Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Budżet obywatelski 2021

Rada miasta na sesji 27 lutego 2020 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych jak w ub. roku. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2020
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta oraz prezydenta 30.IV - 5.VI.2020
Publikacja zweryfikowanych projektów 8.VI.2020
Odwołania wnioskodawców 8-21.VI.2020
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2020
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 7-21.IX.2020
Ogłoszenie wyników przez komisję Rady Miasta i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2020
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez komisję Rady Miasta 31.X.2020

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Powinny zawierać nazwę, opis, wnioskodawcę, lokalizację, kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji za wyjątkiem tych, które odrzuci np. z powodu sprzeczności z obwiązującymi w mieście strategiami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu niezależnie od wieku. Głosować można w Urzędzie Miasta (7-21 września) i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org. Głosowanie nie jest anonimowe. Oddanie głosu w dowolny sposób wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska adresu zamieszkania i roku urodzenia.

Mapa podokręgów

Głosować można przez zakreślenie maksymalnie pięciu wybranych projektów na karcie do głosowania z zadaniami ogólnomiejskimi oraz kolejnych pięciu na karcie do głosowania z zadaniami lokalnymi. Zadania lokalne wybierane w głosowaniu mogą pochodzić z różnych okręgów.

Ponadto jeden projekt z każdej karty do głosowania można zaopiniować negatywnie. Jeśli liczba głosów negatywnych na projekt zakwalifikowany do realizacji będzie większa niż 50% liczby głosów oddanych na tę inwestycję, komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami będzie miała możliwość wyłączyć ją z realizacji.

Mobilne punkty do głosowania

 • stadion SKLA – 20 września 11.00-16.00
 • Sopocki Rynek – 19 września 11.00-15.00
 • Brodwino przy oczku wodnym – 12 września 10.00-13.00
 • Mazowiecka 26 – 12 września 14.00-17.00
 • boisko Przylesie 23 Marca 93 – 13 września 11.00-14.00,
 • Polna błonia – 13 września 15.00-18.00

Lista wszystkich projektów

Zgłoszono 174 projekty. 74 z nich zostało odrzuconych lub połączonych z innymi przez prezydenta i radnych z komisji ds. budżetu obywatelskiego.

Wyniki głosowania

Oddano 4415 głosy (14% uprawnionych), z czego 2312 przez internet. Poniżej lista projektów wraz z liczbą oddanych głosów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i informacją o weryfikacji (tłustym drukiem projekty przeznaczone do realizacji, w nawiasach liczba oddanych głosów negatywnych).

Projekty ogólnomiejskie

Nowa Karetka dla Pogotowia Ratunkowego

1878(-1) 800 tys. zł

W dobie potrzeb służby zdrowia , mieszkańców Sopotu i przyjezdnych gości. Nowa karetka z pełnym wyposażeniem usprawni i pomoże ratownikom w lepszej i jeszcze bardziej profesjonalnej obsłudze. Oddaj swój głos. Profesjonalna nowa karetka z pełnym wyposażeniem dla Pogotowania Ratunkowego w Sopocie. W czasach pandemii i innych chorób "Nowy Ambulans" może tylko pomóc w jeszcze lepszej i bardziej komfortowej obsłudze pacjenta. Nowa karetka będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom Sopotu , ale również gościom , którzy do nas przybędą.

Pogotowie ratunkowe/ambulatorium całodobowe przy przychodni lekarskiej

1728(-2) 1 mln zł

Pogotowie ratunkowe 24h to projekt realizowany w Sopocie od dwóch lat z BO. Pogotowie/ambulatorium 24h w Sopocie jest potrzebne z przyczyn oczywistych. Trudno aby mieszkańcy (często osoby starsze) i turyści nie mieli zapewnionego w Sopocie całodobowego ambulatorium chirurgicznego i byli zmuszeni do korzystania z ambulatorium w sąsiednich miastach. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu oraz turystom. Będzie kontynuacja projektu, który jest realizowany juz od dwóch lat w pomieszczeniach pogotowia ratunkowego/ambulatorium przy przychodni na ul. Chrobrego w Sopocie.
Proponujemy zmianę nazwy na „ambulatorium chirurgiczne przy przychodni lekarskiej„ Przychodnia przy MSPR będzie świadczyć usługi o charakterze świadczeń medycznych w zakresie ambulatorium chirurgicznego. Do ambulatorium mogą się zgłaszać pacjenci tylko w przypadkach ostrych tj. np. świeże złamanie, rany, oparzenia itp. Wszyscy pacjenci przyjmowani będą w godzinach wieczornych od poniedziałku do piątku od 19:00 do 23:30, oraz weekendy od 9:00 do 21:00. W terminie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. W pozostałe dni i godziny bez zmian funkcjonuje poradnia chirurgiczna w przychodni SOPMED na ul. Chrobrego

Łąki kwietne w całym mieście!

1241(-3) 50 tys. zł

Projekt polega na założeniu łąk kwietnych na wybranych ulicach, skwerkach, pasach zieleni i poboczach oraz zastąpienie tradycyjnych krótkich trawników pięknymi, kwitnącymi i naturalnymi ekosystemami. Poprzez stworzenie formularza na internetowej stronie Miasta, mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły na miejsca, w których powstanie mniejsza lub większa łąka. Założeniem projektu jest zmiana w przestrzeni naszego Miasta, która będzie polegać założeniu wielu łąk kwietnych na wybranych ulicach, skwerkach, dachach, trawnikach, pasach zieleni i poboczach. Poprzez stworzenie formularza na internetowej stronie www.sopot.pl, mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły miejsc, które chcieliby zagospodarować jako łąki. Przedsięwzięcie będzie kontynuacją projektu, który wygrał w ubiegłorocznej odsłonie BO, polegającego na założeniu łąki kwietnej wokół ERGO Areny. Korzyści wynikające z zakładania łąk: - Oszczędności: miejskie łąki kwietne pozwalają ograniczyć koszenie na danym terenie do jednego lub dwóch razy w roku, co generuje znaczące oszczędności. Podczas godzinnej pracy kosiarka emituje hałas o natężeniu 90dB i bardzo dużo niebezpiecznych spalin. W jednym sezonie trawniki wymagają koszenia około 20 razy, łąka tylko dwa razy. W przeciwieństwie do trawników łąki można też kosić kosą. Ponadto łąki kwietne przetrwają nawet największe upały bez dodatkowego nawadniania. W związku z tym świetnie nadają się do wykorzystania w miejscach, gdzie brak wody doprowadził do zasuszenia trawników i rabat. - Magazynowanie wody: rośliny łąkowe mają nawet 25 razy dłuższe korzenie niż trawniki. Dzięki temu ich zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze co ogranicza podlewanie. Łąka wchłania też dwa razy więcej wody niż trawniki a to ochrona przed podtopieniami i ratunek w czasie suszy. Sprawdzają się zarówno na pasach zieleni, poboczach, rondach, gdzie pełnią rolę czysto użytkową, ale zastosowanie dla nich można znaleźć również w parkach, gdzie mogą cieszyć oko zwiedzających. - Ochrona środowiska: tworząc łąki kwietne, chronimy przyrodę - przyciągają one pszczoły, motyle (w przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywne pyłki i nektar) i ptaki oraz inne zwierzęta szukające pożywienia oraz schronienia. Na jednej łące można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka pomaga ocalić zapomniane gatunki, które gdzie indziej nie są mile widziane. Ponadto łąki kwietne pięknie wyglądają bez nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. Chemia potrzebna do pielęgnacji trawników zatruwa glebę, powietrze i wodę. Pielęgnacja łąki jest mniej kosztowna i znacznie bardziej przyjazna dla środowiska. - Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom: Rośliny rosnące na łąkach są nawet 10 razy wyższe niż trawnik przez co lepiej wyłapują pyły tworzące smog a także obniżają temperaturę powietrza - Walory estetyczne:
Proponujemy poddać pod głosowanie urządzenie dwóch kolejnych miejsc na łąki kwietne: - trawnik na skwerze przy stawie - ulica Reja - ok 500m2 - rondo przy skrzyżowaniu Kolberga/Malczewskiego

Łąki kwietne w Sopocie

projekt dołączony

Zamiast trawników, które latem wysychają warto pomyśleć o łąkach kwietnych. Przyjazne dla pszczół (i nie tylko!), a także wzbogacające sopocki krajobraz. Równowaga pomiędzy trawnikami, a łąkami kwietnymi może być idealną odpowiedzią na zmieniający się klimat. Jednocześnie jest to bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie niż zakładanie i pielęgnacja miejskich trawników. Zamiast trawników, które latem wysychają warto pomyśleć o łąkach kwietnych. Przyjazne dla pszczół (i nie tylko!), a także wzbogacające sopocki krajobraz. Równowaga pomiędzy trawnikami, a łąkami kwietnymi może być idealną odpowiedzią na zmieniający się klimat. Jednocześnie jest to bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie niż zakładanie i pielęgnacja miejskich trawników.
Proponujemy poddać pod głosowanie urządzenie dwóch kolejnych miejsc na łąki kwietne: - trawnik na skwerze przy stawie - ulica Reja - ok 500m2 - rondo przy skrzyżowaniu Kolberga/Malczewskiego. Projekt poddany pod głosowanie pod nr 6 na karcie projektów ogólnomiejskich wraz z podobnym projektem zgłoszonym wcześniej.

Sopockie Pszczoły - bioróżnorodność, edukacja, warsztaty

Leśna Polana, koniec Reja, okolice Łysej Góry

1187(-3) 45 tys. zł

Projekt polega na umiejscowieniu łącznie 30 uli w trzech lokalizacjach lasów sopockich wskazanych przez Lasy Państwowe w celu zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej roślin. Dodatkowo, aby podkreślić jego edukacyjny charakter, projekt zakłada otwarte warsztaty i pogadanki dla szkół oraz mieszkańców Sopotu, poświęcone pszczelarstwu, życiu pszczół, środowiska naturalnego i ekologii. Projekt zakłada założenie trzech pasiek – każda z nich licząca 10 uli z rodzinami pszczelimi w trzech miejscach lasów sopockich, wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Pismo wystosowane do Lasów Państwowych z prośbą o wskazanie lokalizacji pasieki spotkało się z bardzo przychylnym odzewem powołując się na Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 2129 z późn. zm.). Rasy pszczół zostaną dobrane pod kątem łagodności i całkowitego braku agresji. Pasieki będą prowadzone przez technika weterynarii oraz inżyniera ochrony środowiska, pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego. Umiejscowienie pszczół w trzech miejscach lasów sopockich to nie tylko projekt edukujący społeczeństwo i oswajający mieszkańców miasta z tymi pożytecznymi owadami. To także szansa na zwiększenie bioróżnorodności środowiska sopockich lasów poprzez zapylanie dodatkowej ilości roślin. Od tego, czy na terenach uprawnych występują owady zapylające (m.in. pszczoły, trzmiele czy motyle), bezpośrednio zależy jakość i wielkość upraw. Istotne znaczenie ma też to, że introdukcja pszczół w znaczny sposób może przyczynić się do ratowania tych owadów. Spadek ich liczebności to jedno z większych wyzwań współczesnego rolnictwa i ochrony środowiska. To, że pszczoły dają miód, wie każde dziecko, ale należy również pamiętać, iż pszczoły mają do wykonania bardzo odpowiedzialną misję. To one są odpowiedzialne za zapylanie kwiatów. Szacuje się, że pomagają w ten sposób 70% roślinom. Dzięki nim mamy warzywa i owoce, którymi chętnie się zajadamy i które stanowią pożywienie dla licznych gatunków zwierząt. Aż 90% tego, czym żywi się człowiek, powstaje dzięki pracy tych małych owadów. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby nagle zabrakło pszczół? Często cytowany w ostatnim czasie Albert Einstein, twierdzi, iż ludzkości pozostałyby cztery lata. Niektórzy naukowcy twierdzą, że dziesięć. Tak czy inaczej, nikt nie ma wątpliwości, że skończyłoby się to dla nas olbrzymią katastrofą. Taki scenariusz jest coraz bardziej realny. Pszczelarze donoszą o niebywale szybkim spadku liczebności tych pożytecznych owadów na całym świecie. Na alarm biją także pszczelarze z Polski. W roku 2017 liczebność niektórych rodzimych pasiek zmniejszyła się o 2/3! Pszczoły, miód i ule są nieodłącznym elementem ludzkości od pradawnych czasów. W obecnych czasach populacja pszczół na świecie i w Polsce drastycznie się zmniejsza. Wpływ na masowe wymieranie pszczół ma wiele czynników: chemizacja rolnictwa, zanieczyszczenie środowiska, uprawy monokulturowe i inne. Oby odwrócić to zjawisko powstaje trend pszczelarstwa miejskiego, a dzięki temu, iż Sopot położony jest na dużym obszarze leśnym, istnieje możliwość znacznego zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej roślin poprzez umieszczanie kilkudziesięciu uli w trzech miejscach lasów sopockich. Miejskie pszczoły pojawiły się już w Warszawie (min. Służewski Dom Kultury, na dachu centrum handlowego Arkadia, na biurowcu Eurocentrum, na dachu wydawnictwa Agora, hotel Regent Warsaw i wiele innych), w Krakowie na budynku AGH (na dachu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki stanęło 5 uli), na dachach obiektów gminnych, m.in. Zarządu Budynków Komunalnych czy Nowohuckiego Centrum Kultury. Pasieki są też na gmachach Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej czy galerii handlowej Kazimierz w Katowicach przy Muzeum Śląskim. W Gdańsku ule stanęły na dachu Galerii Madison, a w Gdyni na dachu Urzędu Miejskiego przy ul. 10 lutego. Ule na które głosowano z BO stanęły też w Łódzkiem na dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach oraz w Krakowie na dachu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Pszczelarstwo miejskie jest coraz modniejsze – od 25 lat ule stoją na dachu Opery Paryskiej, a co najmniej 2000 londyńczyków hoduje pszczoły. Co ciekawe - urban beekeeping interesuje głównie młodych ludzi. Dla wielu z nich ule są sposobem na zbliżenie się do natury oraz zapewniają dopływ naturalnego miodu. W Londynie ule stoją nie tylko w parkach i ogrodach, ale również na dachach budynków, np. Muzeum Historii Naturalnej czy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. KOSZTORYS Nazwa / Opis / Koszt Zakup uli / 30 x 550 zł / 16 500 zł Zakup rodzin pszczelich / 30 x 500 zł / 15 000 zł Prowadzenie pasieki / 700 zł /miesiąc x 9 mies. / 6 300 zł Pokarm zimowy / 30 x 46 zł / 1 380 zł Leki na warrozę (choroba pszczół) / / 2 160 zł Zakup sprzętu do prowadzenia pasieki / / 2 980 zł Otwarte warsztaty o życiu pszczół połączone piknikiem / 4 x 220 zł / 880 zł SUMA: 45 200 zł Nazwa / Opis / Data Prace przygotowawcze / Zakup uli, rodzin pszczelich, lokalizacja pasiek / II/III 2021 Posadowienie uli / Przygotowanie powierzchni posadowienia uli / III/IV 2021 Otwarcie sezonu pszczelarskiego / Umiejscowienie rodzin w ulach, przygotowanie pszczół do rozpoczęcia sezon / IV 2021 Prowadzenie pasieki / Cotygodniowa opieka pszczelarzy nad ulami / IV-X 2021 Warsztaty / Otwarte warsztaty dla o życiu pszczół / IV/V/VI/IX/ 2021
Projekt możliwy do realizacji na terenach lasów gminnych.

Morskie Oko bez wstydu

1099(-5) 1,5 mln zł

Kameralne miejsce wypoczynku z zachowaniem wszystkich walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Dokończenie żwirowej ścieżki na całym obwodzie wokół stawu Ustawienie pojemników pozwalających na oddzielne zbieranie każdej frakcji odpadów segregowanych wraz z odpowiednimi oznaczeniami informacyjnymi jako element edukacyjny Wykonanie trwałego nabrzeża stawu umożliwiającego bezpieczne obserwowanie przyrody przez najmłodszych Inne działania przyczyniające się do ochrony różnorodności naturalnych gatunków zaobserwowanych wokół stawu Nie wyrażam zgody na zmianę tytułu zadania.

Więcej śmietników

1040(-3) 30 tys. zł

Postawienie nowych śmietników w Sopocie co jakieś 50-100m naprzemiennie po każdej stronie ulicy, co sprawi że mniej będzie papierów rozwalonych po mieście Zwiększenie liczby śmietników w Sopocie, postawienie ich co jakieś 50 - 100 metrów, sprawi, iż śmietniki będą łatwiej dostępne dla mieszkańców i gości. Może wtedy zamiast szukać śmietnika z papierkiem w ręku,po prostu wywali się go do śmietnika zamiast na ulicę, co jest częste. Widać to zwłaszcza teraz w dobie kryzysu, kiedy to rękawiczki jednorazowe i maseczki znajdują swoje miejsce na trawnikach i chodnikach zamiast w jakimkolwiek śmietniku. Spowodowane to jest ich słabym i rzadkim rozlokowaniem. To samo dotyczy sprzątania po psach, przyjemnym wszak nie jest lecieć przez pół miasta z woreczkiem pełnym odchodów zwierzaka. Propozycja ta dotyczy postawienia śmietników miejskich w odległości od siebie co jakieś 50-100 metrów, na każdym skrzyżowaniu czy wylocie ulicy, w logiczny sposób naprzemiennie stronami ulicy, a przy większych skrzyżowaniach po dwa lub trzy śmietniki z każdej strony. wtedy też nawet przy pełnym śmietniku jednym łatwo i szybko można znaleźć następny. W załączniku dołączam mapę z przykładowym rozmieszczeniem śmietników w części Sopotu.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Więcej śmietników

Dolny Sopot lub cały Sopot

projekt dołączony

Projekt polega na zwiększeniu liczby śmietników stojących na ulicach (co ok 50-100m). Tylko wtedy może miasto nie będzie tak zaśmiecone, może też więcej właścicieli psów zacznie po nich sprzątać i mniej ludzi zacznie wywalać śmieci po prostu na chodnik. Zwiększenie liczby śmietników w Sopocie, postawienie ich co jakieś 50 - 100 metrów, sprawi, iż śmietniki będą łatwiej dostępne dla mieszkańców i gości. Może wtedy zamiast szukać śmietnika z papierkiem w ręku,po prostu wywali się go do śmietnika zamiast na ulicę, co jest częste. Widać to zwłaszcza teraz w dobie kryzysu, kiedy to rękawiczki jednorazowe i maseczki znajdują swoje miejsce na trawnikach i chodnikach zamiast w jakimkolwiek śmietniku. Spowodowane to jest ich słabym i rzadkim rozlokowaniem. To samo dotyczy sprzątania po psach, przyjemnym wszak nie jest lecieć przez pół miasta z woreczkiem pełnym odchodów zwierzaka. Propozycja ta dotyczy postawienia śmietników miejskich w odległości od siebie co jakieś 50-100 metrów, na każdym skrzyżowaniu czy wylocie ulicy, w logiczny sposób naprzemiennie stronami ulicy, a przy większych skrzyżowaniach po dwa lub trzy śmietniki z każdej strony. wtedy też nawet przy pełnym śmietniku jednym łatwo i szybko można znaleźć następny. W załączniku dołączam mapę z przykładowym rozmieszczeniem śmietników w części Sopotu.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione. Projekt poddany pod głosowanie pod nr 13 na liście zadań ogólnomiejskich. Połączono go z podobnym projektem który został zgłoszony wcześniej.

kosze na śmieci

projekt dołączony

W mieście potrzebna jest większa ilość koszy na śmieci szczególnie, kiedy zużywamy więcej jednorazowych rękawiczek i maseczek. Projekt ma służyć utrzymaniu porządku w mieście. Cyklicznie kosze na śmieci są niszczone przez wandali, ale są niezbędne przy wzrastającej liczbie odpadów. Rozstawianie idioto-odpornych koszy powinno dotyczyć nie tylko centrum miasta, ale też i dzielnic odległych.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione. Projekt poddany pod głosowanie pod nr 13 na liście zadań ogólnomiejskich. Połączono go z podobnym projektem który został zgłoszony wcześniej.

