Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Archiwum: Budżet obywatelski 2020

Rada miasta na sesji 7 lutego 2019 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września w tym samym terminie co w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Wejherowie. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2019
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta oraz prezydenta 30.IV - 7.VI.2019
Publikacja zweryfikowanych projektów 10.VI.2019
Odwołania wnioskodawców 10-23.VI.2019
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2019
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 8-23.IX.2019
Ogłoszenie wyników przez komisję Rady Miasta i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2019
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez komisję Rady Miasta 31.X.2019

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2019. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Powinny zawierać nazwę, opis, wnioskodawcę, lokalizację, kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Głosować można w punktach mobilnych, Urzędzie Miasta (9-23 września) i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org. Głosowanie nie jest anonimowe. Oddanie głosu w dowolny sposób wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska adresu zamieszkania i roku urodzenia.

Mapa podokręgów

Głosować można przez zakreślenie maksymalnie pięciu wybranych projektów na karcie do głosowania z zadaniami ogólnomiejskimi oraz kolejnych pięciu na karcie do głosowania z zadaniami lokalnymi.

Ponadto jeden projekt z każdej karty do głosowania można zaopiniować negatywnie. Jeśli liczba głosów negatywnych na projekt zakwalifikowany do realizacji będzie większa niż 50% liczby głosów oddanych na tę inwestycję, komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami będzie miała możliwość wyłączyć ją z realizacji.

Mobilne punkty do głosowania

 • stadion SKLA – 8 września 11.00-16.00
 • Opera Leśna – 8 września 17.30-21.00
 • dworzec PKP, Sopot Centrum – 9, 12, 16, 19 września 11.00-16.00
 • Sopot Wyścigi przy sklepie Lidl, Kamienny Potok przy sklepie Lidl, Brodwino przy sklepie Merkus – 9, 16 września 16.00-18.00, 14, 21 września 11.00-13.00
 • Sopocki Rynek – 10, 13, 17, 20 września 11.00-12.00, 21 września 12.00-15.00
 • spółdzielnia mieszkaniowa Przylesie, skwer Obodrzyców, skrzyżowanie ul. Jana z Kolna i 3 Maja – 11, 18, 13, 20 września 16.00-18.00,
 • pl. Kuracyjny – 14 września 11.30-15.00
 • Piknik na Brodwinie – 14 września 11.00-13.00
 • Dom Pomocy Społecznej – 15 września, w godz. 10.00-13.00
 • Piknik na Kamiennym Potoku – 22 września 12.00-15

Lista wszystkich projektów

Zgłoszono 162 projektów. 70 z nich zostało odrzuconych lub połączonych z innymi przez prezydenta i radnych z komisji ds. budżetu obywatelskiego.

Wyniki głosowania

Oddano 4844 głosy (16% uprawnionych), z czego 2051 przez internet. Poniżej lista projektów wraz z liczbą oddanych głosów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i informacją o weryfikacji (tłustym drukiem projekty przeznaczone do realizacji, w nawiasach liczba oddanych głosów negatywnych).

Projekty zaakceptowane

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Projekty ogólnomiejskie

24 godzinne pogotowie ratunkowe

2754 (-14) 1 000 tys.zł

Kontynuacja projektu z roku 2019. Zapewnienie pomocy ambulatoryjnej/pogotowia ratunkowego dla mieszkańców i turystów w godzinach wieczornych i nocnych, a także w weekendy. Jest to kontynuacja projektu z 2019 roku. Zapewnienie pomocy medycznej w godzinach wieczornych i w weekendy. Przed 2019 rokiem do czasu kiedy nie wygrał projekt BO dot. tego samego problemu mieszkańcy i turyści w godzinach popołudniowych i.weekendy musieli korzystać z pomocy ambulatoryjnej/lekarskiej w szpitalu na Zaspie. Było to całkowicie bezsensowne rozwiązanie ponieważ w Sopocie mieszka wielu seniorów i przebywa 2 miliony turystów. Opis lokalizacji pomoc ambulatoryjna/pogotowie ratunkowe powinno mieścić się w tym samym miejscu co dotychczas, w budynku przychodni na ul. Chrobrego.

Butelkomat: skupujemy plastikowe butelki

1472 (-17) 150 tys.zł

Sopot walczy z plastikiem! Czas na instalację butelkomatu, który będzie wydawał drobny bilon za wrzucone do niego plastikowe butelki. Jeśli projekt się powiedzie lokalizacja kolejnych butelkomatów byłaby ustalana z mieszkańcami. Cel: zwrócenie uwagi na konieczność segregacji odpadów i ich późniejszego recyclingu. Przy okazji minimalizujemy zjawisko zaśmiecana miasta plastikiem. Sopot zdecydował o tym, żeby przestać korzystać z plastikowych opakowań podczas obrad RM i posiedzeń komisji. Kolejnym krokiem na tej edukacyjnej ścieżce powinna być instalacja butelkomatu, który skupowałby plastikowe butelki płacąc za nie niewielkie kwoty (np. 10 gr.). Dzięki temu: a/ zwrócimy uwagę mieszkańców na konieczność segregacji odpadów⁏ b/ zminimalizujemy proceder zaśmiecania miasta pustymi butelkami⁏ c/ potwierdzimy wizerunek nowoczesnego, ekologicznego kurortu. Na tym etapie proponuję jeden butelkomat, jako pilotaż - zobaczmy, jaki jest odbiór społeczny tego typu działań. Lokalizacja: może być UM, co podkreśli, że projekt jest ważny dla całego miasta. Co roku na świecie produkuje się 8 milionów ton plastiku, produkcja rośnie o 5-10 proc. rocznie, a jedynie 9 proc. plastiku na świecie i 30 proc. w Europie udaje się poddać procesowi recyklingu. Może zostać poddany pod głosowanie, w przypadku wyboru do realizacji ustawione zostanie odpowiednie urządzenie w szkole - będzie to kampania edukacyjna.

System automatów do skupu butelek i puszek po napojach

projekt dołączony

System automatów do skupu opakowań zwrotnych - szklanych i plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych po napojach - na terenie sklepów i marketów spożywczych w Sopocie. Pomysł przyczyni się do likwidacji problemu śmieci wyrzucanych w lasach, na ulicach i na plażach oraz wniesie wkład do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w naszym mieście. Proponuje się wprowadzenie systemu automatów do przyjmowania opakowań zwrotnych - szklanych i plastikowych butelek PET oraz puszek aluminiowych po napojach - na terenie sklepów i marketów spożywczych w Sopocie. W cenę sprzedawanego napoju byłaby wliczana kaucja w wysokości np. 25-40 groszy, którą będzie można odzyskać po zwrocie opakowania w specjalnym automacie. Automat, po wrzuceniu pustej butelki czy puszki, wyda kwit informujący o liczbie zwrotów i o ich łącznej wartości. Na podstawie kwitu kasa odda kaucję, a w ten sposób kupujący zapłaci jedynie za samą zawartość napoju, a nie zaś jak dotychczas za opakowanie. Proponuje się ustawienie 15 takich urządzeń przyjmujących opakowania, w których sprzedawane jest piwo, woda, soki i napoje gazowane. Automaty rozpoznają, posegregują i zgniotą wszelkiego typu puszki oraz plastikowe butelki PET. W osobnej komorze byłyby sortowane butelki szklane. Oprócz samych urządzeń konieczne będzie zapewnienie odbioru i sprzedaż posortowanych butelek i puszek np. w ramach umów zawartych z browarami lub innymi koncernami produkcyjnymi. Wyprodukowanie butelki z surowca wtórnego jest dwukrotnie tańsze i mniej szkodliwe dla środowiska niż produkcja zupełnie nowej szklanej butelki. Podobnie rzecz ma się z opakowaniami z plastiku. W ramach pomysłu proponuje się również przeprowadzenie kampanii informującej mieszkańców oraz turystów o nowym systemie automatów do opakowań zwrotnych. System recyclingu wniesie wkład do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Sopocie. Przyczyni się do likwidacji problemu śmieci wyrzucanych w lasach, na ulicach i na plażach. Z drugiej strony rozwój systemu recyclingu wydaje się konieczny ze względu na unijne regulacje, które nakazują ograniczać ilość odpadów przekazywanych na składowiska na rzecz ich ponownego przetwarzania. W tym wypadku jedynym racjonalnym rozwiązaniem, ograniczającym ilość odpadów powstałych w wyniku wprowadzania do obrotu tego typu opakowań, jest system obowiązkowego objęcia ich kaucją, który w niedługim czasie będzie narzucony przepisami oraz egzekwowany pod rygorem sankcji finansowych. Może zostać poddany pod głosowanie, w przypadku wyboru do realizacji ustawione zostanie odpowiednie urządzenie w szkole - będzie to kampania edukacyjna

Butelkomat do skupu plastiku

centrum miasta

projekt dołączony

Maszyna do skupu plastikowych butelek pet Ekologiczny projekt Może zostać poddany pod głosowanie, w przypadku wyboru do realizacji ustawione zostanie odpowiednie urządzenie w szkole - będzie to kampania edukacyjna.

Recykling puszek aluminiowych w Sopocie

projekt dołączony

Głównym celem tego projektu będzie zmniejszenie ilość odpadów w uzdrowisku Sopot. Celami podrzędnymi będą – świadomość ekologiczna uczniów i studentów sopockich szkół – pomoc bezdomnym (lub/i ) tańsze zakupy pomniejszone o cenę puszek aluminiowych. Zainstalowane puszkomaty będą miały/mogły mieć dwie funkcje ochronę środowiska oraz pomoc biednym / bezdomnym lub może być też inny dowolny cel. Przykład z Bielska Białej: całkowity dochód 5 gr/puszka przekazywany jest na tamtejsze Towarzystwo Brata Alberta. Im więcej puszek aluminiowych tym bardziej wspomożemy ubogich. Innym przykładem jest Kraków gdzie całkowity dochód jest przekazywany w formie bonu tzn. im więcej puszek oddasz tym większy rabat dostaniesz w sklepie spożywczym (...jednej ze znanych sieci) Nadmieniam , że puszkomaty są instalowane za darmo z fundacji i firmy CP Recycling. Jedynym kosztem jest prąd. Projekt ma służyć mieszkańcom , jak i turystom. Z danych fundacji puszek aluminiowych Recal wynika że najwięcej puszek wypijanych jest w miejscowościach nadmorskich takich jak Sopot. Warto też wspomnieć że aż albo tylko 75 % puszek jest recyclingowanych. Co z 25% ??? Może zostać poddany pod głosowanie, w przypadku wyboru do realizacji ustawione zostanie odpowiednie urządzenie w szkole - będzie to kampania edukacyjna.

AED (defibrylator) na quadzie do pomocy przy zawałach serca

1247 (-2) 200 tys.zł

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i AED Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i AED oraz przyczepą transportową. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, jak również ze statutu Sopockiego WOPR, jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Pojazdy, będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się 7 i 11-letnim (dwa pojazdy ATV) oraz 19-letnim (samochód) okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 5 latach na serwisy dwóch pojazdów ATV wydaliśmy 60 tys. złotych. Zakup nowego mobilnego zestawu obejmującego pojazd ATV wraz z wyposażeniem medycznym, w tym AED, znacznie podniesie poziom ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie miasta Sopotu. Pozwoli ominąć zakorkowane ulice i w bardzo szybkim czasie dotrzeć do poszkodowanego znajdującego się zarówno na molo, plaży, alejkach rowerowych oraz całego miasta wraz z terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 15 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Szczegóły zestawu: - pojazd ATV, homologacja, pojemność silnika min 600 cm³ (optymalnie 700-1000 cm³), napęd 2x4/4x4, siedzenie pasażera, blokada dyferencjału, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów (z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse), hamowanie silnikiem, wyciągarka ze ślizgiem rolkowym, hak, zestaw kufrów, 2 kaski, gniazdo 12V, oświetlenie uprzywilejowane, szperacz, przyczepa transportowa⁏ - Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 (kompletna torba z szynami i opatrunkami hydrożelowymi) według rozporządzenia KG PSP z lipca 2013 r. w plecaku⁏ - deska ortopedyczna YDC kompletna (stabilizator głowy do deski ortopedycznej + zestaw pasów)⁏ - defibrylator AED wraz z zapasowym kompletem elektrod. Wyposażenie Sopockiego WOPR w nowoczesny mobilny zestaw ratunkowy z AED zapewni wszystkim mieszkańcom oraz licznym gościom Miasta Sopotu możliwość rekreacji przy spełnieniu najwyższych kryteriów bezpieczeństwa nad wodą, w najbliższej okolicy oraz całego miasta Sopotu. Opis lokalizacji Sopockie WOPR działa głównie na terenie sopockiej plaży, sopockiego molo oraz alejek rowerowych ulokowanych wzdłuż plaży. Dodatkowo zestaw w bardzo szybkim czasie może udzielić pomocy na terenie miasta.

Miejskie Obserwatorium Astronomiczne

1070 (-47) 350 tys.zł

Czy Sopocianie a w szczególności sopockie dzieci powinny móc podziwiać, kratery na Ksieżycu, fazy Wenus, pierścienie Saturna, odległe galaktyki i pędzące przez kosmos komety? Jeśli tak sądzisz to zagłosuj za stworzeniem Miejskiego Obserwatorium Astronomicznego, które stanie się miejscem gdzie młodzież i seniorzy będą mogli wspólnie odkrywać pasję badanie nieznanych zakątków kosmosu. Założeniem projektu jest stworzenie obserwatorium astronomicznego, które w zasadniczy sposób ma zmienić i uatrakcyjnić proces edukacji przedmiotów przyrodniczych oraz zachęcić młodzież do podejmowania samodzielnych obserwacji oraz uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Ma stać się miejscem organizowania obserwacji dla mieszkańców gminy Sopot zainteresowanych astronomia oraz umożliwić transmisje zjawisk zachodzących we Wszechświecie online poprzez serwis internetowy lub transmisje video. Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości edukacyjnej młodzieży, integracja mieszkańców gminy we wspólnym zainteresowaniu (przekrój wiekowy zainteresowania zaciera różnice międzypokoleniowe) oraz zachęcenie uczniów do podejmowania działań w ramach projektów prowadzonych przez organizacje astronomiczne gdzie współpracują zawodowi naukowcy z miłośnikami oraz uczestnictwo w dedykowanych projektach dla szkół w których obecnie nie realizować z powodu braku sprzętu. Nasz kraj przystępując do ESO i ESA otwieramy polskiej młodzieży kanał do międzynarodowych projektów, w których uczestnictwo uniemożliwia niejednokrotnie bariera sprzętowa i ten projekt ma za zadanie pokazać iż stosunkowo niewielkim kosztem można te barierę zniwelować w gminie Sopot i mam nadzieję że nasza gmina stanie się centrum rozwoju astronomii rozwijając tą zaniedbywaną przez włądze gminy gałąź rozwoju społeczeństwa. W wielu miastach w Polsce obserwatoria astronomiczne powstały w ramach gminnych budżetów obywatelskich. W Radom w zeszłym roku ukończono budowę obserwatorium którego koszt wyniósł 670 000, w trakcie budowy jest białostockie obserwatorium, którego powstanie przegłosowano w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. W 2018 także Koszalinianie wybrali obserwatorium jako najlepszy projekt w budżecie obywatelskim. W Niepołomicach trwa rozbudowa obserwatorium także w ramach środków z BO. Także w Giżycku powstaje obserwatorium w ramach BO. W zakończonym już głosowaniu w ramach BO 2019 w Swarzędzu projekt budowy obserwatorium astronomicznego uzyskał najwyższy wynik. Należy dodać, iż obserwatoria astronomiczne działają we wszystkich miastach powiatowych woj. Kujawsko-pomorskiego - koszt ich budowy wyniósł ok. 600 000 zł każde. Jeśli w Sopocie powstanie obserwatorium astronomiczne Sopocianie będą mogli podziwiać Słońce, Księżyc z jego kraterami i górami, fazy Wenus, Saturna z pierścieniami, Jowisza oraz miliony odległych gwiazd, galaktyk i mgławic. W załączniku przesyłam zdjęcie radomskiego obserwatorium, którego koszt budowy wyniósł ok.700 tyś zlotych i podobna astrobaza mogłaby powstać w Sopocie. Opis lokalizacji Proponowana lokalizacja "Wzniesienie strzeleckie". Właścicielem terenu jest gmina Sopot, obszar nie wchodzi w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Planowane miejsce inwestycji już teraz stanowi jeden z najznamienitszych punktów widokowych w mieście, w połączeniu z obserwatorium astronomicznym stanie się jedną z atrakcji turystyczncyh Sopotu. Możliwa jest także każda inna lokalizacja na terenie gminnym np. przy którymś z liceów lub pdstawówek, jednak najlepsze efekty obserwacyjne uzyskuje się w miejscach w większym stopniu oddalonych od źródeł światła, a takim miejscem jest właśnie Wzniesienie Strzeleckie. Obserwatorium mogłyby też powstac na końcu molo W załaczeniu zdjęcie lokalizacji obserwatorium. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem deklaracji jednej z sopockich szkół na temat chęci posiadania takiego obiektu, alby obserwatorium miało gospodarza.

Remont schodów przy ulicy Jagiełły.

835 (-27) 1 500 tys.zł

Remont i modernizacja schodów przy ulicy Jagiełły wraz z monitoringiem oraz oświetleniem.

Toaleta miejska przy wejsciu na cmentarz komunalny

796 (-14) 250 tys.zł

Toaleta miejska przy wejsciu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Sopot - Miasto Magnolii

780 (-11) 20 tys.zł

Jako kontynuację przedwojennych nasadzeń magnolii w mieście oraz naszego projektu sprzed 2 lat pod tym samym tytułem - proponujemy nasadzenia drzew i krzewów magnolii. Poprzednie 100 krzewów wysadzono w dzielnicach, teraz chcemy ozdobić centrum miasta - zarówno tereny miejskie jak i ogrody mieszkańców i wspólnot. Propozycja: 100 nasadzeń krzewów i drzew po uzgodnieniu gatunków z pomysłodawcą.

