Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Archiwum: Budżet obywatelski 2019

Rada miasta na sesji 19 lutego 2018 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września w tym samym terminie co w Gdańsku. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Zasady są takie jak w roku ubiegłym, różnicą jest brak możliwości głosowania w punktach informacyjnych na terenie miasta.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 30.IV - 10.VI.2018
Publikacja zweryfikowanych projektów 10.VI.2018
Odwołania wnioskodawców 11-24.VI.2018
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2018
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 10-24.IX.2018
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2018
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego 31.X.2018

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2018. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu i w Urzędzie Miasta. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.
Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Głosować można w Urzędzie Miasta i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org.

Mapa podokręgów

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Aktualności

W głosowaniu udział wzięło 5592 osób. 54% procent głosujących oddało głos przez internet – 3025 osób.

Lista wszystkich projektów

Do rady miasta zgłoszono 285 wniosków. Komisja złożona z radnych i prezydenta zakwalifikowała do głosowania z nich.

Projekty zaakceptowane

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Projekty ogólnomiejskie

Całodobowe pogotowie ratunkowe w Sopocie

2259 1 000 tys. zł

Zatrudnienie chirurga i technika radiologa na dyżury nocne, weekendowe i świąteczne, tak by mieszkańcy i turyści nie musieli w przypadku złamań i urazów wymagających prześwietleń oraz interwencji chirurga jechać do szpitali w Gdańsku lub Gdyni, czekać tam przez wiele godzin na oddziele SOR. W Sopocie mieszka wielu seniorów i przewija się ok. 2 milionów turystów i tego rodzaju pomoc jest konieczna Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Mieszkańcy Sopotu od wielu lat skarżą się na brak możliwości uzyskania doraźnej pomocy w przypadku złamań kończyn i innych urazów, które nie wymagają pobytu w szpitalu. W przychodni na ulicy Chrobrego w Sopocie znajduje się specjalistyczny sprzęt (RTG, USG), który mógłby być wykorzystywany przez pogotowie. Należałoby zatrudnić chirurga oraz technika radiologa aby w nocy, w weekendy i święta można było korzystać z ich pomocy. W Sopocie mieszkańcy i turyści uprawiają wiele sportów, które często mogą kończyć się urazami. Powinni mieć możliwość skorzystać z pomocy w Sopocie zamiast jeździć do odległych szpitali. Kilka lat temu w Sopocie istniało pogotowie przy ulicy Chrobrego i należy do tego rozwiązania powrócić. Projekt wyceniono na kwotę 1 mln zł - składa się ona z kosztów wynagrodzenia (chirurg, pielęgniarka, technik rtg), dozoru i zakupu materiałów. Samo wynagrodzenie wynosi 934 000 zł rocznie. Nie ma pewności czy znajda się lekarze chcący podjąć zatrudnienie (w ostatnim roku sopockie pogotowie nie mogło zatrudnić lekarzy z uwagi na brak chętnych do podjęcia pracy). W przypadku poddania projektu pod głosowanie kwota zostanie zarezerwowana ale nie ma pewności wykonania zadania. Ponad to konieczna jest zmiana tytułu zadania na "Całodobowa opieka medyczna w Sopocie", gdyż nazwa "pogotowie" oznacza instytucję, która już istnieje w Sopocie.

Sprzątanie lasów oraz postawienie dodatkowych koszy na śmieci

1344 20 tys. zł 35 tys. zł

Sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu (zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróżnianie postawionych koszy na śmieci). Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie Miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu. Tereny leśne w Sopocie, graniczące z osiedlami i domami jednorodzinnymi w kwestii ładu i porządku pozostawiają wiele do życzenia. Spółdzielnie dbają o czystość w granicach osiedli, a właściciele domków - w promieniu kilkunastu metrów od swoich posiadłości. Tymczasem skraje sopockich lasów i ścieżki rekreacyjne pozostają niezmiennie zaniedbane i zaśmiecone. Po wejściu do lasu, niekiedy już na pierwszym metrze można zauważyć porozrzucane butelki, papiery, folie, czasem nawet odpady o większych gabarytach - meble, gruz, agd. Niewątpliwie śmieci bywają uprzątane, jednak jak widać niedostatecznie często, gdyż przez większą część roku, wybierając się do lasu napotyka się bałagan. Pora zadbać nie tylko o ład wokół nas, ale i również o porządek o kilka kroków w głąb lasu. Działaniem, które w ramach realizacji niniejszej propozycji do budżetu obywatelskiego można zaproponować, to sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu, tj. zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróżnianie koszy na śmieci - istniejących oraz dodatkowo postawionych w ramach projektu. Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie Miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu.

Przejście pod al. Niepodległości

w ciągu ul. BMC

1036 3B 30tys. zł 2 000 tys. zł

Przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC - remont, oświetlenie, instalacja artystyczna, nie graffiti. Projekt zakłada całkowity remont przejścia podziemnego oraz uczynienia z niego atrakcyjnego miejsca. Mógłby nawiązywać do powstałej na "Małym Monciaku" ławeczki czyli wzbogacić jego wygląd o "złote elementy" dodać drewniane poręcze. Sednem projektu jest wykorzystanie przejścia na instalację artystyczną. Kwota musi być na tyle wysoka aby efekt był spektakularny.

Cmentarz- rewitalizacja, alejki, ogrodzenie, studzienki z wodą

976 500 tys. zł

Cmentarz- rewitalizacja, alejki, ogrodzenie, studzienki z wodą 500 tys zł

Doświetlenie przejść dla pieszych

864 270 tys. zł

Doświetlenie kolejnych 15 przejść dla pieszych

Program Rewitalizacji Sopockich Kamienic - dodatkowe środki

838 300 tys. zł

Pojazd z defibrylatorem AED dla WOPR

765 100 tys. zł

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie Ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Celem projektu jest zakup pojazdu typu ATV wraz z defibrylatorem AED dla Sopockiego WOPR. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i defibrylatorem AED oraz przyczepą transportową. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku jak również ze statutu Sopockiego WOPR jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Pojazdy będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się 7 i 11-letnim (dwa pojazdy ATV) oraz 19-letnim (samochód) okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 5 latach na serwisy dwóch pojazdów ATV wydaliśmy 60 tys. złotych. Sprzęt który posiadamy otrzymaliśmy od naszych sponsorów lub został zakupiony z pieniędzy zaoszczędzonych przez organizacje. Zakup nowego mobilnego zestawu obejmującego pojazd ATV wraz z wyposażeniem medycznym, w tym AED, znacznie podniesie poziom ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie miasta Sopotu. Pozwoli ominąć zakorkowane ulice i w bardzo szybkim czasie dotrzeć do poszkodowanego znajdującego się zarówno na molo, plaży, alejkach rowerowych oraz całego miasta wraz z terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 15 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Szczegóły zestawu: - pojazd ATV, homologacja, pojemność silnika min 600 cm³ (optymalnie 700-1000 cm³), napęd 2x4/4x4, siedzenie pasażera, blokada dyferencjału, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów (z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse), hamowanie silnikiem, wyciągarka ze ślizgiem rolkowym, hak, zestaw kufrów, 2 kaski, gniazdo 12V, oświetlenie uprzywilejowane, szperacz, przyczepa transportowa; - Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 (kompletna torba z szynami i opatrunkami hydrożelowymi) według rozporządzenia KG PSP z lipca 2013 r. w plecaku; - deska ortopedyczna YDC kompletna (stabilizator głowy do deski ortopedycznej + zestaw pasów); - defibrylator AED wraz z zapasowym kompletem elektrod. Wyposażenie Sopockiego WOPR w nowoczesny mobilny zestaw ratunkowy z AED zapewni wszystkim mieszkańcom oraz licznym gościom Miasta Sopotu możliwość rekreacji przy spełnieniu najwyższych kryteriów bezpieczeństwa nad wodą, w najbliższej okolicy oraz całego miasta Sopotu. Bardzo dobry projekt wspomagający system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z pewnością ratownicy wodni będą szybciej na miejscu zdarzenia, niż zadysponowany pojazd z Pogotowia Ratunkowego. Biorąc pod uwagę wysłużony park maszynowy WOPR-u zakup ten podniesie znacznie poziom bezpieczeństwa na sopockiej plaży.

Dekoracje świąteczne ulic

675 500 tys. zł

Instalacja nowych dekoracji świątecznych miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - poprawa wizerunku Sopotu na tle Trójmiasta, upiększenie głównej arterii miejskiej -Al. Niepodległości . Iluminacja świąteczna na Al. Niepodległości (na święta 2019/20) 500 tys zł RozświetlSopot.pl - czyli świąteczne iluminacje Jadąc przez Trójmiasto w okresie Świąt Bożego Narodzenia od strony Gdańska w stronę Gdyni, człowiek ma wrażenie, że Sopot jest podzielony na dwie strefy. Jedną świąteczną i drugą, która ewidentnie nie obchodzi świąt, albo na nią nie zasłużyła. Może warto zmienić to i oświetlić świątecznie całą długość al. Niepodległości od Gdańska do Gdyni? Projekt możliwy do realizacji, będzie podany pod głosowaniem wspólnie z projektami 99 i 140

Łysa Góra na nowo

612 500 tys. zł

Łysa Góra - jedna z wizytówek Sopotu. Zamiast zyskiwać - z roku na rok traci na swoim uroku i właściwościach rekreacyjnych. Obecny operator terenu nie robi nic, by osoby odwiedzające to miejsce wyniosły pozytywne odczucia po wizycie na Łysej Górze. Zimą - mizerne przygotowanie stoku i słaba infrastruktura. Latem - zakaz korzystania ze stoku i "zadeptywania trawy". Czas to zmienić... Po sezonie letnim - łąka na dole ewidentnie służy właścicielowi, jako miejsce przechowywania swoich łódek, co niesamowicie szpeci krajobraz... Dobrze by było, gdyby Łysa Góra była wizytówką Sopotu, na jaką miasto zasługuje. Zimą - świetnie przygotowany stok (oczywiście przy sprzyjającej aurze), a w przypadku braku mrozu: jakaś alternatywa zimowa np. zimowa tyrolka, czy zorbing. W okresie letnim warto przekształcić ten zakątek Górnego Sopotu w miejsce rekreacji - mogłyby tu powstać strefy piknikowe lub trasa do grasski - czyli nart na trawie (dzięki czemu Łysa Góra tętniłaby życiem również latem). Wydaje się, że zarządzanie terenem Łysej Góry warto by zrewolucjonizować, aby operator terenu zobligowany był do całorocznego udostępniania mieszkańcom i turystom tego pięknego zakątka Sopotu. Obecne działania ograniczają się jedynie do zimowego okresu, co stanowi ogromny problem: od wiosny do jesieni nie dzieje się tu nic, a teren stoku nie jest przygotowywany w tym czasie do zimy. Oprócz koszenia trawy teren w żaden sposób nie jest wyrównywany, co zimą jest doskonale widoczne w czasie jazdy na nartach, sankach i snowboardzie. Lato należy w Sopocie do turystów - przeniesienie w tym okresie ciężaru rekreacyjnego dedykowanego mieszkańcom Sopotu w tę okolicę sprawiłoby, że Łysa Góra mogłaby tętnić życiem dzięki przygotowaniu i udostępnieniu tego terenu również mieszkańcom miasta. Strefa piknikowa, wyznaczenie miejsca do grillowania, budowa letniej tyrolki, czy przygotowanie innej dodatkowej atrakcji zachęciłoby do przebywania i wypoczynku na Łysej Górze.

Sopockie Błonia – ożywienie rewitalizowanej przestrzeni.

598 200 tys. zł

Organizacja cyklicznych imprez tematycznych np. warsztaty kulinarne z Domem Seniora; zajęcia dla dzieci z Młodzieżowym Domem Kultury; nauka pierwszej pomocy (WOPR); promocja żeglarstwa; survival (Hufiec Sopot); zajęcia ruchowe (Ogniwo i Trefl). Budowa nowych zabawek dla dzieci; poidła i nowych instalacji dla psów; sfinalizowanie siłowni pod chmurką; rozszerzenie kameralnego oświetlenia ścieżek. W przypadku braku możliwości zrealizowania pomysłu cyklicznych imprez tematycznych, proszę o dopuszczenie do głosowania jedynie fragmentu związanego z rewitalizacją terenów zielonych i ustawieniem dodatkowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
Błonia fest to cosobotnia okazja do sielankowego spędzenia wolnego czasu w towarzystwie znajomych i pysznego, lokalnego jedzenia. Skorzystaj również z dobrodziejstw wspólnych aktywności, takich jak joga, medytacja, warsztaty kulinarne czy plastyczne. Coś dla ciała i ducha!
Projekt możliwy do realizacji. Proponujemy poddać pod głosowaniem razem z projektem 136. Projekt możliwy do realizacji w zakresie cyklicznych imprez (cz. 1). Jeśli chodzi o opisane inwestycje (cz. 2): -stworzeniem siłowni pod chmurką w sąsiedztwie placu zabaw – „wielopokoleniowy, rodzinny plac rekreacyjny” (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO w Sopocie); - zwiększeniem ilości ławeczek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz maszyn z woreczkami (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO w Sopocie); - pokryciem wszystkich ścieżek kameralnym oświetleniem (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat); - rozpoczęciem prac porządkowych i nasadzeniowych na skarbie biegnącej wzdłuż Błoni (w szczególności usunięcie żelbetonowego płotu). W założeniach miała powstać w tym miejscu druga ścieżka prowadząca do wybiegu dla psów. (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat); - zwiększeniem ilości zabawek dla psów (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch/trzech lat); Praktycznie wszystkie są obecnie w realizacji w ramach dokończenia zadań z poprzedniego roku, a to co nie jest np. ławeczki czy śmietniki można przeznaczyć do bieżącej realizacji. Oświetlenie zostanie na razie założone na głównej alei i chcemy się przyjrzeć temu jak będzie funkcjonowało. i czy konieczne będzie wprowadzenie oświetlenia w innych miejscach.

Nowa nawierzchnia Cieszyńskiego

500 1 900 tys. zł

Remont ulicy Władysława Cieszyńskiego- nowa nawierzchnia, wyłożenie kostką brukową miejsc parkingowych przy ulicy w sąsiedztwie z budynkami 18,14,12,10. Remont chodników wzdłuż drogi w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu na Władysława Cieszyńskiego.

Miejsca do wypoczynku - meble miejskie w postaci sznurowych leżaków w pasie nadmorskim

450 150 tys. zł

Montaż oryginalnych, ekologicznych sznurowych leżaków zlokalizowanych w okolicach pasa nadmorskiego i parków nadmorskich. Sznurowa siatka jest rozciągnięta między czterema nóżkami zamontowanymi w ziemi, poniżej możliwe jest nasadzenie roślin ozdobnych. Projekt będzie tworzyć estetyczną, przyjemność dla oka całość, dobrze komponującą się z zielenią miejską. W Sopocie mimo dużej liczby ławek nadal brakuje oryginalnych mebli miejskich, w tym takich, które będą służyły do leżakowania. Meble takie mogłyby z czasem stać się charakterystycznym i lubianym znakiem danego miejsca/skweru/zakątka). W związku z powyższym proponuje się montaż oryginalnych, ekologicznych sznurowych leżaków zlokalizowanych w okolicach pasa nadmorskiego i parków nadmorskich. Dokładne miejsca usytuowania zostałyby skonsultowane z konserwatorem miejskim. W leżaku sznurowa siatka jest rozciągnięta między czterema nóżkami zamontowanymi w ziemi, poniżej możliwe jest nasadzenie roślin ozdobnych. Projekt może tworzyć estetyczną, przyjemność dla oka całość, dobrze komponującą się z zielenią miejską, będzie służył mieszkańcom oraz turystom do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy jako krok do świadomego i zdrowego stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych

448 25 tys. zł

Badania obejmuje : badania posturalne , stop na podoskipie oraz macie tensomotorycznej, oraz wykłady dla rodziców. Projekt możliwy do zrealizowania w ramach rozszerzenia już istniejącego programu sopkard, sopkard - to program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych " sopkard ". co roku badania są przeprowadzane wśród wszystkich uczniów 5 klas podstawowych.

CZUJKA CZADU - URATUJ ŻYCIE

407 55 tys. zł

Projekt ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Sopotu poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wyposażenie lokali mieszkalnych w czujki czadu. Przewiduje się nieodpłatne przekazanie czujek dla użytkowników lokali mieszkalnych w których występuje zagrożenie z tytułu użytkowania urządzeń grzewczych gazowych lub pieców na paliwo stałe. Projekt zakłada wykonanie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych dot. zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla (ok 2 tyś sztuk) oraz zakup czujek tlenku węgla (500 szt), które rozprowadzane będą siedzibie KM PSP Sopot i OSP Sopot Projekt bardzo ciekawy- szczególnie w Sopocie, gdzie sporo mieszkań ogrzewanych jest gazem. Proponuje jednak aby w regulaminie dystrybucji tych urządzeń znalazł się zapis o pierwszeństwie przydziału dla mieszkańców mieszkań komunalnych, osób niepełnosprawnych i osób w wieku 50+.

Ułożenie nowego chodnika przy al. Niepodległości

397 1 600 tys. zł

Ułożenie nowego chodnika między ul. 23 Marca do ul. Armii Krajowej przy al. Niepodległości, oraz z płyt, z których są obecnie ułożone wjazdy, między posesjami 820-822, 824-826. Będzie służyło wszystkim mieszkańcom Sopotu. do realizacji, obustronnie, wraz z nasadzeniami drzew i zielenią.

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie stadionu MKS Ogniwo Sopot

373 1 050 tys. zł

Zapotrzebowanie na główne boisko Ogniwa jest tak duże, że brakuje dostępności dla osób, które chciałyby skorzystać z obiektu w charakterze amatorsko - rekreacyjnym. Obok płyty boiska znajduje się teren nieużytku o pow. ok. 1500 m2, który idealnie nadaje się do budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców (w tym dzieci i uczniów sopockich szkół). Założenia: - obiekt byłby ogólnodostępny i otwarty w godzinach 8:00 - 22:00, - składałby się z wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis ziemny), - w sąsiedztwie nowego boiska mogłaby powstać zewnętrzna siłownia crossfit lub plac zabaw, - dodatkową infrastrukturą powinny być dwie szatnie kontenerowe oraz piłkochwyt oddzielający teren od boiska głównego, - byłoby to miejsce sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców oraz rodziców/rodzeństwa, które przybywają na obiekt wraz z zawodnikami trenującymi na boisku głównym, - obiekt byłby dostępny dla okolicznych szkół i przedszkoli, - teren należy do Gminy Miasta Sopotu i jest dzierżawiony przez Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot, który jest autorem projektu.

Ekologicznie przeciw komarom!

360 4 tys. zł

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście. Koszt jednej budki lęgowej odpowiedniego typu to ok 40 - 60 PLN. Budki na drzewach były by odpowiednio oddalone od siebie, natomiast w przypadku budek na budynkach tworzono by zgrupowania 10-20 budek. Sopot jako miasto, w którym masowo degraduje się środowisko naturalne poprzez wycinkę drzew, narażony jest na plagi komarów, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych.

Wycieczka krajoznawcza po Polsce dla podopiecznych Domu Dziecka „Na Wzgórzu”w Sopocie.

359 34 tys. zł

CEL PROJEKTU : Umożliwienie podopiecznym Domu Dziecka „Na Wzgórzu” zwiedzenie pięknych zakątków Polski i poznanie ich skarbów. Proponowane wycieczki: szlakiem Zamków Dolnego Śląska: Bolków, Książ, Czocha, Chojnik, Grodziec, Szczytna i inne; Wycieczka w Karkonosze – zwiedzanie Kopalni w Kowarach, do Kotliny Kłodzkiej - zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej i.t.p. REALIZACJA PROJEKTU: Opłacenie kosztów kilkudniowej wycieczki do wybranego rejonu Polski dla grupy dzieci i młodzieży z Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie oraz ich opiekunów. W ramach kosztów uwzględnione będzie ubezpieczenie uczestników, przejazd, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu. Termin wyjazdu do ustalenia przez organizatorów. UZASADNIENIE: Ufundowanie wycieczki podopiecznym i opiekunom Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, to dar serca, który umożliwi dzieciom i młodzieży przeżycie wspaniałych wrażeń, poszerzy wiedzę na temat bogatej i niezwykłej historii ojczystego kraju, piękna jego zabytków, dzieł sztuki i unikalnej przyrody. Opinia pani dyrektor Domu Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie jest jak najbardziej pozytywna. Koszt każdej z wycieczek to 17 tyś złotych, proponujemy dwie wycieczki ( Karkonosze oraz Zamki Dolnego Śląska). Kwota możne zostać przekazana w postaci zwiększenia kwoty w budżecie miasta na wypoczynek letni dla podopiecznych domu dziecka na wzgórzu .

