Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Archiwum: Budżet obywatelski 2018

Rada miasta na sesji 27 marca 2017 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września w tym samy terminie co w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Wejherowie. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2017
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 30.IV - 15.VI.2017
Publikacja zweryfikowanych projektów 15.VI.2017
Odwołania wnioskodawców 15-30.VI.2017
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 8.VII.2017
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 18.IX-2.X.2017
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 9.X.2017
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego 31.XII.2017

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2017. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.
Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Punkt konsultacyjny

Muzeum Sopotu Poniatowskiego 8
 •  1.IV 11.00-15.00
 • 22.IV 11.00-15.00

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Głsoować można w punktach mobilnych, Urzędzie Miasta i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org.

Mapa podokręgów

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Punkty głosowania 18 września - 2 października

 • Sopot Centrum, Kościuszki 14 - poniedziałek i czwartek 16-18
 • Centrum Brodwino, Kolberga 9 - poniedziałek i czwartek 16-18, soboty 10-13
 • przystanek kolejowy Kamienny Potok - środa i piątek 16-18, soboty 10-13
 • Centrum handlowe, Al. Niepodległości 697 - środa i piątek 16-18, soboty 10-13
 • Przychodnia lekarska, Chrobrego 6/8 - środa i piątek 16-18
 • przystanek kolejowy Wyścigi od strony rynku - wtorek, piątek 9-11

Spotkania na temat głosowanych projektów

23 września 10.00 Piknik na Błoniach – podczas pikniku będzie można oddać głos oraz zapoznać się ze szczegółami głosowanych projektów.

Aktualności

Lista wszystkich projektów

Zgłoszono 157 projektów.

Poniżej lista projektów wraz z liczba oddanych głosów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i komentarzem (tłustym drukiem projekty przeznaczone do realizacji).

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Projekty ogólnomiejskie

Modernizacja terenów zielonych "Sopockie Błonia" wraz ze skarpą aż do Ergo Areny

1144 200 tys. zł

Dalsza rewitalizacji Sopockich Błoni. Powiększenie placu zabaw, wraz z ustawieniem maszyn do ćwiczeń. Ustawienie dodatkowych zabawek na wybiegu dla psów (lub wyznaczenie drugiego). Zwiększenie ilości ławeczek i kosztów na śmieci. Polepszenie jakości alejek, rowów melioracyjnych i oświetlenia. Polepszenie infrastruktury umożliwiającej grillowanie/harcerskie ogniska. Wzmocnienie skarpy. Od kilku lat miejsce to jest wzorem udanej rewitalizacji i staje się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dla Mieszkańców Sopotu. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Ze względu na specyfikę terenu (ujęcia wody, zniszczona skarpa), wiele prac wymaga sporych nakładów finansowych. Warto dokończyć rozpoczęty przed kilkoma laty projekt, aby Mieszkańcy mogli w pełni cieszyć się potencjałem tego terenu. Uważam również, iż sporą wartością jest modelowy program wykorzystania Szkoły Drugiej Szansy Caritas Archidiecezji Gdańskiej w pracach rewitalizacyjnych. Zgłaszane przez kolejnych aktywnych Mieszkańców pomysły na wykorzystanie tego terenu, świadczą o dużym zainteresowaniu sopocian tym projektem. Zapewnienie wsparcia finansowego dla dalszej odnowy terenów Sopockich Błoni powinno zostać umieszczone w projektach ogólnomiejskich ze względu na popularność, jaką cieszą się Błonia wśród wszystkich Mieszkańców Sopotu oraz turystów.

Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu

1099 1 000 tys. zł

Od paru lat boleję nad tym, że zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu sprowadzono jedynie do "szpaleru platanów", a obiecane nam, mieszkańcom Sopotu, rozwiązania ruchomej zieleni, w postaci kwiatonów, krzewów itp. ciągle nie powstają. Gdy likwidowano trawnik wzdłuż budynku "Algi" słyszałam o "idei zielonego zagospodarowania w tym miejscu", zgodnego z planem. Może warto by w końcu tę ideę zrealizować?Zieleń na placu Przyjaciół Sopotu należy zaprojektować w sposób profesjonalny, a jako inżynier konstruktor nie jestem w stanie opisać jaką to ma mieć formę, a tym bardziej opisać projekt. Natomiast projekt będzie służył nam, mieszkańcom Sopotu.

Kontynuacja Programu Rewitalizacji Sopockich Kamienic

1023 800 tys. zł

Sprzątanie terenów leśnych wokół osiedli

941 30 tys. zł

Tereny leśne w Sopocie, graniczące z osiedlami i domami jednorodzinnymi w kwestii ładu i porządku pozostawiają wiele do życzenia. Spółdzielnie dbają o czystość w granicach osiedli, a właściciele domków - w promieniu kilkunastu metrów od swoich posiadłości. Trudno z resztą spodziewać się innego stanu rzeczy, gdyż ani jedni, ani drudzy nie są ani właścicielami, ani gospodarzami przylegających terenów. Tymczasem jednak skraje sopockich lasów i ścieżki rekreacyjne pozostają niezmiennie zaniedbane i zaśmiecone. Po wejściu do lasu, niekiedy już na pierwszym metrze można zauważyć porozrzucane butelki, papiery, folie, czasem nawet odpady o większych gabarytach - meble, gruz, agd. Niewątpliwie śmieci bywają uprzątane, jednak jak widać niedostatecznie często, gdyż przez większą część roku, wybierając się do lasu, stale napotyka się bałagan. Pora zadbać nie tylko o ład wokół nas, ale i również o porządek jeden krok wgłąb lasu. Działaniem, które w ramach realizacji niniejszej propozycji do budżetu obywatelskiego można zaproponować, to sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu (zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróźnianie koszy na śmieci) Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie Miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu.

Świąteczne iluminacje - naprawa i rozbudowa

937 1 000 tys. zł

Naprawa zepsutych elementów oświetlenia bożonarodzeniowego nad al. Niepodległości na odcinku pomiędzy granicą z Gdańskiem, a ul. Podjazd oraz rozbudowa systemu oświetlenia świątecznego Sopotu na odcinku pomiędzy ul. Podjazd do granicy z Gdynią. Jadąc przez Trójmiasto w okresie Świąt Bożego Narodzenia od strony Gdańska w stronę Gdyni, człowiek ma wrażenie, że Sopot jest podzielony na dwie strefy. Jedną świąteczną i drugą, która ewidentnie nie obchodzi świąt, albo na nią nie zasłużyła. Może warto zmienić to i oświetlić świątecznie całą długość al. Niepodległości od Gdańska do Gdyni?

Sprzątanie lasów komunalnych

761 30 tys. zł

W ramach tego zadania należy wydzielić wystarczające środki finansowe, które pozwolą Zarządowi Dróg i Zieleni na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu. Działania te powinny polegać na częstszej kontroli czystości lasów (wzdłuż ścieżek oraz poza nimi) i w razie konieczności usuwaniu śmieci (chodzi o bieżące sprzątanie butelek, worków foliowych i innych pozostałości). Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są zdecydowanie niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są sprzątane wystarczająco często i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami. W projekcie tym nie chodzi o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci.

Czysty las w Sopocie

661 30 tys. zł

W lesie oraz przy drodze prowadzącej do lasu zalegają masy śmieci. Nawet jeśli ich uprzątniecie nie leży w kompetencji władz miasta, będzie to służyło dobremu wizerunkowi miasta wśród mieszkańców i turystów. Uprzątniecie to jedno, kolejnym zadaniem byłby monitoring/kontrola tego miejsca, żeby sytuacja się nie powtarzała.

Miejsca do wypoczynku - meble miejskie w postaci sznurowych leżaków

638 150 tys. zł

Oryginalne meble miejskie - ekologiczne leżaki z siatki sznurowej zlokalizowane w okolicach pasa nadmorskiego i parków nadmorskich służące do odpoczynku na świeżym powietrzu. W Sopocie mimo dużej liczby ławek nadal brakuje oryginalnych mebli miejskich, w tym takich, które będą służyły do leżakowania. Meble takie mogłyby z czasem stać się charakrerystycznym i lubianym znakiem danego miejsca/skweru/zakątka). W związku z powyższym proponuje się montaż oryginalnych, ekologicznych sznurowych leżaków zlokalizowanych w okolicach pasa nadmorskiego i parków nadmorskich. Sznurowa siatka jest rozciągnięta między czterema nożkami zamontowanymi w ziemi, poniżej możliwe jest nasadzenie roślin ozdobnych. Projekt może tworzyć estetczną, przyjemność dla oka całość, dobrze komponującą się z zielenią miejską, będzie służył mieszkańcom oraz turystom do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Wymiana chodnika przy 3 LO aż do końca bloków na Brodwinie wzdłuż ulicy Malczewskiego

617 726 tys. zł

Wymiana starych, połamanych i nierównych płyt chodnikowych, oraz poszerzenie drogi dla pieszych przy 3 LO, aż do końca bloków na Brodwinie wzdłuż ulicy Malczewskiego. Wymiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu pieszych przechodzących tamtą drogą (m.in. mieszkańców wysiadających z autobusu), na pewno wpłynie ona również na estetykę miejsca.

Lepsze oznakowanie dróg rowerowych - drogowskazy

584 15 tys. zł

Poprawa oznakowania dróg rowerowych poprzez zamontowanie na ich skrzyżowaniach drogowskazów informujących, dokąd dana droga rowerowa prowadzi. Ułatwi to poruszanie się rowerem po mieście.Realizacja projektu ułatwi poruszanie się rowerzystów po mieście. Obecnie rowerzyści nie zawsze korzystają z dróg rowerowych, gdyż nie wiedzą dokąd ta ich wyprowadzi - wolą jechać znanym chodnikiem. Montaż oznakowania rozwiąże ten problem. Ponadto ze znaków będą mogły korzystać także osoby piesze. Pierwszy znak tego typu pojawił się w zeszłym roku na wjeździe do Sopotu od strony Gdańska (Al. Niepodległości) i informuje o drodze rowerowej od strony ul. Rzemieślniczej.

Program Budowy Ogrodów Społecznych w Sopocie

556 100 tys. zł

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Naszym celem jest stworzenie większej liczby ogrodów społecznych w Sopocie. Chcemy to zrobić poprzez zainspirowanie, zaktywizowanie i faktyczną pomoc dla nieformalnych grup (przyjaciół lub/i sąsiadów), które będą miały ochotę na stworzenie wspólnego ogródka społecznego w swoim najbliższym sąsiedztwie. Projekt ma na celu przygotowanie zintegrowanego i spójnego programu budowy ogrodów społecznych w Sopocie oraz wsparcie powstania do 10 małych lub 5 większych ogródków społecznych na terenie Sopotu (w zależności od przyjętej koncepcji, projektu i dostępnego obszaru). Sopockie ogrody społeczne mają pełnić szereg funkcji: integracyjną, społeczną, estetyczną, a także stanowić kolejną atrakcję turystyczną. Nie ma jeszcze takiego miasta w Polsce, w którym można byłoby odbyć wspaniały spacer, odwiedzając i podziwiając kolejne ogrody stworzone przez mieszkańców dla przyjemności, odpoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Chcielibyśmy, aby Sopot był właśnie miastem ogrodów, zieleni, pięknej przyrody, którą można znaleźć w każdym możliwym zakątku naszego miasta. Oto przykłady ogrodów społecznych: W Berlinie: http://fundacjamy.com/czy-jestes-jedna-tych-osob-ktora-kojarzy-berlin/ W Cieszynie: http://fundacjamy.com/sprytne-rozwiazania-na-maly-ogrod-spoleczny-w-cieszynie/ W Londynie: http://fundacjamy.com/magiczny-spoleczny-ogrod-botaniczny-w-londynie/ W Siemianowicach: http://www.siemianowice.pl/samorzad/dokumenty/ogrod-spoleczny.1327/ 2. GŁÓWNE DZIAŁANIA Fundacja MY – jako Lider Projektu odpowiedzialny za koordynację całości, planuje przygotować: a) prostą, przyjazną procedurę przystąpienia do projektu (stworzenie formularzy przystąpienia, realizacji, ewaluacji itp.) b) pomoc materialną, tj. przygotowanie właściwych gatunkowo pakietów roślinnych i rzeczowych (np. narzędzia, meble ogrodowe itp.) c) pomoc merytoryczną dla przyszłych ogrodników, czyli: stronę internetową z poradnikami, kampanię marketingową i informacyjną wśród mieszkańców Sopotu (media standardowe, internetowe, kanały niezależne), konsultacje merytoryczne z projektantką ogrodów Do Programu będą mogli przystępować wszyscy mieszkańcy Sopotu lub też właściciele, najemcy czy dzierżawcy gruntów położonych w Sopocie, którzy wyrażą chęć zaaranżowania i realizacji ogrodu społecznego przy wsparciu merytorycznym Lidera Projektu. Warunkiem przyjęcia do Programu będzie otwarcie ogrodu jako przestrzeni wspólnej – zarówno w przypadku gdy teren pod ogród będzie własnością gminy, jak i w wypadku terenu prywatnego. Ogród społeczny zgodnie z definicją, to obszar na terenie miasta, we wspólnej przestrzeni publicznej, stworzony i prowadzony przez mieszkańców, połączonych wspólną ideą. Wspólne działania społeczności lokalnej polegają na stworzeniu i utrzymywaniu ogrodu kwiatowego i warzywnego/ziołowego/owocowego (do decyzji ogrodników), który jest jednocześnie miejscem wypoczynku, relaksu i miłych spotkań sąsiedzkich (np.wygodne ławki, hamakownia, alejki brzozowe dla seniorów chroniące ich od silnego światła słonecznego, itp.) oraz miejscem małej aktywności (np. yoga na wolnym powietrzu, warsztaty robienia uli lub budek dla jeży, mebelków z palet itp.). Z ewentualnych plonów korzystać mogą wszyscy członkowie społeczności; ogród jest prowadzony według ustalonych zasad, a goście, którzy odwiedzają ogród, przestrzegają prostego regulaminu. 3. KOMU BĘDZIE SŁUŻYŁ Chcemy, aby zgodnie z ideą ogrodu społecznego służył jak najszerszej społeczności, zarówno lokalnej, jak i przyjezdnym turystom. Najważniejsze jednak, aby służył on wspólnocie sąsiedzkiej, która wystąpi z inicjatywną jego utworzenia i przystąpi do stworzonego Programu. Krótko ujmując Projekt będzie służył szerokim grupom społecznym, takim jak: - zaangażowane wspólnoty sąsiedzkie sopocian, inni mieszkańcy Sopotu, turyści; - dzieci i młodzież, seniorzy, rodziny - osoby niepełnosprawne na wózkach (chcielibyśmy, by ogrody były zaprojektowane tak, aby były dla nich dostępne) 4. ŁĄCZNY SZACOWANY KOSZT PROJEKTU – 100.tys. zł Program w swej pierwszej odsłonie będzie programem jednorocznym – rok jego realizacji to rok 2018. Projekt ma na celu (w ramach wskazanego kosztu jego przeprowadzenia) wsparcie powstania do 10 tańszych lub 5 droższych ogródków społecznych na terenie Sopotu (w zależności od przyjętej koncepcji). Przed przystąpieniem do przyjmowania zgłoszeń do Projektu, jego lider – czyli Fundacja MY - będzie musiał wykonać całą prace koncepcyjną opisaną powyżej – m.in.: przygotować dokładne założenia projektu, stosowne dokumenty, formularze dla uczestników, dokonać nadzoru prawnego, księgowego i projektowego (od strony ogrodniczej), założyć stronę www. projektu, przeprowadzić kampanię informacyjną w mediach tradycyjnych i społecznościowych itp.

