Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Archiwum: Budżet obywatelski 2016

9 kwietnia 2015 prezydent ogłosił harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do wiadomości podano go na stronie internetowej urzędu miasta. Nie podano kwot tegorocznego budżetu obywatelskiego. Rada Miasta dopiero na sesji 27 kwietnia 2015 zatwierdziła przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie ze wstecznym skutkiem. Spotkania informacyjne z mieszkańcami będą odbywać się od kwietnia, a głosowanie odbędzie się w czerwcu.

Harmonogram konsultacji

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 20.IV-20.V.2015
Publikacja zweryfikowanych projektów, podanie listy lokali do głosowania 20.V.2015
Odwołania wnioskodawców 20.V-2.VI.2015
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 2.VI.2015
Głosowanie przez internet 8-28.VI.2015
Głosowanie w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 15-28.VI.2015
Głosowanie w wyznaczonych lokalach do głosowania na terenie miasta 21.VI.2015
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 1.VII.2015
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę wskazań w projekcie budżetu Miasta Sopotu 15.XI.2015

 

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać pisemnie oraz pocztą elektroniczną do 20 maja 2015. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu:

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Aktualności

Do 28 czerwca 2015 głosy oddało około 3000 mieszkańców, czyli 9,5% uprawnionych do głosowania. W ubiegłym roku frekwencja wynosiła 15%.

Lista wszystkich projektów

Poniżej lista projektów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i komentarzem.

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Tytuł wniosku

Liczba głosów Koszt (tłustym drukiem projekty zakwalifikowane do realizacji)

Kontynuacja rewitalizacji terenu Sopockich Błoni

846 600 tys.

Rozbudowa wielopokoleniowego, ekologicznego placu zabaw, ustawienie ławek, przygotowanie ścieżek dla biegaczy, rewitalizacja skarpy z zielenią. Przeznaczenie dodatkowych funduszy na realizację zawartych w poprzednich zatwierdzonych projektach założeń związanych rewitalizacja terenu Sopockich Błoni. Dodatkowe środki byłyby przeznaczone miedzy innymi na dokończenie wielopokoleniowego placu zabaw (obecnie realizowany jest plac zabaw dla dzieci, została siłownia pod chmurka i instalacje dla seniorów), renowację i wzmocnienie skarpy, renowację biegnącej pod nią ścieżki, ustawienie koszy na śmieci, automatów na psie odchody, ustawienie ławeczek i przygotowanie ścieżek przystosowanych dla biegaczy. Należy również wygospodarować środki na ochronę unikalnych gatunków roślin i zwierząt.

Realizacja projektu "Toaleta na pocztówkę"

787 584 tys.

Ustawienie 12 toalet miejskich wg wzorów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez UM w 2011. I etap miałyby obejmować lokalizację w 2016 roku 12 toalet (z 20 planowanych) w kilku miejscach w mieście. Koszt szacowany przez UM w 2011 roku tego etapu wynosił 584 tys. zł (wg odpowiedzi wiceprezydenta B.Piotrusiewicza na interpelację). Całkowity projekt dotyczy postawienia 20 toalet publicznych w mieście w kształtach harmonizujących z charakterem kurortu . Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty w marcu 2011 roku, jednym ze zwycięskich projektów była toaleta w kształcie muszelki. Projekt ma charakter ogólnomiejski, będzie służył przez cały rok mieszkańcom, a w sezonie i w dni weekendowe również turystom. Brak takich obiektów powoduje zanieczyszczanie centrum miasta szczególnie w okresie sezonu turystycznego.

Miejsca parkingowe przy cmentarzu

między kościołem a wjazdem na cmentarz komunalny

671 375 tys.

Zrobienie miejsc parkingowych przy wejściu miedzy kościołem NSPJ a Brodwinem z możliwością wjazdu jak najdalej na Cmentarz komunalny na zasadzie darmowej opłaty do 10 minut. W ten sposób będzie możliwe dowiezienie osoby starszej lub niepełnosprawnej jak najdalej, co ułatwi tym osobom dotarcie do grobów rodzinnych. A osoba przywożąca może w ciągu tych 10 minut spokojnie wysadzić osobę starsza a następnie znaleźć sobie miejsce parkingowe w innym rejonie w okolicy cmentarza.

Program Rewitalizacji Sopockich Kamienic

569 1 mln

Zamek na placu zabaw przy klubie Sfinks

558 200 tys.

Powiększenie placu zabaw w Parku Północnym przy klubie Sfinks o zespół atrakcyjnych zabawek tworzących zamek. Ustawienie urządzeń zabawowych wg. załącznika nr.1 - Zamek o rozmiarach 10,5/5,0m

„Zdrowe plecy i ergonomia pracy – kręgosłup bez bólu”

473 21 tys.

Zajęcia rehabilitacyjne i profilaktyczne dla mieszkańców Współcześnie bóle i dolegliwości kręgosłupa związane są głównie z siedzącym trybem życia, co stanowi poważny i powszechny problem. Często dolegliwości są przyczyną niemożności podjęcia pracy, a silne bóle stanowią poważną przeszkodę w codziennym życiu, realizacji własnych planów oraz skłaniają do nadużywania leków przeciwbólowych. Tymczasem istnieje szereg metod stanowiących zarówno profilaktykę, jak i skuteczne narzędzie przeciwdziałania tym dolegliwościom. Program “Zdrowe Plecy” realizuje ćwiczenia grupowe w ramach zajęć celem jest wzmocnienie gorsetu mięśniowego oraz nauka ćwiczeń, które można samodzielnie wykonywać w domu, a także wpojenie nawyków służących utrzymaniu prawidłowej sylwetki. W ćwiczeniach wykorzystywane są piłki, poduszki sensomotoryczne, taśmy Thera-Band oraz inne pomoce. W programie ćwiczeń szczególny nacisk położony jest na wzmocnienie głębokich mięśni stabilizujących kręgosłup. Pomysłodawcą projektu jest przychodnia rehabilitacyjna, ponieważ zdajemy sobie sprawę z wagi problemu dolegliwości kręgosłupa w dzisiejszych czasach oraz możliwości jakie daje prewencja. Dbałość o sprawny kręgosłup jest nieocenioną wartością. Efekty zastosowanej odpowiednio właściwej terapii ruchem oraz edukacji świadomości ciała, poprawiają komfort życia człowieka. Systematyczna praca przyniesie oczekiwane wyniki.

Remont ul. 3 Maja

462 1 mln

Projekt polegałby na modernizacji ul. 3maja która jest jedną z głównych ulic w Sopocie a jednocześnie jest zaniedbana. Uwagi: Projekt uwzględniony zarówno w projektach ogólnomiejskich (z uwagi na koszt 1mln zł) oraz częściowo jako modernizacja chodników jako projekt lokalny dla okręgu nr 2 (gdyż modernizacja chodników głównie po stronie adresów nieparzystych)

Zwiększenie ilości ławek w ulicach miasta

441 30 tys.

Z uwagi na to, że Sopot jest uzdrowiskiem, ośrodkiem ruchu turystycznego, rekreacji oraz rekonwalescencji proponuje się zwiększenie ilości ławek w ulicach spełniających funkcje ciągów spacerowych. Wnioskuje się, aby odległość między ławkami wypoczynkowymi wynosiła 500m np. na ulicach: Łokietka, Władysława IV, Jana z Kolna, 3 Maja, Bitwy pod Płowcami, Armii Krajowej, Grunwaldzkiej, Powstańców Warszawy, Haffnera oraz ewentualnie w innych.

Budownictwo Komunalne - budowa kolejnych mieszkań

400 1 mln

Budowa kolejnych mieszkan komunalnych dla Sopocian np. przy ul. Świemierowskiej

Zagospodarowanie terenu na Sopockich Błoniach na cele piknikowe

350 5 tys.

Ustawienie kamiennego grilla i ław piknikowych

„Profilaktyka wad postawy u dzieci lat 10-16”

347 30 tys.

W przeciągu ostatnich paru lat, zaobserwowano znaczny wzrost liczby dzieci i młodzieży obciążonych wadami postawy oraz cierpiących z powodu skrzywień kręgosłupa (skoliozy). Przyczyną tego jest coraz mniejsza aktywność ruchowa dzieci oraz coraz dłuższy okres czasu spędzany w pozycji siedzącej- zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, nauka, czy gra na komputerze. Znaczny wpływ na kręgosłup dziecka mają również obciążenia statyczne wywierane przez ciężkie plecaki, jak również niedbała pozycja ciała. Cele usprawniania są zależne od wielkości skrzywienia kręgosłupa oraz natężenia wady. Plan ćwiczeń dobierany jest indywidualnie, gdyż każde dziecko jest inne, inne są jego możliwości fizyczne oraz predyspozycje rozwojowe. Zajęcia będą polegały zarówno na poprawie sprawności dzieci, jak również na uświadomieniu im oraz rodzicom problemu – na czym polega dysfunkcja, co ją pogłębia, a co zmniejsza. Nie utrwalone nieprawidłowości poddają się korekcji, zaniedbane zaś utrwalają się. Dzięki zajęciom rodzice dowiedzą się jak dbać i co zmieniać, by poprawić postawę swoich pociech. Dzieci oraz młodzież zwiększą swą aktywność, sprawność fizyczną, przy pomocy ćwiczeń.

Budowa domów dla kolonii jerzyków i jaskółek

346 10 tys.