Budowa prędkościomierzy w najbardziej newralgicznych miejscach miasta

335 20 tys. zł

Ustawienie ok. 15 prędkościomierzy które ostrzegałby kierowców o niebezpiecznej prędkości. Ciekawy projekt, który został już wcześniej wpisany do BO i jego działanie możemy zobaczyć na ul. Kolberga. Zamontowanie kolejnych prędkościomierzy w strefach Tempo 30, jest bardzo dobrym pomysłem i realizacja tego projektu z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Buźka sopocka

20 tys. zł

BUŹKA - czyli znak świetlny z rejestratorem prędkości, który wyświetla zieloną, uśmiechniętą buźkę gdy kierowca mieści się w granicach dopuszczalnej normy i czerwona, smutna buźka - gdy kierowca przekracza prędkość w danym obszarze. Cel: poprawa bezpieczeństwa w terenie z ograniczeniem prędkości (okolice szkół i przedszkoli, osiedla).

Zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie - rozszerzenie Programu "Zdrowi i aktywni"

305 50 tys. zł

Pakiet zajęć - 3 rodzaje aktywności wybierane przez mieszkańców: - zajęcia aquaaerobik/nauka pływania z instruktorem lub wejścia indywidualne na basen - zajęcia windsurfing/żeglarskie z instruktorem lub możliwość wypożyczenia sprzętu - zajęcia rehabilitacyjne z użyciem solanki Ideą projektu jest wykorzystanie walorów Miasta (morze i woda) do promowania aktywnego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców Sopotu. Projekt mógłby stanowić rozszerzenie istniejącego w Sopocie Programu "Zdrowi i Aktywni". Można rozważyć ograniczenie grupy korzystającej z projektu do osób dorosłych, najbardziej narażonych na brak ruchu i aktywności. Wydaje się bowiem, że są to osoby nieuprzywilejowane w stosunku do dzieci i młodzieży, które mają szansę na korzystanie z zajęć sportowych w szkole (klasy sportowe profil żeglarski, zajęcia na basenie). Pakiet zajęć, których motywem przewodnim byłaby woda, obejmowałby 3 rodzaje aktywności wybierane przez mieszkańców w zależności od preferencji/wieku/stanu zdrowia: - zajęcia aquaaerobik/nauka pływania z instruktorem lub wejścia indywidualne (Aquapark, basen miejski) - zajęcia windsurfing/żeglarskie z instruktorem lub możliwość wypożyczenia sprzętu (np. Sopocki Klub Żeglarski) - zajęcia rehabilitacyjne z użyciem solanki (np. sanatorium "Leśnik", Wojewódzki Zespół Reumatologiczny oraz basen Sopockiego Klubu Żeglarskiego) W pakiecie mogłyby się mieścić: 1 wejście miesięcznie lub 12 wejść/rok do wykorzystania w dowolnym czasie, np 12 dni pod rząd. Na zajęcia z instruktorem obowiązywałaby rezerwacja.

Leśne ławki

275 10 tys. zł

Ustawienie na sopockich szlakach spacerowych nowych ławek. Sopockie szlaki spacerowe przeprowadzone przez las są prawie pozbawione ławek ( wyjątkiem jest Zajęcze Wzgórze ). Nieliczne ławki, które można spotkać w sopockim lesie są bardzo stare i sfatygowane. Ustawienie na szlakach nowych leśnych ławek przyczyni się do uatrakcyjnienia spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i kuracjuszy.

Modernizacja i uporządkowanie wąwozu potoku Karlikowskiego

272 1 400 tys. zł

Miejscowe odkrycie potoku, udostępnienie miejsca dla mieszkaniowców, ustawienie ławek, uporządkowanie terenu, oświetlenie parkowe

Remont terenów wokół pływalni

270 705 tys. zł

Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół Nr 3 przy ulicy Haffnera 55 w Sopocie oraz Pływalni MOSiR przy ulicy Haffnera 57 w Sopocie  Wymiana nawierzchni drogi oraz parkingu.  Budowa miejsc parkingowych.  Wymiana chodników.  Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery).  Wymian oświetlenia zewnętrznego.  Wymiana ogrodzenia obiektów.  Zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenie roślinności. W przypadku pływalni, projekt będzie służył uczniom sopockich szkół, mieszkańcom Sopotu, miast ościennych oraz turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta. W przypadku szkoły będzie służył uczniom, rodzicom, organizatorom oraz kibicom korzystającym ze szkoły, hali 100-lecia oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Biegówki w Sopocie

260 50 tys. zł

Stworzenie szeregu tras do narciarstwa biegowego w sopockich lasach, zarówno do stylu klasycznego, jak i łyżwowego - na zimowe i letnie bieganie na nartach. W celu realizacji projektu należało by wytyczyć trasy, oznakować je odpowiednio oraz utrzymywać. Przy odpowiedniej pogodzie zimą - trasy powinny być przygotowywane. Trasy do stylu klasycznego powinny być wytyczone przez wyciskarkę do śladu, czyli urządzenie, które ubija śnieg i wyciska w nim dwie wąskie i głębokie na kilka centymetrów tory, w których to można później komfortowo poruszać się stylem klasycznym. Trasy do biegania stylem łyżwowym - winny być np. ubite. Latem - wystarczyłoby przygotować odpowiednio szerokie, ubite i wolne od przeszkód trasy, które odpowiednio utrzymywane - od wiosny do jesieni, mogłyby stanowić alternatywą formę sportu i rekreacji dla narciarzy klasycznych. Ocena pozytywna: trasa już istnieje i spełnia wymagania, należy oznaczyć trasę, zakupić profesjonalną wyciskarkę do śladu.

Kobieta waleczna - kurs samoobrony Krav Maga dla kobiet

258 10 tys. zł

12 godzinny autorski kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 1,5h. Panie mogą nauczyć się jak zapobiegać agresji fizycznej, nie dać się uderzyć, bezpiecznie uwolnić się od chwytów, udaremnić próbę gwałtu i jak odpowiedzieć atakiem na atak. Projekt ma służyć paniom wieku od 16 do 80 lat. Założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa kobiet. Nauka prostych i bardzo skutecznych metod samoobrony w ogromnym stopniu zwiększa szanse na uniknięcie zagrożeń ze strony agresora. Odpowiednie zachowanie się i zastosowanie technik samoobrony w momencie zagrożenia może uratować życie albo uchronić od traumatycznych przeżyć. Zajęcia dla mieszkańców Sopotu zorganizowane jesienią 2017 roku i w marcu 2018 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Realizacja tego projektu będzie kontynuacją tych zajęć, a także świetną okazją do budowania wzajemnych relacji pomiędzy mieszkańcami miasta.

Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 11A, 17, 19, 19A, 21

257 1 500 tys. zł

Przy wcześniejszej realizacji z BO dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego uporządkowana została jedynie część terenu. Nam mieszkańcom zależy na estetycznym i funkcjonalnym wyglądzie całości. Część terenu, która nie została uporządkowana jest w fatalnym stanie. Dziury, błoto, kałuże, żwir. To samo dotyczy drogi dojazdowej. Wpływ na ten stan miała również realizacja pierwszego zadania BO, kiedy to większe pojazdy obsługujące "budowę" nieznacznie przyczyniły się do zniszczeń. Oczekujemy utwardzenia, wyrównania, wymiany podłoża przede wszystkim niezagospodarowanej części placu, bez wymiany podbudowy drogi, instalacji podziemnych itp. Zależy nam, by korzystanie z tej części placu stało się w końcu komfortowe dla mieszkańców. Uniemożliwia to teraz wszechobecne błoto, szlaka itp. Dodatkowym problemem i utrudnieniem jest brak oświetlenia. Ogranicza to w pewnym stopniu możliwości korzystania z placu. Już samo dojście do mieszkań po zmroku, czyli np. w czasie zimy już po godzinie 16 w zupełnej ciemności, może stwarzać niebezpiecznie sytuacje. Ustawienie choćby jednego, czy dwóch punktów świetlnych zdecydowanie poprawi ten stan. Latarnie solarne na przykład nie wymagają dużego nakładu finansowego, posiadają czujniki zmierzchu i nie jest konieczne doprowadzanie do nich instalacji elektrycznych. Brak oświetlenia uniemożliwia korzystanie z tego miejsca po zmroku oraz utrudnia dojście do mieszkań jak wspomniano powyżej. Zależy nam na pełnym i komfortowym korzystaniu z tego terenu cały rok. Wierzymy, że poprawa wyglądu, estetyki placu przyczyni się do większego zainteresowania i chętniejszego korzystania z tego miejsca również ze strony mieszkańców innych, dalszych budynków przy ulicy Malczewskiego. Ale przede wszystkim usatysfakcjonuje i spełni nasze oczekiwania co do wyglądu tego miejsca. W załącznikach do projektu zdjęcia obecnego stanu części placu oraz wjazdu.

Małe jest piękne - remont ulicy Zacisze.

241 960 tys. zł

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki, częściowo zalanej asfaltobetonem która jest nierówna oraz posiada ubytki. Pobliski chodnik zbudowany jest z starych płyt betonowych. Modernizacja zakłada wykonanie projektu oraz przebudowę, która pozwoli wykonać nowe nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki betonowej. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo ciągu pieszo jezdnego. Projekt ze względu na znaczny koszt wymaga realizacji w etapach. pierwszy etap zakłada realizację do kwoty 960 tyś. zł. całość 1,53 mln. w kwocie tej zawarte byłoby wykonanie projektu oraz częściowa przebudowa drogi.

Woda źródłem życia - wodopoje

239 50 tys. zł

Wodopoje w całym Sopocie. Będą służyć mieszkańcom i turystom nie tylko podczas upalnych dni. Projekt możliwy do realizacji. Koszt zakupu i montażu 3 wodopojek to około 50 tys. zł, w zależności od bliskości wodociągu.

Skrzynka DOMNI-BEZDOMNI

238 15 tys. zł

Sopocianie będą mogli zostawiać w niej rzeczy potrzebne potrzebującym.Celem skrzynki DOMNI-BEZDOMNI jest pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka taka istnieje już w łodzi od 2015r. Autorami projektu są studenci Uniwersytetu Łódzkiego. https://www.facebook.com/1436246009983080/photos/1436255203315494/

Mama w Sopocie

227 30 tys. zł

Program skierowany jest do Kobiet w ciąży i Mam. Obejmuje Szkołę Rodzenia prowadzoną przez specjalistów, Punkt pomocy psychologiczno - laktacyjnej, warsztaty dla mam z zakresu opieki noworodków. Projekt wdrożony będzie przez specjalistkę w tej dziedzinie dr Magdalenę Chrzan, Sopociankę. Celem projektu jest wielowymiarowe wsparcie Kobiet w wyjątkowym czasie Ciąży i wczesnego macierzyństwa. Szkoła Rodzenia , Punkt pomocy psychologiczno - laktacyjnej oraz miejsce spotkań ze specjalistami to ważne elementy wsparcia dla Kobiet i ich malutkich dzieci.

Objazdowa Biblioteka

226 9 tys. zł

Dzięki Państwa głosom na ulicach Sopotu może pojawić się Biblioteczny Rower z przyczepką i dużymi sakwami na książki, audiobooki i filmy. Dzięki niemu będziemy mogli dostarczać książki do osób z niepełnosprawnościami, chorych lub starszych. Wychodzimy – a właściwie wyjeżdżamy – naprzeciw ich potrzebom. Pomyślcie Państwo o osobach, które chcą aktywnie uczestniczyć w kulturze, a z najróżniejszych względów robić tego nie mogą. Dwa razy w tygodniu Objazdowy Bibliotekarz na rowerze z Logo Sopotu i Biblioteki Sopockiej będzie odwiedzał takie osoby i dostarczał zamówione książki i radość! Prosimy serdecznie w imieniu osób, które czekają na nas i książki Głosujcie na Objazdową Bibliotekę i nasz rower! Odbiorcy projektu – osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami, mające problemy z poruszaniem się, mieszkańcy Sopotu. Sopot to miasto, w którym mieszka bardzo o dużo osób w starszym wieku. Wielu aktywnych seniorów korzysta z bogatej oferty miasta. Jednak istnieje grupa osób, dla których dotarcie do Biblioteki i jej filii jest czasowo lub trwale niemożliwe z uwagi na choroby, niepełnosprawności ruchowe lub po prostu niepokój i lęk towarzyszący poruszaniu się po mieście. Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzeby takich osób. Od lat w naszej bibliotece istnieje oferta książki na telefon. Chcemy ją intensywnie rozreklamować poprzez sopockie instytucje pomagające mieszkańcom takie jak DPS i SPON, MOPS, ulotki i wydawnictwa Przepis na Sopot i Kuryer Sopocki. Dla usprawnienia pracy bibliotekarzy rozwożących książki planujemy zakupienie roweru z wózkiem i torbami przystosowanymi do przewozu książek, audiobooków i filmów. Biblioteczny rower będzie funkcjonował w godzinach pracy biblioteki Sopockiej i Sopoteki od wiosny do jesieni, kiedy pozwoli na to pogoda. Obsługa będzie prowadzona przez pracowników biblioteki w ramach ich obowiązków służbowych. Rower będziemy także wykorzystywać do transportu materiałów na plenerowe akacje czytelnicze, w grach miejskich i do reklamy Biblioteki Sopockiej i jej filii. Koszty w projekcie Zakup Roweru z przyczepką, torbami, zakup kasków i kurtek z logo biblioteki dla osób rozwożących książki, zamówienie naklejek promujących bibliotekę na przyczepkę i rower. materiały promocyjne, wydruk ulotek, reklama radiowa w radio Gdańsk, Radio Plus, Radio Pogoda Projekt z zakresu upowszechniania kultury poprzez czytelnictwo. dodatkowo projekt wpisuje się w ramy pomocy społecznej w zakresie dotarcia do osób niepełnosprawnych lub starszych, którzy stracili możliwość poruszania się. projekt może być realizowany przez gminę.

BBQ Sopot

224 60 tys. zł

Grill miejski, ogólnodostępny barbecue. Brzmi cudownie! Wiele miast na świecie oferuje mieszkańcom i turystom wyznaczone i przygotowane do BBQ miejsca, gdzie każdy może przyjść i grillować z przyjaciółmi. Sopot jest do tego idealnym miejscem! Ogólnodostępne grille wandaloodporne, przygotowane do wielokrotnego korzystania. Zbudowane w miejscach stwarzających bezpieczne warunki do korzystania z BBQ - w których zagrożenie ogniem jest najniższe, a możliwość jego ugaszenia szybka. Plaża, miejsca w okolicy cieków wodnych, czy otwarte tereny zielone - to doskonałe przykłady lokalizacji stanowisk do grillowania. Proste betonowo - stalowe konstrukcje pozwalające na długotrwałe i wielokrotne użytkowanie BBQ w ciągu roku, z koszami na odpady po-grillowe (zużyty węgiel drzewny/ brykiet, resztki jedzenia, opakowania, itp.) i ujęciem wody. To główne założenia stanowisk grillowych w Sopocie. Pozwoli to przybliżyć ludzi do natury, wyciągnie z domu (sprzed TV i komputera) i zachęci do wspólnego spędzania wolnego czasu i przygotowywania posiłków na łonie natury. Tak modne w ostatnich latach gotowanie - zyskałoby nowy wymiar w Sopocie. Niech nasze miasto wyznaczy nowe trendy kulinarno - społeczno - rekreacyjne na mapie Polski. LET'S BBQ!Po weryfikacji wniosku ustalono z winoskodawcą poddanie pod głosowanie rozbudowę stanowisk do grillowania na Sopockich Błoniach. Zmiana wynika z dbałości o jakość powierza w pasie nadmorskim. Projekt możliwy do realizacji na Sopockich Błoniach gdzie już istnieją dwa ogólnodostępne grille. Zamianę miejsca uzgodniono z wnioskodawcą.

Chodniki i ścieżka rowerowa na Łokietka

220 1 550 tys. zł

Dokończenie chodników na ul. W. Łokietka i wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Skarpowej i ciągu rowerowego wzdłuż skarpy. Ul. Łokietka należy wykonać poprzez całkowitą modernizację chodników i jezdni koszt całości około 1 550 00. Jeśli chodzi o ul.Skarpową nie można zrealizować tej inwestycji w przyszłym roku. Trwa realizacja prac projektowych dla inwestycji obejmującej w/w zadanie pod nazwą rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Karlikowskiego w rejonie zbiornika Okrzei oraz ulic Karlikowskiej, Okrzei, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa układu drogowego.

Wielki Sąsiedzki Piknik na Stadionie Leśnym

214 30 tys. zł

Wielki Sąsiedzki Piknik na Stadionie Leśnym zadomowił się w naszym mieście. Dotychczasowe edycje uświadomiły nas w przekonaniu, że sopocianie cenią sobie rodzinne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Sopocki Klub Lekkoatletyczny chce stwarzać dalszą szansę do wspólnego spędzania czasu na stadionie w Dolinie Owczej. Proponowana przez klub inicjatywa to wydarzenie od sopocian dla sopocian. W przygotowania włącza się wiele miejskich organizacji. Wielki Sąsiedzki Piknik organizowany byłby w czterech edycjach: maj, czerwiec wrzesień, październik. Stadion w Sopocie jest przyjaźnie nastawiony wobec zwierząt, z którymi mieszkańcy również mogą przyjść, dzięki czemu nie trzeba czworonożnego pupila zostawiać samego w domu. Grupa odbiorców: Program wydarzenia jest szyty na miarę potrzeb mieszkańców miasta. Poniżej kilka grup odbiorców oraz przykłady atrakcji jakie wpisują się w ich preferencje. 1. Dzieci: malowanie twarzy, występy artystyczne, gry terenowe, zawody sportowe, dmuchańce 2. Rodziny: boiska do różnych gier i dyscyplin, strefa grilla, rodzinne zmagania z nagrodami, ognisko, grill. 3. Seniorzy: profilaktyka zdrowotna, badania ciśnienia oraz poziomu cukru, tkanki tłuszczowej marsze seniora. 4. Ludzie aktywni: analiza składu masy ciała, testy Coopera, treningi z profesjonalistami (trenerzy, zawodnicy).

Rehabilitacja neurologopedyczna

213 100 tys. zł

Rehabilitacja neurologopedyczna dla osób chorych dotkniętych udarem mózgu, wylewem ,po przebytych operacjach na mózgu jest niezbędna dla pacjenta, jak i dla jego rodziny. Osoby po takich ciężkich schorzeniach z afazją mieszaną /między innymi z zaburzeniami mowy/ nie mają możliwości żadnego kontaktu z rodziną i społeczeństwem.Każdego z nas może dotknąć ta straszna choroba. W obecnej chwili w Sopocie nie ma żadnego gabinetu neurologopedy , chociaż jest wiele placówek z rehabilitacją ruchową. Za wszystkie wizyty u logopedy dla dorosłych lub neurologopedy trzeba za każdą wizytę płacić od 80,- zł do 120,- zł - są to ogromne pieniądze, gdyż ponowna nauka mowy trwa długo. Cierpią na tym chorzy i ich rodziny. Sopot jest miastem ludzi starszych /emerytów/, których niestety w wielu przypadkach nie stać na tak drogą rehabilitację. Skoro Gmina Miasta Gdańsk postanowiła pomóc takim ludziom i ma uruchomiony program logopedyczny to chyba Sopot może wygospodarować z budżetu kwotę, która umożliwiłaby zatrudnienie chociaż jednego neurologopedy - żeby ta rehabilitacja była bezpłatna. Dziękuję za pochyleniem się nad tym bardzo ważnym projektem. Projekt możliwy do zrealizowania. Koszt rehabilitacji jednej osoby to 3300 zł miesięcznie przy założeniu, że osoba jest rehabilitowana codziennie ( jest to wskazane u osób świeżo po udarze, wylewie) , częstotliwość rehabilitacji zależy od stanu w jakim jest pacjent. proponujemy zabezpieczenie kwoty około 100 tyś zł na realizacje projektu na cały rok.

Remont ulicy Wł. Łokietka od ul. Jana z Kolna do ul. Langiewicza

185 1 550 tys. zł

Remont tego fragmentu ulicy byłby wykończeniem całego odcinka drogi od ul. 3 Maja prowadzącej w kierunku tzw. Zielonej Drogi.

