuszki

3A 630 tys. zł

Wymiana chodnika i latarni przy ul Moniuszki

Remont schodów

3A koszt nieokreślony

Do budynku Aleja Niepodległości 865 AB prowadzi droga dojazdowa, oraz prowadziły dwa miejsca schodkami. Obecnie jedne schodki są zablokowane, bo zagrodziła je wspólnota Aleja Niepodległości 863, grodząc swój dzierżawione teren. Drugie są w bardzo złym stanie technicznym, i mimo interwencji mieszkańców i zarządzającej wspólnoty Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c., nie zostały naprawione.

Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 11A, 17, 19, 19A, 21

3A 1 500 tys. zł

Uporządkowanie, utwardzenie i wyrównanie nawierzchni placu przy ulicy Malczewskiego oraz ustawienie oświetlenia.

REWALORYZACJA ULICY KRASICKIEGO

3B 1 050 tys. zł

Przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC

3B 30 tys. zł

Przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC - remont, oświetlenie, instalacja artystyczna, nie graffiti

Kontynuacja zagospodarowania zieleńca na rozwidleniu al. Niepodległości i al. Armii Krajowej - tajemniczy ogród

3A koszt nieokreślony

Projekt zakłada kontynuację projektu estetyzacji tego miejsca. Proponuję podświetlenie istniejącej ścieżki oraz jej kontynuację na skarpie, demontaż tablicy reklamowej, oddzielenie zieleńca od chodnika niskim estetycznym płotkiem, zawieszenie lampionów na drzewach lub sznurów żarówek.

Skwer na ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym, zieleń wymiana posadzki bez ławeczek

3B koszt nieokreślony

Rewitalizacja skweru na ul. 1 Maja przed przejściem podziemnych. Wymiana posadzki, nasadzenie drzew nie tylko w formie szpalerów, ale również na całej powierzchni placu w sposób regularny, nasadzenia trwa i innych roślin z systemem nawadniania, ciekawie ukształtowania powierzchnia z oświetleniem roślinności. Całość nawiązująca do ławeczki powstałej po drugiej stronie przejścia.

Skwer przy ul. Sikorskiego na wysokości sklepu Alma

3B 150 tys. zł

Rewitalizacja skweru z nasadzeniem kwitnących krzewów, remont nawierzchni okalającej skwer, z wyznaczeniem miejsc parkingowych jeśli jest taka możliwość, ustawienie niskiego ogrodzenia skweru aby zabezpieczyć go przed rozjeżdżeniem.

Modernizacja ul. Zacisze

3A 960 tys. zł

Renowacja zabytkowego zegara oraz podświetlenie elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

3B 25 tys. zł

Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na budynku II LO im. Bolesława Chrobrego oraz oświetlenie elewacji frontowej od strony Al. Niepodległości. Jest to ulica przelotowa, bardzo uczęszczana, dzięki czemu zegar oraz cała elewacja stają się zabytkową atrakcją, co ważne – funkcjonalną, dla wielu Sopocian i Podróżnych. Budynek szkoły służyłby więc wszystkim.

Małe jest piękne - remont ulicy Zacisze.

3A 960 tys. zł

Remont ma polegać na zniwelowaniu nierówności i uzupełnieniu ubytków w jezdni i chodniku. Projekt ze względu na znaczny koszt wymaga realizacji w etapach. pierwszy etap zakłada realizację do kwoty 960 tyś. zł. całość 1,53 mln. w kwocie tej zawarte byłoby wykonanie projektu oraz częściowa przebudowa drogi.

Rekreacyjna leśna polana.

3B 200 tys. zł

Modernizacja i zagospodarowanie polany leśnej przy ulicy 23 Marca na cele rekreacyjne. Ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i młodzieży, ławeczki, wykonanie wejścia - furtki, leśnych schodów na teren polany oraz poręczy. Jest to polanka leśna przy ulicy 23 Marca na przeciw posesji 57 i 55. Projekt może zostać zrealizowany. niezbędne jest jednak stworzenie projektu dla takiej rekreacyjnej polany, który zawierałby listę odpowiednego wyposażenia takiego miejsca tj.: ławeczki, zabawki dla dzieci, przyrządy do ćwiczeń. po wykonaniu takiego projektu konieczne jest przekazanie terenu pod nadzór odpowiedniej instytucji miejskiej i ponoszenie przez tą instytucję kosztów konserwacji i bieżących napraw poszczególnych elementów wyposażenia tego miejsca.