Urządzenia sanitarne na plaży oraz wzdłuż pasażu nadmorskiego

838(-5) 86 tys. zł

Zwiększenie ilości urządzeń sanitarnych na plaży oraz wzdłuż deptaku nadmorskiego. Chodzi o PRYSZNICE, PRZEBIERALNIE ORAZ KRANY Z WODĄ PITNĄ dla uprawiających bieganie lub jazdę na rowerze. Sopot jako kurort powinien zapewnić mieszkąńcom komfort wypoczynku oraz warunki sanitarne do plażowania. Projekt zamontowania urządzeń sanitarnych na plaży. Mianowicie chodzi o prysznice, przebieralnie oraz kraniki do picia których jest w Sopocie zbyt mało, a są podstawowym elementem higieny osobistej. Często turyści po kąpieli morskiej udają się do pobliskich lokali gastronomicznych,, szybki prysznic po takiej kąpieli na pewno przyczynił by się do poprawy czystości. Są nieodłącznym elementem plaż i uważam iż powinny stać co kilkadziesiąt metrów na plaży Przebieralnie natomiast zwiększają komfort szczególnie osób starszych dzieci oraz niepełnosprawnych, są łatwym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych krępujących sytuacji podczas przebierania się na plaży. Kraniki z wodą pitną których również jest zdecydowanie za mało na w naszym wspaniałym mieście, gdzie sporty takie jak bieganie czy jazda na rowerze lub rolkach jest niezwykle popularne, zwiększają komfort wśród uprawiających ten sport. Można co jakiś czas stanąć i skorzystać z takich kraników, aby się nie odwodnić dodatkowo zapobiegają prze kupowanie butelek plastikowych z wodą, które są szkodliwe dla środowiska.
Projekt wstępnie zaakceptowany, MSiR przygotuje propozycję lokalizacji dwóch większych obiektów. Ponad to co roku w sezonie letnim na plaży wystawianych jest 15 sztuk drewnianych przebieralni plażowych, rozstawionych proporcjonalnie przy wydmach . Dodatkowo na plaży miejskiej w wejściach 23, 35,36,37 i 24 a w tym roku dodatkowo w wejściu nr 29 uruchamiamy prysznice. Dzierżawcy również w sezonie montują prysznice, a niektórzy mają nawet przebieralnie.

budkil lęgowe dla jerzyków

763(-2) 200 tys. zł

Zawieszenie na bocznych ścianach bloków(tych bez okien) i innych wysokich budynkach budek lęgowych dla jerzyków. Projekt polega na przywróceniu jerzykom miejsc lęgowych,które utraciły z powodu prac związanych z ocieplaniem budynków, zatykaniem otworów wentylacyjnych i innymi pracami remontowymi.Te bardzo pożyteczne ptaki zjadają codziennie do 20 tys. komarów, meszek i innych owadów więc skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy a jerzyki zyskają miejsce do rozrodu.Realizacja projektu będzie polegała na wyznaczeniu budynków, na których mogłyby zawisnąć budki(musi to być wysokość powyżej drugiego piętra), zapytanie administratorów wybranych budynków o zgodę na projekt,zapoznanie z nim mieszkańców i uzyskanie ich akceptacji oraz znalezieniu podmiotu,który wykona budki i je zamontuje w wyznaczonych miejscach.Przy projekcie warto by było skonsultować się z doświadczonym ornitologiem aby uniknąć ewentualnych błędów.

Specjalistyczny samochód terenowy z AED dla Ratowników Sopockiego WOPR

731(-1) 250 tys. zł

W służbie sopockich Ratowników WOPR obecnie jest tylko jedno auto – prawie 22 letni samochód terenowy. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego samochodu terenowego. Zakres projektu obejmuje zakup specjalistycznego samochodu terenowego wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego wraz defibrylatorem AED i łączności. W służbie sopockich Ratowników WOPR obecnie jest tylko jedno auto – prawie 22 letni samochód terenowy. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego samochodu terenowego. Jednocześnie ratownicy zgodnie z nazwą organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonują przeważającą liczbę zadań na rzecz mieszkańców nieodpłatnie, samochód terenowy jest im niezbędny do takich działań jak m.in patrolowanie plaży, dojazd na miejsce zdarzenia ze specjalistycznym sprzętem takim jak łódka czy skuter holowanym na przyczepie czy sprzęt nurkowy. Dodatkowo samochód dzięki swojemu wyposażeniu pozwoliłby rozszerzyć naszą działalność o aspekty takie jak m.in. wsparcie państwowych służb przy poszukiwaniach osób zaginionych czy zdarzeniach typu ulewne deszcze lub wypadki komunikacyjne. Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego WOPR, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, jak również ze statutu Sopockiego WOPR, jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Jedyny pojazd, będący na wyposażeniu organizacji, legitymuje się 22-letnim okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 5 latach na serwis samochodu wydaliśmy 30 tys. złotych. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 17 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zakres projektu obejmuje zakup samochodu terenowego wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego wraz defibrylatorem AED i łączności. Szczegóły cech samochodu terenowego typu pickup: - napęd 2x4/4x4H/4x4L z blokadą tylnego dyferencjału, - silnik diesla, mocy powyżej 140 km, Dodatkowy osprzęt zamontowany w samochodzie: - sygnalizacja dźwiękowo-świetlną uprzywilejowania (niebieska) z opcją megafonu (w konfiguracji: belka Led na dachu, minimum dwie lampy kierunkowe ledowe zamontowane w grillu, dwie lampy kierunkowe w przednim zderzaku skierowane na boki) wraz z głośnikiem typu rumbler, - radiotelefon bazowy, nawigacja, kamerą cofania, - oświetlenie robocze ledowe przednie, boczne i tylnie, załączane osobnym włącznikiem z kabiny, - wciągarka elektryczna o uciągu co najmniej 5 ton wraz z osprzętem pasów i zbloczy w liczbie 2 sztuk, - orurowanie przednie chroniące przód auta i zasłaniające lampy auta, - zabudowa tylnej przestrzeni ładunkowej w wysokości równej z dachem z systemem punktów mocujących umożliwiających przytwierdzenie ładunku, - relingi dachowe umożliwiające montaż bagażnika dachowego, - bagażnik dachowy demontowany, - hak holowniczy stały z wiązka elektryczną, - opony nadające się do poruszania się po piasku jak i terenie leśnym typu A/T, - asystent stabilizujący tor jazdy przyczepy, - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, - oznakowanie w barwy ratownicze Sopockiego WOPR oraz w logo miasta Sopot. Dodatkowe wyposażenie auta: - torba PSP R1 zgodnie z rozporządzeniem KG PSP, rozszerzona o stazę taktyczną oraz pulsoksymetr, - deska ortopedyczna składana z kompletem pasów i stabilizatorem głowy poszkodowanego, - defibrylator AED wraz z dodatkowymi elektrodami + defibrylator szkoleniowy, - 2 pasy ratownicze typu węgorz, - rzutka rękawowa, - ratownicza lina asekuracyjna 70m z szelkami, - 2x radiotelefon przenośny wraz z uchwytami do ładowania zamontowanym w samochodzie, - 4 skafandry mokre, - 4 kamizelki ratunkowe w standardzie K38, - 4 kaski ratownicze z systemem łączności.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Ogrody deszczowe

601(-2) 60 tys. zł

Utworzenie kilku ogrodów deszczowych na terenie Sopotu. W ramach walki z ociepleniem klimatu przywrócenie piękna krajobrazowi. Ogrody będą nawadniane deszczówką i miejscowo stworzą nowy mikroklimat. Deszczówka nie będzie "uciekała" do naszej Zatoki. Ogrody powinno się utworzyć w różnych miejscach Sopotu.
Pod głosowanie proponujemy poddać założenie 3 ogrodów deszczowych, koszt ok 160 zł/m2 netto - minimalna powierzchnia 100 m2. Koszt założenia 3 ogrodów szacujemy na ok 60 tys. zł brutto.

Tablice elektroniczne wskazujące czas do odjazdu najbliższej SKM-ki

Rejon dworca pkp

541(-16) 100 tys. zł

Korzystając z skm często nie patrzymy na rozkład jazdy a jedynie mamy zamiar skorzystania z najbliższego pociągu. Będąc w pobliżu dworca często widzimy nadjeżdżający pociąg i musimy biec będąc jeszcze oddalonym od peronu lub stojąc w kolejce po bilety. Projekt zakłada zamontowanie tablic informujących ile pozostało czasu do odjazdu najbliższego pociągu w obu kierunkach (Gdańsk, Gdynia/Wejherowo). W ramach projektu zamontowane zostaną dodatkowe tablice informacyjne z informacją ile pozostało minut do odjazdu pociągów w obu kierunkach jazdy skm. Tablice będą ograniczone w stosunku do tych na peronie. Pokazane będą jedynie najbliższe pociągi. Tablice umieszczone zostaną w miejscach z których najczęściej zmierzają pasażerowie. Tablice powinny być widoczne z oddali, jednocześnie nie oszpecając architektury dworca. Przewiduje się 4 takie tablice w rejonie dworca.
Wstępnie projekt oceniony pozytywnie, zwróciliśmy się do SKM w celu wyceny i przeanalizowania możliwości lokalizacji tablic.

Sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

533(-17) 40 tys. zł

Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt właścicielskich (psów i kotów) dla mieszkańców Sopotu. Akcja ma na celu realne zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt w gminie, ułatwienie identyfikacji zwierząt zagubionych i ich powrót do domu, a także eliminację potencjalnych chorób wieku seniorskiego, związanych z brakiem kastracji/sterylizacji. UZASADNIENIE: Projekt ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie Sopotu i ograniczenie problemów oraz kosztów związanych z ustawowym wymogiem opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi w mieście (wyłapywanie, koszty leczenia, karmy, opieki). Przyczynami bezdomności są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich, problem bezdomności zwierząt domowych został zminimalizowany. Sterylizacja i kastracja eliminuje przyczynę problemu, a nie tylko walczy tylko z jego skutkami (czym jest gromadzenie zwierząt bezdomnych w schronisku). Dodatkowo zabłąkane zwierzęta, które dzięki akcji zostaną oznaczone czipem, szybko wrócą do właściciela i tym samym nie obciążą gminy kosztami związanymi z przyjęciem i utrzymaniem psa/kota w schronisku. Szczególnie sterylizacja kotek i suk (w tym sterylizacja aborcyjna) wpływa na humanitarne i efektywne zmniejszenie bezdomności oraz cierpień zwierząt w gminie. ODBIORCY: Beneficjentami projektu są mieszkańcy Sopotu. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby młodych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, oraz docelową redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i/lub efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zarządzanie schroniskiem. ZASIĘG: Ogólnomiejski – wszyscy właściciele/opiekunowie zwierząt zameldowani i płacący podatki w Sopocie (weryfikacja np. przez zapłacony podatek od psów). ISTOTA PROPOZYCJI: Mieszkańcy Sopotu - właściciele psów i kotów - będą mogli dobrowolnie skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt domowych. Program ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt (porzucanych, zagubionych, niechcianych) w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane w wyznaczonym wydziale UM Sopot, we współpracy z wyznaczonymi organizacjami pozarządowymi (działającymi w Sopocie) zajmującymi się ochroną zwierząt. Zweryfikowane i zakwalifikowane zgłoszenia będzie można zrealizować w jednej z lecznic biorących udział w projekcie. Zgłoszenia będą weryfikowane i kwalifikowane do wyczerpania danej puli przeznaczonej na zabiegi psów i kotów. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza. Koszt zabiegu obejmuje: - wizytę kwalifikującą (w tym opcjonalne badanie krwi) - wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji - zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, - zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki), - wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną podczas zabiegu kastracji lub sterylizacji obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w międzynarodowej bazie identyfikacyjnej (poprzez konto współpracującej przy projekcie lecznicy i/lub organizacji pozarządowej). Do udziału w programie zostaną zaproszone lecznice weterynaryjne (realizacja zabiegów) oraz fundacje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt, działające na terenie Sopotu (akcja informacyjno-edukacyjna). Powinno się zapewnić powszechny dostęp do programu poprzez zakontraktowanie puli pomiędzy jak największą liczbę lecznic (idealnie – minimum jedna z każdej dzielnicy miasta). Koszt projektu wyceniony jest na 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), odpowiednio po 67500 PLN (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) na zabiegi psów oraz kotów właścicielskich. Pozwoli to na sterylizację od 300 do 450 zwierząt. Pozostałe koszty obejmują zakup czytników czipów dla Straży Miejskiej w Sopocie (efektywniejsza obsługa zwierząt znalezionych) oraz realizację akcji informacyjno-edukacyjnej (pod patronatem miasta i wyznaczonych organizacji pozarządowych działających w Sopocie i zajmujących się ochroną zwierząt) na temat samej akcji bezpłatnych zabiegów, ale także korzyści ze sterylizacji (w tym sterylizacji aborcyjnej), kastracji i czipowania dla właścicieli zwierząt (zagubienia, choroby) oraz miasta (oszczędności i efektywniejsze przeznaczenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym zwierzętom w schronisku). Załącznik nr 1 - koszty i przykładowy cennik
Do zadań własnych gminy należy obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w tym zakresie kastracja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów wolnobytujących jest działaniem obowiązkowym realizowanym w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu. Czipowanie psów właścicielskich będzie miało sens jeśli będzie istniał centralny systemu ich ewidencji. Na dzień dzisiejszy taki system nie istnieje. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku projekt został zaakceptowany merytorycznie w części dotyczącej sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich.

renowacja toru rolkowego

Park Północny

532(-20) 300 tys. zł

Tor rolkowy służy wieli mieszkańcom, i małym i większym. Niestety przyroda daje znać o sobie i po minionej zimie korzenie uwypukliły tor w wielu miejscach, co stwarza zagrożenie dla rolkarzy. Renowacja toru rolkowego przysłuży się wielu mieszkańcom, dziadkom, rodzicom i dzieciom. Obecny stan nawierzchni sprzyja upadkom, które mogą powodować poważne wypadki i uszczerbki na zdrowiu. Stąd pomysł na poprawę bezpieczeństwa jazdy na rolkach i korzystania z tego świetnego miejsca.

Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi

Szkoły podstawowe i średnie

506(-0) 35 tys. zł

Działania prozdrowotne mające sprzyjać profilaktyce w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. Odbiorca: dziewczęta starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu Sopotu. Zakres działań: nauka samobadania piersi i rozpoznawania nieprawidłowości. Cel: wypracowanie nawyku samobadania i utrwalenie go.

WSPARCIE REALIZACJI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

498(-2) 200 tys. zł

Sytuacja wystąpienia pandemii w naszym kraju spowodowała długotrwałe zawieszenie zajęć lekcyjnych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach. W związku z tym realizacja lekcji i zajęć odbywa się w systemie zdalnym . Dlatego też korzystając z aktualnych doświadczeń i wychodząc naprzeciw przyszłym wyzwaniom przedstawiam ofertę proponującą zakupy m.in. profesjonalnego sprzętu do lekcji on-line. Sytuacja wystąpienia pandemii w naszym kraju spowodowała długotrwałe zawieszenie zajęć lekcyjnych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach. W związku z tym realizacja lekcji i zajęć odbywa się w systemie on- line . Wprawdzie sopoccy uczniowie i nauczyciele mają zapewnioną dostępność do nauki i pracy w formie nauczania na odległość. Jednakże w niektórych przypadkach wydaje się konieczny zakup bardziej nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dlatego też korzystając z aktualnych doświadczeń i wychodząc naprzeciw przyszłym wyzwaniom przedstawiam ofertę proponującą zakupy m.in. profesjonalnych zestawów do nagrywania i projekcji pokazowych lekcji oraz do przeprowadzania klasycznych lekcji on – line. Oferta ta uwzględnia również konieczność zakupu dla wszystkich przedszkoli i szkół tabletów i laptopów. Zapotrzebowanie zostało opracowane na podstawie wniosków placówek. Zakup przedmiotowego sprzętu w znaczący sposób polepszy warunki nauki i pracy a także wyjdzie naprzeciw potrzebom niezbędnym w kryzysowych sytuacjach.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Dokończenie wymiany chodników na Alei Niepodległości. Kontynuacja nasadzeń zieleni

431(-3) 600 tys. zł

Dokończenie wymiany chodników. Wymaga tego na przykład okolica w rejonie przystanku autobusowego "3 Maja". Nasadzenia krzewów, różnego rodzaju odpornych na zanieczyszczenia traw według ujednoliconej koncepcji tak by wyglądowi Alei Niepodległości nadać spójny, nowoczesny wygląd. Zgodnie z zapowiedziami (lata 2011-2013) Aleja Niepodległości w ciągu 3 - 4 lat miała zostać zagospodarowana i odnowiona. Przewidywano "tchnące świeżością skwery, nowe elementy zieleni, donice, mały ryneczek przy ulicy 1 Maja", mówiło się także o podziemnych garażach na zapleczu Alei i całkowitej wymianie wszystkich chodników. Choć podjęto wiele działań w tym zakresie to jednak bardzo wiele jeszcze przed nami. Dokończenie wymiany chodników zapewni wyższy stopień bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Sopotu. Rejon przystanku "3 Maja" powinien zostać uporządkowany w trybie pilnym, stare, leżące od lat płyty chodnikowe są nierówno położone, zawierają ubytki, stwarzają niebezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców poruszających się po tym odcinku ulicy. Z uwagi na duży ruch kołowy oraz kolejowy na zapleczu Alei powietrze w tym rejonie jest zanieczyszczone. Realizowane nasadzenia drzew w tym rejonie nie wystarczą. Poprawie warunków zdrowotnych mogłoby pomóc zintensyfikowanie nasadzeń krzewów oraz odpornych traw wzdłuż obu stron jezdni ulicy. Nie wszystkie nasadzenia już zrealizowane były udane - mieszkańcy wypowiadają się na przykład krytycznie o istniejących od kilku lat nasadzeniach drobnych krzewów/bylin od skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą 3 Maja i dalej do granicy z Zespołem Szkół Autonomicznych przy Alei. Krytyczne oceny dotyczą także drewnianego płotu okalającego te nasadzenia. Podkreślają, że przed rozpoczęciem prac nikt nie zapoznał ich wówczas z przewidywanymi zmianami. Aby nie powtórzyć tego błędu niezbędnym jest opracowanie koncepcji stworzenia spójnego, nowoczesnego wyglądu Alei Niepodległości, w ramach której należy zintensyfikować nasadzenia krzewów i traw. Zieleń nie musi być nudna, może zaskakiwać różnorodnością kształtów, kolorystyką, ciekawą kompozycją roślin. Stworzenie i pielęgnacja takiej zieleni stworzy także szansę ożywienia działalności gospodarczej na tej ulicy. Chodzi o to by nowoczesny wizerunek Alei przyciągnął także ludzi młodych oraz turystów, by na tej ulicy po prostu musiało się bywać. Reasumując projekt umożliwi poprawę warunków zdrowotnych życia w rejonie Alei Niepodległości, przyczyni się do ożywienia działalności gospodarczej, zapewni harmonijny rozwój tej części miasta.

Sopocka Strug ARTnia – stworzenie i wyposażenie miejsca do majsterkowania na Kamiennym Potoku

Mazowiecka 26

342(-3) 180 tys. zł

sopocka Strug ART nia to kreatywna przestrzeń gdzie nauczysz się majsterkowania, pracy w drewnie, metalu i rozwiniesz swoje umiejętności. Po instruktażu bhp i pod opieką instruktora, zaprojektujesz i wykonasz krzesło, naprawisz żyrandol, a może dasz drugie życie szafce, korzystając z dostępnych narzędzi i maszyn. Strug ART nia zaprosi na kreatywne warsztaty tematyczne dla młodzieży i dorosłych sopocka Strug ARTnia miejska to kreatywna międzypokoleniowa przestrzeń gdzie zarówno młodzież i dorośli mieszkańcy Sopotu będą mieli możliwość majsterkowania, pracy w drewnie i innych materiałach, nauki i rozwoju swoich manualnych i społecznych umiejętności. Projekt będzie służył mieszkańcom, którzy ze względu na kwestie lokalowe, sprzętowe posiadają ograniczone możliwości majsterkowania, dokonywania drobnych przeróbek, renowacji mebli lub realizacji własnych projektów. Przestrzeń będzie też dobrym miejscem do wspólnego kreatywnego spędzania wolnego czasu. Misją sopockiej Stolarni miejskiej jest budowanie przestrzeni do współdziałania i realizacji swoich pasji majsterkowania i pracy w drewnie. Wszystko po instruktażu bhp i opieką instruktora. W Strug ART. ni będzie można skorzystać z narzędzi i maszyn, naprawić stare krzesło, zbudować półkę, dać drugie życie szafce. W ramach projektu przewidujemy cykl warsztatów tematycznych np. fornir, renowacja mebli, Będziemy otwarci również na realizację wspólnych projektów na rzecz mieszkańców Sopotu np. budowanie budek lęgowych dla ptaków. W ramach realizacji projektu sopocka Strug ART. nia przewidujemy: 1) opracowanie planu pracowni, w tym miejsc a) obróbki drewna z drobnymi narzędziami (szlifierki, wkrętarki, piły, strugi, ściski, wyrzynarki, papier ścierny b) piły ukosowe, stanowisko elektryczne (skręcanie, lutowanie, c) stanowisko kompresora, do narzędzi na sprężone powietrze. 4) ploter laserowy d) stanowisko tig. 2) adaptacja i przygotowanie pomieszczenia do pracy z m.in.: drewnem, metalem m. in: wyciąg, podłogi, dostosowanie toalety, elektryka. 3) zakup potrzebnych maszyn, narzędzi i materiałów 4) zatrudnienie kadry, w tym instruktora 5) opracowanie potrzebnej dokumentacji 6) szkolenia bhp i instruktaż stanowiskowy dla uczestników 7) opracowanie oferty warsztatowej W Sopockiej Strug ART. ni miejskiej będzie można: 1) nauczyć się pracy w drewnie, metalu i rozwinąć swoje umiejętności, 2) wdrażać w życie własne innowacyjne pomysły związane z majsterkowaniem 3) skorzystać z dostępnej przestrzeni, narzędzi i maszyn, których nie mamy w domu. 4) realizować własne koncepty lub realizować projekty z drewna i metalu na rzecz mieszkańców Sopotu. 5) uczestniczyć w warsztatach tematycznych dla małych i dużych miłośników majsterkowania 6) naprawić stare krzesło, zbudować półkę lub dać drugie życie świecznikowi. W Sopockiej Strug ART. ni miejskiej uzyskasz: - potrzebą przestrzeń, maszyny i narzędzia - niezbędny instruktaż stanowiskowy i bhp - opiekę instruktora, który w razie potrzeby doradzi i skonsultuje twój projekt - napijesz się kawy lub herbaty czerwonej po skończonej pracy - porozmawiasz z innymi i poradzisz się lub doradzisz - wymienisz doświadczenia z innymi W Sopockiej Strug ART. ni przewidujemy możliwość zostawienia wykonanej rzeczy i jej transportu. Koszt realizacji projektu szacujemy na 180 000 zł

Eko-Sopot zakup i dystrybucja toreb papierowych i materiałowych w sklepach spożywczych i na rynku.

