Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Budżet obywatelski 2022

Rada miasta na sesji 4 lutego 2021 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych jak w poprzednich latach. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2021
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta oraz prezydenta 30.IV - 4.VI.2021
Publikacja zweryfikowanych projektów 7.VI.2021
Odwołania wnioskodawców 7-20.VI.2021
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2021
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 6-20.IX.2021
Ogłoszenie wyników przez komisję Rady Miasta i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2021
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez komisję Rady Miasta 31.X.2021

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Powinny zawierać nazwę, opis, wnioskodawcę, lokalizację, kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji za wyjątkiem tych, które odrzuci np. z powodu sprzeczności z obwiązującymi w mieście strategiami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu niezależnie od wieku. Głosować można w Urzędzie Miasta (6-20 września) i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org. Głosowanie nie jest anonimowe. Oddanie głosu w dowolny sposób wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska adresu zamieszkania i roku urodzenia.

Mapa podokręgów

Głosować można przez zakreślenie maksymalnie pięciu wybranych projektów na karcie do głosowania z zadaniami ogólnomiejskimi oraz kolejnych pięciu na karcie do głosowania z zadaniami lokalnymi. Zadania lokalne wybierane w głosowaniu mogą pochodzić z różnych okręgów.

Ponadto jeden projekt z każdej karty do głosowania można zaopiniować negatywnie. Jeśli liczba głosów negatywnych na projekt zakwalifikowany do realizacji będzie większa niż 50% liczby głosów oddanych na tę inwestycję, komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami będzie miała możliwość wyłączyć ją z realizacji.

Lista wszystkich projektów

Zgłoszono 262 projekty. 160 z nich zostało zaakceptowanych do poddania pod głosowanie do 7 czerwca.

Wyniki głosowania

Oddano 5252 głosy (17% uprawnionych), z czego 2377 przez internet. Poniżej lista projektów wraz z liczbą oddanych głosów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i informacją o weryfikacji (tłustym drukiem projekty przeznaczone do realizacji, w nawiasach liczba oddanych głosów negatywnych).

Projekty ogólnomiejskie

Karetka terenowa dla Ratowników Sopockiego WOPR

plaża i molo

2479(-9) 300 tys. zł

W służbie sopockich Ratowników WOPR obecnie jest tylko jedno auto – prawie 22 letni samochód terenowy. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego samochodu terenowego. Zakres projektu obejmuje zakup specjalistycznego samochodu terenowego wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego wraz defibrylatorem AED i łącznością. W służbie sopockich Ratowników WOPR obecnie jest tylko jedno auto – prawie 22 letni samochód terenowy. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego samochodu terenowego. Jednocześnie ratownicy zgodnie z nazwą organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonują przeważającą liczbę zadań na rzecz mieszkańców nieodpłatnie, samochód terenowy jest im niezbędny do takich działań jak m.in patrolowanie plaży, dojazd na miejsce zdarzenia ze specjalistycznym sprzętem takim jak łódka czy skuter holowanym na przyczepie czy sprzęt nurkowy. Dodatkowo samochód dzięki swojemu wyposażeniu pozwoliłby rozszerzyć naszą działalność o aspekty takie jak m.in. wsparcie państwowych służb przy poszukiwaniach osób zaginionych czy zdarzeniach typu ulewne deszcze lub wypadki komunikacyjne. Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego WOPR, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, jak również ze statutu Sopockiego WOPR, jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Jedyny pojazd, będący na wyposażeniu organizacji, legitymuje się 22-letnim okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 6 latach na serwis samochodu wydaliśmy 40 tys. złotych. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 18 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zakres projektu obejmuje zakup samochodu terenowego wraz z wyposażeniem z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego wraz defibrylatorem AED i łącznością. Szczegóły cech samochodu terenowego typu pickup: - napęd 2x4/4x4H/4x4L z blokadą tylnego dyferencjału, - silnik diesla, mocy powyżej 140 km, Dodatkowy osprzęt zamontowany w samochodzie: - sygnalizacja dźwiękowo-świetlną uprzywilejowania (niebieska) z opcją megafonu (w konfiguracji: belka Led na dachu, minimum dwie lampy kierunkowe ledowe zamontowane w grillu, dwie lampy kierunkowe w przednim zderzaku skierowane na boki) wraz z głośnikiem typu rumbler, - radiotelefon bazowy, nawigacja, kamerą cofania, - oświetlenie robocze ledowe przednie, boczne i tylnie, załączane osobnym włącznikiem z kabiny, - wciągarka elektryczna o uciągu co najmniej 5 ton wraz z osprzętem pasów i zbloczy w liczbie 2 sztuk, - orurowanie przednie chroniące przód auta i zasłaniające lampy auta, - zabudowa tylnej przestrzeni ładunkowej w wysokości równej z dachem z systemem punktów mocujących umożliwiających przytwierdzenie ładunku, - relingi dachowe umożliwiające montaż bagażnika dachowego, - bagażnik dachowy demontowany, - hak holowniczy stały z wiązka elektryczną, - opony nadające się do poruszania się po piasku jak i terenie leśnym typu A/T, - asystent stabilizujący tor jazdy przyczepy, - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, - oznakowanie w barwy ratownicze Sopockiego WOPR oraz w logo miasta Sopot. Dodatkowe wyposażenie auta: - torba PSP R1 zgodnie z rozporządzeniem KG PSP, rozszerzona o stazę taktyczną oraz pulsoksymetr, - deska ortopedyczna składana z kompletem pasów i stabilizatorem głowy poszkodowanego, - defibrylator AED wraz z dodatkowymi elektrodami + defibrylator szkoleniowy, - 2 pasy ratownicze typu węgorz, - rzutka rękawowa, - ratownicza lina asekuracyjna z szelkami 70m, - 2x radiotelefon przenośny wraz z uchwytami do ładowania zamontowanym w samochodzie, - 4 skafandry mokre, - 4 kamizelki ratunkowe, - 4 kaski ratownicze z systemem łączności, - Środki ochrony indywidualnej.

Całodobowe pogotowie ratunkowe/ambulatorium

Chrobrego 6/8

1875(-3) 1 mln zł

Zatrudnienie chirurga i technika radiologa na dyżury nocne, weekendowe i świąteczne, tak by mieszkańcy i turyści nie musieli w przypadku złamań i urazów wymagających prześwietleń oraz interwencji chirurga jechać do szpitali w Gdańsku lub Gdyni, czekać tam przez wiele godzin na oddziele SOR. W Sopocie mieszka wielu seniorów i przewija się ok. 2 milionów turystów i tego rodzaju pomoc jest konieczna Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Mieszkańcy Sopotu od wielu lat skarżą się na brak możliwości uzyskania doraźnej pomocy w przypadku złamań kończyn i innych urazów, które nie wymagają pobytu w szpitalu. W przychodni na ulicy Chrobrego w Sopocie znajduje się specjalistyczny sprzęt (RTG, USG), który mógłby być wykorzystywany przez pogotowie. Należałoby zatrudnić chirurga oraz technika radiologa aby w nocy, w weekendy i święta można było korzystać z ich pomocy. W Sopocie mieszkańcy i turyści uprawiają wiele sportów, które często mogą kończyć się urazami. Powinni mieć możliwość skorzystać z pomocy w Sopocie zamiast jeździć do odległych szpitali. Kilka lat temu w Sopocie istniało pogotowie przy ulicy Chrobrego i należy do tego rozwiązania powrócić.

Łódź ratownicza WOPR z defibrylatorem stacjonująca na stałe w marinie

molo

1518(-2) 500 tys. zł

Decyzją Ministerstwa Zdrowia Sopot został pozbawiony jedynej karetki wodnej-mimo protestów samorządowców i ratowników. Karetkę wodną zastąpiono karetką kołową, kilkukrotnie wydłużając czas niesienia pomocy, a w wielu przypadkach tę pomoc uniemożliwiając. Zakup Karetki Wodnej da możliwość przywrócenia minimum bezpieczeństwa dla mieszkańców Sopotu oraz gości naszego miasta wypoczywających nad wodą. W czasie, kiedy Karetką Wodną zarządzała dyspozytornia w Sopocie - karetka interweniowała ponad sto razy w każdym sezonie ratując zdrowie i życie. Po zlikwidowaniu ambulansu wodnego i zastąpieniu go karetką kołową - jak alarmują ratownicy - czas dotarcia poszkodowanego do szpitala w takim przypadku wydłuży się kilkukrotne, a w wielu wypadkach niesienie pomocy będzie niemożliwe. Dla porównania na Mazurach w czasie sezonu stacjonuje kilka karetek wodnych. Wyposażenie profesjonalnej karetki wodnej jest takie samo jak karetki kołowej, z tym, że karetka wodna powinna posiadać dodatkowy sprzęt pomagający przy ratowaniu ludzi w wodzie m.in. echosondę, radar i termowizję wykorzystywaną podczas akcji ratunkowych po zmroku. Karetka będzie służyć mieszkańcom Sopotu i gościom wypoczywającym nad wodą w naszym mieście i korzystającym ze sportów wodnych miłośnikom żeglarstwa czy windsurfingu.

Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG wśród mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż.

750(0) 35 tys. zł

Projekt wczesnego wykrywania nowotworu piersi skierowany jest do mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż.. U kobiet zostanie wykonane USG piersi, co pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Obecnie NFZ prowadzi bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane u kobiet w wieku 50-69 lat. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet, który stanowi ponad 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najszybsze wykrycie nowotworu. Projekt skierowany jest do mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 oraz 70+ i zakłada wykonywanie badań USG piersi, co pozwoli na rozpoznanie istniejących/możliwych nieprawidłowości i przyczyni do zmniejszenia umieralności kobiet z powodu raka piersi. Obecnie NFZ prowadzi bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane u kobiet w wieku 50-69 lat. Koszt realizacji projektu : około 35.000zł za przebadanie 170-200 kobiet

Ochrona jeży

724(-18) 10 tys. zł

rozstawienie w miejscach najbardziej zbliżonych do ogrodów parków i lasu znaków ostrzegawczych "uwaga jeże" z rysunkiem jeża i budowa domków dla jeży. Proponuję rozstawienie w miejscach najbardziej zbliżonych do ogrodów parków i lasu znaków ostrzegawczych "uwaga jeże" z rysunkiem jeża - za dużo ginie pod kołami tych pożytecznych zwierząt. Ponadto dobrze by było zorganizować w bezpiecznych ukrytych miejscach miejsca lęgowe z profesjonalnie wykonanych domków na gniazdo jeża, można też wspomóc w tym mieszkańców chętnych do ulokowania takiego gniazda u siebie w ogrodzie. Takie domki są do kupienia w fundacjach zajmujących się ochroną jeży albo na podstawie ich wytycznych można zlecić ich budowę.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie w zakresie domków dla jeży wraz z projektami nr 250, 249,248,247. W kwestii ustawiania znaków drogowych weryfikacja jest negatywna - ustawianie znaków przy drogach z poza kodeksu drogowego jest nieczytelne dla kierowcy, którego uwaga zostaje skupiona na nieznanym znaku zamiast na drodze.

Pumptrack - tor do jazdy na rowerze, na desce i na rolkach.

635(-8) 200 tys. zł

Tor rowerowy z muldami, bowlami i bandami dla dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest do dzieci, osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku wyłączonego z ruchu ulicznego. Stanowić on będzie miejsce rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX czy MTB. W skład toru wchodzić będą elementy: • bandy, • muldy, • elementy typu bowl. Korzyści, wynikające z realizacji projektu: wspiera zdrowy tryb życia krzewi kulturę fizyczną buduje relacje społeczne angażuje całe rodziny i sąsiadów tworzy przestrzenną rzeźbę umożliwia rozgrywanie zawodów amatorskich, jak i profesjonalnych, dla dzieci i dorosłych, na poziomie miasta, jak i zawodów regionalnych, Coraz więcej miast, nawet posiada taka infrastrukturę, zbudowaną także w ramach budżtów obywatelskich np Bydgoszcz, Płock, Warszawa

Pumptrack

błonia

200 tys. zł

Pumptrack – specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem i wszechstronny trening. Zbudowany jest on z szybkich zakrętów i muld. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin. Wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz kondycję fizyczną. Wspaniała zabawa zarówno dla dzieci jak i rodziców. Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jazda po torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów ’góra–dół’, dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Jest to obiekt stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na świeżym powietrzu. Pumptracki przeznaczone są zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin. Pomagają także w zacieraniu różnic pokoleniowych oraz budowaniu dobrych relacji. Sport ten wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz kondycję fizyczną. Jest jednocześnie bezpieczną zabawą na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy pump tracki są przejezdne na zróżnicowanych prędkościach, zarówno dla małych rowerków dziecięcych, jak i dużych rowerów górskich. Te mini-tory uczą koordynacji ruchowej, która poprzez wykorzystanie muld i band pozwala napędzać rower. W Europie widok całych rodzin biorących udział w zawodach nie jest dziś zaskoczeniem. Podobnie pikniki organizowane przy okazji tego typu spotkań, stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych społeczności. Niemal każdy może jeździć po PUMPTRACKU. Początkujący będą powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi przejadą pumptrack na jednym kole.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z projektem o tej samej tematyce.

Pumptrack Sopot

w Parku Północnym

1A 200 tys. zł

W ramach budżetu obywatelskiego proponuje asfaltowy tor typu Pumptrack. Tor jest profesjonalną konstrukcją składającą się ze specjalnie wyprofilowanych zakrętów oraz muld. Pozwala na jazdę za pośrednictwem ruchu „pompowania” bez używania pedałów czy nóg. Tor zaspokaja potrzeby szerokiej grupy odbiorców od dzieci, przez młodzież aż po dorosłych, oraz sprzętu (rower bmx, deskorolka, hulajnoga itp). Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywającym coraz większą popularność na świecie obiektem zwanym Rowerowym Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreacji na świeżym powietrzu. Jazda po nim może odbywać się bez pedałowania dzięki intuicyjnym ruchom, podobnie jak na huśtawce. Rowerowy Plac Zabaw jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stanowi idealne połączenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze, i nie tylko na każdym poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci , młodzieży i dorosłych, profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin. W Sopocie nie ma takiego miejsca. Koszt takiej inwestycji będzie wynosił około 300 tys. złotych, a zostanie ona wykonana np. przez firmę VELO link do strony z projektem https://veloprojekt.com/. Numery kontaktowe +48 608 441 254 i +48 537 005 879. Przykładowy pumptrack jaki mógłby zostać wybudowany https://veloprojekt.com/brenna.31.pl.
Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Kładka rowerowa nad torami przy wiadukcie na AL. Niepodległości

556(-10) 100 tys. zł 2 mln zł

Wykonanie kładki rowerowej nad torami kolejowymi pozwoli na połączenie dróg rowerowych po obu stronach wiaduktu. Obecnie jest tam wąziutkie przejście, na którym trudno się minąć nawet dwóm pieszym. Wykonanie kładki rowerowej nad torami kolejowymi pozwoli na połączenie dróg rowerowych po obu stronach wiaduktu. Obecnie jest tam wąziutkie przejście.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Prysznice i kurtyny wodne na sopockich plażach.

wejścia na plażę

553(-7) 450 tys. zł

Co roku w okresie letnim obserwujemy zjawisko występowania sinic w wodach zatoki. Instalacja pryszniców oraz kurtyn wodnych na plażach umożliwi mieszkańcom oraz turystom bezpieczne korzystanie z plaż nawet podczas zakazu kąpieli. Ponadto prysznice zapewnią możliwość utrzymania higieny po kąpieli w morzu. Zraszacze wodne będą ogromną atrakcją zarówno dla dzieci i dorosłych w ciepłe, letnie dni. OPIS PROJEKTU Celem niniejszego projektu jest zamontowanie w okolicy każdego wejścia na plażę w Sopocie pryszniców oraz kurtyny wodnej. Każdego lata w wodach zatoki gdańskiej obserwujemy występowanie sinic. Zjawisko to ma miejsce zwłaszcza w skwarne dni, w środku letniego sezonu kiedy mieszkańcy oraz tłumnie przyjeżdżający do Sopotu turyści chcieliby cieszyć się plażą i morską atmosferą. W takim okresie obowiązuje oficjalny zakaz kąpieli w zatoce, gdyż zagraża to zdrowiu. Niestety pomimo kampanii informacyjnej to obostrzenie jest często łamane. Mieszkańcy oraz turyści chcą cieszyć się urokami morza lecz przebywając w upalne dni na plaży potrzebują możliwości bezpiecznego schłodzenia się. Instalacja pryszniców oraz kurtyn wodnych tworzących mgiełki wodne pozwoliłaby na korzystanie z plaż w czasie takich wyjątkowych dni z zakazem kąpieli. Mgiełki wodne będą wielką atrakcją dla dzieci. Dodatkowe prysznice zapewnią także możliwość utrzymania higieny po kąpielach w morzu każdego dnia. ZAŁOŻENIA W okolicach każdego wejścia na plażę w Sopocie zostaną zamontowane po dwa prysznice. Każdy z nich będzie miał prysznic górny umożliwiający spłukanie całego ciała oraz dolny do opłukiwania nóg. Prysznice zostaną zamontowane na betonowej podstawie dającej odpowiednie podparcie osobom z nich korzystającym. Niedaleko wejść zostanie również zainstalowana tzw. kurtyna wodna w formie słupka, która będzie rozpraszała wodę dając efekt mgiełki. Niniejsza infrastruktura powinna znajdować na plażach, przy każdym wejściu na plażę lecz poza obszarami chronionymi pasa nadmorskiego. Prysznice będą dostępne w okresie letnim od początku czerwca do końca września. Kurtyny wodne, w zależności od potrzeb, będą czynne codziennie od godziny 10 do godziny 18 lub wyłącznie w dni, kiedy będzie obowiązywał zakaz kąpieli. Poza sezonem czyli od końca września do początku czerwca instalacja nie będzie zaopatrywana w wodę. Do niniejszego projektu będzie można wykorzystać obecne instalacje sanitarne znajdujące się na plażach. DLA KOGO? Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy Sopotu oraz turyści. Do naszego miasta co roku w okresie letnim przyjeżdżają goście z całej Polski oraz z zagranicy. Nasz plaże jeszcze bardziej zyskają, gdy powstanie porządna infrastruktura plażowa. Goście chętnie będą powracać nad nasze piękne morze mając do dyspozycji porządne zaplecze do plażowania. Obecnie jest zbyt mało pryszniców na plażach, co może zniechęcać do urlopu nad polskim morzem. Kurtyny wodne będą dobrą alternatywą dla coraz większej ilości dni z zakazem kąpieli. Turyści wybierają Sopot ze względu na przepiękne plaże i możliwość kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej. Pojawianie się sinic i brak możliwości zażywania kąpieli są zjawiskami wysoce negatywnym i dyskredytują nasz miasto jako miejsce do spędzania, często jedynego w roku, urlopu. Pomimo zakazów, narażając zdrowie, co roku widzimy kąpiących się ludzi w zakażonej wodzie. Mieszkańcy Sopotu oraz turyści muszą mieć zapewniony bezpieczny wypoczynek na miejskich plażach. Wychodząc na przeciwko potrzebom, jednocześnie wyrażając szacunek dla osób wybierających nasz rejon na odpoczynek oraz dla mieszkańców, powstał niniejszy projekt instalacji pryszniców oraz kurtyn wodnych na sopockich plażach.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z wnioskami 17, 118 - MOSIR przygotuje propozycję dostawienia przebieralni i pryszniców przy wejściach na plażę tam gdzie jest to możliwe, uwzględniającą siatkę przebieralni i pryszniców rozstawianych na sezon letni.

Urządzenia sanitarne oraz przebieralnie wzdłuż pasu nadmorskiego oraz na plaży.

Projekt zakłada montaż urządzeń sanitarnych tj.: kraników z wodą pitną wzdłuż całego pasu nadmorskiego oraz zwiększenie ilości pryszniców na plaży. Projekt zakłada również montaż przebieralni.w celu zapewnienia większego komfortu mieszkańcom jaki turystom. Takich urządzeń w Sopocie jest zdecydowanie za mało jak na ilość ludzi spędzających czas w mieście oraz ich potrzeby. Założeniem projektu jest montaż kraników z wodą pitną wzdłuż pasażu nadmorskiego, zwiększenie ilości pryszniców na plaży w Sopocie oraz montaż przebieralni dla zwiększenia komfortu mieszkańców i turystów naszego pięknego miasta. Sopot jako miasto turystyczne, gdzie w ciągu sezonu spędza czas bardzo dużo ludzi zasługuje na infrastrukturę sanitarną , która poprawi jakość życia. Projekt zakłada między innymi zamontowanie kraników z wodą które służą przede wszystkim ludziom uprawiającym sporty takie jak bieganie, jazda na rowerze, rolkach itp. kraników jest zdecydowanie zbyt mało na terenie całego miasta. Kraniki są też doskonałym sposobem na ochłodzenie, się w upalne dni gdzie dostęp do bieżącej wody w danym miejscu i czasie jest ograniczony. Kolejnym przykładem poprawy jakości standardów sanitarnych są prysznice na plaży, dzięki którym po kąpieli w słonej wodzie można się obmyć. Ludzie często korzystają z punktów gastronomicznych na terenie miasta więc taki prysznic wydaje się niezbędnym elementem sanitarnym na plaży, a tego typu urządzeń również jest zbyt mało. Jeśli chodzi o przebieralnie chciałbym podkreślić ich stosunkowo mały koszt względem pożyteczności. Wielokrotnie można spotkać na plażach osoby starsze lub niepełnosprawne dla których zmiana mokrego nakrycia jest uciążliwe i wstydliwe. Taka przebieralnia zapewnia dyskrecję oraz swobodę dla użytkowników. Wszystkie te elementy składają się na lepsze postrzeganie miasta wśród przyjeżdżających wypocząć do Sopotu, jaki również mieszkańców.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z wnioskami 17, 118 - MOSIR przygotuje propozycję dostawienia przebieralni i pryszniców przy wejściach na plażę tam gdzie jest to możliwe, uwzględniającą siatkę przebieralni i pryszniców rozstawianych na sezon letni.

Więcej prysznicy na plaży na wzdłuż pasa nadmorskiego

Obecna liczba prysznicy jest stanowczo za mała. Prysznice są umieszczone w zbyt dużych odległościach od siebie. Projekt będzie służył przede wszystkim turystom, ale również każdemu mieszkańcowi Sopotu, który po kąpieli w morzu zapragnie skorzystać z prysznica.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z wnioskami 12, 17, 118 - MOSIR przygotuje propozycję dostawienia przebieralni i pryszniców przy wejściach na plażę tam gdzie jest to możliwe, uwzględniającą siatkę przebieralni i pryszniców rozstawianych na sezon letni.

Darmowe przejazdy taksówkami dla SENIORÓW 65+

Teren całego miasta Sopotu.

547(-129) 500 tys. zł

Darmowe przejazdy taksówkami na terenie Sopotu dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w Sopocie. Inspiracją do zgłoszenia tego projektu była dla mnie świetna inicjatywa zorganizowana w marcu przez Sopockie Zrzeszenie Transportowe Sopot-Taxi, które postanowiła za darmo wozić seniorów na szczepienia COVID-19 (link: https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/7644_sopoccy-taksowkarze-chca-wspierac-seniorow-darmowe-przejazdy-na-szczepienia-dla-sopocian-70-.html). Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i sporo osób podobno z niej skorzystało. Niestety była ona finansowana z budżetu firmy więc trwała tylko miesiąc. Darmowe przejazdy zakończyły się z końcem marca. W związku z tym pomyślałem, że warto zainicjować podobną akcję finansowaną z budżetu obywatelskiego. Beneficjentami miałyby być wszystkie osoby powyżej 65 roku życia mieszkający na stałe w Sopocie. Mimo, że dla osób powyżej 70 roku życia przewidziane są darmowe przejazdy komunikacją miejską to często w różnych sytuacjach osoby te nie są w stanie skorzystać z tego udogodnienia. Np wyjazd do lekarza kiedy źle się czują, czy osoby z trudonościami w poruszaniu z którymi taksówka może podjechać pod same drzwi, większe zakupy z którymi taka osoba nie poradziłaby sobie, czy prozaiczne trudności podczas brzydkiej pogody, a wiadomo, że starsze osoby są bardziej narażone na wszelkie infekcje i są one dla nich dużo groźniejsze. Zakładając w przybliżeniu, że takich osób jest w Sopocie około 9000, z czego realnie korzystałoby pewnie około połowy - przyjmijmy - 5000 osób, koszt całego przedsięwzięcia powinien oscylować w granicach 500tys. złotych. Zatem, należy założyć, że 1 osoba miałaby do wykorzystania na takie przejazdy około 100zł na rok, co starczyłoby średnio na około 5-6 przejazdów. Darmowe przejazdy mogłyby być realizowane poprzez np wydrukowane bony z 5 segmentami które byłyby odcinane przy każdym przejeździe. Założenie takie miałoby miejsce bytu jeśli ustalonoby każdy przejazd w formie ryczałtu w kwocie 20zł. Rozliczenie z korporacją możnaby prowadzić miesięcznie w zależności od ilości zużytych kuponów i na podstawie wystawionej przez nich faktury. Można też rozliczać "co do złotówki", ale to byłoby bardziej czasochłonne i skomplikowane. Sugerowałbym wybrać koroporację z największą ilością taksówek w Sopocie, czyli Sopot-Taxi. Także dlatego, że sami z siebie, za własne pieniądze zainicjowali tego typu działania w naszym mieście wspierając bezinteresownie naszych seniorów. Dodatkowo należałoby przeznaczyć środki na upowszechnienie tej inicjatywy(np ulotki informacyjne do skrzynek ponieważ nie wszyscy starsi ludzie śledzą najnowsze informacje z Urzędu Miasta) oraz wydruk kart/bonów.

Sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

436(-16) 40 tys. zł

Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt właścicielskich (psów i kotów) dla mieszkańców Sopotu. Akcja ma na celu realne zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt w gminie, ułatwienie identyfikacji zwierząt zagubionych i ich szybszy powrót do domu, a także eliminację potencjalnych chorób układu rozrodczego i wieku seniorskiego, związanych z brakiem kastracji/sterylizacji. Projekt ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie Sopotu i ograniczenie problemów oraz kosztów związanych z ustawowym wymogiem opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi w mieście (wyłapywanie, koszty leczenia, karmy, opieki w schronisku). Przyczynami bezdomności są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich, problem bezdomności zwierząt domowych został zminimalizowany. Sterylizacja i kastracja eliminuje przyczynę problemu, a nie tylko walczy tylko z jego skutkami (czym jest gromadzenie zwierząt bezdomnych w schronisku). Dodatkowo zabłąkane zwierzęta, które dzięki akcji zostaną oznaczone czipem, szybko wrócą do właściciela i tym samym nie obciążą gminy kosztami związanymi z przyjęciem i utrzymaniem psa/kota w schronisku. Szczególnie sterylizacja kotek i suk (w tym sterylizacja w trakcie ciąży) wpływa na humanitarne i efektywne zmniejszenie bezdomności oraz cierpień zwierząt w gminie. ODBIORCY: Beneficjentami projektu są mieszkańcy Sopotu. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby młodych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, oraz docelową redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i/lub efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zarządzanie schroniskiem. ZASIĘG: Ogólnomiejski – wszyscy właściciele/opiekunowie zwierząt zameldowani i płacący podatki w Sopocie (weryfikacja np. przez zapłacony podatek od psów za rok aktualny lub poprzedni). ISTOTA PROPOZYCJI: Mieszkańcy Sopotu - właściciele psów i kotów - będą mogli dobrowolnie skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt domowych. Program ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt (porzucanych, zagubionych, niechcianych) w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane w wyznaczonym wydziale UM Sopot, opcjonalnie we współpracy z wyznaczonymi organizacjami pozarządowymi (działającymi w Sopocie) zajmującymi się ochroną zwierząt. Zweryfikowane i zakwalifikowane zgłoszenia będzie można zrealizować w jednej z lecznic biorących udział w projekcie. Zgłoszenia będą weryfikowane i kwalifikowane do wyczerpania danej puli przeznaczonej na zabiegi psów i kotów. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza. Koszt zabiegu obejmuje: - wizytę kwalifikującą (w tym opcjonalne badanie krwi) - wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji - zapewnienie psu/kotu opieki pozabiegowej do czasu wybudzenia z narkozy - zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki) - wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną podczas zabiegu kastracji lub sterylizacji obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w wybranej przez UM Sopot międzynarodowej bazie identyfikacyjnej (poprzez konto współpracującej przy projekcie lecznicy). Do udziału w programie zostaną zaproszone lecznice weterynaryjne (realizacja zabiegów) oraz fundacje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt, działające na terenie Sopotu (akcja informacyjno-edukacyjna). Powinno się zapewnić powszechny dostęp do programu poprzez zakontraktowanie puli pomiędzy jak największą liczbę lecznic (idealnie – minimum jedna z każdej dzielnicy miasta). Koszt projektu wyceniony jest na 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), odpowiednio po 67500 PLN (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) na zabiegi psów oraz kotów właścicielskich. Pozwoli to na sterylizację od 250 do 400 zwierząt. Pozostałe koszty obejmują realizację akcji informacyjno-edukacyjnej (pod patronatem miasta i wyznaczonych organizacji pozarządowych działających w Sopocie i zajmujących się ochroną zwierząt) na temat samej akcji bezpłatnych zabiegów, ale także korzyści ze sterylizacji (w tym sterylizacji aborcyjnej), kastracji i czipowania dla właścicieli zwierząt (zagubienia, choroby) oraz miasta (oszczędności i efektywniejsze przeznaczenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym zwierzętom w schronisku).

Zdrowie Sopockich Dzieci. Budowa łącznika SP 7 z basenem.

Haffnera 55

433(0) 235 tys. zł

S.P. Nr. 7 przekształcając się w szkołę z Oddziałami Sportowymi odniosła wielki sukces w rozwoju i zainteresowaniu rodziców w powierzaniu jej nauki swoich dzieci. Powiedzieliśmy"A" to powiedzmy "B". Jedną z 3 dyscyplin sportowych w tej szkole jest pływanie. Jest możliwość stałego połączenia budynku szkoły z basenem, które pozwoli na normalne, szczególnie w zimie korzystanie z basenu przez dzieci. Najmłodzsze dzieciaki w okresie zimy przed lekcją pływania, ubierają się w zimowe stroje w szkole, wędrują pod opieką nauczyciela 50 metrów na basen, zdejmują ubrania, przebierają się w stroje kąpielowe, idą na lekcję na basenie, nie wszystkie razem, te które nie nadążają mają krótszą rozgrzewkę ogólnorozwojową przed wejściem do wody, po lekcji na pływalni dokonują zabiegów mycia, suszenia, suszenia włosów, ubierania i gdy wszystkie dzieci są gotowe (a Pani nauczycielka czeka i .... czeka) przechodzą do szkoły, gdzie idą do szatni, zdejmują wierzchnie ubrania i są gotowe pójść na lekcje w klasie. Przy starszych dzieciach takie zabiegi są często powtarzane 2 razy podczas dnia. Przejście po basenie w zimie, czasem z niedosuszonymi włosami i rozgrzanymi ciałami jest hartujące, ale niestety czasem chorobogenne. Z tym trzeba skończyć i dobudować łącznik między szkołą i basenem (są gotowe projekty - są też propozycje tanich rozwiązań w postaci korytarzy podobnych do wychodzenia przez piłkarzy na stadiony, które nie tylko zmienią komfort dzieci i nauczycieli, ale ochronią zdrowie i przed wszystkim o co najmniej 20 minut zniwelują czas poświęcony na lekcje związane tylko w 60% na zajęcia sportowe z pływania.

Miejsce z duszą .Sklep społeczny w Sopocie. Bezpłatna żywność dla potrzebujących

372(-1) 300 tys. zł

Sklepy Społeczne powstają jako innowacyjna forma pomocy, łącząca wsparcie żywnościowe z integracją społeczną. Sklep Społeczny to miejsce, do którego trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem ze sklepów i marketów, a korzystać z niej mogą osoby w trudnej sytuacji życiowej. Sklep Społeczny powinien być zaaranżowaliśmy tak, by nie było w nim odhumanizowanego, mechanicznego wydawania paczek żywnościowych. Będzie to miejsce do którego trafiać będzie żywność krótkoterminowa przekazywana przez sklepy, a odbierana przez osoby potrzebujące nie w formie przygotowanych wcześniej paczek, lecz wybierana wprost z półek zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Celem stworzenia Sklepu Społecznego jest przekazywanie godnej żywności, w godnych warunkach i w godny sposób. Przychodzący do Sklepu powinni poczuć się jak w prawdziwym sklepie, w którym sami mogą wybierać. Różnica jest taka, że tutaj się nie płaci. Podstawą funkcjonowania Sklepu Społecznego jest współpraca z Bankiem Żywności w Trójmieście jako organizacją wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu żywności i prowadzącą podobne placówki w Gdańsku i Gdyni.

Kładka - zajście dla osób niepełnosprawnych na Sopocki Rynek z ulicy Jana z Kolna w kierunku ulicy Polnej

Jana z Kolna Polna

361(0) 50 tys. zł 1,8 mln zł

Podest na skarpie obok schodów z Ulicy Jana z Kolna w kierunku ulicy Polnej Proponuję wybudować na palach podest stalowo drewniany wzdłuż skarpy ulicy Jana z Kolna.z nawrotką w kierunku dolnej części kamiennych schodów
ZDiZ przygotuje propozycję przeprowadzenia zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu wraz z montażem poręczy i likwidacją barier architektonicznych między wyjściem ze stacji kolejowej do rynku. W tym kształcie projekt zostanie poddany pod głosowanie.

Zielony szalet publiczny - ustronne miejsce

Park Północny - od Grand Hotelu do potoku Swelinia.

352(-3) 350 tys. zł

Budowa publicznej, nieodpłatnej toalety "USTRONNE MIEJSCE" przy Parku Północnym. Toaleta publiczna zlokalizowana w pobliżu terenu zieleni urządzonej, gdzie w ciągu dnia przebywa wiele osób starszych oraz rodziców z dziećmi wpłynie znacznie na komfort użytkowania przestrzeni wspólnej. Zaplecze sanitarne pozwoli na dłuższy nieprzerwany okres przebywania w parku. Toaleta "Ustronne miejsce" wzbogaci przestrzeń parku o niezbędną infrastrukturę techniczną i zapewni pełniejsze wykorzystanie zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Dzięki toalecie z parku będą mogli korzystać mieszkańcy i kuracjusze różnych grup wiekowych. Zrealizowanie projektu pomoże rozwiązać problem z dostępnością do podstawowej infrastruktury sanitarnej w przestrzeniach publicznych. Projekt wzbogaci park o higieniczną, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń, dając większą swobodę użytkownikom parku. Tylko dzięki realizacji infrastruktury sanitarnej umożliwimy mieszkańcom oraz turystom dłuższe przebywanie w parku. Problem braku ogólnodostępnych węzłów sanitarnych jest szczególnie dotkliwy dla osób starszych, kobiet w ciąży, osób z problemami nietrzymania moczu oraz rodziców z dziećmi. Toaleta ma zapewnić komfort psychiczny dla mieszkańców oraz turystów z różnych grup wiekowych.
Autor projektu nie wskazał konkretnej lokalizacji. W parku północnym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już dwie toalety publiczne w najbardziej uczęszczanych miejscach, tzn. na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy/ul. F. Ceynowy oraz obok parkingu leśnego (okolice siłowni zewnętrznej, boiska do koszykówki oraz Placu Mancowego). Ponadto każdy lokal gastronomiczny znajdujący się wzdłuż pasa nadmorskiego (bezpośrednio sąsiadującego z Parkiem Północnym) ma obowiązek udostępniania własnych toalet. Na terenie Sopotu plaża jest dzierżawiona przez prywatnych przedsiębiorców. Każdego roku organizatorzy kąpielisk zgodnie z art. 37 ust. 3, 4 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2020.310 ze zm.) wyposażają kąpieliska i utrzymują w należytym stanie w infrastrukturę, w tym urządzenia sanitarne (m.in. toalety). Na chwilę obecną ocenia się wystarczającą ilość toalet w Parku Północnym i jego najbliższej okolicy (toalety miejskie + toalety w lokalach). Ponadto należy podkreślić, że każda toaleta powinna być płatna – chociaż za symboliczną kwotę (jak to ma miejsce w obecnie użytkowanych toaletach). Uniemożliwia to korzystanie z tych toalet w celach noclegowych przez osoby bezdomne. Na terenie miasta jest jedna, wspólna opłata w wysokości 2zł/osobę. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, projekt zostaje dopuszczony do głosowania, przy zmianie lokalizacji na miejsce o najdalej wysuniętych w stronę Gdyni sieciach wodociągowej i kanalizacyjnej.

Remont zjazdu na końcu pętli autobusu 185

ul. Sienkiewicza 17 Kraszewskiego

344(-1) 70 tys. zł 1,5 mln zł

Ten odcinek jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym (kocie łby). Stanowi to problem dla mieszkańców i jeżdżących tą trasą autobusów linii 185.

REMONT POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ULICY SIENKIEWICZA

4A i 4B 70 tys. zł

REMONT NAWIERZCHNI NIEWYREMONTOWANEJ DO TEJ PORY CZĘŚCI ULICY SIENKIEWICZA - OD ULICY KRASZEWSKIEGO I WZDŁUŻ GARAŻY DO KOŃCA REMONT POPRAWIŁBY WARUNKI DOJAZDOWE - W TYM BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA IM. JÓZEFA KRASZEWSKIEGO ORAZ ICH GOŚCI I ZNACZNIE POPRAWIŁBY ESTETYKĘ OKOLICY
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca. Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Remont tzw. Pętli wokół pawilonów handlowych

Koniec Kraszewskiego, do Sienkiewicza

4A 70 tys. zł

Założeniem projektu jest remont pętli na ul. Kraszewskiego na odcinku od zakrętu za pawilonami handlowymi aż do odcinka wyremontowanego. Uzasadnienie: Teren na osiedlu Kamienny Potok I jest górzysty, bloki zbudowane ciasno, podjazd w górę ulicy jest tak stromy, że dla wygody mieszkańców, szczególnie Seniorów, kursuje tam autobus. Na jego trasie ciasno „poupychane” są samochody, gdyż w czasie powstawania osiedla nikt nie przewidywał takiej ich ilości i nie ma miejsca na parkingi. Tego radykalnie zmienić się nie da, ale należy w miarę możliwości zrobić dojazd i nawierzchnię ulicy bezpieczną, gdyż prawie nie ma tam chodników, od samochodów ludzie chodzą do domów po jezdni. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

ZAGOSPODAROWANIE, OZNAKOWANIE i UATRAKCYJNIENIE LEŚNYCH WZGÓRZ i TRAS SPACEROWYCH

335(-1) 110 tys. zł

Sopot oferuje wspaniałe trasy w lasach, którym brak jakiegokolwiek usystematyzowania poza płowiejącym znakowaniem drzew przez PTTK. Brakuje dużych tablic z mapami przy wejściach do lasów oraz z informacjami o atrakcjach znajdujących się w pobliżu i trasami przebiegu. Brak też zagospodarowania wyznaczonych wzgórz jak.np: Lisie, Ośle etc. Projekt (pomysł) ma służyć mieszkańcom ale także turystom, którzy skupiają się głównie w pasie nadmorskim nie wiedząc często o wspaniałej alternatywie czekającej w sopockich lasach. Głównym założeniem projektu jest stworzenie zorganizowanej, na ile to możliwe, przestrzeni w lesie dla spacerujących -tj. wkomponowanie czytelnych tablic z informacjami/mapami -przede wszystkim przy wejściach do lasu na główne trasy spacerowe ale także na przebiegu tych tras (gdzie się znajdujemy, co jest w okolicy etc.). Brakuje także opisów miejsc obecnie tylko symbolicznie oznakowanych np. skocznia narciarska przy łysej Górze czy kamień Otto Gerickego - przydałby się w tych miejscach "rys historyczny" dla zainteresowanych. Za przykładem niedawno zagospodarowanego wzgórza strzeleckiego powinny podążyć pozostałe - np. "zapomniane" Lisie czy Ośle wzgórze, na które dotarłszy nie mamy pewności, że znajdujemy się we właściwym miejscu. Wspaniale byłoby także rozmieścić w lesie altany wypoczynkowe niegdyś tak modne a także ławek wolnostojących. Warto by się zastanowić także nad stworzeniem lapidarnej mapki z przebiegiem tras (wiewiórek, borsuka i inne), które byłyby dostępne w Centrum Informacji Turystycznej i nie będzie tutaj raczej nadwyrężeniem stwierdzenie, że większość sopocian nie wie, że takie trasy w ogóle zostały wytyczone. Reasumując składam propozycję zajęcia się przez Miasto Sopot zaplanowaniem/stworzeniem a następnie realizacją projektu w zakresie porządnego oznakowania/opisania oraz uatrakcyjnienia leśnych szlaków spacerowych wraz z jego atrakcjami. Dziękuję,
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Świąteczne ilumincje

331(-36) 1 mln zł

W Sopocie w czasie świąt widzimy świąteczne iluminację dostępne tylko na ulicy bohaterów Monte Cassino oraz na ulicy Kościuszki. Projekt ma na celu zakup i montaż ilumincji w całym Sopocie Projekt ma na celu oświetlenie Sopotu, świątecznymi iluminacjami, rozłożonymi na terenie całego Sopotu. Od lat jedynie ulica bohaterów Monte Cassino oraz Kościuszki, posiada w czasie świąt ilumincje a reszta ulic w Sopocie, świeci pustakami. Projekt ma na celu zakup światełek i innych ozdób świątecznych który będzie zamontowany na terenie całego miasta a nie tylko w głównym centrum. Sprawi to że ulice będą wyglądać przyjzniej oraz będzie można poczuć magię świat. Będzie to służyło wszystkim mieszkańcom jak i turystą.

Plac zabaw przystosowany dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, na plaży

314(0) 500 tys. zł

Plac zabaw z urządzeniami wykonanymi w taki sposób, że będą mogły z nich korzystać również dzieci z niepełnosprawnościami, w tym te poruszające się na wózku inwalidzkim oraz drewniana kładka umożliwiająca osobom poruszającym się na wózku dotarcie do placu zabaw i jak najbliżej wody.

Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji dla mieszkańców Sopotu

313(0) 40 tys. zł

Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji dla mieszkańców Sopotu Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu.

Toaleta miejska przy wejściu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska

292(-2) 260 tys. zł

Wybudowanie toalety miejskiej przy wejściu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska, z utwardzonym dojściem, umożliwiającym skorzystanie z toalety osobom starszym, niepełnosprawnym.

romantyczne huśtawki, hamaki dla dorosłych przy plaży...

plaża sopocka

289(-21) 20 tys. zł

romantyczne huśtawki, hamaki dla dorosłych przy plaży, taki punkt do odwiedzenia do zrobienia zdjęcia

Bezpłatna wypożyczalnia elektrycznych rowerów towarowych cargo

281(-19) 40 tys. zł

Umożliwienie bezpłatnego wypożyczenia elektycznego/ych roweru/ów towarowego/ych Cargo dla mieszkańców Sopotu, dla wszystkich tych, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z samochodu. Skutek: promocja transportu zrównoważonego, edukacja komunikacyjna, promowanine ekologicznych zachowań.

Sopockie rowery cargo. Miejska wypożyczalnia rowerów towarowych

40 tys. zł

Rowery cargo są coraz częściej wykorzystywane do przewozu dzieci i ładunków, zastępując samochody w wielu miastach na świecie. W Kopenhadze użytkowanych jest 40000 tego typu rowerów. Można przyjąć że każdy taki rower to jedno auto w korkach mniej. Niestety w polskich warunkach cena rowerów tego typu stanowi barierę powodującą, że ich liczba jest wciąż ograniczona. Projekt polega na zakupie przez miasto usługi udostępnienia mieszkańcom 4 rowerów towarowych, służących do przewozu towarów przez okres marzec-grudzień (10 m-cy). Rowery będą udostępnianie kolejnym zgłaszającym się (po 1 w każdym okręgu) na ustalony z góry okres np. 2 tygodni. Dostawą rowerów wraz z niezbędnymi akcesoriami i zabezpieczeniami, ich serwisowaniem, przekazywaniem z rąk do rąk i zarządzaniem systemem rezerwacji zajmować będzie się zewnętrzna firma, wyłoniona w postępowaniu. W związku z tym, że za wykonywanie usługi odpowiadać będzie wybrana w postępowaniu firma, brak potrzeby wskazywania miejsca przechowywania rowerów - w trakcie wypożyczeń będą one przechowywane przez mieszkańców, zaś w przerwach - przez firmę świadczącą usługę. Rowery będą mogły być także wykorzystywane w imprezach dzielnicowych. Tego rodzaju projekty są również bardzo popularne na świecie, jako przykład można przytoczyć system wypożyczalni rowerów działający w Wiedniu w dzielnicy Seestadt Aspern czy hamburski projekt Hannah. Rowery towarowe doskonale nadają się także do wypoczynku w gronie rodziny.Doświadczenia wspomnianych miast pokazują, że udostępnienie rowerów towarowych jest dużą atrakcją dla mieszkańców, rowery są chętnie wypożyczane i stanowią samoistną reklamę zrównoważonego transportu. Babboe Curve-E - trójkołowy rower towarowy. Posiada ławki z pasami bezpieczeństwa przeznaczone do przewozu dzieci (4 miejsca). Maksymalna ładowność skrzyni wynosi 100 kg, zaś maksymalna ładowność tylnego bagażnika to 25 kg. Przy wykonywaniu manewru skręcania należy uwzględnić szeroki promień skrętu roweru. Rowery wyposażone w system wspomagania elektrycznego mogą być używane z wyłączonym systemem wspomagania. Rower przeznaczony jest do prowadzenia przez osobę o wadze do 100 kg. W Bydgoszczy: Koszt całego zadania to 300 tysięcy złotych. Zakup rowerów i przygotowanie wypożyczalni to koszt ok. 170 tysięcy, reszta pieniędzy przeznaczona została na ubezpieczenie, magazynowanie i serwis. Babboe City-E - dwukołowy rower ze wspomaganiem elektrycznym posiada bardzo bezpieczną skrzynię ładunkową z zaokrąglonymi rogami. Doskonała geometria konstrukcji pozwala na wygodne poruszanie się w ruchu miejskim i odpowiada zarówno osobom niższym, jaki i o dużym wzroście, jednak waga rowerzysty nie powinna przekraczać 100 kg. Rower jest bardzo stabilny w trakcie jazdy dzięki dobremu wyważeniu i nisko położonemu środkowi ciężkości. Nie należy przekraczać dopuszczalnych ładowności roweru, które wynoszą 80 kg w przypadku skrzyni ładunkowej i 25 kg na bagażniku. Przewóz dzieci możliwy jest w skrzyni ładunkowej na przeznaczonej do tego celu ławeczce (2 miejsca). http://babboe.pl/babboe-polska-kontakt
Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Plażowe przebieralnie

plaża

278(-18) 450 tys. zł

Sopot, miasto kurort, popularne wśród rodaków i gości zagranicznych, zasługuje na dobrą reklamę dzięki wyższym standardom kultury publicznej spotykanej w przestrzeni publicznej i do której zaliczają się sopockie plaże. Dlatego też wnioskuję o przywrócenie możliwości korzystania z przebieralni na plażach, co w latach dawno minionych stanowiło normę spełniającą potrzeby plażowiczów. Przykłady rozwiązań można poznać na plażach polskich i zagranicznych, a najbliżej na plażach gdańskich i gdyńskich. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu oraz gościom / turystom z kraju i zagranicy.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z wnioskami 12, 118 - MOSIR przygotuje propozycję dostawienia przebieralni i pryszniców przy wejściach na plażę tam gdzie jest to możliwe, uwzględniającą siatkę przebieralni i pryszniców rozstawianych na sezon letni.

Uwolnij oddech przy sopockiej tężni solankowej

Bitwy pod Płowcami 55

262(-8) 290 tys. zł

Budowa tężni solankowej w formie walca o wysokości ok. 4 m usytuowana będzie na terenie powstającego ośrodka rehabilitacyjnego Sopocki Port Zdrowia. Tężnia z sopocką solanką ze Zdroju Św. Wojciecha będzie dostępna dla wszystkich chętnych bezpłatnie. Przebywanie w wyjątkowym, zbawiennym dla zdrowia solnym mikroklimacie, zapewni sopocianom poprawę stanu zdrowia, wyciszenie i ogólny odpoczynek. Sopocka tężnia będzie atrakcyjnym miejscem stanowiącym wymierną korzyść dla osób korzystających z mikroklimatu panującego w jej otoczeniu. Zalety tego naturalnego leczniczego inhalatorium docenią osoby, które cierpią na niedobór mikroelementów, a także mają osłabiony układ odpornościowy. Inhalacje zalecane są również osobom chorym z nawracającymi lub przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania organizmu. Inhalacje leczniczą mgiełką pomagającą oczyścić górne drogi oddechowe oraz dającą ogólne wyciszenie organizmu docenią też osoby zdrowe. Aerozol solankowy ma także właściwości antyalergiczne, rozszerza oskrzela, regeneruje cały organizm. Będzie to ciekawa alternatywa dla spędzania wolnego czasu na prawdziwie świeżym powietrzu, która stanie się lokalną atrakcją dla dorosłych i dla dzieci, a dostęp bez barier sprzyjać będzie osobom z niepełnosprawnością. Wspomaganie terapii ww chorób przy sopockiej tężni wpisuje się również w choroby leczone w uzdrowisku. Jednocześnie tężnia stanie się jednym z "narzędzi" do promowania uzdrowiska Sopot wśród turystów. Szacowany koszt wybudowania tężni to 240 tys zł. W ramach powyższej kwoty powstanie: - projekt budowlany - przyłącze do źródła solanki - wypełniona gałązkami konstrukcja, w raz z koniecznymi instalacjami (m.in. hydrauliczną, elektryczną uzdatniania) , w formie walca o wysokości ok 4m. - ławki

Al. Niepodległości dla mieszkańców - budowa sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych oraz lewoskrętów

233(-14) 170 tys. zł

Al. Niepodległości to arteria dzieląca miasto na dwie części. Przejście na drugą stronę ulicy czy skręt autem w lewo niejednokrotnie wymaga pokonania znacznej odległości. Częsty jest widok osób przechodzących w niedozwolonym miejscu. Poprawy wymaga m.in. odcinek od ul. Reja do Malczewskiego, na którym są znaczne odległości między przejściami dla pieszych, a na ulicy wyrysowana podwójna ciągła. O konieczności budowy dodatkowych przejść dla pieszych świadczą bardzo częste widoki ludzi przebiegających w niedozwolonym miejscu. Również problematyczny jest skręt w lewo z mniejszych uliczek dochodzących do Al. Niepodległości. Aby to zrobić trzeba niejednokrotnie przejechać kilkaset metrów do najbliższego skrzyżowania. Więcej skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz sygnalizacji ulicznej spowoduje również spowolnienie ruchu. Droga ta ma charakter przelotowy przez miasto i mam wrażenie, że ta funkcja jest ważniejsza niż potrzeby mieszkańców - czas to zmienić. Przykładem proponowanego przeze mnie rozwiązania może być Gdańsk, gdzie planuje się budowę naziemnych przejść w okolicach Bramy Wyżynnej oraz Dworca Głównego. Naziemne przejścia dla pieszych proponuję na wysokości ul. Goyki, ZUS, Wybickiego, Poznańskiej i kompleksów handlowych pomiędzy 3 Maja i Reja. Lewoskręty są szczególnie istotne z uliczek pomiędzy ul. Sikorskiego/Podjazd a 3-go Maja.
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz lewoskrętów znacznie ograniczy przepustowość drogi. Reorganizacja ruchu jest decyzją strategiczna i powinna być poddana analizom oraz skonsultowana z sąsiednimi miastami. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania w zakresie opracowania analizy dotyczącej ruchu na al. Niepodległości w szczególności dostępności dla pieszych.

Po pandemi po kulturę

Sopockie instytucje i kluby sportowe.

226(-4) 1,397 mln zł 1,4 mln zł

Jest to projekt umożliwiający mieszkańcom Sopotu aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta. Każdy mieszkaniec Sopotu otrzymuje "bon", który jest bezpłatnym zaproszeniem na dwa wydarzenia kulturalne i sportowe. "Bez kultury społeczeństwo nie powróci do życia." Sektor kultury znajduje się obecnie w poważnym kryzysie, którego nie zakończy kolejny „etap odmrażania gospodarki”. Z drugiej strony mamy społeczeństwo, które lepiej lub gorzej korzystało ze "zdalnej kultury". Aby jak najszybszej powrócić do normalności warto dodatkowo zachęcić Sopocian do wychodzenia z domu, również na wydarzenia kulturalne i sportowe. Teraz czas na kulturę solidarności
Pod głosowanie można poddać projekt przyznania każdemu mieszkańcowi bonu na wykorzystanie w sopockich jednostkach kultury. Bon miałby wysokość 50zł dla osób pełnoletnich.

Biblioteki uliczne

Deptak: Aleja Wojska Polskiego oraz Aleja Franciszka Mamuszki.

