Czujniki jakości powietrza

ilustracja

W marcu 2018 Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej ogłosiło konkurs zgłoszeń na miejsca montażu czujników jakości powietrza firmy Airly. Celem konkursu było wybranie lokalizacji z obniżoną jakością powietrza w Gdyni i w Gdańsku. W ten sposób postanowiono uzupełnić istniejącą sieć monitoringu atmosfery i zarazem uszczegółowić obraz jakości powietrza w dzielnicach, w których nie są prowadzone oficjalne pomiary. Czujniki mogły zostać zainstalowane na obiektach, których właściciele zgodziliby się udostępnić zasilanie czujnika przez dwa lata. Koszty samych urządzeń i montażu pokrywała fundacja ze środków uzyskanych od sponsora – gdańskiej firmy handlowej LPP S.A. Niewielkie czujniki samodzielnie przesyłają wyniki pomiarów za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej, która gromadzi pomiary z ponad tysiąca lokalizacji w Polsce.

27 marca ogłoszone ogłoszono wybrane lokalizacje. Wybrano 5 zgłoszeń w Gdyni i 10 w Gdańsku.

W Sopocie obecnie funkcjonuje jeden czujnik jakości powietrza pod nadzorem władz samorządowych. Jest on zlokalizowany przy Bitwy pod Płowcami, w okolicach nadmorskiego parku, hoteli i niezabudowanych stref ujęć wody, za to z dala od źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Jego właścicielem jest Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Utworzyły ją w roku 1993 trójmiejskie gminy i Tczew oraz prywatna spółka Nederpol z Sopotu (obecnie spółka NDI). Fundatorem samego urządzenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stacja nr 6 w Sopocie wyposażona jest w analizatory SO2, NOx, pyłu, CO oraz kalibrator i mierniki parametrów meteorologicznych. Dodatkowo za środki z budżetu Sopotu dodano miernik nasłonecznienia.

Natomiast jedyny czujnik Airly w Sopocie zlokalizowany jest przy Sobieskiego 27 w lokalu Biura Terenowego Grupy Aviva. Jego aktualne wskazania z zapisem ostatniej doby są dostępne na stronie internetowej.

Budynek usługowo-mieszkalny przy Sobieskiego 27