Dofinansowanie badań okulistycznych

549 40 tys. zł

Weryfikacja: Gmina Miasta Sopotu finansuje zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki. są to badania skierowane do wszystkich mieszkańców Sopotu. badania pod kątem jaskry, zaćmy oraz zwyrodnienia plamki żółtej amd. badanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie badań podstawowych oraz w uzasadnionych przypadkach badań specjalistycznych. Kalkulacja dotyczy przebadania 500 osób.

Organizacja zajęć gimnastyka i rehabilitacja kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu.

517 25 tys. zł

Ocena pozytywna - zajęcia dla 2 grup ćwiczebnych prowadzone 2x tyg., czas 45 min. cykl 10 spotkań. okres 52 tyg. w roku. ćwiczenia dla 4 osób z uwzględnieniem indywidualnego podejścia terapeutycznego.

Gimnastyka dla zdrowia i sprawności

516 40 tys. zł

Projekt skierowany do mieszkańców Sopotu { emerytów jak i pracujących} , którym zależy na byciu sprawnym i skorygowaniu wad postawy związanych z trybem życia , wymuszoną pozycją w pracy. itp. Celem jest poprawa zdrowia , wzmocnienie kondycji fizycznej i pośrednio integracja środowiska lokalnego . Schemat zajęć wynika z oczekiwań uczestników gimnastyki z lat poprzednich. Zajęcia miałyby być prowadzone w 2 grupach po 2 razy w tygodniu. Czas zajęć :60 minut w godzinach popołudniowych w okresie od stycznia do grudnia 2018r z przerwą wakacyjną {lipiec, sierpień}. Łącznie program zakłada 160 zajęć - po 80 zajęć dla każdej grupy w ciągu roku. Liczba uczestników zależna jest od wielkości sali do ćwiczeń . Sala duża w DPS przy ul Mickiewicza pomieści jednorazowo 25 osób co daje liczbę 50 osób w dwóch grupach. Lokalizacja w DPS jest najbardziej oczekiwana. Sala mała na Hipodromie pomieści 16 osób ,czyli łacznie 32 osoby w dwóch grupach. Jest to jednak wariant mniej korzystny i trudniejszy z dojazdem. Rekomendowana osoba prowadząca to dr Jaremi Ściepurko-wysokiej klasy specjalista z fizjoterapii,który cieszy się ogromnym uznaniem i sympatią wśród uczestników zajęć z ubiegłych lat.Koszt:160 zajęć po 150zł{stawka prowadzącego} =24 tysiące + wynajem sali w/g stawki obiektu.

Darmowe zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie

435 80 tys. zł

Ideą projektu jest wykorzystanie walorów Miasta (morze i woda) do promowania aktywnego stylu życia wsród dorosłych mieszkańców Sopotu. Projekt mógłby stanowić rozszerzenie istniejącego w Sopocie Programu "Zdrowi i Aktywni". Można rozważyć ograniczenie grupy korzystającej z projektu do osób dorosłych, najbardziej narażonych na brak ruchu i aktywności. Wydaje się bowiem, że są to osoby nieuprzywilejowane w stosunku do dzieci i młodzieży, które mają szansę na korzystanie z zajęć sportowych w szkole (klasy sportowe profil żeglarski, zajęcia na basenie). Pakiet zajęć, ktorych motywem przewodnim byłaby woda, obejmowałby 3 rodzaje aktywności wybierane przez mieszkańców w zależności od prefenencji/wieku/stanu zdrowia: - zajęcia aquaaerobik/nauka pływania z instruktorem lub wejścia indywidualne (Aquapark, basen miejski) - zajęcia windsurfing/żeglarskie z instruktorem lub możliwość wypożyczenia sprzętu (np. Sopocki Klub Żeglarski) - zajęcia rehabilitacyjne z użyciem solanki (sanatorium "Leśnik", Wojewódzki Zespół Reumatologiczny oraz basen Sopockiego Klubu Żeglarskiego) W pakiecie mogłyby się mieścić: 1 wejście miesięcznie lub 12 wejść/rok do wykorzystania w dowolnym czasie, np 12 dni pod rząd. Na zajęcia z instruktorem obowiązywałaby rezerwacja. Ze względu na wielkość kosztów można również rozważyć ustalenie preferencyjnych warunków cenowych na ww. zajęcia.

Rewitalizacja ulicy Łokietka

430 800 tys. zł

Celem projektu jest rewitalizacja ulicy Łokietka od ul. 3 Maja do ul. Polnej. Inwestycja obejmowałoby montaż nowego chodnika i zbudowanie ścieżki rowerowej, która byłaby kontynuacją drogi rowerowej kończącej się na ul. Polnej, budowę miejsc parkingowych, w miejscach gdzie samochody parkują na trawnikach, nasadzenia zieleni, montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na chodnikach oraz montaż eleganckich lamp ulicznych i chodnikowych. Inwestycja obejmowałaby zniszczony i zaniedbany chodnik po lewej stronie ulicy Łokietka jadąc z Ergo Areny do ulicy 3 Maja. Chodnik służyłby mieszkańcom dzielnicy Sopot Wyścigi, zapewniałby bezpieczny dojazd na rowerach lub hulajnogach dzieci udających się do szkoły podstawowej (płynne zjazdy pomiędzy ulicami przecinającymi chodnik, w tym bezpieczne przejścia dla pieszych (dzieci). Aby nadać ulicy wyjątkowy klimat proponuje montaż ładnych latarni ulicznych, np jak na ulicy Polnej. Inwestycja objęłaby montaż śmietników na odchody dla psów, montaż standardowych śmietników i ławek. Chodnik stanowiłby również wizytówkę miasta dla gości udających się pieszo na wydarzenia w Ergo Arenie. Warto dodać że istniejący chodnik jest jednym z najgorszych w mieście.

Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Haffnera 55 oraz Pływalni

383 700 tys. zł

- Wymiana nawierzchni drogi oraz parkingu. - Montaż szlabanu ze sprzedażą biletów. - Budowa miejsc parkingowych. - Wymiana chodników. - Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, stół do tenisa stołowego, stół szachowy, piłkarzyki betonowe). - Wymiana oświetlenia zewnętrznego. - Wymiana ogrodzenia obiektów. - Zagospodarowanie terenu zielenią (nasadzenie roślinności). W przypadku pływalni, projekt będzie służył uczniom sopockich szkół, mieszkańcom Sopotu, miast ościennych oraz turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta. W przypadku szkoły, będzie służył uczniom, rodzicom, organizatorom oraz kibicom korzystającym ze szkoły, Hali 100-lecia Sopotu oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Remont schodów Jagiełły oraz monitoring

381 1 500 tys. zł

Na schodach przy ul. Jagiełły notorycznie codziennie w sezonie letnim zbierają się grupy pijaków pijących alkohol, tłukących butelki i zakłócających spokój. Nigdy nie zagląda tam ani straż miejska ani policja. Założenie monitoringu i remont schodów jest niezbędne.

Modernizacja ul. Zacisze

358 960 tys. zł

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki, częściowo zalanej asfaltobetonem która jest nierówna oraz posiada ubytki. Pobliski chodnik zbudowany jest z starych płyt betonowych. Modernizacja zakłada wykonanie projektu oraz przebudowę, która pozwoli wykonać nowe nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki betonowej. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo ciągu pieszo jezdnego.

Przydworcowe podwórka lub Podwórka sopockie

336 150 tys. zł

Jeżdżąc po świecie oglądam fantastyczne rozwiązania plastyczne w miejscach zaniedbanych, opuszczonych, które dzięki ciekawym pomysłom stają się atrakcją turystyczną. Myślę jak zrobić, aby zachęcić turystów spacerujących po Monciaku do przekroczenia granicy torów. Proponuję uatrakcyjnić tę stronę "rozmalować" ciekawymi muralami i w inny sposób tak, jak uczyniono to w Funchal na Maderze. Program nazywa się "Arte de Portas", warto się z nim zapoznać. Obejrzałam wszystkie podwórka, ściany za torami, potencjał możliwości jest ogromny. Należałoby przywrócić 2 historyczne murale, na Podjeździe i na Uniwersytecie. To skandal, że takie wartościowe dzieła zniknęły z pejzażu Sopotu. Polecam oglądanie chociażby odc. 7 "Zamki nad Loarą".

Organizacja zajęć z jogi

316 12 tys. zł

Dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Dwa dodatkowe darmowe zajęcia dla mieszkańców.

Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 19A, 11A, 21, 18

302 1 530 tys. zł

Przy wcześniejszej realizacji z BO dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego uporządkowana została jedynie część terenu. Nam mieszkańcom zależy na estetycznym i funkcjonalnym wyglądzie całości. Część terenu, która nie została uporządkowana jest w fatalnym stanie. Dziury, błoto, kałuże, żwir. To samo dotyczy drogi dojazdowej. Wpływ na ten stan miała również realizacja pierwszego zadania BO, kiedy to większe pojazdy obsługujące "budowę" nieznacznie przyczyniły się do zniszczeń. Oczekujemy utwardzenia, wyrównania, wymiany podłoża drogi dojazdowej oraz pozostałej części placu. Dodatkowym problemem i utrudnieniem jest brak oświetlenia. Ogranicza to w pewnym stopniu możliwości korzystania z placu. Już samo dojście do mieszkań po zmroku, czyli np. w czasie zimy już po godzinie 16 w zupełnej ciemności, może stwarzać niebezpiecznie sytuacje. Ustawienie choćby dwóch punktów świetlnych zdecydowanie poprawi ten stan. Ponadto na istniejących już, trawiastych miejscach, przydałyby się sprzęty, urządzenia do zabawy dla dzieci. Bez ustawienie oświetlenia nie będzie z kolei możliwości korzystania z nich po zmroku jak wspomniano powyżej. Zależy nam na pełnym korzystaniu z tego terenu cały rok. Wierzymy, że poprawa wyglądu, estetyki placu oraz dodanie mu funkcji (plac zabaw dla dzieci) przyczyni się do większego zainteresowania i chętniejszego korzystania z tego miejsca również ze strony mieszkańców innych, dalszych budynków przy ulicy Malczewskiego. Ale przede wszystkim usatysfakcjonuje i spełni nasze oczekiwania co do wyglądu tego miejsca. Projekt zaakceptowany. Możliwe jest wykonanie całości przedstawionego zakresu jednak kwota jest bardzo wysoka ( koszt wymiany nawierzchni, budowy kanalizacji deszczowej i ustawienia oświetlenia na terenie opisanym w projekcie) 1 530 000 zł. Projekt może być w całości poddany pod głosowanie, ale jako projekt ogólnomiejski. Jeśli wnioskodawca woli aby projekt został poddany pod głosowanie można go zmniejszyć i poddać pod głosowanie tylko utworzenie placu zabaw za 30 000 zł (wówczas konieczne jest odwołanie od weryfikacji).

Studio tańca

Dworzec PKP Sopot

278 10 tys. zł

Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Profesjonalni instruktorzy, dużo stylów tańca. Warsztaty i półkolonie.

Upowszechnienie badań psychologicznych

267 10 tys. zł

Upowszechnienie badań psychologicznych dla samotnych pod kątem depresji itp.

Działania na rzecz zdrowego stylu życia młodzieży i seniorów

245 40 tys. zł

Działania na rzecz zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej seniorów i młodzieży. Zajęcia bezpłatne dla wymienionej wyżej grupy. Organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe PARA (Polska Akademia Ruchowej Aktywności). Prowadzone przez trenera i prezesa w/w organizacji.