Renowacja cmentarza komunalnego

778 (-8) 500 tys.zł

Remont punktów poboru wody-udrożnienie odpływów, wykonanie obudowy studzienek np. z kamienia, przykrytych kratownicą zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami i ułatwiającą pobieranie wody, wykonanie stałych, estetycznych osłon śmietnikowych, ułożenie kostki drogowej na głównych alejkach, zatrudnienie firmy sprzątającej i wywożącej liście z głównych traktów cmentarza co najmniej dwa razy w roku. Cmentarz komunalny służy mieszkańcom Sopotu, a jego zagospodarowanie, dbałość o infrastrukturę i porządek, stanowi jedną z wizytówek miasta, jako szczególny teren, wyróżniający się swoim charakterem i należnym mu szacunkiem. Remont punktów poboru wody jest konieczny z uwagi na całkowicie niedrożne odpływy, prowizoryczne krany, nieestetyczne obudowy naziemne z kręgów betonowych, które można zastąpić np. studzienkami z kamienia. Przykrycie ich kręgami-kratownicami metalowymi nie tylko zabezpieczy przed nawiewaniem liści, wpadaniem różnych przedmiotów-gąbek, szmat, kwiatów, ale będzie stanowić podstawę dla naczyń do nabierania wody. Śmietniki zbite z desek, stawiane są w przypadkowych miejscach na nierównym podłożu, bardzo rzadko są opróżniane, śmieci wysypują się. Wykonanie stałych, estetycznych drewnianych (las) osłon śmietnikowych na wyrównanym podłożu, w których stałyby śmietniki (niekoniecznie drewniane, łatwe do wyniesienia), nie tylko poprawiłoby wizerunek cmentarza, ale zapobiegłoby wywiewaniu liści i drobniejszych śmieci. Główne alejki cmentarza są w większości (poza prowadzącymi do części AK) gruntowe. Podłoże gliniaste oraz zróżnicowany wysokościowo teren, powodują po każdym większym deszczu spływ błota razem z zalegającymi liśćmi, które nigdy nie są sprzątane. Poza względami estetycznymi, jest to ogromna uciążliwość i syzyfowa praca dla osób odwiedzających i sprzątających, szczególnie dla tych, których groby bliskich położone są przy głównej alejce, przez co spływająca z góry glina-błoto z liśćmi i śmieciami, regularnie zalewa część pomników. O ile do obowiązków Zarządcy Cmentarza nie należy sprzątanie głównych ciągów pieszo-jezdnych (przede wszystkim dot. liści), należy zatrudnić firmę sprzątającą. W przeciwnym przypadku należałoby skutecznie wyegzekwować od zarządcy, wywiązywanie się z tego obowiązku. Od 25 lat (regularnie bywam na cmentarzu) alejki nigdy nie były zagrabione, a liście wywiezione. Co najmniej raz w roku przed świętem zmarłych, można zaobserwować na cmentarzach zarówno w Trójmieście jak i w innych miastach, że poza służbami obsługującymi cmentarz, prace porządkowe wykonują np.uczniowie szkół, harcerze. Niestety w Sopocie sytuacja taka miała miejsce sporadycznie i dotyczyła wyłącznie części z grobami AK-owców. Uważam, że obecny stan zagospodarowania i porządku na cmentarzu komunalnym, przynosi wstyd naszemu miastu.

Remont na terenie Cmentarza

778 (-8) 50 tys.zł

Remont alejek, punktów wody, małej architektury na terenie Cmentarza Komunalnego

Profilaktyka wad postawy

szkoły podstawowe

730 (-1) 25 tys.zł

Program zdrowotny skierowany do uczniów klas 1-4 mający na celu wykrycie poprzez doroczne badanie przesiewowe wad postawy u dzieci w tej grupie wiekowej. Program zdrowotny skierowany do uczniów klas 1-4 mający na celu wykrycie poprzez doroczne badanie przesiewowe wad postawy u dzieci w tej grupie wiekowej.

Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

projekt dołączony

Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy jako krok do świadomego i zdrowego stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych Badania obejmuje : badania posturalne , stop na podoskipie oraz macie tensomotorycznej, oraz wykłady dla rodziców.

Przebudowa ul. Sobieskiego

721 (-13) 800 tys.zł

Projekt zakłada przebudowę ul. Sobieskiego od Monciaka do ul. Chopina i stworzenie z niej przestrzeni typu Woonerf - przyjaznej dla spacerowiczów z jednoczesną możliwością dojazdu do przylegających posesji. Projekt może zostać poddany pod głosowanie jednak z wyłączeniem niedawno wyremontowanego odcinka.

Profesjonalne pole do gry w minigolfa

Sopockie Błonia

686 (-52) 250 tys.zł

Minigolf to ciekawa forma sportu i rekreacji dla całej rodziny. Jego popularność na świecie wzrasta. Projekt zakłada stworzenie 18 pól do gry wykonanych zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Minigolfa, co pozwoli na zorganizowanie zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zostanie zrealizowany na Sopockich Błoniach które są dla wielu mieszkańców Trójmiasta miejscem aktywnego wypoczynku. Minigolf to ciekawa forma sportu i rekreacji dla całej rodziny, która cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Projekt budowy minigolfa zakłada stworzenie 18 pól do gry o różnych stopniach trudności. Pola zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Minigolfa, co pozwoli na zorganizowanie zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Projekt zostanie zrealizowany na Sopockich Błoniach, które są dla wielu mieszkańców Trójmiasta miejscem aktywnego wypoczynku. Pole do minigolfa ma być również ukłonem w stronę uczniów i świetnym pomysłem na niestandardowe lekcje wychowania fizycznego. Minigolf Club Sopot może zapewnić darmowe szkolenia dzieci i młodzieży ze szkół oraz nauczycieli, a także pomóc przy organizacji cyklicznych turniejów. Jakie korzyści przynosi minigolf? Gra w minigolfa może wspomóc rozwój dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych: - buduje relacje i pozwala na wspólne spędzaniu czasu, - pozwala na zdrową sportową rywalizację, - ćwiczy koncentrację i panowanie nad emocjami, - wspiera rozwój fizyczny i sprzyja regularnej aktywności. Warto wiedzieć również, że jedyny trójmiejski Minigolf w Sopocie zostanie wkrótce zlikwidowany, a więc pole w nowej lokalizacji może być jego następcą. Nowoczesny wygląd i wysoka jakość pola zachęcą do gry wszystkich, którzy szukają ciekawych możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Kto skorzysta na realizacji opisywanego projektu? Minigolf jest rozrywką dla każdego niezależnie od wieku - jako gra i zabawa dla młodzików, forma miłego i aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym lub w przerwie pomiędzy szkoleniami, jak i w trakcie imprez plenerowych. Zaletą gry w minigolfa jest zdrowa rywalizacja, dzieci i młodzież mogą przenieść swoje emocje ze świata wirtualnych gier do rzeczywistości, a nieco starsi zapomnieć na chwilę o codzienności, z uwagi na to, iż gra ma działanie uspokajające i motywujące, nie wymaga pośpiechu - nie liczy się tu czas i strategia działania, ale przede wszystkim precyzja i najmniejsza liczba uderzeń. Kosztorys projektu: Całkowity koszt: ok. 344 730 zł Składowe: - tory do minigolfa: 240 000 zł - aktualna wycena producenta, który spełnia standardy Światowej Federacji Minigolfa - wybrukowanie: 48 120 zł - ok. 240,6 m^2 - ogrodzenie: 28 440 zł - ok. 158 m.b. - furtka: 1 000 zł - drzewa: 3000 zł - 3 szt. - krzewy: 170 zł - 10 sztuk - ławki małe: 9 000 zł - 9 sztuk - sprzęt do gry do wypożyczenia: 2 500 zł - 15 kijów oraz 50 piłeczek - kiosk - 10 000 zł - roczny koszt utrzymania pola - 2500 zł Projekt dopuszczony pod głosowania. Jednak przy ew. realizacji posadowienie torów nie może być głębokie, powierzchnia chłonna musi być jak największa (nie ma możliwości brukowania), obiekt nie będzie wygrodzony, utrzymanie należeć będzie do Sopockiej Drugiej Szansy w ramach bieżącego utrzymania błoni.

Zagospodarowanie plazy

676 (-42) 50 tys.zł

Ustawienie lawek (np. co 500) m na płazy/na piasku w pobliżu pasa zieleni. Na plaży w kierunku Gdańska znajduje sie jedna ławka. Jest to miejsce aby spocząć wygodnie, nie na piasku, o każdej porze roku. Ta ławeczka jest prawie zawsze zajęta. Myśle, ze większa ich ilośc np. co 300m- 500m sprawilaby radość mieszkańcom Sopotu. Dziekuje Projekt opiniujemy pozytywnie. nasza propozycja lokalizacji ławek na plaży: - w łazienkach północnych wejścia nr 8, 9 i 11⁏ - w łazienkach południowych wejścia nr 23, 29, 30, 31, 36 oraz wejścia nr 43, 44 i 45 . Koszt uzależniony od wytycznych Biura Konserwatora Zabytków.

Iluminacja świąteczna

Al. Niepodległości

670 (-92) 900 tys.zł

Projekt dla wszystkich mieszkańców Sopotu. Proszę aby, al. Niepodległości w czasie Świąt Bożego Narodzenia nie kończyła sią na ul. Podjazd i oświetlenie dekoracyjne miasta sięgało do granicy z Gdynią.

Oświetlenie świąteczne - rozświetl Sopot

670 (-92) 900 tys.zł

Jadąc przez Trójmiasto w okresie Świąt Bożego Narodzenia od strony Gdańska w stronę Gdyni, człowiek ma wrażenie, że Sopot jest podzielony na dwie strefy. Jedną świąteczną i drugą, która ewidentnie nie obchodzi świąt, albo na nią nie zasłużyła. Może warto zmienić to i oświetlić świątecznie całą długość al. Niepodległości od Gdańska do Gdyni? Świąteczne iluminacje to znak nadciągających Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Co roku w Sopocie wieszane są m.in. światełka na latarniach i rozwiesza łańcuchy świetlne pomiędzy nimi wzdłuż ulicy Niepodległości. Wjeżdżając od strony Gdańska - światełka zaczynają się już od granicy miasta i ciągną do do skrzyżowania z ulicą Podjazd. Jednak dalej, w kierunku Gdyni - kończy się świąteczny wystrój miasta... Czy to nie smutne, że wszyscy mieszkańcy Sopotu nie mogą się cieszyć świąteczną atmosferą? To nie fair, że miasto jest podzielone na bardziej i mniej świąteczne... Warto pomyśleć nad wydłużeniem ciągu iluminacji na całej długości głównej arterii miasta, aby znieść ww. podział i nieść świąteczną radość wszystkim mieszkańcom Sopotu oraz odwiedzającym i turystom przejeżdżającym zimą przez wakacyjną stolicę Polski. Fajnie byłoby, aby Sopot był wart odwiedzenia nie tylko latem, lecz również zimą stał się atrakcyjną destynacją m.in. dzięki świątecznym iluminacjom. Nasi sąsiedzi z Gdańska co roku stawiają coraz wyższą poprzeczkę w temacie zimowych iluminacji. Hitem ostatnich zim były świetlne konstrukcje w Gdańsku - Oliwie, które każdego roku zobaczyło kilkaset tysięcy osób. Również centrum Gdańska rozświetliło kilka fantastycznych rzeźb z iluminacjami. Mamy więc na kim się wzorować w trakcie przygotowań do sezonu zimowego. Na dobry początek warto więc uzupełnić zepsute, niedziałające światełka wzdłuż Niepodległości i uzupełnić uliczne iluminacje poprzez wydłużenie oświetlenia na całej długości Sopotu. Kto wie, czy w ten sposób Sopot nie byłby największym/ jedynym miastem w Polsce (w swojej kategorii pod względem liczby ludności) posiada tak bogate iluminacje świąteczne na całej długości miasta? To na dobry początek oczywiście. Nie chcemy ograniczać się przecież do 1 ulicy. Sprawmy, by cały Sopot rozświetlił się zimą, gdy dni są tak krótkie! Z naszej strony możemy zagwarantować wsparcie marketingowe projektu: dedykowaną stronę internetową rozwietlsopot.pl - która mogłaby stanowić dokumentację całego projektu. Zdjęcia z etapów planowania, prezentacja projektów, etapy wdrażania koncepcji w życie. RozświetlSopot.pl to projekt, który wart jest realizacji

Sopockie centrum rehabilitacji dzieci z pierwszej linii działań wojennych z Mariupola

563 (-13) 300 tys.zł

Proszę was o rozważenie możliwości zabrania grupy uczniów z linii działań wojennych Mariupol, dzielnica Wostochny, raz na dwa miesiące. Wojna trwa od 5 lat, 13 km od naszych domów. Potrzebują rehabilitacji i zdolności do spania bez strachu. 24 stycznia 2015 r. 140 pocisków gradowych spadło na dzielnicę w sobotni poranek. Drodzy mieszkańcy Sopotu. Proszę was o rozważenie zapewnienia takiej możliwości dzieciom, które przeżyły ostrzał i żyły w pobliżu linii wojny. Są to cztery szkoły 5, 57, 68, 69. Jesteśmy silnymi Słowianami i poradziliśmy sobie z tak zdradzieckim atakiem i stoimy mocno na granicy, ale w Mariupolu dzieci potrzebują wsparcia. Dowiedz się, jak oddychać świeżym powietrzem, uczyć się i rozumieć czym jest Solidarność, odwiedź Muzeum Drugiej Wojny Światowej. To właśnie te dzieci będą dalej rozwijać swoje miasto na standardach Woli i Svabody Pomorskiej Polski. Grupa dzieci składa się z 30 osób, a wśród nich 5 osób dorosłych, żądana długość pobytu wynosi 21 dni. Dziękuję

Trasy do nart biegowych

507(-17) 100 tys.zł

Stworzenie, odnowienie i oznakowanie szeregu tras do narciarstwa biegowego w sopockich lasach, zarówno do stylu klasycznego, jak i łyżwowego - na zimowe i letnie bieganie na nartach. W celu realizacji projektu należało by wytyczyć trasy, oznakować je odpowiednio oraz utrzymywać. Przy odpowiedniej pogodzie zimą - trasy powinny być przygotowywane. Trasy do stylu klasycznego powinny być wytyczone przez wyciskarkę do śladu, czyli urządzenie, które ubija śnieg i wyciska w nim dwie wąskie i głębokie na kilka centymetrów tory, w których to można później komfortowo poruszać się stylem klasycznym. Trasy do biegania stylem łyżwowym - winny być np. ubite. Latem - wystarczyłoby przygotować odpowiednio szerokie, ubite i wolne od przeszkód trasy, które odpowiednio utrzymywane - od wiosny do jesieni, mogłyby stanowić alternatywą formę sportu i rekreacji dla narciarzy klasycznych.

Zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły nr 7 i pływalni

471 (-1) 850 tys.zł

- Wymiana nawierzchni drogi oraz parkingu. - Budowa miejsc parkingowych. - Wymiana chodników. - Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery). - Wymiana oświetlenia zewnętrznego. - Wymiana ogrodzenia obiektów. - Zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenie roślinności). W przypadku pływalni, projekt będzie służył uczniom sopockich szkół, mieszkańcom Sopotu, miast ościennych oraz turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta. W przypadku szkoły, będzie służył uczniom, rodzicom, organizatorom oraz kibicom korzystającym ze szkoły, hali 100-lecia oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

"Czujka Czadu - Uratuj Życie!"

451 (-1) 55 tys.zł

Projekt ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Sopotu poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wyposażenie lokali mieszkalnych w czujki czadu. Przewiduje się nieodpłatne przekazanie czujek dla użytkowników lokali mieszkalnych w których występuje zagrożenie z tytułu użytkowania urządzeń grzewczych gazowych lub pieców na paliwo stałe. Projekt zakłada wykonanie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych dot. zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla (ok 2 tyś sztuk) oraz zakup czujek tlenku węgla (500 szt), które rozprowadzane będą w siedzibie KM PSP Sopot i OSP Sopot

Zajęcia joga, TRE, Mindfulness dla mieszkańców Sopotu

345 (-14) 4 tys.zł

Zajęcia: Joga - dodatkowe zajęcia raz w tygodniu, Trauma Releasing Exercises - raz w miesiącu, Trening uważności Mindfulness - dwa razy w miesiącu.

