Budżet miasta na rok 2023

15 listopada 2022 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2023 roku miałyby wynieść 443,1 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 538,9 mln złotych. To przeciętnie 22% więcej niż w projekcie na br. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 96 mln zł ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć (w tym roku i kolejnym). Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 10 mln, jak w ub.r.

Największe planowane wydatki to:

 • 30 mln - planowane remonty ulic
 • 24 mln - budowa budynków komunalnych
 • 10,5 mln - remonty w budynku ratusza

Największe źródła dochodów to:

 • 113 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT) i przedsiębiorstw (CIT)
 • 74 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
 • 30 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
 • 37 mln - zyski ze sprzedaży działek do zabudowy (parking przy Chopina 8, Haffnera 27a, Polna 1)
 • 10 mln - raty za wykupione lokale komunalne

Coraz droższe remonty ulic

Na prace drogowe łącznie zaplanowano ponad 30 mln zł. Najbardziej kosztowne remonty i przebudowy to:

 • rewitalizacja ul. Kolejowej – 14 mln zł
 • remont i kanalizacja Mazowieckiej 10,5 mln zł
 • remont i kanalizacja Chodowieckiego 5 mln zł
 • poszerzenie i kanalizacja Smolnej 1 mln zł

Na Mazowiecką i Chodowieckiego już na ten rok przeznaczono ponad 5 mln zł, ale nie udało się jeszcze rozpocząć żadnych prac w terenie. Większość z tych kosztownych remontów otrzymało już gwarancję dofinansowania z różnych programów dotacji zewnętrznych. Podobnie jak np. dokończenie 3 Maja, gdzie prace mają zakończyć się przed wakacjami, i ostatni odcinek Niepodległości od nr 636 do granicy z Gdańskiem.

Krótsze ulice również mogą zostać poddane przebudowie w przyszłym roku:

 • Piaskowa
 • Cieszyńskiego
 • Racławicka
 • Okrężna na kolejnych krótkich odcinkach
 • Broniewskiego
 • Syrokomli
 • Kościuszki przy Urzędzie Miasta

Na innych ulicach remonty mają dotyczyć samych chodników:

 • Sępia
 • Kolberga
 • Armii Krajowej na odcinku przylegającym do parku im. Inki
 • Chopina przy skrzyżowaniu z Grunwaldzką
 • Grunwaldzka

Już na kolejne lata wyznaczono do remontu kolejne ulice, ale na przyszły rok zarezerwowano środki jedynie na przygotowywanie dokumentacji:

 • Goyki,
 • Powstańców Warszawy (od Budzisza do Ceynowy),
 • Łowicka,
 • Pułaskiego,
 • Mieszka I.

Nadal aktualne pozostają opublikowane w ub.r zamiary przebudowy:

 • Emilii Plater,
 • Na Wydmach,
 • Moniuszki ze schodami w kierunku lasu.

Jednak na nieokreślony obecnie termin odłożono remont górnego odcinka Mickiewicza oraz przedłużenie Okrzei i Karlikowskiej.

Mieszkania komunalne nadal aktualne

Podtrzymano wszystkie niezrealizowane w tym roku plany przygotowywania terenu inwestycji pod nowe budynki komunalne. W br. tylko jeden z tych planów wszedł w fazę projektową (3 Maja 61). Ponownie zarezerwowano środki na rozpoczęcie prac w 3 lokalizacjach:

 1. 3 Maja 61 - 18 mln zł
 2. Niepodległości 652A - 2 mln zł
 3. Obodrzyców 20a - 1 mln zł

Na te budynki uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Natomiast do etapu projektowego ograniczono środki na innych 5 lokalizacji wymienianych wcześniej, łącznie 3 mln zł: Reja/Armii Krajowej, Jana z Kolna 19-21, Smolna/Niepodległości, Sobieskiego/Chrobrego, Niepodległości 785.

Na modernizacje i remonty w dotychczasowych mieszkaniach komunalnych zarezerwowano do 4 mln zł. Jeśli powiedzie się wykup pustej działki na nowy budynek przy Niepodległości 785, jej cena ma wzrosnąć do 430 tys. zł. Na bieżący rok koszt tego samego gruntu szacowano na 365 tys.

Najwyższym możliwym wydatkiem na niezabudowane nieruchomości może być natomiast zakup gruntów poza miastem na likwidację ogrodów działkowych OAZA przy Bitwy pod Płowcami – 9 mln zł.

