Wywóz nieczystości i nowe deklaracje śmieciowe

ilustracja

7 września o 13.00 zakończyła się transmisja XI sesji rady miasta. Zmianom został poddany budżet miasta na obecny rok. Wprowadzono nowe deklaracje dotyczące opłat za śmieci.

Nowe deklaracje wprowadzono zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Będą obowiązywać od początku przyszłego roku 2016. Deklarację na przyszły rok należy składać do 15 lutego 2016.

Przy okazji zatwierdzania dotacji dla uczestników i pracowników CIS na ostatni kwartał br. naczelnik Wydziału Zdrowia Iwona Plewako udzieliła informacji nt. dotychczasowej działalności Centrum Integracji Społecznej w Sopocie przy ulicy Młyńskiej 11. Maksymalną wysokość dotacji określono na 429zł miesięcznie na uczestnika programu lub pracownika. Z dotacji tej będzie mogło maksymalnie skorzystać 28 osób w okresie od października do grudnia 2015. W 2015 roku 36 osób podpisało indywidualny program uczestnictwa w CIS, z czego 15 osób zrealizowało program, a 9 zdobyło pracę. W dniu sesji aktualnymi podopiecznymi Centrum było 13 uczestników, którzy uczestniczyli m.in. w szkoleniach hotelarsko-gastronomicznych, pielęgnacji terenów zielonych, remontowo-porządkowych, jubilerskich i opiekuna środowiskowego oraz indywidualny. Dotacje będą przeznaczone na koszty cateringu, biletów i konsultacji ze specjalistami.

Młyńska
Budynek Centrum Integracji Społecznej

Budowę Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej rozpoczęto 5 września 2013. Rozebrano wtedy Dom Młynarza. 1 lipca 2014 w budynku rozpoczęła działalność Spółdzielnia Socjalna Kooperacja. 22 października 2014 otwarto budynek dla mieszkańców. Inwestycja została dofinansowana środkami zewnętrznymi w wysokości 381 tys. zł.

PFRON przekazał gminie dodatkową kwotę ponad trzydziestu tysięcy złotych na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prawie w całości przeznaczono ją na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Zmienił się uchwalony wcześniej podział środków:

  • 171 tys. zł - dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • 90 tys. zł - likwidacja barier architektonicznych
  • 37 tys. zł - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
  • 54 tys. zł - zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
  • 8 tys. zł - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
  • 8 tys. zł - dofinansowanie szkoleń w urzędzie pracy

Określono wymagania dla otrzymania zezwoleń na opróżnianie zbiorników ściekowych. Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na opróżnianie szamb powinien oznakować pojazdy napisami z nazwą firmy i telefonem. Ponadto pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia zapisujące trasy pojazdu według pozycji określonej satelitarnie, które następnie powinny być archiwizowane przez 5 lat.