Remont domu pod wieżą przy Goyki

ilustracja

Opublikowano dokumentację przetargową remontu willi Jünckego. Prace potrwają co najmniej dwa lata, a budynek stanie się jednym z elementów tzw. Artinkubatora. Będzie się on składać z nowych zabudowań przy Goyki i galerii plenerowej w Parku Północnym. Wartość robót oszacowano na 19 mln, z czego 9,3 mln ma pochodzić z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

Artinkubator w willi Jünckego

W dawnej willi mieszczącej się w budynku pod adresem Goyki 3 zaplanowano główne pomieszczenia inkubatora. Pracownie, komputerowe, krawieckie, malarskie, graficzne będą się mieścić na pierwszym i drugim piętrze. Parter zajmą dwie sale wystawiennicze i restauracyjne. W piwnicy znajdą się 3 pracownie fotograficzne i kuchnia. W tym celu budynek willi zostanie całościowo odrestaurowany. Wyłoniony wykonawca wzmocni fundamenty i konstrukcję poddasza, wykona izolacje ścian i nowe pokrycie dachowe, wymieni część stropów na żelbetowe, wykona nowe ściany działowe o konstrukcji lekkiej, zbuduje w wieży szyb o konstrukcji stalowej, oszklonej i zamontuje dźwig oszklony w szybie, zbuduje wewnętrzny szyb windy kuchennej łączącej piwnice z parterem i wykona nowe instalacje: centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni gazowej, wentylacji hybrydowej i grawitacyjnej, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne i pożarowe.

Klatka schodowa przy Goyki 3
Klatka schodowa budynku komunalnego przy Goyki 3

Wiele elementów wewnętrznych zostanie przy tym zachowanych: posadzki na wymienianych stropach między piętrowych oraz w piwnicy, klatka schodowa, okna i drzwi. Podwyższona zostanie wieża, która otrzyma historyczną iglicę. Odbudowane zostanie centralne wejście od strony zachodniej (obecnie zastąpione trzema otworami okiennymi) z przedsionkiem i schodami zewnętrznymi. Obok znajdzie się podnośnik dla niepełnosprawnych umożliwiający dostęp na poziom parteru. Od strony ulicy zostanie odtworzony niewielki taras (z wyjściem na południe). W bunkrze będą się mieścić sale 3 ekspozycyjne. Usunięte natomiast zostaną nadbudówki w dachu od strony północnej.

ilustracja
Dawne wejście do willi Jünckego zostanie odtworzone.

Biblioteka w oficynie

Oficyna w stylu tyrolskim pod adresem Goyki 1 kiedyś mieściła stajnie, mieszkania służby i ogrodnika. Początkowo miała być przeznaczona do rozbiórki. Tak wynikało z orzeczenia technicznego sporządzonego w roku 2014. W sierpniu 2015 ponownie wykonano wizję lokalną w budynku, po której inny rzeczoznawca wydał orzeczenie o wzmocnieniu konstrukcji. Po wykonaniu tych prac na parterze budynku znajdzie się sala warsztatów edukacyjnych i sala estradowa przeznaczona na teatrzyki i animacje. Na piętrze będzie mieścić się archiwum z czytelnią. W tym celu wyłoniony wykonawca wzmocni i zaizoluje fundamenty i ściany parteru, zakonserwuje i częściowo wymieni konstrukcję drewnianą, wykona nowe posadzki, ściany, sufity i nowe instalacje jak w willi.

Wozownia
Dawny wjazd do wozowni

Teren otaczający budynki willowe odzyska swój parkowy charakter. Rozebrane zostaną garaże, a w ich miejscu znajdzie się parking (od strony torów kolejowych). W miejscu dawnego stawu parkowego pojawi się zagłębienie terenu nad którym będzie można przejść mostkiem. Dawniej staw był zasilany wodami Potoku Kuźniczego płynącego wzdłuż Goyki, po renowacji jednak pozostanie suchy.

ilustracja
Prawdopodobny układ ścieżek od strony schodów prowadzących od Winieckiego.

Ponadto do wyłonionego wykonawcy będzie należała likwidacja napowietrznych linii kablowych i słupów, rozbiórka betonowego kiosku wejściowego do schronu podziemnego przed głównym wejściem do willi i wykonanie w tym miejscu stropu żelbetowego pod nawierzchnią placu przed budynkiem, wycinka drzew i krzewów ze względu na stan zdrowotny, nadmierne zagęszczenie oraz kolizje z historycznym układem parku (490 drzew i krzewów do wycięcia), renowacja istniejących trawników na ok. 50% powierzchni.

Drzewo
Buk zwyczajny w odmianie zwisającej

Zadaniem zwycięzcy przetargu na prace w parku będzie wytyczenie i wykonanie ścieżek parkowych o nawierzchni żwirowej, wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki granitowej wokół budynku Goyki 1, budowa wewnętrznych dróg kołowych z nawierzchnią z kostki granitowej, renowacja istniejącej drogi wjazdowej do zespołu o nawierzchni z kamienia polnego, odnowienie istniejącego muru oporowego wzdłuż korony skarpy od strony południowej i wschodniej parku, rozmieszczenie elementów małej architektury, budowa linii kablowych i latarni oświetlenia dróg wewnętrznych, budowa altany (osłony) śmietnikowej w sąsiedztwie wjazdu na teren zespołu, budowa systemu monitorowania i dozoru terenu, wykonanie przyłączy do budynków od sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Na terenie niezadrzewionym powstanie plac wielofunkcyjny z przeznaczeniem na organizację wydarzeń artystycznych na świeżym powietrzu, m.in. ekspozycji plenerowych.

Te zarośla przeznaczono do usunięcia.

