Klubokawiarnia na 3 Maja

Zakończyły się obrady 41. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. aktualizacją zasad opłacania opieki w przedszkolach miejskich, utworzeniem klubokawiarni, przydzielaniem funduszy na prace budowlane w Artinkubatorze i przy Systemie Informacji Miejskiej. Podjęli też trzy rezolucje pozbawione mocy prawa lokalnego, dotyczące zachowania sopockich kortów dla mieszkańców, podjęcia działań legislacyjnych mających na celu udrożnienie miasta oraz wprowadzenie rotacji na miejscach postojowych objętych Strefą Płatnego Parkowania w soboty i niedziele, uregulowania kwestii krótkoterminowego najmu lokali mieszkaniowych. Prezydent otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym.

W wyniku nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opieka przedszkolna za złotówkę będzie przysługiwała dzieciom aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Dotychczas uprawnione do niej były dzieci w wieku do 5 lat. Opłata za opiekę przedszkolną nie będzie podlegać corocznej rewaloryzacji i jej wysokość w kolejnych latach utrzyma się na poziomie 1zł za pierwsze pięć godzin. Utrzymano dotychczasowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Lokal dawnej restauracji Balzac na rogu 3 Maja i Bitwy pod Płowcami został przeznaczony na klubokawiarnię. Klubokawiarnia ma być prowadzona przez Szkołę Specjalną nr 5 jako miejsce pracy i odpoczynku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedłużają się prace projektowe i odsuwa termin rozpoczęcia prac remontowych w rezydencji Jünckego przy Goyki 3, gdzie ma zostać utworzony Artinkubator. Z tegorocznej kwoty 13 mln zł, 1 mln przesunięto na przyszły rok. Pół miliona złotych pożyczki ma trafić do BART, który organizował festiwal Telewizji Polsat i ma organizować Sopot Festiwal dla Telewizji TVN. O 400 tys. zwiększono fundusz na nowe tablice nazw ulic, co ma zapewnić stosowanie wysokiej jakości materiałów i indywidualnego charakteru tabliczek. O ponad 100 tys. zł zwiększono koszty budowy kładek na plaży i toalet miejskich.

Kolejne nowe budynki powstaną na plaży przy wejściu 23. Obok zbudowanego tam ostatnio baru mają powstać sezonowe pawilony magazynowe, trenerskie, sanitarne. Przy boiskach do siatkówki znajda się trybuny. Radni zaakceptowali pomysł wnioskowania o środki na te obiekty w wysokości ok.1,5 mln zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Do sądów administracyjnych wpłynęły skargi na dwie podjęte w tym roku uchwały. DK-Inwest z Gdyni prowadząca działalność w Sopocie jako grupa Alcatraz złożyła skargę w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Druga skarga dotyczy uchwalonego studium zagospodarowania przestrzennego miasta. W obydwu sprawach radni upoważnili prezydenta do występowania w sądach na rzecz utrzymania ważności obowiązujących uchwał.

Radni zdecydowali utrzymać dotychczasowe zapisy planu zagospodarowania dla terenu dawnej rezydencji na Stawowiu. Ostatnio znajdował się tam szpital pulmonologiczny, zanim nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Według prezydenta obecny plan zagospodarowania pozwala na rewitalizację zabytku. Projektowanie nowej wersji planu zagospodarowania rozpoczęto w roku 2011, ale zakończyła się ona niepowodzeniem, m.in. z powodu braku akceptacji przez prezydenta Gdańska i Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Na objęcie udziałów w szpitalu geriatrycznym przy 23 Marca (Pomorskie Centrum Reumatologiczne) przeznaczono w bieżącym roku 2,1 mln zł z całej kwoty 6,4 mln zarezerwowanych na ten cel. Minister Edukacji Narodowej utrzymał w mocy ponowny sprzeciw pomorskiego Kuratorium wobec przeniesienia Zespołu Szkół Handlowych z Kościuszki na Niepodległości. Radni upoważnili prezydenta do skierowania skargi do sądu administracyjnego na to postanowienie ministerstwa.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=STH1LzEUqKU.