Likwidacja miejsc postojowych na Armii Krajowej

ilustracja

9 października opublikowano odpowiedź na petycję mieszkańców w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych na Armii Krajowej. Dokument stanowiący odpowiedź opublikowano w formie sprzed złożenia na nim podpisu przez osoby uprawnione. Nie zawiera on też daty jego sporządzenia ani nazwiska autora.

W lipcu br. oddano do użytku pierwszy odcinek drogi rowerowej i chodników na fragmencie Armii Krajowej. Wtedy mieszkańcy zwrócili się do władz miasta z wnioskiem o przywrócenie miejsc parkingowych na wysokości ulic Konopnickiej i Broniewskiego oraz o likwidację obniżeń chodnika na wysokości każdego wejścia do budynków wzdłuż ulicy.

Przed przebudową drogi na wysokości ulic Konopnickiej i Broniewskiego wyznaczone były dwie zatoki postojowe, każda o długości kilkudziesięciu metrów. Projekt przebudowy zakładał ich zachowanie, ale po zakończeniu prac okazało się, że w ich miejscu poprowadzono drogę dla rowerów. Przyznaje to autor odpowiedzi na petycję: w oparciu o stanowisko sopockiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podjęto decyzję o wyprostowaniu drogi rowerowej i przeznaczeniu pozyskanego miejsca na zieleń.

ilustracja
Dawna zatoka na wysokości Broniewskiego.

Mieszkańcy składający petycję twierdzili natomiast, że likwidacja 15 miejsc parkingowych utrudni im transport zakupów, korzystanie z usług kurierskich, taksówkowych. Wskazują też, że przesunięcie drogi rowerów w miejsce zlikwidowanych zatok spowoduje wzrost wypadków i zachęci rowerzystów do rozwijania niebezpiecznych prędkości. Nierówności chodnika natomiast powodują wg autorów petycji potykanie się przechodniów, gromadzenie wody podczas opadów i powstawanie oblodzeń. Protestują też przeciwko faworyzowaniu rowerzystów kosztem komfortu mieszkańców.

ilustracja
Miejsce dawnego powrotu drogi rowerowej zza zatoki na jezdnię.

Autor odpowiedzi na petycję przywołuje w niej wiele okoliczności pośrednio związanych z likwidacją zatok: cele tworzenia dróg rowerowych w miastach, charakterystykę problemów komunikacyjnych Sopotu z uwzględnieniem Armii Krajowej i lokalizację miejsc postojowych położonych najbliżej likwidowanych zatok. Natomiast bezpośrednie przyczyny ich likwidacji określa jako:

  • dążenie do poprawy widoczności rowerzystów,
  • zagrożenie dla osób wysiadających z pojazdów bezpośrednio na jezdnię lub drogę rowerową,
  • realizację polityki polegającej na redukcji liczby miejsc postojowych.
ilustracja
Droga rowerowa w miejscu dawnej zatoki i wyjazd z Konopnickiej.

Ponadto autor odpowiedzi na petycję uważa za niemożliwe parkowanie po przeciwnej stronie Armii Krajowej i informuje, iż nie ma żadnych planów zmiany przebiegu linii autobusowej 122 wzdłuż Armii Krajowej. W kwestii obniżenia chodników nie wypowiada się natomiast wcale.

Autor odpowiedzi na petycję stwierdza też, że decyzja o wyprostowaniu drogi rowerowej i przeznaczeniu pozyskanego miejsca na zieleń sprawiła, że poprawiono widoczność rowerzystów, a tym samym bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowań. Tymczasem pierwszy wypadek na skrzyżowaniu Armii Krajowej miał miejsce już 19 sierpnia, czyli niecały miesiąc po oddaniu do użytku przebudowanej drogi. Zakończył się przetransportowaniem poszkodowanej rowerzystki na oddział ratunkowy.

Odrzuconą petycję złożyli mieszkańcy ośmiu budynków.