Dyskusja publiczna o zabudowie Okrężnej i Księżycowej

ilustracja

9 września o godz. 15.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na rogu Okrężnej i Księżycowej (M-3/01). W tym miejscu znajdują się sady i piętrowe budynki jednorodzinne. Obowiązuje dla nich plan zagospodarowania z 2002 roku. Jego zapisy zezwalają na zabudowanie do 20% powierzchni działki. W 2007 zmieniono część tego planu, ale zapisy dla terenu na rogu Księżycowej i Okrężnej pozostały niezmienione.

Tegoroczna propozycja zmian obejmuje zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy z obecnych 20% do 30%. Podobną zmianą planowano wprowadzić już w 2013. Zmieniony plan dla tego terenu wyłożono do publicznego wglądu w lutym 2013. Dyskusję publiczną przeprowadzono 18 lutego tamtego roku, ale projekt zmian nie trafił pod obrady rady miasta. Kolejna dyskusja publiczna odbędzie się 9 września.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 16 września, a uwagi do projektu można składać do 2 października 2019 r.