Przejście Bohaterów Monte Cassino – Pułaskiego

ilustracja

7 stycznia o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bema i Bohaterów Monte Cassino (plan C-1/07a). Do udziału można rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Zmiany dotyczą budynków przy zachodniej stronie Bema (numery parzyste) i przylegających do nich dwóch domów przy Bohaterów Monte Cassino - 44 i 46, i jednego przy Pułaskiego 15. Obecnie obowiązuje dla nich plan zagospodarowania uchwalony przez Radę Miasta w roku 2006.

Budynki przedwojenne nadal mają pozostać objęte ochroną formy zewnętrznej. Umożliwiono jednak podwyższenie dachu budynku przy Bema 2 na potrzeby adaptacji poddasza na nowy lokal mieszkalny. Taki wniosek złożyła wspólnota mieszkaniowa. Mieszkanka tego budynku była bohaterką reportażu Radia Gdańska sprzed 4 lat, w którym informowała, że wszystkie lokale w tym budynku poza jej własnym zostały wykupione przez inwestorów na apartamenty dla turystów.

ilustracja

Wiele zapisów w dokumencie odnosi się bezpośrednio do przejścia pieszego między budynkami przy Bohaterów Monte Cassino 42 i 44 na zaplecze Pułaskiego. Wyznaczono tam drogę pieszą o obecnej szerokości około 2m i dozwolono jej poszerzenie w przypadku rozbiórki parterowej przybudówki do budynku 44. Warunkiem do jej przeprowadzenia jest uchylenie ochrony konserwatorskiej z tej części budynku.

W budynkach mają nadal być dozwolone zarówno mieszkania jak i usługi, i nadal na parterze przy Bohaterów Monte Cassino wymagane są lokale usługowe, na piętrach budynków przy Bema i przy Bohaterów Monte Cassino – mieszkania.

Mimo że do propozycji wpisano wymogi urządzenia miejsc postojowych dla mieszkań, hoteli i budynków usługowych w przypadku nowego zagospodarowania, to jednocześnie dopuszczono możliwość zwolnienia od nich w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy lub zmiany sposobu użytkowania.

ilustracja

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 15 stycznia, a uwagi do projektu można składać do 29 stycznia 2021 r.