Bezpieczny Mickiewicz

3B 20 tys. zł

Zakup i instalacja systemu monitoringu na Os. Mickiewicza, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie. Osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w blokach osiedla Mickiewicza - spełniają podstawowe wymogi. Z upływem czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców - osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest jakikolwiek brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto. Podobnie jak w ubiegłych latach można zakupić sprzęt i przekazać w użytkowanie spółdzielni.

Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie LO do ul. Abrahama

3B koszt nieokreślony

Remont i modernizacja terenów zielonych - Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora. Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), usunąć korzenie, kamienie, głazy, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abraham az ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama Projekt będzie służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, a szczególnie osobom starszym. Projekt bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda

Naprawa chodnika przy ul. Zamenhoffa

3B 70 tys. zł

Naprawa krótkiego odcinka chodnika przy ul. Zamenhoffa (prawa strona). Chodnik od ponad 100 lat nieremontowany. Projekt będzie służył mieszkańcom korzystającym z jego użytkowania po wyjściu z budynku. Zniszczony i niebezpiecznie pochyły zwłaszcza zimą ślizgamy się jak z górki.

Ułożenie nowego chodnika przy al. Niepodległości

3B 1 600 tys. zł

Ułożenie nowego chodnika między ul. 23 Marca do ul. Armii Krajowej przy al. Niepodległości, oraz z płyt, z których są obecnie ułożone wjazdy, między posesjami 820-822, 824-826. Będzie służyło wszystkim mieszkańcom Sopotu. do realizacji, obustronnie, wraz z nasadzeniami drzew i zielenią.

Zabezpieczenie terenów osiedla Przylesie przed dzikami

3B ? tys. zł

Inwazja dzików od 4 lat jest uciążliwa dla mieszkańców Przylesia. Przychodzą nie tylko nocą ale i w dzień. Przynoszą ze sobą choroby odzwierzęce. 3 lata temu ja sama zachorowałam na pęcherzycę, której etiologia jest znana tylko w 40%. Możliwe, że one mogą przenosić tę chorobę oraz inne. Mówi się, że ludzie wyrzucają jedzenie, jest to nieprawdą, ponieważ nie byłyby tak te dziki złośliwe jak są niszcząc bezmyślnie. Komisja Rady Miasta odpowiedzialna za weryfikację wniosków do Budżetu Obywatelskiego (Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego) postanowiła zweryfikować wniosek pozytywnie i warunkowo poddać go pod głosowanie. Wniosek zostanie umieszczony na liście do głosowania pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie dotowania projektów realizowanych na terenach będących w dzierżawie wieczystej spółdzielni mieszkaniowych. Po uzyskaniu ww. opinii wszystkie wnioski dotyczące inwestycji na terenach spółdzielni mieszkaniowych zostaną przesłane do ich zarządów z prośbą o akceptację oraz deklaracje współfinansowania w przypadku gdy projekt wygra w głosowaniu.

Zagospodarowanie leśnego trójkąta na skwerek wypoczynkowy za osiedlem "Przylesie"

3A 5 tys. zł

Zrobić leśny skwerek wypoczynkowy za osiedlem "Przylesie" przy ul. 23 Marca za pętlą autobusową, za budowanym szpitalem geriatrycznym. Obecnie ten trójkąt leśny jest bardzo zaśmiecony co szpeci nasze miasto, a są to trasy spacerowe dla gości z "Leśnika", szpitala dziecięcego, stadionu i mieszkańców Osiedla "Przylesie". Teren ten odpowiednio zagospodarowany byłby pięknym miejscem spotkań towarzyskich dla rodzin seniorów, turystów i gości. W naszym rejonie nie ma takiego otwartego miejsca do letniej rekreacji. Aby zachować leśny charakter miejsca można uporządkować ścieżki, ustawić ławki.

Odyseja Umysłu dla Seniora i nie tylko ;)

3A 10 tys. zł

Założenia: integracja mieszkańców, aktywizowanie umysłowe, rozwijanie nieszablonowego myślenia. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim skierowany jest do osób lubiących przebywać w grupie i osób, które lubią uczyć się i poznawać nowe rzeczy poprzez np. kontakt z drugim człowiekiem. To również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy. Działania to np. prelekcje z wykorzystaniem multimediów, warsztaty, praca w grupach itp. Tematyka zajęć może dotyczyć np. komunikacji interpersonalnej, treningu umysłowego czy warsztatów dotyczących m.in. zagrożeń w sieci, oszustów próbujących zachęcić do podpisania niekorzystnych umów itp. czyli jak radzić sobie lub jak reagować na niechcianych ankieterów czy handlowców. Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom, ale w szczególności osobom starszym. Działania: zorganizowanie lokalu do spotkań np. filia biblioteki na Przylesiu. Prowadzenie zajęć przez pomysłodawczynię projektu lub zapraszanie do udziału w spotkaniach innych adekwatnie do potrzeb i tematyki zajęć. Na pierwszym spotkaniu zaproponowana zostałaby lista tematów, która adekwatnie do zainteresowań i potrzeb byłaby ewaluowana na bieżąco. Projekt w ramach rozszerzenia oferty domów sąsiedzkich.

