Dyskusja publiczna o zabudowie plaż

25 maja 2015

ilustracja

25 maja o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plaż miejskich północnego pasa i południowego nadmorskiego (plany R-2/03 i R-3/08).

Ostatnio plany dla tego terytorium były ustalane w roku 2013. W stosunku do tych wciąż obowiązujących ustaleń rozszerzono niektóre zapisy dotyczące możliwości zabudowy. Dzięki temu będą mogły powstać nowe obiekty stałe i tymczasowe:

  • Przy wejściu nr 14 między Meduzą a pl. Kusocińskiego: tymczasowy pawilon gastronomiczny lub obsługi plaż o powierzchni zabudowy do 20 m² (oprócz istniejącego pawilonu gastronomicznego)
  • Przy wejściu nr 17 w obszarze dawnych Łazienek Północnych: pawilon gastronomiczny stały o powierzchni zabudowy do 80 m² – gastronomia, sanitariaty dla obsługi ruchu turystycznego, przechowywanie sprzętu plażowego
  • Przy wejściu nr 23 przy latarni morskiej pawilon stały o powierzchni zabudowy do 80 m² i dodatkowo tymczasowy pawilon gastronomiczny o powierzchni do 50 m²
  • Przy wejściu nr 26 przy Chrobrego pawilon tymczasowy o powierzchni zabudowy do 40 m²
  • Przy wejściu nr 33 na wysokości Polnej pawilon stały o powierzchni zabudowy do 40 m²
  • Przy wejściu 34 pawilon tymczasowy o powierzchni zabudowy do 40 m² przeznaczony na sezonowe zaplecze klubu żeglarskiego
ilustracja
Stałe pawilony gastronomiczne przy wejściach 15 i 14 (w głębi)

Ponadto rozszerzono możliwości zabudowy wcześniej dopuszczonych obiektów:

  • tymczasowych pawilonów przy wejściach 32A i 33: z 32m² do 40 m²
  • tarasów całorocznych i towarzyszących chodników przy obiektach w rejonie plaży Parku Północnego: ze 100 m² do 150 m² dla każdego obiektu na okres jego funkcjonowania.

Projekt planu dopuszcza również przebudowę przejść na plażę, tak aby znajdowały się one na przedłużeniu osi doprowadzających ulic. Przebudowa taka może mieć miejsce przy hotelu „Mera”, po którego wybudowaniu okalające drogi zostały rozsunięte, a sam budynek zasłania widok na morze przez wejścia 36 i 37.

ilustracja
Wejścia 36 i 37 zasłonięte przez hotel „Mera Spa”.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 9 czerwca, a uwagi do planu można składać do 23 czerwca 2015 r.

ilustracja