Podwyżka opłaty za śmieci

Po 4 godzinach zakończyły się obrady V sesji rady miasta. Radni podnieśli opłaty za śmieci, zmienili regulamin najmu lokali komunalnych i wprowadzania psów na plażę, przyjęli plan zagospodarowania hipodromu i zmniejszyli liczbę sklepów z alkoholem.

Podwyżki w połowie roku

Wyjściowa opłata za odbiór odpadów ma wzrosnąć z 14zł na 18zł i za każdy m³ wody powyżej 4m³ z 3,50zł do 4,80zł. Podwyżka uzasadniania jest wzrostem kosztów systemu odbioru odpadów. Proponuje się też nową deklarację (oznaczoną DO-W+N w kolorze zielonym) dla budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi, np. na poziomie parteru.

Od 12% do 30% wzrosną ceny za odbiór odpadów z nieruchomości niemieszkalnych. W przypadku odpadów kuchennych stawka za najmniejszy pojemnik wzrośnie nawet o 70%. Dodatkowe odbiory w sezonie będą wymagały odrębnej deklaracji. O 50% mają wzrosnąć ceny usług za mycie pojemników. Nie zmienią się stawki za ich wynajmem. O ponad 30% wzrosną ceny za odbiór odpadów rozbiórkowych. Nowe opłaty mają obowiązywać od czerwca 2019, a deklaracje od roku 2020.

Radni wprowadzili również podwyżkę opłat za żłobek. Opłata za pobyt dziecka ma pozostać bez zmian. Natomiast po ośmiu latach ma wzrosnąć opłata za wyżywienie z 5 do 6zł dziennie.

Rehabilitacja domowa dla mieszkańców.

60 mieszkańców cierpiących na przewlekłe schorzenia (stwardnienie rozsiane, porażenia, niedowłady, reumatyzm, zwyrodnienia, niesprawności pooperacyjne) może zostać objętych programem rehabilitacji domowej finansowanej z budżetu miasta. Rehabilitacja ma obejmować wizytę lekarza, kinezyterapię, fizykoterapię i masaże. Program ma trwać 3 lata. O kwalifikacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zasady zgłaszania zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Zmiany regulaminów

Uchwalono zmiany w regulaminie czystości i porządku, które zezwalają na całodobowe wprowadzanie psów na plażę między wybranymi wejściami przez cały rok. Oprócz wejść na plażę przy granicy z Gdańskiem, projekt zawiera możliwość spacerów z psem po fragmencie plaży przy granicy z Gdynią.

Nowy regulamin dla mieszkań komunalnych uwzględnia weryfikację dochodu nowych najemców, którzy wprowadzą się po wejściu w życie nowych zasad. Dochód będzie mógł być weryfikowany nie częściej niż co 3 lata.

Po wstrzymaniu sprzedaży alkoholu w sklepach przy Obodrzyców, Niepodległości i Wejherowskiej, radni zmniejszyli limit sklepów sklepów z napojami powyżej 18% alkoholu o 3 – z 50 do 47. Nie zmienił się limit dla lokali gastronomicznych podających alkohol.

Projekty budowy mieszkań i hoteli

Przyjęto zmiany w planie zagospodarowania hipodromu. Rozpatrywane przez radnych uwagi do projektu planu dotyczyły m.in. sposobu obliczenia miejsc parkingowych wyłącznie dla hotelu i hali ujeżdżalni na 700 miejsc bez uwzględniania restauracji, dopuszczenia możliwości parkowania poza granicą terenu objętego projektem planu, wykreślenia tarasu sędziowskiego, braku dojazdu autokarów, przypadkowego wytyczenia trójkątnej działki, bez wskazania dla niej osobnej funkcji. Uwzględniono jedynie dwie uwagi, w tym jedną z nich złożoną przez Hipodrom Sopot Sp. z o.o., dotyczące powierzchni zabudowy działek, które w przyszłości mają zostać wydzielone na hotele. Po tej korekcie tekstu zorganizowano dyskusję publiczną 28 stycznia, po której wpłynęły kolejne uwagi, z których wszystkie odrzucono. Łącznie radni i prezydent odrzucili 24 z 26 złożonych uwag.

Gigantyczny obszar hipodromu jest w wielu miejscach możliwy do ustanowienia takich miejsc i takich fragmentów parkingowych – teraz lub w przyszłości po zmianie planu.Natalia Pobłocka

Radni poparli również zamiar rozpoczęcia prac planistycznych nad możliwością rozbudowy budynków mieszkalnych przy Monte Cassino i Sobieskiego przy przychodni.

Zatwierdzone zmiany do budżetu zezwalają na wydatkowanie 0,5mln na remont budynków hipodromu, 100tys. na remont jachtu i 80 tys. na montaż 4 masztów flagowych za stacją paliw przy Kasztanowej.

Wraz z postępami remontu willi Jünckego mają miejsce przygotowania formalne do stworzenia artinkubatora. Jego statut obejmuje m.in. wspieranie i wzmacnianie aktywności kulturalnej mieszkańców, twórców, grup nieformalnych, organizacji, organizację i nadzór nad realizacją programów pobytów artystów.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=zkPYKO6Ngcw.