Nieudany przetarg na e-kartę sopocką

Niepowodzeniem zakończyło się postępowanie wyboru wykonawcy systemu informatycznego dla e-karty sopockiej. Uruchomienie systemu zostało odsunięte w czasie co najmniej do momentu zakończenia procedury odwoławczej.

Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa platformy www i aplikacji mobilnej do obsługi programu e-Karta Sopocka miało odbyć się w wyniku postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy, które rozpoczęto 30 stycznia br. Wyłoniony w konkursie wykonawca miał podjąć się wykonania aplikacji webowej oraz mobilnej dla systemów Android i iOS i utrzymania przez 3 lata działania całego systemu.

Jakie możliwości ma dawać e-karta?

Ma w pełni zastąpić dotychczasową kartę sopocką przy korzystaniu ze zniżek. Jako tzw. Wirtualna Karta Mieszkańca może być wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego lub wydrukowana wraz z kodem QR i zdjęciem Uczestnika Programu. W ten sposób ma umożliwiać wszystko to, co obecne karty plastikowe. W dokumentacji konkursowej uzupełniono tą funkcję o dwie dodatkowe możliwości. Pierwszą z nich ma być zgłaszanie usterek w funkcjonowaniu miasta oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach. Drugą, o której jest mowa, ma być dokonywanie płatności. Dodatkową możliwością ma być przygotowanie wersji papierowej e-karty do samodzielnego wydruku.

ilustracja

Mieszkańcy posiadający aktualną kartę sopocką z numerem mają otrzymać możliwość szybkiej rejestracji za pomocą formularza, bez konieczności ponownego oświadczania o zameldowaniu lub opłacaniu podatku w Sopocie.

Administrowaniem bazą danych Uczestników Programu mają zajmować się osoby wyznaczone przez Urząd Miasta. Natomiast gromadzenie i przechowywanie wszystkich danych ma się odbywać w miejscu zapewnionym przez wykonawcę. Zasady wprowadzania danych przez oba podmioty miały zostać ustalone na spotkaniach konsultacyjnych, których miało się odbyć co najmniej 10. Wśród przechowywanych danych znajdować ma się więcej informacji niż dotychczas: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto, e-mail, hasło logowania, data urodzenia, fotografia twarzy.

W postępowaniu wzięły udział 3 spółki. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Blue Services z Sopotu.

26 lutego postępowanie unieważniono, stwierdzając, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy powinno nastąpić bez naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy tzn. bez naruszenia zasady równego traktowania Wykonawców. 6 marca ogłoszono ponowny wybór tej samej oferty i wykluczenie oferty jednego z pozostałych wykonawców z powodu jej niezgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. 11 marca wykluczony wykonawca wniósł odwołanie od wyniku postępowania zawierające zarzuty bezzasadnego utajnienia części wybranej oferty i przyznanie jej nieprawidłowej punktacji przy ocenie ofert. Odwołanie będzie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

System informatyczny dla e-karty sopockiej miał zostać przygotowany do końca roku, a uruchomiony w pierwszym kwartale 2021.