"Witajcie w Sopocie" al. Niepodległości

238 360 tys. zł

Musi nastąpić w Sopocie rewitalizacja al. Niepodległości. Ulica przelotowa jest wizytówką miasta, a pierwsze wrażenie turysty jest najważniejsze. Boli mnie wygląd tej ulicy i opinia o niej. Proponuję: 1) wprowadzić jak najwięcej zieleni, kwiatów, świadczących, że się jest w kurorcie, 2) instalacje plastyczne zaznaczające granice miasta, jak i na całej długości ulicy. Instalacje - formy artystyczne (zróżnicowane) mówiące o historii, tradycji i ciekawych miejscach w Sopocie. Chętnie podzielę się swoimi pomysłami wysłucham innych. Z al. Niepodległości Sopot powinien być dumny, a nie wstydzić się jak do tej pory.

Stała trasa na orientację. Biegaj z mapą po Sopocie.

210 20 tys. zł

W lasach sopockich mogłaby zostać zlokalizowana trasa na orientację na stałe. Słupki drewniane oraz mapa dostępne np. w informacji turystycznej. Mogłaby to być ciekawa atrakcja dla mieszkańców i turystów. Stała, leśna ścieżka dydaktyczna z punktami orientacyjnymi na ścieżkach i duktach leśnych. Zbliża do natury i pozwala odkryć uroki leśnych sopockich terenów. Wspaniała zabawa dla wszystkich.

Pieszo przez Sopot

205 18 tys. zł

Cosobotnie zajęcia (spacery, marsze Nordic Walking, gry terenowe itp.) prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę Oddziału PTTK w Sopocie. Projekt ma na celu przybliżenie w atrakcyjny, łatwo przyswajalny sposób wiedzy o historii, architekturze, przyrodzie Sopotu. Projekt jest przewidziany dla wszystkich grup wiekowych. Pragniemy, aby projekt zaktywował ludzi młodych, rodziców z dziećmi, ale także i seniorów. Ma zachęcić do poszerzenia wiedzy o swoim najbliższym otoczeniu, do poznania nowych form aktywności, zawarcia nowych znajomości. Chcemy zachęcić do ruchu mieszkańców oraz osoby odwiedzające Sopot. Przewidziany czas trwania poszczególnych zajęć to ok. 2 - 4 godz.

Zajęcia Kulturalno Sportowe (za darmo)

175 25 tys. zł

Lekcje tańca, zajęcia sportowe (fitness) dla mieszkańców: - koncerty, przedstawienia, - wycieczki po Sopocie z przewodnikiem, - potoki wpływające do morza na wierzchu, zamiast w rurach.

Wymiana nawierzchni i chodników - ul. Chodowieckiego

161 1 504 tys. zł

Celem projektu jest rewitalizacja ulicy Chodowieckiego, poprzez wymianę zarówno nawierzchni ulicy jak i chodników wraz z istniejącą infrastrukturą.

Remont i modernizacja drogi dojazdowej Moniuszki 3,5,7

135 535 tys. zł

Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Z ostatnich ustaleń wynikało, że miał on zostać przeprowadzony zaraz po zakończeniu inwestycji remontu Opery Leśnej i zagospodarowywania terenu przy Stawie Nowowiejskiego czyli tzw. Morskiego Oka, o którym mowa jest już od ponad dekady. Pierwsza z wymienionych inwestycji została zakończona w lipcu 2012 roku a jej realizacja ostatecznie zrujnowała stan ulicy Moniuszki ze względu na dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego, który jeździł tamtędy podczas remontu Opery Leśnej i trasy ewakuacyjnej z Opery Leśnej. Natomiast jeśli chodzi o ulice dojazdową do numerów 3,5 i 7, droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan pogorszył się w ostatnim czasie z uwagi na remont zbiornika wody "Wzgórze Trzech Gracji" w lesie pomiędzy ulicami Herberta i Moniuszki. Ulica ta nie jest przystosowana do przejazdu ciężkiego sprzętu. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Na marginesie należy dodać, że Pomnik, który stoi u stóp Wzgórza Olimpijskiego przy ul. Moniuszki poświęcony Żołnierzom Armii Radzieckiej – obrzydliwa betonowa płyta, obsmarowany białą farbą uwłacza godności bohaterów, których ma upamiętniać, nie spełnia żadnej funkcji, której pomnik ma służyć, jest miejscem spotkań miejscowych alkoholików i narkomanów, a swoją szpetotą budzi przerażenie zagranicznych gości, którzy mijają go w drodze do Opery Leśnej (załączona fotografia). Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Mieszkańcy nawet jeśli wiedzą o nierównościach w tym miejscu, mogą o nich zapomnieć lub i tak nie zauważyć ze względu na kompletne ciemności panujące na tej ulicy ze względu na brak jej oświetlenia. Trudno też oczekiwać, aby pieszy miał cały czas spuszczony wzrok i był skoncentrowany na obserwowaniu nawierzchni chodnika. Przemieszczanie się ciemną ulicą jest nie tylko niebezpieczne ze względu na większe zagrożenie przestępczością czy biegającymi zwierzętami domowymi, a także dzikimi. To również zagrożenie uszczerbku na zdrowiu, gdyż przemieszczanie się nierówną, dziurawą drogą w ciemności w najgorszym przypadku może się skończyć wizytą na oddziale urazowym. Brak chodników ze względu na wąskość tej drogi stwarza kolejne niebezpieczeństwo bycia niezauważonym przez kierowców. Wykonanie oświetlenia terenu między budynkami jednorodzinnymi przy ul. Moniuszki jest rzeczą niezbędną do normalnego funkcjonowania, mieszkańcy od zawsze borykają się z brakiem jakiegokolwiek oświetlenia na opisywanej ulicy. Z tego powodu utrudnione jest (a wręcz niemożliwe) poruszanie się po ulicy po zmroku, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. W czasie zimowym, gdy bardzo szybko robi się ciemno wyjście z domu w porze popołudniowej jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Nadmienić należy, że w dwóch posesjach od lat prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu odprowadzane są do miasta wysokie podatki, jednak jak wynika z powyższego opisu prowadzenie działalności jest wręcz niemożliwe ponieważ klienci nie są w stanie w żaden sposób dotrzeć do miejsca prowadzenia działalności. Zamontowanie oświetlenia poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy (miejsce to po zmierzchu jest niebezpieczne o czym może świadczyć m.in. stałe patrolowanie tej okolicy przez policję, można sprawdzić również statystyki interwencji policyjnych mających miejsce w tej dzielnicy). Każdy, kto codziennie musi chodzić taką ulicą, zna wątpliwą przyjemność takiej czynności.Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i pojazdów (w tym wypadek śmiertelny), nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Realizacja tego projektu na pewno ułatwi poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia, szczególnej trasy spacerowej mieszkańców i napływających turystów z uwagi na bliskie położenie atrakcji turystycznych takich jak: Opera Leśna, Wieża Widokowa oraz Łysa Góra, a także lokalizacji w tym miejscu restauracji Harnaś i Hotelu Opera.

Pisz z Ambelucją!

127 15 tys. zł

Czytanie i pisanie to jedne z najbardziej podstawowych umiejętności człowieka, jednakże według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, jedynie 37% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu całego roku oraz tylko 10% przeczytało ich siedem lub więcej (także w skali roku). Dla porównania - w roku 2004 wyniki te wynosiły kolejno 58% oraz 22%. Można więc niezaprzeczalnie powiedzieć, że czytelników ubyło, a czytanie oraz pisanie zaczynają coraz bardziej kojarzyć się ze szkolnym (niekoniecznie przyjemnym) obowiązkiem. "Pisz z Ambelucją!" jest projektem skupiającym się na ukazaniu uczestnikom warsztatów oraz społeczności lokalnej, że pisanie wcale nie musi być niczym przykrym; że może być twórczą zabawą, rozwijającą aktywnością, czy sposobem na doskonalenie się. W ramach projektu zorganizowanych zostanie czternaście spotkań, podczas których uczestnicy będą aktywnie tworzyć różnego rodzaju formy pisarskie, jednocześnie dyskutując o tym, czym właściwie jest pisanie oraz z czym się ono wiąże. Poprzez stawianie kreatywnych wyzwań, uczestnicy mają być pobudzaniu do aktywności twórczej, a tym samym rozwoju swoich kompetencji i umiejętności, które mogą poprawić jakość ich życia. Rozwój ma nastąpić poprzez trening literatki, ale także przez odpowiednie stymulowane dyskusje zarówno pomiędzy uczestnikiem i prowadzącym zajęcia, jak i także między samymi uczestnikami. Dzięki temu odbiorcy nie tylko rozwiną swoje umiejętności literacko-językowe, ale także uzyskają możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych. Jak zauważa znany pisarz Neil Gaiman: "Mamy obowiązek używać języka. Musimy się starać: dowiadywać się co słowa znaczą i jak je stosować, aby jasno się porozumiewać i rzeczywiście mówić to, co myślimy. Nie wolno nam pozwolić, aby język skostniał ani czcić go jako rzecz martwą. Musimy go używać i pamiętać, że jest żywym tworem, który się zmienia, zapożycza słowa i pozwala znaczeniom i brzmieniu zmieniać się z upływem czasu." Także pracując nad językiem człowiek przechodzi swoje rodzaju trening porozumiewania się, opisywania rzeczywistości, stosowania słów oraz podtrzymuje żywotność języka, a tym samym doprowadza do rozwoju kulturowego zarówno siebie, jak i środowiska, w którym żyje. Spotykania w Ambelucji mają być początkiem pewnych zmian społecznych; nauką odczytywania kultury, ale także okazją do uczestnictwa w tejże. W ramach zapewnienia wysokiej jakości działania projektu, planowana jest aktywna współpraca z osobami związanymi z Uniwersytetem Gdańskim; badaczami służącymi wsparciem merytorycznym. Metody pracy z uczestnikami zajęć uwzględniają metodę tworzenia swobodnego tekstu (C. Freinet), metodę dyskusji, metody inspirowania sztukami plastycznymi oraz zadaniami około-artystycznymi, elementy metody dramy. Projekt służyć ma bezpośrednio uczestnikom zajęć poprzez rozwój wszystkich wymienionym wyżej umiejętności (pisania, czytania, komunikacji, analizy i odbioru kultury), natomiast pośrednio ma służyć środowisku lokalnemu, gdyż uczestnicząc w zajęciach i rozwijając się, uczestnicy warsztatów stają się żywym przykładem na to, że słowo pisane nie musi kojarzyć się z udręką i nieprzyjemnym obowiązkiem. Jednocześnie rozwijając swoje pasje i zainteresowania odbywają trening kulturalny, a co za tym idzie stają się świadomymi i aktywnymi uczestnikami kultury lokalnej. Istotnym elementem długoterminowego projektu jest miejsce spotkań - księgarnia Ambelucja przy 3 Maja 9/2 , która od 5 lat krzewi szeroko pojętą kulturę wśród czytelników, przede wszystkim tych najmłodszych oraz rodziców, dziadków i nauczycieli. Działania: przeprowadzenie zajęć z kreatywnego czytania dla 2 grup 6 osobowych w ciągu półrocznego semestru zimowego (od września do lutego). Spotkania będą się odbywać co 2 tygodnie i składać się z bloków 2 x 45 minut z przerwą kawową. Każdy z uczestników otrzymuje kartę uprawniającą do specjalnych zniżek na książkowe zakupy w księgarni Ambelucja. Warsztat kończy się uzyskaniem dyplomu a każdy z uczestników otrzymuje na koniec książkę. Warsztat będzie skierowany do czterech grup: 1. Dzieci w wieku 8-12; 2. Nauczycieli sopockich szkół; 3. Rodziców; 4. Seniorów. Wystartuje ta grupa, którą najwcześniej uda się zorganizować - chcielibyśmy zacząć od środowiska nauczycieli, z racji tego, iż stanowią oni swego rodzaju łącznik z rodzicami i dziećmi i będą oni mieli okazję współtworzyć projekt swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz szerzenia kultury w środowisku lokalnym. Prowadzący: Piotr Prósinowski doktorant UG Potrzebne środki: 25 tys. zł (przeprowadzenie warsztatu dla 12 osób).

Modernizacja ul. Langiewicza

56 540 tys. zł

Stara nawierzchnia drogi z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki zostanie rozebrana i zastąpiona nową z kostki betonowej. Również stare nawierzchnie chodnika zostaną rozebrane i zastąpione nowymi z płytek chodnikowych wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów chodnika po jednej ze stron.

Obrazkiem po sumieniu, umyśle i kieszeni

52 20 tys. zł

Można ignorować, nie widzieć braku wyobraźni i odpowiedzialności za zdrowie, życie czy ogólnodostępną materię, albo zareagować i usłyszeć: "a gdzie znak zakazu?". Proponuję przekreślone znaki zakazu: 1. znak (sylwetki dorosłych, dzieci, falochron, do 500 zł), 3 x, 2. znak (rower, rowerek, do 500 zł) 3 x, 3. znak (fontanna, deska, do 500 zł) 1 x, przed molo, na molo, na marinie i na Placu Przyjaciół Sopotu przy fontannie. Z nadzieją, że wyżej wymienione znaki - obrazki wywołają więcej refleksji w umyśle, emocjach i pozostaną w pamięci.

Okręg I

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży.

314 60 tys. zł

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży o kolejne urządzenia, w tym urządzenia sprawnościowe typu linarium.

Odnowienie pasa pod mostem fioletowym przy ul. Obrońców Westerplatte

303 200 tys. zł

Odnowienie, oczyszczenie pasa koło ul. Obrońców Westerplatte. Zadbany teren dla psów, latarnie, siłownia dla biegaczy.

