Podwyżki i rosnące koszty

ilustracja

Podczas 37. sesji radni mają zająć się wprowadzeniem nowych deklaracji z tytułu podwyższonych opłat za śmieci, sfinansowaniem utrzymania hipodromu i przeniesienia ogródków działkowych za rafinerię oraz zaopiniowania lokalizacji kasyn gry.

Podwyżki

Opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców wzrosły o 25% do 10,60gr za m³ zużytej wody. Nowa stawka dla nieruchomości, na których świadczone są usługi noclegowe, będzie wynosić 14zł za m³. Dla nieruchomości niezamieszkałych koszt odbioru czterokołowego pojemnika odpadów resztkowych o pojemności 1,1m³ wzrośnie z 165 zł do 209 zł, natomiast odpadów segregowanych z 66 zł do 82,50 zł. Średni wzrost stawek opłat dla firm ma również wynieść około 25%. Propozycja podniesienia stawek ma wynikać m.in. ze wzrostu cen prądu elektrycznego o 64% i paliw o 45%. Nowe stawki wejdą w życie od 1 października.

W związku z dynamiczną i niekorzystną niestety sytuacją na rynku, jaką jest przede wszystkim galopująca inflacja wzrost kosztów płac, kosztów pracy, wskaźnika wzrostu cen paliwa, które podrożało w ostatnim czasie o 31%, system gopodarki odpadowej niestety przestaje nam się spinać, co wymusza zwiększenie stawek za odbiór odpadów komunalnych.p.o. Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

W związku z podwyżką zostały musiały zostać wprowadzone nowe deklaracje opłat za odpady od wszystkich rodzajów nieruchomości. To już trzeci wzór deklaracji, który będzie obowiazywać na przestrzeni bieżącego roku.

Po niecałym roku obowiązywania ostatniej podwyżki opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku, radni zgodzili się na kolejną podwyżkę. Od września opłaty mają wynosić 400 zł miesięcznie za pobyt i 10zł dziennie za wyżywienie. Podwyżkę uzasadniono wzrostem kosztów eksploatycyjnych, a jej wysokość możliwością wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie dodatku opiekuńczego w wysokości 400zł miesięcznie.

Wiadomo, że nikt nie lubi podwyżek, my też ich nie lubimy. Marcin Skwierawski

Wydatki

Wydatki na utrzymanie hipodromu zwiększą się w tym roku o 10 mln zł. Plan finansowy na wsparcie spółki Hipodrom, która w całości należy do miasta, polega na zakupie od spółki przez gminę (np. do dalszej odsprzedaży) półhektarowej działki z przeznaczeniem np. na parking lub hotel. Hipodrom w ten sposób uzyska środki na spłatę kredytów, które i tak zostały już poręczone przez gminę.

Dodatkowe 5 mln zł ma zostać w tym roku przeznaczone na zakup kilku hektarów gruntu na ogrody działkowe w Wiślnice koło Gdańska (około 10 km w linii prostej od centrum Gdańska). Do budżetu na bieżący rok już wcześniej dodano na ten cel kwotę w takiej samej wysokości, a kolejne 5 mln miało zostać wydane dopiero w przyszłym roku. Radni wyrazili zgodę na przyśpieszenie tego wydatku. Na sprzedaż w podgdańskiej wsi sąsiadującej z rafinerią, oczyszczalnią ścieków i hałdą gipsów jest maksymalnie 10 ha terenu. Łączny koszt przeniesienia ROD Oaza ma wynieść w najbliższych latach 15 mln zł według ubiegłorocznych szacunków.

Na potrzeby stowarzyszenia MKS OGNIWO z Jana z Kolna 18 gmina przekaże bez przetargu mieszkanie nr 7 w budynku przy Podjeździe 9. Klub OGNIWO planuje wyremontować 4 pokoje na potrzeby zakwaterowania zawodników pod warunkiem, że gmina na własny koszt wyremontuje pomieszczenia sanitarne. Dotychczas lokal był mieszkaniem komunalnym.

W Polsce jest to dyscyplina wyłącznie niszowa, z którą nie wiążą się żadne apanaże.Lesław Orski

Radni zdecydowali o przeznaczeniu 100 tys. zł dotacji na konserwację portalu wejściowego do budynku szpitala reumatologicznego przy pl. Zdrojowym 3. Wnioskujące o dotację Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko uzasadniało wniosek złym stanem obiektu i pilną koniecznością prac remontowych. Po ubiegłorocznych dotacjach dla tej spółki w kwocie około 2 mln zł, w bieżącym roku to pierwsza dotacja dla niej z budżetu miasta w br.

Wyblakły ten plafon bez wizerunku straszył po prostu.Anna Łukasiak

Radni udzielili pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł województwu lubuskiemu z przeznaczeniem na zakup łodzi do zwalczenia skutków zanieczyszczeń na rzece. Za wyrażeniem zgody na przekazanie pomocy głosowało 14 z 21 radnych. Uchwałę podjęto mimo przekazania radnym informacji wojewody lubuskiego o wystarczającej ilości sił i środków, którymi dysponują służby biorące udział w działaniach, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie radni zrezygnowali z udzielenia partnerskiemu miastu Białogród nad Dniestrem kolejnej partii pomocy rzeczowej o wartości 30 tys. zł. Pomoc w postaci żywności, odzieży i środków higienicznych miała służyć jako wsparcie organizacji kolejnego transportu pomocy humanitarnej do obwodu odeskiego.

Rzemieślnicza bez kasyn

Radni wydali opinię o lokalizacji kasyn gry na terenie miasta. Aktualnie funkcjonuje jedno kasyno, w hotelu Sofitel Grand przy Powstańców Warszawy 12-14. O pozytywną opinię ubiegali się wnioskodawcy dla nowych lokalizacji przy Rzemieślniczej 15 i 33, ale radni zaopiniowali je negatywnie. Ustawa o grach hazardowych dopuszcza w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – 1 kasyno.

Poprawki dla strażaków

Podczas sesji radni przyjęli nową wersję jednej z uchwał podjętych na sesji 19 maja br. W nowej wersji uchwały poprawili niechlujne sformułowania, które zauważył w jej tekście Prokurator Regionalny w Gdańsku i uznał za niezgodne z odpowiednimi przepisami. Dotyczyły one m.in. niejasnego sposobu wyliczania kwot rekompensat za czas trwania akcji ratunkowych i szkoleń oraz nałożenia bezpodstawnych ograniczeń uniemożliwiających wypłaty rekompensat za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez podmioty niewymienione w tekście uchwały.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=qkdWJ-YhI_U.