Bezpłatne toalety w restauracjach w Gdańsku

ilustracja

W Sopocie dla turystów dostępne są nieliczne publiczne toalety i w większej ilości płatne w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Większość tych ostatnich udostępniana jest tylko dla gości aktualnie korzystających z usług lokalu. Właściciele lokali tłumaczą takie ograniczenie rosnącymi kosztami utrzymywania czystości i sprawności toalet w okresach ich intensywnego wykorzystania. Skutki uboczne takiego podejścia to przykry zapach i obciążenie służb karzących za wykroczenia. Inne podejście do współpracy z właścicielami lokali dzierżawionych od gminy w kwestii potrzeb fizjologicznych odwiedzających miast zastosowano w Gdańsku. W lokalach na terenie Głównego Miasta i w pasie plażowym skorzystać można z toalety bez opłat. Są one oznaczone naklejką w oknie z napisem “Bezpłatne WC Free Toilet”. Większa dostępność darmowych toalet przekłada się na komfort mieszkańców. Łącznie w śródmieściu utworzono pięć całorocznych punktów i kilkanaście sezonowych.

Kolejni przedsiębiorcy, którzy w wyniku procedury przetargowej podpiszą umowę na dzierżawę lokalu usługowego, zobowiązują się bezpłatnie udostępniać toaletę w takim lokalu. Odpowiednie oznakowanie również jest wymagane i za jego brak naliczane są kary określone w umowie.

W Sopocie jest sześć publicznych szaletów. Płatne toalety w prywatnych lokalach na plaży są obowiązkowo ogólnodostępne.