Pergole z różami

299 (-12) 100 tys.zł

Zainstalowanie metalowych pergoli przed zadaszeniami wejść do tuneli (przejść podziemnych), które latem będą stanowiły podporę dla pnących róż,a zimą dla świątecznego oświetlenia. Kształt pergoli może zawierać element wieżyczki, charakterystyczny dla Sopotu, projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta. Opis lokalizacji wszystkie przejścia podziemne w centrum Sopotu i w Kamiennym Potoku

Spacery historyczne z Muzeum Sopotu

292 (-12) 13 tys.zł

Muzeum Sopotu zaprasza mieszkańców i turystów na spacery historyczne z przewodnikiem. Pięć malowniczych tras, pięć opowieści, czyli pięć sposobów na spędzenie dnia z historią naszego miasta. 1. Molo - Opera Leśna 2. Sopot śladami Ewangelików 3. Muzeum Sopotu - Grand Hotel 4. Żydzi sopoccy 5. Wolnomularze w Sopocie. Każdy uczestnik spaceru otrzyma mapkę trasy z informacjami i ciekawostkami. Projekt kierujemy do mieszkańców Sopotu oraz turystów licznie odwiedzających nasze miasto. Chcemy zaprezentować ważne dla historii Sopotu osoby i miejsca. Zaktywizować starszych, zaintrygować młodszych, a wszystkim przypomnieć fascynująca historię miasta, w którym mieszkają, pracują lub odpoczywają. Spacery są organizowane w Muzeum Sopotu już od lat, jednak pragniemy je wzbogacić o mapki/foldery, które będziemy mogli rozdawać uczestnikom. Z takich materiałów będzie można korzystać także bez przewodnika i samodzielnie poruszać się trasami spacerów. Przygotowane do wszystkich tras mapki/foldery zawierać będą opis trasy, mapę, opis ciekawych miejsc, zdjęcia obiektów, budynków itd. Będą dostępne w Muzeum Sopotu i Urzędzie Miasta. Spacery poprowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum Sopotu Jagoda Załęcka-Kaczko oraz Iwona Zając. Spacery odbywać się będą od maja do późnej jesieni, czyli do listopada - dwa w miesiącu. W przypadku dużego zainteresowania oraz ważniejszych uroczystości i rocznic także częściej. Tematy spacerów: 1. Molo - Opera Leśna 2. Sopot śladami Ewangelików 3. Muzeum Sopotu - Grand Hotel 4. Żydzi sopoccy 5. Wolnomularze w Sopocie. Wydatki: 1. Zakup nagłośnienia przenośnego - 800 zł 2. Poligrafia - wydruk folderów/mapek - 11000 zł 3. Promocja spacerów - poligrafia - wydruk plakatów i zakładek 1200 zł

Utwardzenie powierzchni parkingu

Sienkiewicza

284 (-13) 750 tys.zł

Utwardzenie powierzchni boiska przy ul. Sienkiewicza na działce Nr 21/88. Parking służy mieszkańcom okolicznych budynków oraz innych osobom przyjeżdżającym na cmentarz. Zgodnie z planem miejscowym ma być na tej działce parking tymczasowy. Jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego. Zarząd Spółdzielni wyraził wstępną zgodę na inwestowanie na tym terenie. Jeżeli projekt przejdzie to Zarząd Spółdzielni podejmie odpowiednią ostateczna decyzję. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Modernizacja parkingu

Sienkiewicza 25

284 (-13) 750 tys.zł

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej wyraża zgodę na inwestowanie na tym terenie.

Modernizacja parkingu

Sienkiewicza 25

284 (-13) 750 tys.zł

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża zgodę na inwestowanie na tym terenie. Opis lokalizacji parking przy ul. Sienkiewicza 25, działka nr 21/93

Znaki informujące o prędkości - buźki sopockie

281 (-64) 140 tys.zł

BUŹKA - czyli znak świetlny z rejestratorem prędkości, który wyświetla zieloną, uśmiechniętą buźkę gdy kierowca mieści się w granicach dopuszczalnej normy i czerwona, smutna buźka - gdy kierowca przekracza prędkość w danym obszarze. Cel: poprawa bezpieczeństwa w terenie z ograniczeniem prędkości (okolice szkół i przedszkoli, osiedla). Prosty i sprawdzony na własnej skórze sposób, który podświadomie wpływa na zdjęcie nogi z gazu. BUŹKA to efektywne narzędzie pomagające w spowolnieniu ruchu ulicznego w miejscach szczególnie zagrożonych zbyt dużą prędkością pojazdów mechanicznych. Należą do nich strefy "30", czy miejsca i osiedla z obniżoną prędkością. W miejscu rozpoczęcia takiej strefy - montowane są BUŹKI, czyli znaki świetlne z prędkościomierzem, które pokazują, z jaką prędkością nadjeżdża pojazd: jeśli prędkość mieści się w granicach dopuszczalnej normy - buźka jest uśmiechnięta i wyświetla się w kolorze zielonym. W przypadku prędkości wyższej od dopuszczalnej - wyświetlana buźka jest smutna i w kolorze czerwonym. Znak BUŹKA działać może wyłącznie w momencie wykrycia ruchu, celem obniżenia kosztów energii elektrycznej. Tego typu rozwiązanie doskonale sprawdza się na całym świecie, dzięki interaktywnej reakcji na zbliżający się pojazd. Kierowca samochodu/ motocykla podświadomie zwalnia widząc czerwoną buźkę znaku. To skuteczne narzędzie, które pozwalające kierowcy ocenić granice bezpiecznego poruszania się np. w okolicach szkół, cz przedszkoli. Kierowcy zazwyczaj nie zwracają uwagi na wyświetlaną na prędkościomierzu pojazdu, koncentrując uwagę na zewnętrznych czynnikach wokół\pojazdu. I tu właśnie sprawdzają się znaki świetlne typu BUŹKA. Zlokalizowane przy drodze, wyświetlające aktualną prędkość zbliżającego się pojazdu znaki - to proste narzędzia poprawiające bezpieczeństwo w mieście. W górnej części tablicy wyświetli się prędkość przejeżdżającego pojazdu, w dolnej - w zależności od prędkości - uśmiechnięta, zielona buźka i napis "dziękuję" bądź buźka czerwona i smutna z hasłem "zwolnij". Czyż można prościej?

SENIOR SOPOCKI

269 (-1) 30 tys.zł

Spotkania sopockich seniorów z animatorami (trenerami) zdrowego życia i zdrowego żywienia. Spotkania będą odbywały się głównie na terenie sopockich "siłowni pod chmurką" we wszystkich rejonach Sopotu 2 x w tygodniu. Spotkania w małych 10-cio osobowych grupach, będą miały za zadanie przekazanie wiedzy dotyczącej zdrowego życia w wieku 50+ z wykorzystaniem doświadczeń w zakresie ruchu i odżywiania. Fachowi animatorzy posiadający najnowszą wiedzę dotyczącą organizmów ludzkich w wieku powyżej 50 lat będą spotykali się z grupami mieszkańców we wszystkich rejonach miasta przygotowując sopocian do integracyjnych wspólnych ćwiczeń na przyrządach oraz wspólnego poznawania wiedzy o najnowszych trendach diety dla osób starszych.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE SOPOCIAN

Zatoka Jogi 3 Maja 6

248 (-2) 10 tys.zł

Warsztaty oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dla sopocian "Lepiej trochę popłakać u psychologa niż śmiać się z byle czego u psychiatry" projekt skierowany dla mieszkańców Sopotu. spotkania raz w miesiącu sobotę z terapeutą psychologiem. oraz warsztaty na tematy takie jak: Jak rozmawiać z dziećmi o seksie dojrzała seksualność kobiecość komunikacja w związku czyli jak się komunikować by nie zwariować rozpoznawanie, nazywanie i zarządzanie efektywne swoimi emocjami potrzebami

"Kontroluj władzę" - aplikacja dla mieszkańców.

239 (-1) 100 tys.zł

Masz wrażenie, że radni i władze nie kierują się Twoim głosem? Zmieńmy to! Zbudujmy aplikację dla mieszkańców Sopotu realizującą dwa cele: 1. kontrolę nad radnymi - głosują tak, jak im sugerujesz lub muszą się publicznie wytłumaczyć, jeśli głosowali inaczej. 2. udogodnienie w zbieraniu podpisów pod petycjami, pomysłami, inicjatywami. Twój głos trafi bezpośrednio do władz! Aplikacja ma służyć wywieraniu przez mieszkańców bezpośredniego wpływu na decyzje radnych. Na dwa tygodnie przed glosowaniami Radni upubliczniają poprzez aplikację wszystkie tematy, które będą podlegały głosowaniu. Np. czy sprzedać działkę na Hipodromie pod budowę hotelu? Podnieść koszty wywozu odpadów komunalnych czy ich nie zmieniać? Mieszkańcy zapoznają się poprzez aplikację z tematyką głosowania i załączonymi dokumentami. W kolejnym kroku sugerują radnemu głosowanie na "Tak" lub "Nie" w konkretnej sprawie. Taka sugestia jest dla radnego przesłanką do głosowania zgodnie z wolą mieszkańców. Jeśli zagłosuje inaczej, powinien się wytłumaczyć publicznie z faktu, dlaczego tak postąpił. Aplikacja wzmacnia kontrolę nad radnymi, którzy będą bardziej ostrożnie podejmowali decyzje. Równocześnie wzmacnia ona budowanie poczucia współodpowiedzialności za kształt miasta wśród jego obywateli, którzy czują, że mają bezpośredni wpływ na decyzje. Dzięki temu zaczynają oni śledzić głosowania i posiedzenia rady miasta w o wiele większym stopniu niż dzieje się to teraz. Aplikacja zwiększa też możliwość stałej komunikacji na linii mieszkaniec-radny bez wychodzenia z domu, bez konieczności dostosowywania się do kalendarza, dyżurów itp. Dzięki aplikacji radny jest po prostu dostępny on-line. Z drugiej strony takie rozwiązanie daje także radnym możliwość prezentowania swojej postawy i poglądów wobec mieszkańców nie tylko w czasie kampanii wyborczej lecz przez cały czas trwania kadencji. Aplikacja to nowoczesne narzędzie bardzo proste w obsłudze. Jest ono dostosowane zarówno do naturalnych potrzeb młodszego. cyfrowego pokolenia, jak i do wymagań seniorów, którzy również korzystają z tego typu rozwiązań.

Remont nawierzchni i chodników

Langiewicza Racławicka

232 (-8) 1 260 tys.zł

Opis projektu: remont starej nawierzchni jezdni oraz chodników dwóch sąsiadujących ulic: Langiewicza oraz Racławickiej. Obie drogi wykonane zostały przed wieloma laty z trylinki, z krzywymi, wybrakowanymi w chwili obecnej chodnikami oraz nierówną nawierzchnią jezdni. Jezdnia obydwu ulic użytkowana ze szczególnym nasileniem od czasu uruchomienia węzła drogowego biegnącego koło ERGO ARENY do ulicy 3-go Maja, jak również przez klientów ryneczku sopockiego oraz gości przyjeżdżających i parkujących samochody w czasie licznych imprez organizowanych na Hipodromie. Sparaliżowana mieszkanka na wózku inwalidzkim oraz mieszkańcy seniorzy, mający problemy z narządem ruchu, mają problemy z bezpiecznym przemieszczaniem. Ten sam problem dotyczy rowerzystów. Przyszły wygląd wyremontowanych ulic powinien korelować estetycznie z odremontowaną przed kilku laty sąsiednią ulicą Mierosławskiego,

Obroń się sam!

Zatoka Jogi przy ul. 3 Maja

228 (-3) 10 tys.zł

Zajęcia obejmować będą naukę technik pełnokontaktowego Karate Kyokushin. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu, a w okresie letnim dodatkowo na Sopockich Błoniach. Poprowadzi je zdobywca Pucharu Polski Karate Kyokushinkai. Kyokushin to: kondycja, koordynacja ruchowa, gibkość, siła i realne umiejętności, ale też wychowanie w oparciu etykietę sztuki walki. Obroń się sam! Zajęcia samoobrony i sztuki walki Karate Kyokushinkai dla młodzieży i dorosłych Darmowe zajęcia sztuki walki obejmować będą naukę podstaw samoobrony oraz technik pełnokontaktowego Karate Kyokushin. Chętni będą mogli wdrożyć się w system i sztukę walki. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu. Prowadzone będą przez zdobywcę Pucharu Polski Karate Kyokushinkai, byłego zawodnika i posiadacza czarnego pasa Piotra Puchalskiego. W okresie letnim dodatkowo odbywały się będą zajęcia na sopockich Błoniach. Na co potrzebne są pieniądze? Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego są potrzebne przede wszystkim na wynajęcie sali gimnastycznej i zwrot podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć. Obecnie zajęcia odbywają się w szkole Zatoka Jogi Justyny Borkowskiej przy ulicy 3 Maja 6A/1. Sekcja działa pod egidą Pomorskiej Akademii Sportu Karate Kyokushinkai. Czy ćwiczyć może naprawdę każdy? Program treningów zakłada indywidualne podejście do uczących się. Oznacza to, że grupa dzielona jest na podgrupy dostające zadania dostosowane do swojego stopnia zaawansowania oraz warunków fizycznych. Nacisk kładziony jest nie tylko na zdobywanie umiejętności walki, ale na wszechstronny rozwój fizyczny. Ćwiczący mogą poprawić kondycję, koordynację ruchową, gibkość oraz siłę. Dodatkowo kultywowana jest etykieta dojo (miejsca ćwiczeń), która uczy szacunku i kultury bycia, co sprawdza się jako element wychowawczy młodzieży, odróżniając zajęcia od zajęć typowo sportowych czy fitness. Chętni będą mogli brać udział w egzaminach na kolejne stopnie uczniowskie prowadzonych przez certyfikowanych egzaminatorów Polskiego Związku Karate. Najzdolniejsi mają szansę stać się zawodnikami pełnokontaktowego karate. Pomorska Akademia Sportu Karate Kyokushinkai ma wśród wychowanków medalistów mistrzostw Polski, Europy, a nawet mistrzynię świata Karate Kyokushin organizacji KWF.

Podbij Sopot z Kajko i Kokoszem!

175 (-9) 40 tys.zł

Kajko i Kokosz to postaci z komiksów, które w olbrzymim stopniu kształtowały wyobraźnię dzisiejszych 40 -to, 50-cio. latków. Były przepustką do świata kolorowych przygód pełnych zwrotów akcji, a równocześnie w mądry i nienachalny sposób uczyły nas czym jest dobro, honor i… humor. Dla niektórych z czytelników, mimo, że przecież akcja „Kajko i Kokosz” toczyła się w wymyślonej przestrzeni i czasie, komiksy pana Janusza Christy stały się inspiracją do zgłębiania historii - już tej prawdziwej. Pan Janusz Christa mieszkał i tworzył w Sopocie. Proponowany projekt ma na celu przybliżenie biografii autora i równocześnie przypomnienie całej plejady postaci, którymi zapełnił on strony komiksów i które wciąż mogą być inspiracją dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, że dzięki wykorzystaniu technologii i prostego rozwiązania, jakim są ławki uliczne, będziemy w stanie osiągnąć oba cele równocześnie. Chcemy stworzyć „Szlak Kajko i Kokosza”, który zaczynałby się na ulicy Józefa Wybickiego gdzie mieszkał autor i prowadziłby do Grodziska, które z łatwością można uznać za prototyp osławionego Mirmiłowa! Ostateczna trasa szlaku byłaby jednak dyskutowana z mieszkańcami tak, żeby mogli oni wyrazić opinię. Proszę wyobrazić sobie 5-7 przystanków na tym szlaku, każdy z przystanków to ławka. Może to być „zwykła” ławka wyposażona w QR kod umożliwiający ściągnięcie na komórkę fragmentu komiksu. Przy każdej półka z komiksami, która można sobie przejrzeć (otwierana również za pomocą QR kodu). Każda ławka wyposażona w ładowarkę, co zapewni zainteresowanie młodzieży. Jeśli pozwolą na to finanse przy każdej umieścimy niewielką ściankę pleksi poświęconą jednemu z bohaterów i nawiązującą do miejsca, w którym turysta się znajduje. Projekt który ma za zadanie: - przybliżyć mieszkańcom Sopotu i turystom postać pana Janusza Christy; - wzbogacić miasto o nowy szklak turystyczny dedykowany dzieciom; - zachęcić dzieci do kontaktu z komiksem - czytelnictwem; - przypomnieć ich rodzicom, czym była radość obcowania z Kajko i Kokoszem! Działania jakie chcemy podjąć to: wyznaczenie szlaku w konsultacji z mieszkańcami i Fundacją Kreska im. Janusza Christy, zamówienie odpowiednich ławek wyposażonych w QR kod i szafki do bookcrossingu, promocja przedsięwzięcia. UWAGA: projekt zgodny z powyższym opisem ma już wstępną akceptację Fundacji Kreska, która obiecała wsparcie i zaangażowanie w jego realizację, jeśli dojdzie on do skutku. Projekt nie został dopuszczony do głosowania gdyż nie ma pewności uzyskania praw autorskich, na tę chwilę gmina nimi nie dysponuje. (...) Po przedstawieniu przez wnioskodawcę pisma od fundacji posiadającej prawa autorskie projekt zaakceptowano.

Z solanką ku zdrowiu

160 (-1) 50 tys.zł

przeprowadzenie zajęć na basenie solankowym dla dzieci oraz organizacja zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej Zadanie polega na prowadzeniu zajęć ogólnousprawniających na basenie solankowym oraz warsztatów edukacyjnych dla sopockich dzieci i ich rodziców. Zajęcia prowadzone będą na basenie solankowym raz w tygodniu przez 11 miesięcy (44 zajęcia) oraz odbędą się 4 spotkania warsztatowe dotyczące edukacji prozdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Wniosek jest składany przez Fundację Sport na Zdrowie mającą siedzibę w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67. Zadanie polega na prowadzeniu zajęć o charakterze profilaktycznym i ogólnousprawniającym w basenie solankowym. W ramach projektu grupa 20 dzieci mieszkańców Sopotu, zagrożonych chorobami takimi jak otyłość, wady postawy, alergie, w wieku 0-17 lat weźmie udział w zajęciach na basenie solankowym oraz w zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego trybu życia. Zajęcia na basenie prowadzone będą przez wykfalifikowaną kadrę ośrodka, raz w tygodniu przez okres 11 miesięcy ( 44 zajęcia). W ramach zadania przeprowadzone zostaną również cztery spotkania edukacyjne dot. profilaktyki zdrowotnej, w formie warsztatów kierowane do dzieci i ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Sopotu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do potrzeb uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonej ankiety. Organizatorem zajęć jest Fundacja Sport na Zdrowie, która od wielu lat prowadzi jedyny w regionie tego typu Ośrodek Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej. Realizacja zadania przebiegnie wg. Planu: 1 - etap przygotowawczy - rekrutacja adresatów projektu - poprzez MOPS, NGO działające w Sopocie, SCOP, placówki edukacyjne. 2. Realizacja - grupa 20 dzieci od stycznia do grudnia 2020 będzie uczestniczyła w zajęciach wraz z rodzicami 1 x tygodniu przez okres 12 miesięcy. Organizacja czterech spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki i zdrowego trybu życia ( możliwe m.in. spotkanie z lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem i trenem sportu). 3. Zakończenie - druga połowa grudnia 2020 - ewaluacja i podsumowanie projektu po zakończonych zajęciach. Rezultatem projektu będzie m.in Upowszechnienie w Sopocie wśród lokalnej społeczności aktywności fizycznej, jako czynnika wspomagającego rehabilitację, a także wspierającego rozwój zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci cierpiących na choroby cywilizacyjne lub zagrożone chorobą. Przybliżony koszt projektu to ok 48000 zł.