289(-22) 50 tys. zł

Projekt zakłada zakup toreb materiałowych (może być z jakimś hasłem promującym Sopot) i torebek papierowych do warzyw i owoców i rozdystrybuowanie ich (najlepiej w częściach przez cały rok) do sopockich sklepów i na sopocki ryneczek. Program ma zachęcić ludzi i sprzedawców do zaprzestania zakupu torebek plastikowych ciągle używanych do pakowania owoców i warzyw. Zakup pewnej ilości toreb materiałowych z nadrukiem promującym Sopot i torebek papierowych do pakowania warzyw, owoców i pieczywa. Torby powinny być rozwożone do sopockich sklepów (tylko małe papierowe, duże już zostały wyeliminowane) i na rynek (małe papierowe i duże materiałowe) za darmo przez cały rok po zgłoszeniu się do Urzędu Miasta przez sklep. Projekt ma zachęcić ludzi i sprzedawców do zaprzestania pakowania warzyw, owoców i pieczywa w torebki plastikowe. Dla sklepów biorących udział w programie można by zorganizować odznaki/naklejki wskazujące na przyjęte rozwiązania proekologiczne (np. "Sklep bierze udział w programie eko-Sopot"), które mogli by nakleić na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym miejscu.

Różane pergole w Sopocie

tunele pod Niepodległości

273(-11) 100 tys. zł

Drewniana lub metalowa pergola nad wejściem do podziemnych przejść, zawierająca konstrukcję imitującą kształtem charakterystyczne dla Sopotu wieżyczki (podświetlona przez cały rok).
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Eko energia z wody. Mikroelektrowie wodne na sopockich strumykach i lampy LED.

267(-4) 200 tys. zł

Sopot to miasto przez które przepływa wiele strumyków których woda poprostu wpada do morza. Jak twierdzą eksperci z firmy Energa, energia pochodząca z sopockich srumyków mogłaby zasilić wszystkie lampy oświetlające sopockie ulice. Projekt zakłada stworzenie osiemnastu mikroelektrowni w Sopocie zlokalizowanych na poszczególnych strumykach. W ramach projektu przewiduje się także doprowadzenie do elektrowi sieci elektrycznych i podłączaie ich do latarni wyposażonych w lampy ledowe. Koszt realiacji jednej elektrowni to około 40 tyś złotych 18 x 40 000zł = 720 tyś. złotych.
Budowa elektrowni i produkcja prądu nie jest zadaniem własnym gminy, miasto nie może wydatkować środków na ten cel. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami zdecydowała zaproponować wnioskodawcy zmianę dotyczącą złożonego projektu. Na dziś możliwe jest poddanie pod głosowanie projektu dotyczącego opracowania dokumentacji przygotowawczej: zlecenia analizy wykonalności małej elektrowni wodnej (która pełniłaby rolę edukacyjną) wraz z rozważeniem możliwości technicznej umiejscowienia obiektu i przygotowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysu. Realizacja ww. dokumentacji nie jest równoznaczna z wykonaniem inwestycji. Może być podstawą do ponownego zgłoszenia wniosku na realizację mikro elektrowni wodnej i poddanie jej pod głosowanie w budżecie obywatelskim w kolejnym roku.

Joga na Plaży

259(-16) 10 tys. zł

Zapraszam do głosowania na projekt Joga na Plaży. Zajęcia dla Wszystkich chętnych , którzy potrzebują lepszego samopoczucia , relaksu , dotlenienia całego organizmu i zwiększenia odporności. Polecam :) Zajęcia Joga na Plaży mają dać mieszkańcom Sopotu odkryć coś nowego. Nie każdy biega i jeżdzi na rowerze. Zajęcia mam dać uczestnikom ulgę w dolegliwościach kręgosłupa i przemianie materii. Joga na Plaży ma również dać sposób na spędzanie wolnego czasu. Joga daje relaks , odprężenie umysłu , zwiększenie odporności oraz dotlenienie całego organizmu.

Solarne uliczne pojemniki z prasą do odpadów na terenie całego miasta.

238(-3) 50 tys. zł

Po prostu nowoczesne pojemniki na śmieci na terenie całego miastaKorzyści wynikające z używania pojemników SOLARPRESS są wielorakie: można zastosować je w dowolnie wybranym przez nas miejscu, nie wymagają dostępu do prądu ponieważ zasilanie odbywa się za pomocą energii słonecznej. Polecam. Oddaj swój głos. Dzięki nowemu rozwiązaniu ZOELLER SOLARPRESS wykorzystywane powszechnie pojemniki na śmieci przechodzą już do przeszłości. W urządzeniach SOLARPRESS stosowana jest prasa solarna zasilana promieniami słonecznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest pięciokrotnie większe zagęszczanie odpadów w pojemniku. W momencie, gdy pojemnik jest pełen lub osiągnął zamierzoną objętość, system Webprotal CleanCityManager lub KOCO, wysyła komunikat dotyczący poziomu napełnienia pojemnika. W ten sposób można efektywniej i oszczędniej planować trasę śmieciarki, eliminując puste przejazdy, redukując emisję spalin oraz zużycie paliwa. Wynikiem takich działań jest czysta i zrównoważona zbiórka odpadów. Dla wszystkich mieszkańców na terenie całego miasta.
Koszt jednego pojemnika ok 5 tys euro, proponujemy poddać pod głosowanie zamontowanie 2 śmietników jako wdrożenia innowacyjnego.

W Zdrowym Ciele , Zdrowy Duch. Zajęcia Karate dla Wszystkich.

199(-7) 20 tys. zł

Zapraszam do głosowania na zajęcia karate dla wszystkich mieszkańców Sopotu.Wiek dowolny.Zajęcia w sali i na świeżym powietrzu. Karate Olimpijskie WKF Shotokan. Roku 2021 jest rokiem olimpijskim dlatego warto pokazać odmianę Karate Olimpijskiego WKF Shotokan. Zajęcia dla wszystkich odbywać się będą w sali i na świeżym powietrzu. Mają to być zajęcia integracyjne , dawać naukę i koncentrację oraz ćwiczyć opanowanie i stanowczość.

"Jestem, czuję, rozumiem" – kampania profilaktyki zdrowia psychicznego młodych

191(-0) 60 tys. zł

Celem szerokiej kampanii profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, oswojenia młodych Sopocian z tematem przechodzenia kryzysów i problemów psychicznych oraz ich edukacja w obrębie poczucia własnej wartości, szukania tożsamości, budowania relacji, radzenia sobie ze stresem i okazywaniem emocji. Przedmiotem wniosku jest przeprowadzenie szerokiej kampanii profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problematyki zdrowia psychicznego oraz poprawy zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Kampania ma na celu oswojenie najmłodszej społeczności sopockiej z tematem przechodzenia kryzysów i problemów psychicznych, przełamanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uświadomienie o profilaktyce i metodach leczenia, w szczególności depresji. Zadaniem akcji jest również edukacja młodych Sopocian w obrębie poczucia własnej wartości, szukania tożsamości, budowania relacji, radzenia sobie ze stresem i okazywaniem emocji. Działania: • wykłady oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży nt. depresji oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych prowadzone adekwatnie do wieku / nagrywane i dostępne również w wersji online • krótkie spoty poruszające zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego nagrane z perspektywy osoby chorej, członka rodziny, lekarza rodzinnego, psychologa i psychiatry dostępne na stronie UM w Sopocie i w miejskich mediach społecznościowych do szerokiego upowszechniania • wykłady oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży nt. poczucia własnej wartości, szukania tożsamości, radzenia sobie ze stresem, okazywania emocji i budowania relacji prowadzone adekwatnie do wieku / nagrywane i dostępne również w wersji online (starsze dzieci uczyłyby się o poczuciu umiejscowienia kontroli, wartości porażki, drodze do sukcesu utkanej z upadków, budowaniu relacji i postrzeganiu rywalizacji itp.; młodsze zaznajamiałyby się z nazywaniem i odróżnianiem emocji oraz ich okazywaniem, a także radzeniem sobie ze złością, lękiem i niepewnością w społecznie akceptowalny, przyjazny sposób) • krótkie spoty poruszające zagadnienia z zakresu wymienionego w poprzednim punkcie dedykowane starszym dzieciom dostępne na stronie UM w Sopocie i w miejskich mediach społecznościowych do szerokiego upowszechniania • seria plakatów (drukowanych, ale przede wszystkim w wersji online do szerokiego udostępniania w mediach społecznościowych) ze zdjęciami dzieci i młodzieży prezentujące różne oblicza depresji (np. uśmiechnięte spokojne dziecko i zdenerwowany nastolatek), samotność, problemy w szkole i w domu, „bullying”, cyberprzemoc wśród rówieśników wraz z kontaktami pomocowymi i odnośnikiem do szerszych materiałów dostępnych online • poradnik profilaktyki zdrowia psychicznego młodych drukowany (i w wersji online) przekazywany do sopockich szkół, Domu Dziecka „Na Wzgórzu”, MDK Sopot i innych podobnych placówek, rozdawany na wydarzeniach dedykowanych młodym przygotowany adekwatnie do wieku (dla młodszych dzieci dedykowana wersja z tematycznymi kolorowankami, afirmacjami i zagadkami) • alternatywnie dodatkowo: punkt kryzysowego wsparcia zdrowia psychicznego – bezpłatne konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą dla dzieci i młodzieży / możliwość konsultacji online • alternatywnie dodatkowo: wybranie jednego miesiąca na kumulację działań profilaktyki zdrowia psychicznego młodych np. czerwiec z początkiem akcji w postaci dużego wydarzenia w „Dniu Dziecka” • alternatywnie dodatkowo: współpraca z wybranym influencerem w mediach społecznościowych, który byłby ambasadorem i twarzą kampanii Grupa docelowa: dzieci i młodzież z Sopotu

Estetyzacja fasady budynku ZOZ

Chrobrego 6/8

185(-24) 2 mln zł

Projekt ma na celu pomalowanie szpecącej fasady od lat zaniedbanego budynku ZOZ. Jest on własnością miasta i stoi w zdecydowanej sprzeczności estetycznej np. z nagradzanym za wygląd oraz zieleń budynkiem Patio Mare, znajdującym się po drugiej stronie ulicy. Projekt ma na celu pomalowanie szpecącej od lat zaniedbanego budynku ZOZ. Jest on własnością miasta i stoi w zdecydowanej sprzeczności estetycznej z nagradzanym za wygląd oraz zieleń budynkiem Patio Mare, znajdującym się po drugiej stronie ulicy. Brak środków oraz jednomyślności w odniesieniu do proponowanej estetyzacji, ze strony poniekąd niezamieszkującego przychodni personelu medycznego wynajmujących poszczególne pomieszczenia, skłania mieszkańców Sopotu do poprawy ich otoczenia w drodze wykorzystania środków z budżetu obywatelskiego.
Stan techniczny może wymusić prace o szerszym zakresie niż jedynie malowanie, co często się zdarza podczas remontów po dokonaniu oceny stanu technicznego, które to prace mogą również dotyczyć skucia i położenia nowych tynów, a przedtem odgrzybiania, naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów być może również opierzenia i dachu. Niezbędnym byłaby również estetyzacja wejść do budynku. Taki zakres prac wiązałby się również z potrzebą zagospodarowania terenu wokół ośrodka zdrowia, stąd przewidywane znaczne koszty realizacji inwestycji.

segregacja śmieci na cmentarzu komunalnym

158(-3) 40 tys. zł

W swoich domach wszyscy musimy segregować śmieci. Przychodząc na cmentarz stajemy się obywatelami, których to prawo nie obowiązuje, a przecież tam też "produkujemy" odpady. W ramach Budżetu Obywatelskiego proponuję zakup niezbędnej ilości pojemników do segregacji odpadów wraz z tablicami informującymi jak należy je rozdzielać. Projekt ma służyć propagowaniu pro-ekologicznych zachowań oraz utrzymaniu porządku na Cmentarzu Komunalnym. 1. Zakup pojemników do segregacji 2. ustawienie pojemników w miejscach do tego przeznaczonych 3. zamówienie tablic informujących i pokazujących, gdzie wyrzucać oddzielone elementy np. wstęgi, bukiety, zużyte plastikowe pojemniczki po świeczkach, szklane znicze itp.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Remont ulicy Moniuszki

154(-2) 565 tys. zł

Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i wielokrotne uszkodzenia pojazdów, nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Ulica Moniuszki a właściwie jej część prowadząca do numerów 3,5 i 7 (wąska ślepa uliczka) droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego. Ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan ciągle się pogarsza.Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Od 2015 roku projekt jest składany jako propozycja do Budżetu Obywatelskiego. Remont drogi jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Jest zagrożeniem uszczerbku na zdrowiu, gdyż przemieszczanie się nierówną, dziurawą drogą w najgorszym przypadku może się skończyć wizytą na oddziale urazowym. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i wielokrotne uszkodzenia pojazdów, nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Remont drogi ułatwiłaby poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia, szczególnej trasy spacerowej mieszkańców i napływających turystów z uwagi na bliskie położenie atrakcji turystycznych takich jak: Opera Leśna, Wieża Widokowa oraz Łysa Góra, a także lokalizacji w tym miejscu restauracji Harnaś i Hotelu Opera.Skoro miasto przywiązuje szczególną uwagę do terenów zielonych to warto by się w końcu zainteresować zapomnianą od lat otuliną parku krajobrazowego, w której usytuowana jest ulica Moniuszki.

Patroni Sopockich Ulic - tablice informacyjne

150(-8) 20 tys. zł

'Projekt ma charakter informacyjno – edukacyjny. Celem jest popularyzacja historii miasta, poprzez pokazanie związków Sopotu z Pomorzem, a Pomorza z Polską. Przybliżymy sylwetki ludzi z tego regionu walczących o polskość, poetów, pisarzy, drukarzy, wydawców prasy i literatury. NAZWISKA wstępnie wybrane do tego projektu: Antoni Abraham – zwany „Królem Kaszubów”, wielki działacz kaszubski, po stracie swojego majątku w Sopocie zaangażował się w działalność patriotyczną. Florian Ceynowa - działacz społeczny i narodowy, pisarz, publicysta, wydawca, badacz folkloru i języka kaszubskiego, twórca pisowni kaszubskiej i pierwszych kaszubskich utworów literackich, zwany „budzicielem Kaszub”, z zawodu lekarz. Józef Czyżewski - polski drukarz, działacz narodowy w Gdańsku. Władysław Cieszyński - polski dziennikarz i działacz polonijny na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wieloletni redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Był też związany z Gminą Polską Franciszek (Jakub) Goyka– gawędziarz kaszubski. Franciszek Kubacz– lekarz, działacz gdańskiej Polonii, przewodniczący lokalnej Macierzy Szkolnej (1921–1926), poseł do Volkstagu (1920–1928). prezes Towarzystwo-Kulturalnego "Ogniwo". W 1903 został współzałożycielem Banku Ludowego w Gdańsku. W grudniu 1919 został przewodniczącym polskiej Rady Ludowej na miasto Sopot, będąc zarazem członkiem rady miejskiej Gdańska Aleksander Majkowski– kaszubski pisarz, dziennikarz, poeta i dramaturg, przywódca Towarzystwa Młodokaszubów, prezes Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, działacz społeczny, kulturalny, polityczny, doktor medycyny i lekarz. Alfons Chmielewski - działacz narodowy na Kaszubach. sędzia w Suszu, a następnie w Człuchowie, Założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kaszub w Gdańsku. Był sędzią w Wejherowie. W 1904 zamieszkał w Sopocie. Po przejściu na emeryturę był inicjatorem powstania Spółdzielczego Banku Kaszubskiego w 1906. Inicjator powstania Towarzystwa Śpiewaczego ''Lutnia" w Sopocie, a także spółdzielczej księgarni "Macierz Kaszubska". W 1913 przeprowadził się do Wejherowa, gdzie w 1920 został pierwszym polskim burmistrzem miasta. Woś Budzisz ( właśc.Jan Karnowski), Sędzia, poeta kaszubski, ideolog ruchu Młodokaszubskiego, przyczynił się do rozwoju tego ruchu. (Lista ostateczna do ustalenia w zależności od kosztów i przyznanych funduszy.) KOMU PROJEKT będzie służył: Mieszkańcy Sopotu Turyści'
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Senior Online - (nie) daj się złapać w sieć!

139(-3) 50 tys. zł

Zajęcia komputerowe zdalne lub stacjonarne dla osób, które chciałyby zdobyć wiedzę lub doskonalić swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii, poczty elektronicznej, komunikatorów, portali społecznościowych, narzędzi Microsoft (np. Word), narzędzi TIK (Canva, QRcody) itp. Forma zajęć: wideokonferencje, webinary lub bezpieczne spotkania w warunkach studyjnych. Czas epidemii i przymusowej kwarantanny wymusił na nas korzystanie, częściej niż kiedykolwiek wcześniej, z narzędzi multimedialnych. E-szkoła, e-urząd, bankowość elektroniczna, to tylko niektóre przykłady, kiedy bardzo przydają się nam - wiedza w dziedzinie nowoczesnych technologii i możliwości jakie daje nam Internet. Coś, co dla młodej osoby nie jest problemem i jest oczywiste, nie zawsze jest łatwe do zrozumienia dla osoby starszej lub mniej zaawansowanej cyfrowo. Często seniorzy są bardzo zainteresowani różnymi możliwościami jakie daje nam świat wirtualny, ale nie zawsze mają kogo zapytać. Zajęcia skierowane byłyby przede wszystkim do osób, które chciałyby bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu, z możliwości jakie daje technologia informatyczna, a także i do tych, którzy potrzebują wsparcia czy po prostu konsultacji w danym temacie. Spotkania mogłyby przydać się zarówno osobom, które chciałyby nauczyć się korzystania z narzędzi multimedialnych, Microsoft, obsługi poczty elektronicznej czy portali społecznościowych oraz także tym, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w wybranych tematach i dowiedzieć się czegoś nowego. Celem projektu jest przekazywanie nowych wiadomości, integracja, wymiana doświadczeń, ale także budowanie nowych relacji wśród lokalnej społeczności i praktyczne spędzenie czasu. Mój pomysł na program zajęć: 1. Poczta elektroniczna (założenie konta/kont, możliwości, zasady bezpieczeństwa, czym jest SPAM i dlaczego warto do niego zaglądać itp.) 2. Pomoc osobom starszym w załatwianiu spraw urzędowych - pobieranie i wypełnianie wniosków, skanowanie i wysyłanie do urzędów, drukowanie itp., poruszanie się po wybranych stronach internetowych, wyszukiwanie informacji. 3. Narzędzia Microsoft (jak stworzyć dokument w word lub przygotować prezentację multimedialną w PowerPoint itp.) 4. Bezpieczeństwo w sieci. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, bankowości internetowej, zasobów Internetu itp.. 5. Oszustwa internetowe - przykłady i jak się przed nimi ustrzec czyli zgodnie z tytułem projektu - jak "nie dać się złapać w sieć"! Dodatkowe tematy w ramach realizacji projektu czyli "daj się złapać w sieć": 1. Portale społecznościowe np. Facebook, Instagram - czym są, dlaczego warto z nich korzystać, co to jest fanpage, grupa na fb i jak tworzyć ciekawe posty) 2. Komunikatory - Twitter, Messenger, WhatsApp, Skype - czym są jak je instalować, zakładać konta i jakie są ich możliwości. 3. Narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Czym jest QRcod i jak go stworzyć i jak odczytywać? Co daje nam Genially? Co to jest padlet? Możliwości Canvy czyli tworzenie ciekawych kolaży zdjęć, wpisów na Facebooku, zdjęć w tle, kartek świątecznych, zaproszeń, plakatów, prezentacji itp.itd. 4. Bezpieczne instalowanie aplikacji na urządzeniach multimedialnych. 5. Prawa autorskie i dobre praktyki w Internecie. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy z wykorzystaniem nowych technologii. 7. Czym jest fonoholizm? Ważne informacje jak dbać o naszych bliskich, np. dzieci, wnuki by nie uzależniły się od urządzeń elektronicznych, gier komputerowych itp. 8. ................... inny temat, który zaproponują uczestnicy zajęć. Do realizacji zajęć potrzebne byłyby: platforma internetowa do prowadzenia zajęć zdalnych i wsparcie informatyka. W przypadku zajęć tradycyjnych, sale komputerowe w szkołach lub wybrana filia Sopockiej Biblioteki (np. Filia nr 6 na Przylesiu lub inna) lub inne pomieszczenia z możliwością prowadzenia tego typu zajęć i dostępem do sieci internetowej . Kwestie techniczne, zapotrzebowanie: 1.Platforma internetowa umożliwiająca prowadzenie webinariów, wideokonferencji działająca na wszystkich systemach operacyjnych. 2.Zapewnienie obsługi/wsparcia informatyka oraz osoby/osób chętnych do prowadzenia zajęć zdalnych lub w formie tradycyjnej. 3. W przypadku prowadzenia zajęć w pomieszczeniu: np. szkolna sala komputerowa, siedziba biblioteki - stanowiska komputerowe i możliwość korzystania z rzutnika multimedialnego. Z przyjemnością osobiście poprowadziłabym tego typu zajęcia, a także podjęłabym się poszukiwania innych osób, które również włączyłyby się w realizację mojego projektu. Projekt uzyskał akceptację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", które również wsparłyby realizację tego typu zajęć adekwatnie do potrzeb. Pomysłodawczyni projektu: Aneta Lechman