Budowa podstawowej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie sopockich szkół

174 400 tys. zł

W okresie realizacji projektu zabezpieczenie transportu uczniów z odległych szkół podstawowych na Stadion Leśny w celu realizacji lekcji kultury fizycznej. Najbardziej naturalne formy ruchu nie tylko dla ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży to właśnie te, które wywodzą się z lekkoatletyki. Marsz, bieg, skok i rzut to elementy, które każdy z nas doskonali od edukacji przedszkolnej, aż do końca życia. Nie bez powodu przyjęło się hasło , że lekkoatletyka jest królową sportu. Jej uniwersalizm w kształceniu sylwetki i ducha jest niezmienny od starożytnych igrzysk. Każdy sportowiec chcący dojść do poziomu mistrzowskiego, jak również każdy amator chcący dbać o zdrowie musi wykonywać ćwiczenia, w których występuje marsz, bieg, skok lub rzut. To są niezaprzeczalne fakty świadczące o tym, że nie da się w sportowym życiu pominąć lekkoatletyki, dzięki jej obecności w sporcie możemy mówić o pewnej komplementarności w znaczeniu rozwoju psycho-fizycznego. Najlepsi polscy piłkarze, pływacy i skoczkowie narciarscy mają za sobą liczne okresy przygotowawcze skupione w 100% na lekkoatletycznym treningu. Chcąc zacząć przygodę ze sportem czy rekreacją ruchową prędzej czy później przez pewien okres czasu - jest się lekkoatletą. Co więcej lekkoatletykę można trenować w formie indywidualnej jak również zespołowej o czym świadczą chociażby sukcesy polskich sztafet na arenie międzynarodowej. Jednak pomimo tych wielu ważnych faktów na terenie sopockich szkół nie ma podstawowej infrastruktury sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć z lekkoatletyki (jesteśmy ewenementem (w negatywnym znaczeniu tego słowa) na mapie miast polskich). Jak wspomniałem wyżej infrastruktura ta również stanowi zasadniczy element w przygotowaniu treningu dla żeglarzy, koszykarzy, piłkarzy, rugbistów i pozostałych sportów olimpijskich i nieolimpijskich. Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież sopockich szkół podczas lekcji wychowania fizycznego. Cel Projektu: Budowa lekkoatletycznej infrastruktury przy sopockich szkołach, która dzięki uniwersalnemu zastosowaniu będzie stanowić podstawę rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży sopockiej. Elementy mające wejść w skład to: - bieżnia prosta, (najlepiej: czterotorowa maksymalnej długości) - skocznia w dal wraz z rozbiegiem i gumową zabudową wokół piaskownicy - rzutnia wraz z siatką ochronną do pchnięcia kulą lub rzutów wielobojowych - materac do skoku wzwyż do wykorzystania na sali gimnastycznej lub na boisku - sprzęt sportowy: płotki, kule, piłki do rzutów, bloki startowe Zasadność realizacji projektu: To że Sopot od 14-stu lat wysyła na każde Igrzyska Olimpijskie największą liczbę lekkoatletów w Polsce, ( żadne inne miasto w naszym kraju (nawet Warszawa) nie może pochwalić się 4 czy 5 zawodnikami startującymi w narodowych barwach na najważniejszej imprezie sportowej świata - Igrzyskach Olimpijskich). Podstawowym elementem dbania o ten ludzki kapitał, jak również wartość promocyjną miasta na arenie międzynarodowej powinno być podtrzymanie dobrych tradycji. Zaopatrzenie szkół w lekkoatletyczną infrastrukturę pozwala znacząco zwiększyć szansę na znalezienie przyszłych mistrzów i nadal wieść prym w Polsce. Co więcej infrastruktura tego typu powinna być również dostępna dla wszystkich pozostałych sopockich sportowców jak również amatorów zdrowego stylu życia, którzy również w swoim treningu potrzebują specjalistycznej akcentów lekkoatletycznych. Zabezpieczenie transportu na Stadion Leśny. W okresie od 15 kwietnia do końca roku szkolnego oraz od 1 września do połowy października uczniowie szkół podstawowych dowożeni byliby na stadion 1 raz w tygodni na jednostkę dwugodzinną na lekcje lekkoatletyczne na specjalistyczny Stadion Leśny. Projekt możliwy do realizacji w zakresie dowozu ze szkoły na stadion lekkoatletyczny. Pozostały zakres projektu będzie możliwy do poddania pod głosowanie jeśli wnioskodawca wystąpi z takim projektem wraz ze szkołą która wyrazi chęć budowy infrastruktury lekkoatletycznej. uzupełnienie: Wnioskodawca wskazał, że szkoły podstawowe nr 8 i 1 byłby zainteresowanie wykonaniem projektu w zakresie realizacji budowy infrastruktury lekkoatletycznej. Dyrekcje tych szkół otrzymają prośbę o wskazanie jakie urządzenia są im potrzebne oraz o deklarację ogólnodostępności urządzeń po zakończeniu zajęć szkolnych.

Aktywizacja Seniorów przez zajęcia rekreacyjne

169 14 tys. zł

Cotygodniowe marsze sopockich seniorów na terenie sopockich lasów (w granicach miasta jest 970 ha lasów co stanowi ok. 56% powierzchni ) pod opieką przewodnika. Trasy marszu mogą wynosić od 3 do 10 km. W ciągu miesiąca odbywałyby się 4 wyjścia. Program byłby realizowany w miesiącach : kwiecień – październik. Grupa odbiorców: Sopocianie w wieku 60+ mile widziani z wnukami – możliwość udziału innych grup wiekowych Cel Projektu: Aktywizacja sopockich seniorów. Chcielibyśmy, aby w pierwszym roku funkcjonowania projektu uczestniczyło w nim nie mniej jak 300 osób. Badania naukowe potwierdzają, że dobry stan kondycji psycho-fizycznej wpływa znacząco na postawy socjalne i społeczne ludzi. Krótko mówiąc poprzez aktywność stajemy się bardziej zaangażowani. Zasadność realizacji projektu: Seniorzy są grupą, do której na codzień nie jest kierowane zbyt wiele wydarzeń. Poprzez wykorzystanie naszego kapitału i specjalistycznej wiedzy trenerskiej, chcemy pomóc tej grupie społecznej pozostać cały czas w kontakcie z aktywnością fizyczną, a co za tym idzie - wzmocnić ich zaangażowanie społeczne.

Remont ul. Lipowej

164 1 500 tys. zł

Remont nawierzchni ul Lipowej wraz z chodnikami, przywrócenie nawierzchni z kostki brukowej, wymiana latarń.

REWALORYZACJA ULICY KRASICKIEGO

162 1 050 tys. zł

Ulica Krasickiego łączy „ Górny Sopot” z centrum. Jest ważnym dla miasta ciągiem komunikacyjnym. Stan ulicy pod względem technicznym i wizualnym przez dziesięciolecia ulegał degradacji. Czas na rewaloryzację. Problematyka rewaloryzacji: 1. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 2. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY 3. UTWORZENIE STANOWISK POSTOJOWYCH 4. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA 5. ODTWORZENIE DRZEW (JARZĄBY SZWECKIE)

Gwiazdozbiór Sopoteki

155 30 tys. zł

12 spotkań z cyklu Gwiazdozbiór Sopoteki to 12 intrygujących gości, związanych z Sopotem poprzez pracę, swoje pasje lub twórczość. Na dyskusje o kulturze, sztuce i sporcie w pięknych wnętrzach Sopoteki panujemy zaprosić osobistości min. ludzi pióra, filmowców, dziennikarzy, sportowców i aktorów. Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą wystawy publikacji i książek z wybranej tematyki Wzruszenia, zachwyty i zaskoczenie gwarantowane. Odbiorcy – mieszkańcy Sopotu w każdym wieku Dodatkowe informacje: Planujemy zaprosić min. Juliusz Machulskiego, Marka Krajewskiego, Mariana Opanię, Wojciecha Fibaka, Pera Dhalberga, Leszka Możdżera, Katarzynę Bondę, Janusza Gajosa, Andrzeja Franaszka, Romana Paszke, Hanne Banaszak, Dorota Masłowska, Jerzego Limona, Koszty w projekcie stanowić będą honoraria zaproszonych gości i osób prowadzących spotkania oraz koszty promocji Zadanie może być realizowane przez gminę gdyż jest zakresu upowszechniania kultury. projekt ten mógłby wzbogacić kalendarz wydarzeń sopoteki.

Odbudowa Altany Kolatha

145 400 tys. zł

Tematyczne Spacery Sopockie

141 6 tys. zł

Organizacja spacerów tematycznych po mieście z udziałem przewodnika, śladami ciekawostek i postaci historycznych.

Świąteczny mapping w okresie Bożego Narodzenia na elewacjach wokół Placu Przyjaciół Sopotu

138 200 tys. zł

Sopoteka dla każdego. Wyposażenie Sopoteki w większe szafki dla odwiedzających.

131 10 tys. zł

Wyposażenie SOPOTEKI w większe szafki na prywatne rzeczy dla odwiedzających, tak aby każdy chętny mógł bez problemu odwiedzić bibliotekę. Znajdujące się w Sopotece szafki są tak małe, że wielu chętnych nie może skorzystać biblioteki. Po bibliotece nie można chodzić z własnymi torbami lub bagażami. Dla wykonania niniejszego projektu konieczne jest stworzenie nowego mebla ponieważ istniejące szafki nie mają możliwości rozbudowy. zakup nowego mebla jest możliwy do wykonania przez gminę.

Miniteatr w Minitece

139 15 tys. zł

Teatrzyk Pacynka działa w Bibliotece Sopockiej w Minitece, czyli naszej Filii dla najmłodszych już ponad 15 lat. Premiery kukiełkowych przedstawień odbywają się dwa razy w miesiącu i gromadzą pełną salę przejętych małych widzów. Chcemy zaprosić dzieci na drugą stronę kurtyny. Oddać im scenę we władanie, ale najpierw zaoferować warsztaty z aktorami, zaprosić na przedstawienia teatru cieni Edukacja teatralna pozwala wychować człowieka wrażliwego na sztukę, a ponadto umożliwia rozwijanie inteligencji dziecka. W teatrze dziecko spotyka się z żywym słowem, co rozwija jego mowę i wzbogaca słownictwo. Bycie widzem kształtuje wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Doświadczenie teatru przez najmłodszych to nie tylko bycie widzem. To również zabawy teatralne, w których dziecko staje się aktorem i autorem. Tego typu aktywność rozwija wyobraźnię i doskonali mowę. Wchodzenie w świat fikcji i umowności, odgrywanie ról, to nie tylko naśladownictwo, ale również próba wyrażenia samych siebie. Chciałybyśmy poszerzyć naszą ofertę teatralną o przedstawienie dzieciom różnorodnych form teatru. Od pacynek, przez marionetki do żywego aktora. Nasza Biblioteka to idealne miejsce, w którym tekst literacki może być przetwarzany i prezentowany na scenie. Dzieci mogłyby zobaczyć różnorodne interpretacje znanych im bajek i na wiele sposobów przeżywać opowiedziane zdarzenia. Teatr może być atrakcyjnym narzędziem pomocnym w rozbudzaniu czytelniczych potrzeb i gustów. Miniteka jest wyposażona w scenę do przedstawień kukiełkowych, którą już wcześniej dostosowałyśmy do przedstawień z udziałem małych aktorów. Dysponujemy tez duża salą na warsztaty wyposażoną w telewizor, wielką tablicę, stoły warsztatowe i krzesła. To dobry potencjał do realizacji takiego zadania, tym bardziej że obie Panie pracujące w Minitece z wielkim powodzeniem prowadzą kukiełkowy Teatrzyk Pacynka, a po każdej premierze warsztaty związane tematycznie z sztuka, którą obejrzały właśnie dzieci. Planujemy zaprosić do współpracy wszystkie sopockie przedszkola i szkoły podstawowe, z którymi doskonale współpracujemy i poinformować o projekcie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Działania w projekcie: Projekt będziemy realizować w czasie roku szkolnego, poza okresem wakacji 1. Zaproszenie różnych teatrów, prezentujących rozmaite formy sceniczne: 1 Teatr żywego aktora Katarynka 2 Teatr cieni 3 Teatr marionetkowy ,,Tęcza” 4 Teatr lalek ,,Pinokio” 5 Teatr czarnego tła 6 Teatrzyk Kamihibayi Agata Półtorak 2. Zatrudnienie profesjonalnych animatorów, scenografów, kostiumolożki, którzy przez okres ok 9 miesięcy poprowadzą z pomocą bibliotekarek warsztaty teatralne np. 1 x w tygodniu. 3. Na zakończenie dzieci wystawią sztukę, pacynkową lub żywego aktora w zależności od możliwości twórczych i aktorskich grupy uczestników projektu Do realizacji projektu poza kosztami honorariów dla aktorów, teatrzyków planujemy zakupić tylko nagłośnienie i prosty zestaw oświetleniowy, materiały plastyczne, biurowe ,fragmenty kostiumów, ubrania ze sklepów z używaną odzieżą, które będziemy przerabiać i dostosowywać do naszych potrzeb tkaniny, materiały niezbędne do warsztatowej części zadania. Projekt adresowany jest do najmłodszych mieszkańców sopotu. w dużym stopniu wpisuje się w element edukacji kulturalnej, która jest niezmiernie ważna w dzisiejszych czasach. miasto sopot w swojej polityce kulturalnej kładzie bardzo duży nacisk na edukację kulturalna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. projekt może być realizowany przez gminę bo wynika z zadań własnych gminy - upowszechniania kultury.

Spacery historyczne

123 6 tys. zł

Organizacja co miesięcznych spacerów historycznych przez Muzeum Sopotu.

Remont i modernizacja ul. Moniuszki

121 535 tys. zł

Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 (wąskiej uliczki) wraz z budową oświetlenia w tej części ulicy Moniuszki i remontem schodów łączących ul. Moniuszki. Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Z ostatnich ustaleń wynikało, że miał on zostać przeprowadzony zaraz po zakończeniu inwestycji remontu Opery Leśnej i zagospodarowywania terenu przy Stawie Nowowiejskiego czyli tzw. Morskiego Oka, o którym mowa jest już od ponad dekady. Pierwsza z wymienionych inwestycji została zakończona w lipcu 2012 roku a jej realizacja ostatecznie zrujnowała stan ulicy Moniuszki ze względu na dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego, który jeździł tamtędy podczas remontu Opery Leśnej i trasy ewakuacyjnej z Opery Leśnej. Natomiast jeśli chodzi o ulice dojazdową do numerów 3,5 i 7, droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan pogorszył się w ostatnim czasie z uwagi na remont zbiornika wody "Wzgórze Trzech Gracji" w lesie pomiędzy ulicami Herberta i Moniuszki. Ulica ta nie jest przystosowana do przejazdu ciężkiego sprzętu. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Na marginesie należy dodać, że Pomnik, który stoi u stóp Wzgórza Olimpijskiego przy ul. Moniuszki poświęcony Żołnierzom Armii Radzieckiej – obrzydliwa betonowa płyta, obsmarowany białą farbą uwłacza godności bohaterów, których ma upamiętniać, nie spełnia żadnej funkcji, której pomnik ma służyć, jest miejscem spotkań miejscowych alkoholików i narkomanów, a swoją szpetotą budzi przerażenie zagranicznych gości, którzy mijają go w drodze do Opery Leśnej (załączona fotografia). Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Mieszkańcy nawet jeśli wiedzą o nierównościach w tym miejscu, mogą o nich zapomnieć lub i tak nie zauważyć ze względu na kompletne ciemności panujące na tej ulicy ze względu na brak jej oświetlenia. Trudno też oczekiwać, aby pieszy miał cały czas spuszczony wzrok i był skoncentrowany na obserwowaniu nawierzchni chodnika. Przemieszczanie się ciemną ulicą jest nie tylko niebezpieczne ze względu na większe zagrożenie przestępczością czy biegającymi zwierzętami domowymi, a także dzikimi. To również zagrożenie uszczerbku na zdrowiu, gdyż przemieszczanie się nierówną, dziurawą drogą w ciemności w najgorszym przypadku może się skończyć wizytą na oddziale urazowym. Brak chodników ze względu na wąskość tej drogi stwarza kolejne niebezpieczeństwo bycia niezauważonym przez kierowców. Wykonanie oświetlenia terenu między budynkami jednorodzinnymi przy ul. Moniuszki jest rzeczą niezbędną do normalnego funkcjonowania, mieszkańcy od zawsze borykają się z brakiem jakiegokolwiek oświetlenia na opisywanej ulicy. Z tego powodu utrudnione jest (a wręcz niemożliwe) poruszanie się po ulicy po zmroku, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. W czasie zimowym, gdy bardzo szybko robi się ciemno wyjście z domu w porze popołudniowej jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Nadmienić należy, że w dwóch posesjach od lat prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu odprowadzane są do miasta wysokie podatki, jednak jak wynika z powyższego opisu prowadzenie działalności jest wręcz niemożliwe ponieważ klienci nie są w stanie w żaden sposób dotrzeć do miejsca prowadzenia działalności. Zamontowanie oświetlenia poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy (miejsce to po zmierzchu jest niebezpieczne o czym może świadczyć m.in. stałe patrolowanie tej okolicy przez policję, można sprawdzić również statystyki interwencji policyjnych mających miejsce w tej dzielnicy). Każdy, kto codziennie musi chodzić taką ulicą, zna wątpliwą przyjemność takiej czynności. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i pojazdów (w tym wypadek śmiertelny), nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Realizacja tego projektu na pewno ułatwi poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia, szczególnej trasy spacerowej mieszkańców i napływających turystów z uwagi na bliskie położenie atrakcji turystycznych takich jak: Opera Leśna, Wieża Widokowa oraz Łysa Góra, a także lokalizacji w tym miejscu restauracji Harnaś i Hotelu Opera. Skoro miasto przywiązuje szczególną uwagę do terenów zielonych to warto by się w końcu zainteresować zapomnianą od lat otuliną parku krajobrazowego, w której usytuowana jest ulica Moniuszki.

Projekt zapobiegania przestępczości oparty na współpracy mieszkańców Sopotu zwany: OCHRONA SĄSIEDZKA.

118 40 tys. zł

Projekt opiera się na zorganizowanych grupach osób cywilnych zajmujących się zapobieganiem przestępczości i wandalizmem w sąsiedztwie. Projekt: OCHRONA SĄSIEDZKA to program redukcji przestępczości oparty na społeczności mieszkańców we współpracy z Policją /Strażą Miejską. Celem projektu jest poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu.W wypadku podejrzenia działalność przestępczej, członkowie są zachęcani do zgłaszania się do władz, ale nie do interweniowania. Główne cele projektu to : • Zminimalizowanie liczby przestępstw, którym można zapobiec. • Zatrzymanie działalności przestępczej, zwiększając prawdopodobieństwo zatrzymania. • Zmniejszenie strachu przed przestępczością. • Zgłaszanie przestępstw i podejrzanych zachowań. • Poprawa poziomu bezpieczeństwa osobistego i domowego dzięki edukacji. • Rozszerzenie zaangażowania programu w szersze inicjatywy bezpieczeństwa społeczności i zapobiegania przestępczości. Strategie poprzez które cel projektu jest osiągany: • Informowanie mieszkańców: Regularne przekazywanie informacji o występowaniu przestępstw na swoim terenie i doradzanie jak skutecznie identyfikować podejrzane osoby i ich działalność. • Zwiększanie świadomości i wiedzy mieszkańców poprzez informowanie mieszkańców o praktycznym bezpieczeństwie osobistym i domowym co umożliwia im lepsze zabezpieczenie domów i zwiększenie bezpieczeństwa osobistego. • Identyfikacja wartościowych artykułów gospodarstwa domowego poprzez ich oznakowanie np. numerem dowodu osobistego. Przedmioty, które są oznakowane i mogą zostać zidentyfikowane, stają się mniej zachęcającym celem dla złodziei. Mniejsze przedmioty, takie jak biżuteria lub przedmioty, których nie można oznaczyć, powinny być sfotografowane np. wzdłuż linijki lub monety, aby wskazać ich rozmiar. • Oznaczanie nieruchomości, ulic i dzielnic logo projektu zniechęca do działań przestępczych na tym obszarze. Program ten wymaga stałych szkoleń, oprogramowania, marketingu, materiałów informacyjnych np. ulotki, naklejki, oznakowanie ulic , dzielnic. Stworzenia logo, materiałów i zbudowanie struktur organizacyjnych. Strony internetowej. Projekt wymaga dofinansowania lokalnej policji i Straży Miejskiej. Przybliżone koszty projektu to około 80.000-100.000,00 zł Projekt może być poddany pod głosowanie jako zadanie dla organizacji poza rządowej w kwocie 40 tys. Ponad to projekt został skierowany do Komisji Bezpieczeństwa.

