Przebudowa skrzyżowań Niepodległości Wejherowska Malczewskiego

ilustracja

4 marca Zarząd Dróg i Zieleni ponownie ogłosił wybór wykonawcy w przetargu na przebudowę skrzyżowań Alei Niepodległości z Malczewskiego i z Wejherowską. Ponownie wybrano ofertę spółki MTM. Jej cena wynosi 16,6 mln zł. Pierwszego wyboru dokonano 31 stycznia i była to oferta tej samej firmy. Następnie unieważniono ten wybór 2 marca. Jako uzasadnienie podano, że Zamawiający spostrzegł, iż pominął wymaganą przepisami Ustawy Pzp czynność przy ocenie podmiotowej wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

Planowane prace obejmują wymianę nawierzchni, kanalizacji, oświetlenia, sygnalizacji, oznakowania i zieleni. Częściowo obejmą również podziemną sieć gazową i wodociągową. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą prowadzone prace, pochodzi z roku 2017. Prace mają toczyć się w drugiej połowie roku 2020 i pierwszej połowie 2021.

W środku przebudowanego skrzyżowania Niepodległości z ul. Malczewskiego zaprojektowano wyspę centralną umożliwiającą wygodne zawracanie. Ponadto wydłużony do ok. 100 m zostanie pas do skrętu w lewo (lewoskręt) od strony centrum z Niepodległości w Malczewskiego. W przeciwnym kierunku (z Brodwina w stronę centrum) pojawią się dwa pasy skrętu w prawo z Malczewskiego w Al. Niepodległości.

Na Niepodległości po stronie bloków 4-piętrowych zaprojektowano śluzę dla autobusów. Dzięki temu jeszcze na Niepodległości będą zatrzymywać się autobusy jadące w stronę cmentarza. Sygnalizacja świetlna umożliwi im skręcanie w ul. Malczewskiego w lewo z prawego pasa przed pozostałymi pojazdami. Na początku Malczewskiego przystanek przed blokiem komunalnym będzie mógł zostać zlikwidowany.

Zmiany przejdzie również skrzyżowanie Niepodległości i Wejherowskiej. Najbardziej znaczącą będzie rozbiórka istniejącej jezdni wjazdowej pod wiadukt i na nowe rondo ul. Wejherowskiej. Nowy zjazd nie będzie tak łagodny jak obecny, będzie przylegać do istniejącego podjazdu spod tunelu w kierunku Gdyni. Na miejscu zlikwidowanego wlotu pojawi się duża ilość terenu do dalszego wykorzystania.

ilustracja
Przebieg obecnych krawędzi (linie) na tle nowych nawierzchni (powierzchnie kolorowe). P.Urbański, K.Kowalska, Ł.Antoniewicz

Przy stromym zjeździe i wlocie między Niepodległości i Wejherowską przy dawnej szkole zaplanowano remont jezdni oraz zmianę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy. Będzie to wymagało przesunięcia muru oporowego w stronę skarpy. Celem zlikwidowania prawdopodobieństwa zsunięcia się drzew położonych blisko brzegu skarpy oraz, żeby nie naruszyć struktury korzeni drzew, zaprojektowano mur oporowy o wysokości do 0,7 m nad poziomem projektowanego chodnika z możliwością jazdy rowerami.

ilustracja
Nowy wjazd w Wejherowską naprzeciwko dawnej szkoły. P.Urbański, K.Kowalska, Ł.Antoniewicz

W rejonie likwidowanego zjazdu w Wejherowską i na początku Malczewskiego wymagane będzie usunięcie 8 drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (6 klonów przy Niepodległości i 2 kasztanowce przy Malczewskiego). Rekompensatą ma być nasadzenie drzew w ilości 16 sztuk w pasie zieleni wzdłuż Al. Niepodległości po prawej stronie drogi (w kierunku Gdyni) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Malczewskiego a Wejherowską. Do tego celu została wybrana lipa drobnolistna, wg „Projektu koncepcyjnego nasadzeń szpalerowych w Al. Niepodległości”. Wzdłuż ul. Malczewskiego zaplanowano nasadzenia zastępcze kasztanowca białego o wys. 4,5 m obwodzie pnia 26-28 cm w ilości 3 szt.