Teren wyścigów konnych lub terenów ujęć wody przy ul. Polnej

Projekt polega na budowie specjalnych domów dla całych kolonii jerzyków i jaskółek. Wyglądają one jak zadaszone platformy na wysokich słupach co zabezpiecza je przed dostaniem się do nich kotów. Podobne widziałam w nadmorskiej miejscowości uzdrowiskowej nad Bałtykiem w Niemczech, która nazywa się Heiligendamm.

Nocne dyżury Straży Miejskiej w sezonie turystycznym oraz w weekendy

295 30 tys.

Przydałoby się aby Straż Miejska nie kończyła pracy o godz. 18 lecz miała dyżury również nocą pomagając w ten sposób niewidocznej na ulicach Sopotu Policji, co powoduje, że rozróby na ulicach i nie tylko, zdarzają się coraz częściej. Regularnie po weekendzie widać na peronach i ścieżkach w ich pobliżu (ścieżka wzdłuż torów od ul. 3 Maja do rynku) stłuczone butelki po piwie. Nie radzę tam chodzić w nowych butach jeśli chcemy mieć całe podeszwy.

Kampania społeczna i edukacyjna „Sprzątaj po Swoim Psie”

290 20 tys.

Projekt połączony z dwóch wniosków. Uzasadnienie jednego z nich: Doprowadzić do likwidacji zanieczyszczeń naszego miasta przez psie odchody pozostawione wzdłuż tras spacerowych na trawnikach, rabatach, a nawet chodnikach. Ileż bakterii infekuje nasz kurort! Kampania społeczna i edukacyjna "Sprzątaj po Swoim Psie" W tym celu należy: a) właścicielom psów wręczać przy płaceniu podatków ulotki przypominające o ich obowiązkach i zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych bakteriami z psich kup. Co na to SANEPID? b) budować psie toalety, a może obowiązkowe "psie pampersy" na spacery?

Dostawienie Ławek w lesie

258 10 tys.

W związku z małą ilością ławek w lesie, wnioskuję o postawienie nowych np. na Łysej Górze i innych punktach widokowych.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

256 11 tys.

Okręg I:Przy stacji roweru miejskiego,południowe wejście na molo, Okręg II:Skwer ul.Armii Krajowej/ul. Niepodległości (przy pętli trolejbusowej), Okręg III:Przy stacji roweru miejskiego ul.23 Marca. Okręg IV:Przy stacji roweru miejskiego Brodwino,obok sklepu „MERKUS”. Proces tworzenia kultury społeczności rowerzystów kreuje potrzebę dodatkowych udogodnień,które zachęcają aby wybrać rower jako podstawowy lub uzupełniający środek tansportu.W razie awarii nie zawsze mamy przy sobie dodatkowe narzędzia,w takim przypadku pomocna będzie samoobsługowa ,publiczna stacja naprawy rowerów.Stacje Naprawy Rowerów IBOMBO to produkt wysokiej klasy,wandaloodporny,używany w wielu miastach Europy i Polski.Stacja zawiera zestaw narzędzi wystarczający do usunięcia większości awarii jednośladów.Uniwesalna pompka wchodząca w skład zestawu umożliwi również napompowanie kół wózków dziecięcych i inwalidzkich. Koszt zakupu 1 stacji to około 3500 PLN. Stacje będą służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom, zwłaszcza te ulokowane przy przelotowych trasach

Sprzątanie lasów komunalnych

253 30 tys.

W ramach tego zadania należy wydzielić środki finansowe pozwalające Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu (szczególnie wzdłuż ciągów spacerowych). Chodzi o częstszą kontrolę czystości wzdłuż ścieżek i w razie konieczności usuwanie śmieci. Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są usuwane na bieżąco i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami. Można przy tym niestety zaobserwować pewną niepokojącą prawidłowość. W miejscach, gdzie pojawiają się śmieci, z czasem wzrasta ich ilość, tak jakby zalegające nieczystości skłaniały nieodpowiedzialne osoby do jeszcze większego zaśmiecania. Dlatego tak ważne jest usuwanie ich możliwie na bieżąco. Wpłynie to nie tylko na podniesienie estetyki wzdłuż ścieżek, ale przyczyni się także do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Śluzy rowerowe na 3 Maja

skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. 3 Maja

229 250 tys.

Obecne wykorzystanie drogi dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego jest znikome chociaż pozwala pokonać spory dystans omijając zatłoczone drogi. Droga kończy się na ul 3 Maja ,na przejściu dla pieszych, przed chodnikiem, bez możliwości kontynuowania jazdy. Z tego powodu jest rzadko wykorzystywana przez rowerzystów, chociaż wydaje się że posiada spory potencjał. Zastosowanie śluz rowerowych umożliwi sprawne pokonanie skrzyżowania i kontynuowanie jazdy we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nastąpi połączenie tej drogi z nowootwartym,równięż słabo wykorzystywanym ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ul 3 Maja a ul.Polną.Śluza rowerowa to wydzielona powierzchni jezdni znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem a resztą zatrzymujących się pojazdów.Przy czerwonym świetle dla danego kierunku jazdy umożliwia rowerzystom zajęcie pozycji bezpośrednio przed samochodami.Poprawia to widoczność rowerzystów,którzy mogą ruszyć jako pierwsi po zmianie świateł na zielone.Po usprawnieniu ruchu na tym skrzyżowaniu powinno to być połączenie chętnie wykorzystywane,umożliwiające połączenie centrum miasta z Błoniami,będące alternatywą dla zatłoczonego pasa nadmorskiego.

Świetlica socjalna dla osób bezdomnych i wykluczonych

221 290 tys.

Ośrodek użyteczności publicznej, działający głównie na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w momencie przebywania w przestrzeni publicznej i procesie wychodzenia z bezdomności. Placówka powinna być miejscem neutralnym,przyjaznym,pozainstytucjonalnym.Beneficj enci powinni czuć się tam „Gospodarzami” ,powinni sami artykułować swoje potrzeby. W świetlicy powinna być zapewniona pomoc :prawna psychologiczna,socjoterapeutyczna,powinna być prowadzona edukacja i profilaktyka w zakresie uzależnień. Wyposażenie w sprzęt komputerowy umożliwiłoby zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Korzystanie z zasobów internetu pomocne byłoby: przy poszukiwaniu pracy,utrzymywaniu kontaktów np.przez korzystanie z portali społecznościowych,przeglądanie informacji z kraju i ze świata. Osoby przebywające na ulicy nie posiadają własnego adresu. Adres placówki umożliwiałby odbiór przez nich poczty elektronicznej i tradycyjnej. Możliwy byłby kontakt z rodziną,przyjaciółmi,potencjalnymi pracodawcami. Punkt mógłby być miejscem spotkań ze streetworkerami pracującymi w naszym mieście. Bezdomność uliczna w Sopocie ma charakter sezonowy, jednak na ulicy zawsze przebywa kilkadziesiąt osób. Poza nimi przebywają tu osoby które mają zapewnione miejsce w noclegowniach w sąsiednich miastach, jednak noclegownie należy w porze dziennej opuścić, więc przeżywają swoja bezdomność na ulicach swojego miasta, co nie powinno dziwić.

Ławki „nie” dla bezdomnych

210 50 tys.

Wymiana ławek w centrum miasta na siedziska z podłokietnikami aby uniemożliwić leżenie lub spanie na ławkach.Problem bezdomnych pojawiających się w najbardziej ruchliwych i atrakcyjnych miejscach danego miasta to problem istniejący nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Sopot nie jest tu wyjątkiem. Szczególnie kłujące dla wizerunku naszego kurortu są bezdomni, którzy leżą lub śpią na ławkach szczególnie w reprezentacyjnych jego zakątkach. Nie trzeba być wielkim estetą, aby dostrzec, że niezbyt korzystnie wpływa to na wizerunek miasta. Prostym sposobem na to byłoby postawienie ławek które są m.in. w Nowym Jorku, tj. są przedzielone jakby na 3 lub więcej części, które są niejako podłokietnikami, a skutecznie uniemożliwiają leżenie na niej. Nie wiem czy ze względów wizerunkowych taki projekt nadaje się jako propozycja do budżetu obywatelskiego jednak chciałem się z Państwem nim podzielić. Tym bardziej, że nie byłby on raczej przesadnie kosztowny, a miasto mogło by zyskać na tym całkiem sporo. Oczywiście prewencja to jedno, ale takie ławeczki mógłby być po pierwsze wygodniejsze niż standardowe a po drugie mogły by mieć niekonwencjonalny design, który w kolejnym już aspekcie wyróżniłby Sopot na tle innych miast. W końcu Sopot to najpiękniejsze i najbardziej zadbane miejsce w Polsce :)

Szkoły Rodzenia i „Szkoły Radzenia od urodzenia”

207 50 tys.

Sopot jest wspaniałym kurortem o wysokim standardzie życia mieszkańców. Zaproponowany przeze mnie projekt skierowany jest do grupy młodych mam, które w Sopocie mieszkają i doskonale wpisuje się w prorodzinną politykę miasta. W ramach projektu Mama w Sopocie planuję m.in.: 1. Organizację Szkoły Rodzenia dla kobiet w ciąży na preferencyjnych, dofinansowanych z BO warunkach dla osób z kartą Sopociaka. (...) 2. Utworzenie strony www.mamawsopocie.pl o charakterze informacyjno- szkoleniowym, dotyczącym wszystkiego co wiąże się z byciem mamą w Sopocie (wydarzenia, giełdy ubrań/zabawek, informacje o wydarzeniach dla dzieci, ranking miejsc przyjaznych dzieciom, współpraca z MOPS, Pracownią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sopocie, UM). Administrator Aleksandra Gosk- koszt 0zł. Patronat UM Sopot-0zł. 3. Warsztaty z cyklu „Szkoła Radzenia od urodzenia” dla mam dzieci do lat 3. Podobnie jak w przypadku Szkoły Rodzenia są to warsztaty dofinansowane dla Sopocianek (karta Sopociaka) i pełnopłatne dla mam spoza Sopotu. Dokładny przebieg i cel warsztatów w załączniku. Realizacją warsztatów zająłby się ponownie Instytut Rozwoju Psychoseksualnego i podobnie jak w punkcie pierwszym cykl warsztatów doskonale wpisuje się w potrzeby sopocianek.