Renowacja boiska w parku wraz z ustawieniem sprzętu crossfit

między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja

302 300 tys. zł

Głównym założeniem projektu jest doprowadzenie jakości boiska do użytku oraz poszerzenie jego funkcjonalności poprzez: 1) wymianę nawierzchni z asfaltowej na poliuretanową, 2) wytyczenie różnorodnych linii do gier (np.) siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny. Prócz funkcji sportowej boisko spełniałoby funkcję placu do nauki jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze dla dzieci, których w okolicy mieszka bardzo dużo. Rodzice mają problem ze znalezieniem przestrzeni z odpowiednią nawierzchnią lub bezpieczeństwem (np. nadmorskie alejki zdominowane są przez dorosłych poruszających się ze znaczną prędkością). W stanie obecnym boisko w wysokim stopniu służy jako miejsce do spożywania alkoholu lub wyprowadzania psów.

Modernizacja boiska przy ul. Książąt Pomorskich wraz z ustawieniem przyrządów do crossfit (drążki, drabinki, równoważnie) Połączony z projektem: Renowacja nawierzchni boiska w parku między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja

Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

262 90 tys. zł

Projekt ma na celu przywrócenie walorów estetycznych fragmentu Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na wydmach. Teren od strony południowej ograniczony był terenem ochronnym gazowni, która oddała przed laty część swojego terenu, powiększając w ten sposób park. Lasek Karlikowski jest ważnym historycznie elementem nadmorskiego krajobrazu Sopotu, pozostałością większego niegdyś areału leśnego, który rozciągał się w rejonie pl. Rybaków i sąsiadujących z nim ulic. Lasek Karlikowski już w XIX był miejscem spacerów, spotkań towarzyskich. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. zaczęło w pobliże i na teren Lasku wkraczać budownictwo ze szkodą dla zadrzewienia. W 1903 padła spora ilość sosen w związku z budową gazowni. Ważne jest, aby ocalałej części parku od strony gazowni przywrócić walory estetyczne. Należy: 1. Usunąć fragmenty płotu i podmurówki, 2. Uporządkować roślinność (krzewy i drzewka owocowe, trawa) 3. Wstawić ławki, 4. Wstawić kilka lamp dla poprawy bezpieczeństwa, 5. Wytyczyć ścieżki 6. Dostawić kosze na śmieci i psie kupy. Nadrzędnym celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie tej części parku, z zachowaniem jego naturalnego charakteru. Cała dzielnica Karlikowo znacznie podwyższyła swój standard. Oprócz istniejących hoteli i restauracji miasto inwestuje w obszar poprzez rewitalizację Błoni, budowę zbiornika retencyjnego Okrzei. Powstają nowe inwestycje, planowana jest budowa kliniki. W przyszłości powstaną nowe obiekty na terenie po byłej gazowni, więc park będzie stanowił ozdobę tej części miasta.

Przebudowa chodnika ul. Powstańców Warszawy

246 270 tys. zł

Aktualnie chodnik ten na odcinku od Grand Hotelu do Parku Północnego posiada zniszczoną i nierówną nawierzchnię z asfaltobetonu. Przebudowa pozwoli na uatrakcyjnienie tego odcinka, który znajduje się w części Sopotu bardzo uczęszczanej przez turystów jak i mieszkańców.

Modernizacja boiska przy Książąt Pomorskich

238 300 tys. zł

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni tartanowej boiska o wymiarach 30m x 34m znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie przy ul. Książąt Pomorskich 16-18, wymiany bramek oraz rewitalizacji terenu wokół boiska i przed budynkiem szkoły. Boisko to od wielu lat służy uczniom szkoły, ale jest też dostępne dla mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z niego osobom niezbędne jest także okolenie terenu boiska piłkochwytami, co zapobiegnie wpadaniu piłki na dach przybudówki i tym samym zniweluje zagrożenie dla korzystających z niego mieszkańców, którzy nierzadko wspinają się po rynnie na wspomniany dach aby odzyskać piłkę. Ogrodzenie boiska ochroni także jego nawierzchnię przed wjeżdżającymi na nią samochodami i rowerami. Dodatkowe zainstalowanie oświetlenia pozwoli na dłuższe korzystanie z rekreacji na terenie boiska, szczególnie w okresie jesiennym przez mieszkańców miasta. Aby miejsce to stało się przyjazne dla uczniów i mieszkańców należy także zrewitalizować teren zielony wokół boiska przez utwardzenie wjazdu dla samochodów oraz miejsc postojowych z uwzględnieniem zachowania jak największej ilości zieleni oraz ławek dla opiekunów bawiących się dzieci. Dla poprawy wizerunku miasta w oczach turystów i okolicznych mieszkańców wskazana jest rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem szkoły od strony ulicy Książąt Pomorskich. Teren ten jest zapadnięty, trawniki zniszczone, krzewy i drzewa wymagają wymiany. Zakres prac w tej dziedzinie objąłby wyrównanie terenu, wymianę krawężników, ułożenie opaski ochronnej z kostki betonowej przy murze szkoły, założenie nowych trawników oraz obsadzenie krzewami.

Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

216 198 tys. zł

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania. Bliskość morza dodatkowo wpływa na użytkowanie tego ciągu pieszego przez licznych turystów przybywających w sezonie do Sopotu. Zarówno im jak i okolicznym mieszkańcom ułatwi to poruszanie się i zwiększy jego bezpieczeństwo.

Przebudowa schodów Winieckiego Westerplatte

213 175 tys. zł

Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni schodów prowadzących z ul. Winieckiego do ul. Obrońców Westerplatte, co pozwoli doprowadzić je do stanu wyremontowanych sąsiednich ciągów schodów znajdujących się w pobliskim jarze. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo.

Modernizacja chodników przy ul. Lipowej

163 345 tys. zł

Odcinek ul. Lipowej posiada zniszczoną i nierówną nawierzchnię chodnika. Przebudowa pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i dostosowanie wizualne nawierzchni do pięknie wyremontowanych okolicznych ulic.

Modernizacja ul. Krolowej Jadwigi.

163 10 tys. zł

Jestem mieszkancem tej pieknej ulicy ,ktora siega do deptaku w ciagu ul. Boh. Monte Cassino , jak dotad za wyjatkiem watpliwej jakosci wymiany nawierzchni ulicy ,nic sie nie zmienilo , w ostatnich latach sasiednie ulice Bema , Haffnera zyskaly wiele na swoim wizerunku , moja ulica szara ,bura i ponura , niczym nie ograniczony ruch powoduje ,ze jest tutaj totalny balagan ,motocyklisci szaleja caly letni sezon ,jezdzac czesto ogromna szybkoscia na jednym kole , dlatego konieczne jest wykonanie na CALEJ szerokosci jezdni progow zwalniajacych w celu wymuszenia zmniejszenia predkosci przez kierowcow ,ma to na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i innych pojazdow ,,koszt maly a a zysk z tego ogromny, nalezy moim zdaniem ograniczyc mozliwosc parkowania samochodow na tej krotkiej ulicy bez miejscowych identyfikatorow, kazdego dnia wielokrotnie tworza sie na tej ulicy totalne trudne do rozwiazania korki przyczyna ktorych sa dziesiatki wielkich samochodow dostawczych ,panuje tu ogromny haos ,.lata mijaja i COS z tym nalezy wreszcie zrobic ,samochody parkuja ,jak chca i gdzie chca ,,na przejsciu ,dla pieszych ,na zakrecie ulicy itp. Policja i Straz Miejska to ignoruje , pare lat temu z mojej inicjatywy zaintalowano na koncu jezdni ul Krolowej Jadwigi slupki ograniczajace wjazd samochodow , spelnia to doskonale swoja role, Wracajac do wizerunku mojej ulicy ,proponuje ,baa ZADAM aby na koncu jej ustawic szpalery drzew w donicach podobnie jak na wspomnianych ulicach sasiednich , na kilku slupach zas umiescic wiszace kosze z kwiatami , ,to dopelni piekna tej czesci naszego miasta , reszty upiekszen tego zakatka pozostawiam w gestii miasta , z powazaniem - Jerzy Zielinski

Plac + schody prowadzące z ul. Sępiej do Parku Północnego

117 85 tys. zł

Projekt zakłada przebudowę schodów na odcinku od ul. Sępiej do małego placyku w Parku Północnym wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem tego placu. Aktualnie plac posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych i tylko jedną ławeczkę.

Modernizacja chodnika przy ul. Sępiej wraz z budową zatok postojowych

103 350 tys. zł

Zniszczone chodniki z starych płyt betonowych zostaną rozebrane. Nowe chodniki zostaną wykonane z płytek chodnikowych. Przebudowa pozwoli odnowić mocno wyeksploatowaną nawierzchnię chodnika oraz przyczyni się do dostosowania go do wygodnego i bezpiecznego poruszania się po nim. Nowe miejsca postojowe pozwolą zagospodarować pobocze, które w chwili obecnej jest wykorzystywane do nielegalnego parkowania.

Modernizacja ul. Emilii Plater przy budynkach nr 20-32

63 325 tys. zł

Remont ślepego odcinka Ulicy Emilii Plater ( nr 20-34 ) posłużył by nie tylko mieszkańcom wymienionej ulicy ale również mieszkańcom całego Trójmiasta i turystom licznie odwiedzającym Sopot i w szczególności tę okolicę, ponieważ jest to miejsce bardzo urokliwe , w sąsiedztwie Placu Rybaków , który kilka lat temu otrzymał nową nawierzchnię , która skończyła się dokładnie przy posesji nr 20. A zatem byłaby to kontynuacją rewitalizacji tej okolicy . Tym bardziej , ze dalszy ciąg ulicy Emilii Plater od Hotelu Flaming również jest odnowiona . Warto by zadbać również o : - oświetlenie - miejsca parkingowe - zieleń wkoło

Odcinek ul. Emilii Plater przy budynkach nr 20-32 posiada zniszczoną i bardzo nierówną nawierzchnię z asfaltobetonu. Przebudowa tego obszaru pozwoliłaby na zwiększenie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa.

Czerwone maki w kształcie litery "V", czyli zwycięstwo

za ławkami przy kościele św. Jerzego

58 20 tys. zł

Czerwone maki na Monte Cassino.

Okręg II

Zielona przystań – co w trawie piszczy !

Armii Krajowej 50/54

535 400 tys. zł

Szczególnie istotne dla jakości życia w mieście jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych. Pełnią one nie tylko funkcję napowietrzania miasta, ale także ważne dla ekosystemów miejskich funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych. Stąd inicjatorzy projektu, jako priorytetowe, uznają potrzebę ochrony terenów zielonych i ich zrównoważone zagospodarowanie, w jak największym stopniu zachowującym ich walory naturalne i przyrodnicze. Motto projektu „Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność” Motyw przewodni projektu piosenka Jonasza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach”. Główne założenia: - stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni w naszym mieście, zwiększającą kreatywność, w której dzieci i całe rodziny wraz z seniorami będą miały możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury, - uwrażliwienie młodego pokolenia, dorosłych i seniorów na kwestie związane z ochroną środowiska poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot, - poprawa warunków życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy – zwiększenie dbałości o środowisko przyrodnicze oraz przestrzeń publiczną jako głównych składników dobra wspólnego, - edukacja mieszkańców Sopotu w kierunku „zielonego” i naturalnego zagospodarowania otoczenia przy prywatnych posesjach, wykorzystującego naturalne materiały, rodzime gatunki roślin. Wypracowanie modelu, sposobu, kierunku zagospodarowania przestrzeni miejskiej uwzględniającego specyfikę terenu i jego naturalne uwarunkowania oraz stwarzającego możliwość utrzymania bioróżnorodności w mieście, - stworzenie nowego, przyjaznego i naturalnego miejsca integracji międzypokoleniowej w Sopocie, - promocja zdrowego stylu życia – atrakcyjna przestrzeń zachęcająca do przebywania i aktywności na świeżym powietrzu w otoczeniu natury. Działania podjęte przy realizacji projektu: - zagospodarowanie terenu zielonego w kierunku rekreacyjno – edukacyjnym – podobnie jak na ekologicznym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Polnej, - planowane rozwiązania będą oparte na wykorzystaniu naturalnych materiałów do wykreowania i zbudowania elementów małej „zielonej architektury” tj. tunele, labirynty i altany z gałązek wierzby, zielony amfiteatr, park linowy, kładki, pnie do chodzenia równoważnego, urządzenia wspinaczkowe czy tor przeszkód wykonany z wysokich traw i innych roślin, itp., - „zielona architektura” umożliwi organizowanie spotkań, warsztatów, festynów, niewielkich form artystycznych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Sopotu oraz stworzy warunki do kształtowania postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot - „Zielony i obywatelski Sopot”, - podejmowane inicjatywy na bazie potencjału „Zielonej przystani” umożliwią wzrost zaangażowania społeczeństwa w życie naszego miasta poprzez jego współtworzenie i podjęcie odpowiedzialności, a dzięki temu poprawę jakości życia sopocian. Komu będzie służył projekt: - mieszkańcom Sopotu, w szczególności młodemu pokoleniu sopocian, które wzrastać będzie w otoczeniu przyjaznym, dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w zielonym, naturalnym oraz estetycznym, a zarazem bezpiecznym miejscu.