Coaching dla dzieci i młodzieży

120(-26) 65 tys. zł

Czy dzieci i nastolatkowie muszą dorosnąć, by poznać teorie i techniki dotyczące rozwoju osobistego? A może już teraz mogłyby się uczyć wystąpień publicznych, panowania nad emocjami, kreowania własnego wizerunku, wzmacniania poczucia własnej wartości, znajomości swoich talentów i umiejętności liderskich? 10 dwugodzinnych warsztatów i 150 h konsultacji indywidualnych dla dzieci od 11 do 17 lat. Projekt ma na celu wzmocnienie umiejętności liderskich i interpersonalnych u sopockich dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat. Proponowane warsztaty (od 15 do 25 osób) obejmą następujące tematy: 1. Czym jest moje poczucie własnej wartości? Co je osłabia i jak mogę je wzmocnić? 2. Fobia społeczna a przemówienia publiczne. Jak opanować stres w trakcie prezentacji i innych przemówień publicznych? 3. Umięjętności liderskie - najistotniejsze kwestie. 4. Emocje w życiu codziennym i w biznesie - do czego służą i jak nad nimi panować? 5. Jak budować ważne relacje? Na czym polega budowanie relacji, jak przebiega taki proces i co może go zaburzać? Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. 6. Moje talenty i ambicje - analiza osobowości dziecka w kontekście przyszłych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 7. Kreowanie własnego wizerunku plus tajniki brandingu. 8. Zabawa w relacjach zawodowych. Grywalizacja. 9. Samodyscyplina i prokrastynacja - przegląd podejść i rozwiązań. 10. Media społecznościowe - jak z nich rozsądnie korzystać? Konsultacje indywidualne prowadzone będą przez certyfikowanego psychoterapeutę z doświadczeniem w zakresie umiejętności liderskich i przemówień publicznych. Przeznaczone zostaną na analizę talentów, planów i osobowości zgłaszających się osób oraz wskazówek co do ich dalszego rozwoju. Przewidywane koszty: 1. Opracowanie dwugodzinnych warsztatów (prezentacja, slajdy, ćwiczenia warsztatowe dla maksymalnej liczby dzieci 25): 10 x 1800 zł brutto = 18 000 zł brutto 2. Indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży (maksymalnie 3 dla jednej osoby): 150 x 180 zł brutto = 27 000 zł brutto 3. Wynajęcie sali na potrzeby warsztatów: 10 x 500 zł = 5000 zł brutto 4. Wynajęcie sali na potrzeby konsultacji indywidualnych: 150 x 100 zł = 15 000 zł brutto 5. Razem: 65 000 zł brutto

Sztuka Relaksu dla Sopocian. Energia osobista i wewnętrzny spokój mieszkańców kurortu.

109(-7) 34 tys. zł

Autorski program promocji zdrowia mentalnego prowadzony przez psychologa - wykłady i warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej i osiągania dobrostanu. Mieszkańcy dowiedzą się w jaki sposób zadbać o siebie i oswoić stres oraz poznają różne techniki relaksacyjne np. jogę śmiechu, progresywną relaksację mięśniową, techniki oddechowe. Dla wielu z nas Sopot kojarzy się ze słońcem i morzem, a te z kolei z energią i spokojem. Kluczowym założeniem projektu jest wsparcie mieszkańców Sopotu w osiąganiu wyższego poziomu energii osobistej i spokoju wewnętrznego. Stres jest nieodłączną częścią życia, a umiejętność radzenia sobie z nim to kluczowa kompetencja przyszłości. Dzięki autorskiemu programowi promocji zdrowia mentalnego Sopocianie poznają metody dzięki którym rozwiną umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej i osiągania dobrostanu. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w wykładach zdobędą wiedzę z dziedziny psychologii i fizjologii, min. dowiedzą się jak oswoić stres, jak dbać o siebie, jak zarządzać swoimi myślami, emocjami i działaniami, by odczuwać lepszą jakość życia. Uczestnicy warsztatów poznają różne techniki relaksacyjne np. jogę śmiechu, progresywną relaksację mięśniową czy techniki oddechowe. Główne działania, jakie zostaną podjęte w ramach projektu to: - opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie cyklu autorskich wykładów na temat min. zjawiska stresu, radzenia sobie ze stresem, metod redukcji napięcia, zarządzania myślami, emocjami i działaniem, znaczenia nastawienia, higieny życia (np. aktywność, regeneracja, sen) itp. - opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskich zajęć warsztatowych z wykorzystaniem takich metod pracy jak: min. śmiechojoga, śmiechotaniec, techniki relaksacji, techniki redukcji napięcia w ciele, techniki oddechowe, praktyka uważności, kreatywny relaks. Zajęcia adresowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Sopotu, zainteresowanych rozwojem osobistym. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez psychologa specjalizującego się w tematyce zdrowia mentalnego. Proponowane terminy: wykłady - raz w miesiącu, sobota przed południem, warsztaty – dwa razy w miesiącu, sobota przed południem Proponowany budżet obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie zajęć: Wykłady: 12 wykładów x 75 minut – 12000 Warsztaty: 24 warsztaty x 60 minut (do 15 osób) – 12000 Do powyższych kosztów należy doliczyć ceny wynajmu sali (nie uwzględniono ich w powyższym budżecie). Zajęcia mogłyby odbywać się np. w Sopotece czy na Uniwersytecie SWPS. Prowadzący zapewni niezbędne materiały na warsztaty (maty, poduszki, opaski na oczy itp.). Promocja projektu odbywać się może przez media społecznościowe we współpracy z Urzędem Miejskim.

Klimat na zmianę

93(-4) 30 tys. zł

Pragniemy pomóc sopocianom w jeszcze lepszej opiece nad naszym środowiskiem. Chcemy wspólnie nauczyć się, jak w prosty, domowy sposób zmienić nasze codzienne przyzwyczajenia na takie, które wpłyną na poprawę jakości naszego życia. Niesztampowe warsztaty wskażą, jak z niczego zrobić coś, jak zaoszczędzona woda wpłynie na planetę i co owady mogą zrobić dla nas, jeśli im tylko na to pozwolimy. Projekt „Klimat na zmianę” to propozycja Biblioteki Sopockiej na ciekawą i kreatywną edukację ekologiczną dla sopocian w każdym wieku. Chcemy zaproponować szereg warsztatów: szycie woreczków na owoce i warzywa oraz toreb na zakupy, tworzenie domków dla pszczół i wyplatania makramowych doniczek na rośliny. Wspólnie dowiemy się, jak własnoręcznie zrobić kosmetyki, środki czystości i świece, a także jakie bogactwo kryje w sobie kuchnia roślinna. Podczas spotkań podpowiemy jak oszczędzać wodę i energię, jak prawidłowo segregować odpady i co może zrobić każdy z nas, aby pomóc planecie. „Klimat na zmianę” to jednak nie tylko warsztaty i zajęcia edukacyjne. W ramach uroczystego zakończenia projektu planujemy zorganizować w Sopotece spotkanie autorskie z reporterem Filipem Springerem, który od jakiegoś czasu bardzo aktywnie zajmuje się śledzeniem i opisywaniem zmian klimatycznych w Polsce; jego artykuły na ten temat ukazują się w czasopiśmie „Pismo”. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną realizację naszego projektu rozpoczęlibyśmy od działań w sieci, aby - kiedy tylko pojawi się taka możliwość - przenieść się z projektowymi wydarzeniami do świata realnego. Zależy nam na kontakcie i stworzeniu okazji do rozmowy i spotkań. Mamy nadzieję, że filie Biblioteki Sopockiej takimi właśnie przyjaznymi miejscami się okażą. Zaplanowane przez nas aktywności będą odbywały się w każdej z siedmiu filii Biblioteki Sopockiej, a więc w kilku dzielnicach. Każda z filii jest organizatorem szeregu wydarzeń popularyzujących czytelnictwo i wiedzę. Rozmaite formy, które przybierają działania nastawione na upowszechnianie kultury, gromadzą w progach Biblioteki zróżnicowanych odbiorców. Społeczność lokalna, w tym dzieci, młodzież i seniorzy aktywnie biorą udział w organizowanych przez Bibliotekę wydarzeniach: spotkaniach autorskich, warsztatach, wykładach, kursach, lekcjach bibliotecznych, prelekcjach naukowych, seansach filmowych, wernisażach. Sopoteka, najmłodsza z filii to umiejscowiona w budynku dworca mediateka, gdzie odwiedzający mają możliwość obcowania z kulturą w innej, nowoczesnej formie. Mediateka łączy w sobie klasyczną bibliotekę z profesjonalnym sprzętem multimedialnym. W progach biblioteki odbywa się całe mnóstwo rozmaitych aktywności: spotkania autorskie, wernisaże, warsztaty, wykłady, turnieje konsolowe i planszówkowe, czytania performatywne, konwersacje w językach obcych. Miniteka to miejsce dedykowane rodzinom lubiącym książki, kulturę i kreatywną zabawę z dziećmi. W Minitece prowadzone są różne formy popularyzacji książki i czytelnictwa, m.in.: spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne podczas ferii i wakacji, lekcje biblioteczne oraz różnorodne zabawy i warsztaty tematyczne. Na szczególną uwagę zasługują odbywają-ce się cyklicznie przedstawienia Teatrzyku Pacynka, który w czasie pandemii przeniósł się do mediów społecznościowych Biblioteki. Koc i Książka. W jasnych i przytulnych wnętrzach, na wygodnych sofach przy filiżance kawy można poczytać książki i prasę. W środkowej sali biblioteki organizowane są wystawy, wernisaże, spotkania oraz warsztaty. W części dziecięcej, gdzie znajduje się łódź wypełniona poduchami, odbywają się zajęcia edukacyjno-plastyczne oraz lekcje biblioteczne dla dzieci. Filia Broadway znajduje się na Brodwinie i jest miejscem przyjaznym z różnorodną ofertą dla osób w każdym wieku. Proponuje książki papierowe, e-booki, audiobooki i filmy. Najmłodsi mogą korzystać z gier planszowych, puzzli, klocków, kolorowanek oraz „czarodziejskiego namiotu”. Dla dzieci odbywają zajęcia w „Akademii Małego Czytelnika”, lekcje biblioteczne, wakacyjne kino i wiele innych imprez tematycznych. Dla dorosłych odbywają się: wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii, koncerty, spotkania autorskie, prelekcje, wykłady. Filie 2, 6 oraz 8 W tych trzech filiach znajduje się duży wybór literatury beletrystycznej, popularnonaukowej oraz poradników z zakresu psychologii. Można tu miło spędzić czas z książką lub czasopismem dostępnym na miejscu. W każdej filii jest wi-fi, a więc można pracować także z własnym sprzętem.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Tablice informacyjne na temat fok i morświnów na sopockich plażach

molo, Przystań Rybacka, Kamienny Potok

70(-3) 5 tys. zł

Postawienie tablic edukacyjno-informacyjnych przy wejściach na plażę z informacjami, jak zachować się, gdy spotkamy fokę lub morświna na plaży. Zadaniem projektu jest postawienie tablic informacyjnych przy wejściach na plaże sopockie. Tablice mają zawierać informacje na temat przyrody bałtyckiej, w szczególności charakterystyki bytowania fok oraz morświnów w Zatoce Gdańskiej i informacje jak zachować się spotykając te zwierzęta na plaży.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Modlitwa Lasu

68(-111) 20 tys. zł

Drewniana Tablica z wyryta na niej modlitwa lasu. Umieszczona przy 3 glownych sopockich sciezkach lesnych. Caly projekt to dwa wkopane w ziemie drewniane bale na ktorych zawieszona jest tablica ze zbitych surowych desek na ktorych wyryte beda strofy modlitwy lasu. Do realizacji projeku potrzeba 2 bali o dlugosci ok. 2.5 metra, okolo 15-20 desek o dlugosci ok 2m, lancuchy oraz srube mocujace oraz impregnant do drewna. Rzemieslnik umiejacy wyryc strofy modlitwy w drewnie. Projekt sluzyc ma zarowno mieszkancom Sopotu jak i przyjezdnym. Ma na celu odrodzenie w spoleczenstwie wyzszych uczuc zwiazanych z ochrona ostepow lesnych i traktowaniem ich jak miejsc swietych. Tak jak traktowali bory i lasy nasi slowianscy przodkowie. Modlitwa Lasu od ponad pol wieku umieszczana jest przy wejsciach do ostepow lesnych Ameryki Polnocnej. Jej moc sprawia, ze ludzie bedacy w lesie przestaja go zasmiecac i niszczyc. Mieszkajac za oceanem prawie 40 lat zdumiony jak olbrzymia moc moze miec ta skromna portugalska modlitwa. Oto, przetlumaczona z angielskiego tresc tej modlitwy: MODLITWA LASU JESTEM SERCEM TWEGO DOMOWEGO OGNISKA W CZASIE CHLODNYCH ZIMOWYCH NOCY, PRZYJACIELSKIM CIENIEM CHRONIACYM CIE OD LETNIEGO SLONCA, MOJE OWOCE SA ODSWIEZAJACYM NEKTAREM GASZACYM TWE PRAGNIENIE W CZASIE PODROZY. JESTEM BELKA WSPIERAJACA TWOJ DOM, BLATEM TWEGO STOLU, LOZKIEM NA KTORYM SPOCZYWASZ, I TARCICA Z KTOREJ ZBUDOWANA JEST TWOJA LODZ, JESTEM REKOJESCIA TWOJEJ MOTYKI, DRZWIAMI TWEGO DOMOSTWA, DREWNEM TWEJ KOLYSKI, ORAZ POWLOKA TWOJEJ TRUMNY. JESTEM CHLEBEM ZYCZLIWOSCI I KWIATEM PIEKNOSCI. PRZECHODNIU, WSLUCHAJ SIE W MOJA MODLITWE. NIE KRZYWDZ MNIE. TEN WZRUSZAJACY NAPIS UMIESZCZANY JEST W OSTEPACH LESNYCH PORTUGALII OD PONAD 1,000 LAT

Psychoanaliza snów mieszkańcow Sopotu

62(-770) 65 tys. zł

Czy da się zrozumieć sny? Po co śnimy? Sen z perspektywy nauki i psychoanalizy. Cykl 10 wykładów przeprowadzonych przez psychoterapeutkę zajmującą się na codzień badaniem snów. Po każdym wykładzie odbędzie się część warsztatowa, w czasie której będzie można się nauczyć m.in. analizowania snów. Dla chętnych - indywidualne konsultacje w kwestiach dotyczących snu i śnienia. Celem projektu jest zainteresowanie mieszkańców Sopotu tematyką zdrowego snu i roli marzeń sennych w ich życiu. Mieszkańcy będą mieli szansę dowiedzieć się, czym jest sen z perspektywy nauki i psychoanalizy, jak analizuje się marzenia senne i co one mówią o człowieku. Odbędzie się 10 dwugodzinnych bloków tematycznych: wykład (ok 1h) plus warsztaty (ok 1h). Dodatkowo mieszkańcy będą mogli zgłosić się na indywidualne konsultacje z psychoterapeutą - maksymalnie 3 konsultacje w sprawie jednej osoby (razem 150 h). Konsultacje będą przeznaczone na analizę zaburzeń snu i jego przyczyn, w trakcie których każdy zainteresowany otrzyma pomoc i wsparcie w swoich trudnościach oraz zalecenia co do dalszego postępowania. Tematyka prelekcji: 1. Jak rozumiano marzenia senne na przestrzeni wieków? 2. Zygmunt Freud i psychoanaliza o znaczeniu marzeń sennych. 3. Symbolika snów - co oznaczają konkretne symbole w naszych snach i dlaczego akurat to? 4. Jak współcześnie analizuje się sny? 5. Koszmary i terrory nocne - czym są zaburzenia snu? 6. Jakie nieświadome tajemnice zdradza nasz sen? 7. Sen w sztuce. 8. Marzenia senne u dzieci. 9. Co mówi nauka o śnie i marzeniach sennych? 10. Jak spać spokojnie i mieć dobre sny? Podsumowanie cyklu. Przewidywane koszty: 1. Koszt opracowania dwugodzinnego bloku (prelekcja, pokaz slajdów, część warsztatowa) 10x 1800 zł brutto = 18 000 zł brutto 2. Indywidualne konsultacje psychologiczne: 150 h x 180 zł brutto = 27 000 zł brutto 3. Wynajęcie sali na potrzeby prelekcji: 10 x 500 zł = 5000 zł brutto 4. Wynajęcie sali na potrzeby konsultacji: 150 x 100 zł brutto = 15 000 zł brutto 5. Razem: 65 000 zł brutto Jako certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny opierający swoją pracę o dorobek psychoanalizy i korzystający z jej teorii w szerokim zakresie, pragnę popularyzować wiedzę dotyczącą snu i marzeń sennych. Mam nadzieję, że projekt spotka się z zainteresowaniem i będę mogła go przeprowadzić.

EKO Sopot

60(-11) 400 tys. zł

Instalacje w centrum Sopotu dające do myślenia? Wizualizacja złych zwyczajów i nawyków dewastujących naszą przyrodę na Placu Przyjaciół Sopotu, okolicy budynku Dworca PKP lub w innym widocznym miejscu Sopotu? Czemu nie? Walczmy o czystą, ale i bezpieczną sopocką przyrodę w innowacyjny sposób. Edukujmy poprzez wizualizację tego, co znajdujemy w lasach, na plaży, w zakątkach parków czy w okolicy. Przygotowanie instalacji pokazujących nasze, szkodliwe dla środowiska naturalnego, zwyczaje i nawyki, które przyczyniają się do dewastacji i zanieczyszczeń otaczającej nas przyrody. Instalacje ustawione byłyby w kilku, widocznych miejscach Sopotu np. przez kilka dni. Ciekawie zaaranżowane i odpowiednio zabezpieczone, zobrazowałyby to, co znajdujemy w cichych zakątkach lasu, parku bądź na terenach naszych osiedli. Może stos gumowych rękawiczek w formie plastycznego dzieła, instalacja w postaci innowacyjnego wykorzystania puszek i plastikowych odpadów, albo innych, umiejscowionych np.przy specjalnie skonstruowanym śmietniku lub ławeczce takiej wielkości, jakbyśmy znaleźli się w filmie „Alicja w krainie czarów”, da wszystkim do myślenia, poruszy wyobraźnię i wzbudzi emocje. Akcję mogłyby wesprzeć: Straż Pożarna, ZOM, organizacje pozarządowe, szkoły, administratorzy nieruchomości. Spoty promujące dbanie o tereny zielone, apele o ograniczenie wstępu do lasu podczas suszy, edukacyjne tablice, obrazujące WIELKI problem, to tylko niektóre przykłady mogące wesprzeć akcję EKO Sopot i zachęcić do aktywnego w niej udziału, a także w innych akcjach jak np. "Sprzątanie Świata" czy "Czysty Sopot To Nie Kłopot" Zróbmy wszystko, by dać do myślenia tym, którzy niszczą naszą przyrodę. Działania: 1. Wykorzystanie bezpiecznych odpadów, które można by było wykorzystać do tworzenia instalacji. 2. Artyści, kreatywne osoby, którzy chcieliby wesprzeć akcję i mogliby zaproponować realizację danej konstrukcji w konkretnej przestrzeni oraz wspólnie ją przygotować. 3. Zapewnienie wszelkich zasad bezpieczeństwa prezentowanych instalacji dla otoczenia. 4. Krótkie materiały wideo, spoty w sieci promujące akcję z hasztagiem #EKOSopot i wykorzystanie do tego stron internetowych podmiotów i instytucji sopockich, zaangażowanych w akcję. 5. Organizacja konkursu proekologicznego na spot promujący działania proekologiczne w Sopocie. Kilka słów od inicjatorek: Aneta Lechman Prowadząc od kilku lat zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Sopotu, wraz z grupami, przemierzam ścieżki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a także parki i plaże. Ilość śmieci i zanieczyszczeń jakie napotykamy na swojej drodze z moją grupą, jest szokująca. Pomimo częstego nagłaśniania w mediach i w Internecie potrzeby ochrony środowiska i dbania o otoczenie, nadal występują niebezpieczne zachowania i zanieczyszczanie terenów zielonych. Papierki, puszki, szkło, tworzywa sztuczne, to tylko niektóre przedmioty, które możemy znaleźć przy ścieżkach, punktach widokowych czy punktach wypoczynkowych. Incydentalne akcje, to za mało. Edukacji ekologicznej nigdy dość! Musimy zmienić mentalność i nieustannie wpływać na zmianę nawyków i podnosić świadomość proekologiczną. Małgorzata Trudnowska Propagatorka alternatywnego środka transportu jakim jest rower. Zwolenniczka idei „zero waste”. Wróg opakowań plastikowych, które są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Świadomość, że według prognoz fundacji Ellen MacArthur i firmy McKinsey, w 2050 r. masa plastikowych odpadów w oceanach przewyższy łączną masę pływających w nich ryb działa na wyobraźnię i zmusza do myślenia. Według szacunków od 1950 r. powstało 9,2 mld ton materiałów z tworzyw sztucznych, z czego przetworzono zaledwie 9 proc., 12 proc – spalono, a 79 proc. trafiło na wysypiska śmieci i do środowiska. Mamy nadzieję, że projekt będzie służył wszystkim i wzbudzi refleksje. Nawet naszym drobnym działaniem, możemy wspierać i dbać o przyrodę, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu przebywania. W czasie trwającej obecnie epidemii z powodu koronawirusa, temat czystości i higieny osobistej i otoczenia, nabrał jeszcze innego wymiaru.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Sopocka Akademia Rodzica