Integracja terenów rekreacyjnych SM Mickiewicza oraz boiska przy DPS.

3B 80 tys. zł

Rozbudowa terenów rekreacyjnych wokół boiska przy ul. Mickiewicza wymaga koordynacji działań projektowych, inwestycyjnych na terenie gminy i spółdzielni mieszkaniowej – połączenie terenów pod budowę placu zabaw, rekreacji oraz np. miejsca na grilla. Odbiorcy: mieszkańcy osiedla Mickiewicza oraz okolic.

Okręg IV

Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Cieszyńskiego (kontynuacja projektu)

4A 400 tys. zł

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla. Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych).

Modernizacja zatok postojowych ul. Malczewskiego (Brodwino)

4B 675 tys. zł

Modernizacja zatok postojowych ma na celu podniesienie ilości miejsc parkingowych oraz ich uporządkowanie, m.in. przez wymianę nawierzchni oraz wytyczenie miejsc parkingowych. Na pewno wpłynie ona również na estetykę miejsca. Realizacja projektu możliwa wyłącznie razem z modernizacją pobliskiego chodnika oraz wymianą oświetlenia. koszt: 1.chodnik wzdłuż ulicy Malczewskiego 135 tyś. zł 2.zatoki postojowe 300 tyś. zł 4.wymiana latarni 240 tyś. zł

Remont nawierzchni pasa drogowego i chodników ul. Łużyckiej

4A 480 tys. zł

Działania: - położenie nowej warstwy bitumicznej w śladzie istniejącej jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy( ok 90 metrów długości); - wymiana krawężników na nowe; - zdjęcie starych płyt chodnikowych, wyrównanie terenu i położenie nowych płyt chropowatych, antypoślizgowych, takich jakie położono na ul. Łużyckiej na szerokości skweru od ul. Obodrzyców. Cel: - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych; - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców; - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego; - ułatwienie spacerowania z wózkiem dziecinnym; - umożliwienie wygodnego i bezpiecznego odprowadzenia dziecka do przedszkola; - zwiększenie estetyki i poprawa wyglądu dzielnicy. Uzasadnienie: W 2016 roku u zbiegu ulic Łużyckiej i Obodrzyców przeprowadzono olbrzymią inwestycję polegającą na zmodernizowaniu kanalizacji i budowie zbiorników retencyjnych. W wyniku prowadzonych prac doszło do zniszczenia nawierzchni jezdni i chodników ul. Łużyckiej, przez ciężki sprzęt budowlany jak i olbrzymie samochody ciężarowe które transportowały materiały budowlane i wykorzystywały ulicę Łużycką jako zaplecze parkingowe. Spowodowało to, że na jezdni powstały wgłębienia, a w wielu miejscach płyty chodnikowe popękały z powodu olbrzymiego ciężaru wjeżdżających i parkujących samochodów. Obecnie po opadach deszczu piesi jak i mieszkańcy oblewani są wodą z kałuż przez przejeżdżające samochody. Łużycka jest niewielka uliczką, ale newralgicznym ciągiem komunikacyjnym, ponieważ jest ulicą dwukierunkową, bez zakazu parkowania o natężonym ruchu kołowym. Szkoda, że w 2016 roku w trakcie inwestycji nie uwzględniono remontu całej ul. Łużyckiej tym bardziej, że na całej szerokości skweru przy ul Łużyckiej położono nowe chodniki i nawierzchnię jezdni, a pozostawiono bez remontu ok 90 metrów ulicy. Przeprowadzenie remontu przysłuży się mieszkańcom Kamiennego Potoku odprowadzającym dzieci do przedszkoli, czy idących na skwer. Poruszanie się po niej obecnie jest wyzwaniem dla pieszych, zwłaszcza dla osób starszych, nie mówiąc o niepełnosprawnych, gdy parkujące samochody zajmują znaczną część chodnika po obu stronach jezdni, a chodniki do tego są nierówne.Wykonanie remontu istotnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i wygląd Kamiennego Potoku tym bardziej, że na ulicach Małopolskiej i Obodrzyców pomiędzy którymi leży ul. Łużycka zostały już położone nowe chodniki.

