Likwidacja miejsc postojowych na Armii Krajowej

ilustracja

9 października opublikowano odpowiedź na petycję mieszkańców w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych na Armii Krajowej. Dokument stanowiący odpowiedź opublikowano w formie sprzed złożenia na nim podpisu przez osoby uprawnione. Nie zawiera on też daty jego sporządzenia ani nazwiska autora.

W lipcu br. oddano do użytku pierwszy odcinek drogi rowerowej i chodników na fragmencie Armii Krajowej. Wtedy mieszkańcy zwrócili się do władz miasta z wnioskiem o przywrócenie miejsc parkingowych na wysokości ulic Konopnickiej i Broniewskiego oraz o likwidację obniżeń chodnika na wysokości każdego wejścia do budynków wzdłuż ulicy.

Przed przebudową drogi na wysokości ulic Konopnickiej i Broniewskiego wyznaczone były dwie zatoki postojowe, każda o długości kilkudziesięciu metrów. Projekt przebudowy zakładał ich zachowanie, ale po zakończeniu prac okazało się, że w ich miejscu poprowadzono drogę dla rowerów. Przyznaje to autor odpowiedzi na petycję: w oparciu o stanowisko sopockiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podjęto decyzję o wyprostowaniu drogi rowerowej i przeznaczeniu pozyskanego miejsca na zieleń.

ilustracja
Dawna zatoka na wysokości Broniewskiego.

Mieszkańcy składający petycję twierdzili natomiast, że likwidacja 15 miejsc parkingowych utrudni im transport zakupów, korzystanie z usług kurierskich, taksówkowych. Wskazują też, że przesunięcie drogi rowerów w miejsce zlikwidowanych zatok spowoduje wzrost wypadków i zachęci rowerzystów do rozwijania niebezpiecznych prędkości. Nierówności chodnika natomiast powodują wg autorów petycji potykanie się przechodniów, gromadzenie wody podczas opadów i powstawanie oblodzeń. Protestują też przeciwko faworyzowaniu rowerzystów kosztem komfortu mieszkańców.

ilustracja
Miejsce dawnego powrotu drogi rowerowej zza zatoki na jezdnię.

Autor odpowiedzi na petycję przywołuje w niej wiele okoliczności pośrednio związanych z likwidacją zatok: cele tworzenia dróg rowerowych w miastach, charakterystykę problemów komunikacyjnych Sopotu z uwzględnieniem Armii Krajowej i lokalizację miejsc postojowych położonych najbliżej likwidowanych zatok. Natomiast bezpośrednie przyczyny ich likwidacji określa jako:

  • dążenie do poprawy widoczności rowerzystów,
  • zagrożenie dla osób wysiadających z pojazdów bezpośrednio na jezdnię lub drogę rowerową,
  • realizację polityki polegającej na redukcji liczby miejsc postojowych.
ilustracja
Droga rowerowa w miejscu dawnej zatoki i wyjazd z Konopnickiej.

Ponadto autor odpowiedzi na petycję uważa za niemożliwe parkowanie po przeciwnej stronie Armii Krajowej i informuje, iż nie ma żadnych planów zmiany przebiegu linii autobusowej 122 wzdłuż Armii Krajowej. W kwestii obniżenia chodników nie wypowiada się natomiast wcale.

Autor odpowiedzi na petycję stwierdza też, że decyzja o wyprostowaniu drogi rowerowej i przeznaczeniu pozyskanego miejsca na zieleń sprawiła, że poprawiono widoczność rowerzystów, a tym samym bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowań. Pierwszy wypadek na skrzyżowaniu Armii Krajowej miał miejsce już 19 sierpnia i zakończył się przetransportowaniem poszkodowanej rowerzystki na oddział ratunkowy.

Odrzuconą petycję złożyli mieszkańcy ośmiu budynków.