Efektywne i proekologiczne wykorzystanie targowiska miejskiego w Sopocie

291 20 tys. zł

Pomysł lepszego wykorzystania wydzielonej części targowiska miejskiego ku pożytkowi jego mieszkańców i lepszego wykorzystania towarów, które nie raz w pełni wartościowe trafiają na wysypiska śmieci. Bezgotówkowa wymiana towarów byłaby wspomagana aplikacją na stronie miasta promującą rozważne pozbywanie się rzeczy, które innym byłyby potrzebne, ograniczają liczbę śmieci wywożonych na wysypiska. Kluczowa dla tego projektu jest interaktywna aplikacja na stronie miasta umożliwiająca formułowanie ogłoszeń i odnotowywanie reakcji na nie. Niezbędny byłby też regulamin uwzględniający interes miasta w kwestii należytego utrzymania wydzielonego terenu targowiska w czystości.

Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna

286 100 tys. zł

Podniesienie skrzyżowania ulic Władysława Łokietka i Polna. Założeniem projektu jest zmniejszenie prędkości jadących samochodów na ul. W. Łokietka. Działania polegać będą na modernizacji skrzyżowania. Służyć projekt będzie nie tylko mieszkańcom pobliskich domów, ale i całej okolicy poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców.

Klub młodzieżowy

Sopockie Błonia

245 35 tys. zł

Klub spotkań dla młodzieży: - zajęcia artystyczne - zajęcia sportowe

Chodnik wzdłuż Armii Krajowej nr nieparzyste

231 205 tys. zł

Chodnik od ul. Wybickiego do ul. Andersa przy ul. Armii Krajowej po stronie nr nieparzystych jest w bardzo złym stanie co utrudnia poruszanie się ludziom na wózkach i ludziom z wózkami dziecięcymi.

Dojście od ul. Wybickiego przy Stadionie LO do ul.Abrahama

212 70 tys. zł

Remont i modernizacja terenów zielonych -Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora. Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), usunąć korzenie, kamienie, głazy, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama Projekt będzie służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, a szczególnie osobom starszym. Projekt bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda ks. kanonik Dariusz Ławik oraz wikary tej parafii ks. Dominik Cichy

Boisko Sopot II

SP Nr 8

195 200 tys. zł

Boisko Sopot II. Budowa altany do zajęć szkolnych.

Wybieg dla pupili

180 5 tys. zł

Wybieg dla pupili w Sopocie w parku przy ul. Reja przy stawie. Obecnie nie ma żadnego wybiegu dla piesków w tej części Sopotu. Miejsce to jest doświetlone, więc byłoby to dobre miejsce na spacery wieczorne oraz zimowe (w przeciwieństwie do wybiegu na sopockich błoniach, gdzie panują ciemności i strach tam iść samemu wieczorem). Obszar wymaga ogrodzenia, postawienia śmietników.

Modernizacja nawierzchni ul. Rzemieślniczej przy stacji paliw

157 165 tys. zł

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki z licznymi ubytkami w nawierzchni i nierównościami. Modernizacja zakłada budowę nowej nawierzchni z kostki betonowej co zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komfort użytkowania.

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. M.Kopernika

153 100 tys. zł

W czasie deszczów woda z lasu przy stadionie kieruje się potężnymi strumieniami w dół przez ulicę M.Kopernika. Ponieważ nie ma na niej kanalizacji deszczowej woda zbiera się w potężne kałuże i przelewa sie przez chodnik i zawsze zalewa mi garaż pod budynkiem. Mam przygotowane worki z trocinami, którymi w czasie deszczu obkładam chodniki chroniąc mój dom. Ale nie zawsze jestem w domu i wtedy.

Budowa miejsc parkingowych

przy kościele św. Bernarda w Sopocie

149 75 tys. zł

Plan projektu zakłada rozbudowę infrastruktury parkingowej znajdującej się w sąsiedztwie kościoła św. Bernarda zlokalizowanego w Sopocie, przy ulicy Antoniego Abrahama numer 41. Obecny parking znajdujący się przy granicy posesji na ul. Mickiewicza numer 25 jest zbyt mały a jego błotnista i nierówna nawierzchnia powoduje iż woda nie znajduje odpływu i pojawiają się kałuże, skutecznie zniechęcające do parkowania. Dodatkowo samochody parkujące wzdłuż ulicy dojazdowej do kościoła rozjeżdżają las i blokują drogę dla innych aut. Celem projektu jest: - rozbudowanie parkingu przy posesji na ul. Mickiewicza 25/2 o dodatkowe miejsca parkongowe, stworzenie skutecznego odwodnienia oraz nowej nawierzchni parkingu - stworzenie miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do kościoła Projekt będzie służył zarówno wiernym odwiedzającym kościół jak i mieszkańcom posesji położonych w pobliżu, pozytywnie wpływając zarówno na otoczenie jak i na komfort życia i skomunikowanie mieszkańców. Projekt możliwy do realizacji obejmuje budowę dodatkowych miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do kościoła około 4 nowych miejsc oraz przebudowę istniejącego parkingu w obecnym kształcie oraz wymianę zniszczonej nawierzchni fragmentu drogi przed w/w parkingiem.

Modernizacja schodów prowadzących z ulicy Mickiewicza do kościoła św. Bernarda w Sopocie

148 185 tys. zł

Osoby starsze i schorowane, osoby z małymi dziećmi których nie stać na komunikację własnym środkiem transportu korzystają ze schodów które łączą ul. Mickiewicza z górnym tarasem lasu przy kościele św. Bernarda. Schody są nieoświetlone, o bardzo nierównej nawierzchni, bez poręczy na długim odcinku. Taki stan powoduje zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni, montaż poręczy na całej długości oraz instalację oświetlenia schodów rozpoczynających się pomiędzy domami położonymi przy ulicy Mickiewicza 25a i 25c a kończącymi się przy posesji przy ulicy Mickiewicza 25. Głównym beneficjentem projektu będą mieszkańcy Górnego Sopotu wybierające się na spacery w tym malowniczym zakątku naszego miasta jak również osoby starsze, niepełnosprawne lub te które wraz z małym dziećmi zmierzają do kościoła św. Bernarda a których nie stać na własny środek transportu.

Estetyzacja ul. Josepha Conrada

48 15 tys. zł

Ulica Josepha Conrada mieści się tuż przy rezerwacie Zajęcze Wzgórze na terenie dawnego Wzgórza Cesarskiego (Keiserhohe) reprezentującego historyczne wartości przestrzenno-architektoniczne. Mieszkańcy Sopotu chętnie wybierają tę okolicę na rodzinne spacery oraz treningi biegowe i rowerowe. Aby dojść do rezerwatu lub stadionu na Wybickiego z dolnego Sopotu należy przejść przez ulicę Conrada, której estetyka pozostawia niestety wiele do życzenia - pobocze jest zaniedbane, latarnie starego typu, a w przypadku osób, które chciałyby tu dotrzeć zimą, często jest to niemożliwe zarówno pieszo jak i samochodem, ponieważ podjazd jest bardzo stromy. Mimo przyjazdu pługu rano już za kilka godzin droga znowu jest cała oblodzona, a skrzynia z piaskiem stworzona przez mieszkańców niezdatna do użytku - jest spróchniałą i zawilgocona, nie ma też w niej łopaty. Nieraz zdarzyło się, że mieszkańcy musieli ratować z opresji przyjezdnych, którzy stanęli w poprzek ślepej uliczki uniemożliwiając przejazd mieszkańcom i innym zainteresowanym. Gdyby wymienić latarnie na stylizowane, zasadzić trawę i kwiaty oraz uporządkować teren i krzewy na poboczu i wymienić skrzynię z piaskiem, uliczka odzyskałaby dawny blask, za który już od połowy XIX wieku mnóstwo osób pokochało tę okolicę.

Zielone SKM Sopot Wyścigi - mniej betonu.

4 tys. zł

Nasadzenie wzdłuż torów kolejowych w kierunku Gdyni roślin pnących, które zakryją betonową ścianę nasypu (wiaduktu kolejowego). Umożliwi to zniwelowanie skutków nieestetycznego osadzania się tlenku żelaza na betonie oraz tworzenia się na nim brązowych zacieków. Rośliny będą stanowiły również ochronę przed powstaniem niezwiązanego z klimatem dzielnicy graffiti oraz nielegalnie wieszanymi reklamami. Teren ten należy prawdopodobnie do jednej ze spółek PKP S.A, jednak Budżet Obywatelski umożliwia głosowanie nad projektami, które znajdują się na terenie spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku uzyskania ich zgody. Możliwe, ze udałoby się analogicznie uzyskać zgodę PKP, aby umieścić drewnianą konstrukcję/ linki z roślinami wzdłuż torów. Gatunek rośliny powinien być dobrany przez odpowiedniego specjalistę, aby: - rosła wzdłuż torów i do góry, w kierunku barierek nasypu; - nie rozrastała się w kierunku torów kolejowych; - wymagała niewielkiej ilości światła; - nie wpinała się w betonową konstrukcje nasypu. Stan weryfikacji: Wnioskodawca wycofał projekt

Okręg III

Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera)

524 250 tys. zł

Poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu przy ul. Moniuszki - budowa nowych schodów i poręczy, remont punktu - montaż ławek, koszy na śmieci,balustrad. Przycięcie drzew do podziwiania zatoki i panoramy Sopotu. Ustawienie tablicy informacyjnej o wysokości punktu widokowego i możliwych dalszych wędrówkach pieszych z tego miejsca. Uatrakcyjnienie punktu widokowego na pewno będzie służyć zarówno mieszkańcom jak i turystom, zachęci do pieszych wędrówek i będzie ciekawym miejscem relaksu z pięknym widokiem. Za wzór tej inwestycji może uchodzić rewitalizacja Pachołka w Gdańsku.
Wykonano w roku 2020.

Punkt widokowy „Lisie Wzgórze”

Las komunalny ul. Księżycowa/23 Marca/ Okrężna

478 70 tys. zł

Celem projektu jest powstanie punktu widokowego na Lisim Wzgórzu. Zakres prac do wykonania: - uporządkowanie istniejących ścieżek; - wykonanie schodów na pierwszym odcinku od przystanku; - w miejscu punktu montaż ławek oraz wykonanie obarierowania; - przycięcie nielicznych drzew, w celu odsłonięcia widoku. Istniejące punkty w Sopocie ( Zajęcze Wzgórze, Strzeleckie Wzgórze itp.) cieszą się dużą popularnością i są częstym miejscem spacerów zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Dlatego też punkt „Lisie Wzgórze” byłby dobrym ich uzupełnieniem. Zaletą tej lokalizacji w porównaniu do sąsiedniego punktu, np. przy ul. Okrężnej jest widok na Kamienny Potok i linię brzegową od strony Gdyni. Dodatkową korzyścią są niskie nakłady prac do wykonania. Weryfikacja: Odwołanie uznano, wniosek dopuszczony do głosowania kwota zostanie uzupełniona do czasu głosowania. Uwaga od Zarządu Dróg i Zieleni : wykonanie zadania wiąże się z przycięciem drzew oraz ich corocznej korekcie.

Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej 76/82

463 250 tys. zł

Idea: zatopiony w zadbanej, parkowej zieleni kreatywny teren zabaw dla dzieci i miejsce do spaceru i odpoczynku dla osób starszych. Kreatywne budowle z ekologicznych, stosunkowo niedrogich materiałów: drewno sosnowe, liny, tunele z betonowych rur kanalizacyjnych, głazy. Plac zabaw promujący ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, łączący trzy pokolenia: dzieci, rodziców, osoby starsze. Całościowy projekt przestrzeni zamiast przypadkowo rozrzuconych sprzętów. Sytuacja obecna: teren ogródka, pomimo remontu boiska na górnej jego części, jest zaniedbany i opuszczony. Dzieci, jeśli już się pojawiają, spędzają na nim niewiele czasu, a ich rodzice nie mają gdzie usiąść. Teren służy głównie jako miejsce wyprowadzania psów i picia alkoholu, jest słabo oświetlony, zaśmiecony, trawniki pełne są zbitego szkła i psich odchodów. Pomysł zmian: Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej, świetnie skomunikowany, z ciekawym ukształtowaniem terenu dzięki położeniu na skarpie, po rewitalizacji będzie mieć znaczenie ogólnomiejskie - rodziny z dziećmi przebywają często znaczne odległości w poszukiwaniu dobrych placów zabaw. Projekt zagospodarowania terenu powinien wykorzystywać naturalne zalety terenu - istniejące drzewa, ciekawą skarpę. W skarpie powstać mogą tunele dla dzieci, pomiędzy drzewami mosty linowe. Duży teren ogródka należy podzielić na mniejsze, połączone przemyślanymi ścieżkami, przyjazne strefy: - tunele, liny, urządzenia terenowe dla starszych dzieci. Pagórki i przekopanie terenu, aby stworzyć miejsca do biegania i tunele w skarpie lub w ziemi. - zadbane trawniki - na pikniki i odpoczynek na trawie, - zacienione zielenią strefy odpoczynku (dla osób starszych), - strefa zabawy dla mniejszych dzieci. Urządzenia, wykonane z naturalnych materiałów - drewna, lin - powinny być zaprojektowane i wykonane z myślą o tym miejscu, nie kupione jako "gotowe". Nie tylko niższy będzie ich koszt, ale i najlepiej zostanie wykorzystany potencjał tego ogródka jordanowskiego. Teren powinien też zostać wyposażony w podstawową infrastrukturę: wygodne ławki z oparciami, śmietniki. Nowe nasadzenia (szybko rosnące brzozy, krzewy, trawy, kwiaty) powinny podzielić i uporządkować teren, a także urozmaicić możliwości, które daje przebywanie w różnych zakątkach ogródka. Nowe rośliny powinny sprzyjać ekosystemowi Sopotu i stworzyć przyjazne miejsca dla żyjących tu ptaków. Oprócz powyższych, nowych, remontu wymagają również istniejące elementy - schody, obecnie w stanie rozpadu. Nowe, lub wyremontowane schody, mają umożliwić bezpieczne chodzenie po nich dzieci. Powinna zostać także uporządkowana zieleń na skarpie od strony ulicy Armii Krajowej. Ściany istniejącego budynku MOSiR można wykorzystać jako miejsce do rysowania kredą dla dzieci. Można zlikwidować pole piaskowe, służące głównie psom, i dawno nie używane stoły do ping-ponga. Istniejące w ogródku urządzenia należy wkomponować w nowo projektowaną przestrzeń.

