Pod jabłonką

Metafora artystyczna

Zdjęcia z poprzedniego roku 2018