Szkoła Tańca przy plaży

ilustracja

W pasie nadmorskim nie pozostało wiele wolnych terenów o powierzchni wystarczającej do realizacji większych inwestycji. Projekt Szkoły Tańca w Sopocie przedstawia koncepcję budynku usługowego usytuowanego prawie przy samej plaży.

ilustracja

Projekt autorstwa architekt Marty Golińskiej powstał w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej. Zdobył wyróżnienie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w roku 2015.

Projektowany budynek znajdowałby się na niezabudowanej obecnie działce przy Alei Wojska Polskiego, pod adresem Drzymały 8-10. W latach 60-tych znajdował się tam popularny ówcześnie klub muzyczny NonStop. Później w niewielkim budynku prowadzona była działalność gastronomiczna, obecnie funkcjonuje jako sezonowy parking strzeżony. W bliskim sąsiedztwie terenu znajduje się Pensjonat „Wanda”, Muzeum Sopotu, Wojskowy Dom Wypoczynkowy i liczne wille, kamienice mieszkalne oraz tereny wpisane do rejestru zabytków według stanu na luty 2003r., bądź wskazane do ochrony.

ilustracja

Plan zagospodarowania dla tej działki dopuszcza usługi z zakresu ochrony zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne, hotele, pensjonaty, gastronomię. Po usunięciu istniejącej zabudowy działki tj. budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego wraz ze strażnicą, powstałby budynek o funkcji usług administracji, oświaty i kultury oraz sportu i rekreacji. Do budynku prowadziłyby dwa wejścia: jedno od strony Traugutta, a drugie od strony plaży. Od tej właśnie strony powstałby niewielki ogólnodostępny plac o elastycznej nawierzchni tartanowej. Mieściłyby się na nim ławki i źródła oświetlenia przy ziemi. Plac miałby pełnić funkcję reprezentacyjną i jednocześnie otwartą przestrzeń taneczną, zachęcającą przechodniów do tańca.

Najbardziej widocznym i wysuniętym elementem bryły byłaby sala taneczna usytuowana na najwyższej kondygnacji. Umożliwiałaby tancerzom podziwianie widoku na Zatokę Gdańską. Druga sala taneczna została umiejscowiona na parterze, od strony ciągu pieszego łączącego ulicę Drzymały i aleję Wojska Polskiego. Na przeciwko, od strony Traugutta znajdowałaby się sala restauracyjna. Ponadto wewnątrz budynku mieściłyby się szatnie, pomieszczenia dydaktyczne i biurowe. Na każdym piętrze komunikację zapewniałby reprezentacyjny hall, mogący pełnić funkcje wystawowe. Łączna powierzchnia trzech kondygnacji wynosiłaby 2467 m².

ilustracja

Od strony plaży wzdłuż granicy działki przebiega ścieżka rowerowa. Jej nawierzchnia na tym odcinku zostałaby pokryta materiałem o innym kolorze, aby zaznaczyć obecność budynku. Mógłby on pełnić funkcję nie tylko szkoły tańca, ale również „teatru”. Teatru, który przedstawia spektakle taneczne podziwiane przez wszystkich spacerowiczów na świeżym powietrzu.

ilustracja

Teren wokół budynku pozostałby nieogrodzony, za budynkiem zaplanowano miejsca postojowe.

ilustracja

ilustracja