Budżet miasta na rok 2024

9 października 2023 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2024 roku miałyby wynieść 453,6 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 560,1 mln złotych. To przeciętnie 3% więcej niż w pierwszym projekcie na 2023 rok, ale kilka procent mniej w stosunku do planu (po zmianach) budżetu na dzień 31 sierpnia br. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 106 mln zł (10% większy niż na poprzedni rok) ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć (w tym roku i kolejnym). Zadłużenie miasta może więc wzrosnąć na przestrzeni przyszłego roku o ponad 100% – z 50,5 mln zł do 107,6 mln zł. Roczne spłaty zaciągniętych długów to kwota 10 mln, jak w ub.r.

Największe planowane wydatki to:

 • 30 mln - planowane remonty ulic
 • 19 mln - budowy i projekty budynków komunalnych
 • 10,5 mln - remonty w budynku ratusza
 • 7,5 mln - przebudowa szkoły podstawowej nr 1, przedszkola nr 12, boiska przy szkole nr 8
 • 7,4 mln - zakup gruntów - przy Niepodległości 785 na budynek komunalny i poza miastem na likwidowane ogrody działkowe

Największe źródła dochodów to:

 • 148,5 mln - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i przedsiębiorstw (CIT)
 • 79 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
 • 36,5 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
 • 25 mln - zyski ze sprzedaży gruntów do zabudowy (Haffnera 27a, Obodrzyców róg Junaków, parking przy Chopina 8
 • 12 mln - raty za wykupione lokale komunalne

Remonty ulic

Na prace drogowe łącznie zaplanowano ponad 30 mln zł. Najbardziej kosztowne remonty i przebudowy to:

 • Smolna - 8,5 mln zł z kanalizacją deszczową,
 • Goyki - 4 mln zł na 1. etap,
 • Łowicka - 3,5 mln zł,
 • Mieszka I - 3 mln zł,
 • Sobieskiego - 3,5 mln zł,
 • remont nawierzchni Al. Niepodległości - od 23 Marca do Andersa.

Na innych ulicach remonty mają dotyczyć samych chodników:

 • Armii Krajowej (chodnik i zatoka przy parku Inki),
 • Malczewskiego (chodnik od cmentarza do Kolberga),
 • schody przy ul. Obodrzyców (Junaków - Kraszewskiego).

Wzdłuż Łokietka przebudowa ma dotyczyć ścieżki rowerowej i kosztować 1,1 mln zł. Na odcinku od Polnej do pl. Dwóch Miast ścieżkę tę oddano do użytku 12 lat temu.

Mimo, że w br. udało się rozpocząć przebudowę odgałęzienia Moniuszki ze schodami w kierunku leśnego cmentarza żołnierzy radzieckich, to aktualne pozostają opublikowane w ubiegłych latach zamiary przebudowy:

 • Emilii Plater,
 • Na Wydmach,
 • Broniewskiego,
 • Cieszyńskiego,
 • Syrokomli,
 • Kościuszki przy Urzędzie Miasta (ciąg pieszo jezdny przy UM).

Zarezerwowano również środki na dokończenie przebudowy Mazowieckiej (1,1 mln zł) i Chodowieckiego (540 tys. zł).

Już na kolejne lata wyznaczono do remontu kolejne ulice, ale na przyszły rok zarezerwowano środki jedynie na przygotowywanie dokumentacji:

 • Haffnera od Budzysza do Bohaterów Monte Cassino,
 • Sikorskiego,
 • Powstańców Warszawy,
 • Niepodległości,
 • Broniewskiego,
 • 1 Maja,
 • Pułaskiego – Bema,
 • mur oporowy Chmielewskiego 3, Czyżewskiego 6.

Nadal na nieokreślony termin odłożone pozostają remonty górnego odcinka Mickiewicza oraz przedłużenie Okrzei i Karlikowskiej.

Na same wykupy gruntów do poszerzenia górnego odcinka Smolnej zarezerwowano 700 tys. zł.

Na odkrycie Potoku Karlikowskiego między stawem przy Reja a pętlą trolejbusową zarezerwowano 3,2 mln zł, a przy skwerze za kościołem św. Michała 1,5 mln zł.

Kolejne budynki komunalne

Po udanym rozpoczęciu w br. prac budowlanych przy 3 Maja 61 i Obodrzyców 20a, przebudowy willi przy Niepodległości 652a, na przyszły rok zarezerwowano 8 mln zł na przygotowywanie kolejnych inwestycji:

Nadal aktualna jest koncepcja wykupu prywatnej działki przy Niepodległości 785, a środki rezerwowane na jej sfinansowanie aktualizowane są co roku – na przyszły rok do 500 tys. zł.

Na dokończenie w tym roku dwóch budynków przy 3 Maja 61 zarezerwowano 2,1 mln zł, a kolejnych dwóch przy Obodrzyców 20a - 5,1 mln zł.

Na modernizacje i remonty w dotychczasowych mieszkaniach komunalnych zarezerwowano łącznie 6,5 mln zł.

