Nowe deklaracje

ilustracja

Podczas 34. sesji radni uchwalili stawki podatków lokalnych, wprowadzili nowe deklaracje na podatek od nieruchomości i na opłatę śmieciową. Wyrazili też zgodę na ogłoszenie przetargu na teren wokół Zdroju Św. Wojciecha przy Bitwy pod Płowcami. Do usunięcia wybrano uschłe drzewo z alei daglezjowej na przedłużeniu Żeromskiego. W ramach dotacji konserwatorskich rozdzielonych zostało 200 tys. zł, głównie na renowację okien drewnianych.

Od roku 2018 wprowadzono nowe wzory deklaracji do obliczania opłaty za odbiór odpadów. W nowych formularzach m.in. nie trzeba obowiązkowo podawać telefonu i adresu poczty elektronicznej. Zmiana ta została wprowadzona na żądanie Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Również od przyszłego roku obowiązywać będą nowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Podobnie zaktualizowane zostały deklaracje podatku rolnego i leśnego.

Przedstawiono wyniki głosowania w budżecie obywatelskim na przyszły rok. Przedstawicielka prezydenta miasta przedstawiła wybrane przez mieszkańców projekty. Udzieliła też wyjaśnień wyboru projektów na Brodwinie i w Kamiennym Potoku. Projekty do realizacji wybrano tam wbrew §8 p.3 regulaminu budżetu obywatelskiego.

Natomiast podkreślam, bo tutaj też były zapytania od mieszkańców, jest to autorski wybór pana prezydenta.Katarzyna Alesionek

Konserwator zabytków ogłosił wyniki drugiego w br. naboru wniosków na dotacje do kosztów robót budowlanych obiektów zabytkowych. Rozdysponowana została kwota prawie 200 tys. zł z podziałem na 10 budynków. Dofinansowane prace będą dotyczyć między innymi drzwi wejściowych, okien i werand.

Tej stolarki, proszę państwa, to my mamy mniej niż 20% oryginalnej zachowanej w Sopocie, już w tej chwili mniej niż 20%. Jest gigantyczna równia pochyła, jeśli chodzi o samowolną wymianę.Danuta Zasławska, Miejski Konserwator Zabytków
Wymienione okna na Podjeździe
I tutaj cały czas mam taki no, dlatego o tym mówię, wewnętrzny niepokój odnośnie reguł przyznawania tych dotacji.Tomasz Lipiński

Przedstawiciel mieszkańców zabrał głos podczas fragmentu sesji poświęconemu rozpoczęciu prac na planem zagospodarowania przestrzennego dla budynku szkoły przy skrzyżowaniu Wejherowskiej i Niepodległości. Mieszkańcy zgłosili podpisaną przez 28 osób poprawkę do projektu uchwały w tej sprawie. Poprawka polegała na dopisaniu do uzasadnienia uchwały propozycji przeprowadzenia spotkań lub innej formy konsultacji typowych dla społeczeństwa obywatelskiego na temat zagospodarowania budynku szkoły i wizji edukacji młodzieży. Radni odrzucili poprawkę 12 głosami przeciw.

Należące do gminy korty na końcu Haffnera wydzierżawiono na 30 lat stowarzyszeniu Sopot Tenis Klub. Stowarzyszenie to dzierżawi również historyczną część kortów wzdłuż ulicy Goyki. Wcześniej korty na końcu Haffnera znajdowały się pod zarządem MOSiR. Od 1 czerwca 2016 nieruchomość wydzierżawiono STK na 3 lata, obecnie radni wyrazili zgodę na jej zawarcie na okres 10 lat. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 15 z obecnych radnych. Przeciw byli Michał Stróżyk i Andrzej Kałużny. 4 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

Radni wyrazili również zgodę na przedłużenie do 30 lat umowy dzierżawy stadionu rugby przy Jana z Kolna 16/22, co ma ułatwić znalezienie inwestora na budowę hotelu przy stadionie. Taki obiekt hotelowy określono w planie zagospodarowania stadionu.

W miejscu tego trawnika może powstać nowy hotel lub sanatorium.

Radni wyrazili zgodę na zorganizowanie przez prezydenta przetargu na sprzedaż gruntów wokół Zdroju św. Wojciecha ze źródłem leczniczej solanki dostarczanej do pijalni po południowej stronie mola. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,5 ha. Może na nich powstać 3-piętrowy hotel z funkcją uzdrowiskową – wg ustaleń wciąż obowiązującego planu zagospodarowania (R-3/05). Jednocześnie radni postanowili rozpocząć procedurę zmiany odpowiedniego fragmentu tego planu w celu modyfikacji ustaleń dla budynków na tym terenie.

Jednak jeszcze, i też te badania (takie, które przeprowadziliśmy tutaj z panią naczelnik Kaszkur) chłonności rynku hotelowego w Trójmieście wykazują, że tych, miejsca na te hotele nowe jeszcze są potrzebne, bo taką analizę też żeśmy zrobili. No i też nie ukrywajmy żeśmy przebadali razem z Kąpieliskiem Morskim Sopot otwór solanki – on jeszcze według tej ekspertyzy powinien wytrzymać 10 lat. Natomiast po jego zakończeniu żywota jego można wybić w promieniu nie wiem 300m w dowolnym miejscu czy to na kempingu, czy gdziekolwiek indziej, nie musi on być wiercony w tym samym miejscu wręcz przeciwnie trzeba będzie go wtedy ewentualnie likwidować i odwiercać w innym miejscu.Jacek Karnowski
Dąb szypułkowy na końcu Jagiełły.

Radni poparli wniosek wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Jagiełły o przycięcie dębu szypułkowego objętego ochroną jako pomnik przyrody. Drzewo rośnie przy schodach z Jagiełły do Sobieskiego. Ekspertyza dendrologiczna potwierdziła, że przycięcia pielęgnacyjne są konieczne. O pielęgnację innego pomnika przyrody znajdującego się przy Reja zwróciło się nadleśnictwo Gdańsk. Objęto też ochroną dwa kolejne drzewa: buk przy Andersa 9 i sosnę na schodach między budynkami Mickiewicza. Spod ochrony wykluczono natomiast jedną z 15 daglezji tworzących aleję w dolinie leśnej na przedłużeniu Żeromskiego.

Do budżetu konieczne było dopisanie wydatku 373 tys. zł do zwrotu dla Torunia. Jest to kwota wynikająca z ugody w sprawie roszczeń o nieprzekazaną dotację na zakup bieżni wykorzystywanej podczas mistrzostw świata w lekkiej atletyce. Bieżnia ta została wypożyczona z hali w Toruniu przed zawodami w hali widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Przekazanie tej kwoty ma zagwarantować spełnienie roszczeń władz Torunia.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=ZT5EpWaNxDQ.