Budżet miasta na rok 2020

18 listopada 2019 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2020 roku miałyby wynieść 365.425.300 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 412.803.300 złotych. Zarówno wydatki jak i dochody prognozuje się na poziomie o 2-7% wyższym niż w br. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 47,5 mln zł ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji (do 20 mln). Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 12 mln.

Największe planowane wydatki to:

Największe źródła dochodów to:

 • 102 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
 • 9 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
 • 61 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
 • 26 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
 • 23 mln - zyski ze sprzedaży nieruchomości (3 Maja 52, 1 Maja 32, Haffnera 27a) i gruntów (na rogu Ofiar Grudnia 1970 i Sendlerowej w Gdańsku)
 • 8 mln - raty za wykupione lokale komunalne

Drogi

Ponad 30 mln milionów złotych zostanie przeznaczonych na nowe inwestycje drogowe:

 • przebudowa skrzyżowań Niepodległości-Malczewskiego i Niepodległości-Wejherowska wraz z odcinkami wlotowymi - 10 mln
 • remont nawierzchni i kanalizacji Parkowej i Kordeckiego - 7 mln
 • remont nawierzchni i kanalizacji Abrahama, Andersa i Mickiewicza - 7 mln
 • remont wiaduktu drogowego Niepodległości - 3 mln
 • przebudowa ścieżki rowerowej, chodników i skrzyżowań Armii Krajowej - 2,5 mln
 • remont nawierzchni Pogodnej i Architektów z kanalizacją - 1,7 mln
 • remont nawierzchni Słowackiego, Zacisza, Piaskowej - 1,7 mln
 • budowa Smolnej - 1 mln

Co najmniej 18 mln na powyższe inwestycje będzie pochodzić z dotacji unijnych (programy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Infrastruktura i Środowisko).

Zmodernizowane chodniki mają pojawić się na Niepodległości, Armii Krajowej i Haffnera. Ponadto z budżetu obywatelskiego nowe nawierzchnie ciągów pieszych są planowane w przyszłym roku na leśnym odcinku między Piaskową a Moniuszki i w „podkowie” przy Książąt Pomorskich.

Budynki

Podobnie jak w kilku latach ubiegłych, ponad 10 mln zostało zarezerwowanych na koszty budowy mieszkań komunalnych. Na 2 nowe budynki przy Niepodległości 652/654 i trwające prace projektowe w miejscu myjni przy 3-go Maja 61 zarezerwowano 13,75 mln. Środki te pochodzić będą głównie z niewykorzystanych w br. 9,5 mln. Na modernizacje i przebudowy istniejących lokali gminnych zaplanowano łącznie 5,3 mln (3,7 mln w dziale 70004 i 1,6 mln w dziale 70005). Milion z tej kwoty jest do dyspozycji na zmianę systemu ogrzewania w lokalach – w celu poprawy jakości powietrza.

Budynek urzędu miasta ma zostać wyremontowany od zewnątrz (za 2 mln zł) i wewnątrz (za 200 tys. zł). Przebudowa ma również dotyczyć mniejszego budynku przy wjeździe na parking za urzędem (za 605 tys. zł).

Prace remontowe toczyć się będą w budynkach zajmowanych przez Zespół Szkół Handlowych – dawniej i obecnie. W budynku dawnej szkoły podstawowej i gimnazjum przy Wejherowskiej 1: kontynuacja rozpoczętego remontu, nadbudowa, modernizacja i przebudowa - za 2,8 mln, a w budynku przy Niepodległości 749: dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy – za 120 tys.

Po konkursie na projekt nowego żłobka przy Obodrzyców 18-20 na przyszły rok zarezerwowano 3,5 mln na projekt i roboty budowlane. Natomiast wstrzymana przebudowa budynku liceum przy Książąt Pomorskich na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ma zostać dokończona i sfinansowana z funduszy przesuniętych z bieżącego roku.

Po zakończeniu spłaty wielomilionowych corocznych rat za budowę i wyposażenie hali widowiskowej na granicy z Gdańskiem, w budynku zaplanowano już wymianę wyposażenia. Na montaż 164 nowych opraw oświetleniowych zarezerwowano milion złotych (w formie zakupu udziałów w sp. z o.o. pn. Hala Gdańsk-Sopot). W tej samej formie dofinansowanie ma otrzymać miejska spółka Hipodrom, która co rocznie przynosi kilka milionów straty: pół miliona na remonty starych stajni.