Animatorzy Zdrowia (ruch+dieta)

89 96 tys. zł

Projekt zakłada zatrudnienie młodych zdolnych studentów wyższych szkół o profilu sportowym, rekreacyjnym lub fizjoterapeutycznym jako ANIMATORÓW ZDROWIA celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z przybliżaniem problemów zdrowego, dietetycznego żywienia 2 x w tygodniu po 4-y godziny na istniejących w Sopocie siłowniach dla okolicznych mieszkańców.Mieszkańcy Sopotu w poprzednich głosowaniach nad projektem stworzenia "siłowni pod chmurką" powiedzieli "A", teraz naszym obowiązkiem jest dla odpowiedniego wykorzystania powstałej infrastruktury rekreacyjnej powiedzieć "B". Nasze siłownie powinny być non stop wykorzystywane. Najwyższy czas, aby zorganizować atrakcyjne grupowe zajęcia, które zachęcą mieszkańców do wspólnego, grupowego zadbania o swoje zdrowie pod okiem prowadzącego animatora. Zajęcia powinny być prowadzone na wszystkich sopockich "siłowniach pod chmurką" bezpłatnie od wiosny do jesieni, co wierzę przyczyni się w przyszłości do mody na wychodzenie z domów i wspólne spotkania sportowo-rekreacyjne już bez trenera. Rzesze Chińczyków w wieku emerytalnym spotykają się codziennie rano w parkach na specyficznych zajęciach ruchowych, również tańcząc i grając w najróżniejsze gry, wspólnie, czynnie zagospodarowując wolny czas i przedłużając swoje życie. Ważnym dopełnieniem animacyjnym spotkań byłaby podstawowa wiedza przekazywana podczas spotkań w tematach zdrowego, mądrego, dietetycznego żywienia. Koszt: 5 (siłowni na powietrzu) x 4 godz. x 8 spotkań (miesiąc) = 160 godzin miesięcznie x 6 miesięcy x 100 zł. = 96 000,00 zł., tj. 19 200 zł. przypada za jedną siłownię. na terenie Sopotu w okresie od maja do końca września organizowane są co roku sportowo-rekreacyjne zajęcia grupowe : joga (park północny), zumba (sopockie błonia). w zajęciach uczestniczy kilkadziesiąt osób.

Licznik rowerzystów

75 20 tys. zł

Ustawienie licznika prezentującego liczbę rowerzystów, którzy poruszają się wzdłuż trasy nadmorskiej.

Remont ulicy Langiewicza

66 540 tys. zł

W tym rejonie Sopotu wszystkie uliczki odchodzące w bok od ulicy Wł. Łokietka oraz Władysława IV zostały wyremontowane tylko ulica Langiewicza pozostała zapomniana.

Wymiana chodnika na ul. Moniuszki

63 630 tys. zł

Wymiana chodnika i latarni przy ul MoniuszkiProjekt możliwy do realizacji. koszt chodnika około 180.000,00, koszt oświetlenia 450.000,00

SOPOCKA STREFA NORDIC WALKING

60 10 tys. zł

Upowszechnienie w Sopocie aktywności NORDIC WALKING dla całych rodzin i na całe życie. Aktywność dla dzieci, osób dorosłych i starszych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób tym zagrożonym - niepełnosprawni, uzależnieni, mniej zamożni. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez wspólne obcowanie. Zaktywizowanie osób starszych : – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dzięki cotygodniowym zajęciom, – kształtowanie zdrowego stylu życia i zainicjowanie regularnej aktywności fizycznej, – wzrost świadomości aktywności fizycznej w środowisku lokalnym, – udział osób bez ograniczeń wiekowych i fizycznych, – edukacja społeczeństwa w świadomej aktywności fizycznej oraz kształtowaniu charakteru dzięki systematycznej pracy, – przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym - przede wszystkim otyłości i nadwadze - uświadomienie społeczeństwa, że Nordic Walking nie jest elitarny i uprawiać go mogą ludzie o różnych zasobach finansowych i statusie społecznym. Na zajęciach każdy jest równy. "SOPOCKA STREFA NORDIC WALKING" jest kompleksowym projektem mającym na celu zaktywizowanie osób zagrożonych syndromem metabolicznym oraz chorobami układu krążenia, ale nie tylko zależy nam na rówież na całych rodzinach. Głównym założeniami projektu są: a/ przeprowadzenie cyklu zajęć Nordic Walking w kilku miejscach SOPOTU w istniejącej infrastrukturze outdoorowej ( stadion lekkoatletyczny SKLA, siłownie na świeżym powietrzu, parki, lasy, orliki, plaża sopocka.....). b) w każym miejscu proponujemy 1 osobę prowadzącą zajęcia, będącą certyfikowanym instruktorem Polskiej Federacji Nordic Walking. c) zapewnienie profesjonlnych kijków do uprawiania tej dyscypliny, d) baner informujący o miejscu spotkań wraz z nr kontaktowym do osoby prowadzącej zajęcia, e) wyznaczenie ścieżek treningowych, f) przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu raz w miesiącu. Adresatami zajęć są zarówno mężczyźni jak i kobiety bez ograniczeń ze względu na wiek, stopień sprawności i wydolności fizycznej. Zajęcia będą trwały maksymalnie 1godz 30 min.. Promocją bezpośrednią zajęć będzie wywieszenie baneru reklamującego zajęcia na terenie stadionu lekkoatletycznego orlika/ośrodka, gdzie mają odbywać się oraz sprawozdanie fotograficzne z wykonanych zajęć i umieszczeniu na stronie lub facebook. Zakładane rezultaty realizacji zadania: – podniesienie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa związanej z chorobami cywilizacyjnymi, zaktywizowanie osób nie uprawiających sportu wcale, oraz osób podejmujących aktywność fizyczną sporadycznie do regularnego uprawiania sportu – utrwalanie postaw aktywności fizycznej przez zaangażowanie w działalność szkółek NW – zintegrowanie społeczeństwa nieaktywnego – nowe znajomości – zmotywowanie osób do spotykania się z innymi uczestnikami – wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie i o zdrowie innych – przedstawienie rodzinnej aktywności fizycznej jako wspaniałej zabawy – Nordic Walking jako moda – przedstawienie aktywności jaką jest Nordic Walking jako bezpiecznej i atrakcyjnej aktywności, prewencja urazów osób starszych na skutek upadków dzięki podpieraniu się kijami.

Wakacyjne Spacery z Biblioteką Sopocką

56 6 tys. zł

Zapraszamy na literackie, filmowe i fotograficzne spacery po Sopocie. Wraz z nadejściem lata stworzymy dla Państwa scenariusze spacerów po magicznych zakątkach Sopotu. Odsłonimy tajemnice, zapomniane zakątki, filmowe plenery. Powędrujemy razem śladami realizowanych w mieście seriali, przejdziemy się trasami związanymi z literaturą i muzyką, podążymy za artystami i ich inspiracjami, próbując odkryć je na nowo. Jedno jest pewne, nie będziemy się nudzić! A tym, dla których spacer to za mało, proponujemy wzięcie udziału w naszych grach miejskich z ekologią i fantastyką w tle. Zaintrygowani? Znakomicie! Zagłosujcie na nas! Odbiorcy projektu – mieszkańcy Sopotu Projekt ten jest ofertą kulturalną na okres letni. projekt wpisuje się w zadanie upowszechniania kultury wśród mieszkańców miasta.

Literacka kąpiel

52 6 tys. zł

Kulturalny Sopot emanuje literaturą przez cały rok. Jednak podczas wakacji niezbyt chętnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych we wnętrzach bibliotek. Stąd pomysł, by biblioteka wyszła do mieszkańców i turystów. Od 1,5 roku w Sopotece prowadzimy Czytania Performatywne, cieszące się z miesiąca na miesiąc coraz większym powodzeniem. Eksperyment w trakcie Narodowego czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, kiedy to uczestnicy na wyścigi przejmowali mikrofon i książki i z radością czytali ulubione fragmenty prozy, uzmysłowił nam, że mieszkańcy Sopotu lubią słuchać dobrej literatury. Tym razem znajda nas na plaży, a my zadbamy o promocję także dla turystów w licznych pensjonatach, hotelach i restauracjach, tak by i oni mogli nas znaleźć. Czytania prowadzić będą pracujący w Sopotece Bibliotekarze Tomasz Olczak i Karolina Osowska oraz wolontariusze. Planujemy stroje i przebrania dopasowane do prezentowanych bohaterów książek. Działania w projekcie 1. Działania Promocyjne oraz ankiety badające preferencje czytelnicze na wakacje 2. Przygotowanie wyposażenia stoiska plażowego - zamówienie parasola i leżaków z logo Sopotu, Biblioteki Sopockiej i nazwą projektu, która sama w sobie wywołuje uśmiech na twarzy 3. Ustalenie harmonogramu i stałych dni czytań (dwa lub trzy razy w tygodniu) 4. Czytania plażowe w okresie od połowa czerwca – koniec sierpnia Koszty w projekcie – wynagrodzenie dla osób czytających, jeżeli będą występować poza godzinami pracy (co jest prawdopodobne z uwagi na sezon urlopowy i ewentualnie nieprzewidziane nieobecności), zakup parasola, leżaków i tytułowego parawanu, zakup prostego przenośnego zestawu nagłaśniającego, koszty promocji Projekt może być realizowany przez gminę. projekt proponuje promocję literatury i promocję czytelnictwa w okresie letnich wakacji szkolnych.

Walkman - Minifestwal Muzyczny w Bibliotece

46 55 tys. zł

Cykl spotkań z muzyką w roli głównej. Do wystąpienia na scenach Sopoteki i filii Broadway na Brodwinie zaprosimy znanych muzyków z Trójmiasta i okolic. Ich głośne nazwiska zgromadzą oddaną publiczność , a tym samym zapewnią ją również młodym twórcom, którzy poprzedzać będą występy sław. W ramach projektu zaprosimy na czytania poezji i prozy z jazzowym tłem oraz otwarte warsztaty Położony w centrum Trójmiasta Sopot z tradycją sceny muzycznej, Opery Leśnej i licznych muzycznych Festiwali jest doskonałym miejscem do budowania potencjału w środowisku młodych twórców. Sopoteka wyposażenia w sprzęt i zaangażowanie pracowników jest miejscem, które daje nieograniczone możliwości dla aktywności twórczej. Chcemy to połączyć. Otworzyć się na młode zespoły, szukające miejsca dla prezentacji swoich dokonań. Konfrontacja z sławnymi, doświadczonymi starszymi kolegami, możliwość pracy warsztatowej, przestrzeń do pracy nad promocją swojej twórczości oto co proponujemy. Działania w projekcie: 8 koncertów poprzedzonych suportem młodych twórców, połączonych z dyskusjami z publicznością 8 warsztatów wokalnych 8 warsztatów muzycznych Udostępnienie przestrzeni do warsztatów i prób do koncertów w Filii Broadway na Brodwinie Udostępnienie wyposażenia Sopoteki do przygotowania promocji występów Niezbędne koszty honoraria twórców, zakup materiałów do warsztatowej części zadania, dodatkowych dwóch mikrofonów i statywów do nich, aparatu fotograficznego z możliwością rejestracji filmów, systemu oświetlenia małej sceny do Sopoteki. Projekt zakłada stworzenie oferty dla młodych muzyków, którzy mieliby szansę tworzyć. poprzez stworzenie oferty warsztatowej i możliwości pokazania się przed publicznością dzięki koncertom młodzi muzycy mają szansę się rozwijać. zadanie może być realizowane przez gminę, gdyż jest z zakresu upowszechniania kultury.

Projekt „Mewa Sopocianka”

46 250 tys. zł

Projekt Mewa Sopocianka zakłada rozmieszczenie w przestrzeni miasta Sopotu kilkudziesięciu mosiężnych figurek Mewy, nawiązującej do symbolu pojawiającego się w herbie Sopotu. Mewę Sopociankę będzie można znaleźć w miejscach ważnych dla Sopotu z powodów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych. Chcemy pokazać wszystkie, nie tylko najbardziej oczywiste miejsca, o których często ciężko znaleźć choćby wzmiankę w Internecie, który jest przecież obecnie najbardziej popularnym źródłem informacji o odwiedzanym miejscu. Informacje o rozmieszczeniu figurek można będzie znaleźć na mapach dostępnych w wielu punktach usługowych i informacyjnych miasta, oraz w aplikacji mobilnej. Aplikacja będzie posiadała kilka trybów zwiedzania i funkcji:  Najbliższa Mewa – wyszukiwanie najbliższej Mewy i wyznaczanie trasy prowadzącej do niej,  Wybrana Mewa – wyznaczanie trasy do wybranej Mewy,  Trasa zielona/niebieska/pomarańczowa – trasy łączące Mewy o podobnej tematyce np. kulturalna (Opera Leśna, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże itp.), tropem słynnych mieszkańców (dom Herberta, dom Fleszarowej Muskat) itd.  Kompendium wiedzy – opis lokalizacji zamieszkałej przez daną Mewę – informacje o miejscu, znaczenie historyczne, ciekawostki z nim związane.  Odwiedzone, ulubione – możliwość oznaczania odwiedzonych już miejsc, oceniania ich, dodawania do listy Ulubionych. Dla najmłodszych sopocian oraz odwiedzających to miasto turystów, którzy jeszcze nie korzystają z urządzeń mobilnych powstaną także książeczki, w których Mewa Podróżniczka opowie o historii, faunie i florze Sopotu, zachęci do oznaczania odwiedzonych miejsc na schematycznej mapie – kolorowance. Książeczki będą dostępne online w wersji do druku, oraz informacji turystycznej czy miejskich instytucjach. Projekt Mewa Sopocianka będzie służył mieszkańcom w każdym wieku. W przystępny sposób będą oni mogli lepiej poznać własne miasto, jego historię i ważne punkty szukając kolejno wszystkich Mew. Może on też być punktem wyjściowym do organizowania gier miejskich dla dzieci i młodzieży czy wycieczek klasowych wybranym szlakiem. Mewy będą także ciekawą atrakcją turystyczną, która pokaże odwiedzającym miasto, że Sopot to nie tylko plaża i „Monciak” oraz będzie dobrym sposobem do spędzania chłodniejszych dni w atrakcyjny i aktywny sposób. Poniżej prezentujemy proponowane przez nas lokalizacje dla Mew. Zaletą projektu jest także możliwość stopniowej rozbudowy sieci figurek na przykład przy okazji kolejnych inwestycji miejskich.  Barometr  Dom Herberta  Dom S. Fleszarowej Muskat  Dworek Młynarza  Dworek Sierakowskich  Grand Hotel  Grodzisko  Grzybek inhalacyjny  Hipodrom  Kościoły: Zbawiciela, św. Jerzego  Krzywy Domek  Latarnia Morska  Łazienki Południowe  Molo  Muzeum Sopotu  Opera Leśna  Państwowa Galeria Sztuki  Park Północny  Plac Zdrojowy  Ratusz  Rybacka Kapliczka  Rzeźba Rybak na Linie  Scena Kameralna Teatru Wybrzeże  Zakład Balneologiczny

KARNAWAŁ – “SOPOT WITA LATO”

35 50 tys. zł

Wielu ludzi z sentymentem wspomina uroczystości pierwszomajowe z poprzedniej epoki. Odrzucając warstwę polityczną, pochody, orkiestry, muzyka mają w sobie walor radosnej ceremonii. Wiedzą o tym organizatorzy festiwalu w Rio de Janeiro, czy innych miastach na całym świecie. Parady i świętowanie odpowiadają głębokiej psychologicznej potrzebie homo ludens. Proponuję zorganizować doroczną imprezę pod nazwą „SOPOT WITA LATO“. Może to być forma radosnego tłumnego pochodu przez środek miasta do mola z udziałem orkiestr, tancerek w kolorowych strojach, przebierańców, np. maszerującego Neptuna, piratów, wieloryba, rekinów, mew, balonów i wszędzie obecnej muzyki. Festiwal powitania lata zgromadzi tysiące mieszkańców i turystów, przypłyną żeglarze. Kulminacją uroczystości może być złożenie ofiary Neptunowi, który przekaże plażowiczom klucze do Morza. 2. Organizatorzy parady Organizatorem powinien być Urząd Miejski – Wydział Kultury lub powołany sztab związany z promocją miasta. Współorganizatorami powinna być Bałtycka Agencja Artystyczna i inne agendy wraz z prywatnymi osobami reprezentującymi branże turystyczną, kulturalną, gastronomiczną. 3. Trasa parady Trasa mogłaby zaczynać się na Placu Konstytucji 3. Maja, w parku przy ul. Kościuszki, lub na polach Wyścigów konnych. Koniec trasy to Molo, gdzie mogły by się odbywać towarzyszące imprezy. 4. Program ideowy Celem parady byłaby promocja miasta. W sferze ideowej parada może być postrzegana jako identyfikacja miasta w wymiarze radości, rozrywki wolnej od patosu i polityki. Pan Prezydent Jacek Karnowski mógłby złożyć raport Neptunowi na temat rozwoju miasta. Projekt stanowi ofertę wydarzenia kulturalnego i może być realizowany przez gminę. takie wydarzenie mogłoby się wpisać w kalendarz miejskich wydarzeń kulturalnych. odbiorcą tego projektu będą mieszkańcy miasta ale również turyści. miasto sopot od lat organizuje sopocką majówkę, która w programie całego wydarzenia bardzo często wykorzystuje elementy opisane w niniejszym projekcie, takie jak na przykład: parada czy kolorowy performance.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy TVP 3 Gdańsk

8 20 tys. zł

Warsztaty telewizyjne to szansa dla Sopocian, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie dziennikarstwa telewizyjnego. TVP 3 Gdańsk to jedyna profesjonalna, publiczna stacja telewizyjna która dedykuje magazyn cykliczny poświęcony naszemu miastu. Projekt możliwy do poddania pod głosowanie wyłącznie jako zadanie przeprowadzone w konkursie ofert bez wskazania podmiotu realizującego zadanie. Konieczna zmiana tytułu wniosku przy poddaniu pod głosowanie.

Projekty dodatkowe

Duży plac zabaw na sopockiej plaży na wysokości Hotelu Chińskiego

783 500 tys. zł

Na sopockiej plaży po stronie południowej od Molo, brakuje placu zabaw dla dzieci. Plac taki działa przy wejściu nr 15 i jest bardzo chętnie odwiedzany przez rodziny z dziećmi. Podobny powinien znaleźć się właśnie na wybranym odcinku pomiędzy Molo a granicą z Gdańskiem. Poszczególne elementy / zabawki powinny być wykonane w ten sposób, ab wpisać się w charakter plaży (podobnie jak przy wejściu nr 15). Niektóre mogłyby być związane również z zabawami wodnymi. Miejsce powinno być tak zagospodarowane, aby mogło służyć dzieciom w różnym wieku. Ponieważ Sopot odwiedzany jest latem bardzo często przez rodziny z dziećmi, które oczywiście chętnie korzystają z plaży, takie miejsce stałoby się na pewno bardzo popularne i przyczyniło się do rozwoju oferty dla tej grupy turystów. Również mieszkańcy z całą pewnością chętnie korzystaliby z takiego miejsca nie tylko w sezonie. W Sopocie mamy spory wybór placów zabaw, ale takimi na plaży mało które miasto może się pochwalić. Z całą pewnością takie miejsce byłoby uzupełnieniem Miasto zaplanowało kolejny duży plac zabaw na sopockiej plaży na wysokości Hotelu Chińskiego i obecnie stara się pozyskać w tym celu środki zewnętrzne. Ponieważ do czasu głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim nie otrzymamy gwarancji na pozyskanie środków komisja postanowiła poddać pod głosowanie wnioski dotyczące ustawienia placu zabaw na plaży (nr. 3, 36 i 231) i poddając pod głosowanie przygotowany projekt. Jeśli projekt uzyska finansowanie zewnętrzne środki z budżetu obywatelskiego zostaną zsumowane z otrzymaną dotacją i wybudowany zostanie plac zabaw za większą kwotę (zamówione zostanie więcej zabawek lub częściowo zostaną zamienione na droższe), jeśli projekt nie uzyska dofinansowania środki z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone na zrealizowanie projektu w obecnym kształcie.