Istniejące oświetlenie dróg w przeważającej części zostanie zachowane jak w stanie istniejącym obecnie. Przejścia dla pieszych otrzymają własne oświetlenie poprzez oprawy LED o rozsyle asymetrycznym: przejścia przez Malczewskiego i Niepodległości po dwie latarnie na każdy odcinek, a przez wloty Wejherowskiej po 1 latarni na odcinek przejścia.

Remont drogi będzie związany również z wymianą niektórych instalacji podziemnych. Kanalizacja deszczowa zostanie poprowadzona całkowicie od nowa. Przebudowa pozostałych sieci prawdopodobnie będzie wiązać się z okresowymi przerwami w dostawach. Zaplanowano przebudowę wodociągu na odcinkach o długości łącznej ok. 300m, likwidację nieczynnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 80 m ze studniami i przebudowę sieci gazowej wzdłuż Niepodległości i Malczewskiego na długości około 150m.

Nie zmieni się obecny stan oznakowania dotyczący rowerzystów poruszających się chodnikami miedzy Wejherowską a Niepodległości. Droga rowerowa prowadząca pod górę Wejherowskiej będzie zaczynać się w dotychczasowym miejscu przy Wejherowskiej 2. Odtąd w stronę Niepodległości aż do Armii Krajowej będzie drogą dla pieszych i rowerów oznakowaną znakami c-13/16. Po nieparzystej stronie Niepodległości między Wejherowską a Malczewskiego chodnik również ma zostać oznakowany znakami c-13/16, chociaż przez wlot Wejherowskiej nie przewidziano przejazdu dla rowerów. Możliwość jazdy rowerem w stronę centrum po tej stronie Niepodległości zakończy się przy bloku 863c. Odtąd chodnik będzie tylko dla pieszych.

ilustracja
Przejazdy dla rowerzystów na przebudowanym skrzyżowaniu. P.Urbański, K.Kowalska, Ł.Antoniewicz

Poruszanie się rowerem między stronami Niepodległości będzie możliwe przez przejazdy rowerowe na obydwu przebudowanych skrzyżowaniach. Przejazd przez nie będzie kierowany tak jak obecnie sygnalizacją świetlną, która będzie mogła być sterowana sygnałami z pętli indukcyjnych wykrywających rowerzystów. Będą one wbudowane przy krawędzi chodników Niepodległości. Jeżeli sterownik obsługujący sygnalizację na skrzyżowaniach zostanie zaprogramowany w sposób opisany w dokumentacji przetargowej, pętle indukcyjne będą powodować zmianę sygnalizacji identyczną jak wciśnięcie przycisku prze pieszego. Jedynym miejscem, w którym rowerzyści przejeżdżający przez Niepodległości będą musieli wciskać przycisk, ma być przejazd przy Wejherowskiej w kierunku Gdyni. W tym miejscu pętla nie będzie wbudowana pod nawierzchnię przy parzystej stronie Niepodległości. Konieczne będzie wciśnięcie przycisku dla pieszych zlokalizowanego na sygnalizatorze stojącym na środku chodnika. Natomiast rowerzyści przejeżdżający przez ten przejazd w kierunku centrum (w dół Niepodległości) będą wykrywani przez pętlę bez konieczności wciskania przycisku.

Przejazdy i przejścia wzdłuż Niepodległości przez Wejherowską i Malczewskiego tak jak obecnie nie będą sterowane przyciskami ani pętlami.

na ten temat:

Węzeł integracyjny Kamienny Potok

ilustracja
Remont Armii Krajowej

... czytaj dalej >>>

Ronda na Kamiennym Potoku

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Parking przy Wejherowskiej i Obodrzyców

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Ścieżka rowerowa wzdłuż Armii Krajowej

ilustracja

... czytaj dalej >>>