Podwyżki i nowe deklaracje

ilustracja

28. sesja rady miasta ma się rozpocząć o 10.00. Radni zajmą się m.in. dotacjami remontowymi dla budynków zabytkowych, przebudową wejścia do galerii sztuki, dofinansowaniem zapłodnienia in vitro, zmianami planów zagospodarowania i wprowadzeniem podwyżek niektórych opłat lokalnych.

Gmina Czeremcha w powiecie hajnowskim (podlaskie) otrzymała dofinansowanie z budżetu Sopotu w kwocie 25 tys. zł. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu przez miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie on wykorzystywany podczas kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Większe dofinansowanie przyznano na wniosek zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. W tym roku radni przyznali już ponad pół miliona na sprzęt medyczny i remonty. Tym razem dofinansowanie ma wynieść aż 1,5 mln zł i zostać przeznaczone m.in. na sprzęt medyczny, remont latarni morskiej i basenu.

Obydwa te wydatki będą możliwe kosztem zmniejszenia niezrealizowanych wydatków na budownictwo komunalne i remont przedwojennych stajni na hipodromie.

Natomiast zwrot nakładów na remont pałacyku przy Goyki uzyskany od wykonawcy jako kary finansowe za opóźnienia w kwocie ponad pół miliona zł ma posłużyć m.in. do sfinansowania projektu przebudowy wejścia do galerii sztuki.

Podwyżki

Podatki i opłaty lokalne

Roczna opłata od posiadania psów wzrosła o 6zł (9%), a podatek od nieruchomości o 3,6%. Podobnie podniesiono opłatę uzdrowiskową: o nieco ponad 3% do 4,80zł. Całkowicie zniesiono natomiast pobór opłaty targowej na terenie miasta. W roku 2021 opłaty te zawieszono ustawowo w całej Polsce. W roku 2022 będą pobierane wyłącznie opłaty eksploatacyjne przez targowisko przy Polnej. Mają one wzrosnąć w stosunku do tegorocznych stawek, więc koszty osób handlujących w tym miejscu wcale mogą nie spaść, mimo zniesienia opłaty targowej.

Żłobek

Większa podwyżka będzie w przyszłym roku dotyczyć stawek wyżywienia w żłobkach. Maksymalna stawka dzienna za wyżywienie dziecka wzrośnie z 6 do 8 zł. Poprzednia stawka obowiązywała nieco ponad dwa lata. Największe podwyżki będą dotyczyć jednak odbioru śmieci od przedsiębiorców.

Śmieci

Stawka opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców wzrośnie od przyszłego roku 6,25%. Dla rodzin wielodzietnych opłata z 40 zł miesięcznie wzrośnie do 45 zł miesięcznie. Jednocześnie zwiększy się zwolnienie dla właścicieli domów jednorodzinnych za samodzielne kompostowanie z 2 zł miesięcznie do 5 zł.

Zmienić mają się zasady opłat za odpady dla niektórych przedsiębiorców. Podobnie jak w ub. roku właścicieli mieszkań wynajmowanych w ramach świadczenia usług noclegowych, od przyszłego roku nowe zasady mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność w częściach budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele niemieszkalne (niezależnie od rodzaju działalności). Tak więc za odbiór odpadów ze sklepów i innych lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych opłata będzie obliczana wg zużycia wody wg stawek jak dla mieszkań wynajmowanych na cele noclegowe. Zasady dla przedsiębiorców działających w budynkach niezamieszkałych nie zmienią się – nadal będą rozliczani wg odbiorów i wielkości pojemników.

Przedsiębiorców rozliczających odbiór śmieci na dotychczasowych zasadach nie ominie jednak podwyżka stawek. Stawka za odbiór pojemników z odpadami resztkowymi wzrośnie prawie trzykrotnie. „Tylko” o 25% wzrosną stawki za odbiór odpadów posegregowanych z pozostałych pojemników – szkła, papieru, plastiku i biodegradowalnych.

Rekompensatą za podwyżki ma natomiast być darmowe mycie pojemników: 2 razy w roku na odpady organiczne i 1 raz w roku pozostałych – będą przysługiwać właścicielom wszystkich rodzajów nieruchomości. Obecnie Zakład Oczyszczania Miasta nie dysponuje własnym pojazdem do mycia pojemników, więc możliwe, że w przyszłym roku myciem zajmie się firma zewnętrzna.