Licznik długu publicznego Polski

160 (-174) 20 tys.zł

Polska jest wysoko zadłużona i tempo postępowania długu publicznego rośnie. Projekt polega na ustawieniu tablicy w publicznym miejscu, na której wyświetlane byłoby aktualne zadłużenie Polski. Pomóżmy uświadomić ludzi o skali problemu i wpłyńmy na naszą przyszłość. Projekt polegałby na ustawieniu tablicy LEDowej, na której wyświetlany byłby na bieżąco aktualny dług publiczny Polski. Mój pomysł wzorowany jest na podobnej tablicy, która znajduje się w Warszawie (zdjęcie przesyłam w załączniku). Np. W Gdańsku na tablicach systemu Tristar wyświetlana jest aktualne zanieczyszczenie powietrza. W Katowicach również istnieje tablica informująca o jakości powietrza. Uważam, że zadłużenie Naszego Kraju jest bardzo wysokie (http://www.dlugpubliczny.org.pl) i jest to kluczowa kwestia jeśli chodzi o przyszłość Polski. Będzie to wpływało na życie każdego Polaka. Niestety wielu ludzi nie jest świadoma o skali problemu i dlatego taka ogólne dostępna informacja o długu publicznym mogłaby by wpłynąć na zwiększenie świadomości społeczeństwa. Proponowana tablica LEDowa informowałaby jedynie o obiektywnej wartości zadłużenia Polski, bez sugerowania niczego i bez aspektów politycznych. Miałaby rozmiar 2,5x1,2 m oraz ustawiona byłaby na dwóch nogach (możliwe również zamontowanie na ścianie). Do realizacji tego projektu wykonanie musiałoby zostać zlecone firmie zewnętrznej, która wyprodukowałaby taką tablicę, zamontowałaby ją oraz zapewniła ewentualny serwis. Mam nadzieję, że są ludzie, którym zależy na przyszłości Polski i dostrzegają skalę problemu. Opis lokalizacji Lokalizacja powinna być ogólnie dostępna w miejscu widocznym dla ludzi. Np. skwerek pod Dworcem Głównym od ul. Kościuszki (przy wjeździe do podziemnej hali garażowej). Projekt wstępnie zaakceptowany. Miejsce na taką tablice jakie sugerujemy to okolice Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Obracowanie projektu kartograficznego

153 (-14) 10 tys.zł

Opracowanie projektu kartograficznego w zakresie wytyczenia granic dzielnic i osiedli na terenie Sopotu. Bez zlecenia przeprowadzenia analizy wraz z konsultacjami społecznymi władze miasta nie mogą podjąć decyzji co do nadania gminie niższego stopnia podziału administracyjnego, gdyż nie dysponują wymaganą wiedzą. Koszt sporządzenia 10000 zł Opracowanie projektu kartograficznego w zakresie wytyczenia granic dzielnic i osiedli na terenie Sopotu. Bez zlecenia przeprowadzenia analizy wraz z konsultacjami społecznymi władze miasta nie mogą podjąć decyzji co do nadania gminie niższego stopnia podziału administracyjnego, gdyż nie dysponują wymaganą wiedzą, co mogą świadczyć specjaliści z dzidziny urbanistyki. Koszt sporządzenia 10000 zł

Taniec w przestrzeni publicznej

131 (-18) 3 tys.zł

Piekna sylwetka bez wzgledu na wiek, prewencja bolu kregoslupa, stawow, korekcja postawy, elstycznosc ciala, mobilnosc stawow, praca nad wzmocnieniem dna miednicy i wiele innych zdrowych technik ruchowych - w bardzo atrakcyjnej autorskiej formie: poprzez tance tradycyjne swiata.Tango Argentynskie, Kizombe, Tance Afro-Latynowskie - jako wspaniala forma pracy z partnerem, mezem, chlopakiem lub solo. Projekt skierowany jest do roznych grup wiekowych, z naciskiem jednak na 50+. Intencja jego jest podniesienie swiadomosci jak funkcjonuje organizm ludzki, mechanika ruchu, zasady dzialania stawow i powiezi - tak aby swiadomie wiedziec jak prawidlowo i pieknie chodzic, stac, siedziec, tanczyc, dzwigac... Warsztaty mialyby forme seminariow teoretycznych z modelem i projekcjami, warsztatow w niewielkich grupach gdzie uczestnicy poznaliby wiele cwiczen i zasad ruchu NA BAZIE TANCA, oraz indywidualnych zajec. Motywujacym elementem bylyby regularne potancowki : Tanga Argentynskiego, KIzomby i Tancow Afro-Latynowskich w przestrzeni publicznej. Opis lokalizacji 1. Na lonie natury - np plazy, w lesie 2. W salach taneczno-ruchowych domow sasiedzkich, Zakladu Balneologicznego, etc 3. W Muszli Koncertowej na MOLO lub innym miejscu gdzie mozliwe jest poprowadzenie warsztatu i potancowki z dj. Jedyne miejsca w przestrzeni publicznej do zorganizowania tego rodzaju zajęć do skwer kuracyjny bezpośrednio przy muszli koncertowej lub opera leśna - przy założeniu, że do zorganizowania tych zajęć bedzie potrzebne nagłośnienie. w sytuacji kiedy nagłośnienie nie jest wymagane do przeprowadzenia tych zajęć to każda inna przestrzeń publiczna sopotu może być wykorzystana. brak jest w opisie projektu wskazanej dokładnie proponowanej lokalizacji do przeprowadzenia tego rodzaju zajęć a to bardzo ważne dla ustalenia możliwości zorganizowania takich zajęć. dodatkowo tego rodzaju zajęcia są w ofercie sopockich domów sąsiedzkich, które dedykowane są mieszkańcom sopotu.

Renowacja szachownicy na Placu Zdrojowym

118 (-75) 3 tys.zł

Proszę spoojrzeć na szachownice na placu zdrojowym , jest nie równo ułożona. Wystarczy sprawdzić w sieci w mapach. Renowacja szachownicy na Placu Zdrojowym, jest koniecznym elementem pozwalającym na przepisową grę w szachy. Obecnie szachownica nie składa się sześcdziesięciu kwadratów o kolorze białym, bądz czarnym. Z przykrością należy stwierdzić, iż obecnie w miejscach niektórych kwadratów ułożone są różnorodne mozaiki, będące pozostałością po prowadzonej przez GPEC budowie linii ciepłocągowej. Należy ułożyć właściwie kwadraty, a prace zlecić najemcy terenu firmie Kąpielisko Morskie Sopot. Koszt około 3000 zł. Całkowity remont nawierzchni placu ponad 2 mln - poza możliwościami finansowymi budżetu obywatelskiego. (...) Część płyt szachownicy jest połamanych, przy ich przełożeniu konieczna byłaby ich wymiana. Cały plac wymaga remontu poprzedzonego projektem, częściowa wymiana nawierzchni w perspektywie remontu byłaby wydatkiem bezzasadnym. Aby przywrócić wizualnie szachownicę na placu do czasu całkowitego remontu można ją namalować na istniejących płytach. Przywróciłoby to możliwość gry w szachy. Projekt zostanie poddany pod głosowanie jako namalowanie szachownicy na placu.

Zajęcia kulturalne - malarstwo na ceramice oraz ceramika i mozaika ceramiczna

105 (-5) 80 tys.zł

OPIS: malarstwo na ceramice to zajęcia poprzedzone krótkim wykładem i prezentacją (m.in. multimedialną) dotyczącą malarstwa majolikowego: historycznie (renesans) i dziś. obejmują: - ćwiczenia malarskie - proste ćwiczenia kaligraficzne, tak by nabrać pewności w posługiwaniu się pędzlem oraz ćwiczenia tzw. „malowania idei” - W zależności od tematu, np. malowanie kwiatów, owoców, ptaków, mandali, czy wzorów muszli z pomocą inspiracji i zaproponowanych „wzorów” lub z natury na na przygotowanych i danych przez osobę prowadzącą talerzach ceramicznych, - malowanie na płytkach ceramicznych, przygotowanych do łamania ich, celem ułożenia z pomalowanych motywów oraz danych przez prowadzącą płytek mozaik ceramicznych, - zajęcia z ceramiki. IDEA: zajęcia służą odpoczynkowi, miłemu spędzeniu czasu w zrelaksowanej atmosferze, wypełnieniem zawsze potrzebnej przestrzeni kreacji piękna. Przygotowane tak, by niezależnie od wyobrażenia o swoich umiejętnościach plastycznych, każdy mógł wykonać swoją pracę. CEL: dzielenia się radością tworzenia - dla niektórych może to być odpoczynek i relaks, dla kogoś innego dystans wobec codziennych obowiązków przez poznanie i uczenie się czegoś „nowego”, podniesienie własnych możliwości, a jeszcze dla kogoś mogą być podniesieniem własnej wartości przez wykonanie pracy o walorach artystycznych. DLA KOGO: projektem mogą być zainteresowane kobiety od 12 do 100 lat (choć wszyscy są mile widziani) zainteresowane sztuką i estetyką, oraz rękodziełem. MIEJSCE: jakikolwiek lokal otwarty na współpracę i posiadający podstawowe wyposażenie do zajęć plastycznych (tzn. stół i krzesła) dla ok. 10 osób jednocześnie. Czasem, zajęcia mogą odbyć się w plenerze, np. malowanie kwiatów w parku, np. róż. Piec do wypalania prac znajduje się w pracowni artystki.

Remontu ulicy Moniuszki

do numerów 3,5 i 7

98 (-8) 535 tys.zł

Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 (wąskiej uliczki) i remontem schodów łączących ul. Moniuszki. Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Z ostatnich ustaleń wynikało, że miał on zostać przeprowadzony zaraz po zakończeniu inwestycji remontu Opery Leśnej i zagospodarowywania terenu przy Stawie Nowowiejskiego czyli tzw. Morskiego Oka, o którym mowa jest już od ponad dekady. Pierwsza z wymienionych inwestycji została zakończona w lipcu 2012 roku a jej realizacja ostatecznie zrujnowała stan ulicy Moniuszki ze względu na dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego, który jeździł tamtędy podczas remontu Opery Leśnej i trasy ewakuacyjnej z Opery Leśnej.Natomiast jeśli chodzi o ulice dojazdową do numerów 3,5 i 7, droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan pogorszył się w ostatnim czasie z uwagi na remont zbiornika wody "Wzgórze Trzech Gracji" w lesie pomiędzy ulicami Herberta i Moniuszki. Ulica ta nie jest przystosowana do przejazdu ciężkiego sprzętu, a także podczas montowania oświetlenia. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Mieszkańcy nawet jeśli wiedzą o nierównościach w tym miejscu, mogą o nich zapomnieć. Trudno też oczekiwać, aby pieszy miał cały czas spuszczony wzrok i był skoncentrowany na obserwowaniu nawierzchni drogi. Stan drogi może wywołać zagrożenie uszczerbku na zdrowiu, gdyż przemieszczanie się nierówną, dziurawą drogą w najgorszym przypadku może się skończyć wizytą na oddziale urazowym. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i pojazdów nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Realizacja tego projektu na pewno ułatwi poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia, szczególnej trasy spacerowej mieszkańców i napływających turystów z uwagi na bliskie położenie atrakcji turystycznych takich jak: Opera Leśna, Wieża Widokowa oraz Łysa Góra, a także lokalizacji w tym miejscu restauracji Harnaś i Hotelu Opera. Skoro miasto przywiązuje szczególną uwagę do terenów zielonych to warto by się w końcu zainteresować zapomnianą od lat otuliną parku krajobrazowego, w której usytuowana jest ulica Moniuszki.

Górlaska muzyka na świątecznym Jarmarku

67 (-160) 20 tys.zł

Górale grają w Sopocie! Zorganizujmy koncert zapewniając wielką atrakcję podczas zimowego Jarmarku! Sopot i Zakopane to miasta partnerskie. Na Podhalu działa góralska orkiestra (najmłodsi muzycy mają 6 lat). 150-ciu góralskich muzyków jest w stanie ożywić sopocki Jarmark i dać wszystkim mnóstwo radości. Mała Armia Janosika może zagrać w Sopocie, musimy tylko znaleźć fundusze na organizację. Projekt ma na celu ożywienie formuły sopockiego, świątecznego Jarmarku. Dzięki koncertowi Małej Armii Janosika będziemy mogli zapewnić mieszkańcom i turystom atrakcję, która przyciągnie ich na wydarzenie wzbogacając wizerunek Jarmarku, który dzisiaj jest mocno kontestowany jako nudny i nieciekawy. Muzycy Małej Armii Janosika to unikalna, 150-cio osobowa grupa dzieciaków i młodzieży. Grają koncerty w całej Polsce, a szczególną rozpoznawalność zyskali dzięki kolędowaniu, które w typowej dla podhalańczyków oprawie, potrafi wzbudzać owacje na stojąco. Głównym założeniem jest zorganizowanie pobytu Małej Armii Janosika w Sopocie i ich koncertu. Potrzebne jest zorganizowanie przyjazdu, noclegu dla dzieciaków oraz ich opiekunów. Dodatkowo ze względu na relacje partnerskie z Zakopanem, warto pewnie zapewnić Małej Armii jakieś atrakcje, które pozostawią nasze miasto w ich pamięci. Proste zadanie, wymaga tylko budżetu oraz logistyki. Cel: ożywić świąteczny Jarmark. Linki do muzyki Małej Armii: http://www.malaarmiajanosika.pl

Hala sportowa przy SP 8

0 550 tys.zł

Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem sportowym o nawierzchni tartanowej. Projekt zakłada budowę hali o konstrukcji łukowej z oświetleniem i ogrzewaniem. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzanie zajęć sportowych przez cały rok. Wnioskodawca wycofał projekt

Okręg 1

Remont chodników

Książąt Pomorskich

574 (-4) 1B 300 tys.zł

Remont chodników na ulicy Książąt Pomorskich tzw. Podkowa.

Remont chodników i uliczki

Książąt Pomorskich 13 do 23

projekt dołączony

Zakres prac,remont chodnika i nawierzchni ulicy wewnątrz tzw Podkowy. Zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, pieszym korzystającym z chodnika od Książąt pomorskich do 3 Maja, mieszkańcom Sopotu korzystającym z pięknie uporządkowanego Ogródka Jordanowskiego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Opis lokalizacji Projekt dotyczy remontu chodników i uliczki wzdłuż posesji 13 do 23 tzw "Podkowa"

Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa

378 (-3) 1B 20 tys.zł

Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu,

Altanki z ławkami i stolikiem w formie grzybka

345 (-5) 1A 150 tys.zł

W Parku Północnym na trasie od Zatoki Sztuki do potoku Swelinii (na granicy Sopotu i Gdyni) powinny powstać zadaszone altanki ze stolikiem i ławkami (jak przy parkingach): 1) przy parkingu ekologicznym na końcu ul. Powstańców Warszawy (jest stół i ławki, ale brak zadaszenia); 2) przy Swelinii (na granicy Sopotu i Gdyni). Altanki będą służyły: - sympatykom zdrowej aktywności "Nordic Walking", - rowerzystom, - spacerującym matkom z dziećmi. W czasie deszczu nie mamy się gdzie schować!

Przebudowa schodów

Winieckiego i Obrońców Westerplatte przy Szkole Muzycznej

328 (-6) 1A 450 tys.zł

Przebudowa i powiększenie placu zabaw

313 (-14) 1B 200 tys.zł

Przebudowa i powiększenie placu zabaw w Parku Południowym

Poidełka przy siłowni zewnętrznej

przy Placu Mancowym

286 (-8) 1A 15 tys.zł

Przy zewnętrznej siłowni, w niedawno odnowionej części Łazienek Północnych, koło Placu Mancowego, proponuję postawić poidełka z kranówką. Bardzo brakuje tam możliwości napicia się wody, i uzupełnienia butelek, po treningu. Wystarczy jedno poidełko, a wszyscy użytkownicy tej siłowni, ale również biegacze, dla których często tamtędy przebiega trasa, będą wdzięczni.