Odpoczynek na Małopolskiej

4A koszt nieokreślony

Proponuję na ulicy Małopolskiej postawić jedną lub dwie ławki dla odpoczynku idących tą ulicą. Ulica Małopolska w Kamiennym Potoku jest dosyć długa (ok. 850 m). Wędrują nią ludzie starsi i młodsi z SKM Kamienny Potok do Brodwina, lub odwrotnie, czasami z dosyć ciężkimi pakunkami. Niektórzy mieliby potrzebę odpoczynku a tu nie ma gdzie, miejscami takimi są przystanek autobusów przy SKM oraz dopiero przystanek autobusowy przy wylocie ulicy Małopolskiej do Obodrzyców.

Ławeczka

4A koszt nieokreślony

Ustawienie 6 ławek na trawie wzdłuż płotu boiska przy SP 9 Sopot Brodwino. Ze skate parku oraz boiska codziennie korzysta wiele dzieci i młodzieży, przychodzą tam również rodzice opiekujący się maluchami, niestety nie mają gdzie usiąść i często zajmują urządzenia - rampy mające służyć dzieciom do zabawy. Gdyby pojawiły się na boisku ławki dzieci jak i rodzice na pewno opuścili by rampy i można by było korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Brakujący przejazd rowerowy przez Al. Niepodległości na wysokości SKM Kamienny Potok (Lidl)

4A 160 tys. zł

Projekt zakłada integrację infrastruktury rowerowej w mieście poprzez wykonanie brakującego przejazdu rowerowego na wysokości Lidla na Kamiennym Potoku.

Położenie nowej nawierzchni na ulicy Władysława Cieszyńskiego

4B 1 900 tys. zł

Remont ulicy Władysława Cieszyńskiego- nowa nawierzchnia, wyłożenie kostką brukową miejsc parkingowych przy ulicy w sąsiedztwie z budynkami 18,14,12,10. Remont chodników wzdłuż drogi w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu na Władysława Cieszyńskiego.

Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

4B 200 tys. zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody wg załączonej na zdjęciach propozycji oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku przeszkód technicznych lub prawnych do realizacji pomysłu w całości, może być renowacja samego budynku ujęcia wody z pominięciem utworzenia ścieżki.

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży z III LO i mieszkańców

4B 30 tys. zł

Ustawienie sprzętu sportowego dla młodzieży z liceum oraz okolicznych mieszkańców

Rewitalizacja skweru przy ulicy Kolberga pomiędzy blokiem nr 18, Orlikiem i przychodnią.

4Bkoszt nieokreślony

Po wybudowaniu boiska Orlik boiska istniejące pomiędzy blokiem nr 18, Orlikiem i przychodnią są niewykorzystane. Po boiskach pozostał stary asfalt, który wygląda bardzo nieestetycznie i w porównaniu do innych miejsc w mieście, które są rewitalizowane, miejsce wygląda na bardzo zaniedbane. Co więcej, asfalt ma kilkadziesiąt lat, w wielu miejscach się kruszy, więc przydałoby się go uprzątnąć. W ramach rewitalizacji proponuję zaprojektowanie nowego układu skweru oraz zasadzenie drzew i krzewów.

Wykonanie obudowy potoku Kamiennego przy ul. Kolberga

4B 35 tys. zł

Wykonanie obudowy wylotu drenażu do otwartego koryta potoku Kamiennego przy ul. Kolberga wraz zagospodarowaniem terenu zielenią i małą architekturą

Renowacja grobli przy stawie Mazowieckim - część sopocka.

4A koszt nieokreślony

Renowacja grobli przy stawie Mazowieckim - część sopocka.

Przebudowa schodów łączących ul. Małopolską z ul. Kaszubską

4A 240 tys. zł

Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni schodów, w znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo.

Chodnik przy ulicy Cieszyńskiego

4B 440 tys. zł

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z płytek chodnikowych płukanych. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Koblerga

