Baseny solankowe

ilustracja

Dwie godziny trwała 28. sesja rady miasta. Radni przekazali w dwudziestoletnią dzierżawę teren pod budowę ośrodka rehabilitacji w basenach solankowych i przyznali dotacje do remontów budynków zabytkowych.

Radni zezwolili na przekazanie w dzierżawę na 20 lat bez przetargu terenu o powierzchni 0,3ha przy ulicy Hestii fundacji Sport na Zdrowie, która przy Bitwy Pod Płowcami 67 prowadzi Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej (w budynkach Sopockiego Klubu Żeglarskiego). W jego ramach prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające dla dzieci w basenie o wymiarach 3,8 x 8,5m. Basen ten zasilany jest solanką z pobliskiego źródła św. Wojciecha.

Na wydzierżawionym terenie fundacja planuje budowę dwukondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1000 m² z dwoma basenami solankowymi, pomieszczeniami rehabilitacyjno-terapeutycznymi i bieżniami wodnymi. Obecnie nie sporządzono projektu tego budynku, ani nie zmieniono planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby jego budowy w tym miejscu. Występująca na sesji prezes fundacji przedstawiła program funkcjonalny ośrodka pn.„Sopocki Port Zdrowie”, który mógłby powstać na dzierżawionym terenie. W ośrodku mają mieścić się m.in. dwa baseny solankowe przystosowane do jednorazowej rehabilitacji 10 osób, dzielona sala rehabilitacyjna, gabinety zabiegowe, sala szkoleniowa z aneksem kuchennym, grota solna i ogólnodostępna nieodpłatna tężnia solankowa.

ilustracja
Tory do minigolfa na terenie przeznaczonym do dzierżawy.

Radni wprowadzili do tekstu proponowanej przez prezydenta uchwały poprawki: zobowiązujące dzierżawcę do przedstawienia umowy z NFZ na świadczone usługi zdrowotne i określenia w umowie z fundacją puli zajęć dla mieszkańców Sopotu niezależnie od wieku.

Radni zgodzili się na przedłużenie umowy najmu lokalu kulturalno-rozrywkowo-gastronomicznego przy Mamuszki 2 spółce „Antrakt”, która prowadzi tam klub pod nazwą „Scena” i „Smak Morza”. Klub ten powstał na pierwszym piętrze budynku Teatru na Plaży po wykonaniu nadbudowy i jest użytkowany na podstawie umowy najmu, która kończy się z końcem kwietnia. Nowa umowa ma obowiązywać maksymalnie do końca sezonu 2029.

Przyznano dotacje konserwatora zabytków na remonty budynków zabytkowych. W tym roku dotyczyły one remontów witraży i elewacji. Dotacje w wysokości 30% kosztów prac otrzymały następujące budynki:

  • Fiszera 15
  • Kościuszki 1
  • Kościuszki 7
  • 3 Maja 21
  • Pułaskiego 27
ilustracja
Kościuszki 7