Sopocki Klub Żeglarski

42(-4) 16 tys. zł

Projekt obejmuje 18 zajęć teoretyczno - praktycznych (2 teoria; 12 praktyka%3B 4 basen solankowy), których celem jest edukacja rodzica dot. wpływu ciąży i porodu na niemowlę, ew. zaburzeń, technik prawidłowej pielęgnacji skóry, stymulacji prawidłowego rozwoju motorycznego oraz adaptację do środowiska wodnego. Projektem objętych będzie 24 dzieci od 0-12 mies. życia, w grupach po 6 dzieci+rodzice. Projektem objętych będzie 24 dzieci (w wieku 0-12 m-cy) wraz z rodzicami, mieszkańcami Sopotu , w podziale na grupy po 6 par ( dziecko+rodzice). Każda grupa odbędzie dwa dwugodzinne spotkania teoretyczne - na początku i na końcu jednego cyklu, 12 spotkań praktycznych z fizjoterapeutą oraz 4 zajęcia z fizjoterapeutą na basenie solankowym ( łącznie 18 zajęć) . Na koniec każdego cyklu, każda z osób otrzyma pakiet materiałów instruktażowych zawierających podstawowe wskazówki dotyczące omawianych i ćwiczonych zagadnień. Zajęcia będą realizowane w 4 grupach po 6 par ( dziecko+rodzice), w okresie 01.01.2021-31.12.2021, cykl zajęć dla jednej grupy to 3 miesiące. Zajęcia praktyczne odbywać się będą raz w tygodniu, z wyjątkiem 4 tygodni w czasie których uczestnicy będą spotykać się dwa razy w tygodniu ( na basenie i na zajęciach praktycznych). Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, na co dzień pracujących z małymi dziećmi. Celem projektu jest edukacja i profilaktyka dotycząca prawidłowego rozwoju dziecka. Uczestnicy będą odbywać zajęcia teoretyczne i praktyczne ( włącznie z zajęciami na basenie solankowym) o następującej tematyce: -wpływu porodu na niemowlę i jego funkcjonowanie. -rozwój motoryczny dziecka do pierwszego roku życia -rozpoznanie czy dziecko ma zaburzenia napięcia mięśniowego, - pielęgnacja skóry; -profilaktyka wad postawy niemowlaka - adaptacja dziecka do środowiska wodnego wraz z cyklem 4 zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych na basenie solankowym%3B Podczas warsztatów rodzic dowie się : Jak prawidłowo podnosić i pielęgnować dziecko, przepracowane zostaną techniki stymulacji dziecka adekwatne do wieku w jakim się znajduje, na co zwrócić uwagę w kwestii rozwoju malucha, jakie reakcje są poprawne a z czym zgłosić się do specjalisty, jak dobierać zabawy dziecka jednocześnie wspierając jego rozwój. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów instruktażowych. Wnioskowany budżet - 15840 PLN w tym - wynagrodzenie fizjoterapeuty - 64 godziny x 110 zł = 7040 - wynajęcie sali - 64 godziny x 70 zł = 4480 - zajęcia na basenie ( wynagrodzenie fizjoterapeuty oraz koszt wynajęcia infrastruktury) - 16 godzin x 120 zł = 1920 zł - wydruk materiałów instruktażowych - 1200 zł - koordynacja i rekrutacja - 1200 zl

Okręg 1

Ekologicznie przeciw komarom! - montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych w Dolnym Sopocie

513(-12) 1A i 1B 5 tys. zł

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście. Koszt jednej budki lęgowej odpowiedniego typu to ok 40 - 60 PLN. Budki na drzewach były by odpowiednio oddalone od siebie, natomiast w przypadku budek na budynkach tworzono by zgrupowania 10-20 budek. Sopot jako miasto, w którym masowo degraduje się środowisko naturalne poprzez wycinkę drzew, narażony jest na plagi komarów, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych. Koszt ok 5000 zł

Kaczkomat do dokarmiania ptaków

molo

461(-38) 1B 35 tys. zł

Projekt zakłada ustawienie 2 estetycznie obudowanych drewnem automatów z karmą odpowiednią dla ptaków bytujących w okolicy sopockiego molo - łabędzi, kaczek, łysek, mew. Kaczkomaty będą stanowić kolejny etap projektu edukacyjnego #nieschlebiajmi Projekt zakłada ustawienie 2 automatów z karmą odpowiednią dla ptaków bytujących w okolicy sopockiego molo - łabędzi, kaczek, łysek, mew. Mieszkańcy i turyści odwiedzający molo lubią dokarmiać żyjące tam ptaki, niejednokrotnie weekendowe wypady, aby dokarmiać zimą łabędzie stały się już rodzinną tradycją. Niestety mimo dobrych chęci popełniamy przy tym wiele błędów - m.in. dokarmiamy ptactwo chlebem, który z całą pewnością przynosi ptakom więcej szkód niż pożytku. Dlatego też istotna jest zmiana naszych niewłaściwych zwyczajów poprzez świadomy i mądry sposób doboru pokarmu. Projekt będzie kolejnym etapem akcji edukacyjnej prowadzonej w Sopocie - #nieschlebiajmi nt. szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem. Kaczkomaty mogą działać w okresie jesienno-zimowym np. od listopada do marca, wydając porcje odpowiedniego pokarmu za niewielką opłatą, np. 2 zł (ważne jest, aby nie rozpoczynać dokarmiania zbyt wcześnie, gdyż niektóre ptaki mogą nie chcieć odlatywać na zimę). Oprócz tego, na kaczkomatach zostanie umieszczona informacja o zwyczajach ptaków oraz ich preferencjach pokarmowych, a także zasadach obowiązujących przy dokarmianiu ptaków zimową porą. Kaczkomaty powinny mieć estetyczną, drewnianą obudowę, wpisującą się w zabudowę molo. Istotna jest konsultacja np. z OTOP, co do rodzaju i ilości wydawanego przez kaczkomaty pokarmu. Należy również wziąć pod uwagę konieczność jego systematycznego uzupełniania.

Zadaszony parking rowerowy z prawdziwego zdarzenia pod SP7

444(-15) 1A 270 tys. zł

Projekt zakłada przeniesienie placu zabaw znajdującego się przy SP7, a w jego miejscu wykonanie profesjonalnego, monitorowanego, zadaszonego zamykanego na domofon parkingu rowerowego na 100 rowerów. Koniec z przypinaniem rowerów do barierek przed szkołą. Projekt zakłada przeniesienie placu zabaw znajdującego się przy SP7, a w jego miejscu wykonanie profesjonalnego, monitorowanego, zamykanego na domofon parkingu rowerowego na 100 rowerów. Tego typu parkingi z powodzeniem funkcjonują w zachodniej Europie. W celu budowy parkingu należałoby przenieść na tył szkoły i odświeżyć istniejący w tym miejscu plac zabaw.

uporządkowanie i rewitalizacja parkingu przy pogotowiu

Chrobrego4 od strony Mieszka I

407(-10) 1B 300 tys. zł

uporządkowanie i rewitalizacja parkingu przy pogotowiu na ul. Chrobrego, od strony Mieszka I. Chodzi o przebudowę i uporządkowanie parkingu i zieleni wokół parkingu pogotowia ratunkowego w Sopocie. Tak, żeby samochody parkujące nie stawały na środku jezdni utrudniając wyjazd karetce Pogotowia i większym samochodom, Uporządkowanie, przebudowa oraz rewitalizacja zieleni i parkingu przy pogotowiu, tak aby samochody nie rozjeżdżały zieleni, nie parkowały utrudniając dostęp do chodnika pieszym czy wyjazdu samochodom i karetce pogotowia lub policji. Założenia: *Przebudowa parkingu, zwiększenie miejsc parkingowych *rewitalizacja zieleni *tam gdzie to konieczne postawienie barier utrudniających wjazd w tereny zielone. Projekt będzie służył wszystkim korzystającym z parkingu, oraz pieszym przzechodzącym tam.

Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji dla mieszkańców Sopotu

401(-4) 1B 25 tys. zł

Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu.

Stojaki rowerowe na plaży

przy 5 wejściach

340(-15) 1A i 1B 80 tys. zł

Poprawa dostępności rowerowej plaży poprzez mieszczenie na plaży 5 platform zawierających po 10 stojaków rowerowych. Dzięki temu będzie można widzieć swój rower w trakcie opalania. Działanie wpłynie na popularyzację ruchu rowerowego oraz poprawę bezpieczeństwa rowerów pozostawianych przy plaży.

Remont ulicy Mieszka I

Mieszka I (Grunwaldzka - Kazmierza Wielkiego)

328(-14) 1B 400 tys. zł

Serdecznie zapraszam do głosowania na remont ulicy i chodników na ul. Mieszka I. Jedna z niewielkich sopockich ulic potrzebująca remontu ulicy i chodników na odcinku Grunwaldzka - Kazmierza Wielkiego. Projekt dla mieszkańców Sopotu mieszkających w okolicy.

Stoły do tenisa stołowego w pasie nadmorskkm

Park Północny

257(-22) 1A i 1B 30 tys. zł

Proponuję ustawienie stołu/stołów do gry w tenisa stołowego w Parku Północnym. Jest już tam siłownia i boisko do koszykówki. W Sopocie brakuje takich stołów, najblizsze znajdują się w Gdańsku w Parku Reagana. Krótki mecz w tenisa stołowego byłby miłym uzupełnieniem spaceru, rakietki zawsze można mieć przy sobie, nie zajmują dużo miejsca. Tenis stołowy jest sportem dla każdego wieku. Ruch na świeżym powietrzu adekwatny dla każdej grupy wiekowej, sport dostępny dla wszystkich. Rakietki i piłeczka kosztują kilka złotych, trudniej znaleźć stół do ping ponga.

Odbudowa Altany Kollatha z poszerzeniem małej infrastruktury

253(-3) 1A 200 tys. zł

Odbudowa historycznej altany pamięci drugiego prezydenta Sopotu Johannesa Kollatha stojącej przy ujściu rzeki Sweliny w Parku Północnym. Altana Kolatha zwana dawniej "Kollach Tempel" powstała z inicjatywy sopockiego mecenasa kultury Eduarda von Herbsta o u ujścia rzeki Sweliny na granicy z Gdynią i wzbogacała okolicę od 1908 do połowy lat 50 kiedy została rozebrana po pożarze. Upamiętniała zasłużonego, drugiego prezydenta miasta Johannesa Kollatha. W ciągu ostatnich lat pojawiały się głosy odbudowy tej budowli czego kontynuacją jest wniesiony projekt. W otoczeniu północnego fragmentu Parku Północnego już istnieje mała infrastruktura w postaci ławek, śmietników i tablic informacyjnych. Stoi także symboliczny fundament altany. Jest to miejsce licznie odwiedzane zarówno przez spacerowiczów jak i rowerzystów, a rozwój tej przestrzeni, także w ramach poszerzania świadomości historycznej poprzez rekonstrukcję dawnej altany jeszcze podniesie atrakcyjność przestrzeni. Rekonstrukcja dzięki licznemu materiałowi fotograficznemu i malarskiemu jest możliwa z dużą wiernością oryginalnemu obiektowi. Dodatkowo obok istnieje zbudowana przy ostatniej rewitalizacji kładka nad obszarami podmokłymi. Widać tam brak małej infrastruktury jak ławeczki i śmietniki na odcinku przeszło 300m co również należy wprowadzić.

NAPRAWA ULICY KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

216(-11) 1B 150 tys. zł

Ulica Pułaskiego nadaje się do remontu. Są na niej liczne dziury oraz duże nierówności. Idąc nią w czasie deszczu można się liczyć z oblaniem przez jadące nią samochody. Leprza nawierzchnia napewno przyda się mieszkańcom jak i osobą przyjeżdżającym do Sopotu, jest to jedna z głównych dróg prowadzących do Monte Cassino
Przy ul. Ogrodowej planowana jest inwestycja, która prawdopodobnie mogłaby uszkodzić nawierzchnię ul. Pusakiego. Ponad to rozważając remont ulicy warto zastanowić się nad inną formą kształtowania nawierzchni ulicy jako przestrzeń współdzieloną typu woonerf a w takim wypadku szacunek kosztu przebudowy jest bardzo trudny. Proponujemy poddać pod głosowanie projekt stworzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej, która w kolejnych latach będzie mogła posłużyć do kompleksowego remontu ulicy.

Happy end historii miłosnej pary aniołków spod fontanny

Skwer Kuracyjny

196(-49) 1A i 1B 60 tys. zł

Wielu z nas zna historię miłości pary aniołków uwiecznioną na 4 rzeźbach wokół fontanny na Skwerze Kuracyjnym. Opowieść jest niedopowiedziana, ponieważ jedna z rzeźb została zniszczona w 1945 r. Wspólnie odbudujemy ostatnią rzeźbę, by para mogła cieszyć się miłością i zapomnieć o wojennej zawierusze. Rzeźba zachowała się na archiwalnych fotografiach. Tchnijmy trochę miłości w nasze miasto! Celem projektu jest rekonstrukcja, według zachowanej archiwalnej fotografii (w załączeniu) brakującej rzeźby pary aniołów przy fontannie na Skwerze Kuracyjnym. Oryginalna fotografia kilka lat temu pojawiła się w jednym z serwisów aukcyjnych. Autor projektu dysponuje tylko jej kopią. Rzeźba stanie na swoim oryginalnym miejscu, na jedynym pustym cokole w narożniku fontanny. Do rekonstrukcji zostanie użyty oryginalny budulec. Dodatkowo celem projektu jest postawienie tablicy informacyjnej w okolicy fontanny, przedstawiającej legendę historii miłosnej aniołków oraz rekonstrukcję brakującej rzeźby w ramach Budżetu Obywatelskiego. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta oraz odwiedzający turyści. Projekt podniesie walory estetyczne, historyczne i turystyczne miasta.

Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z Ratownikami Sopockiego WOPR

174(-4) 1A i 1B 30 tys. zł

Każdy może uratować życie! A czy Ty potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Dzięki darmowym szkoleniom z Sopockim WOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł zostać Superbohaterem! Pamiętaj, podczas ratowania życia liczy się każda sekunda. My nauczymy Cię, jak ją dobrze wykorzystać i skutecznie pomóc poszkodowanemu w sytuacjach zagrożenia życia. Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Sopotu Dolnego będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie będzie trwało minimum 5 godzin i zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt. Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.
Projekt możliwy do zrealizowania w poszczególnych filiach Domów Sąsiedzkich.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - Park Północny

Park Północny i plaża

131(-31) 1A 4 tys. zł

Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania czasu z dala od komputera i smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą i czytania znaków topograficznych Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe. Pozostałe cele projektu to: - promocja rodzinnego spędzania aktywnie wolnego czasu - aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych - zapoznanie mieszkańców z ofertą Miasta, jaką są tereny zielone - wspieranie integracji społeczności lokalnych poprzez popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu na łonie natury - promocja walorów krajoznawczych obszarów zielonych na terenach miejskich - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - propagowanie imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku - promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideę hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: - rodzinna formuła imprezy - charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych i wykonania przy nich określonych zadań - drobny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w postaci jak najlepszego wykonania zadań, w jak najkrótszym czasie, lecz czas nie będzie elementem kluczowym Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną. Osoby biorące udział w Rodzinnych Grach Parkowych na Orientację cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą aktywnie wypocząć wśród otaczającej nas zieleni, przy okazji sprawdzając swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą. Chcą także w niebanalny sposób spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców całego Sopotu. Nie planujemy ograniczenia ilościowego uczestników. Zakładamy, że w projekcie weźmie udział około 250 osób. Uczestnicy zgłaszać się będą za pomocą specjalnie opracowanego na potrzeby projektu formularza udostępnionego na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Zgłoszenia ruszą co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem i trwać będą do dnia, w którym ono się odbędzie. Zapisać będzie się można również w dniu imprezy bezpośrednio w sekretariacie. Wydarzenie będzie promowane przede wszystkim za pomocą elektronicznych nośników informacji (strona www, profil facebook, media społecznościowe, dostępne u wykonawcy bazy danych e-mail) jak również poprzez lokalne media tradycyjne (radio, prasa lokalna, telewizja). Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okręgu 1A, dlatego zakłada wydrukowanie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich w jak największej liczbie: na tablicach ogłoszeniowych, w blokach znajdujących się na terenie okręgu oraz w lokalnych sklepach i zakładach usługowych. Społeczeństwo polskie jest w coraz większym stopniu społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz więcej pracującym, a przez to mniej integrującym się. Występuje też problem z przystosowaniem się do nowych sytuacji, które czekają na każdym kroku. Mieszkańcy często utożsamiają miasto jedynie z miejscem pracy i snu, nie wiedząc o możliwości spędzenia czasu na łonie natury czy wręcz o istnieniu parków i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Nie mają też ciekawej oferty spędzenia czasu, która wiązałaby się z wypoczynkiem na terenach zielonych. Ponadto mieszkańcy miast często nie radzą sobie poza miastem. Nie potrafią odnaleźć się w terenie bez urządzeń nawigacyjnych i GPS-a. Nie potrafią czytać mapy i korzystać z naturalnych sposobów nawigacji, często pozostając bezradnymi, co może doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w górach. Niniejszy projekt aktywizuje mieszkańców w zakresie wypoczynku poprzez ich udział w imprezie plenerowej o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekty tego typu są coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Pozwalają na sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. Są doskonałą okazją do poznania naturalnego środowiska dostępnego dla każdego mieszkańca. Projekty typu Rodzinne Gry Parkowe na Orientację cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi, które startując na najprostszej trasie stanowią większość uczestników. Biorą w nich udział także grupy znajomych, przyjaciół, a także pracownicy przeróżnych firm.

Okręg 2

Rekreacja dla każdego - Minigolf na Sopockich Błoniach

455(-29) 2A 270 tys. zł

Szukasz ciekawego sposobu na spędzenie czasu z rodziną lub znajomymi? Minigolf to rozrywka dla każdego, kto lubi dobrą zabawę z odrobiną rywalizacji. Projekt zakłada stworzenie 18 stanowisk do gry, wykonanych zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Minigolfa i zostanie zrealizowany na Sopockich Błoniach, które są dla wielu mieszkańców Sopotu miejscem aktywnego wypoczynku. Minigolf to ciekawa forma sportu i rekreacji dla całej rodziny, która cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. To wyjątkowy sport, w którym wiek i płeć nie grają roli, a każdy ma równe szanse na zwycięstwo. Wystarczą jedynie celne oko i duże pokłady cierpliwości. Aby zachęcić mieszkańców Sopotu do bliższego poznania tego wspaniałego sportu, chcemy zbudować nowe pole do minigolfa na Sopockich Błoniach. Projekt zakłada stworzenie 18 stanowisk do gry o różnych stopniach trudności, zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Minigolfa. Dzięki temu pole stanie się nie tylko miejscem rozrywki, ale również będą się mogły na nim odbywać zawody na szczeblu krajowym i międzynarodowym.To także doskonałe miejsce na imprezy plenerowe czy spotkania integracyjne. Pole do minigolfa będzie również ukłonem w stronę uczniów i świetnym pomysłem na niestandardowe lekcje wychowania fizycznego. Minigolf Club Sopot może zapewnić darmowe szkolenia dzieci i młodzieży ze szkół oraz nauczycieli, a także pomóc przy organizacji cyklicznych turniejów. Dlaczego warto grać w minigolfa? Czy wiesz, że co 2 lata organizowane są Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w Minigolfie? Setki osób, które biorą w nich udział, nie mogą się mylić. Minigolf to dyscyplina rozwijająca umysł i ciało, która ćwiczy koncentrację i uczy panowania nad emocjami. Pozwala na zdrową sportową rywalizację, wspiera rozwój fizyczny i sprzyja regularnej aktywności. Ponadto buduje relacje i zachęca do wspólnego spędzania czasu. Warto wiedzieć również, że jedyny trójmiejski Minigolf w Sopocie zostanie wkrótce zlikwidowany, a więc nowoczesne pole w nowej lokalizacji może być jego następcą. Liczymy na Wasze głosy!
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Altana w parku na Błoniach

408(-9) 2A 50 tys. zł

Altana ogólnodostępna dla mieszkańców na pikniki, imprezy dziecięce, do zajęć jogi na świeżym powietrzu Altana powinna mieć powierzchnię około 80 m 2, Mieć podłogę i zadaszenie, tak by dawała cień w upalne dni i chroniła przed deszczem. Miejsce spotkań mieszkańców na pikniki, zajęcia jogi, pilatesu, karate itp. zajęć plastycznych i imprez dla dzieci.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Ekologicznie przeciw komarom! - montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych w Karlikowie i Świemirowie

378(-5) 2A i 2B 5 tys. zł

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście. Koszt jednej budki lęgowej odpowiedniego typu to ok 40 - 60 PLN. Budki na drzewach były by odpowiednio oddalone od siebie, natomiast w przypadku budek na budynkach tworzono by zgrupowania 10-20 budek. Sopot jako miasto, w którym masowo degraduje się środowisko naturalne poprzez wycinkę drzew, narażony jest na plagi komarów, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych.