215(-5) 15 tys. zł

Bookcrossing. Biblioteki uliczne. Dzięki nim książki ciągle są w obiegu i dostępne dla każdego. Celem jest umożliwienie mieszkańcom Sopotu oraz odwiedzającym go turystom bezpłatnego korzystania z maleńkich bibliotek ulicznych. Proponuję by takie małe domki znajdowały się na deptaku wzdłuż całej linii brzegowej i rozmieszczone w odstępach w ilości ok. 20 sztuk. Podobny projekt zrealizowany został w gminie Dobra w Zachodniopomorskiem czy też na przystankach w Krakowie. Proponuję by nasze domki miały bardziej kreatywną konstrukcję i wykonanie. Każdy domek może być inny, a do projektów i realizacji zaprosić można studentów Akademii Sztuk Pięknych, oczywiście za wynagrodzeniem. https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,175211,26392238,bookcrossing-czyli-biblioteki-uliczne-dzieki-nim-ksiazki-sa.html?disableRedirects=true https://krowoderska.pl/uliczna-biblioteka-na-przystanku-autobusowym-lub-tramwajowym/
Projekt możliwy do zrealizowania, jednak w zmodyfikowanej formule. Po konsultacja z Biblioteką Sopocką sugerujemy zmniejszyć ilość regałów (20 to bardzo dużo) do 7-10 oraz zmodyfikować nieco lokalizację, tj. nie koncentrować się wyłącznie na pasie nadmorskim, a poustawiać je np. w okolicach poszczególnych filii biblioteki, tak, by miały one piecze nad nimi i w razie potrzeby uzupełniały zasoby.

naprawa ulica okrężna

okrężna

214(-3) 70 tys. zł 1,8 mln zł

Budowa chodnika i modernizacja ulicy Okrężnej. Projekt służyć będzie nie tylko mieszkańcom ulicy, ale wielu Sopocianom ponieważ ulica Okrężna prowadzi do najbardziej malowniczego placu zabaw w Sopocie, a obecny jej stan stanowi zagrożenie dla poruszających się po ulicy osób, w szczególności dużej ilości dzieci. Projekt dotyczy remontu ulicy Okrężnej. Brak jest chodnika na dużych odcinkach ulicy, a w tych miejscach, gdzie już jest, jego bardzo zły stan, dziury i nierówności. Samochody nie mają miejsca do parkowania, więc istniejące fragmenty chodnika są na ogół zablokowane przez pojazdy. Piesi w tym dzieci na rowerkach, hulajnogach, matki z wózkami i starsze niepełnosprawne osoby muszę poruszać się jezdni, będącej również w kiepskim stanie i wymagającej naprawy. Konieczna jest przede wszystkim budowa chodnika i wyznaczenia miejsc parkingowych dla samochodów, a jeżeli pozwolą środki także naprawa jezdni. Projekt służyć będzie nie tylko mieszkańcom Okrężnej, ale wielu Sopocianom ponieważ ulica Okrężna prowadzi do najbardziej malowniczo położonego placu zabaw w Sopocie i przemieszcza się po niej szczególnie dużo dzieci.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Obsadzenie sopockich skarp kępami cebulek kwiatów wiosennych

208(-2) 10 tys. zł

Obsadzenie sopockich skarp kępami cebulek kwiatów wiosennych: przebiśniegów, krokusów, fiołków wonnych, zawilców, przylaszczek, konwalii itp., ale bez mieszania gatunków. Po kilku latach, gdy się rozrosną, wszystkie skarpy będą na wiosnę obsypane kwiatami. Mogłoby to stać się jedną z atrakcji miasta.

DRUGIE ŻYCIE ZNICZY

Cmentarz komunalny przy ul. Malczewskiego.

194(-5) 2 tys. zł

Półki na znicze do ponownego wykorzystania. Przy wejściach na cmentarz komunalny ustawiamy półki , na których każda wychodząca z cmentarza osoba może zostawić czysty nieuszkodzony znicz. Inna osoba , która wchodzi na cmentarz, może go wziąć, włożyć tam jedynie wkład i postawić na grobie bliskiej osoby. W ten sposób zużyty znicz zyskuje drugie życie. Po co wyrzucać na śmietnik dobry niezniszczony znicz - komuś może przydać. Celem tego projektu jest ograniczenie ilości odpadów powstających na cmentarzu oraz zadbanie o finanse mieszkańców.

Odnowienie ulicy Jana z Kolna i niewyremontowanego fragmentu Łokietka

182(-2) 800 tys. zł

Kompleksowy remont ulicy Jana z Kolna: poszerzenie (z trudnością mija się samochód osobowy z autobusem), budowa parkingów wzdłuż ulicy, położenie nowej nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej Wyremontowanie małego fragmentu ulicy Łokietka (odcinek do ronda z ulicą Polną), nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Sopot aktywnie inwestuje w naprawę dróg, jedyną czarną plamą jest dzielnica Wyścigi: stan ulicy 3 Maja, Jana z Kolna, część Łokietka oraz ulic lokalnych jest najgorszy w mieście. Inwestycja na Jana z Kolna dodatkowo objęłaby nowe spójne z ulicą Łokietka lampy uliczne, nasadzenia.
Można dopuścić pod głosowanie realizację fragmentu ul. Łokietka (gotowa dokumentacja projektowa) - koszt: 1 900 000,00 Co do ul. Jana z Kolna poszerzenie nie jest możliwe do realizacji (szpalery drzew), można dopuścić pod głosowanie wykonanie nakładki bitumicznej. Chodniki i miejsca postojowe zostały niedawno wyremontowane Koszt nakładki: 800 000,00

Tabliczki z nazwami potoków w Sopocie

179(-2) 11 tys. zł

Przez Sopot przepływa 11 potoków, część jest ukryta pod ziemią, ale część płynie swobodnie. Często my, mieszkańcy, ale także i goście - przechodzimy przez mostki i nie znamy nazwy danego potoku. Chciałabym widzieć przy każdym potoku, w miejscach, gdzie ludzie przechodzą - tabliczkę z nazwą potoku.

Angielski codziennie w domu i placówce- wygrajmy przyszłość razem.

Przedszkola miejskie w mieście Sopot

170(0) 135 tys. zł

Projekt zakłada codzienne wychowanie dzieci w przedszkolach miejskich w dwóch językach równolegle- ojczystym polskim oraz globalnym angielskim dzięki czemu zapewniamy maluchom w przyszłości lepszy start w życiu. Inicjatywa jest również skuteczną metodą do nabycia kompetencji językowych dla nauczycieli wychowawców bez znajomości języka oraz wszystkich dorosłych ( rodziców, dziadków) którzy uczą Misją projektu skierowanego do sopockich przedszkolaków jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego dzięki wykorzystaniu systemu programu wychowania w dwujęzyczności. Warto też podkreślić że dzięki tej inicjatywie nauczanie obejmuje także nauczycieli wychowawców jaki i rodziców czy dziadków (dorosłych). Dwujęzyczność to cel, który jest rozumiany zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy. Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób neurologicznych takich jak Alzheimer i Parkinson. Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” oraz „Tom and Keri” w formie ​ spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. W ramach projektu, nauczyciele wychowawcy , nauczyciele języka angielskiego oraz rodzice zostaną wyposażeni we wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne (karty pracy dla dzieci, dostęp do platformy dla nauczycieli, dostępy domowe dla dzieci,tablety oraz głośniki przenośne, scenariusze zajęć, materiały audio-wideo, plakaty klasowe, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przełoży się na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wychowania przedszkolnego. Warto również podkreślić , że do projektu nie będzie konieczności zatrudniania dodatkowych nauczycieli, wszystko będzie się opierać na już istniejącej kadrze w placówkach. W proces nauczania języka angielskiego oprócz nauczycieli z kwalifikacjami do jego nauki będą włączeni również nauczyciele wychowawcy jak i rodzice dziadkowie,krewni, którzy w sposób bierny podczas codziennych zajęć będą kodować z dziećmi poznawane treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego utrwalenia przez dzieci języka, a nauczycielom bez kwalifikacji pozwoli zdobyć kompetencje językowe. Program ze środków budżetu obywatelskiego został wdrożony w Bytomiu natomiast w województwie opolskim z funduszy unijnych.

ROWEROWE MIASTECZKO - ROWEROWY SOPOT

162(0) 150 tys. zł

Mobilne miasteczko ruchu rowerowego do praktycznego szkolenia i egzaminowania umiejętności jazdy rowerami dla dzieci, jest bardzo praktyczne bo jest przenośne i może być rozłożone na hali sportowej, boisku szkolnym, błoniach czy parkingu przy Ergo Arenie. Edukacyjne miasteczko rowerowe to bardzo ciekawa i atrakcyjna propozycja nauki bezpiecznej, zgodnej z przepisami ruchu drogowego jazdy na rowerze dla sopockich dzieci. Miasteczko może być rozstawione doraźnie lub na stałe ponieważ elementy wyposażenia są odporne na warunki atmosferyczne. Rowerowe miasteczko w zależności od wielkości dwie osoby rozkładają od 30 do 90 minut. Sygnalizacja świetlna jest zasilana z akumulatorów, dlatego nie jest konieczny dostęp gniazdka zasilającego. Po złożeniu całe wyposażenie zajmuje niecałe 2 m kw. Miasteczko jest wykorzystywane przede wszystkim do nauki jazdy na rowerach, egzaminów na kartę rowerową na terenie szkół, dzielnic. Takie miasteczko może być również wykorzystywane podczas festynów i pikników. Z całą pewnością ten rodzaj eventu kilka razy w roku może przyciągnąć wiele rodzin z dziećmi, a lokalne media chętnie nagłaśniają i wspierają imprezy zwiększające bezpieczeństwo dzieci. Często imprezy z wykorzystaniem miasteczka rowerowego stają się cyklicznymi i wyczekiwanymi spotkaniami, w których chętnie oprócz dzieci i rodziców udział biorą przedstawiciele miast, gmin, Policji oraz Straży miejskiej.
Nie ma miejsca w Sopocie na budowę profesjonalnego miasteczka ruchu drogowego, proponujemy poddać pod głosowanie zakup przenośnych miasteczek ruchu drogowego dla szkół. Koszt jednego miasteczka to od 20 do 30 tys. zł.

Zajęcia sportowe na swieżym powietrzu dla dorosłych

157(-6) 88 tys. zł

Organizacja zajęc sportowych dla dorosłych na swieżym powietrzu: zumba na Sopockich Błoniach, joga w Parku Północnym. W tym roku przestało istnieć Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni które organizowało bardzo popularne zajęcia dla dorosłych: zumbę na Sopockich Błoniach oraz jogę w Parku Północnym, dobrze by było by sie nadal odbywały. Miejsca już są wybrane, instruktorzy mogą być ci sami lub zostać wybrani inni. Ruch to zdrowie i radość!

Odbudowanie historycznego werandowego tarasu wejściowego Sopockiej Szkoły Muzycznej.

148(-1) 1,23 mln zł

Ganek wejściowy z tarasem był częścią zabytkowego budynku Sopockiej Szkoły Muzycznej. Odbudowanie rozległego, eleganckiego przykrytego dachem tarasu będzie nie tylko przywróceniem dawnej urody Szkoły ale miejscem funkcjonalnym, służącym edukacji, kulturze i sztuce. Ganek był przykrytym dachem, ozdobnym, eleganckim tarasem wejściowym na froncie budynku Sopockiej Szkoły Muzycznej i istniał do końca lat 50-tych, jednocześnnie dzięki swoim mieszkańcom wpisał sie w historię Szkoły Sopockiej( ASP). Taras był wykonany z drewna, ażurowy, funkcjonalny, przykryty dachem, całość typowa dla zabytkowej architektury Sopotu. Odbudowany, przywróci pierwotna urodę budynku i jednocześnie otworzy nowe możliwości dla szkoły i jej uczniów, powstanie efektowna, otwarta, zadaszona, a przez to komfortowa przestrzeń. Rekonstrukcja ta przyczyni się do ożywienia ulicy i podkreśli jej artystyczny klimat. Bedzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale może być miejscem koncertów i wydarzeń należących do większych miejskich wydarzeń kulturalnych. Przesięwzięcie będzie wymagało przygotowań w postaci opracowania projektu budowlanego i przeprowadzenia stosownych uzgodnień, gdyż obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków.
Jest wiele przekazów ikonograficznych tarasu, a wiec jest materiał wyjściowy do odtworzenia. Taras był częścią budynku zabytkowego i jego odbudowa przywróci budynkowi historyczny wygląd. Ze względów użytkowych taras jest również bardzo potrzebny.

Pokryzysowa Zdrowa Głowa. Program wspierający zdrowie psychiczne i dobrostan mieszkańców Sopotu.

145(-8) 45 tys. zł

Program adresowany jest do wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, wyjść z kryzysu, odzyskać utraconą energię oraz skutecznie radzić sobie ze stresem w przyszłości. Obejmie: - cykl webinariów (10 wykładów on-line) na temat zdrowia psychicznego, - konsultacje indywidualne dla osób doświadczających stresu i będących w kryzysie (pierwsza pomoc psychologiczna). Zdrowie to nie tylko brak choroby. To stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Pandemia, będąca dla wszystkich nowym doświadczeniem, w znaczący sposób wpłynęła na nasze codzienne funkcjonowanie, a w konsekwencji na nasze zdrowie i samopoczucie. Stres, już wcześniej powszechnie obecny w naszym życiu, w czasie pandemii uległ nasileniu, gdyż wystąpiły liczne nowe czynniki stresogenne, takie jak min.: zagrożenie zdrowia i życia – swojego i bliskich, zmiana trybu życia i codziennej rutyny, praca i nauka w domu, izolacja społeczna, ograniczenia związane ze sposobem spędzania wolnego czasu, utrata pracy, poczucie niepewności, nieprzewidywalności i braku wpływu, ciągłe zmiany. Chroniczny, trwający wiele miesięcy stres doprowadził do negatywnych konsekwencji psychologicznych, wyczerpania naszych zasobów: fizycznych, emocjonalnych i umysłowych oraz wielu problemów zdrowotnych. Dzięki proponowanemu programowi możemy w 2022 roku bardziej zadbać o swoje zdrowie psychiczne, by wyjść z tego kryzysu „obronną ręką”. Program adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Sopotu. Główne działania obejmą: - cykl autorskich webinariów (wykładów on-line) na temat zdrowia psychicznego (10 spotkań), - konsultacje indywidualne dla osób doświadczających stresu i będących w kryzysie (150 konsultacji). Mieszkańcy, którzy wezmą udział w webinariach dowiedzą się jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i odzyskać utraconą energię i skutecznie radzić sobie ze stresem. Mieszkańcy, którzy zgłoszą się na konsultacje kryzysowe uzyskają pierwszą pomoc psychologiczną i wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań, by wyjść z kryzysu. Tematyka poszczególnych webinariów: • Zarządzanie energią - filary zdrowia: ruch, regeneracja, sen. • Wszystko, co warto wiedzieć o stresie. • Sztuka relaksu: efektywny odpoczynek i techniki relaksacji. • Moc myśli: jak sposób myślenia wpływa na zdrowie i samopoczucie. Techniki pracy z niewspierającymi myślami. • Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami, takimi jak smutek, złość, lęk. • Moc emocji: w jaki sposób pozytywne emocje wpływają na zdrowie i dobrostan. • Czym jest odporność psychiczna i jak ją wzmacniać? • Uważne życie: zarządzanie uwagą i czasem (w pracy i życiu prywatnym). • Praca i życie osobiste w "nowej normalności”: jak dbać o balans. • Uwaga: najczęstsze zaburzenia psychiczne. Webinaria i konsultacje prowadzone będą przez psychologa specjalizującego się w tematyce psychologii zdrowia i stresu, będącego jednocześnie konsultantem kryzysowym. Webinaria i konsultacje realizowane będą w trybie zdalnym (on-line), co zapewni poczucie bezpieczeństwa i komfort. W przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość realizacji programu stacjonarnie, pod warunkiem udostępnienia przez miasto salki na spotkania (koszt salki nie został ujęty w budżecie). Promocja projektu odbywać się może przez media społecznościowe we współpracy z Urzędem Miejskim. Proponowany budżet: 45 000 zł netto/brutto (VAT zw.), w tym: Webinaria (do 100 osób) : 10 webinariów x 90 minut :10 x 1800 zł=18000 zł Konsultacje indywidualne (do 3 konsultacji na osobę): 150 konsultacji kryzysowych x 60 minut: 150 x 180 zł = 27000 zł

Spoczniki-ławki do szybkiego odpoczynku dla mieszkańców i turystów

136(-27) 100 tys. zł

Spoczniki to ławki do odpoczynku dla każdego, a szczególnie seniorów i osób z ograniczoną sprawnością. Idealnie sprawdzają się przy przejściach dla pieszych oraz przy przystankach komunikacji miejskiej, gdzie czas oczekiwania na autobus wynosi kilka minut, jak również przy ciągach pieszo-spacerowych na terenie Sopotu Założenia: Projekt zakłada zlokalizowanie w różnych częściach miasta Sopotu mebli miejskich - spoczników - czyli ławek do oparcia się w pozycji stojącej do szybkiego odpoczynku dla każdego: mieszkańca i turysty odwiedzającego Sopot, w szczególności seniorów i osób z ograniczoną mobilnością czy specjalnymi potrzebami (m.in. dla turysty z walizką, dla osoby czekającej kilka minut na autobus na przystanku, rowerzysty z rowerem oczekującego na zmianę świateł przy przejściu dla pieszych, matki z wózkiem, młodzieży, spacerowiczów ...). Spoczniki to ergonomiczne, zajmujące mało miejsca ławki do oparcia się w pozycji stojącej, które powinny znaleźć się, oprócz miejsc związanych z komunikacją miejską, także przy ciągach spacerowo-pieszych takich jak: ulica Monte Casino, alejka wzdłuż morza, czy miejsca widokowe na plaży zlokalizowane na piasku, nieopodal wejść na plaże, zaraz za wydmami. Miejsca widokowe oraz przy ciągach pieszo-spacerowych powinny składać się z dwóch pojedynczych spoczników zlokalizowanych obok siebie tak, aby sprzyjały kontaktom międzyludzkim i umożliwiały odpoczynek i rozmowę dwóm osobom. Projekt spocznika powinien nawiązywać do małej architektury sopockiej i wkomponować się w zieleń miejską oraz charakter miejsca. Powinien być wykonany z materiałów naturalnych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych, bez ostrych kantów.

Integracja poprzez sport – wielkie pikniki rodzinne podczas wszystkich meczów Ogniwa Sopot w 2022 r.

Stadion miejski im. edwarda Hodury

133(-7) 60 tys. zł

Mecze rugby na całym świecie mają charakter pikników, gdzie widowisko sportowe jest pretekstem do spędzania czasu na świeżym powietrzu w rodzinnym gronie. Atmosfera na meczach Ogniwa jest szczególna, a na meczach pojawiają się całe rodziny. Projekt ma na celu zapewnienie różnorodnych atrakcji dla uczestników tych wydarzeń sportowych. W 2022 r. Mistrz Polski w Rugby - nasz lokalny klub Ogniwo Sopot, rozegra ok. 10 spotkań "u siebie". Pragniemy, aby każdy dzień meczowy był świętem dla mieszkańców Sopotu. Chcielibyśmy stworzyć mieszkańcom możliwość rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w fantastycznej atmosferze, jednocześnie promując sport i drużynę, którą dzięki swoim osiągnięciom bez wahania nazwać można wizytówką naszego miasta. Fundusze pozyskane w ramach projektu służyłyby sfinansowaniu festynów odbywających się podczas spotkań - wielkie grillowanie, animacje dla dzieci, malowanie buzi, dmuchane zamki, tory przeszkód, foodtrucki, zajęcia sportowe, konkursy z nagrodami, zajęcia z trenerami młodzieży, itd. Projekt ma na celu zintegrowanie lokalnej społeczności oraz propagowanie i promocję sportu oraz aktywnego trybu życia.

Dbam o Sopot

Cały Sopot poza lasem.

132(0) 10 tys. zł

Zaopiekowanie się przez chętnych mieszkańców Sopotu, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, szkoły... wyznaczonymi przez ZDiZ skwerkami i małymi nieużytkami. Miejsca wyznaczone lub miejsca zaakceptowane przez ZDiZ Sopot, które mogą być wykorzystane na zielone skwerki będą udostępniane w celu poprawy estetyki miasta. Instytucja, organizacja, osoba fizyczna będzie mogła zadbać o taki punkt. Wszelkie prace i nasadzenia powinny odbywać za zgodą i wsparciem ZDiZ Sopot.
Projekt nie przewiduje praktycznie żadnych wydatków więc nie ma możliwości wyceny i poddania pod głosowanie kwoty przeznaczonej na realizację projektu. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania.

Ławeczka mieszkańca.

129(-3) 80 tys. zł

Jeśli w Twoim otoczeniu brakuje ławki lub ławek, na których możesz usiąść i odpocząć - teraz możesz zadbać, aby tam się pojawiły. Dla wielu osób zbyt mała liczba ławek w przestrzeni miejskiej jest utrudnieniem w codziennym życiu. Ławki w mieście to jeden z najprostszych sposobów zwiększania dostępności przestrzeni miejskich dla osób, które mają trudności w przemieszczaniu się, spacerujących rodziców z dziećmi, kuracjuszy, seniorów. Projekt ma zaangażować mieszkańców Sopotu do samodzielnego wyznaczania miejsc, w których życzą sobie postawienia nowej ławki - szczególnie w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Projekt ma na celu również wsparcie osób starszych w ich poruszaniu się po mieście. Jeśli jesteś osobą, która nie ma problemów z pieszym przemieszczaniem się po mieście, rozejrzyj się, zapytaj seniorów, których znasz – być może ławka postawiona przy trasie, którą często uczęszczają, znacznie ułatwi im życie. Być może rezygnują z niektórych aktywności, gdyż nie mają siły, by pokonać dłuższy odcinek bez możliwości odpoczynku.

Zdrowi Sopocianie

127(-1) 60 tys. zł

Spotkania rekreacyjno-integracyjne związane z poprawą stanu zdrowia Sopocian. Spotkania w sopockich siłowniach "pod chmurką", na plażach oraz na terenie sopockich klubów sportowych i domów sąsiedzkich w zakresie rekreacji, odpowiednich dla grup wiekowych ćwiczeń sportowych oraz wykładów dotyczących zdrowego żywienia i diet. Spotkania prowadzone przez najdoskonalszych trenerów i animatorów z AWFiS. Działania pozwolą na poprawę zdrowia i integrację sopockiej społeczności w różnych grupach wiekowych z naciskiem na grupę mieszkańców 50+. Spotkania promujące zdrowy tryb życia w kotekście rekreacji i ćwiczeń sportowych odpowiednich dla danej grupy wiekowej podczas spotkań na terenach zewnętrznych oraz wspomagających zdrowie psychiczne poprzez integrację w grupie poza swoim "mirem"domowym. Beneficjentami takiego programu będą nie tylko uczestnicy, ale da również szansę na pomoc sopockim klubom, trenerom i animatorom zajęć na dodatkowe środki związane z ich trudną sytuacją po pandemii na rynku. Wielkim wyzwaniem jest mobilizacja do aktywnego, zdrowego, wspólnotowego życia mieszkańców Sopotu z wykorzystaniem, często nie używanej, a stworzonej przez władze miasta na życzenie mieszkańców, kapitalnej bazy sportowo-rekreacyjnej. Warunki terytorialne kurortu z morzem, plażami i zalesionymi wzgórzami są wręcz rozkazem natury do ich wykorzystywania. Zdrowi Sopocianie to szczęśliwi Sopocianie.

Remont ulicy Mieszka I

118(-8) 50 tys. zł 1,2 mln zł

Ulica Mieszka I od pamiętnych lat nie była nigdy remontowana, nierówny chodnik, zamiast asfaltu są położone tzw. "kocie łby". W projekcie chcielibyśmy aby była ona wreszcie zauważona (pomimo że jest niezbyt długa) i doprowadzona do pięknego stanu. Remont ulicy Mieszka I, chodnik jest nie równy, po drugiej stornie chodnika stoją samochody tak, że nie ma możliwości po nim przejść. Na ulicy leżą tzw. "kocie łby" ktore mają dziury ze jadąc rowerem czy nawet idąc ulica (ponieważ cały chodnik jest zastawiony i nie ma żadnej możliwości żeby po nim iść) można się potknąć i nawet upaść. Założenie ma na celu wymianę powierzchni taka jaka przyswoi w XXI wieku w mieście Sopot, wyrównanie chodnika i zakaz postoju samochodów, gdyż kobieta z wózkiem, osoba na wózku itp nie może iść chodnikiem gdyż jest zastawiony. Służyć będzie mieszkańcom zamieszkałej ulicy, mieszkańcom Sopotu gdyż jest to skrót aby dostać się na plażę, ucznia szkoły gdyż wizawi stoi budynek szkoły specjalnej.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca

Remont ul Mieszka I

od Grunwaldzkiej do Kazimierza Wielkiego

1B 50 tys. zł

Remont nawierzchni i chodnika ul Mieszka I odcinek od ul Grunwaldzkiej do ul Kazimierza Wielkiego. Ul Mieszka I jest chyba najbardziej zaniedbana ul w Sopcie Założenia projektu nie zmienią się od projektu ubiegło rocznego. Remont ul Mieska I od ul Grunwaldzkiej do Kazimierza Wielkiego będzie służył lokalnej społeczności jak i osobom korzystających z MOPS oraz osobom korzystających z ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Projet zaklada wymianę nawierzchni jezdni jak i płytek chodnikowych. Ul Mieszka I jest chyba najbardziej zaniedbaną ul w Sopocie
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca. Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z projektem o tej samej tematyce.

Remont jezdni i chodnika

1B 50 tys. zł

Remont jezdni i chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej. Chodnik i jezdnia są w bardzo złym stanie technicznym.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca. Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Stół do ping ponga

Park Północny

114(-12) 15 tys. zł

Postawienie stołu/ stołow do ping ponga na terenie Parku Północnego w okolicach siłowni pod chmurką i boiska do koszykówki. Brakuje w Dolnym Sopocie stołu do ping ponga a taki mógłby służyć wszystkim Sopocianom. Wszelki ruch jest nam jak najbardziej potrzebny a ping pong jest sportem niezobowiązującym który może każdy praktykować i na naukę nigdy nie jest za póżno. To świetne ćwiczenie refleksu, taktyki a przy tym jesteśmy w ruchu. Ping pong byłby uzupełnieniem spaceru po parku ( jedna rozgrywka zamiast siedzenia na ławeczce) albo wyciszeniem po meczu koszykówki lub treningu na siłowni. Rakietki do ping ponga są lekkie można je mieć przy sobie idąc na spacer.

Wyremontowanie fragmentu ulicy Łokietka na odcinku od ronda do ul. Polnej

106(-2) 1,9 mln zł

Wyremontowanie małego fragmentu ulicy Łokietka (odcinek do ronda z ulicą Polną), nowy chodnik i ścieżka rowerowa.
Projekt oddzielony od projektu 129

Remont budynku toalety publicznej w Parku Południowym

Parkowa 3, 81-726 Sopot - obok Skweru Bowiena

103(-1) 100 tys. zł

Aktualny stan toalety publicznej w Parku Południowym w Sopocie uznaję za zaniedbany. To miejsce wymaga remontu, gdyż jego wygląd nie jest zachęcający, a położone jest w centrum miasta. Projekt będzie służył zarówno turystom jak i mieszkańcom Sopotu.

Powrót żaglowca

Molo, szersza część.

95(-50) 5 tys. zł

Ponowne ustawienie na molo żaglowca i skutera z napisem Sopot i datą. Takich, jakie stały przez lata i ozdabiały pierwszą część mola i na których tak wiele dzieciaków ma zdjęcia. Te charakterystyczne zdjęcia są wspaniałą pamiątką zarówno dla Sopocian, jak i turystów. Wspaniale byłoby powiesić na ścianie stare zdjęcie z lat 80-tych, obok zdjęcia młodego pokolenia, na tym samym stateczku! Projekt zakłada odtworzenie żaglowca, skutera i koła sterowego z napisem Sopot i aktualnym rokiem oraz ustawienie w dawnym miejscu, na szerszej części mola. Proponuję udostępnienie ich bez opłat. Oczywiście poza sezonem sztormowym. Odbiorcy zadania: mieszkańcy turyści grupa wiekowa dowolna.
Projekt zaakceptowano, z uwagą o ustawianiu żaglowca na sezon letni.

