100% dotacji na wymianę pieców

Po sześciu godzinach obrad zakończyły się obrady 12. sesji rady miasta. Oprócz przyjęcia budżetu na przyszły rok radni wprowadzili nowe regulaminy wykupu lokali i dotacji na wymianę okien i ogrzewania, zatwierdzili rozpoczęcie zmian w trzech planach zagospodarowania i rozpatrzyli dwie skargi na prezydenta.

Omawiany na sesji projekt budżetu niewiele różnił się od wersji opublikowanej miesiąc temu. Autopoprawki przedstawione podczas sesji dotyczyły głównie planu finansowego Zakładu Oczyszczania Miasta. Do budżetu miasta wprowadzono zyski ZOM wyższe o 600 tys. zł.

Po raz kolejny w tym roku zwiększono dopłaty do modernizacji ogrzewania. Na początku roku wprowadzono dotację na likwidacje pieców w wysokości do 70-80% ponoszonych kosztów dla budynków i mieszkań prywatnych. Od teraz radni zwiększyli ją do 100% z limitem 800 zł/kW, ale tylko do końca roku 2021. W kolejnych latach wysokość dotacji ma się zmniejszać o 20% rocznie. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM oszacował liczbę lokali mieszkań i domów, w których jest jeszcze ogrzewanie węglowe, na ok. 300. Dotacje na pompy ciepła, kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne pozostały bez zmian. Zmniejszono natomiast dotacje na wymianę okien drewnianych do 30% ponoszonych kosztów.

Uchwała nr XII/208/2019
Trochę przeliczyliśmy się z naszymi możliwościami finansowymi. naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

Radni zgodzili się zaostrzyć ograniczenia wykupu mieszkań komunalnych przez ich najemców. Przez 10 lat poprzedzających moment wykupu zadłużenie czynszowe wykupowanego lokalu nie może być kumulowane dłużej niż 3 miesiące.

Coraz więcej mamy wniosków od najemców, którzy mieli na przestrzeni ostatnich lat mniejsze większe zadłużenia czynszowe, często umowy mieli podpisane (porozumienie) o odpracowaniu i występują o nabycie lokalu, który wiemy, że to mieszkanie na pewno już pójdzie później na sprzedaż. naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta

Na tej samej zasadzie wykluczono ze sprzedaży lokale, w których najemcy samodzielnie przeprowadzili remont lub podział. Dotychczas lokale do samoremontu można było wykupić po 10 latach.

Radni uchwalili zmiany w planie zagospodarowania Okrężnej i Księżycowej (M-3/01). Zatwierdzili projekt zmian zagospodarowania terenu nr 13, który był wyłożony w lutym. Po jego wyłożeniu do projektu zgłoszono trzy uwagi. Wszystkie z nich odrzucono na wniosek prezydenta. Do sporządzania projektów zmian w innych planach zagospodarowania przystąpiono na kolejnych trzech terenach:

  • parkingów, kotłowni i zieleńców na rozwidleniu Kolberga i Cieszyńskiego
  • kwartału między ulicami Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach, Emilii Plater i Placem Rybaków
  • Urzędu Miasta, kościoła i parkingu przy Chopina

Liczbę koncesji dla sklepów z alkoholem zmniejszono o 2.

Na koniec sesji uznano za bezzasadne dwie skargi mieszkańców na prezydenta miasta. Obydwie dotyczyły procedur najmu mieszkań w willi Bergera przy Obrońców Westerplatte.

Radni obradowali bez przerwy na spotkanie opłatkowe. W zamian przewodniczący zaprosił radnych do lokalu gastronomicznego Smak Morza. Dwa lata temu radni zgodzili się wynająć przedsiębiorcy wynajmującemu ten lokal na kolejne 10 lat bez przeprowadzania przetargu.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=qcUZOsZ2l8U.