WC

LIDL i BIEDRONKA bliżej Wyścigów

346(-10) 2B 260 tys. zł

Nowoczesne WC jak przy ul. Chopina i ul. Grunwaldzkiej i inne (ok. 5) powstałe niedawno na terenie Sopotu.
We wskazanej lokalizacji - "LIDL i BIEDRONKA bliżej Wyścigów" - nie ma terenów gminnych oraz brak jest technicznych możliwości postawienia toalety publicznej. Najbliższe miejsce, w którym można dopuścić do realizacji ten projekt to autobusowa pętla Reja. Toaleta w tej lokalizacji oddalona byłaby około 300 m (idąc pieszo) od wskazanej przez autora projektu (230 m w linii prostej).

System do nawadniania Sopockich Błoni

325(-10) 2A 100 tys. zł

Na głównej płycie Sopockich Błoni w okresie kiedy długo nie ma opadów wysycha trawa. Projekt zakłada zakup i montaż stałego lub przenośnego (jeśli nie ma możliwości montażu na stałe) systemu nawadniania, który byłby uruchamiany w czasie suszy. Na głównej płycie Sopockich Błoni w okresie kiedy długo nie ma opadów wysycha trawa. Projekt zakłada zakup i montaż stałego lub przenośnego (jeśli nie ma możliwości montażu na stałe) systemu nawadniania, który byłby uruchamiany w czasie suszy.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Remont chodnika na ul.A.Krajowej

Reja-Kochanowskiego strona nieparzysta

265(-4) 2B 350 tys. zł

Remont nawierzchni chodnika na ul.Armii Krajowej/odcinek miedzy ul.M.Reja a ul.Kochanowskiego-strona numerow nieparzystych/.Wymieniony odcinek chodnika cechuje sie wielu wypietrzeniami w okolicach drzew/korzenie/.Utrudnienia w przemieszczaniu sie szczegolnie zima i jesienia gdy nierownosci i garby przykryte sa sniegiem lub suchymi liscmi. Fragmentaryczne usuniecie wypietrzonych korzeni rosnacych wzdluz ulicy drzew ,przygotowanie nawierzchni pod ulozenie nowych plytek i ich ulozenie.Obecnie nawierzchnia sklada sie z roznego rodzaju plytek,kostek a miejscami nawet ubitego zwiru.

Rozbudowa placu zabaw

Niepodległości 692, 694, 698

251(-7) 2B 300 tys. zł

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Niepodległości między blokami o numerach 692, 694 i 698. Projekt zakłada renowację istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Niepodległości między blokami o numerach 692, 694 i 698 oraz jego rozbudowę o elementy dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Ponadto, rozszerzenie zakazu wprowadzania psów na teren zielony znajdujący się wokół ogrodzonej części placu zabaw, co umożliwi korzystanie z terenu zielonego zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Rozbudowa placu zabaw umożliwi korzystanie z jego infrastruktury dla dzieci zarówno z pobliskiego osiedla, jak również z innych części Sopotu.

Integracja poprzez Sport - wielki piknik rodzinny podczas wszystkich meczy Ogniwa Sopot w 2021 r.

Jana z Kolna 18

219(-19) 2A 20 tys. zł

Mecze rugby na całym świecie mają charakter pikników, gdzie widowisko sportowe jest pretekstem do spędzania czasu na świeżym powietrzu w rodzinnym gronie. Atmosfera na meczach Ogniwa jest szczególna, a na meczach pojawiają się całe rodziny. Projekt ma na celu zapewnienie różnorodnych atrakcji dla uczestników tych wydarzeń sportowych. W 2021 r. Mistrz Polski w Rugby - nasz lokalny klub Ogniwo Sopot, rozegra ok. 10 spotkań "u siebie". Pragniemy, aby każdy dzień meczowy był świętem dla mieszkańców Sopotu. Chcielibyśmy stworzyć mieszkańcom możliwość rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w fantastycznej atmosferze, jednocześnie promując sport i drużynę, którą dzięki swoim osiągnięciom bez wahania nazwać można wizytówką naszego miasta. Fundusze pozyskane w ramach projektu służyłyby sfinansowaniu festynów odbywających się podczas spotkań - wielkie grillowanie, animacje dla dzieci, malowanie buzi, dmuchane zamki, tory przeszkód, foodtrucki, zajęcia sportowe, konkursy z nagrodami, zajęcia z trenerami młodzieży, itd. Projekt ma na celu zintegrowanie lokalnej społeczności oraz propagowanie i promocję sportu oraz aktywnego trybu życia.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie, wycena w trakcie przygotowania.

Posadzenie drzew i ustawienie kwietników

Słowackiego

188(-12) 2B 60 tys. zł

Po realizacji I i II etapu modernizacji ulicy warto zastanowić się nad wzbogaceniem jej o roślinnością. Z pewnością nie wszędzie jest możliwość posadzenia drzew, ale warto pomyśleć o kwietnikach lub ozdobnych krzewach. Roślinność uatrakcyjni ulicę i doda trochę cienia w upalne dni. Warto założyć również łąki kwietne. Projekt będzie służył mieszkańcom ulicy, spaecerowiczą oraz wszystkim tym, którzy uczęszczają różnymi środkami transportu ulicą Juliusza Słowackiego.

Rewitalizacja skarpy z renowacją ogrodzenia przyległego do chodnika przy ulicy Armii Krajowej 43.

148(-6) 2B 300 tys. zł

Rewitalizacja skarpy z renowacją ogrodzenia przyległego do chodnika przy ulicy Armii Krajowej 43. Ogrodzenie obecnie jest w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Betonowe słupy i mur są popękane i w każdej chwili mogą osunąć się na chodnik przy ulicy Armii Krajowej. Brakuje deskowania w płocie. Mur oporowy znajduje się na działkach miejskich 76 i 81/4. Na nowe ogrodzenie został opracowany projekt budowlany (uzgodniony w UM Sopot) i sporządzono kosztorys inwestorski. Szacunkowy koszt inwestycji wraz z uporządkowaniem skarpy - 39700 zł.
Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku został on zaakceptowany merytorycznie.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - Glinna Góra

Stadion Leśny - Glinna Góra - Zajęcze Wzgórze i okoliczne lasy

112(-10) 2B 4 tys. zł

Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania czasu z dala od komputera i smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą i czytania znaków topograficznych Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe. Pozostałe cele projektu to: - promocja rodzinnego spędzania aktywnie wolnego czasu - aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych - zapoznanie mieszkańców z ofertą Miasta, jaką są tereny zielone - wspieranie integracji społeczności lokalnych poprzez popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu na łonie natury - promocja walorów krajoznawczych obszarów zielonych na terenach miejskich - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - propagowanie imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku - promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideę hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: - rodzinna formuła imprezy - charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych i wykonania przy nich określonych zadań - drobny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w postaci jak najlepszego wykonania zadań, w jak najkrótszym czasie, lecz czas nie będzie elementem kluczowym Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną. Osoby biorące udział w Rodzinnych Grach Parkowych na Orientację cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą aktywnie wypocząć wśród otaczającej nas zieleni, przy okazji sprawdzając swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą. Chcą także w niebanalny sposób spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców całego Sopotu. Nie planujemy ograniczenia ilościowego uczestników. Zakładamy, że w projekcie weźmie udział około 250 osób. Uczestnicy zgłaszać się będą za pomocą specjalnie opracowanego na potrzeby projektu formularza udostępnionego na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Zgłoszenia ruszą co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem i trwać będą do dnia, w którym ono się odbędzie. Zapisać będzie się można również w dniu imprezy bezpośrednio w sekretariacie. Wydarzenie będzie promowane przede wszystkim za pomocą elektronicznych nośników informacji (strona www, profil facebook, media społecznościowe, dostępne u wykonawcy bazy danych e-mail) jak również poprzez lokalne media tradycyjne (radio, prasa lokalna, telewizja). Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okręgu 2B, dlatego zakłada wydrukowanie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich w jak największej liczbie: na tablicach ogłoszeniowych, w blokach znajdujących się na terenie okręgu oraz w lokalnych sklepach i zakładach usługowych. Społeczeństwo polskie jest w coraz większym stopniu społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz więcej pracującym, a przez to mniej integrującym się. Występuje też problem z przystosowaniem się do nowych sytuacji, które czekają na każdym kroku. Mieszkańcy często utożsamiają miasto jedynie z miejscem pracy i snu, nie wiedząc o możliwości spędzenia czasu na łonie natury czy wręcz o istnieniu parków i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Nie mają też ciekawej oferty spędzenia czasu, która wiązałaby się z wypoczynkiem na terenach zielonych. Ponadto mieszkańcy miast często nie radzą sobie poza miastem. Nie potrafią odnaleźć się w terenie bez urządzeń nawigacyjnych i GPS-a. Nie potrafią czytać mapy i korzystać z naturalnych sposobów nawigacji, często pozostając bezradnymi, co może doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w górach. Niniejszy projekt aktywizuje mieszkańców w zakresie wypoczynku poprzez ich udział w imprezie plenerowej o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekty tego typu są coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Pozwalają na sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. Są doskonałą okazją do poznania naturalnego środowiska dostępnego dla każdego mieszkańca. Projekty typu Rodzinne Gry Parkowe na Orientację cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi, które startując na najprostszej trasie stanowią większość uczestników. Biorą w nich udział także grupy znajomych, przyjaciół, a także pracownicy przeróżnych firm.

Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z Ratownikami Sopockiego WOPR

101(-4) 2A i 2B 30 tys. zł

Każdy może uratować życie! A czy Ty potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Dzięki darmowym szkoleniom z Sopockim WOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł zostać Superbohaterem! Pamiętaj, podczas ratowania życia liczy się każda sekunda. My nauczymy Cię, jak dobrze ją wykorzystać i skutecznie pomóc poszkodowanemu w sytuacjach zagrożenia życia. Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Sopotu Kamienny Potok i Brodwina będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie będzie trwało minimum 5 godzin i zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt. Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.
Projekt możliwy do zrealizowania w poszczególnych filiach Domów Sąsiedzkich.

Okręg 3

Ekologicznie przeciw komarom! - montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych w Górnym Sopocie

433(-1) 3A i 3B 5 tys. zł

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście. Koszt jednej budki lęgowej odpowiedniego typu to ok 40 - 60 PLN. Budki na drzewach były by odpowiednio oddalone od siebie, natomiast w przypadku budek na budynkach tworzono by zgrupowania 10-20 budek. Sopot jako miasto, w którym masowo degraduje się środowisko naturalne poprzez wycinkę drzew, narażony jest na plagi komarów, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych.

Zjeżdżalnie rynnowe i rurowe dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Okrężnej.

327(-9) 3A 75 tys. zł

Projekt polega na wykonaniu zjeżdżalni rynnowej i rurowej przy placu zabaw ( punkcie widokowym ) przy ul. Okrężnej. Do wykonania ą dwie zjeżdżalnie: prosta rurowa i rynnowa łamana, które wykorzystają naturalne pochylenie tego terenu. W sąsiedztwie placu znajduję się niewykorzystany i zarośnięty teren. Projekt polega na uporządkowaniu tego terenu i wykorzystaniu jego naturalnej pochyłości do zamontowania dwóch zjeżdżalni ( prostej i łamanej ). Projekt byłby dobrym uzupełnieniem istniejącego placu , na którym brakuje atrakcji dla starszych dzieci. Pomysł zaczerpnięty z istniejącego placu zabaw na osiedlu Sokółka Zielenisz w Gdyni.

Letnia dostępność Łysej Góry

301(-13) 3B 50 tys. zł

Udostępnienie Łysej Góry poza sezonem narciarskim i umożliwienie bezpiecznego korzystania w sezonie letnim. Obecnie jest ono utrudnione przez pojazdy i jednostki wodne stacjonujące pod stokiem, nierówną nawierzchnię włącznie z obszarem wydeptanych ścieżek, brak jednoznacznej wizji wykorzystania w okresie bez pokrywy śnieżnej. Zniesienie zakazu wstępu na stok poza sezonem narciarskim Przygotowanie stoku do zrównoważonego wykorzystania rekreacyjnego również latem, np trasa do zjazdów na trawie, obszar wyrównanej nawierzchni do ćwiczeń gimnastyczno rehabilitacyjnych i innych aktywności ruchowych. Wyrównanie nierówności i poprowadzenie bezpiecznego podejścia i zejścia ze stoku, w tym z wózkiem dziecięcym Tablica informacyjna nt. obiektów widocznych z punktu widokowego na szczycie
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię obecnego dzierżawcy terenu. Miasto zwróciło się do dzierżawcy terenu o opinię w sprawie przedmiotowego wniosku. Jego odpowiedź znajduje się w załączniku do projektu. W związku z tym pod głosowanie można poddać jedynie ustawienie tablic informacyjnych i urządzenie miejsce do rekreacji w dolnej części terenu wraz z urządzeniem siłowni zewnętrznej.

Zieleń zamiast kurzu

Przejście podziemne pod Al. Niepodległości przy LO nr 2

298(-5) 3B 10 tys. zł

Pokrycie zadaszeń wejść do przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości przy LO nr 2 winobluszczem (trzy zadaszenia).
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Modernizacja boiska

23 marca 91d

281(-3) 3A 500 tys. zł

Boisko i teren wokół niego od wielu lat jest zaniedbany. Brakuje odpowiedniej nawierzchni, infrastruktury sportowej oraz oświetlenia. Projekt zakłada wymianę nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół boiska, a także ustawienie czterech latarń oraz ogrodzenia.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Rewitalizacja Sopockiej Harcówki

Niepodległości 839

274(-5) 3B 50 tys. zł

70 Sopocka Drużyna Harcerzy, prowadząc działalność wychowawczą wśród sopockiej młodzieży, użytkuje lokal mieszczący się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839. Miejsce to wymaga gruntownego remontu, aby przystosować je do pracy z młodzieżą. Zadanie obejmuje m.in.: kapitalny remont pomieszczeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej. 70 Sopocka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima już ponad 30 lat prowadzi działalność wychowawczą na terenie Sopotu. Animuje sopocką młodzież, angażuje się w lokalne wydarzenia, promuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Jest jednym z organizatorów wydarzenia „Polonez Niepodległości”, które cieszy się szerokim zainteresowaniem mieszkańców Sopotu. Należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego celem jest wychowywanie młodzieży w duchu tradycyjnych wartości. Od 2001 r. Drużyna użytkuje lokal znajdujący się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839. Stan tego miejsca nie sprzyja pracy wychowawczej. Brak prądu i ogrzewania, wysoka wilgotność oraz brak wyposażenia uniemożliwia pełne wykorzystanie harcówki do działań wychowawczych. Obecnie odbywają się tam sporadyczne spotkania, jednak dłuższe przebywanie w lokalu nie jest korzystne dla zdrowia, właśnie przez dużą wilgotność wewnątrz. Brak jest możliwości ogrzewania ze względu na wadliwy kominek. Rewitalizacja stworzy warunki do pracy z młodzieżą oraz pozwoli na szersze wykorzystanie lokalu do celów statutowych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej takich jak: zbiórki i spotkania harcerzy oraz miejsce dla spotkań otwartych. Miejsce to będzie chętniej odwiedzane przez sopocką młodzież, również niestowarzyszoną w ZHR. Projekt polega na remoncie/rewitalizacji Lokalu Harcerskiego mieszczącego się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839, tak aby przystosować ww. lokal do prowadzenia szerszej pracy wychowawczej z młodzieżą. Zadanie obejmuje: kapitalny remont pomieszczeń wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymianę stolarki (okna, drzwi), przeprojektowanie i wymianę instalacji grzewczej, wykończenie i wyposażenie wnętrz.

Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej - Monitoring online oraz oświetlenie

265(-10) 3B 35 tys. zł

Oświetlenie w dolnej części ogródka i monitoring z dostępęm online na całości poprawią bezpieczeństwo dzieci oraz czystość tego terenu. Ogródek jordanowski po poprzednich edycjach budżetu zostanie uzupełniony o nowe sprzęty, dla bezpieczeństwa dzieci potrzeba w dolnej części założyć oświetlenie, a na całym terenie monitoring z dostępem online, dzięki któremu to miejsce nie będzie przyjazne dla osób pijących alkohol i śmiecących na tym terenie.

23MarcaStreetWorkout

boisko 23 marca 91d

253(-11) 3A 35 tys. zł

"Plac Street Workout PSSX04 jest profesjonalnym narzędziem do rozwoju w Street Workout’cie dla każdego, szerokie zastosowanie od amatora do profesjonalisty sprawia, że każdy może na tym placu ćwiczyć. Po za zastosowaniem w Street Workout plac nadaje się również jako „małpi gaj” dla dziec do zabawy – dzięki przemyślanej konstrukcji i zastosowaniu solidnych materiałów dziecku nic nie grozi" Jest to siłownia na zewnątrz różniąca się od tych,które powstały w ostatnich latach bardziej profesjonalna pozwala na większe możliwości ćwiczeń. Profesjonalniej wykonana pozwala ćwiczyć na lepszym poziomie jest przeznaczona dla ludzi w każdym wieku. Siłownia ta powstaje w bardzo szybkim tempie czas produkcji to zaledwie 15-30 dni roboczych. Można też liczyć na "Wykonanie zestawów dla gmin, szkół, na dofinansowania i projekty Europejskie".

Park kieszonkowy

Niepodległości - 1 Maja

251(-7) 3B 300 tys. zł

Wykonanie małego parku tzw. kieszonkowego na końcu ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym pod al. Niepodległości. Projekt zakłada wymianę nawierzchni, zasadzenie drzew i założenie kwietników w miejsce istniejących oraz zieleni w poziomie posadzki. Wprowadzenie ciekawego oświetlenia parku. Należy przeprowadzić konsultacje z okolicznymi mieszkańcami na temat przyszłego kształtu parku.

Poszerzenie i remont chodnika Malczewskiego

od Brodwina w kierunku Sopotu

237(-9) 3A 360 tys. zł

Poszerzenie oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Jacka Malczewskiego na odcinku od ronda z ulicą Oskara Kolberga do szczytu wzniesienia w kierunku centrum Sopotu. Zwiększenie szerokości chodnika umożliwi swobodne mijanie się pieszych, także osób z dziećmi w wózkach. Nowa nawierzchnia zmniejszy ryzyko potknięć i upadków użytkowników chodnika. Projekt ma obejmować dwa główne działania. 1. Poszerzenie chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Jacka Malczewskiego na odcinku od ronda z ulicą Oskara Kolberga do miejsca gdzie zaczyna się ułożona w poprzednich latach nowa nawierzchnia chodnika w kierunku centrum Sopotu. Jest to mniej więcej szczyt wzniesienia, przez które przechodzi ulica Malczewskiego. Zwiększenie szerokości chodnika umożliwi swobodne mijanie się pieszych, także osób z dziećmi w wózkach. Ułatwi to przemieszczanie się mieszkańcom Brodwina chcącym pieszo dostać się do centrum Sopotu (są tacy piechurzy), do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na Sopockie cmentarze czy do Sopotkowa. Przy obecnym stanie chodnika, nie tylko w przeddzień święta Wszystkich Świętych, mijanie się na opisanym odcinku oznacza zahaczanie idących z przeciwka i ocieranie się o barierkę oddzielającą na zakrętach ulicę od chodnika. Gdy mijamy osobę z wózkiem dziecięcym niezbędne jest zejście z chodnika na miękką ziemię. Chodnik miałby zostać poszerzony tak aby na każdym odcinku swobodnie mogły się na nim minąć dwie osoby prowadzące wózki dziecięce. Dotyczy to zwłaszcza odcinków, na których część obecnego, wąskiego chodnika zajmuje barierka odgradzająca ulicę. Takie poszerzenie chodnika wymaga zajęcia odpowiednio szerokiego pasa ziemi po stronie przeciwnej do pasa ruchu. Zostało to już zrobione, z bardzo dobrym efektem, na odcinku chodnika biegnącym od szczytu wzniesienia ulicy Malczewskiego w kierunku centrum Sopotu. 2. Remont nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Jacka Malczewskiego na odcinku od ronda z ulicą Oskara Kolberga w kierunku centrum Sopotu, do miejsca gdzie zaczyna się ułożona w poprzednich latach nowa nawierzchnia. Remont w formie wymiany starych, krzywych i dziurawych płyt chodnikowych na estetyczne płytki, identyczne jak na odcinku poniżej szczytu wzniesienia, w kierunku Sopotu. Wymiana płytek musi zostać poprzedzona, właściwą dla występującego na tym odcinku podłoża, wymianą i uzupełnieniem warstw podbudowy chodnika oraz zabezpieczeniem go przed uszkadzaniem, przez spływające wody opadowe. Ma to na celu zapewnienie wieloletniej trwałości nowej nawierzchni. Wykorzystanie identycznych jak na wyremontowanym wcześniej odcinku chodnika płytek zapewni mieszkańcom korzystającym z tej drogi poczucie, że miasto dba o estetykę infrastruktury w dzielnicach nie mniej niż w centrum. Jeżeli jednak, z ważnych powodów niemożliwe będzie ujednolicenie materiału użytego do remontu nawierzchni z materiałem wykorzystanym na wcześniej remontowanych odcinkach, wnioskodawca akceptuje użycie innego materiału (płytek, kostki) zapewniającego wygodę i bezpieczeństwo pieszych oraz estetykę nawierzchni. Projekt odrzuca możliwość użycia starych płyt oraz krawężników pozyskanych z rozbiórki chodników w innych miejscach. Beneficjentami tej części projektu będą oczywiście ci sami piesi, którzy skorzystają z poszerzenia chodnika wnioskowanego w punkcie pierwszym.