„Uwaga Jeż”

207 5 tys.

Projekt ma na celu ochronę jeży w miejscach, w których są najbardziej narażone na rozjechanie przez nieuważnych kierowców. Górny Sopot położony jest w otulinie lasu, stąd nieuchronność kontaktów z zamieszkującymi je zwierzętami. Jadąc do pracy, niemal codziennie widzę rozjechane na ulicy jeże, które nie zdążyły przejść na drugą stronę. Po prostu żal mi jest tych sympatycznych zwierzątek. Projekt może pośrednio wpłynąć również na wzrost empatii wśród mieszkańców - poszanowanie środowiska dookoła i siebie nawzajem, a przy okazji na ostrożność poruszania się po mieście oraz wolniejszą i bardziej uważną jazdę. Podobny projekt realizowany jest na Malcie, a dokładnie na sąsiedniej wyspie Gozo, dlatego na potrzeby wstępnej, roboczej koncepcji prezentuję polską wersję takiego znaku ostrzegawczego.

Molo bez barier

206 20 tys.

Budowa pochylni dla wózków na końcowym odcinku mola przy zejściu do mariny Na wniosek mieszkańców rejonu Dolny Sopot Centrum wnioskuję o doświetlenie końcówki pomostu sopockiego molo. Jest to ważne ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze. Jest też istotne dla mieszkańców zajmujących się hobbystycznym wędkowaniem (zdj. nr 1).Najbliższa latarnia jest oddalona od końcówki mola o około 20 metrów nie doświetlając jej wystarczająco. Dodatkowo końcowy pomost mola jest dostępny po przebyciu siedmiu stopni w dół, co jest dużym utrudnieniem dla matek z wózkami, osób prowadzących rowery czy też niepełnosprawnych. Znajdująca się tam winda nie jest wystarczająco duża a stopień skomplikowania operacji skorzystania z windy do pokonania zaledwie kilku stopni sprawia, że jest ona nie używana (zdj. Nr 2). Zejście na końcowy pomost to dwa ciągi schodów prawy i lewy. Mieszkańcy, z czym ja jako matka poruszająca się z wózkiem dziecięcym bezwzględnie się zgadzam, wnoszą o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego zjazdu z ogranicznikami prędkości zastępującego jeden rząd schodów (np. mniej używany –lewy (zdj.nr 3).

Wycieczki dla sopockich Seniorów

203 85 tys.

Program wycieczek po obiektach kulturalnych w Polsce  (od 8 do 10 wycieczek dla minimum 500 osób ma być uzupełnieniem oferty Sopockiego Domu Opieki Społecznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz programów na rzecz aktywizacji osób starszych w Sopocie. Na co dzień aktywni sopoccy Seniorzy poszukują przyjaznego miejsca na wspólne spotkania, rozmowy, wymianę myśli, a także pomocy w organizacji wyjazdów do których mogli by wspólnie podróżować. Dzięki programowi wycieczek sopoccy Seniorzy mieli by okazje wspólnie realizować swoje pasje oraz poznawać miejsca i ośrodki kultury dawnej i współczesnej. Realizacja tego projektu przyczyni się do wsparcia takich obszarów życia sopockich seniorów jak: organizacja czasu wolnego osób starszych; poznawanie dziedzictwa kulturowego dawnych i nowych obiektów kulturalnych; aktywność Społeczna; edukacja osób starszych (w tym udział oraz warsztaty dla niedowidzących i niewidomych w muzeum Herbsta w Łodzi)

Mobilny komisariat

185 110 tys.

Zakup specjalistycznego samochodu spełniajacego rolę mobilnego komisariatu podczas zwiększonego ruchu turystycznego i imprez miejskich utworzenie w Sopocie, sezonowego punktu policyjnego w okolicach ul. Monte Cassino. Taki komisariat, może być wykonany z przystosowanego do tego celów autobusu lub ze specjalnie przerobionego kontenera. Tak, aby w razie konieczności, móc go przenosić w inne miejsca w mieście np. podczas organizacji imprez masowych. Ze względu na natężenie ruchu turystycznego w sezonie, głównie powinien znajdować się przy ul. Bohaterów Monte Cassino- w okolicach Placu Przyjaciół Sopotu. Utworzenie takiego obiektu, bezpośrednio przełoży się na wzrost poprawy bezpieczeństwa poprzez zapewnienie odpowiednim służbą możliwości szybszego czasu reakcji. Mobilny komisariat, ustawiony w odpowiedni sposób, będzie również pełnił funkcję prewencyjną.

Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu komunalnym

180 400 tys.

Budowa ścieżek o utwardzonej nawierzchni. Modernizacja istniejących ujęć wody, stan obecny - niedrożne odpływy, nieestetyczny wygląd, b. częsty brak wody. Wymiana śmietników na estetyczne i funkcjonalne pojemniki, obecne drewniane często połamane, śmieci wypadają. Należy egzekwować od zarządcy cmentarza regularne sprzątanie ogólnych ciągów komunikacyjnych (w okresie ostatnich 20 lat liście nigdy nie były uprzątnięte). Projekt na potrzeby wszystkich użytkowników cmentarza.

Sopot - kurort bez stresu

177 30 tys.

Założenia: Profilaktyka stresu i depresji, chorób układu ruchu, układu krążenia, profilaktyka uzależnień, chorób cywilizacyjnych. Lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnościami codziennego życia. Ogólna poprawa sprawności fizycznej i psychofizycznej. Rozwój samoświadomości. Nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Wzrost satysfakcji i radości w życiu. Poprawa jakości życia i dobrostanu. Działania: 1. W trakcie roku szkolnego (styczeń-czerwiec 2016 oraz wrzesień-grudzień 2016) organizowanie regularnych cotygodniowych zajęć (warsztaty, wykłady, kursy, szkolenia) dla mieszkańców Sopotu w różnych lokalizacjach. Średni wymiar tygodniowy zajęć to ok. 2 godz./tydz. Podstawą programową zajęć jest amerykański Program Reedukacji Stresu Oparty na Uważności (MSBR - Mindfulness-Based Stress Reduction) - obecnie bardzo popularny w USA i na całym świecie, nakierowany na profilaktykę zdrowia, realizowany przez certyfikowanego nauczyciela Programu.W czasie zajęć uczestnicy poznają różne formy i techniki redukacji stresu oparte na uważności, w tym: uczą się technik relaksacji, wykonują łagodne ćwiczenia fizyczne, poznają techniki oddechowe, poznają przyczyny odczuwanego stresu, otrzymują narzędzia jak sobie radzić z codziennymi trudnościami. 2. W okresie wakacji (lipiec-sierpień 2016) organizowanie co niedzielę łagodnych zajęć ruchowych (1,5 godz.) na trawniku w Parku Północnym w Sopocie w oparciu o w/w Program. Dla osób 30+, 40+, 50+ i seniorów.

Wykonanie windy zewnętrznej w CKU

Kościuszki 22

169 300 tys.

Wykonanie windy zewnętrznej od strony podwórka w CKU. Budynek przeznaczony do zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie posiada żadnych udogodnień dla osób starszych. Każde zajęcia to pokonanie bardzo dużej ilości schodów . Wielu chętnych rezygnuje z tego powodu - trzecie piętro - zajęcia komputerowe - koszmar. Wg naszego rozeznania winda może być zrobiona małym nakładem remontu budynku. Wejścia i wyjścia mogą być na półpiętrach.

Zasadzenie rabat kwiatowych w kilku miejscach w mieście

165 30 tys.

Zasadzenie rabat kwiatowych w kilku miejscach w mieście. Uwagi: Projekt może zostać poddany pod głosowanie w 2 wersjach - zasadzenie rabat kwiatowych w kilku miejscach w mieście lub zasadzenie rabat kwiatowych w okręgu 1 (bez ścisłego określania miejsca w Parku Północnym gdyż konkretne miejsce wymaga uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zieleni).

Remont nawierzchni Słowackiego

na odcinku od Długosza do ul. Reja

161 950 tys.

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu oraz gościom, którzy dojeżdżają do działek na ul. Reja oraz dojeżdżają do lasu korzystając ze ścieżek leśnych uprawiając nordic walking i spacerują. Obecna nawierzchnia ulicy jest w fatalnym stanie co zgłaszaliśmy jako mieszkańcy w ubiegłych latach.

Czyste plaże

157 35 tys.

Sopockie plaże w sezonie są oblegane przez tysiące turystów i mieszkańców. Plażowicze spędzający całe dnie nad sopockim morzem, produkują ogromną ilość śmieci. Ze względu na dużą ilość osób na plażach niemożliwe jest opróżnianie koszy w godzinach plażowania czego efektem są przesypujące się góry śmieci rozciąganych przez mewy po całej plaży, przyciągające roje os i innych owadów. Aby zminimalizować to zjawisko proponuję wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego na półpodziemne estetyczne kosze na śmieci, które w 3 swojej objętości będą wkopane w piach. Nad powierzchnią plaży widoczna byłaby mniejsza część kosza z odpowiednim otworem na odpady. Przykładowe rozwiązania jakie udało mi się znaleźć do zastosowania w przestrzeni miejskiej produkuje np. firma Zweva. Zdjęcie nr 3 ilustruje model Z-Bin 1500litrów.

