Sesja na hali

ilustracja

21 maja po około trzech godzinach zakończyła się 15 sesja Rady Miasta. Radni obradowali w hali widowiskowej przy Placu Dwóch Miast (do 2020 nazwa Ergo Arena). Zajmowali się m.in. nowymi deklaracjami za odbiór śmieci, wydatkami budżetowymi podczas stanu zagrożenia epidemicznego, remontami budynków zabytkowych, kąpieliskami, sklepami z alkoholem i powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta.

Deklaracje za kwiecień

Wprowadzono nowe deklaracje opłat uwzględniające stawki za odbiór śmieci od gospodarstw domowych obowiązujące od 1 kwietnia. Wprowadzono w nich m.in. możliwość odliczania 2zł od opłaty miesięcznej w przypadku kompostowania odpadów na własnej posesji. Zniżkę zaproponowano jedynie właścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Zgodnie z ustawą nie jest wymagane aktualizowanie deklaracji na bieżący rok złożonych na poprzednich drukach. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zniżka za kompostownik ma obowiązywać od 1 września br., kiedy to zaczną być odbierane odpady biodegradowalne z brązowych pojemników i worków.

Podwyżki i nowe deklaracje przedstawiono też dla nieruchomości usługowych. Za jednorazowy odbiór pojemnika odpadów resztkowych – zmieszanych proponuje się stawkę 58,20 zł, a dla pozostałych grup odpadów stawkę 49,50 zł. Nowe stawki mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021.

Dotacje konserwatorskie

Radni przyznali dotacje na remont 9 budynków zabytkowych. Spośród 32 złożonych wniosków do dotacji wytypowano tym razem budynki:

  • Jagiełły 12 (na wymianę ośmiu okien)
  • Parkowa 45
  • Grunwaldzka 98
  • Jagiełły 4
  • Lipowa 15
  • Niepodległości 719
  • Niepodległości 725
  • Wybickiego 38

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 400 tys. zł.

Niepodległości 725

Korekty budżetu

Zwiększyć się mają kwoty planowanych w br. wydatków z budżetu miasta. Na działania służb i instytucji miejskich oraz zasiłki dla mieszkańców postanowiono przeznaczyć dodatkowe 800 tys. zł. O 335 tys. zł. zwiększono budżet budowy Zielonej Przystani przy szkole nr 1, która od dwóch lat oczekuje na wybór wykonawcy.

Do odwołania zrezygnowano z adaptacji lokalu na rogu 3 Maja na klubokawiarnię. Budżet tego przedsięwzięcia zmniejszono o pół miliona w br., na przyszły rok nie planując wydatkowania dalszych środków w tym miejscu. Jednocześnie przyśpieszono prace w innych projektach realizowanych z budżetu:

Młodzieżowa Rada Miasta

Radni po raz kolejny powołali Młodzieżową Rady Miasta z nowym statutem. Poprzednia rada rozpoczęła działania w roku 2012 i funkcjonowała przez niecały rok. Wybory do kolejnej rady mają odbyć się we wrześniu br.

Miejskie przedsiębiorstwa i budynki

Przez ostatnią godzinę radni omawiali bieżącą sytuację w mieście, w tym m.in. brak sukcesów w organizacji zdalnych obrad rady miasta i kondycję miejskich spółek.

Prawdopodobnie hipodrom nie będzie mógł skorzystać z obniżki jeśli chodzi o ZUS, z tego względu, że był w złej sytuacji finansowej i prawdopodobnie zostanie to odrzucone. Wydaje się że akurat ta spółka jest w trudnej sytuacji i powinna się załapać na to, ale nie będzie – taka możliwość. Dla odmiany Aqua Sopot np. może skorzystać ze zniżki na ZUS w tym zakresie. Marcin Skwierawski
Nie wiemy jak się sytuacja np. rozwinie, jeżeli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, prawda. Nie będziemy narażać starszych, i nie tylko starszych, bo i dzieci jeżdżą na te turnusy rehabilitacyjne. naczelnik Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Radni pytali przedstawicieli prezydenta również o dzierżawę miejskich budynków.

Jeżeli chodzi o Zatokę Sztuki, albo jak inni mówią, Zatokę Świń, myśmy im wypowiedzieli skutecznie plażę, bo to był pierwszy etap w 2015 roku. Chociaż nie z tego powodu głównego, tylko z zakłócania ciszy nocnej i wykorzystywania plaży niezgodnie z przeznaczeniem (...) I chcemy docelowo ten budynek przekazać na sopocką kulturę. Jest ten sam najemca, natomiast oni tam zrobili zmianę właścicielską, że tak powiem. Ja mam co do niej duże wątpliwości, ale nie mogę jej oceniać w taki sposób, natomiast spółka jest ta sama, bo czyli po prostu została nowa umowa, nowa osoba do spółki. Jacek Karnowski

Bez zmian mają funkcjonować w nadchodzącym sezonie kąpieliska strzeżone przy plaży. Radni zezwolili na uruchomienie ich w tych samych 9 miejscach, co w roku ubiegłym, bez żadnych dodatkowych wymagań.

Zmniejszono liczbę zezwoleń dla sklepów z mocnym alkoholem (powyżej 18%) o 2 sklepy.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Br0acjrHZzI.