4B koszt nieokreślony

Wnioskuję o zagospodarowanie trawnika przy ulicy Oskara Kolberga, w pobliżu Szkoły Nr 5, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 i Przychodni Zdrowia. Trawnik ten jest zniszczony przez dziki, zaniedbany i stanowi bardzo brzydką „plamę” na zagospodarowanym otoczeniu. Powierzchnia tego trawnika wynosi około 200 m kw i stanowi teren miejski (zostało to potwierdzone przez prezes NSM Brodwino) Proponuję zasadzenie na całej powierzchni niskich krzewów wielokwiatowych róż oraz ustawienie ławeczki od strony chodnika w połowie długości trawnika i drugą ławeczkę po drugiej stronie jezdni przy chodniku. Na tym osiedlu mieszka bardzo dużo ludzi w podeszłym wieku a widok pięknych kwiatów oraz możliwość odpoczynku w drodze do centrum handlowo-usługowego, będzie dla nich wielką przyjemnością. Jednocześnie teren ten sąsiaduje ze szkołą, więc rewitalizacja tego terenu będzie również miła dla oka nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Poszerzenie ulicy pomiędzy tatrzańska 2 a garażami i umożliwienie parkowania na tej ulicy

4A 245 tys. zł

Obecnie ulica przy tatrzańska 2 a garażami jest wąska i nie umożliwia parkowanie. Droga powinna biec bliżej garaży uzyska przestrzeń powinna zostać przeznaczona na miejsca do parkowania. Konieczne jest więc poszerzenie ulicy pomiędzy tatrzańska 2 a garażami i umożliwienie parkowania na tej ulicy.

Modernizacja miejsc parkingowych.

4A koszt nieokreślony

1. Modernizując parking na rogu ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego powiększyć o kilka miejsc postojowych. 2. Parking przy ul. Józefa Kraszewskiego wymaga wyrównania i utwardzenia. Uporządkować okoliczną zieleń oraz zlikwidować zrujnowany "plac zabaw". Zwiększając ilość miejsc postojowych, wpłyniemy na zmniejszenie ilości aut parkujących na ulicy i chodniku ul. J. Kraszewskiego. Teren objęty projektem unijnym, możliwość do poddania pod głosowanie dokumentacji projektowej na temat parkingu gdyż tego nie obejmuje projekt unijny a bez projektu trudno oszacować koszty.

Sąsiedzki Dom w Kamiennym Potoku

4A 15 tys. zł

W Domu Sąsiedzkim Alternatywy 5 będą prowadzone m.in. warsztaty plastyczne, spotkania dyskusyjne, wieczory autorskie. To miejsce spotkań mieszkańców Sopotu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Animacje dla rodzin z dziećmi, festyn i oferta skierowana do seniorów: nordic walking i zdrowie żywienie. Projekt zakłada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie: 1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców np: spotkania na temat zdrowego odżywiania, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki krajoznawcze, spotkania autorskie i dyskusje. 2) zorganizowanie lokalnych festynów we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentują się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy (np. noc świętojańska, dzień ziemniaka) Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, szukanie kwiatu paproci i Łucji :-) 3) animacja lokalnej społeczności, wyzwalanie wewnętrznego potencjału mieszkańców; np. zaplanowanie wspólnych inicjatyw, psich placów zabaw, itp. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Dom Sąsiedzki będzie się mieścił w Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Filia nr 8, ul. Mazowiecka 26 Koszt 18 000 zł

Modernizacja ulicy Tatrzańska od budynku Nr 2 do ulicy Kraszewskiego (chodniki i droga)

4A 490 tys. zł

Modernizacja drogi i chodnika ulicy Tatrzańskiej (w części należącej do Gminy Miasta Sopot), teren na fragmentach działek Nr 181/3, 181/2 i 205/6. Z drogi tej korzystają mieszkańcy budynków Tatrzańska 2 i 4 oraz z domków jednorodzinnych przy ul. Tatrzańska. Ulicą tą dojeżdżają również osoby korzystające z garaży przy ul. Tatrzańskiej.

Remont nawierzchni wokół pawilonów na Kamiennym Potoku przy ul. Sienkiewicza

4A 217 tys. zł

Po tym terenie kursuje miejski autobus linii 185. Pokonuje trudną trasę zakręcając w bardzo wąskiej uliczce, dodatkowo po starej, nieustannie łatanej nawierzchni. Chodzą tamtędy także piesi, co stanowi dla nich duże utrudnienie. Należy wykonać nową nawierzchnię ulicy. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla i ich gościom.

Pętla wokół sklepu Freschmarket, na której zakręca autobus Nr 185 - remont nawierzchni ulicy biegnącej kołu budynków Kraszewskiego 30, 32 i Sienkiewicza 17

4A 217 tys. zł

Remont nawierzchni ulicy Kraszewskiego kołu budynków Kraszewskiego 30, 32 i Sienkiewicza 17, po której porusza się autobus Nr 185. Ulica ta jest bardzo w złym stanie.