„Klub Malucha i Rodzica”

155 30-40 tys.

Zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi realizowane w miejskich instytucjach kultury.W Sopocie brakuje miejsca, w którym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogliby spędzić czas ze swoimi dziećmi, poznać innych rodziców i skonsultować ze specjalistami, a dzieci nawiązać pierwsze znajomości i bawić się ze sobą pod okiem rodziców. W Gdańsku i Gdyni działa sporo klubów rodzica, są to inicjatywy wspierane przez urzędy miast, w Sopocie działał Klub Mam Sopot, ale z tego co wiem, to była oddolna inicjatywa jednej mamy i od dłuższego czasu spotkania nie są organizowane. Spotkania Klubu Malucha i Rodzica mogłyby być tematyczne z gośćmi-specjalistami (np. ortopeda, dentysta, psycholog, trener) dla obojga rodziców lub dedykowane mamom lub tatom. Najlepiej w godzinach popołudniowych, żeby pracujący rodzice mogli uczestniczyć.

Modernizacja chodników ul. Armii Krajowej

prawa strona od ul. Andersa do Al. Niepodległości

153 559 tys.

Budowa Skate Parku przy osiedlu Przylesie.

152 600-800 tys

Projekt dotyczący rewitalizacji i zmiany charakteru boiska przy ul. 23 Marca niedaleko boiska MOSiR (w załączniku zdjęcie Google). Otóż na boisku miałby powstać Skate Park dla dzieci jeżdżących na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach BMX itp. Boisko od długiego czasu stoi zaniedbane i niewykorzystane.

Remont nawierzchni ulicy i chodnika przy ulicy Zacisze

148 960 tys.

Główne założenia i działania: Położenie nowej nawierzchni ulicy Zacisze oraz nowych, estetycznych chodników. Przy okazji można uporządkować infrastrukturę podziemną (rury, kable itp.) oraz wymienić słupy oświetleniowe i zainstalować np. oświetlenie energooszczędne. Uzasadnienie: Nawierzchnia ulicy i chodnik przy ul. Zacisze od dawna wymagają remontu (jezdnia: stara, krzywa trylinka). W ostatnich latach odcinek pomiędzy połączeniem z ul. 23 Marca a zachodnim końcem (czyli od numeru 16 do 30) został mocno zniszczony podczas prac budowlanych; najpierw przy budynku Zacisze 30 a następnie przy budynku Zacisze 16. Na chodniku co pewien czas dochodzi do upadków starszych osób, które nie radzą sobie z nierównymi, a do tego mocno pochyłymi płytami. Natomiast nawierzchnia jezdni jest pełna dziur i wybojów. Komu będzie służył ten projekt: Remont ulicy Zacisze będzie służył mieszkańcom tej ulicy oraz mieszkańcom całego osiedla Przylesie,którzy często, idąc piechotą z centrum bądź do centrum, skracają sobie drogę idąc przez Zacisze. Będzie służył również użytkownikom kompleksu sportowego przy osiedlu Chipolbrok.

Zbiórka kompostu i odpadów roślinnych z gospodarstw domowych

136 600 tys.

Ustawienie ławki w centrum miasta z możliwością ładowania urządzeń mobilnych

135 30 tys.

„Free wifi in Sopot” bezpłatny miejski internet w Sopocie wraz z ławkami z funkcją ładowania urządzeń mobilnych Przykładowe lokalizacje:Skwer przed UM ul. Kościuszki Przestrzeń przed nowym „dworcem” Plac Konstytucji 3 Maja Plac Przyjaciół Sopotu. Skwer przy stawie „Reja” Skwer przy oczku wodnym Brodwino Park ul.Obodrzyców Kamienny Potok Pętla autobusowa Oś.Przylesie Park MiL Kaczyńskich I inne lokalizacje wskazane przez mieszkańców w zależności od przyznanych środków Mimo że na Świecie i w Kraju publiczna sieć wifi stała się standardem w naszym mieście nie ma ani jednego punktu hotspot.Publiczne punkty dostępowe powinny być uruchamiane by sprostać wyższemu standardowi życia.Hotspoty mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie przebywają ,bądź zatrzymują się na chwilę ludzie. Zasięg urządzeń wifi powinien być ograniczony wyłącznie do przestrzeni publicznej z ograniczeniem pasma i czasu trwania połączenia. Sieć punktów dostępu będzie służyła mieszkańcom. Wykluczenie cyfrowe jest boleśniejsze niż dziura w chodniku. Zawodzi komunikacja z mieszkańcami, coraz więcej informacji UM zamieszcza wyłącznie w intrenecie do którego nie każdy ma dostęp lub go po prostu nie stać.Hotspoty przydatne będą również turystom ,których coraz więcej w naszym mieście, zbliżymy się do standardów światowych i podniesie się prestiż miasta. Doskonałym uzupełnieniem może być ławka z gniazdami do ładowania urządzeń mobilnych usytuowana w zasięgu hotspotu.Przykładowe wizualizacje na załączonych zdjeciach.W zależności od przyznanych środków do zasilania można wykorzystać ogniwa fotowoltaniczne,turbinę wiatrową lub po prostu miejska sieć energetyczną.Często nie mamy dostępu do sieci,a posiadane urządzenia mobilne wymagają nagłego doładowania. Uwagi: Ogromne nakłady inwestycyjne i późniejsze wysoki koszt utrzymania. Brak konkurencyjności na rynku, ze względu na możliwość świadczenia usług niskiej jakości - obostrzenia UKE. Możliwość zachwiania lokalnym rynkiem usług podobnych (negatywny wpływ). Konieczność powołania spółki miejskiej działającej w zakresie prawa tyelekomunikacyjnego. Konieczność budowy infrastruktury do retencji danych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym. Ostra krytyka rozwiązania gdyńskiego i gdańskiego. Do głosowania dopuszczono ustawienie ławeczki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych

Budowa stojaków rowerowych

105 10 tys.

Aktualnie największym problemem rowerowym w mieście nie jest brak dróg rowerowych, a brak możliwości bezpiecznego pozostawienia roweru po dotarciu na miejsce docelowe, np. do sklepu czy pracy. Założeniem projektu jest rozstawienie na terenie miasta 60 stojaków rowerowych typu „U” (120 miejsc dla rowerów) w dwudziestu popularnych miejscach miasta. Umożliwi to bezpieczne pozostawienie roweru praktycznie w każdej popularnej lokalizacji a w konsekwencji wzrost popularności ruchu rowerowego w mieście, co z kolei ma wpływ na zmniejszenie ilości aut na ulicach kurortu oraz promocję zdrowego stylu życia. Lokalizacje parkingów zostały dobrane tak, by zaspokoić potrzeby jak największej ilości mieszkańców. Dlatego też wśród wytypowanych miejsc znalazły się zarówno obiekty sportowe (Hipodrom, Stadion Leśny, Akwapark), rekreacyjne (Park Północny, Zbiornik Okrzei), jak i biurowe (Hestia).

Trasy Nordic Walking

101 20 tys.

Trasy Nordic Walking na terenie lasów komunalnych i pastwowych - organizacja imprez NW (zawody o Puchar Pomorza itp.)

Budowa „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy SP 1

100 120-150 tys.

Projekt w założeniu ma służyć całemu środowisku Sopotu, zajęciom dydaktycznym szkół sopockich, które prowadzą zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (konkursy, turnieje). Jako obiekt otwarty byłby do wykorzystania w ramach rekreacyjnej jazdy i nauki z zakresu przepisów ruchu drogowego dla rodziców z dziećmi.

Modernizacja ul Paderewskiego (chodniki i jezdnia)

93 1.240 tys.

Oznaczenie szlaków turystycznych do narciarstwa biegowego

91 10 tys.

Oznaczenie tras do narciarstwa biegowego z uwzględnieniem skali trudności. Oznaczenie tras w Lasach Sopockich ułatwi uprawianie narciarstwa biegowego mieszkańcom Sopotu, jak również turystom odwiedzającym Sopot w zimowych miesiącach.

Narzędzia na cmentarzu komunalnym

85 4 tys.

Zakup narzędzi ogólnodostępnych w postaci konewek, grabie, łopatek, mioteł powinny być zlokalizowane przy poborze wody na Cmentarzu. Podobnie jak ma to miejsce na Cmentarzu w Gdyni Witominie.

„Włącznik obywatelski”

59 10 tys.

Inicjatywa zakłada utworzenie mini funduszu grantowego „Włącznik obywatelski”, którego celem byłoby zwiększenie zaangażowania obywatelskiego sopocian w życie publiczne Miasta Sopotu. Fundusz kierowany jest do sopocian (grup nieformalnych), chętnych do realizacji inicjatyw społecznych na rzecz Sopotu, m.in. bliskiego sąsiedztwa, szkoły, instytucji, ulicy. Projekt zakłada organizację konkursu na projekty społeczne (ze sfery pożytku publicznego), służące dobru sopocian i Sopotu wraz ze spotkaniami informacyjno-szkoleniowymi z zakresu podejmowania aktywności społecznej. Mieszkańcy miasta mogliby aplikować o mini-dotacje w wysokości od 500,00 do 1000,00 zł, za pośrednictwem lokalnie działających organizacji pozarządowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi aktywne nawiązywanie współpracy sopocian z organizacjami pozarządowymi oraz zwiększy się liczba sopocian angażujących się w lokalne sprawy Miasta (zwiększenie partycypacji obywatelskiej). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Sopocie zostanie zrealizowanych co najmniej 7 inicjatyw społecznych. Wartością dodaną realizacji projektu będzie również testowe wdrożenie w Sopocie mechanizmu regrantingu. Koszt projektu: 10 000,00 zł (w tym 7 000,00 zł na mini-dotacje oraz 3 000,00 zł na obsługę administracyjną i koszt spotkań informacyjno-szkoleniowych).