Wyposażenie placów zabaw

przy budynkach 23 Marca 91 B i 91 C

393 30 tys. zł

Na terenie ogólnodostępnym przed budynkami przy ul. 23 Marca 91 B i 91 C znajduje się teren wykorzystywany na place zabaw. Ich obecne szczątkowe wyposażenie pochodzi sprzed 10 lat. Projekt placu zabaw powinien przewidywać trwałe zamontowanie urządzeń odpowiednich dla dzieci, jednocześnie trwałych. Teren powinno się ogrodzić i oznakować. Urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty. Rada Nadzorcza spółdzielni "Przylesie" wyraziła zgodę na współfinansowanie budowy nowego placu zabaw ogólnodostępnego. Zaangażowanie w projekt spółdzielni zależeć będzie od wysokości zaangażowania ze strony Gminy Sopot w ramach budżetu obywatelskiego.

Renowacja zabytkowego zegara na budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

351 15 tys. zł

Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz wyeksponowanie go poprzez zamontowanie dedykowanego systemu podświetlającego. Pozwoliłoby to wzbogacić listę sopockich zabytków o kolejną atrakcję turystyczną, co znalazłoby potwierdzenie na tablicy informacyjnej zawierającej opis zegara, a także informacje o przeprowadzonej renowacji. Zegar jest bardzo dobrze widoczny od strony wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego oraz przystanku, który znajduje się po drugiej stronie Al. Niepodległości i komunikuje kilka linii autobusowych. Al. Niepodległości jest ulicą przelotową, biegnącą przez cały Sopot, dzięki czemu zegar (również oświetlony w nocy) staje się zabytkową atrakcją, co ważne – jednocześnie funkcjonalną, dla wielu Sopocian i podróżnych przejeżdżających przez miasto. W pobliżu znajduje się przejście podziemne na perony SKM i PKP, co powoduje, iż w okolicy budynku II LO przemieszcza się znaczna liczba osób. Sam budynek, na którym znajduje się zabytkowy zegar, liczy ponad 110 lat. Szacunkowy koszt renowacji to 15 tys. złotych. Planowane działania: 1. Przygotowanie programu prac konserwatorskich w oparciu o istniejący projekt kompleksowej renowacji elewacji budynku II LO oraz uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2. Wybór wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia do renowacji zabytków zgodnie z procedurami określonymi przez PZP. 3. Realizacja uzgodnionego programu prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatorskim.

Pierwszy Ogród Społeczny w Sopocie

313 150 tys. zł

1. OGRÓD SPOŁECZNY - NASZA DEFINICJA Ogród społeczny to obszar na terenie miasta, we wspólnej przestrzeni publicznej, stworzony i prowadzony przez mieszkańców, połączonych wspólną ideą. Wspólne działania społeczności lokalnej polegają na stworzeniu i utrzymywaniu ogrodu kwiatowego i warzywnego/ziołowego/owocowego (do decyzji ogrodników), który jest jednocześnie miejscem wypoczynku, relaksu i miłych spotkań sąsiedzkich (np. wygodne ławki, hamakownia, alejki brzozowe dla seniorów chroniące ich od silnego światła słonecznego, itp.) oraz miejscem małej aktywności (np. yoga na wolnym powietrzu, warsztaty robienia uli lub budek dla jeży, mebelków z palet itp.). Z ewentualnych plonów korzystać mogą wszyscy członkowie społeczności; ogród jest prowadzony według ustalonych zasad, a goście, którzy odwiedzają ogród, przestrzegają prostego regulaminu. 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU: OGRÓD SENSUALNY - SENSORYCZNY - TERAPEUTYCZNY Chcemy, aby nasz ogród poprzez swoją urodę – wykorzystanie odpowiednich roślin, małej architektury, dodatkowych elementów ozdobnych – spełniał rolę: a) terapeutyczną - wyciszał, koił zmysły urodą, oferował relaks i odpoczynek pośród piękna przyrody b) sensoryczną – oddziaływał na zmysły poprzez specjalne zestawienie ze sobą roślin pięknie pachnących i bardzo kolorowych, a także poprzez włączenie do ogrodu pięknych instalacji / mebli (ceramiki, mozaiki ceramiczne czy też z lusterek, wyjątkowe meble ogrodowe o organicznych kształtach i dodatkowych funkcjach – w rodzaju tunelu dla dzieci, hamaku czy miejsca do jakiejś gry) NIE chcemy, by był kolejnym ogródkiem działkowym skleconym ze skrzynek i wiatą z blachy falistej. Ogród społeczny w Sopocie ma być naprawdę piękny! Naszą największą inspiracją w Polsce są: - słynne Ogrody Kapias: http://fundacjamy.com/ogrody-kapias-robia-nam-wode-mozgu/ a za granicą - niezwykłe ogrody angielskie, wystawiane na pokazach ogrodniczych: http://fundacjamy.com/najpiekniejsze-ogrody-swiata-duzo-zdjec/ - oraz: http://fundacjamy.com/odkryj-20-sposobow-na-ogrod-spoleczny/ - lub po prostu projektowane jako ogrody społeczne, mające spełniać konkretne funkcje – np. ogród botaniczny: http://fundacjamy.com/magiczny-spoleczny-ogrod-botaniczny-w-londynie/ Ważne dla nas jest to, aby był to projekt wieloletni. 3. PLANOWANE DZIAŁANIA a) JAK chcemy zrobić ogród Jako Fundacja MY chcemy zacząć tworzyć ogród już w tym roku (tj. 2017) we współpracy z uznaną projektantką p. Agnieszką Hubeny – Żukowską (Pracownia Sztuki Ogrodowej), gdzie po konsultacjach społecznych (które uwzględnią potrzeby i oczekiwania użytkowników ogrodu) powstanie wstępny projekt zagospodarowania przestrzeni i pierwsze prace przygotowawcze; Ogród będzie realizowany na podstawie projektu ETAPAMI. Liczymy, że pieniądze z Budżetu Obywatelskiego pozwolą nam zrealizować dużą część założeń ogrodowych. b) CO się tam będzie działo Funkcja edukacyjna i społecznościowa ogrodu będzie taka, że mieszkańcy współtworzą go razem z Fundacją MY (biorąc udział w konsultacjach, a potem sadząc, pieląc, kopiąc, dbając – w ramach ich możliwości i chęci). W ogrodzie będą miały również miejsce przez sezon ciepły (maj-wrzesień) warsztaty, zajęcia, imprezy, spotkania sąsiedzkie. Proponowaną listę warsztatów, które chcielibyśmy poprowadzić w ogrodzie, znajdziesz na naszej stronie http://fundacjamy.com/odkryj-20-sposobow-na-ogrod-spoleczny/ Wiemy, że więcej o potrzebach mieszkańców dowiemy się podczas konsultacji społecznych oraz bieżących spotkań i rozmów w trakcie trwania projektu. Chcemy, aby oferta ogrodu była dostosowana przede wszystkim do ludzi, a nie odwrotnie. Ważne - lista nie jest ani wyczerpująca, ani zamknięta. Wierzymy, ze w miarę rozkręcania się Ogrodu i jego Użytkowników, pojawią się nowe, ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu we wspólnej przestrzeni. 4. KOMU BĘDZIE SŁUŻYŁ Chcemy, aby zgodnie z ideą ogród służył jak najszerszej społeczności, czyli: - Sąsiedzi MDK, Sopocianie, turyści - Dzieci i młodzież z MDK, seniorzy, rodziny - bardzo dla nas ważne – osoby na wózkach (ogród ma być zaprojektowany tak, aby był dla nich dostępny) Nie chcemy się ograniczać, to ma być miejsce, które ŁĄCZY LUDZI. Po prostu. W Ogrodzie każdy znajdzie coś dla siebie! :) 5. KOSZT Proponowany koszt całości projektu to 150 tys. zł

Łącznik spacerowy Piaskowa/Moniuszki

306 440 tys. zł

Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki. Jest to popularny fragment trasy spacerów mieszkańców Sopotu w kierunku Opery oraz Łysej Góry. Odcinek ten jest niestety w złym stanie, min. ze względu na: - brak utwardzenia np. tłuczniem, gdyż przy większych opadach nie ma możliwości przejścia bez grzęźnięcia w błocie; - brak oświetlania, wystarczyłaby jedna latarnia w połowie drogi; - nieuporządkowaną skarpę od strony Uniwersytetu i Schroniska. Wykonanie ww. prostych i niedrogich prac ułatwi i umili spacer zarówno Sopocianom , jak i turystom. Dodatkowo warto umieścić tablicę informacyjną z grafiką i informacją o istniejącej przed wojną cegielni.

Moje boisko, mój plac zabaw

23 Marca 57

302 150 tys. zł

Udoskonalenie pod względem rekreacyjno-sportowym polany leśnej przy ulicy 23 Marca.

Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 19A, 11A, 21, 18

235 30 tys. zł

Projekt zaakceptowany. Możliwe jest wykonanie całości przedstawionego zakresu jednak kwota jest bardzo wysoka ( koszt wymiany nawierzchni, budowy kanalizacji deszczowej i ustawienia oświetlenia na terenie opisanym w projekcie) 1 530 000 zł. Projekt może być w całości poddany pod głosowanie, ale jako projekt ogólnomiejski. Jeśli wnioskodawca woli aby projekt został poddany pod głosowanie można go zmniejszyć i poddać pod głosowanie tylko utworzenie placu zabaw za 30 000 zł (wówczas konieczne jest odwołanie od weryfikacji).

Ławeczka Stefana

232 10 tys. zł

Ustawienie minimum 5 sztuk niskich, z oparciem, wygodnych ławek na Osiedlu Mickiewicza tj. na ulicach Mickiewicza, Żeromskiego, pod Łysą Górą. w celu zdrowotnym i społecznym, ławeczek ogólnie dostępnych, a szczególnie potrzebnych dla osób starszych z Osiedla Mickiewicza.

Budowa siłowni na świeżym powietrzu dla dorosłych

187 35 tys. zł

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie oferty Sanatorium Leśnik w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacja fizyczna , sprawnościowa osób, które podjęły rehabilitację fizyczną, zdrowotną, także osób odwiedzających i spacerowiczów. Projekt stwarza możliwość przeprowadzenia zajęć dodatkowych, rehabilitacyjnych.

Remont nawierzchni przejścia do SP 1 od al. Niepodległości

184 265 tys. zł

Ciąg pieszo-jezdny między al. Niepodległości 724 i 726 stanowi popularne dojście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona, wymaga położenia płytek, zrobienia chodnika, tam gdzie jest taka możliwość. Miejsce wymaga doświetlenia - montażu lamp.

Dofinansowanie instalacji kamer na osiedlu Mickiewicza.

15 tys. zł

Instalacja systemu monitoringu osiedla Mickiewicza w blokach i na zewnątrz wymaga szybkiej realizacji tak, jak to zrobiono na innych osiedlach-już prawdopodobnie to ostatnie osiedle bez monitoringu, a różne indywidua kręcą się po blokach nachodząc mieszkańców.

Stół do ping ponga na boisku przy ul. Mickiewicza

137 3 tys. zł

Ustawienie stołu do ping ponga jako kolejnego urządzenia do rekreacji na terenie boiska przy ul. Mickiewicza. Stół do ping ponga miałby służyć wszystkim - od najmłodszych do seniorów. Jest to bardzo popularna i lubiana przez wszystkich dyscyplina. Stół do ping-ponga mógłby stanąć przy istniejących już urządzeniach dla dzieci lub na skarpie nad boiskiem.

Poszerzenie ulicy Broniewskiego

91 310 tys. zł

1. Poszerzenie ulicy Broniewskiego na wysokości boiska sportowego. 2. Wyrównanie chodników oraz ich ujednolicenie. 3. Wyrównanie ulicy, w szczególności przy studzience.

Okręg IV

Wyjaśnienia Urzędu Miasta:

Powyższe 3 inwestycje:

 1. Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci na placu między blokiem przy ul. Kolberga 12 a przedszkolem 150 000 zł
 2. Schody ul. Tatrzańska/Obodrzyców 122 000 zł
 3. Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Kolberga (kontynuacja projektu) 180 000 zł

nie wyczerpują całej puli 500 tys. zł przeznaczonej na okręg, jednak kolejne projekty które uzyskały największe poparcie nie są możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie 48 tys. Wobec tego do realizacji w miarę możliwości przeznaczone zostaną mniej kosztowne projekty, które również zostały zgłoszone i poparte przez mieszkańców.

