Dodatkowe przedszkola

ilustracja

32. nadzwyczajną sesję rady miasta zwołano z jednodniowym wyprzedzeniem. Powodem jej zwołania było pilne podjęcie uchwał upoważniających do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy przez instytucje finansowane z budżetu miasta. Ich podjęcie było możliwe dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z 12 marca br.

Pomoc dla obywateli Ukrainy ma polegać na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz przekazaniu podstawowych środków czystości, zapewnieniu transportu, dostępu do edukacji, zatrudnienia, pomocy humanitarnej, zajęć o różnej tematyce. Na potrzeby organizacji zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych przez miejskie przedszkola wyznaczono dodatkowe lokalizacje: w szkole nr 1 przy Armii Krajowej i w Młodzieżowym Domu Kultury przy Alei Niepodległości.

ilustracja
Więc staramy się te środki zewnętrzne pozyskać, ale (...) na chwilę obecną ich nie ma, więc w związku z tym, także środki w edukacji, no na razie przyjmujemy dzieci i zapisujemy, ale też tych środków dodatkowych na razie nie ma. Magdalena Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydent Skwierawski poinformował, że w kontekście do Ukraińców będziemy mogli też im, czy osób, które przyjechały z Ukrainy, zaproponować mieszkania w takich warunkach skromnych, ale godnych w trzech miejscach na pewno:

  • Dom Studencki nr 8 przy 1 Maja
  • Dom Studencki nr 9 przy Bitwy pod Płowcami
  • SKOK przy Kościuszki

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=1QRdBATPYLk.