Dyskusja publiczna o przebudowie sanatoriów

18 sierpnia
ilustracja

18 sierpnia o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w zakresie karty terenu 09 (plan R-3/05). Znajdują się tam dwa budynki ośrodków wypoczynkowych: sanatorium MSWiA (nazwa handlowa „Helios”) i hotel (nazwy handlowe „Chemik”, „Sopocki Zdrój”). Projekt określa możliwości i podwyższenia i przebudowy tych budynków.

Sanatorium MSWiA będzie mogło zostać rozbudowane o funkcje hotelowe. Nowe budynki wzniesione do tego celu nie będą mogły przekroczyć 20m wysokości. Ich powierzchnia nie będzie mogła przekroczyć połowy powierzchni przeznaczonej na cele leczniczo-uzdrowiskowe.

ilustracja

Sanatorium MSWiA.

Podobnie hotel „Chemik” będzie mógł pozostać przy funkcji hotelowej do maksymalnie połowy powierzchni przeznaczonej na cele leczniczo-uzdrowiskowe. Nowe budynki wzniesione na jego działce od strony ulicy będą mogły sięgać 26m wysokości. Od strony plaży nie będą mogły przekroczyć 20m wysokości.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 26 sierpnia, a uwagi do planu można składać do 10 września 2014 r.