Ustawienie koszy do segregacji na cmentarzu komunalnym

52 20 tys.

Dom Sąsiedzki Młyńska

20 60 tys.

Dofinansowanie działalności przyszłego domu sąsiedzkiego na ul. Młyńskiej. Prowadzony będzie w budynku Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej przy ulicy Młyńskiej (okolice Parku Grodowego). Idea powołania Domu Sąsiedzkiego i sposób jego funkcjonowania oparty jest na doświadczeniach Domów Sąsiedzkich w Gdańsku (Orunia, Nowy Port, Oliwa). Dom Sąsiedzki Młyńska ma być miejscem otwartym na różnorodność osób i działań, tworzonym przez i dla lokalnej społeczności. Powstanie Domu Sąsiedzkiego Młyńska ma na celu stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy Sopotu będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i aktywność, dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi i korzystać z wiedzy i doświadczenia „sąsiadów”. Dzięki Domowi Sąsiedzkiemu Młyńska możliwe będzie: wzmacnianie relacji międzyludzkich, budowanie tożsamości lokalnej, wspólne działanie, wzmacnianie odpowiedzialności za własne terytorium i lokalną społeczność, zapewnianie usług odpowiadających na zapotrzebowanie Sopocian (warsztaty, zajęcia, spotkania, wymiany, wycieczki itp.).Przykładowe zajęcia: zajęcia ruchowe (joga, zumba, nordic walking, gimnastyka, taniec itp.) warsztaty (komputerowe, wizaż, zajęcia artystyczne, fotograficzne, teatralne, filmowe itp.) Dla kogo Dom Sąsiedzki? Dom Sąsiedzki będzie miejscem wszystkich Sopocian – miejscem otwartym na ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym m.in. osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych (młodzieżowych, seniorskich, itp.), organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu; Uzasadnienie:W Sopocie nie ma miejsca, które na trwałe wpisałoby się w świadomości mieszkańców.

Okręg 1

Łączny koszt 5mln

Boisko wielofunkcyjne i modernizacja siłowni zewnętrznej w Parku Północnym

273 350 tys.

Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja boiska do gry w piłkę nożną z dostawieniem ławek oraz niewielkiej trybuny i oświetlenia, a także z ogrodzeniem boisk i wyposażeniem w piłko łapy. Rozbudowa siłowni cross-fit, dostawienie urządzeń.

Interpelacja z 7 grudnia 2016

Utwardzenie placu za budynkiem przychodni rehabilitacji przy Kościuszki 38.

206 50 tys.

Plac za budynkiem przychodni obecnie wykorzystywany jest w celach parkingowych, ze względu na małą liczbę miejsc postojowych (5 miejsc) przed budynkiem przychodni. Nawierzchnia jest bardzo nierówna, a podczas opadów powoduje duże nagromadzenie wody – brak dobrego drenażu gruntu. Znaczna część placu to nieutwardzona nawierzchnia, która mocno utrudnia poruszanie się, szczególnie osobom niepełnosprawnym korzystającym z przychodni. Z kolei dojście do przychodni od ul. Kościuszki wyłożone jest płytami chodnikowymi, które są miejscami zapadnięte, tworząc niebezpieczeństwo zahaczenia.

Odtworzenie oczka wodnego z fontanną i rewitalizacja między Książąt Pomorskich i 3 Maja.

205 400 tys.

Połączone z 4 wniosków. Uporządkowanie terenu, dostawienie "zabawek", zamknięcie terenu od ulicy 3 Maja. Oświetlenie terenu. Dostawa ławek. Usunięcie uczniów palących z 1 LO i pijaków zaopatrujących się w sklepach nocnych. Zmodernizowanie terenu i zamknięcie przejścia chociaż z 1 strony domu Zamknięcie przejścia przez plac zabaw przy ul. 3 Maja i Ks. Pomorskich Modernizacja i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, zamknięcie przejścia (ruchliwa ulica) Teren brudny, zaśmiecony, brak ławek, blisko ruchliwej ulicy, przesiadują pijacy ze sklepów nocnych. Uwagi: Odtworzenie fontanny wraz z wykonaniem instalacji niezbednej do funkcjonowania (obieg zamkniety), nowa aranżacja otoczenia - wszystkie te prace wymagają wykonania dokumentacji projektowej, dodatkowe urzadzenia zabawowe - zakup z uwzglednieniem mozliwosci terenowych(strefy bezpieczenstwa przy urzadzeniach). W przypadku realizacji zaprosimy wszystkich wnioskodawców do konsultacji na temat ostatecznego zakresu prac).

Uporządkowanie wejść na plaże

169 225 tys.

Zasadzenie rabat kwiatowych w Dolnym Sopocie

162 30 tys.

Park Północny - zrobić rabaty kwiatowe wokół prostokątnego trawnika, a może ładną fontannę.

Instalacja pionowych słupków ograniczających parkowanie na chodnikach w Dolnym Sopocie

161 30 tys.

Projekt zakłada instalację pionowych słupków ograniczających możliwości parkowania pojazdów na chodnikach. Głównym założeniem projektu jest dokładne wyznaczenie miejsc parkingowych poprzez ich fizyczne ograniczenie, w celu wyeliminowania sytuacji, w których zaparkowane pojazdy utrudniają swobodne poruszanie się pieszych po chodnikach. W toku realizacji projektu, uzasadnionym jest przyjmowanie wniosków od mieszkańców dolnego tarasu miasta określających zapotrzebowanie na instalację słupków przy konkretnych ulicach. Na dzień złożenia projektu, uzasadnionym jest zainstalowanie słupków przy ulicach wymienionych w pkt 3. Wykonanie projektu nie wymaga stanowczej ingerencji w nawierzchnie chodników. W niektórych miejscach możliwe jest również zastąpienie pionowych słupków betonowymi donicami z kwiatami (jak np. na skrzyżowaniu ul. Chopina i Fiszera). Zrealizowany projekt ułatwi mieszkańcom miasta oraz turystom swobodne poruszanie się po ulicach miasta oraz ograniczy interwencje służb porządkowych wzywanych do przypadków blokowania chodników przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Remont chodnika ul. Książąt Pomorskich i zagospodarowanie terenu przy szkole

120 300 tys.

Remont chodnika od ul. Sobieskiego do Kazimierza Wielkiego po obu stronach jezdni, A) ustawienie wyposażenia (ławeczki, stołu do gier), B) wjazd/wejście do szkoły (wyrównanie nawierzchni), C) chodnik przy szkole do ul. Sobieskiego między zielenią (wyrównanie, uporządkowanie muru, dokończenie ścieżki)

Rewitalizacja fontanny przy ul. 3 Maja i terenów przyległych

113 400 tys.

(dz. 73/4 obręb 0001, arkusz 32) Rewitalizacja fontanny zlokalizowanej przy ul. 3 Maja wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (budowa przestrzeni miejskiej - teren rekreacyjny w tym ławeczki, śmietniki i rozbudowa placu zabaw).

Modernizacja al. Mamuszki na odc. Zatoka Sztuki - Park Północny

107 450 tys.

Modernizacja ciągu pieszego na odcinku od Zatoki Sztuki do byłego klubu Enzym.

Modernizacja chodnika Kazimierza Wielkiego

104 370 tys.

Modernizacja chodnika wraz z bieżącym remontem jezdni ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od 3 Maja do ul. Chrobrego

Zdrowie przede wszystkim

102 15 tys.

Gimnastyka zdrowotna – zajęcia prowadzone przez wykwalifikowane osoby dwa razy w tygodniu dla mieszkańców Sopotu. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu, ale z racji lokalizacji będzie skierowany głównie do mieszkańców Dolnego Sopotu.

Sygnalizacja na przejściu obok hotelu Sheraton

90 24 tys.

Przejście dla pieszych znajdujące się u wylotu tunelu pod ulicą Boh. Monte Cassino jest bardzo uczęszczanym. Spacerujący mieszkańcy, turyści, bardzo często z dziećmi, przechodzą nim z alejek spacerowych na główny deptak miasta. Na przejściu krzyżuje się kilka tras samochodów: podążający ulicą Powstańców Warszawy w obie strony, wyjeżdżający z ulicy Morskiej, wjeżdżający na parking przy hotelu Sheraton. Dodatkowo, przejście to znajduje się tuż za wyjazdem z tunelu i dla podążających tunelem jest ono bardzo mało widoczne co dodatkowo naraża pieszych znajdujących się na pasach. Wraz z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Morskiej, którzy byli świadkami wielu kolizji w tym miejscu, zgłaszamy projekt na zamontowanie sygnalizacji świetlej ostrzegawczej o przejściu dla pieszych.

Modernizacja skweru - Bitwy pod Płowcami/ Na wydmach - ścieżka rowerowa, mały wybieg dla psów, alejki, nowe nasadzenia

88 350 tys.