Wymiana nawierzchni na pętli autobusowej 185 prowadząca miedzy budynkami Kraszewskiego 32,30 i Sienkiewicza 17

4A 217 tys. zł

Nawierzchnia drogi na tym odcinku jest bardzo zniszczona wieloletnią eksploatacją, przejazdem ciężkiego sprzętu podczas remontu ul.Kraszewskiego, powstałe dziury łatane notorycznie pozostawiają wgłębienia co stwarza niebezpieczeństwo użytkownikom drogi tak również pasażerom autobusu 185. Wielokrotnie autobus nie może przejechać na zakrętach, gdyż jest za wąsko. Nie było to pierwotnie stworzone na przejazd autobusu po drodze między blokami gdzie mieszkańcy mają codzienny problem z zaparkowaniem samochodu.Remont nawierzchni i poszerzenie niektórych odcinków ulicy na pewno poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkownikom drogi. naszym zdaniem jedynie odcinek ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego aż do bloku nr 17 wymaga przebudowy.

Ustawienie sprzętu sportowego na placu zabaw kołu budynku Sienkiewicza 23

4A 30 tys. zł

Ustawienie sprzętu sportowego na placu kołu budynku Sienkiewicza 23 (działka nr 21/88).

Remont i rozbudowa zatok postojowych przy ul. Mazowieckiej oraz Kujawskiej

4A 112 tys. zł

W ciągu gminnych ulic Kujawskiej i Mazowieckiej znajdują się zatoki postojowe. W ich okolicy zlokalizowanych jest wiele budynków mieszkalnych, zarówno spółdzielczych, jak i prywatnych. Każde dodatkowe miejsce postojowe jest w związku z tym cenne, a ponadto, zatoki nie były w ciągu ostatnich 40 lat remontowane, pomimo prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych. Mazowiecka 32 i 34 oraz Kujawska 29, 35 i 41 Mazowiecka 34 - projekt możliwy do realizacji. przebudowa obejmowałaby wymianę istniejącej nawierzchni zatoki z asfaltobetonu na kostkę betonową wraz z powiększeniem jej o dodatkowe miejsca postojowe. kujawska 35 - projekt możliwy do realizacji. obejmowałby przebudowanie istniejącej zatoki, wraz z dostosowaniem jej do parkowania na skos oraz wymianą nawierzchni.

Nowe zatoczki postojowe

4A 112 tys. zł

na ul. Kujawskiej 35-41 i Mazowieckiej 34. Ulica Mazowiecka od lat czeka na obiecany remont, jeżeli nie można zrobić całości – warto zrobić, chociaż zatoczki postojowe przy ul. Mazowieckiej. Także zatoczki postojowe w ciągu ul. Kujawskiej 35-41 wymagają remontu. Projekt będzie służył okolicznym mieszkańcom.

Doposażenie w sprzęt rekreacyjny placu przy boisku koło cmentarza, ktore powstało z budżetu obywatelskiego w 2017r.

4A 20 tys. zł

Doposażenie w sprzęt rekreacyjny( 4 urządzenia do ćwiczeń siłowych na zewn) placu przy boisku koło cmentarza, na działce 166/7 które powstało z budżetu obywatelskiego w 2017r. -sąsiedztwo budynków przy ul. Kraszewskiego 32 i 30. Miejsce to na pewno będzie służyć zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym w poprawieniu swojej kondycji fizycznej.

Rewitalizacja kortów na Brodwinie

4B koszt nieokreślony

Wspólne ze Spółdzielnią zrewitalizowanie kortów tenisowych na Brodwinie z dodaniem funkcji zimowego lodowiska. W Sopocie mamy w centrum wiele dofinansowanych przez miasto i prowadzonych prze klub STK kortów tenisowych. Czas, aby zadbać również o miejsca poza centrum, a takimi są zaniedbane, o złej nawierzchni korty tenisowe na Brodwinie. Jeżeli nie będzie zgody na zmianę przeznaczenia tych terenów na Miasteczko Ruchu Drogowego to najwyższy czas teren zrewitalizować, aby powszechnie służył mieszkańcom Kamiennego Potoku. Dodatkowo można zadbać, aby przy odpowiedniej pogodzie zimowej korty złużył jako naturalne lodowisko. Projekt warunkowo dopuszczony do głosowania pod warunkiem deklaracji ze strony spółdzielni mieszkaniowej o partycypowaniu w kosztach. W między czasie urząd zwróci się do RIO o interpretację przepisów w tej sprawie.

Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych

4B koszt nieokreślony

Zadbanie o ładne otoczenie na Brodwinie w szerokim zakresie. Nowe aranżacje w.w terenów zielonych. Na terenie skateparku: nasadzenie traw ozdobnych wzdłuż płotu, postawienie kilku ławek, nasadzenia niskich krzaków na skarpie, obudowanie starego murku oporowego kamieniem i zrobienie tam miejsc do siedzenia, nowa aranżacja zieleni wokół skateparku. W W miejscu przylegającym do prywatnej działki, strumyka i mostku: nasadzenie krzaków kwitnących np. bez, postawienie dwóch ławek z bali drewnianych, wykonanie remontu mostka. Przy skrzyżowaniu między Przychodnią a Szkołą kwiatów i postawienie w tej okolicy ławki z bali drewnianych. Obsadzenie trawami ozdobnymi skarpy przy siłowni zewnętrznej i pasa zieleni przy Przedszkolu. Wszędzie w miejscach narażonych na zniszczenie postawienie niskiego płotka. Postawienie w wyznaczonych miejscach 8 sztuk pojemników z workami i na worki dla psów. Na granicy własności miasta Sopotu i NSM na wysokości od Kolberga 2 do Kolberga 18 w miejscach do tego koniecznych przy murku oporowym zabezpieczenie przed spływaniem ziemi z lasu np. podwyższenie murku, nasadzenie niskich gęstych krzaków, ułożenie bali drewnianych itp. Projekt ma celu uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości terenowych na osiedlu oraz stworzenie nowych stref relaksu dla mieszkańców. Projekt możliwy do realizacji przy zgodzie i udziale spółdzielni mieszkaniowej która dzierżawi grunt. Miasto może przekazać rośliny.

Projekt: Sopot Kamionka - renesans.

4A 35 tys. zł

Dzielnica Sopotu: Kamienny Potok potrzebuje dużych zmian, renowacji i modernizacji. 1. Renowacja i modernizacja nawierzchni chodnikowej na ul. Wejherowskiej(całej), ponieważ płyty chodnikowe pamiętają chyba Gomółkę albo wczesnego Gierka. Ogromne dziury i zniszczenia powinny być, zlikwidowane zanim ktoś połamie sobie nogi i stanie się nieszczęście, nie mówiąc już o kobietach z wózkami, dla których jest nie lada wyczynem przeprowadzenie wózka po tymże chodniku. Oczywiście każdy chodnik i ulica, które jest modernizowane powinno mieć już w planie dołączenie automatycznie ścieżki rowerowej, w dzisiejszych czasach nie powinno się już robić żadnych chodników, przy których nie ma ścieżek rowerowych. 2 Progi zwalniające, tzw,: lezący policjanci przed wszystkimi przejściami na ul: Wejherowskiej( szczególnie przejście za zrzeszeniem Taksówek w stronę szkoły, rozpędzone auta pędza tam jak na autostradzie), Kraszewskiego( "rajdowcy" zjeżdżają z góry z taka prędkością ze nie maja czasu zatrzymać się przed przejściem na dole ulicy), Obodrzyców (przed pocztą i przedszkolem szczególnie). 3. Strefa/wybieg dla psów w tylnym, nie zagospodarowanym pasie parku przy ul. Obodrzyców. Taka strefa dla piesków mniej więcej w stylu tej, która jest na Sopockich Błoniach. pas z tylu jest zapuszczony, niezagospodarowany, używany tylko przez okolicznych żurków. Do tego więcej śmietników dla piesków i nie tylko, śmietniki są nadal produktem deficytowym w naszym mieście. 4, Strefa urządzeń sportowych, tzw.: siłowni pod chmurka, w niezagospodarowanych częściach terenów zielonych przy ul. Wejherowskiej miedzy blokami 3 i 5. 5, Ronda przy skrzyżowaniach ulic: Kraszewskiego z Wejherowska i skrzyżowania ulic: Obodrzyców z Wejherowska (notabene dawno obiecane). Oczywiście obsadzonych kolorowymi kwiatami, które tylko podkreślą estetycznie wizerunek naszego pięknego miasta. W bieżącym roku będzie realizowania przebudowa skrzyżowania Wejherowska-Kraszewskiego i Wejherowska-Obodrzyców na rondo. Część projektu jest więc w realizacji. Można poddac pod głosowanie ustawienie siłowni oraz ustawienie wybiegu dla psów.

Siłownia na osiedlu Kamienny Potok II

4A koszt nieokreślony

Siłownia na świeżym powietrzu między blokami 30 i 32 przy ul. Mazowieckiej obok placu zabaw dla dzieci. Na osiedlu jest jedna siłownia, do której trzeba pokonać 80 schodów. Dotyczy to mieszkańców ul. Mazowieckiej bloków od 28 do 34 oraz domków jednorodzinnych.