Zaplanowano również wiele mniejszych wydatków na miejskie obiekty i systemy. Po wykonaniu projektu budowlanego w br. za pół miliona zł, mają rozpocząć się prace przy budowie budynku Muzeum Opery Leśnej. Zarezerwowano na nie 2 mln zł. Ma zostać ukończone w roku 2025. Dalsza rozbudowa cmentarza (w kierunku Brodwina) i dobudowanie kolumbariów ma kosztować ponad 800 tys. zł. Prace projektowe i przygotowawcze do przebudowy muru oporowego przy ul. Chmielewskiego – 450 tys. zł. Nowe schronisko dla zwierząt ma przejść termomodernizację – instalacja pompy ciepła i fotowoltaiki ma kosztować 400 tys. zł.

Modernizacje w Urzędzie Miasta

Ponownie zarezerwowano środki na modernizację serwerowni w budynku ratusza, tym razem na kwotę 5,6 mln zł (na 2022 była to kwota 6,5 mln). Do tego w budynku urzędu miasta ma odbyć się jeszcze przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku za 4 mln zł.

Nie zrealizowano w br. wydatku na opracowanie projektu sieci na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Na przyszły rok zarezerwowano na niego 200 tys. zł, a dodatkowo zaplanowano zakup bezprzewodowego mobilnego systemu obsługi obrad Rady Miasta za 300 tys. zł.

Remonty szkół

Inwestycje zaplanowano również w kilku większych placówkach edukacyjnych. Przebudowane mają zostać Szkoła Podstawowa nr 1 przy Armii Krajowej (za 1 mln zł) i Przedszkole nr 12 przy Kolberga (za 2,8 mln zł). Powstałe w ostatnich latach boisko przy Szkole nr 8 przy Golca ma otrzymać zadaszenie (za 1 mln zł). Przy Szkole Muzycznej przy Obrońców Westerplatte ma zostać wykonana izolacja i zadaszenie tarasu. Nadal niezrealizowany pozostaje pomysł obserwatoriów astronomicznych przy szkołach – przeznaczono na niego 1 mln zł. W budynku żłobka przy Armii Krajowej nadal planowana jest przebudowa kuchni oraz instalacja windy.

Dla placówek opieki zdrowotnej

Na br. początkowo nie planowano wydatków związanych z zespołem Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Na przestrzeni roku 2022 korygowano to nowelizacjami projektu budżetu. Na przyszły rok od razu zarezerwowano 1 mln zł na ewentualny zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne. Dla miejskiej stacji pogotowia zaplanowano zakup ambulansu za 800 tys. zł. Nowy ambulans będzie mógł przewozić pacjentów z Sopotu do najbliższych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Gdyni i Gdańsku. Oczywiście będzie to dotyczyło przypadków, w których uzasadniony jest transport medyczny. W przypadku drobniejszych urazów, jak np. rany kończyn wymagające szycia, pacjenci będą kierowani do szpitali własnym transportem. W projekcie budżetu nie określono, czy z pozostałych środków wyznaczona zostanie wystarczająca kwota na działające do końca br. ambulatorium chirurgiczne. Nadal nie ukończono dokumentacji projektowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Domu Seniora na Mickiewicza – na przyszły rok zarezerwowano pół mln zł.

Środki na zakup wyposażenia mieszkania chronionego Haffnera 38 dla OZN 50.000 zł.

Miliony na zieleń i sport

Na dokumentację odsłonięcia fragmentu Potoku Karlikowskiego od Stawu Reja do Niepodległości zarezerwowano 400 tys. zł. Jeśli w przyszłym roku rozpoczną się faktyczne prace, mają kosztować 3 mln zł. Większym wydatkiem będzie nowa aranżacja zieleni na Placu Przyjaciół Sopotu na dole Bohaterów Monte Cassino – ma kosztować 7 mln zł. Nadal aktualne są niezrealizowane w tym roku plany nowych pomników – Paula Puchmüllera za 350 tys. zł i mewy sopockiej za 100 tys. zł.

Modernizacja nasady mola ma kosztować pół miliona zł. Nadal planowany jest remont boiska przy Cieszyńskiego za 700 tys. zł i zakończenie modernizacji bieżni stadionu lekkoatletycznego za 5 mln zł. Na bieżący rok wydatki na prace na stadionie planowano w kwocie 2,5 mln zł, ale na przestrzeni roku zwiększono je do 4 mln zł.

Większość wydatków, zwłaszcza na obiekty trwałe, jest w ponad połowie dofinansowana z różnych funduszy pozamiejskich.

W tej wersji budżetu nie zarezerwowano środków na loterię podatkową. Nadal możliwe pozostaje w przyszłym roku uruchomienie roweru metropolitalnego, ale jedynie w drugiej połowie roku.