Projekty niewydrukowane na kartach do głosowania

Sprzątanie lasów komunalnych.

20 tys. zł

Przeznaczenie dodatkowych pieniędzy dla przedsiębiorstwa komunalnego ZDiZ, które umożliwią regularne sprzątanie terenów leśnych należących do Miasta. W ramach tego zadania należy wydzielić wystarczające środki finansowe, które pozwolą Zarządowi Dróg i Zieleni na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu. Działania te powinny polegać na częstszej kontroli czystości lasów (wzdłuż ścieżek oraz poza nimi) i w razie konieczności usuwaniu śmieci (chodzi o bieżące sprzątanie butelek, worków foliowych i innych pozostałości). Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są zdecydowanie niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są sprzątane wystarczająco często i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami. Stan weryfikacji: Wnioskodawca wycofał projekt

Prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie

250 tys. zł

Remont punktów wody – udrożenienie odpływów, wykonanie obudowy studzienek, wykonanie stałych, estetycznych osłon śmietnikowych, ułożenie kostki drogowej na głównych alejkach, zatrudnienie firmy sprzątającej i wywożącej liście z głównych traktów cmentarza przynajmniej dwa razy w roku. Cmentarz komunalny służy mieszkańcom Sopotu, a jego zagospodarowanie, dbałość o infrastrukturę, porządek, stanowi jedną z wizytówek miasta, jako jednego z terenów wyróżniających się swoim charakterem i należnym mu szacunkiem. Remont punktów poboru wody jest konieczny z uwagi na całkowicie niedrożne odpływy, prowizoryczne krany, nieestetyczne obudowy naziemne z kręgów betonowych, które można zastąpić np. studzienkami z kamienia. Śmietniki zbite z desek, stawiane są w przypadkowych miejscach na nierównym podłożu, bardzo rzadko są opróżniane, śmieci wysypują się. Wykonanie stałych, estetycznych drewnianych (las) osłon śmietnikowych na wyrównanym podłożu, w których stałyby śmietniki (niekoniecznie drewniane, łatwe do wyniesienia), nie tylko poprawiłoby wizerunek cmentarza, ale zapobiegłoby wywiewaniu liści i drobniejszych śmieci. Główne alejki cmentarza są w większości (poza prowadzącymi do części AK) gruntowe. Podłoże gliniaste oraz zróżnicowany wysokościowo teren, powodują po każdym większym deszczu spływ błota razem z zalegającymi liśćmi, które nigdy nie są sprzątane. Poza względami estetycznymi, jest to utrudnienie dla odwiedzających i sprzątających swoje groby, którzy nie tylko poruszają się w błocie, ale w przypadku grobów położonych przy samej alejce głównej, muszą odrzucać glinę, która je zanieczyszcza (np. grób mojego męża). O ile do obowiązków Zarządu Cmentarza nie należy sprzątanie głównych ciągów pieszo-jezdnych (głównie dot. liści), należy zatrudnić firmę sprzątającą. W przeciwnym przypadku należy skutecznie wyegzekwować od zarządcy wywiązywanie się z tego obowiązku. Od 24 lat (regularnie bywam na cmentarzu) alejki nigdy nie były zagrabione i liście wywiezione.

Okręg I

Ustawienie zespołu zabawek w lasku Karlikowskim obok ścieżki nadmorskiej

433 1B 160 tys. zł

Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek w kształcie nawiązującym do zamku. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany z naturalnych materiałów, wyposażony w zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na na podłożu piaskowym. Projekt do realizacji oprócz ustawienia urządzeń niezbędne jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej - pola piaskowego, ogrodzenia wokół placu - z furtkami 3 wejścia od strony lasku, od strony al Wojska Polskiego oraz do strony ciągu pieszo jezdnego. pozostaje pytanie czy teren nie jest rozważany do oddania w dzierżawę.

Remont schodów od ul Lipowej w dół do ul Sobieskiego

349 1B 500 tys. zł

Są to jedne z najpiękniejszych, monumentalnych schodów, których świetność dawno już minęła, są w co raz to gorszym stanie i z roku na rok niszczeją mimo prób ich zabezpieczenia. Ich piękno razem z więczącymi je lampami byłaby pięknym zamknięciem wyjątkowo pięknej ul. Lipowej. Realizacja projektu zakłada w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji technicznej gdyż tylko na jej podstawie jest możliwa wycena tej inwestycji. Wycena dotyczy kosztów dokumentacji konserwatorskiej i technicznej. Całość może przekroczyć 2 mln zł. Proponujemy poddanie pod głosowanie sporządzenia dokumentacji.

Remont nawierzchni odcinka ul. Jana III Sobieskiego

od ul. Pułaskiego do ul. Chopina

325 1B 480 tys. zł

Remont ulicy oraz zagospodarowanie miejsc parkingowych dla mieszkańców w tej strefie. Odcinek ul. Jana III Sobieskiego jest jednym z niewielu ulic w centrum, którym potrzeba generalnego remontu nawierzchni. Ilość dziur na drodze powoduje wiele problemów kierowcom jak i często poruszającym się tam rowerzystą. Sezon w naszym mieście jest problematyczny pod względem parkowania turyści chcący parkować blisko centrum stają gdzie i jak popadnie, za co często płacić muszą mieszkańcy (blokady, mandaty za złe parkowanie), którzy nie mają gdzie zaparkować i ich jedyną deską ratunku jest złamanie przepisów. Wydzielenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ułatwiłoby znacznie komfort poruszania się tym bardziej, że poza sezonem widać niewielką ilość samochodów zaparkowaną na naszych ulicach tj. Sobieskiego oraz Pułaskiego. Remont nawierzchni mógłby zaowocować w wydłużenie alejki rowerowej, których w Sopocie wciąż brakuje a przy wzroście stacji rowerowych byłoby miło przyjęte przez rowerzystów. Główne założenia: -Remont nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego -Wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców -Przedłużenie ścieżki rowerowej. Projekt ma posłużyć mieszkańcom ul. Jana III Sobieskiego, ul. Pułaskiego, turystą oraz rowerzystom.

Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa

299 1A 30 tys. zł

Organizacja zajęć gimnastyka i rehabilitacja kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu Są już organizowane zajęcia tego typu w ramach domów sąsiedzkich. zajęcia pod nazwa "zdrowy kręgosłup" obywają się raz w tygodniu w każdym z trzech domów sąsiedzkich: - w domu sąsiedzkim "potok" - w domu sąsiedzkim "broadway" - w domu pomocy społecznej

Remont sięgacza Książąt Pomorskich

270 1B 270 tys. zł 500 tys. zł

Droga miejska i chodnik biegnące wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Książąt Pomorskich 13 i 15 zniszczone przez ciężkie samochody ZOM-u odbierające nieczystości ze śmietników umieszczonych za budynkiem. Droga opadła wraz z chodnikiem tworząc równie pochyłą. Opadająca droga jest przyczyną niszczenia instalacji sanitarnej przez instalację burzową. Zimą chodnik stwarza niebezpieczeństwo upadków. Należy zdjąć chodnik i nawierzchnie drogi asfaltowe umocnić, utwardzić aby udźwignęły ciężar śmieciarek a następnie położyć asfalt na drogę a płyty na chodnik. Projekt będzie służył mieszkańcom ul. Książąt Pomorskich 13, 15, 17,19 od których ZOM odbiera nieczystości. Droga stwarza duże niebezpieczeństwo upadków w okresie zimowym. Do tego z powodu słabego podłoża opadanie drogi dwukrotnie było przyczyną zniszczenia naszej instalacji sanitarnej przez instalację burzową naszego osiedla. Remont obu instalacji wykonany był przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Sopocie przy udziale Miasta Sopotu. Obecnie zbudowane wówczas pokrywy zaczynają wystawać ponad poziom drogi. Chodnik z kolei odchodzi od budynku powodując przenikanie deszczówki do fundamentów i izolacji pionowej budynku co powoduje pojawianie się wody w piwnicach od strony ulicy.

Renowacja terenów zielonych oraz boiska tartanowego przy Zespole Szkół Nr 1 na ul. Książąt Pomorskich

257 1B 300 tys. zł

Projekt dotyczy wymiany bramek, rewitalizacji terenu wokół boiska i przed budynkiem szkoły w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z niego mieszkańcom orazwymiany nawierzchni tartanowej boiska znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie przy ul. Książąt Pomorskich 16-18, Boisko jest miejscem ogólnodostępnym i wymaga przystosowania do aktywnego spędzania wolnego czasu. Boisko to od wielu lat służy uczniom szkoły, ale jest też dostępne dla mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z niego osobom niezbędne jest także zabezpieczenie terenu boiska piłkochwytami, co zapobiegnie wpadaniu piłki na dach przybudówki i tym samym zniweluje zagrożenie dla korzystających z niego mieszkańców, którzy nierzadko wspinają się po rynnie na wspomniany dach, aby odzyskać piłkę. Ogrodzenie boiska ochroni także jego nawierzchnię przed wjeżdżającymi na nią samochodami i rowerami. Dodatkowe zainstalowanie oświetlenia pozwoli na dłuższe korzystanie z rekreacji na terenie boiska, szczególnie w okresie jesiennym przez mieszkańców dzielnicy. Aby miejsce to stało się przyjazne dla uczniów i mieszkańców, należy także zrewitalizować teren zielony wokół boiska poprzez utwardzenie wjazdu dla samochodów oraz miejsc postojowych z uwzględnieniem zachowania jak największej ilości zieleni oraz ławek dla opiekunów bawiących się i grających na boisku dzieci. Dla poprawy wizerunku miasta w oczach turystów i okolicznych mieszkańców wskazana jest rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem szkoły od strony ulicy Książąt Pomorskich. Teren ten jest zapadnięty, trawniki zniszczone, krzewy i drzewa wymagają wymiany. Zakres prac w tej dziedzinie objąłby wyrównanie terenu, wymianę krawężników, ułożenie opaski ochronnej z kostki betonowej przy murze szkoły, założenie nowych trawników oraz obsadzenie krzewami.

Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

252 1B 500 tys. zł

Projekt ma na celu przywrócenie walorów estetycznych fragmentu Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. Teren od strony południowej ograniczony był terenem ochronnym gazowni, która oddała przed laty część swojego terenu, powiększając w ten sposób park. Celem jest przywrócenie walorów estetycznych ocalałej części parku oraz całemu parkowi. Lasek Karlikowski jest ważnym historycznie elementem nadmorskiego krajobrazu Sopotu, pozostałością większego niegdyś areału leśnego, który rozciągał się w rejonie pl. Rybaków i sąsiadujących z nim ulic. Lasek Karlikowski już w XIX był miejscem spacerów, spotkań towarzyskich. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. zaczęło w pobliże i na teren Lasku wkraczać budownictwo ze szkodą dla zadrzewienia. W 1903 padła spora ilość sosen w związku z budową gazowni. Ważne jest, aby ocalałej części parku od strony gazowni przywrócić walory estetyczne. Należy: 1. Usunąć fragmenty płotu i podmurówki, 2. Uporządkować roślinność (krzewy i drzewka owocowe, trawa) 3. Wstawić ławki, 4. Wstawić kilka lamp dla poprawy bezpieczeństwa, 5. Wytyczyć ścieżki 6. Dostawić kosze na śmieci i psie kupy. Nadrzędnym celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie tej części parku, z zachowaniem jego naturalnego charakteru. Cała dzielnica Karlikowo znacznie podwyższyła swój standard. Oprócz istniejących hoteli i restauracji miasto inwestuje w obszar poprzez rewitalizację Błoni, budowę zbiornika retencyjnego Okrzei. Powstają nowe inwestycje, planowana jest budowa kliniki. W przyszłości powstaną nowe obiekty na terenie po byłej gazowni, więc park będzie stanowił ozdobę tej części miasta

Przebudowa schodów Winieckiego Westerplatte

235 1A 350 tys. zł

Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni schodów prowadzących z ul.Winieckiego do ul.Obrońców Westerplatte znajdujących się w pobliskim jarze, co pozwoli doprowadzić je do stanu wyremontowanych sąsiednich ciągów schodów znajdujących się w pobliskim jarze. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo.

trampoliny na placu zabaw przy Dworku Sierakowskich

210 1A i B 150 tys. zł

Budowa nowoczesnych, bezpiecznych trampolin (typu SB-TR-003) dla dzieci w wieku do 10 lat - bezpieczna zabawa zachęcająca dzieci do ruchu.

ul. Haffnera między Kubacza i BMC- strefa piesza

184 1A 500 tys. zł

ul. Haffnera między Kubacza i BMC- strefa piesza 500 tys zł

Bezpieczne stojaki rowerowe na plaży

175 1B 50 tys. zł

Projekt zakłada montaż bezpiecznych stojaków rowerowych na plaży w pobliżu wejść, podobnie jak jest to zrobione w Gdańsku. Dzięki temu osoba wypoczywająca na plaży widzi swój rower i nie boi się o jego bezpieczeństwo.

Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

171 1B 198 tys. zł

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania. Bliskość morza dodatkowo wpływa na użytkowanie tego ciągu pieszego przez licznych turystów przybywających w sezonie do Sopotu. Zarówno im jak i okolicznym mieszkańcom ułatwi to poruszanie się i zwiększy jego bezpieczeństwo.

Rewaloryzacja zieleni na Placu Rybaków

158 1B 180 tys. zł

Plac Rybaków jest ciekawym miejscem – jednak zieleń jest zaniedbana i nie jest zabezpieczona przed parkującymi samochodami. To miejsce ma duże znaczenie historyczne i powinno być reprezentacyjne.

Pracownia dla matek

136 1A 40 tys. zł

Pomysł zrodził się z przemyśleń sopockich mam, którym brakuje inicjatyw, które pozwolą je zaktywizować do wyjścia z domu i uczestniczenia w życiu miasta mimo opieki nad dziećmi. Ideą jest stworzenie lokalnej społeczności matek, które podzielą się swoimi doświadczeniami, wyruszą na wspólny spacer, zorganizują warsztat lub po prostu spotkają się na kawę. Projekt zakłada stworzenie fizycznego miejsca przystosowanego do dzieci, gdzie można byłoby swobodnie realizować wyżej wymienione aktywności. Założenia: Wyznaczenie miejsca dla matek i przystosowanie go do ich potrzeb: (sala do ćwiczeń, meble, zabawki, stoły, rzutnik, pomoce do ćwiczeń, kuchnia) Dla kogo: Projekt ma służyć młodym matkom, które pozostają w domu z dziećmi, a które nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta ze względu na brak udogodnień (brak zadaszonych placów zabaw, przystosowanych restauracji i kawiarni, zajęć ruchowych dla matek, które chcą wrócić do formy, ale nie mają z kim zostawić dziecka, grup wsparcia, wykładów i wielu innych). Dla realizacji projektu istotne jest znalezienie odpowiedniego lokalu, który spełnił by warunki dla zorganizowania takiej pracowni. w zasobach miejskich może brakować odpowiedniego lokalu. projekt może być realizowany przez gminę pod warunkiem znalezienia odpowiedniego miejsca na tego rodzaju działania. projekt jest z zakresu spraw społecznych.

Modernizacja i ustawienie dodatkowych instalacji na placu zabaw przy ul. Czyżewskiego

134 1B 110 700 zł

Plac zabaw przy ul. Czyżewskiego w Sopocie znajduje się w miejscu, które często jest odwiedzane przez dzieci - zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i w roku szkolnym. Plac ten jest w nienajgorszym stanie, lecz uważamy, że przydałyby się tu pewne zmiany. Przede wszystkim warto wymienić nawierzchnię np. na taką, jaka jest na boisku obok, tak by utrzymanie czystości było łatwiejsze. Pragniemy by na placu zabaw stanęły indywidualne huśtawki, system drabinek większy od obecnego, ścianka do wspinaczki czy też małpi gaj. Plac zabaw po modernizacji, tak jak i obecnie, będzie służył dzieciom wraz z rodzicami. Plac jest za mały na urządzenia typu małpi gaj itp; wymiana nawierzchni na całości bardzo kosztowna - ok 150 zł/m2 netto - minimum - przy pow placu 400 m2 - koszt nawierzchni 60000 netto plus wszystkie roboty towarzyszące - min 30000 netto.

Budowa chodnika przy Niepodległości

106 1A 55 tys. zł

Budowa chodnika w miejscu przedeptu wzdłuż Al. Niepodległości od strony wjazdu do Sopotu od strony Gdyni

Plac + schody prowadzące z ul.Sępiej do Parku Północnego

79 1A 140 tys. zł

Projekt zakłada przebudowę schodów na odcinku od ul. Sępiej do małego placyku w Parku Północnym wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem tego placu. Aktualnie plac posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych i tylko jedną ławeczkę.

Mapping 3D na budynku Sfinksa

76 1A 30 tys. zł

Chcielibyśmy ożywić budynek sopockiego Sfinksa w okresie wakacyjnym. Codziennie od 01.07 do 31.08 po zmroku przez 30 minut budynek zmieniałby się w obiekt artystyczny. Na jego murach chcielibyśmy wyświetlać specjalnie przygotowane animacje połączone z dźwiękiem. Całość tworzyłaby surrealistyczną opowieść.To doskonała szansa na stworzenie stałej atrakcji dla całych rodzin i ożywienie naszego Parku. Założeniem projektu jest ożywienie i animacja przestrzeni Parku Północnego w Sopocie. Stworzenie całkowicie nowej atrakcji dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. W miesiącach lipcu i sierpniu codziennie po zmroku przez 30 minut realizowana byłaby projekcja audio wizualna na murach legendarnego miejskiego budynku przy ul. Mamuszki 1, w którym mieści się Sfinks. Całość projektu realizowana byłaby przy współpracy z Fundacją Sfinks i klubem Sfinks700. Podmioty te pomogłyby w zadbaniu o odpowiednią jakość pokazu i skompletowanie całości projektu. Podobne realizacje miały już miejsce w tej przestrzeni w formie jednorazowych wernisaży. Wcześniejsze pokazy zostały bardzo dobrze odebrane, stąd pomysł na realizację stałej projekcji jako nowej atrakcji w mieście (Zdjęcia w załączniku). Do realizacji projektu potrzebne jest stworzenie animacji z dźwiękiem i muzyką. Wynajęcie sprzętu na okres trwania projektu i jego codzienna obsługa przez 2 miesiące.

Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego

76 1A 115 tys. zł

Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego do koryta otwartego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż koryta otwartego potoku – częściowo objęte koncepcją P.Kujawskiego dot. ochrony walorów przyrodniczych

Budowa zatok postojowych przy ul. Sępiej

58 1A 210 tys. zł

Nowe miejsca postojowe pozwolą zagospodarować pobocze, które w chwili obecnej jest parkingiem gruntowym.

Modernizacja ul.Emilii Plater

przy budynkach nr 20-32

41 1B 325 tys. zł

Odcinek ul. Emilii Plater przy budynkach nr 20-32 posiada zniszczoną i bardzo nierówną nawierzchnię z asfaltobetonu. Przebudowa tego obszaru pozwoliłaby na zwiększenie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa.

Wymiana nawierzchni i latarń ulicy Jarosława Dąbrowskiego

1B 100 tys. zł

Proponuję wymianę nawierzchni asfaltowej oraz latarń w ciągu ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Stan nawierzchni od lat wymaga wymiany a latarnie słabo oświetlają ulicę.

Okręg II

Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia

373 2A 400 tys. zł

Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu – m.in. wykonanie przejścia dla pieszych z ul. Władysława IV do ul. 3 Maja przy SP nr 8,

Wykonanie nowego ciągu pieszego na długości trzech pawilonów 700, 702, 712 Al. Niepodległości

312 2B 435 tys. zł

Mieszkańcy osiedla NSM Sopot Dolny przy Al. Niepodległości wnoszą do Budżetu Obywatelskiego o wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pawilonów przy Al. Niepodległości 700, 702, 712. W chwili obecnej ciąg ten jest zdewastowany i niebezpieczny dla mieszkańców. Projekt możliwy do realizacji. Chodniki położone częściowo na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, realizacja projektu będzie wymagała współudziału spółdzielni w kosztach.

Wyprofilowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka od ul. Polnej do końca osiedla Parkur

od ul. Polnej do końca osiedla Parkur

270 2A 350 tys. zł

Niektóre Drogi Dla Rowerów powinny ulec likwidacji, np. odcinek DDR wzdłuż ulicy Kościuszki, odcinek wzdłuż ul. Łokietka prowadzący chodnikiem (pozostały od ul. Polnej do końca osiedla Parkur należy przeprojektować i poprawić profilowanie drogi zwłaszcza na wyjazdach z posesji).Całość DDR powinna być poddana ocenie w formie konsultacji korzystających z nich mieszkańców Drogi dla Rowerów powinny umożliwiać jak najszybszą możliwość dotarcia z punktu A do punktu B. Konieczność korzystania ze źle zaprojektowanych DDR wydłuża niepotrzebnie trasę i skutecznie zniechęca do komunikacji rowerowej. Środki zaoszczędzone na braku konieczności utrzymania zbędnych DDR powinny być przeznaczone na edukację mieszkańców z zakresu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.Projekt został zweryfikowany pozytywnie i zostanie poddany pod głosowanie w zakresie wyprofilowania drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka od ul. Polnej do końca osiedla Parkur.

Naprawa chodnika od Stawu Reja do Armii Krajowej i doświetlenie

260 2A 190 tys. zł

Naprawa chodnika od Stawu Reja do Armii Krajowej i doświetlenie Projekt możliwy do realizacji. koszt modernizacji chodnika 90.000,00. koszt budowy oświetlenia 100.000,00

Oświetlenie na wybiegu dla psów na Sopockich Błoniach

233 2A 5 tys. zł

Zamontowanie oświetlenia na wybiegu dla psów na Sopockich Błoniach, umożliwiającego korzystanie z niego po zmroku oraz zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników.Ogrodzony wybieg dla psów na Sopockich Błoniach sąsiaduje z miejską spółką Aqua Sopot sp. z o.o. Z której to działki byłoby możliwe doprowadzenie oświetlenia (doprowadzenie kabla z zasilaniem od latarnii znajdujących się na terenie Aqua Sopot ). By zapewnić oświetlenie dla czworonożnych przyjaciół wystarczyłaby 1 lub 2 lampy z fotokomórką (uruchamiane przez ruch). Wówczas założone oświetlenie nie świeciłoby się na marno przy pustym wybiegu. Takie doświetlenie wybiegu jest szczególnie potrzebne w okresie jesienno-zimowym. Projekt złożyłam do propozycji ogólnomiejskich, gdyż mieszkańcy z całego Sopotu (oraz sąsiednich miast) korzystają z psiego wybiegu, nie tylko mieszkańcy Polnej i okolic. Bardzo dziękuję za głosy na projekt.

Remont ciągu pieszo jezdnego od al. Niepodległości do Szkoły Podstawowej Nr 1

222 2B 265 tys. zł

Ciąg pieszo jezdny od al. Niepodległości obok poczty (między budynkami 724 i 726) do Szkoły Podstawowej Nr 1 jest bardzo zniszczony, są ubytki w jezdni, krzywe chodniki, brak oświetlenia. Przechodzi tędy dużo osób. Teren wymaga remontu, uzupełnienia chodnika i jezdni, montażu oświetlenia.

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Płowcami

220 2A 30 tys. zł

Rozbudowa oraz powiększenie niewielkiego placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Płowcami. Wyposażenie placyku o dodatkowe akcesoria do zabawy dla dzieci w różnym wieku. Obecny plac zabaw jest niewystarczający dla dużej ilości użytkujących go dzieci, w szczególności w okresie wiosenno-letnim, kiedy Sopot jest licznie odwiedzany przez turystów, w tym rodziny z dziećmi.Jako mama malutkich dzieci oraz mieszkanka Sopotu widzę potrzebę powiększenia i rozbudowy placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Płowcami. Placyk jest bardzo licznie odwiedzany przez dzieci z całej okolicy. W okresie wiosenno-letnim dodatkowo jest atrakcją dla tłumnie przybywających do Sopotu odwiedzających rodzin z dziećmi. Ilość akcesoriów jest niewystarczająca. Większość z nich została zainstalowana tylko w jednej sztuce. Brakuje również miejsca gdzie dzieci wraz z rodzicami mogliby zjeść przyniesione przekąski. Proponuję, aby było to miejsce zadaszone. Niezbędne jest powiększenie powierzchni placu oraz zainstalowanie większej ilości urządzeń do zabawy, w tym: 1. Huśtawki 2. Bujaki pojedyncze sprężynowe. 3. Mini tyrolka, zjazd linowy 4. Większa zjeżdżalnia 5. Mini trampolina 6. Niskie ławeczki wyodrębniające na placyku piaskownicę. Dzieci obecnie siadają na piasku rozproszone po całym placyku. Ławeczki skupiłyby dzieci w jednym miejscu. 7. Stół z ławkami pod zadaszeniem. Rozbudowany plac zabaw będzie służył dzieciom, pozytywnie wpłynie na integrację okolicznych mieszkańców. Dodatkowe atrakcje na placyku spowodują, że dzieci chętniej będą na nim przebywać, a tym samym więcej czasu spędzą na świeżym powietrzu. Projekt możliwy do realizacji, wymagałby przestawienia ogrodzenia aby zrobić więcej miejsca.

Ulepszenie ulicy Bocznej

215 2B 180 tys. zł

Na kawałku ulicy Bocznej między budynkami Boczna 1 i Boczna3 jest położona trylinka i jest w bardzo złym stanie / wyrwy , dziury,wyboje, bardzo ciężko się po niej poruszać, zwłaszcza wózkiem dla niepełnosprawnych/. Jak najszybciej należy wyrównać powierzchnię tej uliczki, by móc bezpiecznie się po niej poruszać.

Modernizacja Skweru Grubby

2A 300 tys. zł 213

nawierzchnia alejek, ławki, mała architektura, zabawki, nasadzenia, oświetlenie) 300 tys zł

Nasadzenie cebul kwiatowych przy Stawie Reja

209 2A 20 tys. zł

Nasadzenie cebul kwiatowych przy Stawie Reja Projekt możliwy do realizacji. Przy posadzeniu cebul jesienią proszę pamiętać, że efekt będzie na wiosnę 2020.

12 ławek wzdłuż Alei Niepodległości

180 2B 45 tys. zł

Projekt dotyczy ustawienia ławek wzdłuż Alei Niepodległości. Od skrzyżowania z ulicą Jana Kochanowskiego do przedłużenia ul. Jana Długosza wzdłuż pawilonów handlowych. Między Aleją Niepodległości a pawilonami znajduje się piękny pas zieleni. Teren ten jest takim małym parkiem. Niestety bez miejsca gdzie mieszkańcy Sopotu mogliby usiąść i odpocząć wracając do domu, w otoczeniu zieleni i cienia. Projekt zakłada zakup ławek i ustawienie ich na terenie miejskim. Ustawienie ławek powinno być głównie od strony pawilonów, gdyż jest tam szerszy chodnik, jest to miejsce zacienione, mniej spalin, ciszej niż przy samej Alei Niepodległości. Projekt skierowany dla wszystkich, dla seniorów którzy potrzebują nieraz odpocząć na ławeczce, dla mam z dziećmi w wózkach, dla młodzieży i dzieci. Projekt zakłada zakup 12 ławek i postawienie ich na terenie zarządzanym przez miasto. Obecnie wzdłuż Alei Niepodległości jest bardzo mało miejsc gdzie mieszkańcy mogliby usiąść i odpocząć, wracając czy to z centrum miasta czy też z zakupów. Projekt nie przewiduje corocznych kosztów utrzymania. Wymaga jednorazowego zakupu ławek i ustawienia ich. W najbliższej okolicy są już kosze na śmieci. Ławki można umiejscowić na krawędzi terenu zielonego, tak aby ławka znajdowała się na terenie zielonym i nie blokowała/zawężała chodnika. Obszar ustawienia ławek przedstawiono na załącznikach (4 zdjęcia).

Rewitalizacja terenu dawnego parku przy ul.Conrada 5

174 2B 250 tys. zł

Przy ulicy Conrada 5, wokol budynku wielorodzinnego znajduje sie piekna roslinnosc (pozostalosci po parkowej okolicy dawnego sanatorium niemieckiego). Teren tez jest zagracony od lat materialami budowlanymi, starymi samochodami, drewnem. Starodrzew jest dewastowany i wycinany. Istnieje tez zagrozenie pozarowe. Mieszkancy tej okolicy wnioskuja o odzyskanie terenu publicznego do wykorzystania przez wszystkich obywateli. Pragna ustawienia kilku lawek (moze hustawki) i zagospodarowania terenu, tak aby mogli z niego korzystac okoliczni mieszkancy, jak rowniez spacerujacy do i z lasu.

Uporządkowanie „Ścieżki Spacerowej”

146 2B 70 tys. zł

Biegnąca równolegle do ul. Kopernika wzdłuż pasma „Poziomkowych Wzgórz”- droga – ścieżka, to miejsce częstych spacerów mieszkańców okolicznych ulic. Jest to również bezpieczna (bez ruchu samochodowego) droga uczniów SP1 i Szkoły Autonomicznej na zajęcia kultury fizycznej na Stadion Leśny. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę na to że potrzebne byłyby ławeczki na których można by odpocząć oraz kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Myślę że zrealizowanie tego postulatu dałoby możliwość bardziej komfortowego rozpoczynania spacerów/marszów szlakami pieszymi mającymi swój początek w okolicach Stadionu Leśnego i zachęciło mieszkańców do częstszych spacerów ze swoimi czworonogami tą ścieżka a nie betonowymi chodnikami. Cel projektu: Uporządkowanie i zagospodarowanie ścieżki biegnącej równolegle do ul. Kopernika wzdłuż „Poziomkowych Wzgórz” np.: wyrównanie i uporządkowanie trasy, 3 ławki, przy nich kosze na śmieci i psie odchody, być może zasadne byłoby w przyszłości oświetlenie trasy. Odbiorcy Projektu: okoliczni mieszkańcy, uczniowie szkół podstawowych (sp 1, szkoły autonomiczne), uczestnicy spacerów i marszów leśnymi szlakami w tej okolicy.

Wejscie do lasu od ul. Kopernika

141 2B 20 tys. zł

zagospodarowanie wejscia do lasu przy ul. Kopernika

Naprawa Karlikowska 14 a 16 do Osiedla Kolejarz.

135 2A 170 tys. zł

Naprawa nawierzchni odcinka drogi zlokalizowanej między budynkami Karlikowska 14 a 16 prowadzącej do Osiedla Kolejarz. Nawierzchnia drogi wymaga remontu, gdyż od czasu jej stworzenia nigdy nie była remontowana. Dodatkowo jej stan pogorszyły prace budowlane prowadzone przez niemiecką firmę GPEC. Trwa realizacja prac projektowych dla inwestycji obejmującej w/w zadanie pod nazwą rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Karlikowskiego w rejonie zbiornika Okrzei oraz ulic Karlikowskiej, Okrzei, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa układu drogowego. Teren poza pasem drogowym, opisany projekt możliwy do realizacji.

Ścieżka do kościoła św. Bernarda

122 2B 220 tys. zł

Remont przejścia pomiędzy ulicą Mickiewicza a terenem kościoła pw. św. Bernarda polegający na naprawie schodów terenowych oraz budowa oswietlenia tego przejścia. Schody są w bardzo złym stanie technicznym, nie posiadają właściwych bezpiecznych barierek a po zmroku bardzo ciężko się poruszać tym przejściem bo nie ma tam oświetlenia. Cała działka ma ok. 400 m2 ale schody do remontu zajmują tylko ok. 120m2 do tego potrzeba ok. 80mb zasilania dla lamp oświetleniowych, aby nie stworzyć nieprzyjemnej atmosfery na działkach prywatnych sąsiadujących z przejściem wystarczy wybudować maksymalnie 3 słupki oświetleniowe o wys. maksymalnej do 3m typu lampa parkowa. Inwestycja powinna służyć wszystkim zmierzającym do kościoła a zwłaszcza osobom starszym i mniej sprawnym - poprawienie bezpieczeństwa przejścia przysłuży się temu celowi.

Remont nawierzchni chodnika Kochanowskiego

na wysokości posesji 8/10 do 12

120 2B 330 tys. zł

Na odcinku parzystych numerów ulicy Kochanowskiego pozostaje kilkanaście metrów koślawego chodnika. Cała reszta została wcześniej wyremontowana. O tym kawałku ktoś chyba zapomniał. Zapomniany ok. 45 metrowy fragment chodnika na odcinku Kochanowskiego 6 do Kochanowskiego 12 to istny tor przeszkód z połamanych i zapadniętych płyt chodnikowych. Górny i dolny odcinek chodnika jest wyremontowany, ale środkowa jego cześć to czarna dziura. W celu ujednolicenia nawierzchni oraz zwiększenia atrakcyjności zalecamy przebudowę całego odcinka chodnika ulicy Jana Kochanowskiego od skrzyżowania z aleją Niepodległości do ulicy Armii Krajowej z użyciem takiej samej kostki betonowej jak podczas modernizacji chodników przy alei Niepodległości.Projekt możliwy do realizacji.

Okręg III

Wyposażenie wybiegu dla psów w nowym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

531 3A 20 tys. zł

Projekt zakłada wyposażenie wybiegu na terenie nowej placówki schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie. Obejmie ono instalację drewnianych urządzeń i przeszkód, oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Obiekt umożliwi wolontariuszom oraz pracownikom schroniska właściwą i urozmaiconą pracę z psami, także tymi wymagającymi szczególnej uwagi.

Renowacja kapliczki Stella Maris.

463 3A 250 tys. zł

Projekt zakłada kompleksową renowację kapliczki Stella Maris przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego w Sopocie. Urokliwa kapliczka stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Sopotu. Ze względu na stan zachowania kapliczka od lat wymaga profesjonalnego remontu i prac konserwatorskich. Projekt kompleksowej renowacji obiektu ze środków Budżetu Obywatelskiego polegałby na: - wykonaniu koniecznych badań stanu zachowania kapliczki i wszelkiej dokumentacji wymaganej do realizacji prac - sporządzeniu programu prac konserwatorskich oraz projektu remontu kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią i remontem ogrodzenia - wykonaniu profesjonalnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych przy kapliczce, uzupełnienie braków dekoracji i rzeźb przez profesjonalnych sztukatorów, odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej, remont i uzupełnienie ogrodzenia kapliczki, uporządkowanie otoczenia i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej wokół kapliczki.
Wykonano w roku 2020.

Skwer przy ul. Sikorskiego na wysokości sklepu Alma

393 3B 150 tys. zł

Rewitalizacja skweru z nasadzeniem kwitnących krzewów, remont nawierzchni okalającej skwer, z wyznaczeniem miejsc parkingowych jeśli jest taka możliwość, ustawienie niskiego ogrodzenia skweru aby zabezpieczyć go przed rozjeżdżeniem.

Rekreacyjna leśna polana.

383 3A 200 tys. zł

Modernizacja i zagospodarowanie polany leśnej przy ulicy 23 Marca na cele rekreacyjne. Ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i młodzieży, ławeczki, wykonanie wejścia - furtki, leśnych schodów na teren polany oraz poręczy. Jest to polanka leśna przy ulicy 23 Marca na przeciw posesji 57 i 55. Projekt może zostać zrealizowany. niezbędne jest jednak stworzenie projektu dla takiej rekreacyjnej polany, który zawierałby listę odpowiednego wyposażenia takiego miejsca tj.: ławeczki, zabawki dla dzieci, przyrządy do ćwiczeń. po wykonaniu takiego projektu konieczne jest przekazanie terenu pod nadzór odpowiedniej instytucji miejskiej i ponoszenie przez tą instytucję kosztów konserwacji i bieżących napraw poszczególnych elementów wyposażenia tego miejsca.

Szlak świetlny do Opery Leśnej - instalacja artystyczna

357 3B 80 tys. zł 500 tys. zł

Głównym założeniem koncepcji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni na szlaku oraz interesującej i wciągającej gry, którą w tym wypadku prowadzi światło. Dzięki temu zabiegowi przejście szlaku staje się mniej monotonne, a potęguje ciekawość punktu docelowego, którym jest Opera. Jednocześnie sam szlak jest interesujący i zaskakujący. Idea przyjęta w projekcie zawiera zarówno fragmenty projektu działające w dzień jak i w nocy. Do pierwszych należą formy małej architektury na szlaku, a nocą głównym elementem staje się światło w różnych wymiarach oraz analogie i symbolika którą tworzy prowadzona przez niego gra. Projekt szlaku do Opery Leśnej jest instalacją pomiędzy nawierzchnią, formą małej architektury oraz leśnym otoczeniem. Głównym motywem projektu jest światło, które występuje zarówno w częściach stałych oraz czasowo, podczas ruchu pieszych na szlaku. Do części stałych światła należy muzyczna aleja gwiazd, która wykonana jest z nawierzchni świecącej po zmroku o przebiegu pięciolinii oraz linie świetlne na ławkach nadające szyk małej architekturze. Linie wyznaczone są poprzez uzupełnienie drewna ławki farbą fluorestencyjną. Same ławki mają kształt organiczny, inspirowany formą liścia, oraz zaprojektowane zostały z naturalnego materiału, drewna, aby wpisać się w naturalny charakter miejsca. Czasowe światło na szlaku swój początek ma w grzbiecie ławki a kontynuację w nawierzchni. Jego zakończeniem są podświetlane na kolor zielony pojedyncze drzewa na szlaku, które pełnią funkcję drogowskazów. Światło to działa na fotokomórkę zapalając się przy wyczuciu ruchu pieszych. Mechanizm liniowy światła jest analogią do spadających gwiazd na niebie wskazujących drogę. Niebiesko zielona kolorystyka świateł w projekcie nawiązuje do kolorów logo Opery oraz głównych kolorów wykorzystywanych w oświetleniu tego obiektu. Jest ona spójną kontynuacją. Początek i koniec szlaku dodatkowo zaznaczony został poprzez podświetlenie trzech drzew na trzy kolory: niebieski, zielony i naturalny. Projekt możliwy do realizacji. Projekt jest trudny do skosztorysowania bez gotowego projektu architektonicznego, przyjęto na zadanie szacunkową kwotę może być to zadnie kontynuowane w przyszłości.
Wykonano w roku 2020 w zakresie instalacji malarskiej na nawierzchni ciągu pieszego.

Renowacja zabytkowego zegara oraz podświetlenie elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

324 3B 25 tys. zł

Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, wyeksponowanie go poprzez zamontowanie dedykowanego systemu podświetlającego oraz oświetlenie elewacji frontowej od strony Al. Niepodległości. Pozwoliłoby to wzbogacić listę sopockich zabytków o kolejną ciekawostkę/atrakcję turystyczną, co znalazłoby potwierdzenie w tablicy informacyjnej zawierającej opis zegara i budynku, a także informacje o przeprowadzonej renowacji oraz podświetleniu elewacji. Zegar oraz elewacja są bardzo dobrze widoczne od strony wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego oraz przystanku, który znajduje się po drugiej stronie Al. Niepodległości i komunikuje kilka linii autobusowych. Al. Niepodległości jest ulicą przelotową, biegnącą przez cały Sopot, dzięki czemu zegar oraz cała elewacja stają się zabytkową atrakcją, co ważne – jednocześnie funkcjonalną, dla wielu Sopocian i podróżnych przejeżdżających przez miasto. W pobliżu znajduje się przejście podziemne na perony SKM i PKP, co powoduje, iż w okolicy budynku II LO przemieszcza się znaczna liczba osób. Widoczny budynek z widocznym zegarem byłby swoistym drogowskazem dla mieszkańców Sopotu oraz licznych turystów. Planowane działania: przygotowanie programu prac konserwatorskich oraz oświetleniowych w oparciu o istniejący projekt kompleksowej renowacji elewacji budynku II LO oraz uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wybór wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia do renowacji zabytków zgodnie z procedurami określonymi przez PZP, realizacja uzgodnionego programu prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatorskim.

Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie SKLA do ul. Abrahama

322 3B 130 tys. zł

Remont i modernizacja terenów zielonych - Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora. Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), usunąć korzenie, kamienie, głazy, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abraham az ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama Projekt będzie służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, a szczególnie osobom starszym. Projekt bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda

Skwer na ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym, zieleń wymiana posadzki bez ławeczek

314 3B 500 tys. zł

Rewitalizacja skweru na ul. 1 Maja przed przejściem podziemnych. Wymiana posadzki, nasadzenie drzew nie tylko w formie szpalerów, ale również na całej powierzchni placu w sposób regularny, nasadzenia trwa i innych roślin z systemem nawadniania, ciekawie ukształtowania powierzchnia z oświetleniem roślinności. Całość nawiązująca do ławeczki powstałej po drugiej stronie przejścia.