 1. Adaptacja miejsc postojowych oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń ul. Tatrzańska 2: 50 000 zł
 2. Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24: 30 000 zł”

Modernizacja placu zabaw.

między Kolberga 12 i terenem przedszkola

(brak projektu na karcie do głosowania) 250 tys. zł

Uporządkowanie nawierzchni. W miejsca rosnących śliw mirabelek nasadzenie kwitnących krzewów liściastych: bez, forsycja, głóg, jarzębina.Ustawienie nowych urządzeń zabawowych. Montaż osłony przeciwsłonecznej nad piaskownicą.Dostawienie nowych ławek i wymiana koszy na śmieci. Ustawienie pergoli przeciwsłonecznej przy ławkach. Nasadzenie kilku drzew: lipy. Teren placu zabaw jest ważnym miejscem rekreacyjnym. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni przebywa w tym miejscu jednorazowo w "godzinach szczytu' ponad 50 osób. Bywalcami tego miejsca są mieszkańcy naszego osiedla, mieszkańcy innych dzielnic Sopotu i nie tylko, a w sezonie wczasowicze. Urządzenia mające już więcej niż kilkanaście lat i wymagają wymiany.Rosnące śliwy mirabelki (zastąpione innymi pięknymi krzakami) przestaną być zmorą dla wszystkich korzystających z placu. Przegniłe zalegające owoce wydzielają uporczywy zapach i przyciągają osy, które kąsają dzieci. Sopot przyjął słuszny kierunek tworzenia wyjątkowych miejsc do rekreacji. Należałoby również ten zaniedbany teren w sposób profesjonalny zagospodarować i uatrakcyjnić.Projekt zaakceptowany. Odwołanie uznano, zwiększenie kwoty do 250 tys.

Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci (zał. 1)

plac zabaw między przedszkolem a blokiem na ul. Kolberga 12

499 150 tys. zł

Na istniejącym placu zabaw należy: 1. wymienić domek ze zjeżdżalnią dla małych dzieci (urządzenie z czasów PRL-u), 2. wyremontować lub wykonać na nowo piaskownicę (ruina!), 3. zlikwidować wykonane w ub. roku 3 szt. "postumentów" pod ławkami (wystają nad teren - stanowi to zagrożenie), 4. pomalować ławki, 5. uzupełnić wyposażenie placu o ściankę wspinaczkową. (pełniejszy opis znajduje się w załączniku do projektu)

Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) cz.2

474 180 tys. zł

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla. Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych). Wymiana wzdłuż ulicy Kolberga od skrzyżowania z Cieszyńskiego i Obodrzyców aż do przychodni, wraz z uliczkami przy blokach 2,4,6,8,12,14,16,18 UWAGA: Projekt częściowo zaakceptowano. Wymiana latarni możliwa jest jedynie wzdłuż ul. Kolberga.

Modernizacja boiska "skatepark" na Brodwinie

ul. Kolberga vis a vis Szkoły podstawowej nr 9

412 500 tys. zł

Skate-park na Brodwinie jest przestarzały, niebezpieczny w użytkowaniu. Teren jest głównie używany przez mamy z małymi dziećmi jeżdżącymi na rowerkach oraz przez grających w squasha. Nie ma żadnych miejsc do siedzenia. Warto zlikwidować metalowe elementy głównie służące do siadania uczniom SP nr 9, zrobić tor dla rowerków, postawić ławeczki wzdłuż płotu przy ul. Kolberga. Nie widać na nim skaterów, teren jest głównie używany przez mamy z małymi dziećmi jeżdżącymi na rowerkach oraz przez grających w squasha. Nie ma żadnych miejsc do siedzenia oprócz metalowych elementów skate-parku, głównie służących do siadania uczniom SP nr 9, oraz murku wzdłuż dawnego ogrodnictwa. Należy zrobić tor dla rowerków, postawić ławeczki wzdłuż płotu przy ul. Kolberga. Znając skargi mieszkańców bloku Kolberga 18 na nocne hałasy - warto rozważyć postawienie nie ławek, ale takich podpórek do przysiadania, gdzie nie można się rozłożyć z biesiadowaniem, a tylko znaleźć podparcie. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Brodwina.

Skate-park koło Orlika jest przestarzały, niebezpieczny w użytkowaniu. Należy zlikwidować urządzenia metalowe, na których nie widać skaterów, a służą głównie dzieciom z SP nr 9 do siedzenia. Na tym miejscu wytyczyć trasę dla małych dzieci na rowerkach oraz zamontować jakieś miejsca do siedzenia dla matek. Pozostawić i odświeżyć ściankę do squasha. Zlikwidować murek wzdłuż dawnego ogrodnictwa. Wiedząc o częstych skargach mieszkańców bloku Kolberga 18 na nocne hałasy biesiadujących w okolicy osób - proponuję rozważyć zamontowanie nie ławek, ale podpórek (popularne w Gdyni), na których można tylko przysiąść / podeprzeć się, ale nie da się rozłożyć z biesiadowaniem. Takie miejsca powinny powstać przy płocie wzdłuż ul. Kolberga od strony szkoły. Warto by również ogrodzić wysokim płotem cały teren, tak, żeby użytkownicy Orlika wychodząc o godz. 22.00 go zamykali.

Teren skateparku jest zaniedbany, posiada bardzo stare urządzenia, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i wymagają ciągłego odnawiania. Asfalt jest na tym terenie dziurawy, nieprzyjazny dla użytkowników. Z tego terenu korzystają maluchy, dzieci po zakończeniu zajęć szkolnych. Urządzenia, które obecnie stoją na tym terenie traktowane są jako siedziska, a nie sprzęty do uprawiania sportu. Moja propozycja, aby zlikwidować te niepotrzebne i szpecące sprzęty, wyłożyć nawierzchnię bezpiecznym, miękkim podłożem - tartanem, postawić dwie mini bramki (w poprzek boiska) dla maluchów. Teren ten stanie się bezpieczny i atrakcyjny dla wszystkich, szczególnie że boisko Orlik jest dostępne dopiero popołudniami, a i tak bardzo często jest wynajęte dla młodzieży i dorosłych, co bardzo często uniemożliwia korzystanie z tego terenu przez młodsze dzieci. Dwie wąskie ławeczki koniecznie bez oparcia (aby nie zachęcać naszych osiedlowych koneserów piwa do przesiadywania na nich) i w sporym oddaleniu od siebie będą użytkowane przede wszystkim przez opiekunów małoletnich użytkowników boiska. Projekt renowacji skate-parku na Brodwinie jest jak najbardziej zasadny. Ponieważ do budżetu obywatelskiego zgłoszono kilka pomysłów na to co miałoby się znaleźć w tym miejscu proponujemy poddać pod głosowanie bardzo ogólny projekt "Renowacja skate-parku na Brodwinie" bez podania konkretnych rozwiązań i zarezerwować na jego realizację 500 tys. zł. O tym co powstanie na miejscu obecnego skate-parku zadecydowaliby jego użytkownicy w drodze konsultacji i wspólnego projektowania.

Schody Tatrzańska/Obodrzyców

389 122 tys. zł

Schody łączące ul.Tatrzańską z ul.Obodrzyców służą mieszkańcom osiedla (administrowanego przez SM KRASZEWSKIEGO) jako dogodna droga do SKM, autobusu nr 187,kościoła, przedszkola, parku oraz okolicznych sklepów. Są mniej strome i wygodniejsze od równoległych schodów przy poczcie, dlatego częściej korzystają z nich osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki z dziećmi w wózkach. Schody są miejscami zdewastowane, nie posiadają kompletnych poręczy, wymagają oddzielenia od lasu niewielkim murkiem oporowym w celu zapobiegania osuwaniu się po deszczu ziemi z lasku wraz z elementami poszycia leśnego i masą liści.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kolberga (okolice SP nr 5) wraz z ustawieniem ławeczek

385 25 tys. zł

Wnioskuję zagospodarowanie trawnika przy ulicy Oskara Kolberga w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 i Przychodni Zdrowia. Aktualnie trawnik ten jest zniszczony przez dziki, zaniedbany i stanowi bardzo brzydką „ plamę” na zagospodarowanym otoczeniu. Powierzchnia tego trawnika wynosi około 200 m kw. Proponuję zasadzenie na całej powierzchni niskich krzewów wielokwiatowych róż oraz ustawienie dwóch ławeczek-jednej od strony chodnika w połowie długości trawnika oraz drugą po drugiej stronie jezdni (koło Przychodni), przy chodniku. Na tym osiedlu mieszka bardzo dużo ludzi w podeszłym wieku a widok pięknych kwiatów oraz możliwość odpoczynku w drodze do centrum handlowo-usługowego będzie dla nich miłym widokiem oraz znacznym ułatwieniem. Równocześnie tworzyłoby to zagospodarowane otoczenie SP nr 5, co mogłoby dawać młodzieży szkolnej dobry przykład dbania o wygląd naszego osiedla.

Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

364 200 tys. zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody wg załączonej na zdjęciach propozycji oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku przeszkód technicznych lub prawnych do realizacji pomysłu w całości, może być renowacja samego budynku ujęcia wody z pominięciem utworzenia ścieżki.

Skrzydlaci goście na Brodwinie - stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków

342 10 tys. zł

Projekt ma na celu zachowanie równowagi przyrodniczej na osiedlu Brodwino poprzez zapewnienie w środowisku wokół człowieka optymalnych warunków siedliskowych dla nietoperzy, jerzyków oraz dzikich zapylaczy. Projekt obejmuje następujące propozycje: 1. Budowę betonowej piwniczki ziemnej – zimowiska dla nietoperzy, ssaków którym grozi wyginięcie, a które na osiedlu Brodwino znajdują dobre warunki do bytowania. Piwniczka posiadałaby drzwi zamykane na kłódkę z otworem wlotowym dla nietoperzy. Alternatywnie proponuje się wykonanie budek natynkowych z trocinobetonu dla nietoperzy wykorzystywanych przez ssaki w okresie aktywności letniej. Dla powodzenia tego przedsięwzięcia istotna jest lokalizacja - piwniczka lub budki powinny być umiejscowione tam, gdzie nietoperze nie będą niepokojone. W związku z powyższym proponuje się wykorzystanie ogrodzonych terenów ujęcia wody pitnej oraz zbiornika wodnego zlokalizowanych na Brodwinie. Zdjęcie piwniczki - źródło: http://czlowiekiprzyroda.eu/ochgatzag.htm Zdjęcie budek - źródło: http://budkilegowe.com/produkty/schron-ans-1/ 2. Hotelu dla pszczół i dziko żyjących owadów zapylających, które masowo wymierają m.in. w wyniku niszczenia ich naturalnych siedlisk oraz chemizacji upraw rolnych i leśnych. Lokalizacja w pobliżu łąki umożliwi zapylaczom dostęp do polnych kwiatów. Hotel zostałby umiejscowiony na terenie ujęcia wody pitnej, tak aby uniknąć dewastacji. Zdjęcie - źródło: http://hobbydom.pl/domki-owadow/ 3. Domków dla jerzyków - ich montaż umożliwi odtworzenie populacji tych ptaków, które ze względu na zmiany związane z ocieplaniem bloków mieszkalnych jest coraz mniej liczna. Proponuje się umiejscowienie budek wybranych blokach na Brodwinie na ścianach od strony bez okien. Jerzyki w przeciwieństwie do jaskółek w okresie lęgowym nie będą uciążliwe dla lokatorów bloków - młode w gnieździe zachowują ciszę. Warto, aby budki były zrobione z trocinobetonu, bardziej odpornego na złe warunki atmosferyczne, niż drewno. Zdjęcie - źródło: http://dzienniklesny.pl/przyroda/bialystok-chce-chronic-ptaki-jerzyki/ W ramach projektu powienien być zapewniony nadzór chiropterologiczny/ornitologiczny oraz konserwatorski budek/piwniczek oraz postawienie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie dla lepszej ochrony zwierząt. Odwołanie uznano, zwiększenie kwoty do 20 tys.

Nowa nawierzchnia ul.Sienkiewicza - pętla od Kraszewskiego do Kraszewskiego, dojazd do Malczewskiego

295 217 tys. zł

Nawierzchnia ulicy jest w opłakanym stanie, częściowo pokrywa ją asfalt z licznymi łatami i ubytkami, częściowo kostka brukowa oraz trylinka. Należy położyć nową nawierzchnię w standardzie wyremontowanych już okolicznych ulic, wraz z nowymi chodnikami. Jest to ulica na terenie gminy, tak jak i dojazd w górę w kierunku Malczewskiego. Nowy blok komunalny z 60 mieszkaniami nie będzie miał bezpiecznego dojazdu od ul. Malczewskiego (za wąsko), więc zwiększy się znacznie ruch na Sienkiewicza od ul. Kraszewskiego. Warto jednocześnie zrobić nowe oświetlenie na tej trasie, albo przynajmniej położyć kable pod kolejną inwestycję. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla, nowym lokatorom budynku komunalnego, służbom porządkowym , a doraźnie - gościom.

Naprawa zdewastowanej nawierzchni jezdni i chodników wyżej wymienionego odcinka po remoncie generalnym ul Kraszewskiego. Projekt na pewno poprawi komfort jazdy zarówno mieszkańcom budynków wyżej wymienionych, oraz nowo powstałego budynku komunalnego przy ul. Malczewskiego jak również pasażerom korzystającym z autobusu 185. Projekt częściowo możliwy do realizacji na odcinku ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego, aż do bloku nr 17. Koszt modernizacji tego fragmentu drogi wraz z przebudową chodnika to 217 000 zł. Modernizacja fragmentu ul. Sienkiewicza przy nowo powstających budynkach komunalnych leży w gestii budownictwa komunalnego.

Rewitalizacja brzegu Stawu Mazowieckiego

286 100 tys. zł

Lokalizacja projektu: os. Kamienny Potok (działka będąca własnością Gminy Miasta Sopotu), Opis projektu (Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji oraz komu będzie służył projekt):1.Uprzątnięcie terenu.2.Zabezpieczenie brzegów stawu.3. Wytyczenie i wykonanie ścieżki spacerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, ew. oświetlenie). Główne założenia: 1.Teren w chwili obecnej w znacznym stopniu zaniedbany, jednakże posiadający duże walory przyrodnicze – przez staw przepływa rzeka Swelina stanowiąca granicę Sopot/Gdynia 2. Stworzenie nowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców os. Kamienny Potok jak również wszystkich Sopocian.