Pojazdy

Ponad milion złotych mają wynieść wydatki na różne pojazdy specjalistyczne dla służb miejskich. Po tegorocznym zakupie pługopiaskarki, nowe pojazdy pojawią się m.in. na cmentarzu i przystani:

 • zamiatarka i dwa meleksy dla Zakładu Oczyszczania Miasta – 472 tys.
 • mały ciągnik z osprzętem lub multicar dla zarządu cmentarza – 150 tys.
 • łodzie szkoleniowe – 150 tys.
 • średni wóz gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej – 120 tys.
 • samochód operacyjny Straży Miejskiej - 100 tys.
 • quad z defibrylatorem dla WOPR – 100 tys.
 • samochód dla Zespołu Szkół Specjalnych - 95 tys.
 • dwa motocykle policyjne – 45 tys.

Kilka inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie pochodzi z nierozpoczętych zamierzeń z ub. r. i lat ubiegłych:

 • punkty widokowe, przejście, przejazd i chodnik przy Niepodległości, Zielona Przystań na boisku szkoły podstawowej, otwarcie Stawu Łokietka – z budżetu obywatelskiego,
 • remont nawierzchni przejścia na tyłach Czyżewskiego
 • modernizacja chodnika i schodów Lipowej,
 • dokumentacja projektowa kanalizacji burzowej Kolejowej, Karlikowskiej i Okrzei
 • adaptacja kawiarni przy 3 Maja,
 • meble i donice na Plac Przyjaciół Sopotu wraz z zagospodarowaniem zielenią

i nie ma pewności, czy zostaną sfinalizowane w przyszłym roku. Zupełnie zrezygnowano z planowanej od roku 2017 rozbudowy przystani dla jachtów od strony plaży. W tym miejscu zaplanowano natomiast ponownie wspólne prace z Urzędem Morskim przy regulacji linii brzegowej za ponad milion. Użyto stosowanej wcześniej nazwy odpiaszczanie plaży.

Nową pozycją jest wydatek na przyszłoroczne funkcjonowanie Art-Inkubatora, wciąż oczekującego na ukończenie remontu siedziby przy Goyki. 600 tys. przeznaczono na organizację festiwalu Literacki Sopot, którą ma zająć się Art-Inkubator, a milion na dotację podmiotową dla tej instytucji. W dokumentach dołączonych do projektu uchwały budżetowej nie dołączono programu działań Art-Inkubatora na rok 2020, więc nie jest pewne, czy i na co kwota miliona złotych zostanie wydana. Biuro Festiwalowe, które Art-Inkubator ma przejąć od BART-u wymagało w ub.r. kwoty 80 tys. zł.

O ponad jedną czwartą wzrosły dotacje dla klubów sportowych opisywane jako zlecanie usług marketingowych na rzecz miasta. W br. na wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO*****, Trefl Sopot – koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot i inne w zaplanowano 2,6 mln, a w przyszłym roku kwota ta ma wzrosnąć do 3,3 mln.

Po przeznaczeniu w tym roku ponad dwóch milionów na nowe tablice z nazwami ulic, kolejne wydatki zaplanowano na pozostałe elementy miejskiej identyfikacji wizualnej: 200 tys. na nowy system słupów ogłoszeniowych i 100 tys. na nowy znak graficzny miasta.

Inne zaplanowane wydatki to m.in.:

 • renowacje terenów zieleni miejskiej - 1,5 mln
 • wybrane w budżecie obywatelskim obserwatoria astronomiczne przy szkołach (700 tys.), Łąki Kwietne (154 tys.), zakup lub wynajem butelkomatów (150 tys.)
 • „Eko-Parking” z przewozem do centrum – 130 tys.
 • System Roweru Metropolitalnego – 45 tys.

Odwrotnie niż wynikałoby to z aktualnych zjawisk rynkowych, mniej niż w roku ubiegłym mają kosztować usługi medyczne opłacane z budżetu gminy. W ubiegłym roku na całoroczne funkcjonowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zarezerwowano 1 mln, w przyszłym roku ta sama usługa ma kosztować 10% taniej.

W przestawionej wersji projektu budżetu nie ujęto środków na dalsze prace przy Morskim Oku i remont Langiewicza.