Treningi biegowe na Stadione Leśnym dla dorosłych

Stadion Leśny przy ulicy Wybickiego

94(-5) 55 tys. zł

Oraganizacja treningów biegowych na Stadionie Leśnym w okresie od wiosny do jesieni. Wielu z nas już biega lub stawia pierwsze kroki w tej dziedzinie sportu. Potrzebna nam jest motywacja i praktyczne rady, chętnie nauczymy sie jak dobrze się rozgrzać, wydłużyć krok, rozciągnąć po biegu i wytrwać w postanowieniu biegowej przygody.

Remont ulicy Łowickiej

Ul. Łowicka

93(-3) 80 tys. zł 2 mln zł

Remont ulicy Łowickiej
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Remont i modernizacja ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5 i 7

Moniuszki 3 5 7

93(-1) 600 tys. zł

Remont nawierzchni ulicy Moniuszki oraz schodów i drogi prowadzących do numerów 3,5 i 7 Ulica Moniuszki a właściwie jej część prowadząca do numerów 3,5 i 7 (wąska ślepa uliczka) droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego. Ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna, wielokrotnie składany był projekt obywatelki remontu i modernizacji ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5 i 7. Remont ulicy jest bardzo ważny dla jej mieszkańców oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Przemieszczanie się tą ulicą (nierówną, dziurawą drogą) zagraża uszczerbkami na zdrowiu. Starsi mieszkańcy mogą tu skończyć swój żywot lub w najlepszym przypadku ugrząźć na kilka chwil. Remont ulicy poprawiłby bezpieczeństwo mieszkańców Każdy, kto codziennie musi chodzić taką ulicą, zna wątpliwą przyjemność takiej czynności. Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i wielokrotne uszkodzenia pojazdów, nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu.
Możliwe do realizacji Przebudowa drogi 250 tyś zł Modernizacja schodów 100 tyś zł Remont chodnika 250 tyś z

Buduj ODPORNOŚĆ poprzez ruch. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu dla mieszkańców Sopotu poprawiające mobilność ruchową i samopoczucie.

90(0) 100 tys. zł

Projekt ma na celu zorganizowanie cyklu zajęć sportowych dla mieszkańców Sopotu w 6 różnych lokalizacjach należących do miasta. Projekt zakłada prowadzenie 12 treningów tygodniowo po dwa na każde miejsce spotkań przez okres 5 miesięcy. Spotkania będą opierały się na treningach poprawy motoryki ruchu jak i stretchingu aby wzmocnić swoje mięśnie jak i układ odpornościowy. Projekt jest stworzony z myślą o pobudzeniu do aktywności fizycznej zarówno młodzież jak i osoby starsze. Głównym motywem przewodnim jest możliwość ciągłego i nieprzerywalnego cyklu treningowego dla mieszkańców Sopotu. jest to szczególnie ważne zważając na represje i bardzo rygorystyczne standardy w stosunku do siłowni. Dzięki stworzeniu zajęć na świeżym powietrzu wszelkie obostrzenia nie obejmują tych zajęć. Każdy trening będzie trwał do dwóch godzin zegarowych prowadzony przez dwóch trenerów personalnych. Dzięki czemu każdy uczestnik będzie miał poświęconą odpowiednią ilośc uwagi bez konieczności dopasowywania się grupy osób mniej zaawansowanych. Każdy z uczestników dzięki takiemu systemowi pracy trenerów będzie czuł się odpowiednio poinstruowany. Dodatkowo każdy z uczestników może liczyć na konsultacje z dietetykiem online, który będzie starał się w sposób jasny i klarowny przekazać swoją wiedzę dzięki której zyskają oni dodatkowe porady dietetyczne sprzyjające zrzuceniu wagi jak również poprawie odporności poprzez zażywanie odpowiednich mikro i makro składników. Natomiast trenerzy będą skupiali się na ćwiczeniach mających na celu poprawę wydolności płuc co bezpośrednio przekłada się na poprawę wentylacji tlenowej tak ważnej w dzisiejszych czasach. Efekt taki uzyskany będzie poprzez ćw. interwałowe jak również wytrzymałościowe. Zakładamy, iż na każdej z 6 lokalizacji odbędzie się po 40 treningów co włącznie daje nam liczbę 240 treningów na cały projekt w okresie 5 miesięcy. Dodatkowo będzie to niezwykle interesująca jak i korzystna rozrywka dla turystów pojawiających się w mieście. Poprzez takie zajęcia możemy pokazać, iż nasze miasto dba o kondycję fizyczną swoich mieszkańców i ich zdrowie. Ogólna wycena całego projektu oscyluje w granicach 100tys. Zakładając iż każdy z trenerów personalnych będzie zarabiał kwotę równą 100zł za godzinę zegarową przy założeniu ich będzie ich para daje nam to sumę 400zł za jeden trening. Rozliczając to dalej jeżeli włączna ilośc treningów będzie oscylowała w granicach 240 to koszt ich przeprowadzenia wyniesie 96tys. Dalej musimy przyjąć około 4 tys. zł na sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tego typu treningów.

Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy dla Mieszkańców.

88(-1) 25 tys. zł

Przygotowanie przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych akcji promowania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta. Zorganizowanie warszatów online (filmów instruktażowych) z udziałem ratowników medycznych przy użyciu mediów społecznych typy Facebook i inne oraz na stronie internetowej miasta Sopot. Projekt będzie służył mieszkańcom w celu zdobycia wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy osobom potrzebującym w nagłych przypadkach medycznych i ochrony zdrowia. Głównym działaniem jest przygotowanie mieszkańców do udzielenia pomocy przed przybyciem właściwych służb medycznych/pomocowych tak aby zakorzenić odpowiednie bezpieczne działania w sytuacjach kryzysowych.

Sopocka Odznaka Turystyczna

Dotyczy całego miasta Sopotu wraz z sopockim lasem.

87(-11) 100 tys. zł

W Sopocie mamy sześć szlaków spacerowych i trzy szlaki turystyczne, wszystkie prowadzą przez zielone zakamarki sopockiego lasu. Warto je promować i pokazać mieszkańcom i przyjezdnym. Sopocka Odznaka Turystyczna skierowana do wszystkich grup wiekowych i ma być zachętą do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Sopocka Odznaka Turystyczna ma być zachętą do aktywności fizycznej całe rodziny, szkoły i przyjezdnych niezależnie od wieku. Odznaka w zależności od ilości "zaliczonych" szlaków dzielimy na złotą, srebrną i brązową. Dzięki spacerom można lepiej poznać zakątki Sopotu i poprawić swoje zdrowie. To okazja do poznania wszystkich spacerowych szlaków miasta. Każda osoba starająca się o uzyskanie odznaki będzie musiała udokumentować i zarejestrować pokonany dystans przy pomocy aplikacji mobilnej lub przesłanych zdjęć z trasy.
Takie odznaki / znaki turystyczne (m.in. sopockich szlaków spacerowych) produkowane są już od jakiegoś czasu przez PTTK. Można zakupić je w sopockim oddziale PTTK oraz punktach Informacji Turystycznej. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania.

Remont osiedlowego parkingu

Niepodległości 690-694

85(-5) 1 mln zł

Remont parkingu przy blokach Niepodległości 690-694. Parking posiada wiele dziur, krzywe chodniki, różne rodzaje nawierzchni. Oznakowanie poziome jest kompletnie nieczytelne, a każdy większy deszcz powoduje powstanie ogromnych kałuż w jego niżej położonych punktach. Uporządkowanie miejsc parkingowych będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom.

Uzupełnienie istniejących miejsc do ćwiczeń o przyrządy do podciągania się dla różnych grup wiekowych

Np. plac do ćwiczeń obok ,, Morskiego Oka"

83(-2) 4 tys. zł

Są miejsca posiadające takie zestawy drążków i są miejsca gdzie ich brak. Tani przyrząd, umożliwiający ćwiczenie wielu grup mięśniowych.

remont chodnika i ulicy

przedłużenie ul Marynarzy

81(0) 50 tys. zł 700 tys. zł

remont chodnika i ulicy Krasickiego wyremontowanie chodnika i ulicy od skweru Michała Urbanka do ul. Armii Krajowej. Chodniki są bardzo zniszczone, chodzenie zwłaszcza osobom starszym sprawia trudność. Służyć będzie bezpiecznej drodze pomiędzy dworcem a ulicą Armii Krajowej i Mickiewicza.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

STOP NIELEGALNEMU GRAFFITI

79(-16) 10 tys. zł

Projekt ma na celu zapobieganie niszczeniu budynków i infrastruktury miejskiej poprzez wykonywanie na nich nielegalnych graffiti oraz szybkiej naprawy zdewastowanych i zniszczonych miejsc. Głównym założeniem projektu jest zwalczanie wandalizmu w postaci nielegalnych graffiti w przestrzeni miasta oraz szybkiej naprawy zdewastowanych, zniszczonych miejsc. Ma on przede wszystkim zwrócić uwagę na ogromny problem niszczenia dobra wspólnego, w tym przede wszystkim budynków miejskich. Akcja ma też zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji czy Straży Miejskiej. Nie chodzi jednak o piętnowanie graffiti w ogóle, tylko pokazanie, że można je wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgodniony z zarządcą i Urzędem Miasta. W ramach projektu należy zaplanować warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Mają one na celu pokazanie, że przestrzeń publiczna jest miejscem dla każdego, jednak jej niszczenie czy zamalowywanie nielegalnymi rysunkami lub napisami które psują wizerunek naszego miasta jest karalne. Zostały także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego.

COVID 19 - ZWYCIĘŻYMY

79(-6) 100 tys. zł

Organizacja zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w oparciu o przygotowany profesjonalny program wspomagający wychodzenie z następstw przejścia Covid 19. Głównym zadaniem ćwiczeń i działań ruchowych będzie poprawa stanu zdrowia, a głównie systemu krążeniowo-oddechowego ozdrowieńców. Spotkania w otwartym terenie (plaża, obiekty sportowe, sopockie błonia i tereny leśne). Jesteśmy winni mieszkańcom Sopotu pomoc w wychodzeniu z choroby, która dotknęła ponad 3 tysiące Sopocian. Sopot może być wzorem do naśladowania przez inne jednostki w Polsce postrzegania podmiotowego swoich mieszkańców, nie tylko przez pryzmat pomocy materialnej, ale tej najważniejszej związanej ze zdrowiem. Pomoc ta powieli sukces miasta w dużej mierze zawdzięczany czynnym życiowo, kreatywnym Sopocianom. Powrót w zdrowiu do czynnej i wydajnej pracy po pandemii to ważny czynnik poprawy bytu mieszkańców po przejściach chorobowych, wpływający również na dobrobyt miasta. Trzeba stworzyć alternatywę dla powstającego systemu sanatoryjnego dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą z niego skorzystać, a tym którzy skorzystają dać możliwość kontynuowania 1-2 tygodniowych turnusów. Uważam, że jest to doskonała szansa dla przygotowania i prowadzenia takiego programu przez SP ZOZ Uzdrowisko Sopot, gdzie Naczelny Lekarz Uzdrowiska Dr. Waldemar Krupa ze swoim zespołem mógłby taki program prozdrowotny wdrożyć, tym bardziej, że od lat prowadzi w Leśniku dzienne usługi lecznicze dla mieszkańców Sopotu. Jedynym problemem jaki widzę jest fakt, że realizację takich działań powinniśmy zacząć już w tym roku.

Poznać sopocki las

las

67(-1) 4 tys. zł

Seria cyklicznych spacerów po sopockim lesie z przewodnikiem/przyrodnikiem. Wycieczki pozwolą zapoznać się z sopockimi szlakami spacerowymi i jednocześnie dowiedzieć o historii oraz faunie i florze naszego lasu. Spacerowanie po zielonych lasach jest jednym z najlepszych sposobów na przezwyciężenie ogólnych problemów zdrowotnych. Wycieczki krajoznawcze po sopockim lesie z przewodnikiem - celem jest poznanie fauny i flory oraz historii tych lasów. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w tych kowidowych czasach, spacer po lesie jest najlepszym lekarstwem. Pomaga w leczeniu depresji, poprawia pracę mózgu, może pomóc przy obniżeniu ciśnienia krwi, zmniejsza stres i wzmacnia odporność.
Projekt możliwy do zrealizowania. Np. we współpracy z Muzeum Sopotu po historycznych leśnych trasach spacerowych.

Aplikacja umożliwiająca mapowanie, katalogowanie i monitorowanie drzew rosnących w Sopocie

54(-9) 500 tys. zł

Proponowane rozwiązanie jest narzędziem, które zwiększy kontrolę nad drzewami rosnącymi w Sopocie, umożliwi zarządzanie działaniami pielęgnacyjnymi drzewostanu, jak również zapobieganie sytuacjom, w których właściciele gruntów/inwestorzy dokonują nielegalnych wycinek lub celowego zatruwania drzew. Dzięki aplikacji możliwe będzie opisanie i skatalogowanie każdego drzewa rosnącego w obrębie miasta. Proponowane rozwiązanie jest narzędziem, które m.in. zwiększy kontrolę nad drzewami rosnącymi w Sopocie, umożliwi zarządzanie działaniami pielęgnacyjnymi drzewostanu, jak również zapobieganie sytuacjom, w których właściciele gruntów/inwestorzy dokonują nielegalnych wycinek lub celowego zatruwania drzew. Aplikacja mogłaby funkcjonować w wersji mobilnej oraz na komputer. Aplikacja byłaby narzędziem do wykorzystania dla: - mieszkańców Sopotu, organizacji ekologicznych, którzy poprzez aplikację mogliby mieć wgląd i kontrolę stan nad zieleni w swoim mieście - sopockich uczniów i turystów w celach edukacyjnych - pracowników urzędu miejskiego (np. wydziału ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ochrony zabytków) i odpowiednich służb (np. Zarząd Dróg i Zieleni), którzy dzięki aplikacji mieliby możliwość lepszego zarządzania i monitorowania zieleni miejskiej - podmiotów planujących inwestycje na terenach, na których rośnie zieleń miejska, które poprzez aplikację mogłyby uzyskać informacje na temat wymogów jakie musi spełnić inwestycja w kontekście ochrony zieleni miejskiej Docelowo w aplikacji, każde sopockie drzewo rosnące przy ulicach, na osiedlach, w parkach byłoby graficznie przedstawione na mapie miasta. Po kliknięciu użytkownik mógłby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat drzewa, m.in.: • Gatunek, zdjęcie, informacje dodatkowe, np. o pomniku przyrody • Kondycja drzewa na przestrzeni lat – wiek, stan zdrowotny, wysokość, obwód pnia, stan ulistnienia, prognozy dla danego drzewa w zależności od jego stanu, plany naprawcze (np. pozbywanie się szkodników), ryzyka (np. konieczność kontroli drzew, które mogłyby przewrócić się w czasie wichury) • Działania podejmowane przy pielęgnacji na przestrzeni lat, data ostatniego badania np. skanowania drzewa, przycinania korony itp. • Plany i decyzje mające wpływ na drzewo (np. o wycince, o budowie drogi w pobliżu drzewa, wymagającej usunięcia części systemu korzeniowego itp.) Ponadto aplikacja umożliwiałaby wgląd w planowane nasadzenia zastępcze, uzupełniające, przesadzenia drzew oraz umożliwiać sprawdzanie, gdzie potrzebne są drzewa w mieście. Aplikacja mogłaby zbierać dane z Google Street View i dzięki temu tworzyć specjalny indeks zieleni – ranking klasyfikujący poszczególne ulice według ich zadrzewienia. Użytkownik mógłby kliknąć w mapę i zobaczyć, jak zielone są ulice w Sopocie. Aplikacja mogłaby pokazywać również sopockie statystyki, co do drzewostanu – w postaci raportów lub porównań, np. liczbę danych gatunków drzew, liczbę drzew chorych, przeznaczonych do wycinki, planowanych nasadzeń, różnorodność gatunków drzew w podziale na dzielnice lub ulice, a po wybraniu danej daty - dane archiwalne, odnajdywanie w terenie poszczególnych gatunków drzew, pomników przyrody w mieście. Użytkownicy w zależności od ustalonego poziomu dostępu mogliby, m.in.: • Uaktualniać dane na mapie oraz dane o poszczególnych drzewach, planować działania pielęgnacyjne • Zgłaszać incydenty związane z danym drzewem, np. uszkodzenia, nielegalną wycinkę, przycinanie korony w trakcie gniazdowania ptaków, • Proponować miejsca nowych nasadzeń, • Zgłaszać potrzeby zabezpieczenia drzewa przy pracach budowlanych, • Zgłaszać nowe pomniki przyrody Aplikacja mogłaby również pokazywać ekobenefity, np. pochłaniane o3, No2, So2, pyły będące składnikami smogu dla każdego drzewa z osobna, na podstawie obwodu jego pnia, a także produkcję o2 i związane z tym oszczędności klimatyczne dla Sopotu.

Aplikacja Sopockie Drzewa z klimatem

500 tys. zł

Poznaj sopocką przyrodę z aplikacją Aplikacja mobilna z kodami QR rozmieszczonymi w przestrzeni miejskiej oprowadzająca mieszkańców po pomnikach przyrody, lokalizującą gatunki wieloletnich drzew, z informacją zespołach parkowych, szlakach leśnych na terenie miasta. Aplikacja powinna zawierać mapę lokalizującą ciekawostki przyrodnicze, historyczne zespoły parkowe, szlaki piesze, unikalne gatunki drzew i roślin z uwzględnieniem roślinności wydmowej. Doskonała pomoc dydaktyczna a także atrakcja turystyczno przyrodnicza.
Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

1000 letnia "Modlitwa Lasu" - drewniane tablice przy trzech wejsciach do lesnych sciezek Sopotu.

49(-58) 14 tys. zł

Unikalny w skali kraju sopocki las jest zasmiecony plastykiem, szklem i innymi odpadami. Potluczone szklo stanowi zagrozenie pozarem lub zranieniem. Plastyk, w wynikiu dekompozycji zatruwa glebe a tym samym nasza wode. pitna. "Modlitwa Lasu" to blaganie przyrody o pomoc, zrozumienie i szacunek. Ponizej link i tekst w jezyku angielskim https://www.filosofiaesoterica.com/the-prayer-of-the-woods/ Opis projektu: Tablice z surowych drewnianych desek z wyrytym napisem ktorego tresc podaje ponizej. Tablice te, wielkosci ok 1Mx1.5M przytwierdzone zelaznymi lancuchami do wkopanych w ziemie slupow o dlugosci ok 2.5M. Umiejscowienie tablic to trzy najbardziej popularne wejcia na lesne szlaki Sopotu - pokazane na mapie. Tresc modlitwy: "MODLITWA LASU JESTEM SERCEM TWEGO DOMOWEGO OGNISKA W CZASIE CHLODNYCH ZIMOWYCH NOCY, PRZYJACIELSKIM CIENIEM CHRONIACYM CIE OD LETNIEGO SLONCA, MOJE OWOCE SA ODSWIEZAJACYM NEKTAREM GASZACYM TWE PRAGNIENIE W CZASIE PODROZY. JESTEM BELKA WSPIERAJACA TWOJ DOM, BLATEM TWEGO STOLU, LOZKIEM NA KTORYM SPOCZYWASZ, I TARCICA Z KTOREJ ZBUDOWANA JEST TWOJA LODZ, JESTEM REKOJESCIA TWOJEJ MOTYKI, DRZWIAMI TWEGO DOMOSTWA, DREWNEM TWEJ KOLYSKI, ORAZ POWLOKA TWOJEJ TRUMNY. JESTEM CHLEBEM ZYCZLIWOSCI I KWIATEM PIEKNOSCI. PRZECHODNIU, WSLUCHAJ SIE W MOJA MODLITWE. NIE KRZYWDZ MNIE. TEN WZRUSZAJACY NAPIS UMIESZCZANY JEST W OSTEPACH LESNYCH PORTUGALII OD PONAD 1,000 LAT" Projekt ten ma sluzyc mieszkancom Sopotu i przyjezdnym gosciom w zrozumieniu jak istotna czescia naszego zycia byl, jest, a dla przyszlych pokolen powinien byc las. W zalaczeniu link: https://www.pinterest.com/pin/413627546996882905/ Krzysztof Kedrzycki

Remont ul. Broniewskiego

45(-1) 50 tys. zł 900 tys. zł

Remont ul. Broniewskiego tj. obniżenie studzienek kanalizacji oraz wyrównanie chodnika i ułożenie brakującego.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Remont ulicy Władysława Broniewskiego.

3A 50 tys. zł

Remont ulicy Władysława Broniewskiego, w szczególności budowa chodnika dla pieszych po stronie gdzie go brakuje, remont istniejącego chodnika, likwidacja starego słupa elektrycznego.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Rewitalizacja podwórka przy al. Niepodległości 797-801

23(-5) 2 mln zł

Rewitalizacja podwórka przy al. Niepodległości 797-801 - skanalizowanie wód opadowych, wykonanie nawierzchni, organizacji parkingu i przejścia do ul. Monte Cassino
Projekt rozdzielono na dwa osobne z uwagi na wysoki koszt inwestycji.

Przenieś swój biznes do sieci!!! Pomostowa pomoc edukacyjna dla przedsiębiorców w dobie pandemii COVID 19.

22(-6) 100 tys. zł

Projekt ma na celu niesienie pomocy dla grupy, która najbardziej ucierpiała przez wszelkie obostrzenia pandemiczne czyli przedsiębiorców. Wielu z nich prowadząc swój biznes nie musieli zbytnio inwestować w marketing online, dziś to podstawa. Dlatego główną ideą projektu jest zorganizowanie cyklu szkoleniowego w postaci webinarów online gdzie, przedsiębiorcy krok po kroku wszystkiego się nauczą. Projekt z założenia ma za zadanie pomagać obecnym jak i przyszłym przedsiębiorcom. Przewiduję zorganizowanie 17 profesjonalnych webinarów online odbywających się dwa razy w tyg z myślą o rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie spotkania będą dostępne dla mieszkańców miasta za darmo aby jeszcze bardziej rozszerzyć zasięg działania projektu. Dodatkowo idea tam ma za zadanie pomóc przedsiębiorą a nie uszczuplać ich o kolejny kapitał. Webinary będą odbywać się na platformach specjalnie do tego przeznaczonych na zasadzie otwartego streamu. Dzięki temu ominiemy ograniczenia ilościowe użytkowników poszczególnych programów konferencyjnych. Będzie to również ułatwienie ,ponieważ dzięki odbywającym się spotkaniom na popularnych portalach społecznościowych nikt nie będzie zmuszany do pobierania nowych programów przeznaczonych tylko i wyłącznie do konferencji. Idąc dalej każdy będzie mógł wejść na spotkanie z każdego rodzaju urządzenia typu: telefon komórkowy, tablet, laptop czy komputer stacjonarny. Jest to priorytet tego projektu ogólna dostępność i łatwość w dołączeniu a dzięki zastosowaniu takich technologii będzie to niezwykle proste do zrealizowania. Idąc dalej webinary będą podzielone na 6 głównych tematów, które bedą przerabiane na 2 lub 3 spotkaniach teoretycznych jak i praktycznych. Moim zdaniem zagłębiając się w potrzeby obecnego przedsiębiorcy widzę, iż na spotkaniach powinny być poruszone tematy z zakresu: E- commerce (3 spotkania), Social Marketing (3 spotkania), Branding Marki Online (3 spotkania), SEO (3 spotkania), Narzędzia marketingowe (3 spotkania), Employer Branding (2 spotkania). Są to zagadnienia w których nowi jak również doświadczeni przedsiębiorcy mają problemy. Dokonując analizy rynku i sprawdzając oferty, koszt takiego projektu oscyluje w granicach 85 tys złotych za cały cykl szkoleń. Są oczywiście dostępne wariacje jednak trzeba liczyć, iż nad jednym streamem pracuje około 4/5 wykwalifikowanych osób typu: operator kamery, oświetleniowiec, specjalista z danej branży marketingowej, osoba dbająca nad płynnością transmisji i obsługą czatu jak również elektryk zajmujący się podłączeniem całego osprzętu aby uniknąć zwarcia podczas transmisji. Buduje to koszta około 5 tys. złotych na jedno spotkanie, ponieważ dochodzą tu również profesjonalne sprzęty służące do nagrywania jak i koszt utrzymania studia lub jego wynajmu.

Rewitalizacja podwórek

Al. Niepodległości 779-781 i 797-801

15(-8) 1,5 mln zł

Rewitalizacja podwórek: 1) przy al. Niepodległości 779-781 - utwardzenie i naprawa nawierzchni podwórka, przywrócenie do użytkowania schodów między podwórkiem, a terenami budynków ul. Podjazd 5,7,9 - w celu zapewnienia mieszkańcom drogi ewakuacyjnej i komunikacji z parkingiem oraz dostępu dla służb interwencji - budynki niedostępne od ul. Podjazd, 2) przy al. Niepodległości 797-801 - skanalizowanie wód opadowych, wykonanie nawierzchni, organizacji parkingu i przejścia do ul. Monte Cassino

Okręg 1

Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy!

542(-3) 1A i 1B 50 tys. zł

Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim w Twojej dzielnicy w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców pojawi się nowy, w pełni automatyczny i bezpieczny defibrylator AED, a dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy z ratownikami Sopockiego WOPR dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED, który ratuje życie nawet w 70%! Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Defibrylator AED zwiększy bezpieczeństwo Twojej dzielnicy, dlatego warto go mieć bardzo blisko! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Twojej dzielnicy będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt wraz z wytycznymi COVID19! Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, m.in.: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Miejsca do siedzenia na plaży - relaks z widokiem na morze

Plaża

502(-14) 1A i 1B 180 tys. zł

Ogólnodostępne drewniane kłody ułożone na plaży, na których każdy mógłby odpocząć i delektować się widokiem na morze. Mogą być zgrupowane, tworząc miejsca relaksu. Ogólnodostępne drewniane kłody (pnie, bale) ułożone na plaży, na których każdy mógłby usiąść odpocząć i delektować się widokiem na morze. Co najmniej 10 sztuk, po 5 na każdą stronę od molo. Mogą być zgrupowane, tworząc miejsca relaksu.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z 268 w formie ławek ustawianych poza sezonem letnim.

Ławki na plaży w Sopocie

plaża

1A i 1B 180 tys. zł

Ławki lub inne siedzenia przy wydmach na plaży od strony wody. Szczególnie po sezonie wiele osób starszych spacerujących chętnie chciałoby popatrzeć na morze od strony plaży, ale niestety jest to problem, gdyż nie ma gdzie usiąść.

Domki zimowe dla jeży, by mogły przetrwać gdy zieleń znika.