Modernizacja skweru. Nasadzenie nowej roślinności - kwiaty, krzewy. Ogrodzenie skwerku niskim płotkiem. Rewitalizacja trawnika, tak aby mógł służyć do rekreacji - pikników. Postawienie tabliczek informujących o obowiązku sprzątania psich odchodów. Zamontowanie większej liczby ławek. Uwagi: zmieniony tytuł wniosku.

Dostawienie ławek w parku przy pasie nadmorskim za "Kolibą" w Sopocie

87 30 tys.

Brakuje ławek w parku przy pasie nadmorskim za "Kolibą" w Sopocie. Na końcu alejki spacerowej na podestach drewnianych blisko potoku "Swelina" przydałyby się ławki.

Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej

84 120 tys

Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chopina. Wybudowanie wysp, które umożliwią przejście przez ulicę. Podobne wyspy są na ul. Chopina i Haffnera.

Remont nawierzchni chodnika ul. Chrobrego 9-11

79 126 tys.

Możliwa modernizacja choinka na odc. posesji chrobrego 9-11 oraz na odc. od ul. Dąbrowskiego - Grunwaldzka

Modernizacja chodnika na Haffnera

od Wosia Budzysza do skrzyżowania z ul. Goyki

78 335 tys.

Od kilku lat jedna z głównych ulic Sopotu niewątpliwie pięknieje a jedną z istotnych zmian, która miała miejsce kilka lat temu był remont chodnika będącego w opłakanym stanie jeszcze od niechlubnych czasów "Ul.Bieruta". Niniejszy remont nie dotyczył niestety całej ulicy Jana Jerzego Haffnera i został zakończony przy skrzyżowaniu z ulicą Jakuba Goyki. Od kilku lat okoliczni mieszkańcy liczą, że coś w tej sprawie się ruszy w końcu ulica nosząca imię po założycielu Sopotu powinna stanowić wizytówkę miasta. W szczególności na uwagę zasługuje fakt, iż przy nieszczęsnym (nie wyremontowanym) odcinku chodnika znajduje się wyjątkowo wiele istotnych budynków mających znaczenie zarówno dla mieszkańców, miasta jak i turystów. Na odcinku od ulicy Jakuba Goyki do ulicy Wosia Budzysza znajdują się między innymi szkoła ogólnokształcąca nr 7, przedszkole, basen miejski, Hotel Haffner, korty tenisowe, kancelarie prawne, biura architektoniczne nie wspominając o licznych lokalach mieszkalnych. Dlatego mając na uwadze wyłącznie interes mieszkańców wnoszę o wzięcie pod uwagę przy ustalaniu budżetu przez Urząd Miejski w Sopocie na rok 2016, realizację koniecznej inwestycji mającej na celu dopasowanie jednej z ważniejszych ulic Sopotu do reszty naszego wyjątkowo eleganckiego miasta.

Modernizacja boiska do koszykówki

ul. Książąt Pomorskich/3 Maja

75 250 tys.

Wymiana nawierzchni boiska na poliuretan koszt ok 300 zl/m² powierzchnia boiska ok 800 m²

Modernizacja ul. Książąt Pomorskich

73 231 tys.

Modernizacja chodników na odc. od ul. Sobieskiego do skrz. z Kazimierza Wielkiego

Środowiskowa Galeria Artystyczna przy I LO w Sopocie

71 45 tys.

Miejsce oswojone wysoka kulturą dla młodego pokolenia, otwarte i przyjazne dla tworzenia więzi międzypokoleniowej. Opis projektu: Dokonanie remontu pomieszczenia adoptowanego na galerię artystyczną (pomysłodawcami byli uczniowie klasy architektonicznej I LO, którzy zapoczątkowali działania galerii). Należy zmodyfikować instalację pożarową, położyć kafle podłogowe, wymalować pomieszczenie, wmontować stałe elementy umożliwiające organizowanie wystaw, wernisaży oraz warsztatów artystycznych dla całej społeczności sopockiej i zaproszonych gości. Zakup wyposażenia niezbędnego do pracy galerii (np. oświetlenie, antyramy, projektor, głośniki, ekran).

Nowy dojazd do pływalni przy Haffnera

70 405 tys.

Wykonanie nowej nawierzchni dojazdowej do budynku Pływalni od strony ul. Haffnera oraz nowa nawierzchnia na terenie obiektu

Modernizacja chodnika przy ul. Książąt Pomorskich

63 160 tys.

Wnioskowana część chodnika ul. Książąt Pomorskich pokryta jest połatanym asfaltem. Wymiana zniszczonego asfaltu (na chodniku) na płytki chodnikowe takie jak na wyremontowanej części ulicy i ulicach sąsiednich. Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych oraz wyrównanie i naprawa nawierzchni ulicy wewnętrznej w podkowie. Remont ma służyć mieszkańcom i przechodniom. Od ul. Maja do ul. Książąt Pomorskich przebiega bardzo uczęszczany ciąg pieszy, a chodnik na tym odcinku jest bardzo zniszczony. Chodniki na okolicznych ulicach zostały już częściowo wymienione np. po jednej stronie ul Ks. Pomorskich od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kazimierz Wielkiego, czy na ul Kazimierza Wielkiego. Wnioskowany remont spowoduje dalsze pozytywne zmiany estetyce naszego miasta i być może zapobiegnie skręceniu czyjejś nogi na dziurawym chodniku.

Modernizacja chodników Powstańców Warszawy

na odc. ul. Ceynowy - Haffnera

58 490 tys.

Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Warszawy w okolicach Placu Przyjaciół Sopotu

55 90 tys.

Główne zadania i założenia: Polepszenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych oraz polepszenie bezpieczeństwa jazdy dla kierujących pojazdami mechanicznymi, korzystających z przejazdu pod tunelem, wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów nadjeżdżających w kierunku tego przejścia od strony ul. Goyki; Działania podjęte w ramach projektu: Położenie „śpiącego policjanta” na jednej jezdni biegnącej od strony Łazienek Południowych pod tunel w kierunku Gdyni, za przejściem dla pieszych przed tunelem, na wysokości przed parkingiem w zatoczce, w ciągu chodnika pod Szpitalem Reumatologicznym, ze znakiem ograniczenia prędkości do 20 km/h. Położenie „śpiącego policjanta” na jednej jezdni biegnącej od strony Łazienek Północnych pod tunel w kierunku Gdańska, przed przejściem dla pieszych na wysokości biurowca NDI (przed skrętem w ul. Majkowskiego) i ustawienie znaku 20 km/h; Postawienie nad przejściem przez ul. Powstańców Warszawy na wysokości Kościoła Boboli konstrukcji ramowej, na której podwieszone były by widoczne już z dołu tunelu: - dodatkowe, jasne, białe oświetlenie przejścia; - „migający” znak przejścia dla pieszych, znak 30km/h; - jeśli znajdą się środki, urządzenie do pomiaru prędkości i tablica do wyświetlania komunikatu „zwolnij, jedziesz: ….km/h”, czy też „przejście dla pieszych zwolnij!!!” - kamery drogowe lub monitoringu miejskiego, obejmujące rzeczone przejście dla pieszych, oraz przejście na wysokości budynku NDI, skierowane na oba pasy jezdni, zarówno w kierunku tunelu, jak i ul. Goyki.

Modernizacja chodnika Grunwaldzkiej

Na Wydmach - 3 Maja

31 126 tys.

Okręg 2

Łączny koszt 1,2mln

Plac nauki i zabaw na terenie dawnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 8

484 500 tys.

Wnioskujemy o sfinansowanie z budżetu obywatelskiego rewitalizacji oraz modernizacji terenu za szkołą, która pozwoli na stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do odpoczynku i aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców okolicznych domów. Obecnie teren ten jest zaniedbany i z tego powodu nie jest wykorzystywany. Teren planowanej inwestycji mieści się na tyłach Szkoły Podstawowej nr 8, pomiędzy budynkiem szkoły a skarpą od ulicy Okrzei (mapka terenu stanowi załącznik wysłany e-mailem). Szczegółowy adres lokalizacji to Sopot, ul. 3 Maja 41. Zakres inwestycji został skonsultowany z okolicznymi mieszkańcami, a także z Dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 i uzyskał ich akceptację.

Remont chodników 3 Maja

319 200 tys.

Projekt polegałby na modernizacji ul. 3 Maja która jest jedną z głównych ulic w Sopocie a jednocześnie jest zaniedbana. Uwagi: Projekt uwzględniony zarówno w projektach ogólnomiejskich (z uwagi na koszt 1mln zł) oraz częściowo jako modernizacja chodników jako projekt lokalny dla okręgu nr 2 (gdyż modernizacja chodników głównie po stronie adresów nieparzystych).

Schody między Wybickiego i Abrahama

236 60 tys

Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora. Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy (sprawdziłam w Wydziale Geodezji UM Sopot) znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest właściwie jedynym przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), poręcze, usunąć korzenie, kamienie, głazy, uzupełnić schody z drugiego dojścia, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego i z ulicy Abrahama do ścieżek leśnych. To nie jest wielki koszt zrealizowania tego projektu.

Modernizacja chodnika między Bitwy pod Płowcami a Karlikowską

214 55 tys.

