Rewolucja śmieciowa

30 stycznia zakończyła się 13 sesja rady miasta. Radni zajmowali się m.in. podwyżkami opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców, segregacją odpadów kuchennych, przyjmowaniem nieszczepionych dzieci do przedszkoli, kosztami eksploatacyjnymi schroniska dla zwierząt i dzierżawą błoni.

Wyższe opłaty

Radni podnieśli opłaty za odbiór odpadów dla gospodarstw domowych. Opłata ma wzrosnąć do 32zł miesięcznie i 7,50zł za każdy m³ wody powyżej 4m³. Po ubiegłorocznych podwyżkach opłaty te wynosiły 18zł i 4,80zł za każdy m³ wody powyżej 4m³. Stawki za odpady niesegregowane mają wynosić 3 razy więcej niż za segregowane. Opłaty dla lokali usługowych nie uległy zmianie.

Mieszkańcy oczekują przy tego typu projekcie uchwały prostej, takiej klarownej informacji, jakie są przyczyny tego, iż opłata za wywóz śmieci wzrasta.Bartosz Łapiński
Powiem Panu tak: Moim zwierzchnikiem są mieszkańcy Sopotu, a Pana jest prezes Jarosław Kaczyński. Ja jestem obiektywny, bo mieszkańcy Sopotu mnie rozliczają, Pana rozlicza Nowogrodzka. I tylko tyle.Jacek Karnowski

Obowiązkowa segregacja

Ponadto od września 2020 nie będą odbierane odpady niesegregowane od gospodarstw domowych. Nie zezwala na to znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. W razie nieprzestrzegania segregacji dopłaty będą wyznaczanie indywidualnie w każdym wykrytym przypadku.

Nowe pojemniki na bioodpady

Segregacja będzie obejmowała też nowy rodzaj odpadów – biodegradowalnych w pojemniku lub worku brązowym. Te bioodpady będą obejmować zarówno odpady zielone z części roślin, jak i odpady kuchenne zawierające żywność pochodzenia roślinnego i skorupy jaj (bez mięsa i kości). Wprowadzono też możliwość udzielania zniżek dla gospodarstw domowych kompostujących odpady zielone i kuchenne na własnej posesji. Kompostowanie samodzielne ma być mozliwe tylko w przypadku domów jednorodzinnych. Nie określono jeszcze dokładnych kwot tych zniżek.

Będzie trzeba doregulować, o ile będzie mogła być obniżona wtedy dla niego opłata. Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

Worki i koszyki dla każdego

Do wrzucania odpadów do brązowych pojemników nie będzie można wykorzystywać zwykłych worków z tworzyw sztucznych. Każda nieruchomość ma otrzymać woreczki biokompostowalne do wrzucania odpadów do pojemnika na nieruchomości. Przed ich wrzuceniem do pojemnika, będzie można gromadzić je w „koszyku domowym”, który otrzyma każdy lokal mieszkalny. Nie określono ilości worków biokompostowalnych wydawanych właścicielom nieruchomości.

Wprowadzono też limity cenowe dla odbierających odpady przedsiębiorstw innych niż Zakład Oczyszczania Miasta.

Opłaty za gruz na ulicy

Radni ustalili nowe stawki dzierżawy za ogródki gastronomiczne. Uchwała o dziennych stawkach za zajęcie pasa drogowego określiła je na 3 zł na Monte Cassino i pl. Zdrojowym, a 5zł na pl. Przyjaciół Sopotu w sezonie. Poza sezonem opłaty te wyniosą 25gr za m². Nowe stawki dotyczą również umieszczania kontenerów i worków na gruz na powierzchni ulic. Stawka będzie wynosić 5zł/m² dziennie.

Najczęściej jest tak, że zwłaszcza w sezonie letnim albo od maja, w takim już szerszym sezonie letnim, taki worek stoi, czasami stał dwa tygodnie, a przez to jak stał to zachęcał inne osoby do dokładania różnych rzeczy i tak naprawdę były choinki, one pęczniały i tutaj oczekujemy, aby zdyscyplinować te osoby.Marcin Skwierawski

Przedszkola i żłobki

Radni zwiększyli stawki dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych. Od roku 2012 wynosiły one 300zł miesięcznie na jedno dziecko w żłobku i 150zł miesięcznie na jedno dziecko w klubie dziecięcym. Radni zdecydowali się podwyższyć obydwie stawki o 50 złotych miesięcznie. Dotacje naliczane są według liczby dzieci mieszkających w Sopocie.

Radni zmienili kryteria przyjęcia do przedszkoli. Dodali punkty za poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Można będzie za to uzyskać dodatkowe 6 punktów z 48 możliwych. Wprowadzenie tego kryterium ma bardziej zróżnicować punkty dzieci zgłaszane do przedszkoli, ponieważ dotychczas większość z kandydujących otrzymywała maksymalną liczbę punktów.

Zagospodarowanie terenów publicznych

Radni zgodzili się na wydzierżawienie fragmentu błoni spółce budującej hotel przy Bitwy pod Płowcami. 3 lata temu radni zgodzili się już wydzierżawić tej spółce fragment błoni o powierzchni 920m² na 20 lat bez przetargu. Obecnie wyrazili zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie większego fragmentu o powierzchni około 4 tys. m² do końca roku 2036. Spółka prowadząca hotel miała przedstawić propozycję urządzenia pełnozakresowej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Uchwała nie określa dokładnej powierzchni ani umiejscowienia dzierżawionego terenu wewnątrz działki 10/8 o powierzchni 12ha, którą zajmują błonia.

Radni poparli rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania plaży na wysokości Kamiennego Potoku. Ma to umożliwić polepszenie warunków sanitarnych dla pawilonów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna. Jako uzasadnienie podano też korektę przebiegu linii brzegowej. Radni nie zabrali głosu w tej sprawie podczas sesji.

Radni zaktualizowali program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na bieżący rok. Zawiera on ustalenia umożliwiające umowę opieki nad zwierzętami gospodarskimi z gospodarstwem rolnym z Przywidza i umowę opieki nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych z gabinetem weterynaryjnym z Redy.

W schronisku są duże problemy, nad którymi powinniśmy się pochylić.Anna Łukasiak

Podczas sesji radni obsługiwali nowe urządzenia do głosowania i zabierania głosu.

Na tym kończymy uciechę z nowego sprzętu i zaczynamy.(...) Może nie będziemy już podnosić rąk, tylko będziemy przyciskali przyciski. To będzie mniej tego zamieszania.Wieczesław Augustyniak

 

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5UKSoUfbEwU.