396(-4) 1A i 1B 5 tys. zł

Gęsta zabudowa i znikające tereny zielone to przyczyny znikania jeży z Sopotu. Aby przetrwały trzeba im pomóc zapewniając możliowść przeżycia w ziemie. Do tego przydatne są domki zimowe dla jeży. Projekt przewiduje zakup 50 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, psy. Wymiary domku 500 x 625 mm. Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 6 mm. Dach powinien być otwierany jednostronnie (na zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem przez niepowołana osobę. Pod spód podłogi oraz dach domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub papą bitumiczną. Wybór konkretnych miejsc w dzielnicy wymaga konultacji e specjalistami - przyrodnikami. Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, postępująca fragmentacja siedlisk. W Wielkiej Brytanii szkoli się tysiące wolontariuszy do pomocy jeżom. We Francji, gdzie jeże być może wymrą już przed rokiem 2025, organizacje ekologiczne piszą petycje do rządu. Jeże są bardzo pożytecznymi zwierzętami - zmniejszają ilość szkodników w otoczeniu człowieka.Żywią się myszami, szczurami, gąsienicami czy pająkami. Konieczne jest zapewnienie spokojnego miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. Cena jednego dmku to ok. 100 zł x 50 = 5000zł
Weryfikacja pozytywna przy założeniu, że budki zostaną zakupione i rozdane mieszkańcom do rozstawienia w domowych ogródkach, na terenach wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych,

Remont toru dla roklarzy w Parku Północnym

Park Północny - tor dla rolkarzy

309(-15) 1A 350 tys. zł

Remont toru dla rolkarzy w Parku Północnym. Remont polegający na usunięciu nierówności wywołanych korzeniami drzew.

Rozwój monitoringu miejskiego - instalacja kamer w rejonie skrzyżowania ulic Fryderyka Chopina i Jana III Sobieskiego w Sopocie

298(-7) 1B 50 tys. zł

Skrzyżowanie Chopina i Sobieskiego jest jednym z najruchliwszych w tej części Sopotu. Krzyżują się tu ruch samochodów, pieszych i rowerowy. Z tą aktywnością związane są także liczne wypadki, stłuczki i niebezpieczne zdarzenia drogowe, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów oraz wandalizm elewacji budynków położonych blisko ulic. Montaż kamer poprawi bezpieczeństwo wszystkich tych użytkowników. Rozwój monitoringu miejskiego - instalacja kamer w rejonie skrzyżowania ulic Fryderyka Chopina i Jana III Sobieskiego w Sopocie Skrzyżowanie ulic Chopina i Sobieskiego jest jednym z najruchliwszych w tej części Sopotu. Krzyżują się tu ruch samochodów, ruch pieszych i coraz intensywniejszy ruch rowerowy. Jest to miejsce licznych stłuczek i kolizji. Z tą aktywnością związana są także liczne wypadki, stłuczki i niebezpieczne zdarzenia drogowe, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów. Wraz z popularnością Sopotu w ostatnich latach i wzmożonym ruchem samochodów licznie odnotowywane były zdarzenia na linii lewoskrętu z ulicy Chopina w Sobieskiego, z powodu nie zachowania prędkości samochody rozbijały parkujące na miejscach postojowych pojazdy i stwarzały zagrożenie dla pieszych. Montaż dodatkowych elementów monitoringu spowoduje, że jest miejsce to będzie bardziej bezpieczne dla pieszych, rowerzystów i uczestników ruchu kołowego, czyli dla wszystkich. Skrzyżowanie to zwłaszcza ze względu na bliskość pierzei wobec ulic Chopina/Sobieskiego jest także miejscem wzmożonej aktywności grafficiarzy i związanym z tym wandalizmem. Montaż kamer monitoringu zminimalizuje tą szkodliwą społecznie działalność i zmniejszy uciążliwość dla wspólnot mieszkaniowych budynków położonych w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Skrzyżowanie to jest coraz ważniejszych węzłów ruchu pieszego, z kierunku Sopot Wyścigi do Centrum i z rejonu Dworca SKM i PKP w kierunku strefy przyplażowej. W związku z coraz większym ruchem jako mieszkańcy obserwujemy coraz większą liczbę zdarzeń chuligańskich, zwłaszcza w godzinach nocnych. Montaż kamer, w tym z możliwością podglądu nocnego zwiększy bezpieczeństwo przechodniów w tym rejonie i umożliwi szybką interwencję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Przedsięwzięcie polega na montażu na istniejących elementach technicznych skrzyżowania (słupy oświetlenia) kamer i włączenie ich do sieci monitoringu. Technicznie jest to przedsięwzięcie bardzo proste, efekty jego realizacji będą widoczne w szybkim okresie, od razu po montażu. Projekt jest bardzo pożądany społecznie, na dowód załączamy listę poparcia uzyskaną tylko w dwie godziny wśród mieszkańców i uczestników ruchu. Projekt w naszej ocenie ma bardzo duże poparcie społeczne wśród mieszkańców tej części Sopotu.
Projekt wpisuje się w plany rozwoju monitoringu miejskiego. Proponuję rozszerzenie projektu o dodatkowy punkt umieszczenia kamer na skrzyżowaniu Chopina i Kościuszki.

Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa, jogi, Trauma Release Exercises, Mindfulness dla mieszkańców Sopotu.

298(-7) 1B 50 tys. zł

Zajęcia wzmacniające ciało fizyczne oraz umożliwiające uwolnienie się od napięć, stresu i traumy. Trauma Release Exercises to metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od napięć, stresu i traumy. Mindfulness-Based Stress Reduction - Redukcja Stresu Oparta na Uważności jest pomocną metodą dla osób doświadczających stresu (w pracy, szkole, rodzinie, finansach, chorobie), psychicznego cierpienia (wywołanego zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, zmęczeniem, zaburzeniami snu). Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa – dwie grupy, zajęcia co tydzień raz w tygodniu 1 godzina Zajęcia jogi – dwie grupy zajęcia co tydzień raz w tygodniu 1 – 1,5 godziny Zajęcia Trauma Release Exercises – jedna grupa, zajęcia co tydzień raz w tygodniu 1 – 1,5 godziny Zajęcia Mindfulness – jedna grupa, zajęcia co tydzień raz w tygodniu 1 – 1,5 godziny

Ławki fotowoltaiczne wytwarzające prąd do oświetlenia i ładowania telefonów.

245(-19) 1A i 1B 30 tys. zł

Ławki wyposażone w akumulatory będą uzyskiwać energię ze słońca, która będzie zużywana do jej oświetlania nocą i do łądowania telefonów całą dobę. Innowacyjny projekt dla naszej dzielnicy. Ławka może też pełnić funkcję routera WiFi Możliwy jest zakup w pełni zautomatyzowanych ławek solarnych za cenę ok 16 000 za sztukę lub przy istniejacych już łąwkach zamontowanie masztu z panelem, lampą, akumulatorem i portem USB do łądowania koszt ok 3 tyś zł za zestaw. Tańiej i łatwiej jest skorzystać z drugiego rowiazania. Mieszkańcy czy goście odwiedzający Sopot mogliby naładować telefon lub tablet, relaksując się w międzyczasie na ławce. To także odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne także dla niewielkich urządzeń elektronicznych, będących w codziennym użytku. 10 ławek 3 tyś zł = 30 tyś zł. Ławki ustawione byłyby w różnych częściach dzielnicy, w przypadku wyboru projektu należałoby w tej sprawie przeprowadzić konsultacje. Projekt ławek solarnych został wdrożony w Białymstoku w ramach budżetu obywatelskiego

Uzupełnienie drzewostanu

skarpa wzdłuż ulicy Winieckiego

185(-8) 1A 100 tys. zł

Uzupełnienie drzewostanu na skarpie północnej, wzdłuż ulicy Winieckiego, poprzez dosadzenie buków i dębów. Ponadto bluszcze oplatające drzewa duszą niewielką ilość starszych drzew, jaka pozostała na tej skarpie. Stare drzewa na skarpie wypadają, jest to proces naturalny. Bardzo trudne jest samoistne odnawianie się drzewostanu na skarpie, ze względu na jej stromiznę. Skarpa została obsadzona przez człowieka, w związku z tym trzeba ją uzupełniać, aby zachować jej walory krajobrazowe.

Gry podwórkowe dla dzieci

Aleja Krzysztofa Komedy

175(-15) 1A i 1B 30 tys. zł

Gry podwórkowe​, jak za dawnych lat, zaaplikowane na asfalcie, kostce brukowej lub betonie. Zewnętrzne plansze do gier i zabaw połączone w zestawy tworzące wyjątkowe miejsce i oferujące solidną porcję kreatywnej zabawy dla najmłodszych i rodziców! Zamiast nad ekranami lepiej spędzić aktywnie czas nad tymi grami! Gry podwórkowe​ to zaaplikowane na chodniki zewnętrzne plansze do gier i zabaw połączone w zestawy tworzące wyjątkowe miejsce i oferujące solidną porcję kreatywnej zabawy dla naszych najmłodszych, dzieci i dorosłych! Wszystko w myśl! Zamiast przed ekranami postawcie swoje dzieci nad tymi grami i bawcie się aktywnie! Abstrakcyjne, kolorowe plansze, możliwość kreowania własnych zabaw, edukacja przez zabawę, ćwiczenie koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz szeroka gama scenariuszy gier wzbogaci dziecko o nowe umiejętności i zachęci do aktywnego, kreatywnego spędzania czasu​ na zewnątrz. Dla dzieci z rodzicami, dla przedszkoli i przyjezdnych, wszystkich tych którzy chcą spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu! Plansze do gier zaprojektowane są z modułowych elementów, co ułatwia późniejszą konserwację, jak i wymianę poszczególnych modułów. Wszystkie elementy plansz wykonane są z wysokiej jakości materiałów termoplastycznych, przeznaczonych do zaaplikowania na asfalcie, kostce brukowej i betonie. Materiał ma jaskrawe kolory, odporne na promienie UV, dużą odporność na warunki atmosferyczne, oraz jest antypoślizgowy. Przykłady gier: Labirynt ogród 600x200 cm - gra podwórkowa z masy termoplastycznej Labirynt z kropek ​to plansza do zabaw na spostrzegawczość, koncentrację, orientację w przestrzeni. Gra jest pewnego rodzaju łamigłówką, zmuszającą do myślenia i rozwagi. W labirynt można grać indywidualnie, jak i zespołowo. Wchodzimy do labiryntu i szukamy wyjścia z niego. Możemy szukać wyjścia na czas, lub podążyć przez niego na jednej nodze. Lustro do 4 osób 430x330 cm - naśladuj mnie. Lustro to gra dla czterech osób, polega na naśladowaniu ruchów (nowa wersja gry naśladuj mnie), jak w lustrze, jednak ilość możliwych scenariuszy jest nieograniczona: gimnastyka, taniec, aerobik, zajęcia teatralne i wiele innych wariantów, które dziecko może samo wykreować i przenieść na 9 kolorowych pól planszy. Klasy kolorowe 90x280 cm - gra podwórkowa Gra w klasy to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub więcej dzieci. Rozwija gibkość, koordynację ruchową oraz zręczność. Tarcze 45 / 60 / 90 cm - Tarcze to gra polegająca na rzucaniu do celów (traf do celu). Kolorowe kropki oddalone, w różnej odległości od pól tarcz, wyznaczają poziom trudności. Na początku należy ustalić punktacje dla poszczególnych kolorów planszy. Gra uczy koncentracji, kształtuje koordynację ruchową, w tym refleks i zwinność. Twister48 115x300 cm - Nasze twistery​ posiadają aż dwa razy więcej pól ​niż klasyczna wersja gry! Twister48+4 to jeszcze inne ułożenie pól, co zmienia taktykę i urozmaica zabawę. Umożliwia to zabawę większej grupie naraz niż w przypadku małego Twistera. Kalkulator 150x190 cm - Jest to gra matematyczna. Stanowi doskonałą pomoc edukacyjną przy pierwszych krokach w nauce liczb, zasad działań czy też równań. Zadaniami na planszy mogą być różne obliczenia, np. prowadzący podaje liczbę (np.100), a zadaniem uczestnika jest skoczyć po polach kalkulatora aby otrzymać ten wynik np. (10x10). Pojedynek Gracze walczą jeden na jednego lub grupa przeciwko grupie. Gracz wyskakuje na kalkulatorze dowolną liczbę. Przeciwnik musi skakać po odpowiednich polach z cyframi i działaniami tak by uzyskać wskazany wynik. Następnie zamieniają się rolami. Dla utrudnienia można wyznaczyć określone polecenie. Przykładowo wynik musi być skutkiem: mnożenia, dodawania, odejmowania czy dzielenia. Data Drużyna losuje karteczkę z zadaniem. Na kartce wypisane są znane daty historyczne, bądź znane liczby czy daty z życia szkoły, klasy itp. Gracz musi w przeciągu 9 sekund od odczytania pytania wyskoczyć datę, czy też liczbę na kalkulatorze. Przykładowo: data Bitwy Pod Grunwaldem, dzisiejsza data, swoje urodziny itp. Wygrywa drużyna, która ma najlepszą pamięć jak i potrafi to działanie na kalkulatorze zaprezentować. Alfabet korale 250x530 cm - gra w Alfabet, szczególnie ceniona jako przyjemna forma zajęć dydaktycznych z języka polskiego w pierwszych klasach. Stwarza szerokie możliwości do lepszego opanowania: alfabetu, słowotwórstwa, zasad gramatyki, ortografii i wielu innych! Zegar paw 310x310 cm - Zegar w kształcie pawia, warianty gier przeróżne! Policz minuty: Uczestnik zabawy porusza się w dowolny sposób (np. skacząc na jednej nodze) po kolorowych polach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy się zatrzymuje, druga osoba musi policzyć i podać o ile minut się przesunął.
Projekt bardzo ciekawy, jednak w zaproponowanym miejscu nie ma możliwości realizacji z uwagi na nawierzchnię z cegły klinkierowej (chodzi o możliwości techniczne połączenia materiałów). Wnioskodawca może w ramach odwołania zmodyfikować projekt podając inną lokalizację. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku i zmianie miejsca realizacji projektu projekt został dopuszczony do głosowania.

Okręg 2

Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy!

423(0) 2A i 2B 50 tys. zł

Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim w Twojej dzielnicy w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców pojawi się nowy, w pełni automatyczny i bezpieczny defibrylator AED, a dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy z ratownikami Sopockiego WOPR dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED, który ratuje życie nawet w 70%! Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Defibrylator AED zwiększy bezpieczeństwo Twojej dzielnicy, dlatego warto go mieć bardzo blisko! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Twojej dzielnicy będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt wraz z wytycznymi COVID19! Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, m.in.: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Domki lęgowe dla jeży, by mogły przetrwać, bo jest ich coraz mniej.

345(0) 2A i 2B 5 tys. zł

Gęsta zabudowa i znikające tereny zielone to przyczyny znikania jeży z Sopotu. Aby przetrwały trzeba im pomóc zapewniając możliowść przeżycia w ziemie. Do tego przydatne są domki zimowe dla jeży. Projekt przewiduje zakup 50 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, psy. Wymiary domku 500 x 625 mm. Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 6 mm. Dach powinien być otwierany jednostronnie (na zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem przez niepowołana osobę. Pod spód podłogi oraz dach domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub papą bitumiczną. Wybór konkretnych miejsc w dzielnicy wymaga konultacji e specjalistami - przyrodnikami. Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, postępująca fragmentacja siedlisk. W Wielkiej Brytanii szkoli się tysiące wolontariuszy do pomocy jeżom. We Francji, gdzie jeże być może wymrą już przed rokiem 2025, organizacje ekologiczne piszą petycje do rządu. Jeże są bardzo pożytecznymi zwierzętami - zmniejszają ilość szkodników w otoczeniu człowieka.Żywią się myszami, szczurami, gąsienicami czy pająkami. Konieczne jest zapewnienie spokojnego miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. Cena jednego dmku to ok. 100 zł x 50 = 5000zł

Winda dla Żłobka "Puchatek"- likwidacja barier architektonicznych

Armii Krajowej 58

293(-8) 2B 250 tys. zł

W "wiekowej" placówce przy ulicy Armii Krajowej znajduje się żłobek do którego uczęszcza ponad 100 dzieci. Zanim jednak trafią do swoich opiekunów, w tym 3 kondygnacyjnym budynku czekają do pokonania schody. Żeby dostać się na samą górę trzeba pokonać 85 stopni. Pora na likwidację tej bariery, aby ułatwić wejście osobom niepełnosprawnym, matkom z nowonarodzonym rodzeństwem oraz dziadkom. Budynek Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie sprawował swoją społeczną funkcję już po wojnie jako Dom Małego Dziecka, a od roku 1948 pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Sopocie. Niestety to 3 kondygnacje, które liczą łącznie 85 schodów. Do placówki placówki uczęszcza ponad 100-tka dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3. Niestety bardzo przykry jest fakt, że dostęp do samorządowej placówki jest ograniczony przez barierę architektoniczną jaką jest nieoczywisty brak windy. Z racji tego, że budynek żłobka jest ,,wiekowy” i zdecydowanie klatka schodowa w żaden sposób uniemożliwia osobie niepełnosprawnej, niezdolnej wejść po schodach. Pokonanie schodów przez rodziców z małymi dziećmi lub z młodszym nowonarodzonym rodzeństwem w nosidle lub gondoli ( przecież nie zostawi się noworodka przed budynkiem), seniorów, którzy niejednokrotnie przyprowadzają i odbierają ze żłobka swoje wnuki jest utrudnione. Montaż windy zewnętrznej to bezpieczeństwo i komfort w poruszaniu się, to możliwość dla dzieci przebywającym w placówce na łatwiejsze pokonywanie drogi na plac zabaw. Charakterystyka klatki schodowej: w żłobku są 3 kondygnacje wejście główne do żłobka na I piętro (od strony ulicy) to pokonanie 16 schodów, wejście na I piętro zaczynając od parteru to pokonanie 22 schodów, wejście na II piętro zaczynając od parteru to pokonanie 47schodów, wejście na III piętro zaczynając od parteru to pokonanie 70 schodów. 


Instalacja z roślin pochłaniających zanieczyszczenia - pętla trolejbusowa

pętla trolejbusowa Reja

285(-3) 2A 200 tys. zł

Panel obsadzony odpowiednio dobranymi roślinami oczyszcza powietrze z drobnych kurzy, redukuje nadmiar dwutlenku węgla, produkując przy okazji duże ilości tlenu. Obniża też temperaturę powietrza do 5 m od obiektu. Jest w tym bardziej wydajny niż drzewa czy łąka i działa przez cały rok. Minimalne wymiary: 1m x 1m x 3m. Mech oczyszcza powietrze poprzez usuwanie drobin kurzu, schładza i izoluje budynki i wchłania dwutlenek węgla, a przy okazji wytwarza powietrze, potrzebne wszystkim do oddychania. Ten zielony biofiltr działa jako naturalny klimatyzator. Jeden panel o wysokości około 3 m pochłania tyle smogu co 275 drzew, zajmując 99 proc. mniej miejsca. Ma spełniać też funkcję estetyczną. Składa się z roślin odpowiednio rozmieszczonych na metalowym lub drewnianym stelażu. Może być zasilany energią słoneczną, a odpowiednią wilgotność roślin zapewniałyby zamontowane w konstrukcji zbiorniki z wodą. Ławki ze ścianą mchu pod nazwą City Tree zobaczyć można np. w Londynie, gdzie konstrukcje wpasowane w krajobraz miasta zostały bardzo dobrze przyjęte. Forma „zielonej ściany” została przekształcona w wieżę, przypominającą nieco tężnię, z podwyższeniem, służącym jako miejsce odpoczynku dla przechodniów. Na zdjęciach Berlin, Londyn: https://greencitysolutions.de/wp-content/uploads/2020/03/green-city-solutions-bikini-berlin-09-e1606825719632.jpg https://greencitysolutions.de/wp-content/uploads/2020/11/CT-Bonn-webopt-e1606814571853.jpg

Społeczna lodówka

przy Sopockim Rynku

270(-15) 2A 20 tys. zł

Ustawienie szafy chłodzącej/lodówki przy Sopockim Rynku na Wyścigach aby umożliwić mieszkańcom pozostawianie żywności oraz produktów wymagających chłodzenia dla osób potrzebujących. Lodówka byłaby dostępna dla każdego mieszkańca w celu pozostawienia/ pobrania produktów nadal jadalnych, np. z krótkim terminem ważności albo z nadprogramowych zakupów. Dostępność 24/7. Celem projektu jest pomoc osobom potrzebującym w uzyskaniu produktów żywieniowych oraz minimalizacji odpadów z gospodarstw domowych wraz z ekonomicznym aspektem minimalizacji kosztów wydatkowanych przez gospodarstwa domowe na produkty żywieniowe.

Ogródek jordanowski dla dzieci między ul. Bitwy pod Płowcami 20 i ul. Karlikowską

253(-2) 2A 25 tys. zł 50 tys. zł

Ogródek jordanowski dla dzieci między ul. Bitwy pod Płowcami 20 i ul. Karlikowską. W pobliżu są 2 budynki 10 piętrowe.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Leśny plac zabaw

przy Reja/Wyspiańskiego lub Stadionie Lekkoatletycznym

252(-2) 2B 100 tys. zł

Celem projektu jest utworzenie leśnego placu zabaw na skraju lasu sąsiadującego z ulicą S. Wyspiańskiego i M. Reja lub przy Stadionie Lekkoatletycznym (w kierunku zachodnim). W zależności od ustalenia, gdzie są LP, a nie gdzie las komunalny. Plac zabaw pozwoli najmłodszym poprzez zabawę dostrzegać uroki przyrody. Będzie on z naturalnych materiałów, wykorzystując potencjał lasu. Jednocześnie plac zabaw będzie położony w cichym i bezpiecznym miejscu.
Reja/ Wyspiańskiego - teren Lasów Państwowych - realizacja niemożliwa, na terenie Lasów Komunalnych możliwe, ale raczej jako naturalny plac sprawnościowy, wymaga doprecyzowania przez wnioskodawcę.

Polne przy Polnej

247(-1) 2A 10 tys. zł

Celem projektu jest założenie łąk polnych kwiatów od Sopockiego Rynku do Ronda M. Płażyńskiego (w tym na Sopockich Błoniach) oraz ustawienie kwietników. Ulica będzie miłym traktem spacerowym z/na plażę. Kwiaty podkreślą nazwę ulicy.

Profesjonalny Park do Street Workoutu, czyli treningu z masa własnego ciała

błonia

241(-8) 2A 50 tys. zł

Sopockie Błonie -celem jest budowa profesjonalnego Street Workout Parku do zróżnicowanego treningu z masą własnego ciała (podciągania się, pompkami, pompkami na poręczach), wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, ogólnorozwojowych i skutecznego ROZCIĄGANIA SIĘ. Zamiast przed i nad ekranami stańmy nad tymi urządzeniami i bądźmy zdrowi mimo pandemii. W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną „Street Workout” , pracą z masą własnego ciała a także co niezwykle ważne rozciągania się! Dlatego moim celem jest rozbudowa już istniejącego placu sportowego dla dzieci (do 160 cm wzrostu) i budowa Street Workout Parku dla młodzieży i dorosłych. Celem jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia na terenie SOPOCKICH BŁONI dla całych rodzin, tak aby dorośli mogli ćwiczyć jednocześnie z dziećmi. Poprawi to infrastrukturę sportową w tym obszarze Sopotu oraz zachęci dorosłych i starszą młodzież do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Podczas, gdy nasze dzieci bawią się na ekologicznym placu zabaw, my rodzice i ogólnie dorośli, możemy mając je na oku, ćwiczyć i rozciągać się. Działania związane z tym projektem, to wykonanie dokumentacji, zaprojektowanie parku, przygotowanie terenu i przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. Przedostatni etap, to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. Ostatni krok, to sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń, czyli przeprowadzenie testów obciążeniowych. Infrastruktura ta umożliwi prowadzenie zajęć ze starszą młodzieżą, choćby z podstawówki numer 8, z dorosłymi oraz prowadzenie regularnych ogólnodostępnych treningów, organizację warsztatów i organizację zawodów na szczeblu lokalnym a nawet ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski w „Street Workout”). Profesjonalny park do Street Workoutu służyć będzie wykonywaniu ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania się, pompkami, pompkami na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych i przede wszystkim ROZCIĄGANIA SIĘ! Młodzież i dorośli, dzięki tej infrastrukturze, będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem ( a to choroby niemal każdego, cywilizacyjne) za dużo siedzimy, za mało ruszamy się, a ostatni niezwykle trudny okres pandemii tym bardziej pogłębił ten problem. Infrastruktura ta pomoże wzmacniać nam skutecznie nasze ciała. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będziemy poddawać się na negatywnym bodźcom, które są tym bardziej uciążliwe w czasie pandemii. Park ten wpłynie również bardzo pozytywnie na nasze głowy, bo zdrowy ruch to podstawa zdrowia fizycznego i psychicznego! Zamiast przed ekranami spędzajmy rodzinnie czas nad tymi urządzeniami na świeżym powietrzu wśród cudownej sopockiej zieleni!
Projekt może zostać poddany pod głosowanie jedynie jako rozbudowa istniejącej infrastruktury na błoniach.

Huśtawki i hamaki przy Stawie Reja

230(-3) 2B 30 tys. zł

Celem projektu jest ustawienie huśtawek i zawieszenie hamaków w różnych częściach parku przy Stawie Reja. Huśtawki i hamaki jednoosobowe, dwuosobowe. Dla dzieci, dla dorosłych. Celem projektu jest ustawienie huśtawek i hamaków w różnych częściach parku przy Stawie Reja. Huśtawki i hamaki jednoosobowe, dwuosobowe. Dla dzieci, dla dorosłych. Dla odpoczynku.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Renowacja Bike Parku przy ul.Smolnej

smolna bikepark

187(-2) 2A i 2B 30 tys. zł

Cześć! Jesteśmy grupą rowerowych zapaleńców, pasjonatów, ale też profesjonalistów, którzy potrzebują Waszego wsparcia w odbudowie kultowego miejsca sopockich rowerzystów. Miejscówka została przez zimę zdewastowana przez pogodę. Potrzebujemy wsparcia finansowego by odbudować wszystkie trasy rowerowe jak i oznaczyć każdą z tras, by przywrócić blask kultowemu bike parkowi trójmiejskiej sceny mtb. Jesteśmy grupą rowerowych zapaleńców, pasjonatów, ale też profesjonalistów, którzy potrzebują Waszego wsparcia w odbudowie kultowego miejsca sopockich rowerzystów. Miejscówka została przez zimę zdewastowana przez pogodę oraz dziki.Działamy dzielnie, ale żeby przywrócić górce pełną funkcjonalnosć i żeby każdy rowerzysta jak najszybciej mógł z niej korzystać potrzebujemy urodzajnej ziemi jak i drewnianych słupków by oznaczyć jak i oddzielić wszystkie trasy by wyglądało to estetycznie tak jak w bike parkach w południowej części naszego kraju. Z dwoma wywrotkami gliny uda nam się zrewitalizować trzy linie hopek jak i zbudować nową linię stolików dla początkujących użytkowników tego sportu. Dzięki temu projektu mam nadzieję, że uda nam się promować tą dyscyplinę sportu wśród sopockiej młodzieży i nie tylko.

