Szczepienia i zmiany w budżecie

ilustracja

Po dwóch godzinach obrad zakończyła się 18. sesja rady miasta. Radni zajmowali się między innymi programem szczepień dla kilkuset mieszkańców, zmianami w budżecie miasta na bieżący rok i dotacjami do remontów budynków zabytkowych.

Szczepienia przeciwko grypie

Po przyjęciu w lipcu programu szczepień przeciwko pneumokokom, radni przyjęli plan szczepień przeciwko grypie. Przeznaczono go dla mieszkańców powyżej 65 roku życia. Ich liczbę wśród ogółu sopocian oszacowano na blisko 10 tys. osób. Co najmniej 565 z nich będzie mogło zgłosić się do programu i skorzystać bezpłatnego szczepienia w tym roku. Szczepienia będą poprzedzone badaniem lekarskim w celu wykluczenia przeciwwskazań do zaszczepienia. Do 16 października mają zakończyć się konkursy ofert na realizację szczepień, tak aby od 23 października można było prowadzić działania informacyjne wraz z właściwymi szczepieniami uczestników. Roczny koszt programu ma wynieść 40 tys. zł.

Zmiany w inwestycjach

Radni zaakceptowali proponowane przez prezydenta zmiany w budżecie na bieżący rok. Polegały one na m.in na zmniejszeniu planowanych wpływów o 7 mln zł z podatków i opłat wpłacanych do budżetu w pierwszej połowie roku przez mieszkańców i indywidualnych przedsiębiorców. Zmniejszenie tych wpływów przedstawiono jako powód zmniejszenia o 8 mln zł wydatków bieżących w miejskich jednostkach:

  • ZDiZ - 4 mln,
  • Urząd Miasta - 3 mln,
  • szkoły, przedszkola i żłobki - 900 tys.

Jednocześnie za pomocą zwiększenia udziałów w miejskiej spółce zarządzającej halą na granicy z Gdańskiem w kwocie 260 tys. postanowiono sfinansować zakup paneli słonecznych na dach oraz usług dostosowujących ten obiekt do potrzeb niepełnosprawnych (od oznaczeń na parkingu do aktualizacji strony internetowej). Jest to kolejna z corocznych inwestycji w ten obiekt: montaż 164 nowych opraw oświetleniowych (1 mln zł w 2020), wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji (w ratach corocznie 12 mln zł do 2019 włącznie).

Ponadto dzięki otrzymaniu dodatkowych blisko 7 mln zł z funduszy rządowych do wydania jeszcze w tym roku będzie możliwe przyśpieszenie rozpoczętych inwestycji: remontu kanalizacji deszczowej w trójkącie Andersa-Mickiewicza-Abrahama, remontu Parkowej, koryta Potoku Grodowego i przebudowy odcinka Niepodległości na Kamiennym Potoku. Zakończenie tej ostatniej inwestycji może nastąpić nawet w styczniu przyszłego roku.

Przed zaakceptowaniem powyższych zmian, dyskusja radnych na temat ich racjonalności trwała około godzinę. Radni odrzucili poprawkę Bartosza Łapińskiego polegającą na: rezygnacji z dopłaty 260 tys. dla hali widowiskowej, z dopłaty 70 tys. zł dla instytucji kultury Art-Inkubator (na działania w plenerze, stworzenie strony internetowej i produkcję i zakup gadżetów reklamowych na sprzedaż) oraz przeznaczeniu zaoszczędzonych w ten sposób 330 tys. zł na sfinansowanie planowanych do odłożenia w czasie remontów w placówkach oświatowych.

Warto przedstawić te wydatki, które są w tej sytuacji zagrożone. Mówimy tutaj o wydatkach bieżących sopockich szkół, czyli Szkoła Podstawowa Nr 1: remont dolnej części elewacji budynku (...) To są takie możliwości dokonania takich prewencyjnych, ad hoc remontów tymi skromnymi środkami i zapewnienie podstawowego wyposażenia, z którego żaden dyrektor placówki nigdy nie chciałby zrezygnować.Bartosz Łapiński
Niestety Pana wypowiedź świadczy o Pana lenistwie. (...) No tniemy wydatki bieżące. Po prostu taka jest reguła. A dajemy pieniądze raczej na inwestycje dlatego, że one napędzają gospodarkę, a nie wydatki bieżące. (...) Pan pokazuje tylko oczywiście ścięcia w oświacie, ale z wydatków bieżących. Nie z pensji nauczycieli tylko właśnie z jakiś tam drobnych niektórych remontów elewacji, tak? No elewacja może poczekać, prawda.Jacek Karnowski
Sposób, w jaki się Pan zwraca do reprezentantów, przedstawicieli miasta Sopotu świadczy o Panu i wystawia Panu najlepsze świadectwo w tym zakresie.Bartosz Łapiński
Nie postawił Pan np. wniosku, żeby sobie obciąć dietę za czas, kiedy Pan nie pracował jako radny, tylko pracował Pan on-line, czy zmniejszyć. Chyba, że Pan wpłacił na jakieś społeczne rzeczy, tak? No mógł Pan też taki wniosek postawić. Ale Pan nie postawił. Ja jego stawiać nie będę, bo to nie moje pieniądze.Jacek Karnowski

Dotacje do remontu zabytków

Radni poparli wnioski konserwatora zabytków o przyznanie dotacji do remontów 3 budynków zabytkowych. Dotacje zostały przeznaczone na remonty:

  • Mickiewicza 26
  • Dębowa 10
  • Curie-Skłodowskiej 4a
ilustracja budynku
Przed remontem przy Mickiewicza 26

Po raz kolejny podjęto uchwałę o opracowaniu zmian w planie zagospodarowania plaż. Do zmienianego obszaru dodano pas drogowy leżącej przy plaży ulicy Emilii Plater.

Zapis obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WfdsZIf_mws