Środki PFRON i mieszkania chronione

11. sesja rady miasta Sopotu trwała niespełna godzinę. Została zwołana przed końcem miesiąca, aby możliwe było w tym roku przyjęcie wniosków o przydział środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. W trakcie roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dodatkowe 24 tys. na realizację tego typu zadań. Z tego powodu konieczna była zmiany uchwały podjętej przez radę miasta na sesji 28 marca br.

Rada Miasta zmieniła też regulamin konkursu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zmian wymagały zapisy regulaminu określające miejsce zamieszkania uczniów ubiegających się o stypendia na rozwój swoich uzdolnień. Radni wprowadzili do regulaminu zmiany dostosowujące te zapisy do znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe. Konkurs potrwa do 2020 roku, a rekrutacją uczniów zajmuje się miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wręczenie nagród

Ponadto radni zmienili wprowadzone w roku 2013 zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Są one przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków miejskiego domu dziecka, pieczy zastępczej i osób bezdomnych. Obecnie 2 takie mieszkania prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, a jedno przez miejską Spółdzielnie Socjalną Kooperacja przy Młyńskiej. W okresie od roku 2015 do 2018 z mieszkań skorzystało 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i 32 osoby wcześniej bezdomne.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Ex5TvPLqJuQ.