Zabudowa parkingu przy Sobieskiego

ilustracja

4 marca o godz. 12.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Jana Sobieskiego i Bolesława Chrobrego (plan M-7/05a). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane zmiany w warunkach zagospodarowania dotyczą części obszaru, dla którego od 2006 roku obowiązuje plan zagospodarowania dla całego kwartału między Grunwaldzką, Sobieskiego, Chrobrego i 3 Maja (z Książąt Pomorskich, Mieszka I i Kazimierza Wielkiego włącznie). Tegoroczne zmiany dotyczą jednak tylko przychodni, pogotowia, parkingu i sąsiadującego terenu zabudowanego częściowo zespołem garaży.

Parking
Niezabudowana działka przy boisku szkolnym.

Aktualne zasady zagospodarowania terenu przewidują budynki o wysokości do 14m, zabudowę do 30% powierzchni działek i pozostawienie co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej. Na pasie terenu w odległości około 25-30m od krawędzi pasa drogowego Sobieskiego wymagane jest urządzenie parkingu zielonego w kompleksach nie większych niż 50 stanowisk, podzielonych na boksy z realizacją zieleni izolacyjnej. Obecnie parking pod przychodnią przy Chrobrego 6/8 od strony apteki ma powierzchnię z pełnych płyt betonowych.

Proponowane zasady zagospodarowania mają inne brzmienie dla terenu zajmowanego przez budynek i dziedziniec przychodni, a inne dla pozostałej części terenu. Dla przychodni i pogotowia dopuszczają zabudowę do 16m na 35% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej. Pozwoliłoby to rozbudować budynek i przebudować go do dwuspadowego poddasza. Wysokie drzewa między parkingiem a budynkiem miałyby zostać objęte ochroną.

Parking
Miejsca przeznaczone na zabudowę.

Dla pozostałego terenu, czyli parkingu, garaży i niezabudowanej działki pomiędzy garażami a Sobieskiego proponowane zasady miałyby pozostać niezmienione w stosunku do aktualnych: dopuszczają zabudowę do 12,5m wysokości na 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej. Nie wymagają natomiast urządzania zielonego parkingu.

Zamiast parkingu mają obowiązywać ogólne wymogi urządzania miejsc postojowych: 1 miejsce na mieszkanie lub w przypadku budynków komunalnych na 2 mieszkania, a dla usług 1 miejsce na 100-200m² powierzchni użytkowej.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 25 marca, a uwagi do projektu można składać do 8 kwietnia 2022 r.