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw

przy Stawie Reja

180(-4) 2B 25 tys. zł 140 tys. zł

Celem projektu jest dodatkowe wyposażenie placu zabaw i uatrakcyjnienie tej przestrzeni dla dzieci.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Ławki fotowoltaiczne wytwarzające prąd do oświetlenia i ładowania telefonów.

164(-17) 2A i 2B 30 tys. zł

Ławki wyposażone w akumulatory będą uzyskiwać energię ze słońca, która będzie zużywana do ich oświetlania nocą i do ładowania telefonów całą dobę. Innowacyjny projekt dla naszej dzielnicy. Ławka może też pełnić funkcję routera WiFi. Możliwy jest zakup w pełni zautomatyzowanych ławek solarnych za cenę ok 16 000 za sztukę lub przy istniejacych już łąwkach zamontowanie masztu z panelem, lampą, akumulatorem i portem USB do łądowania koszt ok 3 tyś zł za zestaw. Taniej i łatwiej jest skorzystać z drugiego rowiązania. Mieszkańcy czy goście odwiedzający Sopot mogliby naładować telefon lub tablet, relaksując się w międzyczasie na ławce. To także odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne także dla niewielkich urządzeń elektronicznych, będących w codziennym użytku. 10 ławek x 3 tyś zł = 30 tyś zł. Ławki ustawione byłyby w różnych częściach dzielnicy, w przypadku wyboru projektu należałoby w tej sprawie przeprowadzić konsultacje. Projekt ławek solarnych został wdrożony w Białymstoku w ramach budżetu obywatelskiego

Społeczna szafa gospodarcza

Sopocki Rynek.

94(-3) 2A 10 tys. zł

Ustawienie dużej szafy/regału na materiały chemii domowej/ gospodarczej, aby mieszkańcy Sopotu mogli pozostawiać środki czystości/chemiczne dla potrzebującyh mieszkańców. Dostępność 24/7. Bez limitu odbioru. Projekt będzie służył wszystkim potrzebującym mieszkańcom oraz mieszkańcom z nadwyżką chemii gospodarczej/ środków czystości. Przysłuży się minimalizacji wyrzucania chemii gospodarczej do śmieci oraz zoptymalizuje koszty gospodarstw domowych, jak również wspomoże bardziej potrzebujących mieszkańców. Obsługą szafy może zająć się administrator Sopockiego Rynku - ZOM.

Rewitalizacja skarpy z renowacją ogrodzenia

Armii Krajowej 43

75(-3) 2B 54 tys. zł

Rewitalizacja skarpy z renowacją ogrodzenia przyległego do chodnika przy ul. Armii Krajowej 43 Ogrodzenie obecnie jest w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Betonowe słupy i mur są popękane i w każdej chwili mogą osunąć się na chodnik przy ulicy Armii Krajowej. Brakuje deskowania w płocie. Mur oporowy znajduje się na działkach miejskich 76 i 81/4. Na nowe ogrodzenie został opracowany projekt budowlany (uzgodniony w UM Sopot) i sporządzono kosztorys inwestorski. Szacunkowy koszt inwestycji wraz z uporządkowaniem skarpy - 53732,75 zł.

Na ul. Konopnickiej równiej i bezpieczniej !

Leśny odcinek ul. Konopnickiej .

52(-3) 2B 65 tys. zł

Nowa nawierzchnia dla leśnego odcinka ul. Konopnickiej to usypanie szutrowej warstwy takiej by można było przejść bez potykanie się o korzenie . Przejazd ul. Konopnickiej z wózkiem dla dzieci jest teraz niemalże niemożliwy a wózkiem inwalidzkim wykluczony. Jazda rowerem jest bardzo trudna. Bezpiecznie na ul. Konopnickiej to także montaż lepszego i tańszego w eksploatacji oświetlenia ledowego. Leśny odcinek ul. Konopnickiej jest obecnie w takim stanie, że przejście nim jest trudne a pokonanie go np. z wózkiem dla dziecka czy wózkiem inwalidzkim niemalże niemożliwy. Przejazd rowerem jest natomiast karkołomny i bardzo niebezpieczny. Nawierzchnia, która poprzecinana jest korzeniami, po każdym deszczu jest rozmyta a oświetlenie nie zawsze działa. Wieczorami i w nocy jest tam po prostu niebezpiecznie. Przez ułożenie nowej nawierzchni rozumiem wyrównanie traktu pieszego, usypanie mieszaniny kamienia i substancji wiążącej np. gliny. W miejscach gdzie jest duża nierówność i spadek terenu należałoby ułożyć szalunek lub burty z trwałego, liściastego drzewa . Podobną renowację przeszła ścieżka wokoło Stadionu Lekkoatletycznego. Tak wykonana nawierzchnia nie ingerowałaby w środowisko naturalne i nie byłaby dużym kosztem. Wymiana oświetlenia nie oznacza także dużych nakładów bo sieć elektryczna już jest podobnie słupy.

Okręg 3

„Morskie Oko” - kolejny etap

Morskie oko/ jezioro nowowiejskie

644(-10) 3A i 3B 115 tys. zł

Budowa chodnika badz utwardzonej sciezki dookola jeziora nowowiejskiego, potocznie „morskiego oka” oraz uprzatniecie zieleni. Kolejny etap, gdyz istnieje juz taki utwardzony teren w przedniej czesci terenu Sluzyc bedzie kazdej osobie ktora bedzie odwiedzala to miejsce, teren jest czesto odwiedzany, rozpoznawany, lubiany, a chwilowo szpeci w duzej mierze, zamiast przyciagac. Waznosc terenu powieksza bliskosc opery lesnej.

Renowacja stawu "Morskie oko" i terenów przyległych

Stanisława Moniuszki

Fakt, że to miejsce wygląda jak wygląda to wstyd dla miasta. Wszyscy zwiedzający Operę Leśną mijają to miejsce, więc wypadało by zrobić z tym wreszcie porządek. Proponuję stworzyć system oczyszczania wody, pozbyć się nadmiaru roślinności, odrestaurować ławki i schody, miejscami obudować brzeg, zarybić. Ogólnie zadbać o to miejsce, które nie przypomina tego sprzed lat. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale cokolwiek da się zrobić w tym rejonie w dostępnych pieniądzach byłoby poprawą stanu obecnego. Myślę że przysłuży się to zarówno turystom jak i mieszkańcom.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z projektami nr 22, 208 - ZDiZ przygotuje możliwy do realizacji projekt rewitalizacji tego miejsca. Uporządkowanie Morskiego Oka zostanie poddany pod głosowanie wspólnie z projektem nr 22.

Morskie Oczko obok Opery Leśnej jako Ogród Japoński

Morskie Oczko obok Opery Leśnej

Proponuję zwiększyć atraktycjność Morskiego Oczka i jego okolic tworząc coś w stylu Ogrodu Japońskiego. Obszar Morskiego Oczka i okolic ogordzić i przekształcić w Sopocki Ogórd Botaniczny na wzór Parku Oliwskiego w Oliwie, w stylu Ogrodu Japońskiego z drewnianą kładką przez środek Morskiego Oczka łącznie z zarybieniem oczka
Morskie Oko pojawia się również jako temat innych projektów (nr 14,22). Proponujemy poddanie projektu uporządkowania miejsca wraz z oczyszczeniem zbiornika pod głosowanie, nie będzie to wprost założenie Ogrodu Japońskiego, jednak w przypadku poddania pod głosowanie dwóch projektów dotyczących tego samego miejsca głosy mógłby się rozłożyć i żaden projekt nie wygra. Dlatego projekt został zaopiniowany pozytywnie i poddamy wspólnie 3 projekty pod głosowanie. Uporządkowanie Morskiego Oka zostanie poddany pod głosowanie wspólnie z projektem nr 22.

Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw - Przylesie

pomiędzy budynkami 23 Marca 91B/A

529(-16) 3A 25 tys. zł 300 tys. zł

Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany głównie z naturalnych materiałów, wyposażony w zakręconą zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na podłożu z maty gumowej lub piaskowym. Do tego 3 huśtawki (w tym tzw. gniazdo), dla starszych i młodszych, mała piaskownica. Dla dorosłych i dzieci 2 stoły z ławkami. Projekt przeznaczony dla mieszkańców i gości Sopotu. W pięknym zakątku Sopot Przylesie pomiędzy drzewami dzieci ze swoimi opiekunami mogą spędzić wolny czas na placu zabaw połączonym z miejscem odpoczynku dla dorosłych. Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany głównie z naturalnych materiałów, wyposażony w zakręconą zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na podłożu z maty gumowej lub piaskowym. Do tego 3 huśtawki (w tym tzw. gniazdo), dla starszych i młodszych dzieci, do tego osobna mała piaskownica. Dla dorosłych i dzieci dwa stoły z ławkami.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Przestrzeń rekreacyjna dla dzieci i dorosłych Przylesie

23 marca 91a-b

3A

Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany głównie z naturalnych materiałów, wyposażony w zakręconą zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na podłożu z maty gumowej lub piaskowym. Do tego 3 huśtawki (w tym tzw. gniazdo), dla starszych i młodszych, mała piaskownica. Dla dorosłych 2 stoły z ławkami. Projekt przeznaczony dla mieszkańców i gości Sopotu. W pięknym zakątku Sopot Przylesie pomiędzy drzewami dzieci ze swoimi opiekunami mogą spędzić wolny czas na placu zabaw połączonym z miejscem odpoczynku dla dorosłych. Ustawienie placu zabaw w formie połączonych ze sobą zabawek. Przeznaczony dla dzieci w wieku + 3 lata, wykonany głównie z naturalnych materiałów, wyposażony w zakręconą zjeżdżalnie, element do wspinaczki, kładki, liny, ustawiony na podłożu z maty gumowej lub piaskowym. Do tego 3 huśtawki (w tym tzw. gniazdo), dla starszych i młodszych dzieci, do tego osobna mała piaskownica. Dla dorosłych dwa stoły z ławkami.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową. Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Ogródek jordanowski Sopot Przylesie

Sopot Przylesie

3A

Oświetlony teren zieleni z ławkami i alejkami, w centrum fontanna. Oświetlony teren zieleni z kwiatami i krzewami. Wykonany na wzór ogrodów jordanowskich, od nazwiska lekarza Henryka Jordana, pomysłodawcy i założyciela pierwszego tego typu ogrodu dla dzieci i młodzieży w Krakowie. W centralnym miejscu zielonego zakątka znajduje się fontanna. Dookoła fontanny alejki, przy których będą postawione 4 ławki oraz posadzone krzewy i kwitnące kwiaty. Teren będzie oświetlany nowymi lampami.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową. Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy!

509(-2) 3A i 3B 50 tys. zł

Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim w Twojej dzielnicy w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców pojawi się nowy, w pełni automatyczny i bezpieczny defibrylator AED, a dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy z ratownikami Sopockiego WOPR dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED, który ratuje życie nawet w 70%! Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Defibrylator AED zwiększy bezpieczeństwo Twojej dzielnicy, dlatego warto go mieć bardzo blisko! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Twojej dzielnicy będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt wraz z wytycznymi COVID19! Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, m.in.: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Domki lęgowe dla jeży, by mogły przetrwać, gdy nadchodzi zima.

302(-1) 3A i 3B 5 tys. zł

Gęsta zabudowa i znikające tereny zielone to przyczyny znikania jeży z Sopotu. Aby przetrwały trzeba im pomóc zapewniając możliowść przeżycia w ziemie. Do tego przydatne są domki zimowe dla jeży. D Projekt przewiduje zakup 50 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, psy. Wymiary domku 500 x 625 mm. Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 6 mm. Dach powinien być otwierany jednostronnie (na zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem przez niepowołana osobę. Pod spód podłogi oraz dach domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub papą bitumiczną. Wybór konkretnych miejsc w dzielnicy wymaga konultacji e specjalistami - przyrodnikami. Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, postępująca fragmentacja siedlisk. W Wielkiej Brytanii szkoli się tysiące wolontariuszy do pomocy jeżom. We Francji, gdzie jeże być może wymrą już przed rokiem 2025, organizacje ekologiczne piszą petycje do rządu. Jeże są bardzo pożytecznymi zwierzętami - zmniejszają ilość szkodników w otoczeniu człowieka.Żywią się myszami, szczurami, gąsienicami czy pająkami. Konieczne jest zapewnienie spokojnego miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. Cena jednego dmku to ok. 100 zł x 50 = 5000zł
Weryfikacja pozytywna przy założeniu, że budki zostaną zakupione i rozdane mieszkańcom do rozstawienia w domowych ogródkach, na terenach wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych,

Punkt widokowy Rysie Wzgórze

Rysie Wzgórze.

300(-5) 3A 100 tys. zł

Wykonanie punktu widokowego na Rysim Wzgórzu. Projekt zakłada rozbiórkę starej wieży i wybudowanie tam nowej wieży w konstrukcji drewnianej, ogólnodostępnej z dojściem od ul. 23 Marca.
Teren jest własnością Urzędu Wojewódzkiego. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, projekt został dopuszczony do głosowania jako opracowanie koncepcji budowy wieży (zlecenie dokumentacji budowanej).

Plac zabaw dla dzieci i sprzęt do ćwiczeń dla dorosłych - kontynuacja zagospodarowania placu

Malczewskiego 15, 17, 19a

271(-3) 3A 500 tys. zł

Uporządkowanie niezagospodarowanej części placu, ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych, instalacja oświetlenia, usuniecie szkodliwego pyłu po starej nieczynnej kotłowni wokół placu. Stworzenie na istniejącym zieleńcu miejsca z funkcją sportowo-rekreacyjną, która przyczyni się do polepszenia kondycji fizycznej i integracji społeczności lokalnej. Przy wcześniejszej realizacji z BO dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego zagospodarowana została jedynie część terenu. Nam mieszkańcom zależy na dokończeniu pierwszego projektu BO, czyli stworzenia miejsca funkcjonalnego, estetycznego i bezpiecznego dla dorosłych i dla dzieci. Część terenu, która nie została uporządkowana jest w fatalnym stanie. Dziury, błoto, kałuże, unoszący się popiół z koksu po starej kotłowni. Wpływ na ten stan miała również realizacja pierwszego zadania BO, kiedy to pojazdy obsługujące "budowę" zieleńca przyczyniły się do zniszczeń nawierzchni pozostawiając rozjechany popiół nie utwardzając go. Zależy nam na usunięciu nawierzchni, utwardzeniu, wyrównania wokół placu terenu i drogi dojazdowej. Zabiegi też te spowodują, że szlam zalegający na podłożu podczas deszczu nie będzie zalewał zieleńca powodując ogromne kałuże co przyczynia się do gnicia trawnika i posadzonych tam krzewów kupionych z budżetu miasta. Dodatkowym problemem i utrudnieniem jest brak oświetlenia. Ogranicza to w pełnym stopniu możliwości korzystania z tego terenu: dzieci bawiących się na trawniku, biegających wokół wysepki na środku i osób siedzących na ławkach. Już samo dojście do mieszkań po zmroku, czyli np. w czasie zimy już po godzinie 16 w zupełnej ciemności, może stwarzać niebezpiecznie sytuacje. Ustawienie choćby dwóch punktów świetlnych zdecydowanie poprawi ten stan i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto na istniejących już, trawiastych miejscach, przydałyby się sprzęt do ćwiczeń i urządzenia do zabawy dla dzieci. Bez ustawienie oświetlenia nie będzie z kolei możliwości korzystanie z nich po zmroku jak wspomniano powyżej. Zależy nam na pełnym korzystaniu z tego terenu przez cały rok. Wierzymy, że poprawa wyglądu estetyki placu oraz dodanie mu funkcji sportowo-rekreacyjnej przyczyni się do polepszenia kondycji fizycznej i integracji społeczności lokalnej.

Rewitalizacja Sopockiej Harcówki

Niepodległości 839

254(-1) 3B 70 tys. zł

70 Sopocka Drużyna Harcerzy, prowadząc działalność wychowawczą wśród sopockiej młodzieży, użytkuje lokal mieszczący się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839. Miejsce to wymaga gruntownego remontu, aby przystosować je do pracy z młodzieżą. Zadanie obejmuje m.in.: kapitalny remont pomieszczeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej. 70 Sopocka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima już ponad 30 lat prowadzi działalność wychowawczą na terenie Sopotu. Animuje sopocką młodzież, angażuje się w lokalne wydarzenia, promuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Jest jednym z organizatorów wydarzenia „Polonez Niepodległości”, które cieszy się szerokim zainteresowaniem mieszkańców Sopotu. Należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego celem jest wychowywanie młodzieży w duchu tradycyjnych wartości. Od 2001 roku Drużyna użytkuje lokal znajdujący się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839. Stan tego miejsca nie sprzyja pracy wychowawczej. Brak prądu i ogrzewania, wysoka wilgotność oraz brak wyposażenia uniemożliwia pełne wykorzystanie harcówki do działań wychowawczych. Obecnie odbywają się tam sporadyczne spotkania, jednak dłuższe przebywanie w lokalu nie jest korzystne dla zdrowia, właśnie przez dużą wilgotność wewnątrz. Brak jest możliwości ogrzewania ze względu na wadliwy kominek. Rewitalizacja stworzy warunki do pracy z młodzieżą oraz pozwoli na szersze wykorzystanie lokalu do celów statutowych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej takich jak: zbiórki i spotkania harcerzy oraz miejsce dla spotkań otwartych. Miejsce to będzie chętniej odwiedzane przez sopocką młodzież, również niestowarzyszoną w ZHR. Projekt polega na remoncie/rewitalizacji Lokalu Harcerskiego mieszczącego się w suterenie budynku przy al. Niepodległości 839, tak aby przystosować ww. lokal do prowadzenia szerszej pracy wychowawczej z młodzieżą. Zadanie obejmuje: kapitalny remont pomieszczeń wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymianę stolarki (okna, drzwi), przeprojektowanie i wymianę instalacji grzewczej, wykończenie i wyposażenie wnętrz.

Uporządkowanie, wykonanie schodów i oświetlenia na drodze łączącej Os. Przylesie i Opere Leśną.

droga leśna

249(-5) 3A i 3B 50 tys. zł 500 tys. zł

Wykonanie oświetlenie istniejącej drogi oraz wykonania schodów łączących deptak przed Operą Leśną a drogą z Przylesia do Opery. Projekt ma przede wszystkich za zadanie usprawnić i zapewnić większe bezpieczeństwo na drodze pomiędzy osiedlem Przylesie a Operą Leśną. Wykonanie schodów wzdłuż ogrodzenia Opery Leśnej oraz oświetlenie istniejącej drogi pozwoli, na większe bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą. Dzięki schodom dużo łatwiejsze będzie poruszanie się po tej drodze osób starszych lub mających problem z poruszaniem się. Zapewniając oświetlenie zwiększy się bezpieczeństwo osób, które będą wybierały te drogę w miesiącach jesienno-zimowych. Schody ze względu na leśny charakter nie powinny być wykonanie technologią która mocno będzie ingerować w strukturę Lasu np. konstrukcja drewniana lub podestowa.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Platforma/wieża widokowa na Lisim Wzgórzu.

23 Marca Księżycowa

231(-10) 3A 100 tys. zł

Lisie Wzgórze to wzniesienie w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy 23 Marca z ulicą Księżycowa. Usytuowanie na tym wzgórzu platformy widokowej sprawi, że to będzie kolejne miejsce z pięknym widokiem na Sopot i zatokę. Celem tego projektu jest powstanie platformy widokowej na Lisim Wzgórzu. Obecnie istniejący w tym miejscu punkt widokowy jest mocno zasłonięty lasem, a tym samym widok jest bardzo ograniczony i niepełny. Przed laty, właśnie w tym miejscu istniała wieża widokowa a widok Sopotu i zatoki gdańskiej był niezapomniany i bezcenny. Istniejące już sopockie punkty widokowe tj. Strzeleckie Wzgórze, Zajęcze Wzgórze i Łysa Góra są dużą atrakcją dla mieszkańców i turystów. Właśnie z tych punktów możemy w sposób pełny cieszyć się widokiem Sopotu. Lisie Wzgórze powinno być "odkryte" na nowo a widok z tego miejsca jeszcze bardziej uatrakcyjni spacery sopockimi szlakami spacerowymi.
Nie ma możliwości na prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu ze względu na ukształtowanie terenu i problem z dostaniem się na wzniesienie. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania w zakresie ograniczonym do przygotowania koncepcji budowy wieży widokowej oraz przycięcia drzew w celu zachowania osi widokowej.

Wybieg dla psów przy ul. 1 Maja

Moniuszki 1 Maja

230(-7) 3B 65 tys. zł 60 tys. zł

Skrzyżowanie ulic 1 Maja i Moniuszki jest miejscem najczęstszych psich spotkań w tej okolicy. Zostało oznaczone jako strefa spacerów z psami, jednak nie jest przystosowane do spuszczenia psa ze smyczy. Organizując ogrodzony psi wybieg w tym miejscu pozwalamy psom na swobodą zabawę, chroniąc je przed ruchem ulicznym i dzikimi zwierzętami, nie narażając właścicieli na kary i przechodniów na stres. Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca dla psów i ich właścicieli z tej okolicy. Powszechnie wiadomo, że pies na smyczy zachowuje się zupełnie inaczej, niż ten na wolności. Pozwalając psom na swobodną zabawę w kontrolowanych warunkach, działamy na korzyć zarówno zwierząt i ich właścicieli jak i przechodniów. Nie każdemu odpowiada pies biegający swobodnie, niektórzy się ich boją, natomiast psów bez smyczy można tam spotkać bardzo dużo. Dodatkowo zaostrzenia w przepisach dotyczących wyprowadzania psów również nie ułatwiają sytuacji. Wybieg powinien być otoczony ogrodzeniem, w środku powinny znajdować się również ławki (ok 2-3 szt.) dla starszych właścicieli. Wejścia powinny być podwójne dla bezpieczeństwa psów, podobnie jak na wybiegu przy Błoniach Sopockich. Okolice ul. 1 Maja są często odwiedzane przez dziki i lisy, które również stanowią zagrożenie dla psów i vice versa. W zależności od możliwości realizacyjnych, wybieg mógłby obejmować plac bezpośrednio przy skrzyżowaniu do ogrodzenia Uniwersytetu, lub ciągnąć się jeszcze wzdłuż ogrodzenia przy ulicy 1 Maja w stronę ul. Armii Krajowej.

Ogrdzony wybieg dla psów

Moniuszki 1 Maja

3B 60 tys. zł

Projekt zakłada ogrodzenie terenu, który jest przeznaczony do spacerów psów bez smyczy. W całym Sopocie jest tylko jeden psi plac zabaw na Błoniach, drugi najbliższy to wybieg na gdyńskich Kolibkach. Psy z centrum Sopotu muszą więc pokonać spory kawałek, żeby legalnie i bezpiecznie wybiegać się bez smyczy. Styk ulic Moniuszki i 1-Maja jest jedną z ulubionych tras mieszkańców na spacery z psami. Na wyznaczonym obszarze znajduje się już wodopój dla piesków i kosz na odchody, z woreczkami, a także tabliczka zezwalająca na spacerowanie bez smyczy. Teren jednak jest położony między ulicami i nie zapewnia szalejącym psiakom bezpieczeństwa. Ogrodzenie pozwoli psom na szaleństwa, bez ryzyka ucieczki do pobliskiego lasu i wpadnięcia pod samochód. Projekt zakłada ogrodzenie terenu, z wejściami z dwóch stron przez "śluzę". Można także dostawić ławeczki dla właścicieli, oraz nasadzić kilka krzaczków, wokół których psy mogłyby się ganiać.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z projektem o tej samej tematyce.

plac zabaw dla psów

Moniuszki 1 Maja

3B 60 tys. zł

Plac zabaw dla psów zlokalizowany na zapuszczonym boisku do koszykówki na rogu ulic Moniuszki i 1 Maja. Plac ten mógłby mieć wybieg dla psów i trasę instalacji nadziemnych typu kładki, tunele itp.
Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Ogrodzony wybieg dla psów

u zbiegu ulic Moniuszki i 1 Maja

3B 60 tys. zł

Ogrodzony wybieg dla psów u zbiegu ulic Moniuszki i 1 Maja W tym miejscu jest wybieg dla psów. Jest nieogrodzony. Z dwóch stron są ulice: Moniuszki i 1 Maja. To jest niebezpieczne, ponieważ psy mogą wybiec na jezdnię, lub zaczepiać przechodniów. Wielu sopocian w tej okolicy spaceruje z psami. W Sopocie nie ma wybiegu dla psów. Zbudowano przejście do ul. 23 Marca. Mieszkańcy tej ulicy również przychodzą z psami.
Projekt zostanie poddany pod głosowanie wraz z projektami nr 198,117,37

Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów

Skrzyżowanie ul. Moniuszki i 1 Maja

3B 50 tys. zł

W miejscu istniejącego już wybiegu dla psów w którym usytuowane jest poidło dla zwierza i śmietnik na odchody z woreczkami tablica informacyjna, że jest to wybieg dla zwierząt ale zabrakło tylko ogrodzenia terenu na którym można wypuścić bezpiecznie psa bez obawy że wpadnie pod samochód na pobliskich ulicach lub ucieknie do lasu spłoszony np. przez dziki. Projekt polega na ogrodzeniu istniejącego terenu przeznaczonego do tego celu niskim płotem ok 1m., żeby spokojnie móc wyprowadzić psa W przyszłości można wyposażyć taki wybieg w różne urządzenia pozwalające bezpiecznie wybiegać się naszym zwierzętom. Reszta infrastruktury jest już zainstalowana.
Projekt został poddany pod głosowanie wraz z projektem dotyczącym tego samego zadania.

Instalacja z roślin pochłaniających zanieczyszczenia - za tunelem 1 Maja

1 maja 1

200(-2) 3B 200 tys. zł

Panel obsadzony odpowiednio dobranymi roślinami oczyszcza powietrze z drobnych kurzy, redukuje nadmiar dwutlenku węgla, produkując przy okazji duże ilości tlenu. Obniża też temperaturę powietrza do 5 m od obiektu. Jest w tym bardziej wydajny niż drzewa czy łąka i działa przez cały rok. Minimalne wymiary: 1m x 1m x 3m. Mech oczyszcza powietrze poprzez usuwanie drobin kurzu, schładza i izoluje budynki i wchłania dwutlenek węgla, a przy okazji wytwarza powietrze, potrzebne wszystkim do oddychania. Ten zielony biofiltr działa jako naturalny klimatyzator. Jeden panel pochłania tyle smogu co 275 drzew, zajmując 99 proc. mniej miejsca. Ma spełniać też funkcję estetyczną. Składa się z roślin odpowiednio rozmieszczonych na metalowym lub drewnianym stelażu. Może być zasilany energią słoneczną, a odpowiednią wilgotność roślin zapewniałyby zamontowane w konstrukcji zbiorniki z wodą. Ławki ze ścianą mchu pod nazwą City Tree zobaczyć można np. w Londynie, gdzie konstrukcje wpasowane w krajobraz miasta zostały bardzo dobrze przyjęte. Forma „zielonej ściany” została przekształcona w wieżę, przypominającą nieco tężnię, z podwyższeniem, służącym jako miejsce odpoczynku dla przechodniów. Na zdjęciach Berlin, Londyn: https://greencitysolutions.de/wp-content/uploads/2020/03/green-city-solutions-bikini-berlin-09-e1606825719632.jpg https://greencitysolutions.de/wp-content/uploads/2020/11/CT-Bonn-webopt-e1606814571853.jpg Szacunkowy koszt: 120 tys. zł.