Pawilon wystawienniczy

Budowa pawilonu Centrum wystawienniczo-konferencyjnego (CWK) w dawnym ogrodzie użytkowym nie została dołączona do zakresu prac zlecanych w przetargu na adaptację posiadłości przy Goyki. Jednak dokumentacja przetargowa opisuje całą koncepcję artinkubatora, którego częścią będzie też hala wystawiennicza. Prawdopodobnie nie sporządzono jeszcze jej projektu, ale dokumentacja przetargowa przedstawia założenia konstrukcji piętrowego budynku: konstrukcja ścian przyziemia i konstrukcja słupowa parteru żelbetowa, strop nad przyziemiem żelbetowy, konstrukcja przekrycia nad parterem stalowa (kratownica przestrzenna), dach odwrócony, wyłożony otoczakami, schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe, w budynku winda osobowa przystosowana dla niepełnosprawnych, oświetlenie umożliwiające doraźną konfigurację w dostosowaniu do różnorodnych ekspozycji, spotkań i wykładów, wydarzeń artystycznych itp., zewnętrzne oszklenie parteru systemem fasadowym aluminiowo-szklanym o wysokim współczynniku izolacyjności termicznej, ściany działowe w przyziemiu murowane.

ilustracja
Prawdopodobne miejsce hali wystawienniczej.

Wewnątrz znajdzie się wyposażenie ułatwiające organizację ekspozycji: na parterze system wewnętrznych ścian przesuwnych umożliwiających swobodne podziały i aranżacje wnętrz oraz system żaluzji i/lub rolet na oszklonych ścianach zewnętrznych do zaciemniania wnętrz, wykończenie wewnętrzne w poziomie przyziemia wykonane z materiałów trwałych i bardzo dobrej jakości: posadzki kamienne i ceramiczne; ściany z betonu architektonicznego i malowane, a w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i kuchennych obłożone ceramiką; sufity podwieszane systemowe, stolarka drzwi aluminiowa i z materiałów drewnopochodnych, wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne w poziomie parteru wykonane z materiałów trwałych i bardzo dobrej jakości: posadzki kamienne lub z dużych płyt wysokogatunkowego gresu polerowanego; słupy i ściany okryte okładziną kamienną lub gresem jw.; hol główny bez sufitu z widoczną konstrukcją przekrycia; sufity podwieszane systemowe lub indywidualne w pomieszczeniach użytkowych parteru (hala z możliwością doraźnych podziałów funkcjonalnych), stolarka drzwi aluminiowa. Wokół pawilonu ma powstać droga dojścia na poziom „-1” CWK, oświetlenie terenu, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), brama wjazdowa na teren zespołu z filarami murowanymi z cegły klinkierowej i wreszcie ogrodzenie całego parku wraz z dwoma furtkami oraz bramą przesuwną dla dużych pojazdów.

Galeria plenerowa w Parku Północnym

Urządzenie miejsca do wystaw plenerowych w Parku Północnym nie zostało dołączone do zakresu prac zlecanych w przetargu na adaptację posiadłości przy Goyki. Jednak dokumentacja przetargowa opisuje całą koncepcję artinkubatora, którego urządzenie w przyszłości obejmie również Park Północny. Istniejące centralne rondo w Parku Północnym na przedłużeniu Goyki miałoby zostać podkreślone aranżacją w postaci „bindażu” świetlnego, identyfikującego to miejsce również po zmroku. Kolejnym miejscem parku przekształconym na potrzeby wystaw dzieł sztuki miałaby zostać przestrzeń między budynkami pawilonu „Sfinks” i Teatru na Plaży. Miałby tam powstać plac węzłowy w punkcie zbiegu głównych tras komunikacyjnych wejścia do parku, alei spacerowej wraz z drogą rowerową wzdłuż plaży, wejścia w układ alei parkowych. Na odcinku przed tym placem, miałaby nastąpić korekta przebiegu alei Agnieszki Osieckiej i poszerzenie wyjścia na plażę zlokalizowanego naprzeciwko placu. Na jego środku miałaby stanąć rzeźba. Bulwar Parkowy wzdłuż plaży w pasie dla pieszych otrzymałby nawierzchnię z płyt chodnikowych z betonu płukanego, a na ścieżce rowerowej znalazłby się asfalt barwiony, czerwony. Nawierzchnia innych alejek parkowych zostałaby wymieniona na nawierzchnie mineralne naturalnie stabilizowane wodoprzepuszczalne typu hansegrand lub równoważne.

ilustracja
Połączenie alejek spacerowych przed Teatrem na Plaży.

W obrębie Placu Mancowego znalazłaby się czasowa, zmienna galeria plenerowa, a przy jego północnym skraju stanęłaby wielkoprzestrzenna forma rzeźbiarska jako element zamykającego kompozycję przestrzenną części reprezentacyjnej parku. Ponadto według dokumentów przetargowych w Parku Północnym zaplanowano zwiększenie powierzchni utwardzonej w strefie wejścia do parku (przed pomnikiem Haffnera), zmianę lokalizacji pomnika Marynarzy Polskich, budowę zadaszonej estrady dla występów muzycznych, form teatralnych itp. w nieokreślonym bliżej miejscu dawnej altany parkowej, wyznaczenie i urządzenie żwirowych pól do gry w bule, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, i piłkochwytów wokół boiska jw., wyznaczenie lokalizacji nowych form przestrzennych (rzeźby, instalacje) na obszarze Parku wraz z ich iluminacją.

na ten temat:

Nowe funkcje w budynku biblioteki przy Westerplatte

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Wyposażenie wnętrz willi przy Goyki

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Przeniesienie miniteki

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Czynsz za Sopotekę

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Otwarcie mediateki

ilustracja

... czytaj dalej >>>

< < <