Usługa mycia i dezynfekcji pojemników jest trudno dostępna: ZOM próbował tę usługę udostępniać mieszkańcom poprzez zawarcie umowy z firmą zewnętrzną, ale niestety firma zewnętrzna, która do tej pory współpracowała z zakładem, nie podjęła dalszej współpracy.naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

Ponadto radni przyjęli nowe wzory deklaracji opłat za wywóz odpadów, które od przyszłego roku zastąpią wszystkie obecnie obowiązujące.

Wszystkie opisane podwyżki wejdą w życie od przyszłego roku oprócz żłobka.

Nowe programy dopłat

Wprowadzono nowe zasady dopłat do remontów budynków zabytkowych. W przypadku budynków z wojewódzkiego rejestru zabytków dofinansowanie ma wynosić 80-50%, a dla budynków z gminnej ewidencji zabytków – 70-50%. Najwyższe dofinansowanie ma przysługiwać na prace przy restauracji oryginalnej stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz detali architektonicznych.

Po uruchomieniu kliniki leczenia niepłodności przy Polnej, radni zaakceptowali program dopłat do Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W ramach programu na przestrzeni kolejnych 4 lat możliwe będzie dofinansowanie 20 zapłodnień, maksymalnie 5 rocznie. Zgłaszać się do programu będą mogły pary rozliczające się z Urzędem Skarbowym w Sopocie, w których kobieta nie ukończyła 40 roku życia. Uchwalony głosami większości w radzie przy trzech wstrzymujących się i trzech przeciw, program będzie realizowany od przyszłego roku. Całą realizacją od rekrutacji do procedur medycznych zajmie się placówka wyłoniona w konkursie. Szacowany koszt realizacji programu wynosi 25 tys. zł rocznie, łącznie 100 tys. zł przez 4 lata.

Zwiększono kwotę dotacji na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. Dofinansowaniu będzie podlegać 80% kosztów instalacji, z górnymi granicami podniesionymi do 4.000 zł na budynek jednorodzinny, a 10.000 zł na budynek wielorodzinny. Podobnie jak w przypadku podwyżek opłat, zwiększone dotacje będą obowiązywać od przyszłego roku.

Plany zagospodarowania

Przyjęto nowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Reja od Armii Krajowej do Wyspiańskiego z pasem postojowym przy biurowcu. Radni i prezydent odrzucili wszystkie z 13 uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu. Dotyczyły one m.in. ograniczenia prędkości, korekty przebiegu jezdni, pomyłek w Prognozie oddziaływania na środowisko, gromadzenia odpadów i zgodności ze studium.

Natomiast propozycja nowego planu zagospodarowania parkingu przy Chopina i ratusza wraz leżącymi pomiędzy nimi budynkami została wycofana spod obrad sesji. W międzyczasie do projektu wpłynęły cztery uwagi, z czego na podstawie jednej z nich do treści Prognozy Oddziaływania na Środowisko wprowadzono tylko odpowiednie korekty, ponieważ W ocenie organu sporządzającego plan mają one charakter wyłącznie usterek redakcyjnych, a Pomyłki w adresie, w lokalizacji lasów TPK, w symbolu terenu i w dwóch nazwach nie mają również znaczenia merytorycznego.

On był uzgodniony, były uwagi wniesione, więc dlaczego został wykreślony z dzisiejszego porządku obrad?Grażyna Czajkowska
Tak, dla terenu parkingu: jeszcze raz chcemy to przeanalizować. No myślę, że tutaj to jeść nie woła, a nic nas nie spieszy, także jeżeli oczywiście byśmy chcieli zmienić funkcję to przyjdziemy najpierw do Państwa, bo to jest Państwa decyzja.Jacek Karnowski

Więcej sklepów z piwem i winem, mniej z wódką

Od nowa ustalono limity dla sklepów sprzedających alkohol. Zwiększono limit sklepów sprzedających piwo i wino (do 18%) z 65 do 85 lokali, a zmniejszono do 41 limit dla sklepów oferujących alkohol powyżej 18%. Nie wprowadzono zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i utrzymano limit lokali z alkoholem na 245.

A druga rzecz no jeszcze są sklepy w Dolnym Sopocie, które się uruchamiają w sezonie. Czyli to też nie jest dla nas korzystne, bo w tym momencie, kiedy są turyści, kiedy idą na plażę no to, w nocy niektórzy, no to biorą flaszkę, tak? No to jest, to niezbyt jest dobre, także też bym był, ale to rozumiem, że na następną sesję już by Pan przewodniczący Stefański ewentualnie przygotował.Jacek Karnowski