Rewitalizacja nawierzchni i płyt chodnikowych na pieszym przejściu pomiędzy ul. Karlikowską a Bitwy pod Płowcami obok bloku nr 6A i kamienicy nr 12. Odnowienie murku okalającego wieżowiec i przyległy do niego trawnik. Zamontowanie na murku niewysokiego płotu, który uniemożliwi wykorzystywanie znajdującego się tam trawnika jako psiej toalety ( jest to od wielu lat problem w tym miejscu). Płot sprawi również, że murek przestanie być ławką i stołem dla osób pijących tam często alkohol. Jest to problem szczególnie w sezonie letnim. Naprawienie latarni, która umiejscowiona jest w tym przejściu, a nie świeci od kilku lat. zamontowanie śmietnika przy przystanku autobusowym ( na całej ulicy Bitwy pod Płowcami nie ma miejskich śmietników) Realizacja tego projektu poprawi bezpieczeństwo i estetykę tego miejsca, z którego korzysta wiele osób bo znajduje się tu przystanek autobusowy.

Oczyszczenie schodów, naprawa stopni w dolinie w okolicy Stadionu Leśnego oraz odtworzenie map terenów leśnych

199 60 tys.

1. Oczyszczenie schodów z wieloletnich zabrudzeń ziemią i ściółką leśną w celu poprawy bezpieczeństwa spacerowiczów. 2. Wykonanie (odtworzenie mapy terenów leśnych z podziałem na lasy państwowe i lasy komunalne celem ustalenia poszczególnych gospodarzy odpowiedzialnych za dany rejon.

Uporządkowanie terenu wokół Stadionu Lekkoatletycznego

192 116 tys.

Płyty dojazdu od ul. Wybickiego do wejścia na Stadion Lekkoatletyczny są tak uszkodzone, że każdy pojazd wydaje takie odgłosy jakby to był wybuch wulkanu, a na dodatek trzęsą się wszystkie ściany, okna okolicznych budynków, a śpiące dzieci (i dorośli) zrywają się z łóżek. Hałas jest tak niesamowity, że coraz trudniej to wytrzymać. Nie jest wielkim kosztem wykonanie odpowiedniej nawierzchni dla niedużej inwestycji. Projekty będą służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, szczególnie starszym. Projekty bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda ks. Kanonik Dariusz Ławik oraz wikary tej parafii ks. Dominik Cichy.

Naprawa schodów prowadzących z ul. Kopernika do ul. Reymonta

187 80 tys.

Schody łączące ul. Mikołaja Kopernika z najwyższą częścią Sopotu, czyli ul. Reymonta i Conrada to od zawsze bardzo urokliwy zakątek Sopotu, a przy tym podstawowy ciąg komunikacyjny dla osób niezmotoryzowanych. Chodzą tędy do szkoły (SP 1) dzieci z powyższych ulic, a także starsi mieszkańcy tej dzielnicy. Parę lat temu zrewitalizowano oświetlenie schodów. Umieszczone tam latarnie przypominają swoim wyglądem istniejące dawniej (jeszcze w latach powojennych) oświetlenie gazowe. Same stopnie schodów oraz poręcze są od kilkudziesięciu lat nieremontowane i schodzenie po schodach jest wręcz niebezpieczne. W miesiącach letnich chodzą tędy dziesiątki wczasowiczów przyjeżdżających do Sopotu z różnych stron Polski i świata. Zaniedbane schody straszą swoim wyglądem, a ich stan techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Należy wykonać schody z aktualnie używanych do tego celu materiałów i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla ciągów ruchu pieszego.

Remont schodów prowadzących z ul. Kopernika do Abrahama (przez Wybickiego)

114 60 tys.

uzasadnienie jak w przypadku powyższego projektu

Zamontowanie ławek na przedłużeniu ul. Konopnickiej

75 5 tys. 550zł jedna ławka

1. Naprawa uszkodzonej ławki za ostatnim budynkiem ul. Konopnickiej. 2. Zamontowanie nowych ławek wzdłuż ogrodzenia stadionu leśnego od strony południowej wraz z koszami na śmieci.

Remont schodów prowadzących z ul. Abrahama do ul. Konopnickiej

61 55 tys.

Schody łączące wymienione powyżej ulice są w bardzo złym stanie: płyty są spadziste, porozsuwane, wymyte. Przejście to jest szczególnie ważne dla osób uczęszczających do kościoła pw. Św. Bernarda, a w tym wielu osób starszych, mniej sprawnych. Projekt ten był już zgłaszany w latach ubiegłych.

Okręg 3

Łączny koszt 2mln

Wymiana nawierzchni boiska sportowego w ogródku jordanowskim przy ul. Armii Krajowej

276 375 tys.

Wymiana nawierzchni na bezpieczną dla dzieci ( np. poliuretanowa lub trawa syntetyczna ) oraz wymalowanie na niej nowych linii dla boisk do: koszykówki, piłki nożnej.

Zagospodarowanie placu przy Malczewskiego 21, 19A i 11A

252 130 tys.

Duży plac przy ul. Malczewskiego (21, 19A, 17) obecnie niezagospodarowany, nieutwardzony, służący za dziki parking, powinien stać się wspólnym dl mieszkańców miejscem zabaw dla dzieci. W dzielnicy jest dużo starszych osób, dla nich powinno powstać miejsce z zielenią (może mogliby sadzić swoje kwiatki?), z ławeczkami, należy zagospodarować plac żeby stał się wizytówką tej zapomnianej dzielnicy.

Tereny rekreacyjne z urządzeniami typu cross fit

Moniuszki/ 1 Maja

242 40 tys.

Budowa drogi i schodów

Malczewskiego 19 i 23

238 220 tys

Całkowity remont drogi dojazdowej do budynków 21, 19a, 23a - polegające na zmianie nawierzchni (całkowicie) - obecnie dziury wysypane żwirem. Remont schodów do posesji 23a. Schody są wyszczerbione.

Utworzenie zakątka przyrodniczo-wypoczynkowego

w pobliżu osiedli Górskiego i Aquarius

198 60 tys.

Dzieje Sopotu, dawnej wioski rybackiej, związane są ściśle z wodą. Nawet sama nazwa Sopot wywodzona jest od „sapowatości”, czyli podmokłości, grząskości itp. Jedną z niewielu pozostałości przyrodniczych z dawnego okresu Sopotu jest niewielka enklawa krajobrazu naturalnego i kulturowego, znajdująca się w pobliżu osiedli Górskiego i Aquarius. Starodrzew i wijąca się na niewielkim odcinku struga Potoku Kuźniczego odpowiednio wyeksponowane mogłyby stanowić wyjątkowe miejsce o charakterze przyrodniczo-wypoczynkowym. Po uporządkowaniu terenu należałoby go wyposażyć w drewniane kładki i ławeczki oraz tablice (lub słupki podobne do tych w Parku Północnym) zawierające informacje historyczno-ekologiczne. Tym samym można by stworzyć ciekawe zjawisko estetyczne w miejskiej bioróżnorodności w ramach zagospodarowania przestrzeni miejskiej – naturalny „dziki” zakątek. Będzie to ważna przestrzeń ekologiczna (o rysie historycznym), umożliwi inne spojrzenie na miejski design (nie trawniki). Intencjonalnie i trwale należałoby włączyć nieużytek w przestrzeń miasta, zwaloryzować pozytywnie, gdyż cechą wartościowych nieużytków jest to, że nie są zaprojektowane w świadomy sposób, tzn. wedle jakiejś mody, lecz eksponuje się naturalne prawa rozwoju biocenoz. Należy pokazać dynamikę miejskiej przyrody, nietypową kombinację gatunków, stworzyć nietypowy, bo naturalny, asamblaż ekologiczny. Można atrialnie (tarasowo) zaaranżować to miejsce, ukazać sączący się ciek Potoku Kuźniczego, przypomnieć o dawnym ujęciu wody, tworząc skwerek o parkowym naturalnym charakterze i uczynić z niego mało zagospodarowaną enklawę relaksu. Uwagi: Prace na tym terenie muszą być poprzedzone dokumentacją projektową uwzględniającą warunki terenowe w tym bardzo wysoki poziom wód gruntowych, realizacja projektu w latach następnych.

Ławki piknikowe i grill przy boisku

Boisko Mickiewicza 49

198 50 tys.

Ustawienie stołów/ław piknikowych wraz z grillem kamiennym bądź betonowym na wypłaszczeniu nad byłymi trybunami przy boisku. Powstały teren mógłby służyć okolicznym mieszkańcom do rekreacji i wspólnego grillowania.

Modernizacja Okrężnej

163 225 tys.

Ulica, chodnik i ewentualne zbudowanie ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Księżycowej do Słonecznej. Ulica Okrężna znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji. Potrzebna jest nowa nawierzchnia, chodnik i ścieżka rowerowa. Droga jest uczęszczana przez rodziców z dziećmi, oraz dzieci z przedszkola i domu dziecka, które korzystają z placu zabaw. Musza korzystać z drogi/chodników znajdujących się w bardzo złym stanie. Na pewnym odcinku brak chodnika. Ulica jest kreta i grozi to wypadkami. Ulica Okrężna wymaga modernizacji, chodniki są jedynie na jej fragmentach, mieszkańcy zmuszeni są przemieszczania się po ulicy, co jest niebezpieczne szczególnie dla matek z wózkami, dzieci na rowerkach, które odwiedzają znajdujący się tu plac zabaw. Po zbudowaniu osiedla Aquarius , na którym mieszkają głownie młode małżeństwa z dziećmi plac ten jest szczególnie często odwiedzany. Samochody wyłaniają się nagle zza ostrego zakrętu i i zarówno kierowcy jak i piesi nie widzą się wzajemnie. Potrzebny jest nowy chodnik , ścieżka, rowerowa i remont nawierzchni drogi. Naprawa chodników po obu stronach drogi i zniszczonej nawierzchni jezdni. Będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale wielu innym kierowcom i pieszym , gdyż jest to droga uczęszczaną, łącząca ulicę Malczewskiego z ulicą 23 Marca oraz dochodząca do miejskiego placu zabaw dla dzieci., z którego korzystają m.in. dzieci z pobliskiego przedszkola i domu dziecka. Gwałtowne próby omijania dziur na jezdni powodują niebezpieczne sytuacje zarówno dla pieszych jak i kierowców, a w szczególności dzieci.