Ponieważ nadal aktualna jest koncepcja likwidacji ogrodów działkowych OAZA przy Bitwy pod Płowcami, na zakup gruntów poza miastem przeznaczono w tym roku 7,5 mln zł.

Budynki urzędowe i usługowe

Budowa Muzeum Opery Leśnej ma zostać ukończona w roku 2025, ale na przyszły rok zarezerwowano 1,5 mln zł wyłącznie na wykonanie dokumentacji. Osobno ma zostać przeprowadzona modernizacja sceny i miejsca dla orkiestry w operze za 1 mln zł.

O aktualnym etapie prac przy przebudowie ratusza sekretarz miasta informował radnych, ale środki na modernizację serwerowni w piwnicach ratusza, są rezerwowane trzeci rok z rzędu. Tym razem na kwotę 4,5 mln zł (na 2023 była to kwota 5,6 mln), a na rozpoczęcie pozostałych prace w budynku 6 mln. Według obecnych planów modernizacja budynku ma trwać 5 lat.

Inne wydatki na miejskie obiekty i systemy w przyszłym roku objąć mają:

 • dokumentacja nowego Centrum Usług Komunalnych na Kamiennym Potoku - 3,5 mln zł,
 • modernizacje placów zabaw - 1,2 mln zł,
 • rozszerzenie strefy płatnego parkowania - 200 tys zł,
 • nowe oświetlenie ulic Żeromskiego, Prusa, Tuwima,
 • rozbudowę cmentarza komunalnego - 550 tys. zł,
 • trzypoziomowe kolumbarium - 500 tys. zł.,
 • dokumentacja wieży na Rysim Wzgórze - 250 tys. zł.

Dla placówek opieki zdrowotnej

Podobnie jak w ubiegłym roku, dotację (na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki) dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego (przy Grunwaldzkiej i 23 Marca) przewidziano w wysokości 1 mln zł. Dodatkowo zarezerwowano 87 tys. na opinię prawną w sprawie budowy przez tę spółkę basenu przy Parkowej. Przewidziano również 940 tys. zł na prowadzenie ambulatorium chirurgicznego przy Chrobrego. Nie uwzględniono natomiast żadnych wydatków na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Mickiewicza - ani na prace przygotowawcze, ani na budowlane.

Remonty szkół

Inwestycje zaplanowano również w kilku większych placówkach edukacyjnych. W szkole muzycznej przy Obrońców Westerplatte w przyszłym roku ma zostać wykonania izolacja termiczna i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami za 600 tys. zł. Natomiast niezrealizowane pozostaje planowane na br. zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy Golca. Z budżetu na br. przeniesiono na ten cel kwotę 1,1 mln zł. Podobnie, czwarty rok z rzędu zaplanowano stworzenie obserwatoriów astronomicznych. Kwota zarezerwowana na ten cel urosła z 700 tys. zł rezerwowanych na rok 2021 do 1,1 mln zł na przyszły rok.

Mniejsze środki zarezerwowano na działania służące ochronie uczniów: na odtworzenie szczeliny przeciwlotniczej przy II LO i reaktywację schronu przy szkole nr 8 - po 60 tys. zł.

Dotacje dla festiwali

W stosunku do budżetu na br. wzrosnąć mają dotacje na instytucje i wydarzenia kulturalne. Na utrzymanie Polskiej Filharmonii Kameralnej przeznaczono 2,25 mln zł. Taką samą kwotę przeznaczono na utrzymanie Art Inkubatora Goyki 3. Wkład z budżetu w organizację festiwali ma zostać utrzymany, podobnie jak w br.:

 • Festiwal Sopot Classic - 1,2 mln zł,
 • Sopot Festival - 800 tys. zł,
 • Polsat Super Hit Festival - 320 tys. zł.

Natomiast organizowana z miejskich środków Sopocka Majówka ma kosztować 160 tys. zł.

Kontynuowane również ma być dofinansowanie remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Na przyszły rok zarezerwowano ponad 3 mln zł.

W projekcie budżetu nie uwzględniono już pomnika mewy sopockiej, jak w poprzednich latach, ale przeniesiono z budżetu na br. 350 tys. zł na budowę pomnika Paula Puchmüllera, sopockiego architekta

Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów i wydarzeń sportowych w projekcie budżetu podano w sumarycznej wielkości, bez dzielenia na poszczególne wydatki: łącznie na wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO*, Trefl Sopot koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot, imprezy żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, oraz zakup materiałów promocyjnych z logo miasta, np.: ręczniki, pendrive, itp. przeznaczono 3,4 mln zł.

Planowana jest również naprawa zniszczonych stacji naprawy rowerów.

Znaczne kwoty przewidziano też na działania wizerunkowe: wdrożenie nowego znaku graficznego i rebranding strony internetowej ma kosztować 330 tys. zł. Nowy pojazd wieloosobowy na potrzeby urzędu - 220 tys. zł.