Całoroczna girlanda żarówkowa

nad Małym Monciakiem

183(-26) 3B 50 tys. zł

Celem zawieszenia całorocznej girlandy żarówkowej jest uczynienie tej przestrzeni bardziej kameralną i przyjazną dla mieszkańców oraz okolicznych przedsiębiorców.

Śmietniki w okolicy ul. Księżycowej

Ul. Malczewskiego, Chodowieckiego, Księżycowa, Okrężna, 23 Marca.

162(-4) 3A 10 tys. zł

Ustawienie śmietników przy ulicach Malczewskiego, Chodowieckiego, Księżycowej, Okrężnej i 23 Marca dla wszystkich mieszkańców co pomoże w utrzymaniu porządku oraz zapobiegnie wabieniu dzikich zwierząt do resztek wyrzucanych na chodnik.

Zielony Sopot - nasadzenia zieleni pnącej

za ekranem akustycznym sklepu ALDI

156(-3) 3B 150 tys. zł

Nasadzenia roślin pnących zimozielonych w łączniku pomiędzy ulicami 1 Maja i gen. Sikorskiego znajdującym się za istniejącym ekranem akustycznym parkingu marketu ALDI. Celem zasadzenia jest zasłonięcie nieestetycznego ekranu akustycznego zielenią, podniesienia poziomu filtracji powietrza, lokalnego obniżenia temperatury podczas upałów, stworzenie miejsca przyjaznego małym ptakom. Obszar za ekranem akustycznym marketu ALDI jest od lat wybitnie zaniedbanym obszarem w Sopocie. W wyniku podjętej wiele lat temu nieszczęśliwej decyzji o zainstalowaniu ekranu akustycznego tkanka miejska została podzielona na dwa "światy". Obszar widziany od strony marketu, po jego niedawnym odświeżeniu jest mało atrakcyjny ale nie zniechęcający. Obszar "za ekranem" nie doczekał się odświeżenia i stanowi niezwykle szpecący element architektury. Proponowana zieleń możliwa jest do nasadzenia przy ekranach akustycznych w istniejących niewielkich, obecnie całkowicie zaniedbanych, fragmentach ziemnych oraz w możliwych do wykonania wąskich obszarach ziemnych, które można uzyskać przez demontaż fragmentów nawierzchni z kostki pomiędzy miejscami parkingowymi i ekranem akustycznym. Nasadzenia wymagałyby zabezpieczenia przed kierowcami i właścicielami psów np. poprzez wykonanie niewielkich umocnionych skarp ziemnych. Po wykonaniu nasadzeń roślinnością zimozieloną (np. bluszcz pospolity, wiciokrzew zimozielony, trzmielina Fortune'a) i z zastosowaniem konstrukcji wsporczych aby umożliwić szybki wzrost roślin można uzyskać znaczącą poprawę estetyki tego niezwykle zaniedbanego obszaru. Jako przykład może służyć mały fragment ekranu od ul. Sikorskiego porośnięty bluszczem stanowiący z roku do roku coraz skuteczniejszą zasłonę dla ekranu oraz stanowiący przestrzeń do życia i zbierania pokarmu przez ptaki (wróble, sikorki bogatki i modre, pleszki, rudziki, kopciuszki, itp.). Jako mieszkańcy mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie estetyki, jak mieszkańcy innych części Sopotu, gdzie pojawiają się liczne nowe nasadzenia zieleni.

Leśna Polana

23 marca 55

147(0) 3A 25 tys. zł

Leśna polana położona jest przy ulicy 23 Marca na wysokości posesji 55. Jest to naturalna polana leśna na której dzieci w sposób aktywny spędzają swój wolny czas. Celem tego projektu jest powstanie przyjaznego miejsca - leśnego placu zabaw dla dzieci, rodziców. Celem tego projektu jest powstanie na leśnej polanie przyjaznego, naturalnego placu zabaw dla dzieci, rodziców i całych rodzin. Miejsce te ma służyć do aktywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich niezależnie od wieku. Zakres prac do wykonania to uporządkowanie terenu, ustawienie sprzętu rekreacyjnego i dwóch ławek. Zaletą tego projektu jest położenie tej polany i niskie koszty i prac do wykonania.

Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Mickiewicza

Mickiewicza 55 63

140(-23) 3B 60 tys. zł

Budowa dodatkowych miejsc postojowych oraz remont jezdni pozwoli na bezpieczny dojazd mieszkańcom a także służbom ratunkowym i komunalnym.. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w/g projektu opracowanego na zlecenie Spółdzielni im A Mickiewicza . Cztery miejsca uzyskały zgodę UM Sopot i będą wykonane w maju br. Kolejne nowe 22 miejsca postojowe mogą zostać wykonane w podobny sposób tj zamiast parkowania wzdłuż jezdni będą lokowane w głąb częsći trawnika. Usunięcie warstwy ziemi i położenie płyt ażurowych zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Niezbędny jest remont nawierzchni jezdni na odcinku Mickiewicza 55 - 59 .zniszczonej w minionych latach przez sprzęt cięzki dowożący materiały na budowę DPS.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Bezpieczny Mickiewicz

129(-5) 3B 20 tys. zł

Zakup i instalacja systemu monitoringu na Os. Mickiewicza w Sopocie, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Osiedle im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest jakikolwiek brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto.
Można dopuścić projekt do głosowania pod warunkiem że utrzymaniem i obsługa zapisanych materiałów wideo zajmie się spółdzielnia mieszkaniowa.

Dodatkowa zieleń

w Parku Sanitariuszki Inki

92(-2) 3B 5 tys. zł 15 tys. zł

Park Sanitariuszki Inki zachwyca starymi drzewami, niestety kiedy wzrok skierujemy niżej widać gołą ziemię i psie kupska. Projekt zakłada uzupełnienie zieleni o "średnie piętro" - czyli krzewy i wyższe byliny oraz zasadzenie w poszyciu roślin cieniolubnych (np.barwinek) oraz wczesno-wiosennych kwiatów: zawilców, przylaszczek i pierwiosnków. Można także dodać ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada uzupełnienie zieleni Parku o krzewy, byliny i kwiaty wczesno-wiosenne, które zakryją niemalże puste przestrzenie pomiędzy drzewami. Uzupełnienie małej architektury o kilka ławek i stojące przy nich kosze na śmieci. Głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności Parku, oraz utrzymanie powierzchni zielonej tego terenu, pomimo starzenia się i znikania dużych drzew. Zieleń w tym miejscu jest kluczowa dla utrzymania dobrej jakości powietrza, a także zapobiegnie zalewaniu niższych obszarów w przypadku deszczu. Teren znajduje się na trasie do Opery Leśnej i mógłby stać się miejscem do odsapnięcia dla zmęczonych drogą turystów. Działania do podjęcia: - ogląd lokalizacji i dobór odpowiednich roślin - przygotowanie terenu i nasadzenia - pielęgnacja nasadzeń - w kolejnych latach uzupełnienie ubytków po zimie. Beneficjenci: - mieszkańcy miasta - turyści - fauna sopocka. Korzyści z projektu: - pożytek ekologiczny - oczyszczanie powietrza - walory estetyczne.
Park jest bardzo zacieniony, nie ma warunków do rozwoju nowych nasadzeń. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania.

Ławki fotowoltaiczne wytwarzające prąd do oświetlenia i ładowania telefonów.

91(-11) 3A i 3B 30 tys. zł

Ławki wyposażone w akumulatory będą uzyskiwać energię ze słońca, która będzie zużywana do ich oświetlania nocą i do ładowania telefonów całą dobę. Innowacyjny projekt dla naszej dzielnicy. Ławka może też pełnić funkcję routera WiFi. Możliwy jest zakup w pełni zautomatyzowanych ławek solarnych za cenę ok 16 000 za sztukę lub przy istniejacych już łąwkach zamontowanie masztu z panelem, lampą, akumulatorem i portem USB do łądowania koszt ok 3 tyś zł za zestaw. Taniej i łatwiej jest skorzystać z drugiego rowiązania. Mieszkańcy czy goście odwiedzający Sopot mogliby naładować telefon lub tablet, relaksując się w międzyczasie na ławce. To także odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne także dla niewielkich urządzeń elektronicznych, będących w codziennym użytku. 10 ławek x 3 tyś zł = 30 tyś zł. Ławki ustawione byłyby w różnych częściach dzielnicy, w przypadku wyboru projektu należałoby w tej sprawie przeprowadzić konsultacje. Projekt ławek solarnych został wdrożony w Białymstoku w ramach budżetu obywatelskiego

Schody do placu zabaw

na ul. Okrężnej od strony al. Niepodległości

83(-3) 3A 150 tys. zł

Montaż nowych schodów oraz renowacja istniejącego odcinka schodów rozpoczynających się na al. Niepodległości (nieopodal skrzyżowania z ul. Malczewskiego) do placu zabaw na ul. Okrężnej. Schody ułatwia wejście na plac zaba przy ulicy Okrężnej glowne zalezenia: renowacja oraz montaz schodow, ulatwi dojscie do placu zabaw, bedzie sluzyc wszystkim rodzinom oraz dzieciom.

Park kieszonkowy przy al. Niepodległości w okolicy osiedla Aquarius

poniżej placu zabaw przy Okrężnej

79(-4) 3A 25 tys. zł

Utworzenie kieszonkowego parku z ławkami, utwardzonymi scieżkami oraz nową roślinnością (drzewa, krzewy, kwiaty) po wcześniejszym uprzątnieciu terenu wzdluż al. Niepodległości za osiedlem Aquarius/ u podnóża placu zabaw przy ul. Okrężnej (teren pomiędzy skrzyżowaniem al Niepodległości z ul. Armii Krajowej a ul. Malczewskiego z al. Niepodległości, po stronie ruchu samochodowego w kierunku Gdańska) Utworzenie parku po wcześniejszym uprzątnieciu terenu wzdluż al. Niepodległości za osiedlem Aquarius, z: - ławkami - utwardzonymi scieżkami - nowymi rożnego rodzaju nasadzeniami - śmietnikami Wspólna działka z placem zabaw przy ul. Okrężnej, teren miejski, nieużywany od wielu lat, zaśmiecony, używany głównie do nielegalnego spożywania alkoholu. Projekt będzie slużyl wszystkim mieszkańcom Sopotu i nie tylko oraz upiekszy teren na wspólnej działce z placem zabaw.

Nawierzchnia ulicy Wybickiego

boczna ulica od Wybickiego do posesji 11,11a, 11b, 13, 13a, 13b, 13c

71(0) 3B 160 tys. zł

Stan nawierzchni z płyt betonowych bocznej odnogi ulicy Wybickiego wymaga jej wymiany. Płyty są uszkodzone, nierówne, częściowo pozapadane. Ta część ulicy służy mieszkańcom posesji Wybickiego 11, 11a, 11b, 13, 13a, 13b, 13c oraz użytkownikom garaży nr 179-187 przy al. Niepodległości.

Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza na Łysej Górze w postaci Głazu Pamięci z inskrypcją

Łysa Góra

70(-9) 3B 5 tys. zł

Postawienie Pamiątkowego Głazu z inskrypcją w miejscu Mogiły Nieznanego Żołnierza z czasów II Wojny Światowej. Przez ponad 70lat grób w formie kopca z naturalnych kamieni był pielęgnowany przez mieszkańców. Jednak wymagało to ciągłego oczyszczania, ustawiania kamieni wciąż na nowo.Niestety przez akt wandalizmu zarósł ściółką leśną. Głaz zapewni pamięć, trwałość i naturalnie wpisze się w otoczenie. Na szczycie Łysej Góry, niedaleko stoku narciarskiego, od czasów II Wojny Światowej usytuowana jest Mogiła Nieznanego Żołnierza. Przez dziesięciolecia opiekowali się nią okoliczni mieszkańcy, formując wciąż na nowo kopiec z kamieni, przynosząc kwiaty, co roku dbając by grób nie zarastał krzewami i trawą. Jednak w 2009 roku grób został zniszczony przez wandali i zarósł dzikimi krzewami i leśną ściółką. W Lasach na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego było wiele podobnych mogił. Do naszych czasów zachowały się jednak nieliczne, jak ta na Łysej Górze. Postawienie pamiątkowego Głazu z inskrypcją w miejscu mogiły nieznanego żołnierza pozwoli na zatrzymanie procesu dalszego zacierania w pamięci miejsc spoczynku żołnierzy oraz historii i wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, które miały miejsce także na obszarze naszego miasta i obecnych terenach rekreacyjnych jak Łysa Góra, okoliczne wzgórza i las, w którym wciąż można zauważyć ślady okopów. Forma kamienia z inskrypcją w naturalny sposób wtopi się w otoczenie leśnej polany, będąc jednocześnie trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne elementem krajobrazu. Lokalizacja lekko na uboczu, niedaleko szczytu, nienarzucająca się, jednak dająca przestrzeń do refleksji, zadumy i pamięci, będzie uzupełnieniem dla licznych form wypoczynku i rekreacji w tym tak znanym i lubianym przez mieszkańców i gości naszego miasta, charakterystycznym miejscu - Łysej Górze. Wydarzenia z czasów II Wojny Światowej mocno odcisnęły piętno na wielu rodzinach, narodach i społeczeństwach. Niech zadbany, w naturalny sposób łączący się z otoczeniem Głaz z Inskrypcją w miejscu Grobu Nieznanego Żołnierza, pomoże nam zachować pamięć o wydarzeniach sprzed ponad 70 lat dla nas i dla przyszłych pokoleń, które miejmy nadzieję, nigdy nie będą musiały zaznać grozy wojny.

Wymiana oświetlenia przy Sanatorium Leśnik

69(-3) 3A 200 tys. zł

Aktualne oświetlenie pamięta XX wiek. Czas na nowoczesne latarnie! Poprawi bezpieczeństwo i komfort dla użytkowników tego rejonu miasta.
Inwestycja możliwa do wykonania pod warunkiem uzyskania zgody na jej przeprowadzenie od Lasów Państwowych przez wnioskodawcę.

Dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne

62(-3) 3B 20 tys. zł

1) Ustawienie stołu do tenisa stołowego 2) Ustawienie dwóch elementów siłowni zewnętrznej, na których jednocześnie ćwiczyć mogą cztery osoby: - orbitrek (wzmacnia partie górnych i dolnych części ciała, poprawia wydolność organizmu, imituje jazdę na nartach), - urządzenie imitujące wiosłowanie 3) Ustawienie czterech krzeseł ze stolikiem (trwale przytwierdzonych) do pracy z laptopem lub gier planszowych. Projekt będzie służył mieszkańcom i turystom wynajmującym apartamenty (promocja miasta).

Modernizacja ul.Piaskowej na calej dlugosci

Cala ul.Piaskowa od ul.23 Marca do konca.

55(-1) 3A 160 tys. zł

Modernizacja ul.Piaskowej na calej jej dlugosci i szerokosci.Wylozenie jezdni materialem utwardzajacym(kostka brukowa,)tam gdzie mozliwe polozenie chodnika.Wyciecie dzikich,szczegolnie wyschnietych i chorych drzew na calej dlugosci ul.Piaskowej.Przeprowadzenie kanalizacji deszczowej na calej dlugosci ul.Piaskowej.Modernizacja ma za zadanie doprowadzenie stanu ulicy do standartow Unii Europejskiej,zapewniajaca mieszkancom ul.Piaskowej,gosciom i spacerowiczom pelne ,nieograniczone niewygodami poruszanie sie.

Budowa zadaszonego parkingu rowerowego przy Sopockich Szkołach Autonomicznych

45(-14) 3B 20 tys. zł

Projekt polega na stworzeniu zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg na terenie Sopockich Szkół Autonomicznych. Nasi uczniowie coraz częściej korzystają z rowerów i hulajnóg jako środków transportu do/z szkoły. Wpisuje się to także w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego transportu. Parking rowerowy przy SSA będzie ułatwi społeczności szkolnej wybór przyjaznych środków transportu. Po co właściwie parking rowerowy? Nasi uczniowie w ramach dbania o środowisko oraz wygody coraz częściej korzystają z rowerów i hulajnóg jako środków transportu do/z szkoły. Wpisuje się to także w działania edukacyjne szkół dotyczące zrównoważonego transportu. W obecnej chwili w okolicy szkoły nie ma profesjonalnego parkingu rowerowego, z którego może korzystać społeczność szkolna. Nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne. Dlatego chcemy rozwiązać ten problem poprzez budowę zadaszonego parkingu rowerowego, które łącznie dadzą 20-36 miejsc parkingowych dla rowerów i hulajnóg. Jak m wyglądać parking? Parking będzie posiadał zadaszenie z konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozją (ocynk ogniowy i malowanie proszkowe). Zadaszenie wykonane zostanie z poliwęglanu komorowego, które są powszechnie używane do pokryć dachów parkingów czy wiat wózkowych przy sklepach. Parking byłby wyposażony w bezpieczne stojaki „U”, które w przeciwieństwie do popularnych „wyrwikółek” umożliwiają przypięcie roweru z pomocą zapięcia typu uLock. Zapewniłoby to dość wysoki poziom bezpieczeństwa rowerów. Gdzie umiejscowiony będzie parking? Lokalizacją będzie teren Sopockich Szkół Autonomicznych.

Okręg 4

Remont boiska wielofunkcyjnego: do tenisa, koszykówki i siatkówki

Cieszyńskiego 10

744(-4) 4B 30 tys. zł 400 tys. zł

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z liniami. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV. Montaż sprzętu do tenisa i siatkówki: słupki wielofunkcyjne, tuleje, siatka oraz sprzętu do koszykówki: konstrukcja, tablica, obręcz, siatka. Montaż ławek. Razem zadbajmy o naszą kondycję fizyczną i przyczyńmy się do powstania nowego ładnego obiektu na Brodwinie. Wyrównanie podbudowy asfaltowej pod nawierzchnię poliuretanową 22 x 42 m. Okrawężnikowanie boiska 128 mb. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z liniami - 128 mb. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV, oryglowane, wysokość 4 m, 1 x brama, 1 x furtka - 128 mb. Montaż sprzętu do siatkówki i tenisa: słupki wielofunkcyjne, tuleje, siatka. Montaż sprzętu do koszykówki: konstrukcja, tablice, obręcze, siatki. Postawienie trzech ławek. Uporządkowanie zielonego obrzeża między boiskiem a ogrodzeniem: wymiana ziemi i zasianie trawy.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy!

655(0) 4A i 4B 50 tys. zł

Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim w Twojej dzielnicy w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców pojawi się nowy, w pełni automatyczny i bezpieczny defibrylator AED, a dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy z ratownikami Sopockiego WOPR dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED, który ratuje życie nawet w 70%! Człowiek uczy się przez całe życie, a udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność, którą warto sobie co jakiś czas przypominać. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość wypadków zdarza się w domu, a nie każdy wie, jak zachować się w danej sytuacji. Osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wymagają natychmiastowej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Uciskanie klatki piersiowej jest szczególnie ważne, gdy defibrylacji nie można przeprowadzić w czasie krótszym niż 4-5 minut od utraty przytomności. Dlatego Twoja pomoc w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może uratować komuś życie! Warto również wiedzieć, że użycie przez świadków zdarzenia defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może skutkować nawet 70% skutecznością podczas przywracania krążenia osobie poszkodowanej! Defibrylator AED zwiększy bezpieczeństwo Twojej dzielnicy, dlatego warto go mieć bardzo blisko! Mamy nadzieję, że te liczby przekonały Cię do nauki pierwszej pomocy. Na naszym szkoleniu otrzymasz dużą dawkę praktyki, uzupełnioną solidną porcją teorii. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane m.in.: - profesjonalne manekiny do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej aplikacji otrzymasz również dokładne parametry wykonywanych przez Ciebie ucisków klatki piersiowej czy oddechów ratowniczych, - kamizelka do ćwiczeń zadławień, - symulator krwotoków, - zestaw do pozoracji ran. To właśnie te elementy sprawią, że zajęcia będą naprawdę realistyczne. Dzięki temu po ukończonym szkoleniu łatwiej Ci będzie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Harmonogram szkoleń W ciągu roku przeprowadzimy cztery szkolenia, po jednym na kwartał. Zajęcia zostaną przeprowadzone w małych grupach w Twojej dzielnicy, a w każdym ze szkoleń weźmie udział łącznie 40 osób. Dzięki temu aż 160 mieszkańców Twojej dzielnicy będzie potrafiło pomóc osobie poszkodowanej, a nawet uratować jej życie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: - mini apteczkę pierwszej pomocy, - kartę ICE, - kopertę życia, - instrukcję udzielania pierwszej pomocy, - certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie zostanie podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt wraz z wytycznymi COVID19! Moduł 2: RKO z użyciem defibrylatora automatycznego AED. Moduł 3: Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, m.in.: - cukrzyca, - udar, - bóle w klatce piersiowej, - duszność, - omdlenia, - alergie, - napad drgawkowy, - zakrztuszenia. Moduł 4: Urazy u osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży. Szkolenia będą dostosowane do grup wiekowych, dzięki czemu każdy z uczestników uzyska najbardziej przydatną dla siebie wiedzę. Przykładowo seniorzy dowiedzą się, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, jaki powinien być prawidłowy wynik glikemii czy w jaki sposób postępować podczas bólów w klatce piersiowej. Rodzice uzyskają wiedzę, jak pomóc dziecku podczas zakrztuszenia, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację u niemowlęcia, a jak u starszego dziecka. Najmłodszych uczestników szkolenia nauczymy, w jaki sposób wezwać pomoc, jak poradzić sobie z opatrywaniem ran i wiązaniem bandaży i oczywiście, jak udzielić pierwszej pomocy. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zapewnienie, że warto pomagać. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu już nigdy nie zabraknie Wam odwagi ani umiejętności, by uratować komuś życie. Kim jesteśmy? Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Naprawa schodów przy ul. Obodrzyców

zbiornik retencyjny przy Obodrzyców

537(-2) 4A 12 tys. zł 120 tys. zł

Naprawa schodów zlokalizowanych miedzy Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Kraszewskiego, a ul. Obodrzyców, obok zbiornika retencyjnego. Schody są w opłakanym stanie, płytki odpadają i stwarzają tym realne zagrożenie kontuzji, a zwłaszcza zimą. W obecnym stanie schody te nie spełniają wymogów unijnych choćby pod kontem dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada wyrównanie stopni, wymianę kostki, wymianę poręczy i zrobienie podjazdu dla wózków dziecięcych.

Remont schodów przy ulicy Obodrzyców

4A 120 tys. zł

Remont schodów prowadzących z ulicy Obodrzyców (wylot ul Junaków) na osiedle Kraszewskiego. Remont schodów prowadzących z ulicy Obodrzyców (wylot ul Junaków) na osiedle spółdzielni mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego.

Leśny Klub

Kolberga 29

521(-8) 4A i 4B 225 tys. zł

Otoczenie natury, zapach lasu, zielona, otwarta przestrzeń, duży okrągły stół...i wiele pomysłów na wspólny czas, zabawę, aktywny wypoczynek, spotkanie...dla dzieci, dla rodziny. To nasza wizja Leśnego Klubu, miejsca na polanie, na skraju lasu, zaplanowanego i urządzonego tak, aby sprzyjało integracji lokalnej społeczności. Leśny Klub w Sopocie - jedyne takie miejsce w Polsce! Leśny Klub to pomysł stworzenia plenerowej, otwartej przestrzeni aktywności - zabawy, edukacji i integracji - dla dzieci, dla rodzin-mieszkańców Sopotu, usytuowanej na skraju lasu na wysokości osiedla Brodwino. Zielony teren zaprojektowany, zaadaptowany i urządzony w poszanowaniu natury, a jednocześnie tak, aby dawał możliwość prowadzenia kreatywnych, aktywnych zajęć, był miejscem spotkania, integracji i odpoczynku. Teren z wydzielonymi 3 obszarami spełniającymi różne funkcje: 1. BAZA - przestrzeń do zabawy, spontanicznej aktywności dla dzieci – domek/domki na drzewie, mini park linowy, tor przeszkód.+ urządzenia, które już znajdują się na wskazanym przez nas terenie - kształt i elementy architektury wynikać będą z tego, co oferuje natura, niejako wpisując się w naturalny kształt terenu. Szczegółowy plan tej części Klubu mógłby powstać w bezpośredniej konsultacji z najbardziej zainteresowanymi, z ekspertami w tej dziedzinie– z dziećmi. Pierwsze, dziecięce pomysły na urządzenie Zielonego Klubiu prezentujemy w załączniku. 2. DOMEK KOPUŁOWY - przestrzeń spotkania i edukacji– altana/domek kopułowy/namiot typu eko-jurta stworzona na planie koła (idea spotkań w kręgu)- z możliwością organizowania warsztatów i zajęć kreatywnych, artystycznych, ekologicznych i ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży, dla rodzin. 3. OGRÓD z miejscem do relaksu, rekreacji – ogród kwiatowy, zielnik i warzywnik, stworzony i pielęgnowany wspólnie przez użytkowników Leśnego Klubu (idea ogrodu społecznego). W tym obszarze ekspertami byliby starsi mieszkańcy osiedla – to często doświadczeni działkowcy. W momencie tworzenia szczegółowego planu ogrodu, warto więc zapytać ich o zdanie i zaprosić do współpracy. Leśny Klub byłby miejscem otwartym, ale jednocześnie zaopiekowanym i prowadzonym przez animatorów organizujących aktywności dla dzieci i rodzin, dbających o to, aby przestrzeń była żywa, interaktywna, ale też bezpieczna, a jej potencjał maksymalnie wykorzystany dla dobra mieszkańców w poszanowaniu zasad ekologii. Skąd pomysł? Od wielu lat prowadzimy w Sopocie Klub dla Dzieci i Młodzieży - Grandklub Meander, który mieści się w niewielkim pomieszczeniu użyczonym Fundacji przez Szkołę Podstawową nr 9 na Brodwinie. Klub Meander to miejsce, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i pasje, spędzają swój wolny czas, otrzymują wsparcie i pomoc. Od początku pandemii straciliśmy możliwość organizowania stacjonarnych spotkań z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. W pierwszych miesiącach nasze działania przenieśliśmy do Internetu. Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że musimy znaleźć sposób, aby umożliwić dzieciom powrót do kontaktów w realnym świecie, że nasi podopieczni potrzebują możliwości bycia razem, wolności, przestrzeni i spontaniczności zabawy, rozmowy, wytchnienia od rutyny zdalnej nauki, od trudów izolacji. Zdecydowaliśmy się na organizację zajęć plenerowych - początkowo były to spacery na plażę, do pobliskiej stajni , do gdyńskich Kolibek. Z czasem zaczęliśmy organizować spotkania 'za mostkiem' - na ogrodzonym terenie przy ujęciu wody - miejsce to stało się naszym punktem spotkań, naszą 'bazą’ wypadową na leśne wyprawy. Początkowa konieczność organizowania zajęć w plenerze, szybko przerodziła się w ogromną przyjemność i przygodę. Odkrywamy wraz z naszymi podopiecznymi potencjał takich aktywności, widzimy jak bardzo przebywanie w otoczeniu natury, w otwartej przestrzeni wyzwala kreatywność, angażuje i otwiera naszych podopiecznych, pomaga im odnaleźć równowagę. Doświadczenie to zainspirowało nas i obudziło wspólne marzenie stworzenia „Leśnego Klubu” - zielonej, dostępnej przestrzeni aktywności i spotkania, miejsca, które pozwoli w pełni korzystać z dobrostanu natury. Oddajemy więc w Państwa ręce nasz pomysł z ogromną nadzieją, że zobaczycie w nim wartość i potencjał oraz miejsce dla siebie i swoich bliskich i pomożecie w jego realizacji oddając swój głos. Do zobaczenia w Leśnym Klubie , -) Współautorami projektu są podopieczni Fundacji Meander.