Rewitalizacja skweru

Na wydmach

277 (-2) 1B 450 tys.zł

Kaczkomat do dokarmiania ptaków przy molo

267 (-40) 1B 35 tys.zł

Projekt zakłada ustawienie 2 automatów z karmą odpowiednią dla ptaków bytujących w okolicy sopockiego molo - łabędzi, kaczek, łysek, mew. Mieszkańcy i turyści odwiedzający molo lubią dokarmiać żyjące tam ptaki, niejednokrotnie weekendowe wypady, aby dokarmiać zimą łabędzie stały się już rodzinną tradycją. Niestety mimo dobrych chęci popełniamy przy tym wiele błędów - m.in. dokarmiamy ptactwo chlebem, który z całą pewnością przynosi ptakom więcej szkód niż pożytku. Dlatego też istotna jest zmiana naszych niewłaściwych zwyczajów poprzez świadomy i mądry sposób doboru pokarmu. Kaczkomaty będą działały w okresie jesienno-zimowym np. od listopada do marca, wydając porcje odpowiedniego pokarmu za niewielką opłatą, np. 2 zł (ważne jest, aby nie rozpoczynać dokarmiania zbyt wcześnie, gdyż niektóre ptaki mogą nie chcieć odlatywać na zimę). Oprócz tego, na kaczkomatach zostanie umieszczona informacja o zwyczajach ptaków oraz ich preferencjach pokarmowych, a także zasadach obowiązujących przy dokarmianiu ptaków zimową porą. Kaczkomaty powinny mieć estetyczną, drewnianą obudowę, wpisującą się w zabudowę molo. Istotna jest konsultacja np. z OTOP, co do rodzaju i ilości wydawanego przez kaczkomaty pokarmu. Należy również wziąć pod uwagę konieczność jego systematycznego uzupełniania.

Remont drogi dla pieszych i zmotoryzowanych

Chopina 23

207 (-20) 1B 90 tys.zł

Jestem osobą o najwyższym stopniu niepełnosprawności i mieszkam na ul. Chopina od 1945 roku. Przez te 74 lata droga nie była remontowana. Niektórzy lokatorzy - dziś właściciele mieszkań - na własny koszt przeprowadzali drobne naprawy, kładli parę płyt lub nawozili żwir, by zasypywać dziury, gdzie po deszczu brodziło się w błocie. Kilka razy już się przewróciłam na tych wertepach, co jest dla mnie bardzo niebezpieczne, ponieważ mam protezy kolan i biodra,dlatego proszę o remont. Droga ta jest również jedynym dojściem i dojazdem do budynków 21, 25 i ostatnio 27, przez dziesiątki lat rozjeżdżana samochodami.

Orkiestra promenadowa

191 (-34) 1B 20 tys.zł

W każdą niedzielę wakacyjną o 12.00 - od ostatniej niedzieli w czerwcu do ostatniej niedzieli w sierpniu na Placu Przyjaciół Sopotu zbiera się ORKIESTRA PROMENADOWA, która po odsłuchaniu Hejnału sopockiego z wieży widokowej razem ze spacerowiczami w rytm muzyki, przemieszcza się do muszli koncertowej by tam dać godzinny koncert muzyki rozrywkowej. Uwaga: w skróconej wersji (pogoda) może to być tylko koncert od godz. 12-ej w muszli koncertowej.

Okręg 2

Kontynuacja modernizacji skarpy i błoni

ul. Polna

453 (-1) 2A 50 tys.zł

Dokończenie ścieżki rowerowo-spacerowej górą nad lokalizacją błoni (od ul. Polnej do Ergo Areny). Ścieżka może być wykonana, jednak będzie miała charakter leśny - bez podbudowy, chodnika itp. Z uwagi na istniejące tam drzewa, których nie można wyciąć może być również kręta. Obecnie prowadzone są tam prace porządkowe. Proponujemy poddanie wniosku pod głosowanie wyceniając koszt usunięcia wielkogabarytowych śmieci i sprzętu który pozostanie na stanie Sopockiej Drugiej Szansy, która zajmuje się pielęgnacją błoni.

Rewitalizacja ścieżki

wokół Stadionu Leśnego

268 (-1) 2B 25 tys.zł

Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego polegająca na usunięciu grubej warstwy gnijących liści wyrzucanych regularnie przez płot przez pracowników Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, przywrócenie poręczy w części ścieżki prowadzącej do ulicy Reja, poszerzenie ścieżki przy wejściu do SKLA, zbudowanie paru stopni w miejscu, gdzie stara ścieżka została zajęta przez SKLA w trakcie rozbudowy i miejsce jest praktycznie niedostępne dla osób z niepełnosprawnością, odtworzenie zniszczonych ławek przy ścieżce i ustawienie koszy na śmieci. W ramach projektu można (opcjonalnie, o ile starczy na to środków) umieścić (od strony SKLA) tablice z zakazem wyrzucania przez płot liści na ścieżkę oraz dokonać przycinki okolicznych drzew stanowiących zagrożenie dla przebywających tam osób. Projekt będzie służył wszystkim osobom zarówno Sopocianom jak i turystom spacerującym w tym uroczym miejscu.

Łąka kwietna wokół ERGO ARENY – założenie ok. 5 tys. m kw.

239 (-17) 2A 154 tys.zł

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne. Opcja: Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej może znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafiti umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole. Tabliczka powinna być niska i nie zaśmiecająca przestrzeni publicznej, wpisująca się w dotychczasowo wykonaną małą architekturę.

Bezpieczna ul. 3 Maja

225 (-10) 2B 30 tys.zł

Proponuję zainstalowanie wyświetlacza radarowego (lub radaru) na ul. 3 Maja powyżej skrzyżowania z ul. Józefa Golca (kierunek w dół - do ul. Grunwaldzkiej) oraz zainstalowanie szerokiej wyspy zwalniającej na wysokości sklepu Lewiatan (na obu kierunkach). Zainstalowanie wyświetlacza radarowego lub radaru na ul. 3 Maja powyżej skrzyżowania z ul. Józefa Golca (kierunek w dół - do ul. Grunwaldzkiej). Ul. 3 Maja stanowi główną trasę dojazdową do pasa nadmorskiego i mola w Sopocie dla kierowców jadących od strony Gdańska oraz od strony Obwodnicy Trójmiejskiej / ul. Spacerowej. W tym miejscu znajdują się przejścia dla pieszych wykorzystywane w większości przez dzieci w drodze do szkoły podstawowej nr 8. Zainstalowanie szerokiej wyspy zwalniającej na wysokości sklepu Lewiatan (na obu kierunkach) poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych (dojście do osiedla S.M. Kolejarz oraz sklepu Lewiatan). W tym miejscu zdarzają się sytuacje wyprzedzania się pojazdów, przy czym pojazd wyprzedzający omija wysepkę rozdzielającą ruch jadąc pasem kierunku przeciwnego. Zainstalowanie w obu proponowanych przypadkach specjalnego oświetlenia przejść dla pieszych. Opis lokalizacji Zainstalowanie wyświetlacza radarowego na ul. 3 Maja powyżej skrzyżowania z ul. Józefa Golca (kierunek w dół - do ul. Grunwaldzkiej) oraz zainstalowanie szerokiej wyspy zwalniającej na wysokości sklepu Lewiatan (na obu kierunkach).

Ławki i śmietniki w Górnym Sopocie

220 (-2) 2B 40 tys.zł

10 - wygodnych i porządnych - ławek i 10 śmietników w rejonie ulic Wybickiego, Orzeszkowej, Armii Krajowej, Mickiewicza, Abrahama, okolic kościoła Bernarda - przejście przez las.

Poprawa bezpieczeństwa oraz redukcja hałasu

Władysława Łokietka

206 (-20) 2A 250 tys.zł

Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie prędkości pojazdów wyjeżdżających z Sopotu ulicą Władysława Łokietka (oraz pojazdów wjeżdżających do miasta) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy z Gdańskiem przy skrzyżowaniu z ulicami: Droga Zielona, Placu Dwóch Miast oraz Gospody. Przedmiotowy odcinek ulicy biegnie wzdłuż ostatnich zabudowań Sopotu, a na jego pierwszych 200 metrach nie wykonano ograniczników prędkości, pierwszy z nich w postaci wyniesionego przejścia przez jezdnię znajduje się dopiero w okolicy osiedla Sopocki Parkur. Wzdłuż ulicy nie postawiono żadnego znaku informującego lub przypominającego o obowiązującej strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h⁏ w okolicy Ergoareny stoi jedynie znak informujący o końcu tej strefy. Powoduje to, że pojazdy opuszczające Sopot (zjeżdżające z ronda na skrzyżowaniu ulicy Władysałwa Łokietka z ulicą Polną) przyspieszają gwałtownie, a następnie hamują napotykając na pierwsze wyniesione przejście dla pieszych, na którym znajduje się również ścieżka rowerowa. Takie okoliczności powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów oraz wzmagają natężenie hałasu powodowane przez gwałtowne przyspieszanie i hamowanie kierowców aut i motocykli, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz w celu ograniczenia hałasu należy: 1. Przebudować przejście dla pieszych w okolicy budynku oznaczonego numerem 50 poprzez jego wyniesienie do poziomu chodnika 2. Postawić wzdłuż odnośnego odcinka ulicy znaki drogowe (kilka) oraz namalować na jezdni oznakowanie poziome, przypominające kierowcom o znajdowaniu się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h⁏ w obu kierunkach jazdy bowiem dla kierowców wjeżdżających do Sopotu od strony Ergoareny znak drogowy informujący o rozpoczynaniu się strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h znajduje się na samym początku ulicy w rejonie opuszczania przez kierowców ronda na granicy z Gdańskiem i jest dla nich zupełnie niewidoczny. Projekt będzie służył mieszkańcom, a także użytkownikom ścieżek rowerowych, przyczyni się do lokalnej poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez ograniczenie prędkości pojazdów opuszczających Sopot oraz wjeżdżających do miasta, jak również zredukuje natężenie hałasu poprzez ograniczenie dynamiki jazdy kierowców.

Rozbudowa placu zabaw

Al. Niepodległości 694

200 (-4) 2B 200 tys.zł

Zmiana nawierzchni i montaż oświetlenia

droga łącząca Karlikowską z Bitwy pod Płowcami

197 (0) 2A 150 tys.zł

Projekt uczyni z miejsca zapomnianego przez miasto, zaniedbanego drogę na miarę dzisiejszych czasów. Jest to przejście ogólnodostępne, z którego korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści idący na plażę. Z jednej strony znajduje się blok mieszkalny i niestety teren mocno zaniedbany przez spółdzielnię mieszkaniową, z drugiej fragmenty gruntu należące do różnych wspólnot mieszkaniowych i łatane po kawałku, a pomiędzy "pas ziemi niczyjej". Potrzebne jest ujednolicenie nawierzchni ( aktualnie krzywej i dziurawej). Konieczne jest oświetlenie tego przejścia, gdyż nie ma tam żadnej latarni, a dochodziło w tym miejscu do różnych niebezpiecznych incydentów. W bieżącym roku już dwukrotnie policja korzystała z monitoringu zamontowanego tu przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych. Problemem jest murek, który okala trawnik znajdujący się na podwyższeniu, na którym można usiąść. Jest to niestety "idealne" miejsce na wypicie piwa przez przyjezdnych i "miejscowych". Montując na murku żeliwny, niewysoki płotek zniweluje się miejsce do siedzenia i "biesiadowania". Nie będzie już konieczne wzywanie straży miejskiej i zbieranie rozbitych butelek. W związku z powyższym projekt służy pobliskim mieszkańcom, zaspokaja potrzebę ładu, porządku i bezpieczeństwa. Podnosi też walory estetyczne miasta. Opis lokalizacji Droga pomiędzy blokiem na ul. Bitwy pod Płowcami 6 a kamienicami nr 14 i 12 prowadząca do ulicy Karlikowskiej.

Budowa elementów sportowych i rekreacyjnych

Skwer im. Andrzeja Grubby

192 (-1) 2A 25 tys.zł

Obok placu zabaw dla dzieci i mini boiska do koszykówki, sprzęt sportowo-rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych będzie dopełnieniem placu dla całej rodziny.

Budowa elementów sportowych i rekreacyjnych

Plac im. A. Grubby

projekt dołączony

Projekt znajdowałby się na istniejącym placu zabaw dla dzieci od strony ul. Króla Jana Kazimierza 7. W/w projekt omawiany był z Panem Prezydentem Karnowskim podczas kampanii wyborczej. Nie wymaga dużych nakładów. Dla licznych seniorów mieszkających w okolicy byłby bardzo pomocny w ćwiczeniach. Bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę.

Ustawienie elementów sportowych

Skwer im. Grubby - Króla Jana Kazimierza

projekt dołączony

Budowa elementów sportowych dla dorosłych przy istniejącym placu zabaw dla dzieci.

Remont nawierzchni przejścia do SP 1 od al. Niepodległości

189 (-1) 2B 300 tys.zł

Ciąg pieszo-jezdny między al. Niepodległości 724 i 726 stanowi popularne dojście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona, wymaga położenia płytek, zrobienia chodnika, tam gdzie jest taka możliwość. Miejsce wymaga doświetlenia - montażu lamp.

Świąteczna iluminacja ulicy Łokietka

187 (-40) 2A 115 tys.zł

Ścieżka edukacyjna na hipodromie

169 (0) 2A 15 tys.zł

Hippiczna ścieżka edukacyjna Hipodrom Sopot W ostatnich latach powstaje coraz więcej ścieżek edukacyjnych, która pozwalają w przystępny sposób przybliżyć dzieciom i młodzieży wiedzę dotyczącą przyrody czy ekologii. Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom osób, które odwiedzają ośrodek jeździecki Hipodrom Sopot, przygotowaliśmy projekt ścieżki edukacyjnej o koniach i jeździectwie. Hipodrom to miejsce otwarte na mieszkańców i turystów, którzy chętnie przychodzą tutaj na spacery. Codziennie wiele osób korzysta z tej enklawy zieleni i przychodzi odpocząć, zrelaksować się i popatrzeć na konie, które mają trening lub odpoczywają na padokach. Na Hipodromie w ciągu roku organizowanych jest ponad 30 imprez jeździeckich – są to zawody o randze regionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Można tutaj oglądać nie tylko najpopularniejsza dyscyplinę, jaką są skoki przez przeszkody, ale także jeździecki triathlon, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego (WKKW), ujeżdżenie czy wyścigi konne. Na Hipodromie działa obecnie dziewięć szkółek, a o rosnącej popularności jeździectwa najlepiej świadczy fakt, że co miesiąc pobiera w nich naukę ponad tysiąc osób, głównie dzieci i młodzieży. Istnienie tak wielofunkcyjnego ośrodka w centrum miasta bardzo istotnie przyczynia się do popularyzacji sportów konnych i zwiększenia zainteresowania jeździectwem. Projekt „Hippicznej ścieżki edukacyjnej” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców , nie tylko dzieci i młodzieży, którzy odwiedzając Hipodrom chcieliby dowiedzieć się czegoś zarówno o koniach i sportach jeździeckich, jak i o historii samego Hipodromu, która sięga końca XIX wieku. Hippiczna ścieżka edukacyjna to: 15 plansz usytuowanych wzdłuż ścieżek dla pieszych na terenie Hipodromu Sopot przystępne i ciekawe informacje o rasach koni, ich pochodzeniu oraz historii współpracy człowieka i konia informacje o jeździeckich dyscyplinach sportowych – rodzaje dyscyplin, ich zasady, słowniczek pojęć, opowieść o historii Hipodromu - fascynująca wycieczka do czasów, gdy konie służyły przede wszystkim wojskowym, którzy niejako „wynaleźli” sport hippiczny; opowieść o powstaniu Hipodromu, różnorakich rolach, jakie spełniał ten teren na przestrzeni lat, o tym, dlaczego dzisiaj to właśnie sopocki Hipodrom ma zaszczyt gościć najważniejszą imprezę jeździecką w Polsce, Międzynarodowe Zawody CSIO5* konkursy i quizy dla dzieci i młodzieży – ścieżka ma zachęcać do zabawy i aktywnego zdobywania wiedzy, ma być też pomocą edukacyjną dla nauczycieli odwiedzających Hipodrom z uczniami Plansze usytuowane będą wzdłuż ścieżek dla pieszych. Będą to tablice całoroczne, przystosowane do trudnych warunków pogodowych (wiatr, deszcz, słone powietrze). Koszt projektu 15 000

Remont ulicy Bocznej i drogi dojazdowej

169 (-2) 2B 180 tys.zł

Założeniem projektu jest poprawa jakości stanu nawierchni drogi i chodnika . Wyrwy i dziury zwłaszcza na drodze dojazdowej do budynków Boczna 1 i 3 stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów i rowerzystów (możliwość potknięcia, uszkodzenia roweru i tym samym wypadku). Poprawa jakości drogi służyc będzie mieszkańcom okolicznych budynków przyul. Bocznej, w tym osobom starszym i inwalidom oraz dzieciom, rodzicom i wszystkim osobom odwiedzjacym pobliską Szkołe Podstawową nr 1 . Opis lokalizacji ulica Boczna stanowi dojazd do Szkoły Podstawowej nr 1 i budynków wielomieszkalnych od strony Al. Niepodległości.

naprawa nawierzchni jezdni ul. Bocznej

między nr 1 i nr 3

169 (0) 2B 180 tys.zł

Projekt dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul.Bocznej pomiędzy posesjami nr 1 i nr 3.Uliczka wyłożona jest trylinką tak dziurawą, że trudno po niej przejść stopą a co dopiero z wózkiem.Po ostatnich robotach firmy wodociągowej powierzchnia jest bardzo nierówna .Ta droga to "droga przez mękę" dla niepełnosprawnych na wózkach chcących wyjechać do miasta. Wykonanie nowej nawierzchni na jezdni zbudowanej dziś z kruszącej się kostki betonowej tzw trylinki. Projekt będzie służył mieszkańcom posesji nr 1 i nr 3 na ul. Bocznej i innym użytkownikom drogi, korzystającym z naszej ulicy / dojazd do szkoły, do pozostałych posesji.