Schody z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej

313 3A 70 tys. zł

Projekt zakłada wykonanie dojścia w postaci schodów z poręczą z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej.

Kontynuacja zagospodarowania zieleńca na rozwidleniu al. Niepodległości i al. Armii Krajowej - tajemniczy ogród

263 3A 20 tys. zł

Projekt zakłada kontynuację projektu estetyzacji tego miejsca. Proponuję podświetlenie istniejącej ścieżki oraz jej kontynuację na skarpie, demontaż tablicy reklamowej, oddzielenie zieleńca od chodnika niskim estetycznym płotkiem, zawieszenie lampionów na drzewach lub sznurów żarówek.

Zagospodarowanie leśnego trójkąta na skwerek wypoczynkowy za osiedlem "Przylesie"

253 3A 5 tys. zł

za pętlą autobusową przy ul. 23 Marca, po lewej stronie idąc w stronę "Leśnika"

Zrobić leśny skwerek wypoczynkowy za osiedlem "Przylesie" przy ul. 23 Marca za pętlą autobusową, za budowanym szpitalem geriatrycznym. Obecnie ten trójkąt leśny jest bardzo zaśmiecony co szpeci nasze miasto, a są to trasy spacerowe dla gości z "Leśnika", szpitala dziecięcego, stadionu i mieszkańców Osiedla "Przylesie". Teren ten odpowiednio zagospodarowany byłby pięknym miejscem spotkań towarzyskich dla rodzin seniorów, turystów i gości. W naszym rejonie nie ma takiego otwartego miejsca do letniej rekreacji. Aby zachować leśny charakter miejsca można uporządkować ścieżki, ustawić ławki.

Integracja terenów rekreacyjnych SM Mickiewicza oraz boiska przy DPS.

231 3B 80 tys. zł

Rozbudowa terenów rekreacyjnych wokół boiska przy ul. Mickiewicza wymaga koordynacji działań projektowych, inwestycyjnych na terenie gminy i spółdzielni mieszkaniowej – połączenie terenów pod budowę placu zabaw, rekreacji oraz np. miejsca na grilla. Odbiorcy: mieszkańcy osiedla Mickiewicza oraz okolic.

„Dawna Cegielnia” – ścieżka historyczna

203 3A 500 tys. zł

Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych przypominających o istniejącej w tej okolicy przedwojennej cegielni, związaną z nią historię ul. Księżycowej ( wąwóz powstał w wyniku wydobycia gliny ). Warto też wspomnieć przedwojennych sopockich budownicznych min. Franz’a Zimmermann’a , oraz ciekawe obiekty znajdujące się w pobliżu ( dawna palmiarnia, ujeżdżalnia koni, elektrownia miejska – okolice Grottgera ). Jest popularny fragment trasy wielu mieszkańców Sopot w kierunku Opery, czy Łysej Góry. Jednak stan tego odcinka jest „kiepski”, ze względu na: - brak utwardzenia chociażby tłuczniem, przy większych opadach nie ma możliwości przejścia bez grzęźnięcia w błocie; - brak oświetlania, wystarczyłaby jedna latarnia w połowie drogi; - nieuporządkowaną skarpę od strony Uniwersytetu i Schroniska. Wykonanie kilku prostych prac ( utwardzenie, porządki, latarnia, kilka ławek ) ułatwi i umili spacer Sopocianom i turystom. ,a dodatkowo przybliży historię Sopotu. W tej chwili utwardzana jest pobliska droga techniczna do stacji Saur Neptun, co jest podpowiedzią jak wykonać to sprawnie i niedrogo.

Wymiana latarni przy ul. Antoniego Abrahama

197 3A 250 tys. zł

Wymiana latarni przy ul. Antoniego Abrahama. Obecne szpecą ulicę.

Bezpieczny Mickiewicz

172 3B 20 tys. zł

Zakup i instalacja systemu monitoringu na Os. Mickiewicza, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie. Osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w blokach osiedla Mickiewicza - spełniają podstawowe wymogi. Z upływem czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców - osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest jakikolwiek brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto. Podobnie jak w ubiegłych latach można zakupić sprzęt i przekazać w użytkowanie spółdzielni.

Odyseja Umysłu dla Seniora i nie tylko ;)

158 3A 10 tys. zł

Założenia: integracja mieszkańców, aktywizowanie umysłowe, rozwijanie nieszablonowego myślenia. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim skierowany jest do osób lubiących przebywać w grupie i osób, które lubią uczyć się i poznawać nowe rzeczy poprzez np. kontakt z drugim człowiekiem. To również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy. Działania to np. prelekcje z wykorzystaniem multimediów, warsztaty, praca w grupach itp. Tematyka zajęć może dotyczyć np. komunikacji interpersonalnej, treningu umysłowego czy warsztatów dotyczących m.in. zagrożeń w sieci, oszustów próbujących zachęcić do podpisania niekorzystnych umów itp. czyli jak radzić sobie lub jak reagować na niechcianych ankieterów czy handlowców. Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom, ale w szczególności osobom starszym. Działania: zorganizowanie lokalu do spotkań np. filia biblioteki na Przylesiu. Prowadzenie zajęć przez pomysłodawczynię projektu lub zapraszanie do udziału w spotkaniach innych adekwatnie do potrzeb i tematyki zajęć. Na pierwszym spotkaniu zaproponowana zostałaby lista tematów, która adekwatnie do zainteresowań i potrzeb byłaby ewaluowana na bieżąco. Projekt w ramach rozszerzenia oferty domów sąsiedzkich.

Naprawa chodnika przy ul. Zamenhoffa

76 3B 70 tys. zł

Naprawa krótkiego odcinka chodnika przy ul. Zamenhoffa (prawa strona). Chodnik od ponad 100 lat nieremontowany. Projekt będzie służył mieszkańcom korzystającym z jego użytkowania po wyjściu z budynku. Zniszczony i niebezpiecznie pochyły zwłaszcza zimą ślizgamy się jak z górki.

Remont schodów

projekt niewydrukowany na kartach do głosowania 3A koszt nieokreślony

Do budynku Aleja Niepodległości 865 AB prowadzi droga dojazdowa, oraz prowadziły dwa miejsca schodkami. Obecnie jedne schodki są zablokowane, bo zagrodziła je wspólnota Aleja Niepodległości 863, grodząc swój dzierżawione teren. Drugie są w bardzo złym stanie technicznym, i mimo interwencji mieszkańców i zarządzającej wspólnoty Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c., nie zostały naprawione. Schodki są w bardzo złym stanie technicznym, pokruszone, nie odśnieżane zimą i zaniedbane. Mieszkańcy i wszystkie, niezbędne do normalnego funkcjonowania mieszkańców służby zmuszone są do korzystania z drogi dojazdowej, prowadzącej do podziemnego zbiornika retencyjnego "Zlewnia potoku Babiodolskiego" oraz od stycznia 2018 do budowy "Apartamenty Dolny Sopot", realizowanej przez firmę ALICON. Projekt naprawy schodów, wraz z poręczami, poprawi bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców.

Okręg IV

Modernizacja Orlika na Brodwinie (skatepark)

510 4B 350 tys. zł

Teren skateparku wymaga inwestycji w odnowienie sprzętu. Należy też zrewitalizować skarpę od strony byłego ogrodnictwa i ustawić ławeczki, ewentualnie ławki „podsiadki”. Teraz starsi opiekunowie bawiących się tam codziennie dzieci siadają na obdrapanych urządzeniach, co nie jest ani wygodne, ani bezpieczne. Projekt będzie służył dzieciom i ich opiekunom (również po części uczniom SP nr 9).

Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych

505 4B 80 tys. zł

Zadbanie o ładne otoczenie na Brodwinie w szerokim zakresie. Nowe aranżacje w.w terenów zielonych. Na terenie skateparku: nasadzenie traw ozdobnych wzdłuż płotu, postawienie kilku ławek, nasadzenia niskich krzaków na skarpie, obudowanie starego murku oporowego kamieniem i zrobienie tam miejsc do siedzenia, nowa aranżacja zieleni wokół skateparku. W W miejscu przylegającym do prywatnej działki, strumyka i mostku: nasadzenie krzaków kwitnących np. bez, postawienie dwóch ławek z bali drewnianych, wykonanie remontu mostka. Przy skrzyżowaniu między Przychodnią a Szkołą kwiatów i postawienie w tej okolicy ławki z bali drewnianych. Obsadzenie trawami ozdobnymi skarpy przy siłowni zewnętrznej i pasa zieleni przy Przedszkolu. Wszędzie w miejscach narażonych na zniszczenie postawienie niskiego płotka. Postawienie w wyznaczonych miejscach 8 sztuk pojemników z workami i na worki dla psów. Na granicy własności miasta Sopotu i NSM na wysokości od Kolberga 2 do Kolberga 18 w miejscach do tego koniecznych przy murku oporowym zabezpieczenie przed spływaniem ziemi z lasu np. podwyższenie murku, nasadzenie niskich gęstych krzaków, ułożenie bali drewnianych itp. Projekt ma celu uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości terenowych na osiedlu oraz stworzenie nowych stref relaksu dla mieszkańców. Projekt możliwy do realizacji przy zgodzie i udziale spółdzielni mieszkaniowej która dzierżawi grunt. Miasto może przekazać rośliny. Komisja Rady Miasta odpowiedzialna za weryfikację wniosków do Budżetu Obywatelskiego (Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego) postanowiła zweryfikować wniosek pozytywnie i warunkowo poddać go pod głosowanie. Wniosek zostanie umieszczony na liście do głosowania pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie dotowania projektów realizowanych na terenach będących w dzierżawie wieczystej spółdzielni mieszkaniowych. Po uzyskaniu ww. opinii wszystkie wnioski dotyczące inwestycji na terenach spółdzielni mieszkaniowych zostaną przesłane do ich zarządów z prośbą o akceptację oraz deklaracje współfinansowania w przypadku gdy projekt wygra w głosowaniu.

Brakujący przejazd rowerowy przez Al. Niepodległości na wysokości SKM Kamienny Potok (Lidl)

413 4A 160 tys. zł

Projekt zakłada integrację infrastruktury rowerowej w mieście poprzez wykonanie brakującego przejazdu rowerowego na wysokości Lidla na Kamiennym Potoku.

Odtworzenie schodów na cmentarz

290 4A 120 tys. zł

(wejście 12) od strony ul. Sienkiewicza Na skarpie od strony ulicy Sienkiewicza „od zawsze” było wejście na cmentarz nr 12, do którego prowadziły schody. Uległy one dewastacji, całkiem znikły przy okazji przedłużania ul. Sienkiewicza przy wykonywaniu dojazdu do domu komunalnego (Malczewskiego). Były to schody bardzo potrzebne, domaga się ich odtworzenia m.in. Związek Emerytów. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla.

Remont i rozbudowa zatok postojowych przy ul. Mazowieckiej oraz Kujawskiej

282 4A 112 tys. zł

na ul. Kujawskiej 35-41 i Mazowieckiej 34. Ulica Mazowiecka od lat czeka na obiecany remont, jeżeli nie można zrobić całości – warto zrobić, chociaż zatoczki postojowe przy ul. Mazowieckiej. Także zatoczki postojowe w ciągu ul. Kujawskiej 35-41 wymagają remontu. Projekt będzie służył okolicznym mieszkańcom. W ciągu gminnych ulic Kujawskiej i Mazowieckiej znajdują się zatoki postojowe. W ich okolicy zlokalizowanych jest wiele budynków mieszkalnych, zarówno spółdzielczych, jak i prywatnych. Każde dodatkowe miejsce postojowe jest w związku z tym cenne, a ponadto, zatoki nie były w ciągu ostatnich 40 lat remontowane, pomimo prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych. Mazowiecka 32 i 34 oraz Kujawska 29, 35 i 41 Mazowiecka 34 - projekt możliwy do realizacji. przebudowa obejmowałaby wymianę istniejącej nawierzchni zatoki z asfaltobetonu na kostkę betonową wraz z powiększeniem jej o dodatkowe miejsca postojowe. kujawska 35 - projekt możliwy do realizacji. obejmowałby przebudowanie istniejącej zatoki, wraz z dostosowaniem jej do parkowania na skos oraz wymianą nawierzchni.

Remont nawierzchni wokół pawilonów na Kamiennym Potoku przy ul. Sienkiewicza

276 4A 217 tys. zł

Po tym terenie kursuje miejski autobus linii 185. Pokonuje trudną trasę zakręcając w bardzo wąskiej uliczce, dodatkowo po starej, nieustannie łatanej nawierzchni. Chodzą tamtędy także piesi, co stanowi dla nich duże utrudnienie. Należy wykonać nową nawierzchnię ulicy. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla i ich gościom. Remont nawierzchni ulicy Kraszewskiego kołu budynków Kraszewskiego 30, 32 i Sienkiewicza 17, po której porusza się autobus Nr 185. Ulica ta jest bardzo w złym stanie. Nawierzchnia drogi na tym odcinku jest bardzo zniszczona wieloletnią eksploatacją, przejazdem ciężkiego sprzętu podczas remontu ul.Kraszewskiego, powstałe dziury łatane notorycznie pozostawiają wgłębienia co stwarza niebezpieczeństwo użytkownikom drogi tak również pasażerom autobusu 185. Wielokrotnie autobus nie może przejechać na zakrętach, gdyż jest za wąsko. Nie było to pierwotnie stworzone na przejazd autobusu po drodze między blokami gdzie mieszkańcy mają codzienny problem z zaparkowaniem samochodu.Remont nawierzchni i poszerzenie niektórych odcinków ulicy na pewno poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Projekt oceniamy jako częściowo możliwy do realizacji. naszym zdaniem jedynie odcinek ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego aż do bloku nr 17 wymaga przebudowy. koszt modernizacji tego fragmentu drogi wraz z przebudową chodnika to 217 000 zł..

Renowacja grobli przy stawie Mazowieckim - część sopocka.

259 4A 250 tys. zł

Uregulowanie zieleni, budowa infrastruktury piknikowej, pomost na stawie.

Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

250 4B 200 tys. zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody wg załączonej na zdjęciach propozycji oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku przeszkód technicznych lub prawnych do realizacji pomysłu w całości, może być renowacja samego budynku ujęcia wody z pominięciem utworzenia ścieżki. Projekt możliwy do realizacji, za ogrodzeniem od strony lasu znajduje się teren rekreacyjny z urządzeniami sportowymi, samo zagospodarowanie terenu w zależności od intensywności - 100 tys - 300 tys, proponujemy podanie pod głosowanie w kwocie 200 tys.

Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Cieszyńskiego (kontynuacja projektu)

239 4A 400 tys. zł

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla. Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych).

Sąsiedzki Dom w Kamiennym Potoku

226 4A 15 tys. zł

W Domu Sąsiedzkim Alternatywy 5 będą prowadzone m.in. warsztaty plastyczne, spotkania dyskusyjne, wieczory autorskie. To miejsce spotkań mieszkańców Sopotu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Animacje dla rodzin z dziećmi, festyn i oferta skierowana do seniorów: nordic walking i zdrowie żywienie. Projekt zakłada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie: 1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców np: spotkania na temat zdrowego odżywiania, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki krajoznawcze, spotkania autorskie i dyskusje. 2) zorganizowanie lokalnych festynów we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentują się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy (np. noc świętojańska, dzień ziemniaka) Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, szukanie kwiatu paproci i Łucji :-) 3) animacja lokalnej społeczności, wyzwalanie wewnętrznego potencjału mieszkańców; np. zaplanowanie wspólnych inicjatyw, psich placów zabaw, itp. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Dom Sąsiedzki będzie się mieścił w Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Filia nr 8, ul. Mazowiecka 26 Koszt 18 000 zł

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Koblerga

223 4B 80 tys. zł

Wnioskuję o zagospodarowanie trawnika przy ulicy Oskara Kolberga, w pobliżu Szkoły Nr 5, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 i Przychodni Zdrowia. Trawnik ten jest zniszczony przez dziki, zaniedbany i stanowi bardzo brzydką „plamę” na zagospodarowanym otoczeniu. Powierzchnia tego trawnika wynosi około 200 m kw i stanowi teren miejski (zostało to potwierdzone przez prezes NSM Brodwino) Proponuję zasadzenie na całej powierzchni niskich krzewów wielokwiatowych róż oraz ustawienie ławeczki od strony chodnika w połowie długości trawnika i drugą ławeczkę po drugiej stronie jezdni przy chodniku. Na tym osiedlu mieszka bardzo dużo ludzi w podeszłym wieku a widok pięknych kwiatów oraz możliwość odpoczynku w drodze do centrum handlowo-usługowego, będzie dla nich wielką przyjemnością. Jednocześnie teren ten sąsiaduje ze szkołą, więc rewitalizacja tego terenu będzie również miła dla oka nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Budowa placu zabaw na ul. Kujawskiej

222 4A 100 tys. zł

Wybudowanie nowego małego placu zabaw dla dzieci w wieku do lat 9 składającego się z zakrywanej piaskownicy, 2 huśtawek i małej zjeżdżalni plus ewentualnie jakieś bujawki i ogrodzenie (taki plac funkcjonuje na Osiedlu Brodwino) na trawniku przy ul. Kujawskiej 2 (obecnie trawnik służy za toaletę dla okolicznych psów). Obecnie w okolicach ul. Kujawskiej znajdują się dwa stare poniszczone place zabaw nie spełniające wymogów bezpieczeństwa dla małych dzieci. W pobliżu funkcjonuje żłobek w którym przebywają dzieci z okolicy, ułatwiłoby to Opiekunką wychodzenie na dwór (biorąc pod uwagę fakt iż Gmina nie buduje żłobków a jedynie je dofinansowuje zasadnym byłoby również wsparcie w stworzeniu lepszych warunków dla dzieci) a i dla dzieci mieszkających w okolicy plac na pewno by się przydał. Odwołanie uwzględniono. Wnioskodawca poprawił błąd pisarski - wniosek dotyczy okolicy budynku Kujawskiej 28, a nie Kujawskiej 2. Projekt możliwy do realizacji przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej.

Chodnik przy ulicy Cieszyńskiego

219 4B 440 tys. zł

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z płytek chodnikowych płukanych. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania.

Modernizacja ulicy Tatrzańska od budynku Nr 2 do ulicy Kraszewskiego (chodniki i droga)

185 4A 490 tys. zł

Modernizacja drogi i chodnika ulicy Tatrzańskiej (w części należącej do Gminy Miasta Sopot), teren na fragmentach działek Nr 181/3, 181/2 i 205/6. Z drogi tej korzystają mieszkańcy budynków Tatrzańska 2 i 4 oraz z domków jednorodzinnych przy ul. Tatrzańska. Ulicą tą dojeżdżają również osoby korzystające z garaży przy ul. Tatrzańskiej.

Modernizacja miejsc parkingowych.

166 4A 50 tys. zł

1. Modernizując parking na rogu ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego powiększyć o kilka miejsc postojowych. 2. Parking przy ul. Józefa Kraszewskiego wymaga wyrównania i utwardzenia. Uporządkować okoliczną zieleń oraz zlikwidować zrujnowany "plac zabaw". Zwiększając ilość miejsc postojowych, wpłyniemy na zmniejszenie ilości aut parkujących na ulicy i chodniku ul. J. Kraszewskiego. Teren objęty projektem unijnym, możliwość do poddania pod głosowanie dokumentacji projektowej na temat parkingu gdyż tego nie obejmuje projekt unijny a bez projektu trudno oszacować koszty.

Wykonanie obudowy potoku Kamiennego przy ul. Kolberga

163 4B 35 tys. zł

Wykonanie obudowy wylotu drenażu do otwartego koryta potoku Kamiennego przy ul. Kolberga wraz zagospodarowaniem terenu zielenią i małą architekturą

Doposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny

159 4A 20 tys. zł

Doposażenie w sprzęt rekreacyjny( 4 urządzenia do ćwiczeń siłowych na zewn) placu przy boisku koło cmentarza, na działce 166/7 które powstało z budżetu obywatelskiego w 2017r. -sąsiedztwo budynków przy ul. Kraszewskiego 32 i 30. Miejsce to na pewno będzie służyć zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym w poprawieniu swojej kondycji fizycznej.

Poszerzenie ulicy pomiędzy Tatrzańska 2 a garażami i umożliwienie parkowania

153 4A 245 tys. zł

Obecnie ulica przy tatrzańska 2 a garażami jest wąska i nie umożliwia parkowanie. Droga powinna biec bliżej garaży uzyska przestrzeń powinna zostać przeznaczona na miejsca do parkowania. Konieczne jest więc poszerzenie ulicy pomiędzy tatrzańska 2 a garażami i umożliwienie parkowania na tej ulicy.