Domki zimowe dla jeży, by mogły przetrwać, bo jest ich coraz mniej.

501(-8) 4A i 4B 5 tys. zł

Gęsta zabudowa i znikające tereny zielone to przyczyny znikania jeży z Sopotu. Aby przetrwały trzeba im pomóc zapewniając możliowść przeżycia w ziemie. Do tego przydatne są domki zimowe dla jeży. . Projekt przewiduje zakup 50 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, psy. Wymiary domku 500 x 625 mm. Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 6 mm. Dach powinien być otwierany jednostronnie (na zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem przez niepowołana osobę. Pod spód podłogi oraz dach domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub papą bitumiczną. Wybór konkretnych miejsc w dzielnicy wymaga konultacji e specjalistami - przyrodnikami. Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, postępująca fragmentacja siedlisk. W Wielkiej Brytanii szkoli się tysiące wolontariuszy do pomocy jeżom. We Francji, gdzie jeże być może wymrą już przed rokiem 2025, organizacje ekologiczne piszą petycje do rządu. Jeże są bardzo pożytecznymi zwierzętami - zmniejszają ilość szkodników w otoczeniu człowieka.Żywią się myszami, szczurami, gąsienicami czy pająkami. Konieczne jest zapewnienie spokojnego miejsca, gdzie będą miały szansę przezimować w mieście. Cena jednego dmku to ok. 100 zł x 50 = 5000zł
Weryfikacja pozytywna przy założeniu, że budki zostaną zakupione i rozdane mieszkańcom do rozstawienia w domowych ogródkach, na terenach wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych,

Eko mini elektrownia wodna

450(-13) 4A i 4B 500 tys. zł

Ekologiczna energia z wody w zasięgu ręki, tam gdzie niegdyś stały sopockie młyny. Prąd z wody może zasilać nawet kilkadziesiąt lamp ulicznych na naszej dzielnicy. Projekt ma charakter innowacyjny oraz edukacyjny. Głównym założeniem projektu jest wskazanie możliwości uzyskiwania energi elektrycznej z sopockich potoków. Dzięki dużemu spadkowi terenu oraz licznym strumieniom Sopot jest jednym z najlepiej predysponowanych do tego typu inwestycji miejsc w Polsce. Podobny projekt został zrealiowany w Warszawie na Potoku Służewieckim, choć spadek terenu w tamtym miejscu jest dużo mniejszy. https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zielona-energia-potoku-s-u-ewieckiego Przed wiekami w tych samych miejscach w Sopocie uzyskiwano energię kinetyczną słuząca do napędzania sopockich młynów, warto wrócić do tej tradycji. Koszt instlacji to ok. 100 000 zł
Projekt możliwy w ramach pilotażu rozwiązania. Kamienny Potok jest jedynym, potencjalnie możliwym do wdrożenia z uwagi na wielkość przepływu oraz deniwelację terenu.

Przebudowa schodów przy kościele

Schody przy kościele pw. Zesłania Ducha Świętego od strony lasu

448(-17) 4A i 4B 120 tys. zł

Obecne schody są źle wykonane - w części pierwszej nie zachowują proporcji dlatego zarówno wchodzenie po nich jak i schodzenie jest wysoko uciążliwe, a czasami niebezpieczne, w części drugiej usunięcie betonowych płyt i wykonanie schodów. Projekt zakłada wykonanie schodów zgodnie ze sztuką budowlaną. Projekt zakłada dwa etapy. Etap pierwszy przebudowanie istniejących schodów do prowadzących do kościoła tak, by stopnica i podstopnica zachowywały odpowiednie proporcje. Schody powinny zachować istniejący obecnie podjazd dla wózków i rowerów. Etap drugi to usunięcie płyt w drugiej części schodów ( na tyłach kościoła) i wybudowanie ich zgodnie ze sztuką budowlaną ( odpowiednia wielkość stopni, poręcz, podjazd). Projekt służy osobom uczęszczającym do kościoła, osobom odwiedzającym punkt widokowy na placu kościoła, dzieciom chodzącym do szkoły muzycznej , a dochodzącym od strony ul. Kujawskiej i Mazowieckiej. Wszystkim mieszkańcom chodzącym na pieszo przez las z osiedla Brodwino do osiedli przy Mazowieckiej, Kujawskiej i pozostałym.
Schody są w dobrym stanie technicznym, nie zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Ich przebudowa byłaby niegospodarnym wydatkiem gminy. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku projekt został dopuszczony do głosowania.

Lock-Out-Społeczny w Lesie (LOS w Lesie)

359(-4) 4A i 4B 30 tys. zł 250 tys. zł

Wielopokoleniowa ścieżka sportowo-rekreacyjna umieszczona na obrzeżach lasu w pobliżu Kamiennego Potoku i Brodwina. Wyposażenie dostosowane do każdej grupy wiekowej i różnych aktywności umożliwią relaks, zabawę oraz trening sportowy w bezpośrednim kontakcie z naturą. Założeniem projektu jest wkomponowanie ścieżki w naturalną otulinę lasu. Sopockie lasy, jedna z głównych atrakcji miasta, konkurująca z powodzeniem z nadmorskimi plażami. Zwłaszcza w czasie pandemii doceniliśmy bliskość przyrody i możliwość doznania ukojenia zmysłów podczas spacerów oraz innych aktywności sportowych. Z uroków leśnych ścieżek spacerowych sopocianie korzystają całymi rodzinami. Mój projekt ma w zamyśle połączyć potrzeby różnych pokoleń i zachęcić do korzystania z aktywnych form wypoczynku na łonie natury. Projekt leśnej ścieżki sportowo- wypoczynkowej oparty jest na umieszczeniu w obrębie leśnej działki miejskiej przyrządów do zabawy i ćwiczeń, służących zarówno dzieciom, młodzieży, jak i seniorom. Założeniem jest jak najmniejsza ingerencja w naturalny układ lasu i dopasownie planu ścieżki do istniejącego terenu. Sprzęty zbudowane będą z wykorzystaniem drewna oraz stalowych lin/siatek. Nawierzchnia ścieżki pozostanie naturalną nawierzchnią leśną. Sprzęty zostaną rozmieszczone równomiernie na przestrzeni działki, a ich dokładne umiejscowienie zostanie dopasowe do naturalnych warunków (np.zjeżdżalnia na naturalnym wzgórzu). Lista kilkunastu proponowanych urządzeń znajduje się w załączniku. Będą to kostrukcje umożliwiające zarówno ćwiczenia fizyczne (równoważnia, drabinki), jak i typowo rekreacyjne (leżaki i hamaki zamiast tradycyjnych ławek). W przyszłości ścieżka mogłaby zostać wzbogacona o tablice edukacyjne dotyczące lokalnej fauny i flory. Proponowana przez nas lokalizacja sprzyja integracji społecznej mieszkańców pobliskich dzielnic- Kamiennego Potoku oraz Brodwina oraz umożliwia aktywny wypoczynek całym rodzinom.

Rozbudowa placu zabaw na dawnym boisku

boisko przy Sienkiewicza koło budynku 23

303(-2) 4A 25 tys. zł 70 tys. zł

Projekt dotyczy rozbudowy placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego na dawnym boisku. W chwili obecnej wyposażony jest jedynie w stół pingpongowy oraz dwie huśtawki. Jest to jedyny plac zabaw idealny do rekreacji dla dzieci z uwagi na swoje położenie. W ciepłe dni osłonięty jest od promieni słonecznych w porze południa, oraz nasłoneczniony w porze wieczornej. Dodatkowo osłonięty przed wiatrem. Dawne boisko przy ulicy Sienkiewicza zostało podzielone na 2 części. Po zachodniej stronie stworzone zostały miejsca parkingowe dla samochodów, po wschodniej mały plac zabaw. Tereny są od siebie oddzielone metalowymi słupkami. Powierzchnia placu zabaw nie powinna się zmienić, również miejsca parkingowe powinny pozostać na swojej lokalizacji. W chwili obecnej wyposażony jest jedynie w stół pingpongowy oraz dwie huśtawki. Jest to jedyny plac zabaw idealny do rekreacji dla dzieci z uwagi na swoje położenie. W ciepłe dni osłonięty jest od promieni słonecznych w porze południa, oraz nasłoneczniony w porze wieczornej. Dodatkowo osłonięty przed wiatrem. Teren placu zabaw powinien został ogrodzony - obecnie ziemia jest mocno "zryta" przez dziki. Proponuje się usytuowanie tam licznych atrakcji dla dzieci - analogicznych do innych placów zabaw (np koło przedszkola nr 12 na Brodwinie lub ogródku Jordanowskiego przy Armii Krajowej 68) - huśtawki, zjeżdżalnie, równoważnie, piaskownica, drabinki, kołowrotki, zamki drewniane z elementami do ćwiczeń itp. Projekt będzie służył dzieciom od najmłodszych lat do wieku szkolnego. W chwili obecnej potencjał tego terenu w ogóle nie jest wykorzystany. A wręcz - co ze smutkiem należy stwierdzić - stanowi miejsce "spotkań przy piwku" niż relaksu z dziećmi na świeżym powietrzu.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Renowacja ujęcia wody na Brodwinie

290(-6) 4B 500 tys. zł

Renowacja konserwatorska ceglanego, zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r., zwanego potocznie Domkiem Baby Jagi. Udostępnienie ścieżki dla spacerowiczów przebiegającej od osiedla przy bloku nr 31, przez obecnie ogrodzony teren ujęcia wody, na leśną polanę. Postawienie ceglano-drewnianych ławek i utworzenie żwirowego placyku przed zabytkowym budynkiem. Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r. Budynek jest obecnie w opłakanym stanie, zapadający się dach gontowy, wymaga pilnej naprawy. Prawdopodobnie jest to ostatni dzwonek na naprawę tego oryginalnego budynku, może on już nie przetrwać kolejnej zimy. W ramach projektu proponuje się wydzielenie z obecnie ogrodzonego terenu ujęcia wody otwartej ścieżki spacerowej. Ścieżka mogłaby prowadzić od głazu narzutowego (za blokiem na ul. Kolberga 31) do budynku ujęcia wody i dalej aż do drogi prowadzącej na leśną polanę. Koło budynku ujęcia wody proponuje się utworzenie placyku np. żwirowego i postawienie ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna, ustawienie koszy na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku oraz głazu narzutowego. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie samego głazu - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Proponowany budżet - 500 000,00 zł

Psi Plac Zabaw na Sopockim Broadway'u

polana leśna na Końcu Kolberga

264(-20) 4B 55 tys. zł

Każdemu Mieszkańcowi osiedla Brodwino znana jest Polanka ulokowana w pobliskim lesie. Z roku na rok Polanka ta niszczeje. Najczęstszymi użytkownikami Polanki są właśnie Mieszkańcy Brodwina wraz ze swoimi pociechami. Polanka jest przystosowana do użytku sportowego (którego na Brodwinie nie brakuje), a o czteronożnych pociechach ciągle się zapomina! Warto wynagrodzić psiakom miłość, którą nam dają. Założeniem Projektu jest stworzenie Psiego Placu Zabaw w ramach rzadko użytkowanego terenu Polanki - dla czteronożnych pociech wszelakiego rodzaju (również ich właścicieli), których na osiedlu Brodwino z każdym dniem przybywa i jest coraz więcej. Głównymi działaniami powinny być przede wszystkim demontaż aktualnych sportowych atrakcji, odrestaurowanie (bądź całkowita wymiana) płotu na całej długości oraz uatrakcyjnienie Polanki o elementy wybiegowe i zabawowe dla psów. Dodatkowo wstawienie dwóch, trzech ławek dla właścicieli psów. Projekt ten służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom Brodwina oraz ich pociechom. Jest to inwestycja, którą można zrealizować przy niewielkim budżecie i niskich kosztach, a i popularność oraz użytkowanie z pewnością się powiększy.

Wybieg dla psów

Kolberga, Cieszyńskiego, Łużycka

246(-7) 4A i 4B 60 tys. zł

Ogrodzony, bezpieczny teren dla twojego pupila. Wybieg dla psów, ogrodzony, bezpieczny teren, gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie się bawić i biegać. Miejsce, w którym będzie można spuścić psa ze smyczy, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzał, a jednocześnie będzie miał własny kawałek terenu tylko dla siebie.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Plac street work

naprzeciwko Kolberga 17

244(-5) 4B 35 tys. zł

Rewitalizacja i budowa placu street workout dla dzielnicy Brodwino Celem projektu jest stworzenie placu umożliwiającego różnorodną aktywność fizyczną, którą można nazwać placem do street workoutu. Mimo, że na terenie dzielnicy znajdują się siłownie na otwartym powietrzu, na żadnej nie ma ani jednego drążka do podciągania, liny lub innego prostego urządzenia sportowego do ćwiczeń siłowo / sprawnościowych. Bliskość szkoły, boiska czy skate parku, pozwala w jednym miejscu skupić mieszkańców o różnych zainteresowaniach sportowych, urozmaicić krajobraz dzielnicy o kolejny obiekt sportowy oraz zagospodarować nieużytek na terenie którego znajdują się stare, poniszczone urządzenia drewniane. Podobną inwestycję miasto Sopot zrealizowało już przy boisku do koszykówki przy ul 3 maja / Sobieskiego, gdzie prosta inwestycja pozwoliła polepszyć życie mieszkańców.

Ławki fotowoltaiczne wytwarzające prąd do oświetlenia i ładowania telefonów.

220(-13) 4A i 4B 30 tys. zł

Ławki wyposażone w akumulatory będą uzyskiwać energię ze słońca, która będzie zużywana do ich oświetlania nocą i do ładowania telefonów całą dobę. Innowacyjny projekt dla naszej dzielnicy. Ławka może też pełnić funkcję routera WiFi. Możliwy jest zakup w pełni zautomatyzowanych ławek solarnych za cenę ok 16 000 za sztukę lub przy istniejacych już łąwkach zamontowanie masztu z panelem, lampą, akumulatorem i portem USB do łądowania koszt ok 3 tyś zł za zestaw. Taniej i łatwiej jest skorzystać z drugiego rowiązania. Mieszkańcy czy goście odwiedzający Sopot mogliby naładować telefon lub tablet, relaksując się w międzyczasie na ławce. To także odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne także dla niewielkich urządzeń elektronicznych, będących w codziennym użytku. 10 ławek x 3 tyś zł = 30 tyś zł. Ławki ustawione byłyby w różnych częściach dzielnicy, w przypadku wyboru projektu należałoby w tej sprawie przeprowadzić konsultacje. Projekt ławek solarnych został wdrożony w Białymstoku w ramach budżetu obywatelskiego

Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw -"POTOCZEK"

Kraszewskiego 21 Tatrzańska 6

216(-2) 4A 30 tys. zł 80 tys. zł

Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie i rozbudowa istniejącego placu zabaw, dzięki czemu dzieci bezpiecznie i aktywnie będą mogły spędzać czas na powietrzu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną oraz będzie ciekawą alternatywą dla Tv i Internetu.Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla. Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Na terenie osiedla są 3 małe place zabaw, pamiętające dawne czasy. Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić i spędzać czas na powietrzu. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko mieszkańcom osiedla. W pobliżu znajdują się przedszkola, żłobek, szkoły. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwać od telewizorów, telefonów i komputerów. Dzieci bezpiecznie i aktywnie będą mogły spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Osiedle infrastrukturą nie przyciąga do zamieszkania rodzin z małymi dziećmi. Projekt zakłada całkowitą wymianę istniejącego sprzętu oraz powiększenie o nowe elementy, takie jak zakup wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się m.in. z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. oraz trampolin, piaskownicy. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym, który także należy odtworzyć. Teren jest własnością Spółdzielni( zgoda w załączeniu). Stworzenie atrakcyjnego miejsca zabaw jest zgodnie z polityką Miasto Sopotu, które kładzie ogromny nacisk na odmłodnienie społeczeństwa i napływ młodych. Przykładowy zestaw elementów na placu zabaw: -zestaw sportowy czworobok lub pięciobok składający się z np.: wejścia wspinaczkowego, pajęczyny, drabinki, zjeżdżalni lub tym podobnymi oraz - 1 skałka wspinaczkowa, - 2 małe trampoliny osadzone w ziemi, - 2 ławeczki z oparciem , - 1 kosz na śmieci, - 3 różne huśtawki, - 1 karuzela tarczowa z siedziskiem, - 1 bujak na sprężynie, - 1 piaskownica, - regulamin placu zabaw, - nowe ogrodzenie, - wymianę nawierzchni placu zabaw np. piasek, trawnik. Korzyści z modernizacji placu zabaw: - zwiększenie atrakcyjności terenów, -Integracja mieszkańców, -poprawa jakość życia, - umożliwienie zamieszkanie na osiedlu rodzin z małymi dziećmi, -zwiększenie bezpieczeństwo jego użytkownikom.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Budowa chodnika na dojściu do schodów

Kraszewskiego 25/Obodrzyców

211(-2) 4A 40 tys. zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego od ul. Kraszewskiego do ul. Obodrzyców, uporządkowanie parkowania w tym rejonie. Budowa chodnika na tym odcinku usprawni ruch pieszy (obecnie by dojść do schodów często trzeba przeciskać się między samochodami), uniknie się konfliktu z osobami parkującymi samochody.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Zajęcia komputerowe dla seniorów w ramach programu Domu Sąsiedzkiego (Sopot- Brodwino)

193(-6) 4A 20 tys. zł

Wiele osób, które uczęszczały na zorganizowane zajęcia komputerowe w latach 2018-2020 prosi o kontynuowanie zajęć w Domu Sąsiedzkim na Brodwinie. Atrakcyjne, nieodpłatne kursy dla seniorów 50+ z bezpłatnym obiadem i cateringiem z egzaminem i certyfikatem okazały się pozytywnym, ciekawym i twórczym spędzeniem wolnego czasu. Było 260 kursantów, a wręcz "wyczynem" był wiek 86-88 lat kilku uczestników Komputer jest obecnie w wielu przypadkach jedynym łącznikiem ze światem, co szczególnie pokazał okres pandemii. Osoby starsze są niezwykle zaineresowane możliwością posiadania i rozszerzania wiedzy związanej z obsługą komputerów. Często jest on niezwykle pomocny w załatwianiu podstawowych potrzeb osób starszych z utrudnioną mobilnością. Wierzę, że w związku z doświadceniami pandemii upowszechni się niebawem obsługa telemetryczna osób chorych i cierpiących wykorzystująca łącza internetowe. Do realizacji zadania potrzebne są stanowiska z komputerami (laptopy) dla około 10 osób i trenerzy (1-2) do prowadzenia zajęć. Uważąm, że kapitalna rola jaką spełniają domy sąsiedzkie, zagospodarowujące osobom w wieku 50+ wolny czas poprzez wspólne zajęcia twórcze są ważne, ale w przypadku nauki obsługi komputera byłyby dodatkowo niezwykle życiowo przydatne, dając takim osobom możliwość dalszego uczestniczenia w życiu społecznym, poznawczym i kulturowym. Wiele możliwości jakie daje komputer ułatwi życie seniorów również w kotekście kontaktów, także rodzinnych i przyjacielskich, nieco ograniczając samotność i może poprawić poczucie bezpieczeńtwa osób samotnych. Dla wniosku posiadam listy poparcie osób, które o zajęcia w ramach Domu Sąsiedzkiego wystąpiły, których ze względu na ograniczenia RODO nie załączam.
Projekt możliwy do realizacji. Od tego roku Sopockie Domy Sąsiedzkie działają jako zadanie w Otwartym Konkursie Ofert.

Remont miejsc parkingowych

Kolberga przy liceum

186(-6) 4B 200 tys. zł

Następstwem remontu terenu Skateparku i Orlika, który po dwuletnim opóźnieniu właśnie trwa, powinno być wyremontowanie tego zdewastowanego m.in. przez pojazdy z materiałami do budowy, bo płyty z dziurawki i płyty betonowe dawno popękały. Uzasadnienie : Należy dokończyć estetyczne zagospodarowanie przez uporządkowanie małego odcinka zieleni wokół obiektów sportowych, jak i wyremontować dojazd dla lekarzy i pacjentów przychodni. To inwestycja nie wymagająca dużych nakładów finansowych, a w znacznym stopniu wpływająca na estetykę terenu przed samorządowymi szkołami. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu, którzy dochodzą pieszo do furtek Orlika i Skateparku, a także lekarzom tutejszej przychodni zdrowia i jej pacjentom.

Remont drugiego pawilonu na Brodwinie

Oskara Kolberga 11, 81-881 Sopot

172(-42) 4B 300 tys. zł

Projekt ma na celu pomalowanie szpecącej fasady od wielu lat zaniedbanego budynku na osiedlu Brodwino tuż przy bloku nr 14 na ul. Kolberga.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

SIŁOWNIA PLENEROWA - AKTYWNIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Kraszewskiego 30-32

170(-3) 4A 40 tys. zł

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych. Planowane jest ustawienie kilku urządzeń. Z siłowni będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla, ale także dzieci, młodzież z okolicznych szkół czy wszystkie osoby korzystające z kompleksu boisk. Miejsce to będzie służyć wszystkim bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych za blokami przy ul. Kraszewskiego 30 i ul. Kraszewskiego 32, na terenie zielonym. Planowane jest ustawienie kilku urządzeń. Z siłowni będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla, ale także dzieci, młodzież z okolicznych szkół czy wszystkie osoby korzystające z kompleksu boisk. Miejsce to będzie służyć wszystkim bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej. Cel projektu: - integracja społeczna, -poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego, -wzmocnienie kondycji fizycznej, -poprawa koordynacji ruchowej, -redukcja stresu, -forma rehabilitacji, -aktywne spędzenie wolnego czasu. Proponowane urządzenia do zewnętrznej siłowni plenerowej: - orbitrek siłownia parkowa zewnętrzna - prasa nożna - biegacz - wahadło - twister Ilość zakupionych urządzeń będzie dostosowana do aktualnych cen rynkowych. UZASADNIENIE PROJEKTU Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a także dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Na terenie osiedla nie mają do dyspozycji wielu miejsc, z których dorośli mogliby korzystać spędzając aktywnie czas. Usytuowanie boisk i siłowni plenerowej w jednym miejscu, pozwoli na stworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwijaniu aktywności fizycznej już od najmłodszych lat, bez komórek i Internetu. Teren jest ogólnodostępny przez cały rok dla wszystkich. Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu jest zgodnie z polityką Włodarzy Miasta Sopotu, którzy od lat kładą ogromny nacisk zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców.

Unowocześnienie i remont placu zabaw przy ul. Kujawskiej

Plac zabaw obok budynku Kujawska 35

169(-3) 4A 25 tys. zł 60 tys. zł

Unowocześnienie i remont placu zabaw przy ul. Kujawskiej 35.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Umocnienie i rewitalizacja skarpy

Łowicka Kujawska

125(-1) 4B

Umocnienie i rewitalizacja skarpy na ulicy Łowickiej i Kujawskiej - umieszczenie palików poziomych albo pionowych oraz nawiezienie ziem, która zapobiegnie osuwaniu i niszczeniu skarpy. Ponadto posianie nasion trawy i kwiatów, które przyciągną owady. Prace w/w są konieczne ponieważ na skarpie rosną drzewa, które mają obnażone korzenie. W tej okolicy mieszkam od 1985r. Przez te lata nie wykonano żadnych prac związanych z ochroną skarpy. Skarpa jest bardzo rzadko sprzątana. Jest miejscem gdzie często leżą puszki butelki po piwie. Projekt służy ochronie przyrody ponadto ma walory estetyczne.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Posadzenie rzędu drzew przy płocie orlika

Oskara Kolberga 24, 81-881 Sopot

109(-7) 4B 20 tys. zł

Chodzi o uzupełnienie rzędu drzew iglastych, które zostały posadzone kilka lat temu - niektóre z nich nie zachowały się. W związku z tym nie tworzą bariery dźwiękowej wokół orlika. Drzewa wyciszyłyby wrzaski i wulgaryzmy dochodzące podczas meczy. Projekt będzie służył mieszkańcom ulicy Kolberga, którzy mieszkają w najbliższym otoczeniu orlika oraz osobom przebywającym na przyległym do orlika placu zabaw.

parkingi dla mieszkańców

90(-10) 4A 50 tys. zł

utworzenie we współpracy z spółdzielniami bezpłatnych miejsc dla mieszkańców bloków na osiedlu kamienny potok brak miejsc parkingowych na osiedlach z blokami jest spowodowany brakiem na etapie projektowania osiedli wydzielonych miejsc parkingowych gwarantujących mieszkańcom spokojne prawidłowe parkowanie, od kilku, kilkunastu lat miasta na wnioski mieszkańców ogranicza ilość miejsc stawiając słupki, znaki zakazu parkowania. Szkoda, że miasto które jest żywione przez nasze podatki, nie bierze pod uwagę ogólnego dobra. Bloki stoją od lat 60-70, w tym czasie nie trzeba było na etapie projektu/budowy zagwarantować dostatecznej ilości miejsc dla wielorodzinnego bloku. Dziś takie projekty by nie miałyby racji bytu. Miasto, Włodarze powinni pomóc mieszkańcom, nie utrudniać, ani też nie rozwiązywać tego problemu ewentualnym wniesieniem opłat na blokowiskach, sypialniach miasta, co ma sens w centrum. Problem jest w tym, że tereny spółdzielni przecinają się z terenami miejskimi, co wg spółdzielni powoduje, że nic sami nie chcą z tym problemem zrobić. Miło byłoby gdyby jakiś architekt na zlecenie miasta nie tylko patrzył na efekty wizualne, ale zainteresował się wygodą, w sumie podstawowym prawem mieszkańca miasta w którym płaci podatki.
Poddanie pod głosowanie zależy od opinii i wyceny sporządzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Siłownia na świeżym powietrzu

Mazowiecka 30-32

66(-11) 4A 16 tys. zł

Urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych obok placu zabaw dla dzieci.
Przybliżony koszt zostanie podany do 18 czerwca.

Uzupełnienie istniejącej siłowni o drążek do podciągania

siłownia Mazowiecka 15-17

45(-11) 4A 4 tys. zł

Uzupełnienie istniejącej siłowni przy ul. Mazowieckiej o drążek do podciągania, najlepiej zgodny z załączoną fotografią. Drążek tego typu: https://dotare.pl/silownie-zewnetrzne/silownia-zewnetrzna-drazek-d-16.html