Zagospodarowanie okolic Ergo Areny

ilustracja

Hala widowisko-sportowa na granicy Gdańska i Sopotu została ukończona w roku 2010. W 2011 utwardzono gruntowy odcinek Łokietka, w grudniu 2012 otwarto odcinek Drogi Zielonej, a w 2015 ciąg pieszo-rowerowy między halą a Bitwy pod Płowcami. Wokół tych ulic pozostaje wiele nieużytkowanych terenów zielonych. Projekt Zagospodarowanie Przestrzenne okolic Ergo Areny – na styku Gdańska i Sopotu. Ośrodek Rekreacji Ergo-Kompleks autorstwa Kacpra Brzuszka powstał w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr Małgorzaty Skrzypek-Łachińskiej. Zawarte w projekcie wizje zagospodarowania dotyczą obecnych przestrzeni publicznych wokół hali na granicy Gdańska i Sopotu, parkingów, podmokłych łąk i strefy ochrony ujęcia wody między Łokietka a Bitwy pod Płowcami. Nowe obiekty zaprojektowano też na terenie obecnych ogródków działkowych przy Łokietka i Bitwy pod Płowcami, gdzie obecne studium zagospodarowania przestrzennego miasta z roku 2017 wyznacza funkcje zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług ponadlokalnych.

ilustracja
Kolorem brązowym miejsce nowych inwestycji mieszkaniowych w okolicach hali i hipodromu. Oprac. W. Peszkowski, E. Daniell, Ł. Górczyński.

Komunikacja między nowymi obiektami została poprowadzona linią pierścienia biegnącego wokół hali. Okrąg ten ma również pełnić zadanie głównej drogi komunikacyjnej między nowymi obiektami w sąsiedztwie hali. Jednocześnie stanowi element kompozycyjny i spaja ze sobą odrębne założenia. Wewnątrz i na zewnątrz pierścienia poprowadzono kolejne drogi piesze i dojazdowe. Położone między nimi budynki i zbiorniki wodne zaprojektowano również z wykorzystaniem linii łuków i form opartych na wycinkach okręgu.

ilustracja

Ogródki działkowe przy Łokietka podzielono pomiędzy zabudowę usługową a ogrody społeczne. Między nimi znajduje się oś spacerowa prostopadła do ulicy Łokietka. Od strony hali, tuż obok obecnej drogi technicznej zlokalizowane zostały obiekty usług rekreacyjno-sportowych. Ogródki przy Bitwy pod Płowcami (wraz z podmokłymi trzcinowiskami) zostały przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. W pierwszej linii zabudowy od Bitwy pod Płowcami i obecnego ciągu pieszo-rowerowego na skraju Parku Hestii zlokalizowano usługi noclegowe.

ilustracja

Podział terenu pomiędzy mieszkania, usługi i rekreację.

Na terenie obecnych parkingów naziemnych mieszczących około sześćset pojazdów zaprojektowano wielkopowierzchniowy obiekt handlowy będący integralną częścią przedłużonej kładki hali oraz kompleks budynków usługowo-handlowych. Pod nimi znajdzie się parking podziemny na około czterysta miejsc. W obrębie tego obszaru projekt przewiduje również lokalizacje parkingów kubaturowych – wielopoziomowych.

ilustracja

Zielony Bulwar i zabudowany parking przy hali.

Wraz z nowymi budynkami zaprojektowano nowe ulice dojazdowe: od ronda Hestii w kierunku hali i na tyłach ogródków działkowych przy Łokietka (obecnie nieutwardzona). Dowiązano je do układu drogowego projektowanego po ukończeniu Zielonego Bulwaru (przedłużenia obecnego odcinka Drogi Zielonej w stronę Przymorza).

ilustracja

Rzut z góry kompleksu podziemnych hal sportowych między halą a ogrodami społecznymi

W zespole budynków położonych na obecnym zapleczu hali i na skraju ogródków działkowych zaprojektowano kompleks Ośrodka Sportu i Rekreacji. Znajdować się ma w nim hala wioślarska, tor wioślarski, symulator surfingu „sztuczna fala”, powierzchnie wystawiennicze, trybuny parkowe. Funkcje te mają zostać rozmieszczone w budynkach częściowo ukrytych pod powierzchnią terenu. Nad ziemię wystawać mają tylko szklane świetliki lub górne kondygnacje, czasem kryte konstrukcją szklaną, stalową, lub zielonym dachem. Właśnie między tymi budynkami będzie przebiegać okrąg arterii pieszej. Najbliżej hali usytuowano fontannę audiowizualną, dostosowaną do pełnienia funkcji sceny na wodzie. Obok kompleksu ma znaleźć się parking podziemny na około trzysta miejsc.

ilustracja

Fontanna w zbiorniku wodnym z łukowatym obrzeżem. W tle obecna zabudowa przy Łokietka.

Oprócz ogrodów społecznych na terenie ogródków działkowych przy Łokietka, tuż obok budynków usługowych, zaplanowano park. Będzie on umiejscowiony tuż nad skarpą przy ujęciu wody. Znajdzie się tam wysoka, nieuporządkowana zieleń i kilka alejek prowadzących nad krawędź skarpy. Obecnie teren ten jest pokryty niedostępnymi zaroślami. Ponadto w centralnej części zabudowy mieszkaniowej przy Bitwy pod Płowcami zaprojektowano wewnętrzną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców pobliskiej zabudowy z zielenią wysoką.

ilustracja

Projektowane budynki (kolorem białym) i tereny zielone

Na wizualizacji znajduje się widok z poziomu człowieka poruszającego się głównym ciągiem pieszym (pierścieniem łączącym wszystkie zespoły). W oczy rzucają się obiekty należące do Ergo-Kompleksu wraz z trybunami parkowymi, a w ich pobliżu wyłania się gmach Ergo Areny.

ilustracja