Budowa chodnika na ulicy Świemirowskiej

144 (0) 2A 180 tys.zł

Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy ciągu komunikacji pieszej w obrębie ulicy Świemirowskiej, co powinno zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pieszych. Budowa trzech róznych osiedli na tym obszarze wygenerowała chaos w przebiegu ciągów pieszych. Chodnik dla pieszych wzdłuż prawej krawędzi jezdni (przemieszczając się w kierunku ul. Smolnej) nie spełnia swojej funkcji jest przerywany i kończy się "ślepo" a w innym miejscu jest zablokowany parkingiem i klombem. Zmiana strony (żeby dojść do osiedla komunalnego trzeba zgodnie z przepisami zmienić stronę trzykrotnie) stwarza niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci. Parkujące równolegle po obu stronach ulicy samochody utrudniają przekraczanie jezdni. Rejon ul. Świemirowskiej rozwija się bardzo dynamicznie nowe inwestycje komunalne miasta oraz rezerwa terenów pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie (ul. Smolna) wskazuje,że ruch samochodowy będzie się stale zwiększał. Piesze przemieszczanie się wzdłuż Al. Niepodległości jest drogą "na około" . Poza tym na tym odcinku występują trzy niebezpieczne skrzyżowania (z ul. Armii Krajowej, z wjazdem na stację benzynową oraz z wyjazdem ze stacji benzynowej). Kolejnym problemem związanym z tą drogą jest stan jezdni Al. Niepodległości, który w szczególności daje się we znaki pieszym podczas i po opadach deszczu (samochody wjeżdżając w koleiny chlapią wodą przez całą szerokość chodnika). Rozwiązaniem tego problemu jest dokończenie ciągu pieszego lewą stroną ul. Świemirowskiej. Załączone do projektu dwa pliki stanowią graficzny opis tematu. Pierwszym punktem jest wytyczenie przejścia dla pieszych jeszcze na ul. Leśnej przed skrętem na ul. Świemirowską i przeniesienie ruchu pieszego w usystemowanej formie na lewą stronę, na nowy chodnik. Drugim punktem w ciągu jest wymiana fragmentu nawierzchni wyjzadu z parkingu biurowca. Wykonany jest on z kratki betonowej, co utrudnia poruszanie się z wózkiem (kółka blokują się w otworach) poruszanie się dzieci: piesze (potknięcia na tym fragmencie jezdni), na rowerkach biegowych itp. Nie wspominając o osobach poruszających się o kulach i przy pomocy laski, gdzie przyrządy blokują się i nie opierają się stabilnie na podłożu. Następnym punktem jest budowa chodnika na fragmencie trawnika na wysokości stacji benzynowej. W tym miejscu bardzo często można zaobserwować pieszych z małymi dziećmi i wózkami. Chodnik kończy się nagle, ten który jest po drugiej stronie kończy się za kilkadziesiąt metrów i trzeba znowu zmieniać stronę. Czwarty punkt to wymiana nawierzchni na fragmencie wjazdu do garażu podziemnego. Sytuacja analogiczna do punktu nr 2. Piąty punkt to zastąpienie wydeptanej i często używanej ścieżki pomiędzy ogrodzeniem osiedla komunalnego i parkingiem równoległym z lewej strony ul. Świemirowskiej. Przestrzeń ta jest częściowo zarośnięta bujnymi krzewami. Wydaje się, że funkcjonalny chodnik mógłby tam powstać nawet bez ingerencji w tą zielona barierę. Krzewy należałoby przyciąć, bo rozrastają się w sposób dziki. Ścieżka prowadziłaby do pierwszego wjazdu na teren osiedla komunalnego, gdzie można byłoby przerzucić przejście dla pieszych na prawą stronę tam chodnik jest wykonany należycie. W przypadku chodnika lewostronnego są dwie opcje: - analogiczne zastąpienie ścieżki na fragmentach pomiędzy wjazdami nr 1 i nr 2 oraz pomiędzy wjazdami nr 2 i nr 3. mowa tu o wjazdach na osiedle komunalne. - skierowanie ruchu pieszego na teren osiedla komunalnego, gdzie są już wytyczone chodniki. Ostatnim punktem (opcjonalnie) mogłoby być przedłużenie chodnika prawostronnego do ul. Smolnej. Chodnik ten kończy się na bramie wjazdowej na teren osiedla Invest komfortu. Tam stoi na przeszkodzie skalniak z zielenią. W tym miejscu również dochodzi do kolizji interesów kierowców wjeżdzających od ul Smolnej i pieszych kierujących się jezdnią. Do Projektu załączam ilustrację przez to na pewno będzie bardziej czytelny.

Naprawa drogi miejskiej między budynkami

Karlikowska 14-16

141 (-3) 2A 190 tys.zł

Naprawa nawierzchni odcinka drogi między budynkami Karlikowska 14-16 prowadzącej do posesji 3 Maja 17 i Okrzei 11 A,B osiedla "Kolejarz".

Zagospodarowanie wejścia do lasu

przy budynku ul.Kopernika 3

101 (0) 2B 80 tys.zł

Projekt powinien obejmowac zagospodarownie zielenia oraz/lub mala architektura.

broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu

Karlikowo i Świemirowo

42 (-46) 2A i 2B 7 tys.zł

Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu - Karlikowa i Świemirowa, dotyczacej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych zlokaliowanych na południe od ulicy 3 - maja oraz Kochanowsiego. Koszt zlecenia opracowania broszury 3000 zł, koszt przygotowania i wydruku 5000 ulotek - 5000 złotych. Przykładem może służyć broszura rozesłana niegdyś mieszkańcom ulic Okrzei i karlikowskiej dotyczącej planów zabudowy wokół zbiornikai.

Okręg 3

Ogródek jordanowski przy ul. Armii Krajowej 68 - część II

401 (-4) 3B 200 tys.zł

Projekt przebudowy ogródka jordanowskiego przy Armii Krajowej, z powodu ograniczonych środków, został zrealizowany częściowo w stosunku do pierwotnego założenia. Druga część uzupełni ogródek założone wcześniej nasadzenia, które były ważnym założeniem projektu, zostaną dodane planowane wcześniej atrakcje (zjeżdżalnia w skarpie, wysoka pajęczyna do wspinaczki, pagórki z bezpiecznego tworzywa). Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej zapełnił się dziećmi i ponownie stał się ważnym punktem na mapie Górnego Sopotu. Głównymi założeniami projektu były: dużo parkowej zieleni, zmiana sposobu zagospodarowania całości, miejsce do zabawy dla każdej grupy wiekowej. Założenie to, z powodu ograniczonych środków finansowych, zostało zrealizowane częściowo - czas na dokończenie projektu, obsadzenie ogródka bogatszą roślinnością (trawami, kępami krzewów), dodanie urządzenia dla 6-10 latków, dla których obecnie brakuje odpowiednich atrakcji, dodanie planowanych wcześniej urządzeń (zjeżdżalnia w skarpie, wysoka pajęczyna do wspinaczki, pagórki z bezpiecznego tworzywa) oraz rozbudowę tak, żeby plac był atrakcyjny na skalę ogólnomiejską. > dodanie planowanych wcześniej atrakcji (zjeżdżalnia w skarpie, wysoka pajęczyna do wspinaczki, pagórki z bezpiecznego tworzywa. > zagospodarowane pustego, okrągłego miejsca na środku ścieżki, dwie opcje w podłączeniem i zabawą z wodą, zależnie od budżetu i możliwości realizacji: 1. wersja preferowana - stanowisko do zabawy z piaskiem i wodą - pompa z wodą, koło młyńskie do wody i piasku oraz system platform do zabawy z wodą i piaskiem z granitu ze spadkiem, aby woda spływała - załącznik 2. jest to też dobre miejsce na fontannę, która kiedyś była głównym elementem tego ogródka jordanowskiego, wychodzącą z ziemi - w zimie miejsce będzie "płaskie" i będzie placem, w lecie (maj - wrzesień) uruchamiana byłaby fontanna, np. na dwie godziny przed południem, i 2 godziny po południu. > dodanie - zamiast istniejącego małego domku po stronie starszych dzieci, prawie nie używanych przez dzieci równoważni, oraz zjeżdżalni - dużego, atrakcyjnego wysokiego drewnianego zamku z elementami do ćwiczeń, zjeżdżalnią rurową ze stali nierdzewnej, do zabaw dla grupy wiekowej 5-10 lat która obecnie nie ma odpowiedniej dla siebie atrakcji, na przykład podobnego do zamku w partnerskim mieście Sopotu Zakopanem przy ulicy Słonecznej - w załączniku - ale pasującego do architektury Sopotu > zdecydowano o zastosowaniu piasku jako nawierzchni placu zabaw - warto to wykorzystać, montując dla dzieci koparkę do tego piasku (w załączniku) > od strony ulicy Zamenhoffa pozostała niewykorzystana część skarpy i trawa - idealna na system tyrolki i zjazd linowy - w załączeniu. > stanowisko do zabawy z piaskiem z przymocowanym wiaderkiem dla maluchów > rozbudowanie istniejącego tunelu, bardzo popularnego > dodanie huśtawki typu bocianie gniazdo jeśli będzie na nią miejsce > nasadzenia krzewów, traw inne: > wyraźne oznakowanie w min. 3 miejscach zakazu wprowadzania psów, wciąż łamanego, z informacją o tym gdzie zgłosić jeśli ktoś z psem wejdzie > uporządkowanie skarpy, która jest miejscem gromadzenia się butelek i śmieci > zamiana miejscami huśtawek i domku/zamku dla maluchów - huśtawka jest obecnie na środku, co powoduje kolizje huśtających się dzieci z przebiegającymi W załączniku do projektu konkretne proponowane sprzęty oraz inspiracja terenu zielonego, która była załączona również poprzednio - dążymy do tak zaprojektowanej zieleni, która będzie ozdobą placu zabaw, traw. krzewów, a także posadzenia roślin dookoła piasku wg pierwotnego planu (zamiast żwiru, który wysypuje się na ścieżkę i przez który dzieci ślizgają się na rowerze czy hulajnogach).

„Dawna Cegielnia” – ścieżka historyczna

Piaskowa

312 (-4) 3A i 3B 320 tys.zł

Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych przypominających o istniejącej w tej okolicy przedwojennej cegielni, związaną z nią historię ul. Księżycowej ( wąwóz powstał w wyniku wydobycia gliny ). Warto też wspomnieć przedwojennych sopockich budownicznych min. Franz’a Zimmermann’a , oraz ciekawe obiekty znajdujące się w pobliżu ( dawna palmiarnia, ujeżdżalnia koni, elektrownia miejska – okolice Grottgera ). Jest popularny fragment trasy wielu mieszkańców Sopot w kierunku Opery, czy Łysej Góry. Jednak stan tego odcinka jest „kiepski”, ze względu na: - brak utwardzenia chociażby tłuczniem, przy większych opadach nie ma możliwości przejścia bez grzęźnięcia w błocie, - brak oświetlania, wystarczyłaby jedna latarnia w połowie drogi, - nieuporządkowaną skarpę od strony Uniwersytetu i Schroniska. Wykonanie kilku prostych prac ( utwardzenie, porządki, latarnia, kilka ławek ) ułatwi i umili spacer Sopocianom i turystom. ,a dodatkowo przybliży historię Sopotu.

Sopocka Polana Leśna

297 (-1) 3A 70 tys.zł

Polana leśna zlokalizowana przy ulicy 23 Marca naprzeciw posesji 55 i 57. Polana idealnie nadaje się do rekreacji zarówno dla dzieci jak i starszych. Zarachowując leśny charakter tej polany można doposażyć ją w ławkę, kilka urządzeń do zabaw dla najmłodszych, wymienić bramki, wykonać furtkę w ogrodzeniu,

Zieleń w Sopocie

292 (-9) 3B 1 tys.zł

Pokrycie zadaszeń wejść do tuneli (przejść podziemnych) winobluszczem, który osłoni je przed kurzem, zanieczyszczeniami i będzie stanowił barwny element roślinny, cieszący wzrok mieszkańców i turystów oraz przeciwwagę dla spalin samochodowych.

Górny Monciak

281 (-10) 3B 7 tys.zł

W ramach projektu chcemy: - promować górny odcinek Monciaka, a przede wszyskim informować, głównie mieszkańców Sopotu, że to miejsce żyje, - pokazywać domową, kameralną i kreatywną stronę Sopotu w kontrze do miejsc oferujących rozrywki dość proste, skierowane do odbiorcy przygodnego zazwyczaj nie będącego mieszkańcem miasta - angażować w rozmaite akcje różne grupy mieszkańców: rodziny, wspólnoty mieszkaniowe, seniorów, młodzież i dzieci, jak również lokalnych przedsiębiorców W jaki sposób chcemy to osiągnąć: - cykl regularnych akcji i warsztatów, odbywających się z częstotliwością jeden raz na miesiąc na Górnym Monciaku -> spis propozycji w załączniku nr 1 zawiera również zacunkowe koszty warsztatów - sopockie murale – chcemy, aby Sopot dołączył do miast, w których kwitnie sztuka muralu. Na Górnym Monciaku jest kilka idealnych płaszczyzn, na których murale można umieścić. Potrzebna jest pomoc od strony formalnej [uzyskiwanie ewentualnych zgód wspólnot mieszkaniowych], jak również finansowej. Nawiązanie kontaktów ze środowiskami artystycznymi, które działają w Trójmieście możemy wziąć na siebie, chyba że Wydział Kultury UM chce mieć większy aktywny wpływ na przebieg uzgodnień, warunków, etc. - imieniny ulicy 18 maja: warsztaty z lity warsztatów cyklicznych, jak również stoiska wspólnot mieszkaniowych, punktów gastronomicznych – zbiórka pieniędzy na cel wskazany przez mieszkańców; przedstawienie zorganizowane przez sopockie ośrodki wychowawcze dla młodzieży oraz dom seniora. Projekt ten to pewnego rodzaju opis tzw. "dni sąsiada" jakie organizują inne osiedla/dzielnice sopockie tj.: Brodwino czy kamienny potok. projekt ten może być finansowany z budżetu miasta sopotu, jako wydarzenie kulturalno-rekreacyjne dla mieszkańców

Mini-park i mini-boisko Grottgera

na tyłach komisariatu Policji

276 (-4) 3B 50 tys.zł

Zagospodarowanie tego niewielkiego kawałka ziemi ma służyć mieszkańcom ulicy Grottgera i innych pobliskich ulic. Chodzi o małe zielone miejsce, w którym znajdzie się kilka ławek, jeden lub dwa stoliki do gry w szachy i słup z koszem przy którym będzie mini-boisko. Oprócz istniejących na tym terenie drzew przydałaby się mała zielona architektura - rodzime krzewy i rośliny kwitnące. Zatem jeśli chodzi o funkcje ma być minimalistyczne, jednak będzie to wystarczające by stworzyć możliwości korzystania wielu grupom mieszkańców: rodzicom, dziadkom, opiekunom wychodzącym na spacer z dziećmi w wózkach, dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym chcącym pograć w kosza oraz wszyskim, którzy chcą spróbować swoich sił w szachach. Jednym z założeń jest wykorzystanie istniejącego od strony chodnika szpaleru starych drzew. Obecnie już od wielu lat, miejsce jest zaniedbane, z jednej strony obstawione budkami dla kotów obłożonymi kawałkami styropianu i obstawione wszelkiego rodzaju pojemnikami z jedzeniem. Świetnie byłoby mieć wreszcie w okolicy małe przyjemne miejsce, gdzie można usiąść i odpocząć w miłym zielonym otoczeniu, a osoby potrzebujące nieco bardziej energetycznego sposobu spedzenia czasu też będą miały taką możliwość, dzięki mini-boisku koszykarskiemu. Opis lokalizacji ulica Grottgera, na tyłach komisariatu Policji - niezagospodarowany pasek gruntu, częściowo obsadzony pięknymi starymi strzyżonymi drzewami.