Ławeczka

152 4A 15 tys. zł

Ustawienie 6 ławek na trawie wzdłuż płotu boiska przy SP 9 Sopot Brodwino. Ze skate parku oraz boiska codziennie korzysta wiele dzieci i młodzieży, przychodzą tam również rodzice opiekujący się maluchami, niestety nie mają gdzie usiąść i często zajmują urządzenia - rampy mające służyć dzieciom do zabawy. Gdyby pojawiły się na boisku ławki dzieci jak i rodzice na pewno opuścili by rampy i można by było korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Broadway – integracja. Rozbudowa działań filii Biblioteki Sopockiej i Domu Sąsiedzkiego Broadway.

148 4B 100 tys. zł

Jeśli zechcecie rozbudowy działań naszego Broadwayu głosujcie na nasz projekt. Koszty łączne projektu – 50 tysięcy. Meble i stałe wyposażenie – 20 tysięcy Legimi i czytniki, gramofon i winyle– 20 tysięcy System nagłośnieniowy i system ekspozycyjny – 10 tysięcy Projekt z zakresu upowszechniania kultury ale także stwarzający możliwość integracji międzypokoleniowej. wskazana filia biblioteki sopockiej oprócz podstawowej działalności bibliotecznej realizuje również bogatą ofertę zajęć skierowanych do dzieci, dorosłych i seniorów. wskazana filia biblioteki jest również jedną z filii sopockich domów sąsiedzkich, w której frekwencja jest najwyższa i najbogatszy program zajęć jest realizowany. rozbudowa wyposażenia wskazanej filii mogłaby wpłynąć na zwiększenie oferty zajęć i stworzenie możliwości do wprowadzenia nowych rodzajów zajęć.

Siłownia na osiedlu Kamienny Potok II

147 4A 30 tys. zł

Siłownia na świeżym powietrzu między blokami 30 i 32 przy ul. Mazowieckiej obok placu zabaw dla dzieci. Na osiedlu jest jedna siłownia, do której trzeba pokonać 80 schodów. Dotyczy to mieszkańców ul. Mazowieckiej bloków od 28 do 34 oraz domków jednorodzinnych.

Zmiana oświetlenia na „ledowe” przy ul. Cieszyńskiego.

140 4B 5 tys. zł

W tym roku przy ul. Kolberga będzie taka wymiana. Za rok można i przy Cieszyńskiego.

Projekt: Sopot Kamionka - renesans.

139 4A 35 tys. zł

Dzielnica Sopotu: Kamienny Potok potrzebuje dużych zmian, renowacji i modernizacji. 1. Renowacja i modernizacja nawierzchni chodnikowej na ul. Wejherowskiej(całej), ponieważ płyty chodnikowe pamiętają chyba Gomółkę albo wczesnego Gierka. Ogromne dziury i zniszczenia powinny być, zlikwidowane zanim ktoś połamie sobie nogi i stanie się nieszczęście, nie mówiąc już o kobietach z wózkami, dla których jest nie lada wyczynem przeprowadzenie wózka po tymże chodniku. Oczywiście każdy chodnik i ulica, które jest modernizowane powinno mieć już w planie dołączenie automatycznie ścieżki rowerowej, w dzisiejszych czasach nie powinno się już robić żadnych chodników, przy których nie ma ścieżek rowerowych. 2 Progi zwalniające, tzw,: lezący policjanci przed wszystkimi przejściami na ul: Wejherowskiej( szczególnie przejście za zrzeszeniem Taksówek w stronę szkoły, rozpędzone auta pędza tam jak na autostradzie), Kraszewskiego( "rajdowcy" zjeżdżają z góry z taka prędkością ze nie maja czasu zatrzymać się przed przejściem na dole ulicy), Obodrzyców (przed pocztą i przedszkolem szczególnie). 3. Strefa/wybieg dla psów w tylnym, nie zagospodarowanym pasie parku przy ul. Obodrzyców. Taka strefa dla piesków mniej więcej w stylu tej, która jest na Sopockich Błoniach. pas z tylu jest zapuszczony, niezagospodarowany, używany tylko przez okolicznych żurków. Do tego więcej śmietników dla piesków i nie tylko, śmietniki są nadal produktem deficytowym w naszym mieście. 4, Strefa urządzeń sportowych, tzw.: siłowni pod chmurka, w niezagospodarowanych częściach terenów zielonych przy ul. Wejherowskiej miedzy blokami 3 i 5. 5, Ronda przy skrzyżowaniach ulic: Kraszewskiego z Wejherowska i skrzyżowania ulic: Obodrzyców z Wejherowska (notabene dawno obiecane). Oczywiście obsadzonych kolorowymi kwiatami, które tylko podkreślą estetycznie wizerunek naszego pięknego miasta. W bieżącym roku będzie realizowania przebudowa skrzyżowania Wejherowska-Kraszewskiego i Wejherowska-Obodrzyców na rondo. Część projektu jest więc w realizacji. Można poddac pod głosowanie ustawienie siłowni oraz ustawienie wybiegu dla psów.

Naprawienie nawierzchni

136 4A 313 tys. zł

od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika; wykarczowanie krzaków Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika; wykarczowanie krzaków powyżej znaku „stop” przy tej ulicy.Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika, aby nie wykręcał nam stóp w stawach skokowych. Należy też wykarczować krzaki powyżej znaku „stop” przy tej ulicy, które od kilku dni, gdy wypuściły liście, zasłaniają jakże ważny znak. Powinien on być widoczny od ulicy Łowickiej 9, aby nie było zagrożenia, że jadący szybko z góry samochód nie zdąży zatrzymać się w stosownym miejscu.

Odpoczynek na Małopolskiej

134 4A 4 tys. zł

Proponuję na ulicy Małopolskiej postawić jedną lub dwie ławki dla odpoczynku idących tą ulicą. Ulica Małopolska w Kamiennym Potoku jest dosyć długa (ok. 850 m). Wędrują nią ludzie starsi i młodsi z SKM Kamienny Potok do Brodwina, lub odwrotnie, czasami z dosyć ciężkimi pakunkami. Niektórzy mieliby potrzebę odpoczynku a tu nie ma gdzie, miejscami takimi są przystanek autobusów przy SKM oraz dopiero przystanek autobusowy przy wylocie ulicy Małopolskiej do Obodrzyców.

Ustawienie sprzętu sportowego na placu zabaw kołu budynku Sienkiewicza 23

124 4A 30 tys. zł

(działka nr 21/88).

Remont nawierzchni pasa drogowego i chodników ul. Łużyckiej

120 4A 480 tys. zł

Działania: - położenie nowej warstwy bitumicznej w śladzie istniejącej jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy( ok 90 metrów długości); - wymiana krawężników na nowe; - zdjęcie starych płyt chodnikowych, wyrównanie terenu i położenie nowych płyt chropowatych, antypoślizgowych, takich jakie położono na ul. Łużyckiej na szerokości skweru od ul. Obodrzyców. Cel: - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych; - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców; - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego; - ułatwienie spacerowania z wózkiem dziecinnym; - umożliwienie wygodnego i bezpiecznego odprowadzenia dziecka do przedszkola; - zwiększenie estetyki i poprawa wyglądu dzielnicy. Uzasadnienie: W 2016 roku u zbiegu ulic Łużyckiej i Obodrzyców przeprowadzono olbrzymią inwestycję polegającą na zmodernizowaniu kanalizacji i budowie zbiorników retencyjnych. W wyniku prowadzonych prac doszło do zniszczenia nawierzchni jezdni i chodników ul. Łużyckiej, przez ciężki sprzęt budowlany jak i olbrzymie samochody ciężarowe które transportowały materiały budowlane i wykorzystywały ulicę Łużycką jako zaplecze parkingowe. Spowodowało to, że na jezdni powstały wgłębienia, a w wielu miejscach płyty chodnikowe popękały z powodu olbrzymiego ciężaru wjeżdżających i parkujących samochodów. Obecnie po opadach deszczu piesi jak i mieszkańcy oblewani są wodą z kałuż przez przejeżdżające samochody. Łużycka jest niewielka uliczką, ale newralgicznym ciągiem komunikacyjnym, ponieważ jest ulicą dwukierunkową, bez zakazu parkowania o natężonym ruchu kołowym. Szkoda, że w 2016 roku w trakcie inwestycji nie uwzględniono remontu całej ul. Łużyckiej tym bardziej, że na całej szerokości skweru przy ul Łużyckiej położono nowe chodniki i nawierzchnię jezdni, a pozostawiono bez remontu ok 90 metrów ulicy. Przeprowadzenie remontu przysłuży się mieszkańcom Kamiennego Potoku odprowadzającym dzieci do przedszkoli, czy idących na skwer. Poruszanie się po niej obecnie jest wyzwaniem dla pieszych, zwłaszcza dla osób starszych, nie mówiąc o niepełnosprawnych, gdy parkujące samochody zajmują znaczną część chodnika po obu stronach jezdni, a chodniki do tego są nierówne.Wykonanie remontu istotnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i wygląd Kamiennego Potoku tym bardziej, że na ulicach Małopolskiej i Obodrzyców pomiędzy którymi leży ul. Łużycka zostały już położone nowe chodniki.

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży z III LO i mieszkańców

119 4B 30 tys. zł

Ustawienie sprzętu sportowego dla młodzieży z liceum oraz okolicznych mieszkańców

Modernizacja zatok postojowych ul. Malczewskiego (Brodwino)

109 4B 675 tys. zł

Modernizacja zatok postojowych ma na celu podniesienie ilości miejsc parkingowych oraz ich uporządkowanie, m.in. przez wymianę nawierzchni oraz wytyczenie miejsc parkingowych. Na pewno wpłynie ona również na estetykę miejsca. Realizacja projektu możliwa wyłącznie razem z modernizacją pobliskiego chodnika oraz wymianą oświetlenia. koszt: 1.chodnik wzdłuż ulicy Malczewskiego 135 tyś. zł 2.zatoki postojowe 300 tyś. zł 4.wymiana latarni 240 tyś. zł. Uzupełnienie: wnioskodawca zwrócił uwagę, iż latarnie są wymienione - podany koszt dotyczył odkupienia latarni od Energa Oświetlenie. Zgodnie z prośba wnioskodawcy rezygnujemy z tego kosztu i zmieniamy wycenę z 675 000 zł na 435 000 zł

Integracja Seniorów Brodwina

104 4B 15 tys. zł

3 wyjazdy krajoznawcze pod hasłem: Poznajemy Pomorze (wynajem autokaru, obiad, wstępy). Imprezy integracyjne w różnych formach – wieczorki taneczno-muzyczne, piknik osiedlowy, inne (w oparciu o Dom Sąsiedzki przy bibliotece Broadway). Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla z grupy senioralnej.Na terenie Sopotu i 3 imprezy wyjazdowe

Ławeczki pomiędzy blokami Kolberga 17-23 i 23-29

80 4B 15 tys. zł

Mieszkańcy tej części osiedla za szkołą proszą o postawienie ławek, gdyż dla wielu z nich pokonanie odległości ze sklepu do domu z zakupami lub od autobusu – wymaga odpoczynku. Będzie to też miejsce dla odpoczynku na świeżym powietrzu. Projekt będzie służył głównie seniorom.

Przebudowa schodów łączących ul. Małopolską z ul. Kaszubską

67 4A 240 tys. zł

Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni schodów, w znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo.

Podniesienie progów spowalniaczy na ul. Cieszyńskiego.

66 4B 5 tys. zł

Do tej pory PDiZ nie robi tego mimo zgłoszeń. Może zgłoszenie tego w ramach budżetu obywatelskiego coś zmieni. To naprawdę sprawa bezpieczeństwa. Progi są za niskie i prawie nikt przy nich nie zwalnia tylko ostro pędzi, a to kiedyś skończy się tragedią. Tędy chodzą ludzie, zwierzęta, w tym też dzikie, parkujące samochody często mają problem z wyjazdem z parkingów przy lesie i tych wzdłuż bloków.

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i prezydent miasta odrzucili przed głosowaniem projekty, których koszt realizacji uznali za przekraczający limity kwot budżetu obywatelskiego:

 • Żłobek na Brodwinie
 • remonty Kazimierza Wielkiego, Abrahama, Mickiewicza, Karlikowskiej,Plater, Sobieskiego
 • Rondo na skrzyżowaniu przy Kolberga 7
 • Uporządkowanie parkingu na wysokości Al. Niepodległości 797 B
 • Bezpłatna komunikacja autobusowa i trolejbusowa
 • Obserwatorium astronomiczne
 • Miejska sala zabaw dla dzieci
 • Tunel aerodynamiczny
 • Skocznia narciarska
 • Tężnie
 • Odkupienie przez gminę Sopot Pałacu w Stawowiu
 • Wydłużenie linii trolejbusowych do pętli tramwajowej w Oliwie
 • Szpital pediatryczny

Komisja wykluczyła też spod głosowania zgłoszone projekty, które dotyczyły terenów nienależących do gminy lub wydzierżawionych:

 • Schody do mostku nad Swelinią
 • Wieża widokowa na Sępim Wzgórzu
 • murale na spółdzielczych blokach mieszkalnych
 • nasadzenie drzew w pasie miedzy ul. Malczewskiego i Cieszyńskiego
 • Budowę schronu/piwniczki dla nietoperzy, hotelu dla pszczół, domków dla jerzyków na Brodwinie
 • Rewitalizacja skweru przy ulicy Kolberga pomiędzy blokiem nr 18
 • Parking przy Kujawskiej 29
 • Likwidacja ciepłociągu przy Sienkiewicza 25
 • Budowa schodów z Tatrzańskiej 2
 • Budowa śmietnika dla mieszkańców wspólnoty Wejherowska 5
 • Zabezpieczenie terenów osiedla Przylesie przed dzikami
 • Mural na kamienicy przy rogu ulic Armii Krajowej i Niepodległości
 • Modernizacja ulicy Mikołaja Reja
 • Miasteczko Ruchu Drogowego
 • Ułatwienie płacenia za śmieci

oraz projekty, które wg członków komisji nie mogłyby zostać zlokalizowane we wskazanym przez wnioskodawców miejscu z powodu braku wymaganej odległości od dotychczasowej infrastruktury:

 • Przeniesienie siłowni na drugą stronę ulicy Obodrzyców
 • Rewitalizacja kortów na Brodwinie
 • barierki dla pieszych na Al. Niepodległości
 • toaleta publiczna przy pętli autobusu SKM Kamienny Potok
 • Stojaki rowerowe przy SKM Wyścigi
 • Ścieżka rowerowa przy Mikołaja Reja
 • Doposażenie placu zabaw przy Stawie Reja
 • Doposażenie Skate Parku
 • Ekrany akustyczne na Brodwinie

Odrzucono również kilka pomysłów, które uznano za niecelowe lub sprzeczne z innymi działaniami podjętymi wcześniej:

 • Sygnalizacja świetlna odliczająca czas
 • Naprawa chodnika od ul. Mazowieckiej 18 do Mazowieckiej 31
 • Połączenie ścieżek rowerowych: wzdłuż plaży (ul. Wojska Polskiego) ze ścieżką przy ul. Bitwy pod Płowcami
 • oferta aktywnego spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych
 • ul. Sobieskiego sezonowym deptakiem z ławkami i kawiarenkami
 • Toalety w pasie nadmorskim i oświetlenie plaży
 • przejście dla pieszych przez Al.Niepodległości na wysokości budynku nr 833
 • przejście dla pieszych przez al. Niepodległości na wysokości ul. Wybickiego
 • Pasy rowerowo-trolejbusowo-autobusowe wzdłuż Al. Niepodległości
 • Monitoring cmentarza komunalnego w Sopocie
 • Zagospodarowanie terenu Wybickiego 11, 11BiC, 13, 13BiC,al. Niepodległości i garażami
 • Rewitalizacja stawku przy ul. Młyńskiej
 • Zjeżdżalnia dla dzieci i dorosłych na górce przy ul. Obodrzyców od strony ul. Kraszewskiego (przy filii Poczty Polskiej)
 • Dodatkowe place zabaw dla dzieci na plaży, Edukacyjne parki linowe, fabryka piasku
 • Edukacyjne zestawy do zabawy z wodą na placu zabaw przy klubie sfinks
 • Umożliwienie umieszczania komentarzy pod artykułami publikowanymi na stronie sopot.pl
 • Powtórna organizacja Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Wejherowskiej
 • Finansowanie lekcji języka angielskiego w sopockich przedszkolach
 • Ogród sensoryczny w Parku Grodowym
 • Budowa domu na ulicy Podjazd
 • Zadaszenie zewnętrznej siłowni plenerowej

Kilka pomysłów uznano za wykraczające poza zadania samorządu, nienadające się do sfinansowania z budżetu gminy:

 • Poinformowanie mieszkańców Sopotu o tym, iż prezydent Jacek Karnowski zapowiedział w 2009 roku, iż nie będzie więcej ubiegał się o stanowisko prezydenta Sopotu
 • Zbadanie powiązań między panem Jackiem Karnowskim, xxx oraz xxx
 • Sopot taxi, czyli sopocka, obywatelska wersja UBERa
 • Wprowadzenie sopockiej waluty lokalnej i utworzenie sopockiego banku spółdzielczego
 • Rowerowe garaże na kołach, na prywatne rowery mieszkańców Sopotu
 • Zabezpieczenie terenów osiedla Przylesie przed dzikami
 • Niezależna gazetka dystrybuowana na terenie całego miasta

Inne uznano za wprowadzające stałe regulacje, wymagające dodatkowych uchwał rady miasta lub jej komisji:

 • Sporządzenie analizy prawnej i finansowej dotyczącej możliwości odzyskania terenów "Sopot Centrum"
 • 100 zł dodatku na każde sopockie dziecko
 • Powołanie Rad Dzielnic
 • Odkupienie od firmy Invest Komfort niezabudowanej części Parku Karlikowskiego
 • Rewitalizacja Lasku Karlikowskiego i ograniczenie prowadzenia w nim działalności gospodarczej
 • Organizacja dwa razy do roku referendów w ważnych sprawach dla miasta
 • Zwiększenie budżetu obywatelskiego do 33 milionów złotych
 • Sopocka karta dużej rodziny dla rodzin z dwójką dzieci
 • Dokonanie analizy prawnej i ekonomicznej w dziedzinie wyprzedaży majątku Sopotu w ciągu ostatnich 28 lat

Zgłoszono również wiele projektów, które wcześniej zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższych latach, lub są już realizowane z wykorzystaniem środków spoza budżetu obywatelskiego. Takie wnioski również wyłączono z listy do głosowania:

 • artykuł na temat Uszatkowa
 • remont Chrobrego
 • Przebudowa skrzyżowania Kolberga, Cieszyńskiego i Obodrzyców
 • uniemożliwienie parkowana w miejscach niedozwolonych
 • Ścieżka nad błoniami
 • Wymiana lamp ulicznych na ulicy Bohaterów Monte Cassino
 • nowa strona internetowa Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki
 • Panel obywatelski w sprawie modelu zrównoważonego transportu miejskiego
 • Wybudowanie toalet, natrysków (pryszniców) oraz przebieralni przy wejściach na plażę
 • Modelarnia żaglowa klasy F5
 • Sopocki Festyn
 • Miejski festyn integracyjny dla mieszkańców
 • Jadłodzielnia
 • sieć bezpłatnych ogólnodostępnych toalet miejskich
 • Wyświetlacz na przystanku autobusowym Kamienny Potok
 • kompostowanie odpadów roślinnych z gospodarstw domowych
 • dostawienie 200 koszy na śmieci
 • Zainstalowanie czujników pomiaru czystości powietrza w przestrzeni pomiędzy kwartałem ulic Bitwy pod Płowcami, Na wydmach, Grunwaldzka i 3 – go maja
 • Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Kolejową i al. Niepodległości
 • dojście do tunelu SKM od strony Al. Niepodległości
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania ul. Kolejowej
 • Remont ulicy - łącznika między Al. Niepodległości 765AB-767 i ogrodzenie masztu wysokiego napięcia
 • Umieszczenie zegarów w budynku dworca/galerii handlowej
 • Uporządkowanie ruchu rowerowego na obszarze miasta
 • Zwiększenie ilości koszy na śmieci przy tunelu Kamienny Potok, montaż lustra na Łowickiej, postawienie znaku ograniczenia prędkości
 • Parking samochodowy dla turystów