Kolejny wariant opłat za śmieci

Po dwóch godzinach zakończyły się obrady 14. sesji rady miasta. Oprócz przyjęcia kolejnej zmiany sposobu obliczania opłat za śmieci radni wprowadzili nowe zasady budżetu obywatelskiego, podwyżki biletów autobusowych i zasady pomocy materialnej i administracyjnej dla repatriantów.

Nowa wersja obliczania opłaty

Radni wprowadzili całkowite zmiany w odpłatnościach za odpady. Mają wejść w życie jeszcze przed okresem obowiązywania dopiero co uchwalonych zmian na poprzedniej sesji.

Przed sesją prezydent przedstawił radnym projekt zmiany uchwały z poprzedniej sesji, w którym dotychczasowy ryczałt miesięczny od gospodarstwa domowego naliczany niezależnie od ilości zużytej wody został określony jako opłata. Po upływie kilku dni przedstawił radnym kolejny projekt, który nie tylko unieważniał zmiany wprowadzone 30 stycznia, ale i wprowadzał nowe stawki i sposób naliczania opłat za śmieci.

Ostatecznie radni wprowadzili sposób naliczania opłat całkowicie likwidujący ryczałt stosowany dotychczas przy zużyciu wody nieprzekraczającym 4m³. Zamiast tego podniesiono opłatę za każdy m³ z obowiązujących obecnie 4,80 zł do 8 zł miesięcznie. W ten sposób opłata za śmieci zyska charakter całkowicie liniowy i w przypadku zużycia miesięcznego poniżej 0,05m³ będzie mogła wynosić zero zł miesięcznie.

Ponadto zwiększono opłaty karne dla budynków nieprawidłowo segregujących do trzykrotności stawki podstawowej. Jedyną z wprowadzonych 30 stycznia zmian, która pozostała w uchwalonym na bieżącej sesji sposobie naliczania opłat, jest miesięczne maksimum w wysokości 40zł od wielodzietnego gospodarstwa domowego prawidłowo segregującego odpady. Przy czym w zakresie do 40zł opłata za śmieci ma stać się zależna od wykazanej w deklaracji ilości zużywanej wody, więc może wynosić mniej niż dotychczasowy ryczałt w wysokości 40zł.

Co z mieszkaniami wynajmowanymi?

Jednocześnie radni wprowadzili stawkę 10zł za każdy m³ zużytej wody dla mieszkań, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zdefiniowano je jako nieruchomości wykorzystywane do świadczenia usług określonych w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Określenia występujące w tej ustawie ograniczają się do zapisu o brzmieniu: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań i pokoi. Tak więc stawka 10zł/m³ dotyczy krótko wynajmowanych mieszkań i domów niezależnie od ich miejsca, formy prawnej, związania z działalnością gospodarczą ani innych okoliczności. Uchwała nie precyzuje sposobu oceniania, czy i w jakim okresie lokal lub budynek spełnia warunki zobowiązujące do ponoszenia opłaty za śmieci w wysokości 10zł/m³.

Dość dużo mieszkań jednak stoi pustych przez wiele miesięcy w roku. Ukryć się tego nie da i nie będziemy tutaj udawali, że nie ma takiego zjawiska.Anna Łukasiak

Czy nowe stawki wejdą w życie?

Wszystkie powyższe zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia br., a więc w terminie, od którego miały obowiązywać unieważnione podwyżki z poprzedniej sesji. Radni nie zmienili jednak deklaracji opłat za wywóz śmieci. Obecne deklaracje zawierają wciąż obowiązujący sposób obliczania składający się z ryczałtu i stawki za m³ wody po podwyżce z ub. r.

Droższe bilety autobusowe

Dopasowano taryfę autobusową do ostatnich podwyżek w Gdyni i Gdańsku. Bilet jednorazowy zdrożeje z 3,20zł na 3,80zł, na linie pośpieszne z 4,20zł do 4,40zł. Bilet godzinny zdrożeje z 3,80zł do 4,40zł, a całodzienny z 13zł do 14zł.

W zależności od ceny biletu podwyżki wyniosą od od 5% do 19%. Ostatnia podwyżka o podobnej wysokości miała miejsce 2 lata temu. Wszystkie z tych cen biletów mają obowiązywać od maja br.

Głosowanie od kołyski

Radni przyjęli nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Wśród zmian jest i ta postulowana w wystąpieniu Najwyższej Izby Kontroli sprzed dwóch lat. Dotyczy ona zniesienia ograniczeń wiekowych dla mieszkańców uczestniczących w konsultacjach. Tak więc zgłaszać projekty i brać udział w głosowaniu będzie można już od urodzenia. Inne zmiany to m. in. możliwość głosowania na projekty lokalne ze wszystkich wyznaczonych okręgów i możliwość zgłaszania projektów do realizacji w ciągu dwóch lat pod warunkiem, że długość tego okresu wynika z ustawy o finansach publicznych.

Nowy regulamin zobowiązuje również organy samorządu do odrzucania pomysłów sprzecznych z obwiązującymi w mieście strategiami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.

Nie było takiej sytuacji żebyśmy komuś złośliwie coś odrzucali.Jacek Karnowski

Siedem rodzin repatriantów otrzymało szeroką pomoc finansową, materialną i prawną z budżetu miasta. Będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych za lokal komunalny, żłobek, przedszkole przez pół roku. Ponadto będą mogli otrzymać wyposażenie przyznanego lokalu i pomoc finansową w wysokości 900zł na gospodarstwo domowe.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=cpx1Xuo5RSM.