Uzupełnienie zieleni w Parku Sanitariuszki Inki

220(-9) 3B 130 tys. zł

Park Sanitariuszki Inki zachwyca starymi drzewami, niestety kiedy wzrok skierujemy niżej widać gołą ziemię i psie kupska. Projekt zakłada uzupełnienie zieleni o "średnie piętro" - czyli krzewy i wyższe byliny oraz zasadzenie w poszyciu roślin cieniolubnych (np.barwinek) oraz wczesno-wiosennych kwiatów: zawilców, przylaszczek i pierwiosnków. Można także dodać ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada uzupełnienie zieleni Parku o krzewy, byliny i kwiaty wczesno-wiosenne, które zakryją niemalże puste przestrzenie pomiędzy drzewami. Uzupełnienie małej architektury o kilka ławek i stojące przy nich kosze na śmieci. Głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności Parku, oraz utrzymanie powierzchni zielonej tego terenu, pomimo starzenia się i znikania dużych drzew. Zieleń w tym miejscu jest kluczowa dla utrzymania dobrej jakości powietrza, a także zapobiegnie zalewaniu niższych obszarów w przypadku deszczu. Teren znajduje się na trasie do Opery Leśnej i mógłby stać się miejscem do odsapnięcia dla zmęczonych drogą turystów. Działania do podjęcia: - ogląd lokalizacji i dobór odpowiednich roślin - przygotowanie terenu i nasadzenia - pielęgnacja nasadzeń - w kolejnych latach uzupełnienie ubytków po zimie. Beneficjenci: - mieszkańcy miasta - turyści - fauna sopocka. Korzyści z projektu: - pożytek ekologiczny - oczyszczanie powietrza - walory estetyczne.

więcej koszy na śmieci wzdłuż 23 marca i na osiedlu

211(-3) 3A 3 tys. zł

więcej koszy na śmieci wzdłuż 23 marca i na osiedlu
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Pielęgnacja terenu na rozwidleniu al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej

187(-0) 3A 60 tys. zł

Pielęgnacja terenu zielonego ma polegać na przycięciu zieleni, odnowieniu ścieżek i siedzisk. Ponad to warto wprowadzić w tym miejscu ciekawe oświetlenie aby miejsce wyglądało jak tajemniczy ogród. Pielęgnacja terenu zielonego ma polegać na przycięciu zieleni, odnowieniu ścieżek i siedzisk. Ponad to warto wprowadzić w tym miejscu ciekawe oświetlenie aby miejsce wyglądało jak tajemniczy ogród.

Naprawa zabytkowego muru na Cmentarzu Komunalnym

177(-11) 3A 400 tys. zł

Cmentarz Komunalny jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się na nim wiele budowli świadczących o obecności poprzednich pokoleń na tym terenie. Niedaleko Kaplicy Herbstów znajduje się ozdobny mur, w który wrasta drzewo i niedługo mur ulegnie pęknięciu i zawaleniu. Wiele już nasze miasto zrobiło dla renowacji cmentarza i można zadbać jeszcze o inne elementy jak mury i ozdobne płotki. Projekt ma służyć propagowaniu świadomości o istnieniu kultury materialnej i naszego obowiązku o jej zachowaniu niezależnie od jej pochodzenia. Na Cmentarzu Komunalnym znajduje się wiele elementów wartych odnowienia jak np. mury, cenne nagrobki (np. nagrobek Biellefelda) i żeliwne płotki wokół nagrobków. Powyżej kaplicy Herbstów znajduje się mur oporowy, który jest niszczony przez wrastające w niego drzewo i zeszpecony ustawionym obok śmietnikiem. Projekt przewidywałby usunięcie drzewa, które nie należy do cennych gatunków, remont muru i jego odpowiednią ekspozycję przez likwidację śmietnika.

urządzić skwer trójkątny, leśny za pętlą autobusową w stronę Leśnika

144(-1) 3A 10 tys. zł

urządzić skwer trójkątny, leśny za pętlą autobusową w stronę Leśnika
Projekt zostanie poddany pod głosowanie w zakresie pielęgnacji terenu jako teren leśny, ustawienia kosza na śmieci. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - Łysa Góra

Łysa Góra - Orle Wzgórze - Opera Leśna - Ośle Wzgórze - Mała Gwiazda i okolice

138(-11) 3B 4 tys. zł

Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania czasu z dala od komputera i smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą i czytania znaków topograficznych Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe. Pozostałe cele projektu to: - promocja rodzinnego spędzania aktywnie wolnego czasu - aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych - zapoznanie mieszkańców z ofertą Miasta, jaką są tereny zielone - wspieranie integracji społeczności lokalnych poprzez popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu na łonie natury - promocja walorów krajoznawczych obszarów zielonych na terenach miejskich - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - propagowanie imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku - promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideę hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: - rodzinna formuła imprezy - charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych i wykonania przy nich określonych zadań - drobny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w postaci jak najlepszego wykonania zadań, w jak najkrótszym czasie, lecz czas nie będzie elementem kluczowym Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną. Osoby biorące udział w Rodzinnych Grach Parkowych na Orientację cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą aktywnie wypocząć wśród otaczającej nas zieleni, przy okazji sprawdzając swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą. Chcą także w niebanalny sposób spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców całego Sopotu. Nie planujemy ograniczenia ilościowego uczestników. Zakładamy, że w projekcie weźmie udział około 250 osób. Uczestnicy zgłaszać się będą za pomocą specjalnie opracowanego na potrzeby projektu formularza udostępnionego na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Zgłoszenia ruszą co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem i trwać będą do dnia, w którym ono się odbędzie. Zapisać będzie się można również w dniu imprezy bezpośrednio w sekretariacie. Wydarzenie będzie promowane przede wszystkim za pomocą elektronicznych nośników informacji (strona www, profil facebook, media społecznościowe, dostępne u wykonawcy bazy danych e-mail) jak również poprzez lokalne media tradycyjne (radio, prasa lokalna, telewizja). Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okręgu 3B, dlatego zakłada wydrukowanie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich w jak największej liczbie: na tablicach ogłoszeniowych, w blokach znajdujących się na terenie okręgu oraz w lokalnych sklepach i zakładach usługowych. Społeczeństwo polskie jest w coraz większym stopniu społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz więcej pracującym, a przez to mniej integrującym się. Występuje też problem z przystosowaniem się do nowych sytuacji, które czekają na każdym kroku. Mieszkańcy często utożsamiają miasto jedynie z miejscem pracy i snu, nie wiedząc o możliwości spędzenia czasu na łonie natury czy wręcz o istnieniu parków i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Nie mają też ciekawej oferty spędzenia czasu, która wiązałaby się z wypoczynkiem na terenach zielonych. Ponadto mieszkańcy miast często nie radzą sobie poza miastem. Nie potrafią odnaleźć się w terenie bez urządzeń nawigacyjnych i GPS-a. Nie potrafią czytać mapy i korzystać z naturalnych sposobów nawigacji, często pozostając bezradnymi, co może doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w górach. Niniejszy projekt aktywizuje mieszkańców w zakresie wypoczynku poprzez ich udział w imprezie plenerowej o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekty tego typu są coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Pozwalają na sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. Są doskonałą okazją do poznania naturalnego środowiska dostępnego dla każdego mieszkańca. Projekty typu Rodzinne Gry Parkowe na Orientację cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi, które startując na najprostszej trasie stanowią większość uczestników. Biorą w nich udział także grupy znajomych, przyjaciół, a także pracownicy przeróżnych firm.

Remont schodków

Niepodległości 865

125(-6) 3A 150 tys. zł

Remont schodków leżących na terenie miasta-gminy Sopotu, Aleja Niepodległości 865 AB Remont schodków prowadzących do Al.Niepodległości 865 AB oraz podziemnego zbiornika retencyjnego.

Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z Ratownikami Sopockiego WOPR

104(-1) 3A i 3B 30 tys. zł

Każdy może uratować życie! A czy Ty potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Dzięki darmowym szkoleniom z Sopockim WOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł zostać Superbohaterem! Pamiętaj, podczas ratowania życia liczy się każda sekunda. My nauczymy Cię, jak dobrze ją wykorzystać i skutecznie pomóc poszkodowanemu w sytuacjach zagrożenia życia. Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Sopotu Górnego będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie będzie trwało minimum 5 godzin i zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt. Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.
Projekt możliwy do zrealizowania w poszczególnych filiach Domów Sąsiedzkich.

Wymiana oświetlenia przy Sanatorium Leśnik

74(-3) 3A 150 tys. zł

Wymiana dotyczy latarń, które są w złym stanie i często nie funkcjonują poprawnie. Wymiana dotyczy latarń, które są w złym stanie i często nie funkcjonują poprawnie.

Projekt niewydrukowany na kartach do głosowania

Duża zjeżdżalnia na naszym placu zabaw - projekt wymyślony przez 4 latka.

Okrężna

3A i 3B 75 tys. zł

Super radocha dla dzieci - duża zjeżdżalnia ze stali chromowanej. Bezpieczna, estetyczna i trwała. Zrób prezent dzieciom lub wnukom. Daj im więcej radości..., i zagłosuj za dużą, bezpieczną zjeżdżalnią. Projekt zakłada budowę dwóch zjeżdżalni o długości zjazdu 10 metrów w rurze w górnej części, a następnie w rynnie. Tego typu zjeżdżalnie instalowane są w wielu miastach w Polsce i na świecie, ale nie ma ich jeszcze w Sopocie. W zależności od ukształtowania terenu rura może prowadzić z górki lub z wieżyczki. Stanowić będzie kolejną atrakcję na placu zabaw. Koszt budowy jednej instalacji to ok. 30 000 zł a starczy a lata.
We wskazanej lokalizacji nie ma możliwości montowania takiego obiektu. Po ponownym przeanalizowaniu 4 wniosków dotyczących dużej zjeżdżali potwierdzono, iż nie ma możliwości, aby wykonać opisany projekt: Plac zabaw obok boiska na ul 23 marca - podobnie jak na placu przy stawie przy ulicy Reja, jeżeli wszystko dobrze pójdzie rozpoczniemy w tym roku wymianę urządzeń zabawowych projekt nie będzie możliwy do realizacji w przyszłym roku, wykorzystując naturalne pochylenie terenu nie ma tam miejsca na zjeżdżalnię o długości 10m. Możliwość budowy opisanej zjeżdżalni istnieje wyłącznie na placu zabaw na ulicy Okrężnej wykorzystując naturalny układ terenu.

Okręg 4

Ekologicznie przeciw komarom! - montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych na Brodwinie i w Kamiennym Potoku

662(-5) 4A i 4B 5 tys. zł

Projekt będzie realizowany na zasadzie montażu budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek, nietoperzy i drobnych ptaków owadożernych na elewacjach bloków, wieżowców, kamienic, czy na drzewach w mieście. Koszt jednej budki lęgowej odpowiedniego typu to ok 40 - 60 PLN. Budki na drzewach były by odpowiednio oddalone od siebie, natomiast w przypadku budek na budynkach tworzono by zgrupowania 10-20 budek. Sopot jako miasto, w którym masowo degraduje się środowisko naturalne poprzez wycinkę drzew, narażony jest na plagi komarów, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych.

Wymiana lamp,nowa aranżacja zieleni (plus ławki), na Osiedlu Brodwino

601(-23) 4B 420 tys. zł

Likwidacja asfaltu przy Przychodni Lekarskiej i stworzenie zielonej przestrzeni. Wymiana lamp na energooszczędne ledowe na promenadzie.Rewitalizacja terenów zielonych oraz remont krzywego chodnika przy sklepie Merkus. Zaprojektowanie nowych miejsc do relaksu. Utworzenie ogrodu deszczowego i kwietnych łąk dla owadów. Wymiana lamp na energooszczędne ledowe zmniejszy nasze opłaty za prąd i polepszy oświetlenie promenady. Nasadzenie krzewów utrudniających dewastację przez dziki przy sklepie Merkus poprawi estetykę w centrum Osiedla. Nowe miejsca do relaksu i rewitalizacja zieleni: na wjeździe do Osiedla przy ul.Kolberga 2 oraz za szkołą od ul.Kolberga 19 do 31. W ramach walki z ociepleniem klimatycznym, utworzony ogród deszczowy będzie nawadniany deszczówką i stworzy nowy mikroklimat na Osiedlu. Razem zadbajmy o nasze otoczenie.
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię spółdzielni mieszkaniowej.

Wymiana koszy na śmieci na Brodwinie na odporne na dziki

575(-8) 4B 10 tys. zł

Wymienić kosze na śmieci na Brodwinie na takie, których dziki nie przewrócą, ani do nich nie wejdą. Za wzór mogą posłużyć kosze postawione przy nowych rondach na Kamiennym Potoku.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Monitoring osiedla Brodwino

415(-32) 4B 30 tys. zł

Monitoring osiedla Brodwino obejmujący wejścia do bloków przy ul Kolberga 2 do 18. Monitoring obejmujący wejście do klatki schodowej i teren przy pomieszczeniach służących do zbierania odpadów, da poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom przed kradzieżami i włamaniami oraz umożliwi mieszkańcom wziąć odpowiedzialność wspólną za właściwe składowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych. Ponadto założenie monitoringu przyczyni się do odzyskania bezpieczeństwa pożarowego, gdyż mając zapewniony monitoring mieszkańcy nie będą mieli obaw przed kradzieżami, co umożliwi likwidację krat na klatkach schodowych.
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o opinię spółdzielni mieszkaniowej.

Renowacja zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

364(-36) 4B 500 tys. zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów i udostępnienie ścieżki spacerowej Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzącej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Proponowany budżet - 500 000,00 zł

Natura na stacji Sopot Kamienny Potok SKM

329(-53) 4A 50 tys. zł

Na całej długości stacji ciągną się brzydkie graffiti. Pomalujmy to i ozdóbmy elementami natury. Na całej długości stacji ciągną się brzydkie graffiti. Pomalujmy to i ozdóbmy elementami natury, podobnie jak zrobiła to np. Grupa Energa, która odmalowała w ten sposób kilkanaście stacji transformatorowych. W Trójmieście z usług SKM korzysta miesięcznie kilkaset tysięcy osób, stacja Sopot Kamienny Potok SKM to bardzo brzydka wizytówka miasta i pięknego rejonu jakim jest dzielnica Kamienny Potok, w której znajduje się np. Park Północny.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie. Wyliczenie projektu zostanie uzupełnione.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw

Tatrzańska 6 Kraszewskiego 21

300(-1) 4A 100 tys. zł

Celem projektu jest całkowita przebudowa, modernizacja i powiększenie placu zabaw znajdującego się pomiędzy blokami Tatrzańska 6, a Kraszewskiego 21. Ma to na celu zapewnienie lepszych i bezpieczniejszych warunków do zabawy dla dzieci, a także miejsca spotkań rodzin. Główne założenia projektu: 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków do zabawy. 2. Odnowienie przestarzałych sprzętów na placu zabaw. 3. Stworzenie miejsca spotkań rodzin. Główne działania: 1. Zlikwidowanie obecnych przestarzałych sprzętów do zabawy (w razie możliwości dostosowanie istniejących). 2. Postawienie nowych sprzętów do zabawy. 3. Wstawienie latarni. 4. Przerobienie infrastruktury (chodniki, ogrodzenia). 5. Wstawienie ławek. 6. Powierzchnia na jakiej się znajduje plac zabaw umożliwia jego powiększenie, tak aby dzieci miały możliwość się "wybiegać" bez ryzyka, że potrąci je samochód na pobliskich drogach okalających oba bloki. Projekt ma służyć dzieciom z okolicznych bloków oraz całym rodzinom, tak aby było to miejsce spotkań sąsiedzkich w bezpiecznych i wygodnych warunkach. Obecnie mieszkańcy tych bloków nie mają takiego miejsca, a powiększenie i dostosowanie obecnego placu zabaw zapewniłoby rewelacyjne miejsce, które zachęci do spotkań i wspólnej zabawy.
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię spółdzielni mieszkaniowej.

„WspółDzielnia” – zaangażowany ekopark Sopocian

298(-10) 4A i 4B 35 tys. zł

Za ideą miejsca stoi koncepcja połączenia dzielnicowego ogrodu społecznego z „naturalnym placem zabaw", w tym kuchnią błotną dla dzieci oraz przestrzenią do wielopokoleniowych spotkań w sposób zaangażowany i w nurcie zielonym. Taki park pełniłby funkcję społeczną, edukacyjną, proekologiczną i terapeutyczno-relaksacyjną. Obszary Ogrodowy: • wydzielona część z ogrodem społecznym z grządkami z kwiatami, roślinami, ziołami, warzywami i owocami oraz zbiornikami deszczówki • oczka wodne lub inne mini zbiorniki retencyjne Kuchenny: • miejsca do wspólnego gotowania i biesiadowania – duży drewniany stół i mniejsze ławy, siedziska z bali drewnianych, altanki wiklinowe • ogólnodostępne grille • kuchnia błotna dla dzieci z garnkami i kranem z dostępem do wody z deszczówki Zabawowy: • tunele z gałązek wierzbowych • wiklinowe tipi i szałasy • labirynt z żywopłotu • domek na drzewie • pnie do chodzenia równoważnego • huśtawki typu „bocianie gniazdo” • hamaki sznurkowe dla małych i dużych Funkcje obszarów: Zielony piękny park spełniający wiele integrujących funkcji byłby relaksującą małą oazą w mieście dającą oddech od codziennej wielkomiejskiej rutyny. „Miejskie rolnictwo” w formie ogrodu społecznego byłoby namiastką wiejskiego życia blisko natury i formą edukacji, również dla najmłodszych o roślinach, uprawach i ekosystemie. Ogród służyłby zacieśnianiu relacji oraz środowisku i poprawie klimatu miasta. To również sposób na produkcję własnej żywności, a jednocześnie naukę współpracy i dbania o wspólne dobro, co kształtuje społeczeństwo zaangażowane. Przestrzenie do wspólnego gotowania, biesiadowania i kuchennych zabaw dzieci spełniałyby funkcje przede wszystkim społeczne i edukacyjne. Dzieci mogłyby się kreatywnie spełniać w kuchni błotnej brudząc się w radosnych i bezpiecznych warunkach pod okiem rodziców. Błoto ma wiele nieoczywistych zalet: jest sensoryczne poprzez stymulację wszystkich zmysłów, naturalne, tanie, zajmujące czas i zdrowe – kontakt z tego rodzaju brudem nie zaszkodzi dzieciom. Naturalny plac zabaw dawałby dzieciom ogromne możliwości dzięki wykorzystaniu naturalnych elementów krajobrazu (np. drzew, pagórków, kamieni, szyszek, liści) zamiast gotowych sprzętów, niezliczonej ilości pomysłów na zabawy dzięki nienarzucaniu określonych zasad oraz możliwości nauki poprzez podejmowanie ryzyka na miarę swoich umiejętności i wieku pod okiem opiekunów. Uczyłby również samodzielności, współpracy i rozwijałby sprawność fizyczną. Działanie obszaru ogrodowego: inspiracją może być funkcjonowanie jednego z krakowskich ogrodów społecznych, gdzie powstał regulamin zakładający, że społeczność ogrodu dzieli się na gospodarzy oraz gości, którzy korzystają z ogrodu w określony sposób Grupa docelowa: mieszkańcy wybranej dzielnicy i wszyscy zainteresowani Sopocianie
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię spółdzielni mieszkaniowych.