Naprawienie nawierzchni

4A 313 tys. zł

od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika; wykarczowanie krzaków Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika; wykarczowanie krzaków powyżej znaku „stop” przy tej ulicy.Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika, aby nie wykręcał nam stóp w stawach skokowych. Należy też wykarczować krzaki powyżej znaku „stop” przy tej ulicy, które od kilku dni, gdy wypuściły liście, zasłaniają jakże ważny znak. Powinien on być widoczny od ulicy Łowickiej 9, aby nie było zagrożenia, że jadący szybko z góry samochód nie zdąży zatrzymać się w stosownym miejscu.

Odtworzenie schodów na cmentarz

4A 120 tys. zł

(wejście 12) od strony ul. Sienkiewicza Na skarpie od strony ulicy Sienkiewicza „od zawsze” było wejście na cmentarz nr 12, do którego prowadziły schody. Uległy one dewastacji, całkiem znikły przy okazji przedłużania ul. Sienkiewicza przy wykonywaniu dojazdu do domu komunalnego (Malczewskiego). Były to schody bardzo potrzebne, domaga się ich odtworzenia m.in. Związek Emerytów. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla.

Modernizacja Orlika na Brodwinie (skatepark)

4B 350 tys. zł

Teren skateparku wymaga inwestycji w odnowienie sprzętu. Należy też zrewitalizować skarpę od strony byłego ogrodnictwa i ustawić ławeczki, ewentualnie ławki „podsiadki”. Teraz starsi opiekunowie bawiących się tam codziennie dzieci siadają na obdrapanych urządzeniach, co nie jest ani wygodne, ani bezpieczne. Projekt będzie służył dzieciom i ich opiekunom (również po części uczniom SP nr 9).

Ławeczki pomiędzy blokami Kolberga 17-23 i 23-29

4B koszt nieokreślony

Mieszkańcy tej części osiedla za szkołą proszą o postawienie ławek, gdyż dla wielu z nich pokonanie odległości ze sklepu do domu z zakupami lub od autobusu – wymaga odpoczynku. Będzie to też miejsce dla odpoczynku na świeżym powietrzu. Projekt będzie służył głównie seniorom.

Integracja Seniorów Brodwina

4B 15 tys. zł

3 wyjazdy krajoznawcze pod hasłem: Poznajemy Pomorze (wynajem autokaru, obiad, wstępy). Imprezy integracyjne w różnych formach – wieczorki taneczno-muzyczne, piknik osiedlowy, inne (w oparciu o Dom Sąsiedzki przy bibliotece Broadway). Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla z grupy senioralnej.Na terenie Sopotu i 3 imprezy wyjazdowe

Naprawa lub wymiana nawierzchni kortów tenisowych

4Bkoszt nieokreślony

(boiska do koszykówki - przy parkingu) – na Brodwinie, naprawa ogrodzenia i montaż kamer. Naprawa lub wymiana nawierzchni kortów tenisowych, a zarazem boiska do koszykówki (przy parkingu) – na Brodwinie. Można dołożyć do tego naprawę ogrodzenia i montaż kamer co wykluczy z użytkowania obiektu jako wc dla psów.

Zmiana oświetlenia na „ledowe” przy ul. Cieszyńskiego.

4B 5 tys. zł

W tym roku przy ul. Kolberga będzie taka wymiana. Za rok można i przy Cieszyńskiego.

Podniesienie progów spowalniaczy na ul. Cieszyńskiego.

4B 5 tys. zł

Do tej pory PDiZ nie robi tego mimo zgłoszeń. Może zgłoszenie tego w ramach budżetu obywatelskiego coś zmieni. To naprawdę sprawa bezpieczeństwa. Progi są za niskie i prawie nikt przy nich nie zwalnia tylko ostro pędzi, a to kiedyś skończy się tragedią. Tędy chodzą ludzie, zwierzęta, w tym też dzikie, parkujące samochody często mają problem z wyjazdem z parkingów przy lesie i tych wzdłuż bloków.

Broadway – integracja. Rozbudowa działań filii Biblioteki Sopockiej i Domu Sąsiedzkiego Broadway.

4B koszt nieokreślony

Jeśli zechcecie rozbudowy działań naszego Broadwayu głosujcie na nasz projekt. Koszty łączne projektu – 50 tysięcy. Meble i stałe wyposażenie – 20 tysięcy Legimi i czytniki, gramofon i winyle– 20 tysięcy System nagłośnieniowy i system ekspozycyjny – 10 tysięcy