Przylesie - odnowa biblioteczna

268 (-4) 3A 50 tys.zł

Biblioteka Sopocka im. Józefa Wybickiego, działająca od 1946 roku, na chwilę obecną składa się z siedmiu filii. Większość z nich to osiedlowe centra kultury, skupiające w sobie lokalne życie i zapewniające przestrzeń dla mieszkańców niezależnie od wieku. Naszym podstawowym celem jest dostosowanie się do charakteru i oczekiwań czytelników, umożliwiając im atrakcyjne miejsce do nauki, pracy, rozwijania swych pasji, czy po prostu relaksu. Zdajemy sobie sprawę, że Filia 6 swoim wyglądem odstaje od charakteru wciąż rozwijającego się Osiedla Przylesie, w którego ścisłym centrum się znajduje. Ze względu na swoją lokalizację ma ona pełen potencjał do zaistnienia jako przestrzeń dla mieszkańców, "trzecie miejsce", w którym będą mogli odpocząć od zgiełku codziennego życia. Najistotniejszym aspektem tego założenia jest nadanie naszej filii ekologicznego charakteru, dzięki któremu będzie ona najlepiej oddawać specyfikę Przylesia. Miejsce przyjazne, otwarte, zachęcające do spędzania w nim czasu, pełniące funkcję edukacyjną, nie tylko dla uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły przyszpitalnej i lokalnego przedszkola, lecz będące również ważnym punktem na ekologicznej mapie Sopotu. Nie jest to niestety możliwe bez uprzedniego odnowienia wnętrza ww. filii. Dla naszych czytelników chcielibyśmy odświeżyć główną salę, w której możliwe będzie organizowanie spotkań edukacyjnych dla większych grup, warsztatów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich (w tym także z lokalnymi artystami i działaczami) czy pokazów filmowych. Aby osiągnąć nasze cele konieczna jest przede wszystkim wymiana podłogi, montaż nowego energooszczędnego systemu oświetleniowego, zakup nowych rolet z naturalnych materiałów. Chcielibyśmy też stworzyć kącik dziecięcy, przyjazny małym czytelnikom i dający ich rodzicom możliwość skorzystania z naszej oferty. Zasadniczego remontu wymaga również toaleta, która na chwilę obecną nie jest dostosowana do potrzeb matek z dziećmi. Chcielibyśmy to zmienić. Ze względu na proekologiczny charakter filii planujemy pokazać jak łatwo można zastosować zasady recyklingu na co dzień. Zamiast wymieniać regały i meble stanowiące wyposażenie biblioteki, chcielibyśmy je odnowić, a także zakupić rzeczy używane, by dać im drugie życie, pokazując również jak łatwe i praktyczne jest to rozwiązanie. Aby osiągnąć nasz zamierzony cel, zakupimy specjalne pojemniki do sortowania śmieci, a także specjalne rowery pozwalające zmierzyć ilość energii wyprodukowanej w trakcie ich użytkowania. Chcemy by istotnym, leśnym elementem wystroju była przestrzeń porośnięta chrobotkiem reniferowym, uspokajająca i pobudzająca kreatywność. Dzięki specyfice biblioteki, a także jej lokalizacji, będziemy mieli możliwość, aby nie tylko stała się ona lokalnym centrum kultury, ale także aby aktywnie wpłynęła ona na ekologiczną świadomość naszych użytkowników, pokazując im praktyczne rozwiązania, możliwe do wprowadzenia w życiu codziennym. Pragniemy, aby Filia 6 stała się wizytówką osiedla, które tak prężnie działa na rzecz ekologii. Opis lokalizacji „Przylesie” to nazwa pięknie położonego Osiedla mieszkaniowego w Górnym Sopocie przy ul. 23 Marca. Ulica o długości ponad 2 kilometrów wiodąca dnem Doliny Gołębiewskiej, aż do Sanatorium „Leśnik”, została wytyczona w miejscu starej drogi gruntowej łączącej od XVIII w. Sopot z leśniczówką „Gołębiewo”. Od pierwszych lat istnienia uzdrowiska ulica stanowiła popularny trakt spacerowy i wycieczkowy. W latach 1885-1906 wzdłuż ulicy kursował tramwaj konny dowożący turystów do restauracji „Grosse Stern”, znajdującej na przecięciu leśnych szlaków, powyżej dzisiejszego osiedla Przylesie. W roku 1900 na dużej polanie w środkowej części doliny wzniesiono budynek sanatorium towarzystwa strzeleckiego, potem sanatorium dziecięcego, obecnie w miejscu tym powstaje szpital geriatryczny. Na tej samej polanie, wokół dawnego pawilonu strzeleckiego na przełomie lat 60. i 70. wzniesiono bloki osiedla „Przylesie”. W skład osiedla wchodzi dziewięć wysokich 11-kondygnacyjnych budynków. Wybudowane na stromej skarpie (różnica poziomów wynosi 18m) budynki są adaptacją projektu MBY-110 z Zestawu Gdańskiego. Pierwsze dwa budynki (ul. 23 Marca 91A i 91B) przekazano do eksploatacji w roku 1968, kolejnych pięć w 1969 r., ostatnie w 1972 r. W skład osiedla wchodzą ponadto: przedszkole, pawilony administracyjno-handlowe oraz 6 niskich, czteropiętrowych bloków. W jednym z nich przez wiele lat mieszkał senator i marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. W latach 1995-97 w sąsiedztwie osiedla wzniesiono boisko piłki nożnej pozostające pod zarządem MOSiR Sopot.

Bezpieczny Mickiewicz - zakup i instalacja systemu monitoringu

na osiedlu Mickiewicza

258 (-26) 3B 40 tys.zł

Osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w blokach osiedla Mickiewicza - spełniają podstawowe wymogi. Z upływem czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców - osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową oraz deklaracji obsługi monitoringu. Z uwagi na ilość kamer zainstalowanych w mieście i obserwowanych przez Straż Miejską nie ma możliwości dołączenia monitoringu do miejskiej sieci. (o odpowiednią zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Mickiewicza

251 (-4) 3B 100 tys.zł

Mieszkańcy Osiedla Mickiewicza zgłaszają potrzebę powiększenia małego i jedynego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Istniejące boisko sportowo - rekreacyjne służy młodzieży i osobom starszym . Z inaszego placu zabaw korzystają nie tylko dzieci z osiedla ale również z pobliskich domów jednorodzinnych.Jako prezes ZarząduSpóldzielni im. A.Mickiewicza deklaruję ,że nasza Sp-nia dołoży środkow aby ten projekt wspólny z Gminą Sopot został zrealizowany. Opis lokalizacji teren przylegający do bloku mieszkalnego Mickiewicza 61 . Grunt stanowi własność Własnośćiowej Spóldzielni im. A.Mickiewicza w Sopocie. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów

Mickiewicza od nr 55 do 63

232 (-26) 3B 120 tys.zł

Na terenie Spóldzielni znajdują się niewykorzystane przestrzenie , które w/g opini naszego architekta i projektanta nadają się na zagospodarowanie na cele postoju samochodów.Pozwoli to na rozwiązanie parkowania aut dla osoby odwiedzająće pobliski DPS ( Dom Seniora) oraz powstający w przyszłosci ZOL ( Zakład Opieki Leczniczej) Koszt tego przedsięwzięcia nie powinien być zbyt wysoki. . Lekkie płyty ażurowe typu MEBA lub podobne pozwalaące na zachowanie zieleni bedą proste w realizacji.Spóldzielnia ,ktorej jestem prezesem deklaruje udział w finansowaniu tego przedsięwzięcia ,ujętego w planach Sp-ni. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu).

Linarium na boisku przy ul. Mickiewicza

222 (-15) 3B 150 tys.zł

Od listopada 2018 roku cieszymy się nowym boiskiem. Na jego głównej płycie gramy w kosza i nogę. Po bieżni pędzą młodzi rowerzyści i rolkarze. Jest także niewielki plac zabaw. Ale brakuje nam linarium - a miejsca wokół boiska jest dużo i zmieściłoby się naprawdę DUŻE linarium. Nawet jeśli miałoby tu stanąć na kilka lat a potem zostać przeniesione do innej lokalizacji. Dzięki temu dzieci nie wspinałyby się na ławki i płotek otaczający plac zabaw (znajdujący się tuż przy skarpie). Do pełni szczęścia już niedaleko :)

Zjeżdżalnie dla dzieci przy placu zabaw

Okrężna

218 (-7) 3A 110 tys.zł

W sąsiedztwie placu znajduje się niewykorzystany i zarośnięty teren. Projekt polega na uporządkowaniu tego terenu i wykorzystaniu jego naturalnej pochyłości i zamontowaniu tam dwóch zjeżdżalni ( prostej i łamanej ). Całość dopełniłaby plac zabaw, na którym brakuje większej zjeżdżalni dla starszych dzieci. Pomysł zaczerpnięty z istniejącego placu zabaw na osiedlu Sokółka Zielenisz w Gdyni. Opis lokalizacji Działka przy ul. Okrężnej , sąsiadująca z placem zabaw/punktem widokowym.

Stacja naprawcza dla rowerów

202 (-7) 3B 5 tys.zł

Miasto Sopot oferuje kilometry ścieżek rowerowych po trasach utwardzonych, jak i leśnych. Przewagą miasta jest jego położenie nad Bałtykiem, w otoczeniu lasów, gdzie każdy mieszkaniec i turysta może zaczerpnąć świeżego powietrza. Wielu z nas codziennie porusza się po Sopocie pieszo, samochodem, komunikacją miejską lub rowerem. Ten ostatni środek transportu w ostatnich latach zyskał na popularności, czego dowodem jest powiększająca się liczba utwardzonych ścieżek rowerowych oraz stacji wypożyczalni rowerów MEVO. Przy stale rosnącym potencjale rowerowym i popycie na infrastrukturę rowerową, aż prosi się o montaż kolejnych stacji naprawczych dla rowerów. W Sopocie obecnie znajduje się jedynie 6 stacji naprawczych. Wydawać by się mogło, że to wystarczy, ale… Ich rozmieszczenie nie jest adekwatne do zagęszczenia liczby mieszkańców. Oczywiście – lokalizacja stacji naprawczych przy głównych ścieżkach rowerowych wydaje sią jak najbardziej pożądana i oczywista. Problem w tym, że w okolicy tak dużego skupiska mieszkańców Sopotu, jakim jest os. Mickiewicza – brakuje tego typu rozwiązania… Aż prosi się, by postawić stację naprawczą np. przy stacji MEVO zlokalizowanym przy DPS lub boisku SM Mickiewicza. To idealne miejsca, w których kilka tysięcy mieszkańców mogłoby korzystać z narzędzi i pompki rowerowej. Warto pomyśleć o tego typu infrastrukturze rowerowej, która zachęci uczestników ruchu rowerowego do samodzielnych napraw ich jednośladów i poprawienia ich kondycji, bez konieczności zaglądania na stację paliw, żeby podpompować koła, czy wizyt w serwisie rowerowym, żeby dokręcić drobne elementy… Opis lokalizacji Stacja naprawcza mogłaby stanąć na terenie świeżo odnowionego boiska na Os. Mickiewicza lub przy stacji MEVO.

Ławki są passe!

181 (-62) 3A 20 tys.zł

Leżaki miejskie - idealna szansa na relaks zaledwie trzy kroki od domu Są wszędzie. Przed kawiarniami, na placach, klimatycznych podwórkach. Zastąpiły wiklinowe krzesła, wyparły toporne piwne ławy. W ostatnim czasie leżak to prawdziwa gwiazda wśród klientów modnych kafejek czy barów. Czas więc najwyższy, by trend ten dotarł także do Sopotu, ale tym razem - wyjątkowo - nie na plażę i nie w płócienno-drewnianym stylu. 15 minut. Tyle mniej więcej czasu jesteśmy w stanie wytrzymać na osiedlowej ławce czytając książkę. Po niecałym kwadransie zaczynają boleć plecy, nie ma miejsca, by wyprostować nogi. Odpowiedzią na ten problem byłyby tzw. miejskie leżaki, które skradły serca m.in. mieszkańców Wrocławia, Gdańska czy Gostynia. Tego typu mała architektura szczególnie przydałaby się na sopockich osiedlach - Przylesiu, osiedlu Mickiewicza i na Brodwinie. To właśnie tu, mieszkańcy bloków, często nie mają alternatywy, by zrelaksować się na łonie natury. W sezonie sopocianie unikają plaży i zgiełku panującego na nadmorskich alejkach, więc tego typu enklawa pod własnym domem, byłaby świetnym substytutem popołudniowego odpoczynku. Jedną z lokalizacji, gdzie mogłyby się pojawić tego typu leżaki jest miejsce po starym placu zabaw nieopodal adresu ul. 23 Marca 91d. Mamy tam spory teren niezagospodarowanej przestrzeni, na której spokojnie mogłoby stanąć od 5 do nawet 6 leżaków. Wyprostujmy nogi, weźmy dobrą książkę. W końcu dobre wczasy też mogą być trzy kroki od domu! Opis lokalizacji Projekt mógłby zostać zrealizowany we wszystkich dzielnicach tzw. Górnego Sopotu. Na sam jednak początek proponuję osiedle Przylesie - miejsce, które znam najlepiej i gdzie faktycznie jest potrzeba zrealizowania takiej inwestycji. Mieszkańcy wiele czasu spędzają na ławkach, pobliskich placach zabaw. Leżaki byłyby dla nich świetną alternatywą i zachętą, by w słoneczny dzień wyjść ze swojego małego M3. Projekt wstępnie zaakceptowany. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji przez spółdzielnię mieszkaniową na której gruncie miałby zostać zamontowane leżaki.

Chodnik przy ul. Broniewskiego

122 (-15) 3B 450 tys.zł

Ujednolicenie chodnika, wypełnienie przed śmietnikiem, wykonanie chodnika 0,5 m wzdłuż nasypu graniczącego z boiskiem oraz dojście do boiska.

Bezpieczne boisko i plac zabaw – rozbudowa

Szkoła Autonomiczna Niepodległości 739A

117 (-15) 3B 149 tys.zł

Projekt zakłada zmianę aranżacji i doposażenie placu zabaw oraz wydłużenie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą o 10 metrów w stosunku do już istniejącego oraz zamontowanie piłkochwytów. Poprzez wydłużenie boiska wielofunkcyjnego będzie możliwość stworzenia dodatkowych dwóch boisk do koszykówki dostosowanych do wieku dzieci i dorosłych. Uzupełnienie placu zabaw o drabinki i zestawy wspinaczkowe (np. Activline) oraz adaptację terenów rekreacyjnych, na których znajduje się siłownia zewnętrzna o podłoże syntetyczne, bezpiecznie absorbujące upadki. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia, a urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci starszych i osób dorosłych. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie więc korzystniej zaaranżowany, a tym samym niewielka powierzchnia będzie efektywniej wykorzystana. Obecne boisko wielofunkcyjne jest zbyt krótkie dla aktywnej rekreacji ruchowej. Aby przestrzeń była w pełni komfortowa dla użytkowników niezmiernie ważne byłoby zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych na całej szerokości terenu sportowo-rekreacyjnego, zamontowanie oświetlenia ledowego nad boiskiem wielofunkcyjnym i terenami rekreacyjnymi. Dbając o właściwe warunki użytkowania należy usunąć drzewa (topole), które w bezpośredniej bliskości z boiskiem zagrażają bezpieczeństwu użytkowników zajęć, jak też rozrostem swoich korzeni powodują niszczenie infrastruktury. Zamiast drzew proponuje się nasadzenia tui. Z tak zaaranżowanej przestrzeni będą mogli korzystać zainteresowani aktywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańcy Sopotu. Teren obecnego placu zabaw i boiska jest monitorowany i ogólnodostępny. Cel: Stworzenie dzieciom i dorosłym mieszkańcom Sopotu bezpiecznego miejsca do zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki aktywności fizycznej dzieci i ich rodzice mogą lepiej rozwijać swoje pasje sportowe, pobudzając w ten sposób do pracy swój organizm. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa bezpośrednio na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 warto uatrakcyjnić obecny teren sportowo-rekreacyjny by mógł służyć w szerszym zakresie w zgodzie z założeniami rozwojowymi miasta Sopotu. Boisko i plac zabaw będą pełniły ważną funkcję społeczną, gdyż pozwolą dzieciom i ich opiekunom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Również opiekunowie dzieci będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczenia, odpoczywać i jednocześnie aktywnie spędzać czas wolny. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez Sopocką Szkołę Autonomiczną, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Okręg 4

Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych

Brodwino

769 (-12) 4B 350 tys.zł

Nowe aranżacje n.w. terenów zielonych. W miejscu przylegającym do strumyka i prywatnej działki przy mostku: nasadzenie kwitnących krzaków np. bez, postawienie dwóch ławek, wykonanie remontu mostka. Nowa aranżacja zieleni wokół skateparku (od strony Przychodni) i remont wjazdu do Przychodni i na miejsca parkingowe przy Orliku. Zagospodarowanie trawnika w pasie drogowym przy Liceum. Zagospodarowanie skarpy przy siłowni (Kolberga 12: murek oporowy i na nim ławki) i obsadzenie zielenią terenu przy przystanku autobusowym przy Przedszkolu. Postawienie 8-miu koszy dla psów. Na terenie będącym w wieczystym użytkowaniu przez Spółdzielnię: położenie nowej nawierzchni na promenadzie (ok.500m kwadratowych). Projekt ma na celu uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości terenowych na osiedlu oraz stworzenie nowych miejsc relaksu dla mieszkańców. W przypadku braku akceptacji prac na terenie wieczystego użytkowania do realizacji projekt z pozostałymi zadaniami.

Renowacja zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

474 (-12) 4B 500 tys.zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody wg załączonej na zdjęciach propozycji oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku przeszkód technicznych lub prawnych do realizacji pomysłu w całości, może być renowacja samego budynku ujęcia wody z pominięciem utworzenia ścieżki. Proponowany budżet - 500 000,00 zł

Wymiana ławek na terenie dzielnicy

Mazowiecka 14, 22, 26, 28, 30, 32, 34 oraz Kujawska

443 (-2) 4A 50 tys.zł

Na terenie dzielnicy w okresie ostatnich 40 lat były ustawiane ławki różnego typu. Ich różnorodność oraz coraz gorszy stan techniczny, powodują konieczność wymiany. Ponadto, starzejąca się lokalna społeczność oczekuje uzupełnienia sieci miejsc, pozwalających na odpoczynek. W sumie wymianą/uzupełnieniem należy objąć ponad 20 ławek.

Siłownia dla uczniów 3 LO, Szkoły Podstawowej i mieszkańców

przed budynkiem szkoły od frontu

381 (-22) 4B 100 tys.zł

Sprzęt zainstalowany na otwartym terenie szkoły "Sala gimnastyczna pod chmurką". umożliwi zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzy. Służyć będzie uczniom 3 LO, Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcom dzielnicy. Projekt zaakceptowany warunkowo. Zostanie podany pod głosowanie po zaakceptowaniu przez dyrekcję szkoły oraz przedstawieniu przez nią kosztorysu.

Wybieg dla psów "Kamionka"

379 (-42) 4A 15 tys.zł

Po wielu rozmowach z mieszkańcami, okazuje się, że w tej części Sopotu brakuje właśnie wybiegu dla piesków. Z Kamiennego Potoku jest zbyt daleko, żeby codziennie jeździć na wybieg, który znajduje się na Sopockich Błoniach. W lasach psów nie wolno puszczać luzem, a do plaży nie zawsze każdy ma warunki i tyle czasu żeby dojść. Opis lokalizacji Dolna kondygnacja,tak zwanych "Trzech Skoczni", miejsce to znajduje się na przeciwko parku w Kamiennym Potoku, w niedalekim sąsiedztwie Poczty i schodów prowadzących do ul. Tatrzańskiej.

Wybieg dla psów na Kamiennym Potoku

koło poczty przy ul. Obodrzyców

projekt dołączony

Powiększająca się od lat powierzchnia cmentarza komunalnego od strony Kamiennego Potoku znacznie ograniczyła powierzchnię lasu, na którą mieszkańcy wychodzili na spacer ze swoimi pupilami. Proponuję na poziomie połowy skarpy ogrodzić teren, zamontować pojemniki na woreczki.