Remont Junaków i Kujawska

221 482 tys. zł

Remont chodników ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła

Modernizacja miejsc parkingowych.

214 20 tys. zł

1. Modernizując parking na rogu ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego można powiększyć o kilka miejsc postojowych. 2. Parking przy ul. Józefa Kraszewskiego wymaga wyrównania i utwardzenia. Przy okazji można by uporządkować okoliczną zieleń oraz zlikwidować zrujnowany "plac zabaw". Parkingi służą mieszkańcom okolicznych budynków. Zwiększając ilość miejsc postojowych, wpłyniemy na zmniejszenie ilości aut parkujących na ulicy i chodniku ul. J. Kraszewskiego. Projekt będzie możliwy do realizacji dopiero po wykonaniu większego projektu jaki będzie realizowany na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem środków unijnych. Planowana realizacja 2018/19 rok. Po przeprowadzeniu inwestycji możliwe będzie poddanie projektu pod głosowanie, lub zapisanie jego realizacji do planów inwestycyjnych. W tej chwili proponujemy poddanie pod głosowanie wykonanie projektu wielobranżowego parkingu. Wykonanie projektu przyspieszy realizację parkingu.

Sąsiedzki Dom w Kamiennym Potoku

209 15 tys. zł

Projekt zaklada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzienicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie: 1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, np: turniej szachowy, spotkania na temat zdrowego odżywiania, Sopot Kamienny Potok i jego mieszkańcy - wystawa, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki nordic walking. 2) zorganizowanie lokalnego festynu we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentją się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy itp.Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, nordic walking. 3) animacja loalnej społeczności w celu wyzwalania wewnętrzego potencjału mieszkańców; np. zaplanowanie psich plaów zabaw, koszy na psie kupy itp Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Dom sąsiedzki mieściłby się w Biblitece zlokalizwanej przy ul. Mazowieckiej - zakres współpracy z Biblioteką do ustaleina.

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Tatrzańskiej 2 w Kamiennym Potoku

186 50 tys. zł

Pielęgnacja i uporządkowanie zieleni na skwerze z elementami placu zabaw dla dzieci.

186 50 tys. zł

Projekt dopuszcza się warunkowo do głosowania, lecz z uwagi na różne pomysły zagospodarowania tego miejsca przed wrześniowym głosowaniem poprosimy spółdzielnie mieszkaniową o zebranie opinii na temat wykorzystania tego terenu. Na karcie do głosowania znajdzie się jedno wspólne zadanie dotyczące zagospodarowania tego terenu w formie jaką wskażą mieszkańcy i spółdzielnia mieszkaniowa. Ze względu na ukształtowanie terenu Kamienny Potok ma mało powierzchni nadającej się na parkingi. W miejscu za budynkiem na ul Tatrzańskiej 2, gdzie i tak na trawniku parkują samochody, należy wytyczyć nowe miejsca parkingowe. Zmieści się tam - po niwelacji kawałka terenu - 6 samochodów. To niewielka inwestycja, a znacznie poprawi estetykę na osiedlu. Ponadto parkowanie na trawniku jest naganne, należy zapewnić mieszkańcom możliwość legalnego parkowania w przygotowanym do tego celu miejscu. Warto równocześnie wymienić nawierzchnię z trylinki na końcówce ul. Tatrzańskiej i również tam wyznaczyć miejsca parkingowe.

Zgodnie z hasłem tegorocznego BO, proponuje zagospodarowanie proponuje pielęgnacja i uporządkowanie zieleni na skwerze w okolicach ul. Tatrzańska 2 Sopot, Na działce o łącznej powierzchni około 800 m² proponuję rewitalizacje obecnie mocno zaniedbanego tereny zielonego. Wskazana jest posadzenie trawy oraz roślinności oraz niskiego ogrodzenia przeciw buszującym dzikom. Na części terenu można wydzielić miejsca parkingowe wykonane z ażurowej płyty betonowej nie zatrzymującej wody opadowej. W centralnej części można postawić zabawkę dla dzieci np. zjeżdżalnie z mini ścianką wspinaczkową.

Chrońmy naszych kochanych sopockich seniorów

171 87 tys. zł

Rewitalizacja chodnika przyjaznego dla pieszych ul. Kujawska - dojście do kościoła (lewa strona od ul. Małopolskiej).

Modernizacja ul. Junaków

135 395 tys. zł

Zniszczone chodniki z starej kostki betonowej oraz nierówna nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu zostaną rozebrane. Nowe chodniki oraz nawierzchnia drogi zostaną wykonane z kostki betonowej. Przebudowa pozwoli odnowić mocno wyeksploatowaną nawierzchnię oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowania.

Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu

Kujawska 24

131 30 tys. zł

Na ogólnodostępnym terenie, przeznaczonym do rekreacji, pozostającym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok, z inicjatywy Zarządu Spółdzielni i we współpracy z ZDiZ, zrealizowane zostały dwa etapy budowy siłowni, wyposażonej w sześć urządzeń. Cały ciąg do ćwiczeń, zdaniem mieszkańców, z którymi konsultowano projekt, winien składać się z minimum dziesięciu urządzeń, stąd wniosek o zakup w ramach budżetu obywatelskiego czterech brakujących sprzętów.

Remont zatoki postojowej Kujawska 35

104 52 tys. zł

Zwiększenie o jedno ilości miejsc postojowych i poprawa estetyki. W okolicy brakuje miejsc postojowych, każde dodatkowe jest cenne. Skorzystają na realizacji projektu okoliczni mieszkańcy.Projekt możliwy do realizacji obejmowałby przebudowanie istniejącej zatoki, wraz z dostosowaniem jej do parkowania na skos oraz wymianą nawierzchni.

Modernizacja ul. Podgórnej

91 250 tys. zł

Jezdnia posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB, zostanie ona zastąpiona nową z kostki betonowej. Ze względu na spory spadek terenu nowa droga zapewni wygodny i bezpieczny dojazd dla okolicznych mieszkańców.

Remont zatoki postojowej Mazowiecka 34

91 60 tys. zł

Zwiększenie o dwa ilości miejsc postojowych. W okolicy bardzo ich brakuje. Skorzystają na realizacji projektu okoliczni mieszkańcy.Projekt możliwy do realizacji przebudowa obejmowałaby wymianę istniejącej nawierzchni zatoki z asfaltobetonu na kostkę betonową wraz z powiększeniem jej o dodatkowe miejsca postojowe.

Brodwino - dzielnica murali

400 tys. zł

Stworzenie 4 murali (wielkoformatowych grafik na ścianach) na blokach przy ulicy Kolberga 12,14,16 i 18 od ulicy głównej (O. Kolberga). Murale mają ożywić przestrzeń Brodwina, umożliwić mieszkańcom codzienne obcowania ze sztuką. Być może z czasem staną się się wizytówką Brodwina. Ogromne powierzchnie szczytowych ścian bloków oraz oraz otwarte przestrzenie są doskonałym środowiskiem dla funkcjonowania wielkoformatowych malowideł, które mogą stać się wizytówką Brodwina. Murale mogą mieć różne oblicze tzn.: Street Art, klasyczne malarstwo ścienne, malarstwo figuratywne, graficzne, sztukę konceptualną, malarstwo historyczne, a także czysto dekoracyjne. Oczywiście mural można tak skomponować aby nazwa ulicy wciąż była widoczna (pomysł w załączniku). Wzory murali byłby wyłonione w głosowaniu na stronie internetowej miasta Sopotu. Cztery murale które uzyskałyby największą ilość głosów zostaną namalowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zaakceptowała projektu - planowane docieplenie ścian.

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone

Komisja ds. budżetu obywatelskiego przed głosowaniem odrzuciła projekty, których koszt realizacji uznała za przekraczający limity kwot budżetu obywatelskiego:

 • 124. Dodatkowy oddział MDK
 • 149. Zakup przez gminę terenów zielonych od inwestorów prywatnych i korporacyjnych
 • 152. Wykup od Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej budynku i terenu przydworcowego centrum
 • 161. Porodówka "Sopocianie rodzą w Sopocie" (koszt ponad 2 mln zł)

Komisja wykluczyła też spod głosowania zgłoszone projekty, które dotyczyły terenów nienależących do gminy lub wydzierżawionych:

 • 20. Metalowe leżaki na Brodwinie
 • 9. Wymiana starej, zdezelowanej barierki przy przychodni na ulicy Oskara Kolberga.
 • 38. Czujniki gazu i co (czadu)
 • 58. Wymiana żółto-zielonych koszy na śmieci na Brodwinie.
 • 62. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Wybickiego
 • 82. siłownia na świeżym powietrzu między blokiem nr 30 a cmentarzem
 • 84. wymiana latarni parkowych od Cieszyńskiego 4 do Cieszyńskiego 18
 • 101. Wybieg dla psów przy ul. Obodrzyców
 • 133. Podziemny śmietnik do selektywnej zbiórki odpadów.
 • 160. Zaznaczyć farbą sygnalizacyjno-ostrzegawczą krawędzie schodów prowadzące na dworzec od "Kinskiego"
 • 175. Dofinansowanie wyposażenia stoisk rybnych na targu w lady chłodnicze.

Odrzucono również kilka pomysłów, które uznano za niecelowe lub sprzeczne z innymi działaniami podjętymi wcześniej:

 • 4. Rewitalizacja kasztanów rosnących wzdłuż ulicy 23 Marca
 • 6. Ustawienie klatki do crossfitu jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym
 • 24. Ławki na ulicach i na skwerkach
 • 27. Zagospodarowanie terenu przy Zdroju św. Wojciecha
 • 32. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Chopina
 • 46. Galeria sprzedażna dla artystów plastyków sopockich - trójmiejskich
 • 50. "Sokolnia" elewacja mój pomysł i mój projekt
 • 79. Remont ul. B. Chrobrego
 • 131. Domki dla dzieci na drzewach (negatywnie wpływają na drzewostan)
 • 141. Urządzenia do ćwiczeń na błoniach
 • 155. Park Pokoleń w parku Herbstów
 • 159. uporządkowanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Bitwy pod Płowcami 60, a Błoniami
 • 165. Ochrona mieszkańców przyleśnych osiedli m.in. "Przylesia" przed dzikami
 • 166. Kompostowanie odpadów roślinnych z gospodarstw domowych i cmentarzy
 • 168. Część budowanego Schroniska dla zwierząt dostosować dla osób bezdomnych, którzy mogliby tam pracować

Zgłoszono również kilkanaście projektów, które wcześniej zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższych latach, lub są już realizowane z wykorzystaniem środków spoza budżetu obywatelskiego. Takie wnioski również wyłączono z listy do głosowania:

 • 3. Ścieżka rowerowa od przystanku Sopot Łużycka do SKM Sopot Kamienny Potok
 • 11. Parking samochodowy przy ulicy Łokietka I etap - parterowy, II etap - I piętro
 • 14. Zmiana ogrzewania na ekologiczne i Pomoc finansowa w grodzeniu posesji.
 • 23. Schody na cmentarz wygodne i z oparciem
 • 30. Umieszczenie wzdłuż ulic Świemirowskiej i Smolnej śmietników
 • 39.Udostępnienie parkingu przed Centrum Medycyny "SOPMED" dla pacjentów w/w placówki i dla osób niepełnosprawnych bez opłat
 • 40. Opaska biometryczna ratująca życie
 • 41. Modernizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • 43. Poszerzenie alejek rowerowych od Molo do granicy z Gdańskiem
 • 59. Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie ulicy Haffnera
 • 65. lampy uliczne na ul.Syrokomlii , jezdnia na ulicy Wladyslawa IV , na wysokosci szkoly
 • 70. Naprawa chodnika i jezdni na ul Kordeckiego do skrzyżowania z ul Parkową
 • 76. Wiata ul. Kościuszki - przystanek autobusowy, na styku z "Kinskim"
 • 143. Remont nawierzchni ulic od Ronda Niemena do Osiedla Mickiewicza
 • 150. Naprawa schodów na odcinku leśnym od Abrahama do ul. Konopnickiej
 • 156. Remont chodnika z ul. Ks. Kordeckiego
 • 171. Budowa wiat na przystankach
 • 172. Rozdanie "kopert życia" osobom po 65 roku życia i samotnym

Odrzucono pomysły polegające na wzniesieniu budowli i prowadzeniu prac budowlanych naruszających wymagane przepisy:

 • 53. Bieżnia sportowa Łazienki Północne
 • 118. Altana przy ujściu Swelini (ponad 2 mln zł) (niezgodny z planem zagospodarowania)
 • 105. Mural na łączniku szpitala reumatologicznego (pod względem konserwatorskim nie jest dopuszczalne)
 • 145. Siłownie na powietrzu wzdłuż alejek nadmorskich (brak miejsca wzdłuż alejek nadmorskich)
 • 167. Zbudować wieżę widokową na wzgórzu widokowym przed Operą Leśną (niezgodny z planem zagospodarowania)

Podobnie wyłączono z głosowania pomysł postawienia pomnika niedźwiadka Misia Wojtka, i zmiany nazwy na Rondo "Żołnierzy Niezłomnych" z przyczyn formalnych, polegających na niespełnieniu wymogów określonych w uchwałach Rady Miasta o wznoszeniu pomników i zmianie nazw ulic. Konsekwentnie odrzucono również projekt 25. Autobus w niedzielę 185 lub inny łączony z inną trasą, podobnie jak inne pomysły zmiany tras autobusów w poprzednich latach.