Modernizacja Moniuszki

150 320 tys.

Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 oraz do Cmentarza Żołnierzy Radzieckich (wąskiej uliczki) wraz z budową oświetlenia w tej części ulicy Moniuszki i remontem schodów z ul. Moniuszki prowadzących do wyżej wymienionych posesji (stan techniczny obecnych schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców). Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Wykonanie oświetlenia terenu między budynkami jednorodzinnymi przy ul. Moniuszki poprawi bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy (miejsce to po zmierzchu jest niebezpieczne). W okresie jesienno - zimowym mieszkańcy zmuszeni są przedzierać się przez ciemność. Ponadto w dwóch z budynków przy tej ulicy prowadzona jest działalność gospodarcza. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych ( ryzyko wypadków, złamań, uszkodzeń ciała) jak i pojazdów, nierówności i& zapadliska utrudniają wjazd samochodów, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Realizacja tego projektu na pewno ułatwi poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia.

Modernizacja Chodowieckiego

129 75 tys.

Modernizacja chodnika ul. Chodowieckiego - prawa strona

Modernizacja Tuwima

76 316 tys.

Modernizacja Broniewskiego

52 50 tys.

W imieniu wszystkich mieszkańców ul. Broniewskiego prosimy o remont chodnika wzdłuż ulicy (ujednolicenie). W górnej części ulicy poszerzyć ulicę kosztem skarpy wzdłuż całego boiska. Poza tym zwrócić uwagę na drzewostan. Wykonanie modernizacji chodnika i wjazdów w celu ujednolicenia ulicy. Skarpa pozostanie w niezmienionym stanie.

Modernizacja Poznańskiej

32 415 tys.

Zamontowanie progów na Andersa

21 15 tys.

Projekt obejmuje zbudowanie progu spowalniającego ; ruch na ul. Andersa: jednego na wysokości budynku ul. Andersa 9 i na skrzyżowaniu z Armii Krajowej. Ze względu na zwiększony ruch na ul. Andersa, także rowerowy, należy poprzez zbudowanie dwóch progów spowalniających ruch doprowadzić do przestrzegania przez kierowców ograniczenia prędkości, które obowiązuje na tej ulicy. W tej chwili kierowcy wykorzystując skrót przez ul. Andersa jadą czasem z b. dużą szybkością po brukowanej ulicy Andersa, powodując wielki hałas (ze względu na nawierzchnię), a także niebezpieczeństwo, ponieważ na ul. Andersa istnieje możliwość jazdy rowerem "pod prąd" (jest wytyczona ścieżka), a także ul. Andersa krzyżuje się z jedną z najbardziej uczęszczanych w Sopocie tras rowerowych (Armii Krajowej - która łączy w górnej części miasta Gdynię z Gdańskiem) i szybko wyjeżdżające samochody stanowią zagrożenie dla rowerzystów (w tym wielu dzieci i nastolatków). Ponadto ulicę Andersa zamieszkują osoby starsze, jest dużo kotów itp. Na skutek zwiększonego ruchu, ta cicha uliczka stała się miejscem gdzie z trudem można wsiąść do swojego samochodu, ponieważ lawina przejeżdżających samochodów uniemożliwia otwarcie drzwi. Dlatego proponujemy jako mieszkańcy tego odcinka Andersa zbudowanie progu spowalniającego (podobnego do tego jaki jest na ul. Emilii Plater lub na ulicy Łokietka przy wyjeździe do Ergo Areny) oraz progu na skrzyżowaniu ul. Andersa i Armii Krajowej (takiego jak istnieje np. na skrzyżowaniu ul. Goyki i Powstańców W-wy w Sopocie).

Okręg 4

Łączny koszt 1,8mln

Rewitalizacja Kamiennego Potoku

320 70 tys.

Koryto Kamiennego Potoku na w/w odcinku jest wyjątkowo zaniedbane. Celowym jest oczyszczenie brzegów potoku poprzez obkoszenie, obłożenie skarp potoku faszyną, oczyszczenie terenu wokół potoku z ruderalnej zieleni, aby umożliwić mieszkańcom Sopotu dostęp do potoku. Zabiegi pielęgnacyjne przy Kamiennym Potoku na odcinku od źródeł do osiedla Brodwino są wykonywane niezmiernie rzadko. Uwagi: Rewitalizacja możliwa do wykonana na odc. od kładki prowadzącej do lasu do ujęcia w podziemny rurociąg przed budynkiem przy ul. Kolberga 18.

Modernizacja drogi na skarpie ponad Kolberga

281 160 tys.

Odtworzenie skarp, modernizacja nawierzchni drogi leśnej oraz wykonanie zabezpieczenia przed nadmiernym spływem wód opadowych na odcinku miedzy ul. Kolberga 2, a ul. Kolberga 18. Skarpa wykonana 40 lat temu, w czasie budowy Brodwina, wymaga wzmocnienia. Również należy uporządkować ścieżkę w lesie nad skarpą, bo jest bardzo uczęszczaną drogą, a w czasie deszczu - bardzo niebezpieczną.

Nowa nawierzchnia na ul. Kolberga od przychodni do skrzyżowania z ul. Malczewskiego

273 310 tys.

Ulica Kolberga na tym odcinku czeka od lat na remont. Stan nawierzchni bardzo zły, rażąco kontrastuje z estetycznie wykonanymi odcinkami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Modernizacja ul. Cieszyńskiego

259 245 tys.

Modernizacja chodników ul. Cieszyńskiego. Uwagi: realizacja przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej na odc. od skrz. z ul. Obodrzyców do bloku nr 10.

Doposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24

171 35 tys.

Na ogólnodostępnym terenie, przeznaczonym do rekreacji, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok, z inicjatywy Zarządu Spółdzielni i we współpracy z ZDiZ, realizowany jest pierwszy etap budowy siłowni, wyposażonej w trzy urządzenia. Cały ciąg do ćwiczeń, zdaniem mieszkańców z którymi konsultowano projekt, winien składać się z minimum sześciu urządzeń, stąd wniosek o zakup w ramach BO trzech brakujących sprzętów.

Modernizacja ul. Junaków

165 395 tys.

Zakup do Klubu Seniora na Brodwinie akordeonu i gitary.

146 15 tys.

Zakup do OCK (klubu Seniora) w Sopocie Brodwinie akordeonu i gitary. Aktywizacja osób grających nawet amatorsko - na akordeonie, gitarze, harmonijkach ustnych (organki) i innych oraz zachęcanie chętnych do muzykowania. Pomoc sąsiedzka na miarę naszych sił - współpraca klubu seniora ze szkołą itp. rozwiązania.

Pielęgnacja skweru Tatrzańska 2 z zachowaniem parkingu

138 25 tys.

Na działce o łącznej powierzchni około 800 m² proponuję rewitalizacje obecnie mocno zaniedbanego tereny zielonego. Wskazana jest posadzenie trawy oraz roślinności wyciszającej teren od strony torów kolejowych. W miarę możliwości może się tam znaleźć element sportowy typu „rowerek do ćwiczeń orbitrek”. Wzdłuż skweru może biec utwardzona ścieżka. Teren powinien być zabezpieczony przeciw rozjeżdżaniu przez samochody. Uwagi: Aby zachować obecną funkcję i pozwolić na parkowanie samochodów (z uwagi na niedobór miejsc postojowych) pod głosowanie zostanie poddana kwestia pielęgnacji istniejącej zieleni.

Wykonanie trybun i ogrodzenia na boisku przy gimnazium nr 2

105 30 tys.

Boisko przy szkole jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystają z niego nie tylko uczniowie szkoły, ale też okoliczna młodzież i dorośli. Projekt nasz zakłada wybudowanie dwóch rzędów ław, które będą spełniały rolę trybun dla kibiców, jak i murów oporowych powstrzymujących skarpę przed dalszym osuwaniem się.

Modernizacja ul. Podgórnej

95 246 tys.

Poszerzenie parkingu przylegającego do Gimnazjum Nr 2

92 85 tys.

W tym miejscu parkuje obecnie bardzo dużo samochodów na nieutwardzonym gruncie, co prowadzi do jego dewastacji. Projektowany parking służyć będzie wszystkim użytkownikom budynku szkolnego oraz okolicznym mieszkańcom.

Remont schodów łączących Tatrzańską i Łużycką

59 50 tys.

Pomimo kilku dostępnych, schody te stanowią najdogodniejszą drogę prowadzącą do lokalnych sklepów i przedszkoli, oraz do i z przystanku autobusowego. Sąsiednie schody albo nie maja podjazdów do wózków, albo maja niewłaściwe wymiary uniemożliwiając podjazd większości wózków. Schody mają uszkodzone balustrady, stopnie, podjazd dla wózków dziecięcych. Stan techniczny może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i jest przedstawiony na przykładowych zdjęciach. Remont powinien uwzględniać montaż korytek do prowadzenia roweru (żadne z sąsiednich schodów ich nie posiada). Uwagi: Wymagane pozorozumienie między spółdzielnią a miastem.

Naprawa chodnika na ul. Łużyckiej

24 110 tys.