Modernizacja "pętli" autobusowej

Kraszewskiego

374 (-1) 4A 280 tys.zł

Monitoring ulicy Kraszewskiego

361 (-35) 4A 500 tys.zł

W ramach bezpieczny Sopot nie tylko w centrum proponujemy monitoring na całej ulicy Kraszewskiego ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy Kraszewskiego 26 oraz wylotu ulic pobocznych. Na pewno zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową oraz deklaracji obsługi monitoringu. Z uwagi na ilość kamer zainstalowanych w mieście i obserwowanych przez Straż Miejską nie ma możliwości dołączenia monitoringu do miejskiej sieci. (o odpowiednią zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Dom Sąsiedzi w Kamiennym Potoku ALTERNATYWY 5

Mazowiecka 26

333 (-6) 4A 25 tys.zł

Projekt zakłada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie: 1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, np: turniej szachowy, spotkania na temat zdrowego odżywiania, Sopot Kamienny Potok i jego mieszkańcy - wystawa, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki nordic walking. 2) zorganizowanie lokalnego festynu we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentują się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy itp.Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, nordic walking. 3) animacja lokalnej społeczności w celu wyzwalania wewnętrznego potencjału mieszkańców, np. zaplanowanie psich placów zabaw, itp. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Dom sąsiedzki mieści się pomieszczeniach SM Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej Koszt projektu uwzględnia zatrudnienie animatorów warsztatów, materiały oraz inne koszty działalności domu sąsiedzkiego, w tym festyn. koszt: 25.000 zł Ten projekt doskonale wpisuje się w założenia projektu sopockie domy sąsiedzkie i funkcjonowanie domu sąsiedzkiego alternatywy 5 mogłoby być finansowane z Budżetu Obywatelskiego Sopotu.

Transformacja parkingu przy ulicy Sienkiewicza

331 (-25) 4A 460 tys.zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. I. Kraszewskiego boryka się z brakiem miejsc parkingowych dla mieszkańców. Jakiś czas temu na cele parkingowe został przeznaczony obszar po starym, nieużywanym boisku. Niestety spółdzielnia nie była w stanie sfinansować transformacji boiska na parking i dzisiaj ten teren wygląda tragicznie. Starsi mieszkańcy osiedla potrzebują samochodów, ponieważ trudno jest im poruszać się pieszo. Ci młodsi potrzebują aut aby dojeżdżać do pracy, dowozić dzieci do szkół czy na zajęcia poza lekcyjne. Obszar parkingu należałoby utwardzić i należałoby zadbać również o walory estetyczne. Świetnym rozwiązaniem byłoby ułożenie płyt ażurowych, aby mogła z czasem na parkingu zagościć trawa. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

KONTYNUACJA REMONTU ULICY SIENKIEWICZA

327 (-1) 4A 380 tys.zł

Na osiedlu mieszkają głównie osoby starsze. Kocie łby sa bardzo nierówną i śliską nawierzchnią, po której trudno się chodzi nawet młodym ludziom. Sama kilkukrotnie pośliznęłam się i upadłam przechodząc przez ulicę koło sklepu żabka. Myślę że można usunąć niebezpieczną nawierzchnię i ułożyć w tym miejscu kostkę podobną do tej, jaką ułożono na już wyremontowanym fragmencie ulicy Sienkiewicza oraz odnowić chodniki w podobny sposób, aby osiedle było zarówno bezpieczniejsze, jak i ładniejsze.

Przebudowa i powiększenie placu zabaw

309 (-5) 4A 200 tys.zł

Głównym założeniem projektu jest przebudowa i powiększenie placu zabaw, tj. kompletna wymiana wszystkich sprzętów na placu zabaw, a także poprawa infrastruktury wokół placu, czyli wymiana ogrodzenia i przebudowa dojazdu do samego placu (umożliwienie wjechania wózkiem). Obecny plac zabaw nie służy mieszkańcom należycie. Nie jest użytkowany, ponieważ sprzęty są stare, zdezelowane, nieciekawe dla dzieci. Jest tylko jedna ławeczka dla rodziców, najczęściej plac odwiedzany jest przez młodzież/dorosłych pijących alkohol. Projekt objął by również plan powiększenia placu zabaw gdyż okolica w jakiej się znajduje to umożliwia (duża powierzchnia niewykorzystana pomiędzy wspomnianymi budynkami). Mogłoby to "ożywić" osiedle i umożliwić mieszkańcom poznanie się wzajemnie podczas gdy dzieci miałyby się gdzie bezpiecznie bawić. Plan w skrócie objąłby następujące kroki: 1. Zlikwidowanie obecnych sprzętów i ławki. 2. Zlikwidowanie ogrodzenia. 3. Wyburzenie/przebudowa schodów od strony Kraszewskiego 21 (dostosowanie dla wózków). 4. Powiększenie powierzchni placu i ogrodzenie go bezpiecznym ogrodzeniem. 5. Instalacja sprzętów (huśtawki, piaskownica, drabinki, zjeżdżalnia itd.) 6. Umiejscowienie kilku ławek, śmietników wewnątrz placu. 7. Ewentualnie budowa chodnika/odpowiedniej infrastruktury od strony Tatrzańskiej 19. 8. Ustawienie 2-3 latarni oświetlających plac. Opis lokalizacji Plac zabaw pomiędzy blokami Tatrzańska 6, Kraszewskiego 21 a budynkiem Tatrzańska 19 Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

sopocka Strug ARTnia - miejsce majsterkowania i nie tylko

przy ul. Mazowieckiej 26

278 (-27) 4A 20 tys.zł

sopocka Strug ART nia to kreatywna przestrzeń gdzie nauczysz się majsterkowania, pracy w drewnie, metalu i rozwiniesz swoje umiejętności. Po instruktażu bhp i pod opieką instruktora, zaprojektujesz i wykonasz krzesło, naprawisz żyrandol, a może dasz drugie życie szafce, korzystając z dostępnych narzędzi i maszyn. Strug ART nia zaprosi na kreatywne warsztaty tematyczne dla młodzieży i dorosłych sopocka Strug ARTnia miejska to kreatywna międzypokoleniowa przestrzeń gdzie zarówno młodzież i dorośli mieszkańcy Sopotu będą mieli możliwość majsterkowania, pracy w drewnie i innych materiałach, nauki i rozwoju swoich manualnych i społecznych umiejętności. Projekt będzie służył mieszkańcom, którzy ze względu na kwestie lokalowe, sprzętowe posiadają ograniczone możliwości majsterkowania, dokonywania drobnych przeróbek, renowacji mebli lub realizacji własnych projektów. Przestrzeń będzie też dobrym miejscem do wspólnego kreatywnego spędzania wolnego czasu. Misją sopockiej Stolarni miejskiej jest budowanie przestrzeni do współdziałania i realizacji swoich pasji majsterkowania i pracy w drewnie. Wszystko po instruktażu bhp i opieką instruktora. W Strug ART. ni będzie można skorzystać z narzędzi i maszyn, naprawić stare krzesło, zbudować półkę, dać drugie życie szafce. W ramach projektu przewidujemy cykl warsztatów tematycznych np. fornir, renowacja mebli, Będziemy otwarci również na realizację wspólnych projektów na rzecz mieszkańców Sopotu np. budowanie budek lęgowych dla ptaków. W ramach realizacji projektu sopocka Strug ART. nia przewidujemy: 1) opracowanie planu pracowni, w tym miejsc a) obróbki drewna z drobnymi narzędziami (szlifierki, wkrętarki, piły, strugi, ściski, wyrzynarki, papier ścierny b) piły ukosowe, stanowisko elektryczne (skręcanie, lutowanie, c) stanowisko kompresora, do narzędzi na sprężone powietrze. 4) ploter laserowy d) stanowisko tig. 2) adaptacja i przygotowanie pomieszczenia do pracy z m.in.: drewnem, metalem m. in: wyciąg, podłogi, dostosowanie toalety, elektryka. 3) zakup potrzebnych maszyn, narzędzi i materiałów 4) zatrudnienie kadry, w tym instruktora 5) opracowanie potrzebnej dokumentacji 6) szkolenia bhp i instruktaż stanowiskowy dla uczestników 7) opracowanie oferty warsztatowej W Sopockiej Strug ART. ni miejskiej będzie można: 1) nauczyć się pracy w drewnie, metalu i rozwinąć swoje umiejętności, 2) wdrażać w życie własne innowacyjne pomysły związane z majsterkowaniem 3) skorzystać z dostępnej przestrzeni, narzędzi i maszyn, których nie mamy w domu. 4) realizować własne koncepty lub realizować projekty z drewna i metalu na rzecz mieszkańców Sopotu. 5) uczestniczyć w warsztatach tematycznych dla małych i dużych miłośników majsterkowania 6) naprawić stare krzesło, zbudować półkę lub dać drugie życie świecznikowi. W Sopockiej Strug ART. ni miejskiej uzyskasz: - potrzebą przestrzeń, maszyny i narzędzia - niezbędny instruktaż stanowiskowy i bhp - opiekę instruktora, który w razie potrzeby doradzi i skonsultuje twój projekt - napijesz się kawy lub herbaty czerwonej po skończonej pracy - porozmawiasz z innymi i poradzisz się lub doradzisz - wymienisz doświadczenia z innymi W Sopockiej Strug ART. ni przewidujemy możliwość zostawienia wykonanej rzeczy i jej transportu. Koszt realizacji projektu szacujemy na 180 000 zł

Doposażenie placu zabaw

Mazowiecka 32

262 (-6) 4A 200 tys.zł

W opisanej lokalizacji znajduje się jedyny w okolicy, służący zarówno mieszkańcom budynków spółdzielczych, jak i prywatnych, plac zabaw dla dzieci. Jego rozbudowa i modernizacja jest konieczna, ze względu na zwiększającą się ilość najmłodszych mieszkańców Kamiennego Potoku oraz starzejące się wyposażenie, wymagające pilnej wymiany i uzupełnień. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)

Parking dla mieszkańców budynku

Wejherowska 5

244 (-6) 4A 450 tys.zł

Przy okazji budowy ronda przy ul. Kraszewskiego/Wejherowska zlikwidowano mały parking przy ul. Wejherowskiej. Z prawej strony wejścia do bloku jest teren używany w charakterze parkingu, który należy wybrukować, wyznaczyć stanowiska parkingowe. Ponadto po przeciwnej stronie ul. Kraszewskiego przy pawilonach jest miejsce na kolejne 3 auta. To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, gdyż mają utrudnione parkowanie. Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

Piknik obywatelski dla mieszkańców Brodwina

206 (-64) 4B 20 tys.zł

Mieszkańcy osiedla chętnie uczestniczą we wspólnych imprezach na świeżym powietrzu. Teraz nie ma takich działań przy okazji majówki, a w trakcie tych pikników propagowano wiele ważnych idei obywatelskich, takich jak np. sortowanie odpadów, sprzątanie po swoich pupilach, poszanowanie dla czystości lasu. Organizowano też ciekawe zajęcia dla dzieci (np. z bezpiecznych zachowań na jezdni). Chcemy do tych pikników powrócić w formie projektu miękkiego.

Dojście do przystanku linii 185

Kujawska 12 i 14

183 (-4) 4A 30 tys.zł

W opisanej lokalizacji znajduje się przejście do przystanku autobusowego, z którego korzystają mieszkańcy osiedla. Wymaga ono ułożenia nawierzchni z kostki betonowej i wymiany ławki ustawionej koło przystanku.

Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Orlik

0 4A koszt nieokreślony

Orlik na Brodwinie, to jedno z pierwszych boisko ze sztuczną nawierzchnią powstałych w Sopocie, zostało oddane do użytku w 2009 roku. Z boiska codziennie korzystają dzieci, młodzież jak i dorośli. Stan sztucznej murawy po 10 latach jest bardzo zły. Dzięki wymianie na nową nawierzchnię znacznie poprawią się warunki do trenowania. Koszt pracy to, ok. 400 tys. Wnioskodawca wycofał projekt.

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone z głosowania

Prezydent miasta i radni z komisji ds. budżetu obywatelskiego przed głosowaniem odrzucili projekty, które uznali za niecelowe lub sprzeczne z innymi działaniami podjętymi wcześniej:

 • Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych Al. Niepodległości i ul. Wybickiego
 • Strefa uspokojonego ruchu Al. Niepodległości
 • Kontrapas rowerowy na ul. Haffnera
 • Goodssharing / Półki miejskie
 • Archipelag Morskie Oko
 • Remont i rozbudowa zatok postojowych Kujawskiej
 • Czyszczenie wód opadowych i odtworzenie potoków na plaży
 • Strefa Ograniczonego Dostępu
 • Wydanie w języku polskim książek Miry Ryczke Kimmelman"Echoes from the Holocaust. A memoir" oraz "Life beyond the Holocaust. Memories and realities."
 • Ogrodzony wybieg dla psów pomiędzy ulicami Malczewskiego i Sienkiewicza
 • Zlikwidowanie parkingów przy ulicy Reja oraz na końcu ulicy Karlikowskiej.
 • Gazetka informacyjna wydawana co tydzień przez Urząd Miasta
 • Dziki - odstrzał dzików
 • Sfinansowanie izby pamięci kaplicy Św. Wojciecha przy ulicy Chopina,przed wyburzeniem

Za niemożliwe do zrealizowania przez gminę uznano pomysły niezgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego lub innymi przepisami:

 • Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Placu Kuracyjnego
 • Uwaga Jeże
 • Platforma do jogi na plaży
 • Wybrzeże świateł
 • Ogrodzenie zabezpieczające przed dzikami - etap I
 • Zagospodarowanie rozwidlenia ulic Kolberga i Cieszyńskiego
 • Konkurs na ekspozycję kwiatową na Placu Kuracyjnym
 • Walka z dzikami w mieście - odławianie i wywiezienie w bory
 • Bezpieczeństwo na chodnikach i ścieżkach rowerowych
 • Budowa parkingu piętrowego przy Operze Leśnej

Remont nawierzchni drogi pieszej w przedłużeniu ulicy J. Goyki między Armii Krajowej a Niepodległości wykluczono z powodu braku możliwości jej zamknięcia podczas prowadzonej tam obecnie inwestycji prywatnej.

Podobnie odrzucono projekty wymagające dodatkowych zezwoleń organów administracyjnych:

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Sobieskiego i 3 Maja
 • Likwidacja topoli przy ul. Grunwaldzkiej koło poczty (3 szt.), zaplecze sali gimnastycznej I Liceum,

i projekt wymagający umowy z osobami prawnymi:

 • Renowacja mapy wykonanej przez J. G. Haffnera

Wiele zgłoszonych pomysłów uznano za identyczne z planowanymi lub prowadzonymi przedsięwzięciami:

 • Remont ulicy Chodowieckiego
 • Remont - odbudowa chodników ul. Kazimierza Wielkiego
 • modernizacja ul.Kazimierza Wielkiego
 • Dostosowanie chodników i krawężników Ul. książąt pomorskich do potrzeb osób na wózkach
 • Remont chodnika i ulicy na ul. Książąt Pomorskich
 • Projekt remont schodów końca ul. Lipowej
 • Kwietnik przy ul. Kościuszki
 • Remont chodnika, miejsc parkingowych i ładowarka przy ul. 3 Maja 18
 • Renowacja ścieżki rowerowej przy żłobku
 • poprawa egzekwowania zakazu parkowania
 • poprawa czystości plaż
 • wolontariat sąsiedzki – wsparcie sopokcih seniorów
 • Budowa domków dla kotów na Osiedlu Kraszewskiego
 • Leśne ławy drewniane
 • Oświetlenie uliczne, lampy uliczne
 • Toalety miejskie dla mieszkańców oraz przyjezdnych
 • Rewitalizacja schodów do stawu Morskie Oko
 • Cichy Sopot
 • Uporządkowanie terenu zielonego położonego między ulicą Jana z Kolna budynkiem szkoły oraz terenem targowiska
 • Naprawa chodników 3 Maja i otoczenia oraz bezpieczne przejście
 • Remont Grobli oraz zbiornika retencyjnego Swelina

Pomysły te również wykluczono z głosowania, ponieważ na ich realizację już określono środki z budżetu gminy.

Z głosowania wstępnie wykluczone zostały pomysły niedostatecznie sprecyzowane, aby mogły być wycenione:

 • Poprawa jakości chodników i jezdni
 • Toalety w Sopocie
 • Pojemniki na psie odchody i pojemniki z woreczkami
 • Ostoja Ptasia
 • Woda dla ptaków
 • Drogi/pasy rowerowe
 • Żywa pamięć genetycznego drzewa życia.
 • Nadmorski skatepark

Po wycenie odrzucono również projekty przekraczające limity budżetu obywatelskiego:

 • Ogród botaniczny
 • Przebudowa ul. 3 Maja
 • Remont nawierzchni Abrahama
 • Parking naprzeciwko ZUS-u
 • Mała Elektrownia Wodna
 • Oranżeria/palmiarnia

Komisja wykluczyła też spod głosowania zgłoszone projekty, które dotyczyły terenu nienależącego do gminy:

 • Wyposażenie hali dworca kolejowego Sopot w ławki dla oczekujących podróżnych
 • Zegary przy wejściu na dworzec
 • Turystyczny dom mobilny dla sopocian niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dodatkowe miejsca parkingowe przy ulicy Sienkiewicza

tablic wydzierżawionych firmie kosmetycznej:

 • wzbogacenie tablic z numerami wejść na plażę o wielkoformatowe rysunki zwierząt,

oraz projekt związany z obowiązkami spoczywającymi na właścicielach nieruchomości:

 • Podziemny śmietnik do selektywnej zbiórki odpadów.