Aktualności

ilustracja

Minigolf na błoniach

Lokalizacja wokół placu zabaw.

Pole do minigolfa zaprojektowano na zapleczu hoteli i ujęcia wody przy Bitwy pod Płowcami. Dołki powstaną wokół placu zabaw i toalety na monety pomiędzy budynkami 58a i 60a. Czytaj dalej...

Pół tony rocznie

4 maja 2021

Do rady miasta trafił projekt uchwały ograniczającej przyjmowanie odpadów budowlano-remontowych. Ilość tego typu odpadów ma zostać ograniczona do 500kg rocznie na jeden lokal. Ich dostarczanie do punktu zbiórki w ZOM ma odbywać się na koszt własny mieszkańców. Czytaj dalej...

Poprzednie informacje

Przeczytaj także

Budżet miasta na rok 2021

17 listopada 2020 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2021 roku miałyby wynieść 387.072.840 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 438.015.040 złotych. Zarówno wydatki jak i dochody prognozuje się na poziomie o 6% wyższym niż rok temu. ... czytaj dalej >>>

100% dotacji na wymianę pieców

Po sześciu godzinach obrad zakończyły się obrady 12. sesji rady miasta. Oprócz przyjęcia budżetu na przyszły rok radni wprowadzili nowe regulaminy wykupu lokali i dotacji na wymianę okien i ogrzewania, zatwierdzili rozpoczęcie zmian w trzech planach zagospodarowania i rozpatrzyli dwie skargi na prezydenta.... czytaj dalej >>>