Dom Sąsiedzki ALTERNATYWY 5 w Kamiennym Potoku

289(-14) 4A 120 tys. zł

Miejsce twórczego spędzania czasu i nawiązywania relacji międzysąsiedzkich dla rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży … dla CIEBIE w oparciu o 5 alternatyw: rozwoju i edukacji, współdziałania, aktywności, samopomocy i ekspresji artystycznej w miejsce samotności, niesatysfakcjonujących relacji międzyludzkich, bierności i niezadowolenia, konsumpcji, niewystarczających umiejętności. Dom Sąsiedzi w Kamiennym Potoku ALTERNATYWY 5 Miejsce twórczego spędzania czasu i nawiązywania relacji międzysąsiedzkich dla rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży w oparciu o 5 alternatyw: rozwoju i edukacji, współdziałania, aktywności, samopomocy i ekspresji artystycznej w miejsce samotności, niesatysfakcjonujących relacji międzyludzkich, bierności i niezadowolenia, konsumpcji, niewystarczających umiejętności. Na bazie 3 letnich doświadczeń w realizacji zajęć, warsztatów, wycieczek, sąsiedzkich festynów w ramach budżetów domów sąsiedzkich przyszedł czas na to by Kamienny Potok zyskał prawdziwe miejsce, które pozwoli na rozwój idei współdziałania, samopomocy, rozwoju kontaktów międzyludzkich. Potrzebujemy funduszy na przystosowanie pomieszczeń i zatrudnienie animatora, który będzie poświęcał czas na organizację zajęć, ich promocję, rozwój idei złotej rączki czy prowadzenie "kawiarni" Planujemy, że dom sąsiedzki miałby być otwarty ok. 20 h w tygodniu. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego byłoby: 1) "Kawiarnia, dzienny przestrzeń dla seniorów i nie tylko" - dom sąsiedzki otwarty 20h tygodniowo. 2) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, np: spotkania na temat zdrowego odżywiania, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty komputerowe i inne kreatywne warsztaty dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki nordic walking, wycieczki po Sopockim lesie. Ponadto w wyremontowanym lokalu będą mogły odbywać się zajęcia z jogi, zdrowego kręgosłupa dla seniorów. 3) zorganizowanie lokalnego festynu we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentują się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy itp.Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, nordic walking. 4) animacja lokalnej społeczności i wspieranie działań samopomocowych w celu wyzwalania wewnętrznego potencjału mieszkańców; np. złota rączka itp., punkt wymiany ubrań - z drugiej ręki. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Dom sąsiedzki mieści się pomieszczeniach SM Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej 26 Koszt projektu uwzględnia projekt oraz konieczne prace remontowe, zatrudnienie animatorów warsztatów, materiały oraz inne koszty działalności domu sąsiedzkiego, w tym festyn. W ramach realizacji projektu przewidujemy: 1) opracowanie projektu domu sąsiedzkiego, w tym miejsc a) zajęć kulinarnych, zajęć teatralnych, zajęć z rękodzieła, sali spotkań mieszkańców, przestrzeni multimedialnej, sali do zajęć ruchowych. (opracowanie potrzebnej dokumentacji) 2) adaptacja i przygotowanie pomieszczeń 3) zatrudnienie kadry, w tym animatora 4) opracowanie szczegółowej oferty dla mieszkańców 5) zakup materiałów Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Przekształcenie dawnych boisk do siatkówki w zieleniec użytkowy

boiska pomiędzy Przychodnią a Kolberga 18

273(-21) 4B 150 tys. zł

Przekształcenie dawnych boisk do siatkówki, znajdujących się pomiedzy Przychodnią lekarską nr 1, a blokiem przy ul. Kolberga 18, w użytkowy zieleniec, który umożliwi odpoczynek na wolnym powietrzu oraz poprawi wygląd terenu. Celem projektu jest przekształcenie terenu, który obecnie stracił swoją użyteczność poprzez wybudowanie kompleksu boisk Orlik i placu zabaw dla dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie do wspomnianego terenu. Miejsce to ze względu na położenie blisko placu zabaw oraz przychodni lekarskiej, świetnie nadaje się na zieleniec, który służyłby nie tylko jako miejsce spotkań na wolnym powietrzu, ale również miejsce, w którym można czekać na wizytę u lekarza w przychodni obok. Taki zieleniec to dobre miejsce na zasadzenie ozdobnych krzewów i drzew, które poprawią estetykę osiedla, ale również wspaniała okazja, żeby umieścić w nim np. miejską szachownicę lub ławkę-huśtawkę dla dorosłych, które zachęciłyby mieszkańców osiedla do spędzania czasu i spotkań na świeżym powietrzu. Inspiracją dla zaprojektowania takiego miejsca mogą być parki kieszonkowe wybudowane w Krakowie w 2018 roku.
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię spółdzielni mieszkaniowej.

Zadbanie o tereny wokół parkingu przy ulicy Wejherowskiej

250(-3) 4A 20 tys. zł

Po zlikwidowaniu budek handlowych i przekształceniu terenu na parking brakuje jeszcze kwestii zadbania o tereny zielone wokół niego. Oczyszczenie, zasianie trawy, zasadzenie drzew (także wzdłuż torów kolejowych w celu wytłumieniu hałasu), postawienie kilku koszy na śmieci, ławek, może stworzeni jakiegoś kącika ze stolikiem. - oczyszczenie terenu z pozostałości drzew i korzeni - wywiezienie odpadów które tam się znajdują (deski, drzwi itd) - zasianie i zadbanie o trawę - posadzenie drzew od strony torów w celu wytłumienia dźwięku - zasadzenie drzew od strony działki mieszkalnej - postawienie kilku koszy na śmieci i ławek - (ewentualnie) postawienie jakiegoś stolika z ławkami

Remont ul. Łowickiej

od skrzyżowania z Łowicką do Kujawskiej 48

227(-1) 4A 160 tys. zł

Ulica Łowicka będąc gminną ulicą służy nie tylko mieszkańcom, których domostwa znajdują się przy niej, ale również stanowi kluczową rolę dla mieszkańców ul. Kujawskiej (jedyna droga wyjazdowa z osiedla). Obecnie ulica Łowicka jest w katastrofalnym stanie.
Projekt możliwy do realizacji jednak aby oszacować koszty konieczne jest zlecenie przygotowania wielobranżowej dokumentacji technicznej z uwagi na osuwającą się skarpę również dokumentacji geotechnicznej. Proponujemy poddać projekt pod głosowanie w zakresie zlecenia ww dokumentacji.

Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z Ratownikami Sopockiego WOPR

184(-1) 4A i 4B 30 tys. zł

Każdy może uratować życie! A czy Ty potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Dzięki darmowym szkoleniom z Sopockim WOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł zostać Superbohaterem! Pamiętaj, podczas ratowania życia liczy się każda sekunda. My nauczymy Cię, jak dobrze ją wykorzystać i skutecznie pomóc poszkodowanemu w sytuacjach zagrożenia życia. Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Sopotu – dzielnicy Wyścigi będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie będzie trwało minimum 5 godzin i zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt. Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.
Projekt możliwy do zrealizowania w poszczególnych filiach Domów Sąsiedzkich.

Monitoring na UL. Kujawskiej

od skrzyżowania z Łowicką do Kujawskiej 48

164(-13) 4A koszt nieokreślony

Na ulicy Kujawskiej znajduje się wiele budynków, w tym trzy wieżowce 10-piętrowe, ale także bloki 4piętrowe i budynki jednorodzinne. W celu poprawienia bezpieczeństwa tej dużej grupie sopocian wskazane byłoby ustawienie kamer z monitoringiem, szczególnie od skrzyżowania z ul. Łowicką do posesji ul. Kujawska 48.
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o wycenę i opinię spółdzielni mieszkaniowej.

Remont i rozbudowa zatok postojowych przy ul. Kujawskiej

od skrzyżowania z Łowicką do Kujawskiej 48

159(-3) 4A 160 tys. zł

W ciągu gminnej ulicy Kujawskiej znajdują się zatoki postojowe. W ich okolicy zlokalizowanych jest wiele budynków mieszkalnych, zarówno spółdzielczych, jak i prywatnych. Każde dodatkowe miejsce postojowe jest w związku z tym cenne, a ponadto, zatoki nie były w ciągu ostatnich 40 lat remontowane, pomimo prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych.
Projekt możliwy do realizacji wyłącznie jako kompleksowy remont/przebudowa całego pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zatoki). Jezdnia jest także w złym stanie. Konieczny projekt wielobranżowy. Proponujemy, aby poddać pod głosowanie przygotowanie dokumentacji technicznej.

zainstalowanie ROWERKA STACJONARNEGO na terenie siłowni przy przedszkolu na Brodwinie

126(-15) 4B 5 tys. zł

zainstalowanie ROWERKA STACJONARNEGO na terenie siłowni przy przedszkolu na Brodwinie (jest tylko jeden rowerek na siłowni obok bloku nr 10 przy Cieszyńskiego)

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - Brodwino

okoliczne lasy

121(-19) 4B 4 tys. zł

Ideą projektu jest integracja społeczna, pokoleniowe i aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania czasu z dala od komputera i smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą i czytania znaków topograficznych Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy smartfona, oraz promowanie postaw proekologicznych i prorodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe. Pozostałe cele projektu to: - promocja rodzinnego spędzania aktywnie wolnego czasu - aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych - zapoznanie mieszkańców z ofertą Miasta, jaką są tereny zielone - wspieranie integracji społeczności lokalnych poprzez popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu na łonie natury - promocja walorów krajoznawczych obszarów zielonych na terenach miejskich - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - propagowanie imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku - promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideę hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: - rodzinna formuła imprezy - charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych i wykonania przy nich określonych zadań - drobny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w postaci jak najlepszego wykonania zadań, w jak najkrótszym czasie, lecz czas nie będzie elementem kluczowym Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną. Osoby biorące udział w Rodzinnych Grach Parkowych na Orientację cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą aktywnie wypocząć wśród otaczającej nas zieleni, przy okazji sprawdzając swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą. Chcą także w niebanalny sposób spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców całego Sopotu. Nie planujemy ograniczenia ilościowego uczestników. Zakładamy, że w projekcie weźmie udział około 250 osób. Uczestnicy zgłaszać się będą za pomocą specjalnie opracowanego na potrzeby projektu formularza udostępnionego na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Zgłoszenia ruszą co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem i trwać będą do dnia, w którym ono się odbędzie. Zapisać będzie się można również w dniu imprezy bezpośrednio w sekretariacie. Wydarzenie będzie promowane przede wszystkim za pomocą elektronicznych nośników informacji (strona www, profil facebook, media społecznościowe, dostępne u wykonawcy bazy danych e-mail) jak również poprzez lokalne media tradycyjne (radio, prasa lokalna, telewizja). Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okręgu 4B, dlatego zakłada wydrukowanie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich w jak największej liczbie: na tablicach ogłoszeniowych, w blokach znajdujących się na terenie okręgu oraz w lokalnych sklepach i zakładach usługowych. Społeczeństwo polskie jest w coraz większym stopniu społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz więcej pracującym, a przez to mniej integrującym się. Występuje też problem z przystosowaniem się do nowych sytuacji, które czekają na każdym kroku. Mieszkańcy często utożsamiają miasto jedynie z miejscem pracy i snu, nie wiedząc o możliwości spędzenia czasu na łonie natury czy wręcz o istnieniu parków i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Nie mają też ciekawej oferty spędzenia czasu, która wiązałaby się z wypoczynkiem na terenach zielonych. Ponadto mieszkańcy miast często nie radzą sobie poza miastem. Nie potrafią odnaleźć się w terenie bez urządzeń nawigacyjnych i GPS-a. Nie potrafią czytać mapy i korzystać z naturalnych sposobów nawigacji, często pozostając bezradnymi, co może doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w górach. Niniejszy projekt aktywizuje mieszkańców w zakresie wypoczynku poprzez ich udział w imprezie plenerowej o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekty tego typu są coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Pozwalają na sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. Są doskonałą okazją do poznania naturalnego środowiska dostępnego dla każdego mieszkańca. Projekty typu Rodzinne Gry Parkowe na Orientację cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi, które startując na najprostszej trasie stanowią większość uczestników. Biorą w nich udział także grupy znajomych, przyjaciół, a także pracownicy przeróżnych firm.

Wiata rowerowa przy pętli autobusowej

Kujawska

94(-7) 4A 40 tys. zł

Na ulicy Kujawskiej znajduje się wiele budynków, w tym trzy wieżowce 10-piętrowe, ale także bloki 4piętrowe i budynki jednorodzinne. Dla dużej części mieszkańców rower to jedno z podstawowych środków transportu. Przydatnym rozwiązaniem byłoby ustawienie stojaków rowerowych z lekkim zadaszeniem i monitoringiem zapewniającym bezpieczeństwo pozostawianych
Projekt zweryfikowany pozytywnie przez gminę. Zwrócimy się o opinię spółdzielni mieszkaniowej gdyż w pasie drogowym nie ma wystarczającego miejsca na budowę wiaty i konieczne będzie jej zlokalizowanie na gruncie należącym do spółdzielni.

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone z głosowania

Członkowie komisji ds. budżetu obywatelskiego i prezydent miasta odrzucili przed głosowaniem projekty, których koszt realizacji uznali za przekraczający limity kwot budżetu obywatelskiego:

Nie dopuszczono do głosowania jednego projektu, który nie dotyczył terenów ogólnodostępnych:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skarpy przy Armii Krajowej 43,

oraz projekty, które wg członków komisji nie mogłyby zostać zlokalizowane we wskazanym przez wnioskodawców miejscu z powodu braku wymaganej odległości od dotychczasowej infrastruktury:

 • Ekran dla zdrowia mieszkańców przy Niepodległości 679
 • Barierki ochronne przy Niepodległości od nr 813 do Bohaterów Monte Cassino
 • Ograniczenie zastawiania chodników przez samochody
 • Uwolnienie dróg przeciwpożarowych od parkujących samochodów
 • Przejazd rowerowy Sikorskiego-Podjazd
 • Duże zjeżdżalnie na placach zabaw
 • Pomnik Polskości Sopotu na placu Przyjaciół Sopotu
 • Zatrzymanie deszczówki wokół osiedla Brodwino
 • Zabezpieczenie linii lasów przed dzikami od osiedli

Kilka pomysłów uznano za wykraczające poza zadania samorządu, nienadające się do sfinansowania z budżetu gminy:

 • Zakup płynu do dezynfekcji rąk i dozowników
 • Zakup dyspensera ENOVIO
 • Sopot walczy z covid-19
 • Dofinansowanie Karty Sopockiej
 • Powiększenie balkonów i ogniwa fotowoltaiczne blokach Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Dystrybucja kremów z filtrem na plaży

Zgłoszono również wiele projektów, które wcześniej zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższych latach, lub są już realizowane z wykorzystaniem środków spoza budżetu obywatelskiego. Takie wnioski również wyłączono z listy do głosowania:

 • Ustawienie 2 ławek w ciągu schodów przy Tatrzańskiej
 • Powrót koszy plażowych
 • ustawienie latarni nad niebezpiecznym przejściem dla pieszych
 • tunel wyjściowy od strony Kolejowej
 • Powstrzymanie się od koszenia trawników
 • Posprzątanie ścieżek leśnych wokół osiedla Brodwino
 • Renowacja neobarokowej kapliczki Ave Maris Stella na Malczewskiego
 • Sopockie punkty widokowe
 • Nowe Ławeczki i kosze na Mickiewicza w okolicach DPS
 • Remont chodników na ul. Parkowej
 • Kwiaty dla owadów i lepszej retencji
 • Elektroniczny Urząd Miasta Sopotu
 • Całotygodniowe funkcjonowanie linii autobusowej 244
 • Rewitalizacja skateparku na Brodwinie
 • Powszechna estetyzacja zieleni i ciągła dbałość o stan drzew
 • Dofinansowanie dla spółdzielni Przylesie do odnowienia terenów zielonych, odbudowy małej architektury i placu zabaw po inwestycji rozbudowy balkonów
 • Oczyścić systematycznie szklaki piesze wzdłuż plasu
 • Zbiórka odpadów roślinnych z domów

Odrzucono również dwa pomysły, które uznano za naruszające zasadę gospodarności projektów wpisaną w ub. roku do regulaminu konsultacji:

 • Odbudowa dolnych pomostów na molo na wysokości ostrogi i przejście z ostrogi do mariny
 • konsultacje społeczne w sprawie Półwysep sopocki przy molo czy coroczne pogłębianie za ponad milion złotych.

Kolejne projekty wykluczono po zaakceptowaniu przez prezydenta i radnych z powodu sprzeciwu zarządców terenów, na których miałyby być realizowane:

 • Zegar w głównej hali dworca kolejowego w Sopocie
 • Wyposażenie Sopockiego dworca w ogólnodostępne pianino
 • łapanie deszczówki z dachu do podlewania roślin
 • Zagospodarowanie rekreacyjne jednego tarasu skarpy
 • Łąki kwietne na Brodwinie
 • Gry chodnikowe "dzieciaki na podwórka"

Z innych powodów wykluczono 12 projektów:

 • Miejsca parkingowe dla Sopocian: Projekt nie jest możliwy do realizacji. Dedykowane miejsca do parkowania przysługują zgodnie z polskim prawem wyłącznie osobom niepełnosprawnym, pod niektórymi punkami handlowymi są wydzielone miejsca na postój czasowy np. rozładunek.
 • gazetka podobna do RATUSZA wychodzącego w Gdyni: W Sopocie regularnie, co 2-3 tygodnie, wydawany jest bezpłatny miejski informator "Przepis na Sopot" w nakładzie 10 tys.egz. (to bardzo duży nakład w stosunku do liczby mieszkańców) i jest dystrybuowany w całym Sopocie w sklepach, bibliotekach, na dworcu oraz instytucjach miejskich, kultury i sportu. Bezpłatny informator skierowany jest do mieszkańców i zawiera przydatne informacje o wydarzeniach i zmianach w mieście. Ilustrowana kolorowymi zdjęciami gazeta podzielona jest tematycznie – na informacje miejskie, artykuły dotyczące spraw społecznych, obywatelskich, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych itp. Kilka razy w roku - informator wydawany jest w nakładzie 20 tys. i dystrybuowany do skrzynek wszystkich sopocian - wtedy, kiedy są informacje bardzo ważne, np. głosowanie na budżet obywatelski, raport o stanie miasta czy zapowiedź dużych wydarzeń. Wydawanie dodatkowej gazetki to dublowanie działań, które są robione od lat. Zwiększenie częstotliwości nakładu - na cotygodniowe wydanie, nie wydaje się zasadne, gdyż Sopot jest małym miastem i "Przepis na Sopot" zawiera aktualne wydarzenia na najbliższe 2-3 tygodnie. Ponadto ilustrowany jest licznymi zdjęciami, które pokazują opisywane wydarzenia. "Przepis na Sopot" jest informatorem, który stosowana jest duża czcionka, która pozwala na przejrzystość tekstu i ułatwia czytanie osobom z wadami wzroku. Oprócz "Przepisu na Sopot" urząd miasta wydaje (i regularnie wznawia) informatory "Sopocianie 60+" oraz "Sopockie Informator dla Osób z Niepełnosprawnością" w formie książek, które nie powinny być tak, jak gazety wyrzucane. W nich jest cała baza informacji oraz danych kontaktowych ze wszystkich potrzebnych dziedzin życia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
 • Odbudujmy wspólnotę sąsiedzką, by móc sobie pomagać. Aktywizacja obywatelska mieszkańców w oparciu o zasady omnikracji: Projekt jest wyrazem osobistych poglądów i przekonań wnioskodawcy. Mieszkańcy Sopotu mogą uczestniczyć w życiu miasta. Z tego powodu wykluczono z głosowania 4 lokalne projekty o tej treści.
 • Omnikracja - projekt nowej ideologii dla Sopotu. Demokracja bezpośrednia przez internet: Projekt jest wyrazem osobistych poglądów wnioskodawcy. Promocję takich rozwiązań wnioskodawca powinien prowadzić we własnym zakresie.
 • Omnikracja.pl - promocja sopockiej strony internetowej: Projekt jest wyrazem osobistych poglądów wnioskodawcy. Nie widzę potrzeby aby wykorzystywać w tym celu stronę internetową miasta, która z założenia ma służyć wszystkim mieszkańcom bez względu na ich poglądy i przekonania.
 • Park Karlikowski - upamiętnienie - zagłosuj, jeśli protestujesz przeciwko zabetonowywaniu terenów zielonych w Sopocie: Projekt nie służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego ani wspólnoty lokalnej. Jest wyrazem osobistej opinii wnioskodawcy. Decyzje w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i polityki miasta w tej kwestii leżą w gestii Rady Miasta Sopotu.
 • Zagospodarowanie terenu na zapleczu Zakładu Oczyszczania Miasta i budynku 3 Maja 50: Gmina przeznaczyła opisany teren na sprzedaż.
 • Powitanie wjeżdżających i wchodzących do Sopotu: Przy wjeździe do miasta z każdej strony ustawione są tzw. "witacze" - podświetlone konstrukcje reklamujące miasto. W zaproponowanym przez wnioskodawcę miejscu - hospicjum posadziło żonkile, które informują o wiosennej kweście na rzecz tej instytucji. Hospicjum wykorzystuje również ten fragment pasa oddzielającego jezdnię na promocję akcji 1% dla hospicjum.
 • Strzelnica miejska: Prowadzenie strzelnicy wymagałby wysokich kosztów utrzymania w kolejnych latach. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku, jedyna możliwość lokalizacji strzelnicy może być obok osiedla Przylesie (zarówno Ergo Arena jak i SKLA odmówiło lokalizowania strzelnicy na terenie obiektu, lokalizacja strzelnicy w sąsiedztwie os. Mickiewicza na którym znajduje się DPS jest również niemożliwa z uwagi na hałas). Projekt został wstępnie zaakceptowany - poproszono o opinię SM Przylesie oraz sanatorium Leśnik, gdyż w przypadku realizacji zarówno SM jak i sanatorum będą w obszarze oddziaływania strzelnicy. Po wstępnym zaakceptowaniu wniosku zwrócono się o opinię do spółdzielni mieszkaniowej Przylesie oraz sanatorium Leśnik - oba podmioty negatywnie zaopiniowały lokalizację wobec czego projekt nie może zostać poddany pod głosowanie.