Remont Parkowej i skrzyżowań Grunwaldzkiej

ilustracja

10 marca opublikowano dokumentacje przetargową remontu Parkowej wraz z przyległymi ulicami. Przedsięwzięcie nazwano: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu. Wyłożony do przetargu projekt został wykonany w październiku 2019 przez Biuro Projektowo-Consultingowe HydroEco s.c.

Roboty będą dofinansowane z dwóch programów Unii Europejskiej: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” dofinansowanego ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020.

Parkowa oraz ulice poprzeczne (Kordeckiego, Traugutta, Drzymały, Kilińskiego oraz fragment Chrobrego) otrzymają nową nawierzchnię o jednolitej wysokości. Całość kwartału będzie znajdowała się w strefie zamieszkania (tablica D-40). W strefie tej pojazdy mogą poruszać się z maksymalna prędkością 20 km/h, a piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, mogą poruszać się całą szerokością drogi i nie mają obowiązku korzystania z chodnika czy pobocza. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami jest zabronione. Ponadto zamontowane zostaną nowe latarnie, podziemne sieci wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Dużą część powierzchni drogi zajmą pasy zieleni.

Nawierzchnie zaprojektowano z płomieniowanych szarych płytek granitowych o wymiarach 20 x 15 x 8 cm. Płomieniowanie powoduje zmatowienie i zwiększenie przyczepności kamienia. Płytkami zostaną wyłożone wszystkie wspólne nawierzchnie pieszojezdne. Natomiast nawierzchnie miejsc postojowych mają być wyłożone brukiem z kamienia polnego łamanego – tzw. kocie łby. Dla odmiany miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, których powierzchnia powinna zostać oznakowana niebieską farbą, otrzymają nawierzchnię z płaskiej kostki betonowej. Zdemontowane krawężniki mają zostać wykorzystane na innych ulicach. Wolny ciąg dla pieszych ma pozostać po parzystej stronie Parkowej. Po przeciwnej stronie znajdą się nieliczne miejsca postojowe i zieleń. Na ulicach prowadzących do plaży piesi będą mogli poruszać się głównie środkiem drogi, za wyjątkiem początkowych odcinków Traugutta i Poniatowskiego. Na Traugutta w miejscu chodnika znajdą się szerokie pasy zieleni. Z Poniatowskiego i Parkowej znikną progi zwalniające.

Boczna elewacja

Jezdnie i chodniki dwóch przebudowanych skrzyżowań Grunwaldzkiej: Chrobrego i Książąt Pomorskich-Traugutta otrzymają nawierzchnię innego rodzaju. Skrzyżowania zostaną wyniesione o 10 cm ponad asfalt kostką betonową w kolorze szarym i czarnym wraz powierzchniami obecnych przejść dla pieszych.

Boczna elewacja

Zieleń

Rosnące obecnie drzewa mają zostać uzupełnione szpalerami z lip drobnolistnych. Znajdą się Po nieparzystej stronie Parkowej i na fragmencie Chrobrego przed budynkiem przy Grunwaldzkiej 45ab i Kilińskiego przed budynkami przy Grunwaldzkiej 91a i 91. Pomiędzy nimi znajdą się wąskie pasy metrowego żywopłotu z grabu podzielone na segmenty o długości 2,5m. Najniższym elementem zielonym mają być rabaty w dwóch typach: z wydmowych traw nadmorskich i ozdobnych roślin ogrodowych: róż, różaneczników, hortensji.

Mimo, że rozrost wielu drzew wchodzi w kolizje z obecnymi chodnikami, podczas budowy nie zaplanowano żadnych wycięć. Jednocześnie wiele drzew przewidziano do odmłodzenia, przesadzenia, wycinki lub usunięcia. Należą do nich głównie śliwy przy niedawno wyburzonych budynkach przy Traugutta 3/5/7, które wg załączonego do projektu planu gospodarki zielenią usunięto na długo przed zakończeniem tworzenia projektu prac. Podobne przeznaczenie mają pozostałe śliwy przy tej posesji rosnące wzdłuż chodnika od strony Drzymały.

Architektura

Na wszystkich przebudowywanych ulicach pojawią się nowe latarnie uliczne. Mają zostać zastosowane lampy stylizowane na gazowe z oprawami Jargeau powieszonymi do wysięgników na słupach Palio produkcji trójmiejskiej firmy Elmarco.

Najmniejszym z nowych elementów architektury mają być stylizowane kosze stalowo-żeliwne z daszkami na słupkach o wysokości 1,2m. Ławki mają zostać usytuowane jedynie na początkowych fragmentach ulic odchodzących od Wojska Polskiego: przed parkingiem na Traugutta, muzeum przy Poniatowskiego i na Kilińskiego. Mają zostać wykonane wg indywidualnego projektu i składać się z siedziska z drewnianych szczebli z drewna egzotycznego Iroko w kolorze naturalnym ułożonych poprzecznie na stalowych nogach oraz ze słupka granitowego surowo ciosanego 30 x 30 cm o wysokości 40 cm ustawionego po jednej stronie ławki na fundamencie betonowym. Kamienny słupek zostanie zwieńczony elementem stalowym kutym, nawiązującym do elementów dekoracyjnych historycznych ogrodzeń. Podobne zwieńczenia z kutych prętów mają znaleźć się na pachołkach zabezpieczających.

Boczna elewacja
Proj. M.Gruzioła, I. Gruzioła, P. Górczyńska-Gruzioła.

Elementem najmniej typowym ma być Brama do Morza na skrzyżowaniu Poniatowskiego i Wojska Polskiego. Będzie wykonana w formie łuku z rur stalowych z elementami dekoracyjnymi z prętów stalowych kutych. Przy niej znaleźć mają się obsadzenia z wiciokrzewu i wspomniane ławki. Prześwit przejścia pod bramą ma wynosić 2,7m.

Ruch drogowy

Poszczególne odcinki Parkowej i dojazdy do Grunwaldzkiej mają pozostać jednokierunkowe jak obecnie. Na prawie wszystkich remontowanych ulicach(oprócz Kordeckiego) rowery będą mogły poruszać się w obydwu kierunkach. Rozwiązanie to może przyczynić się do odciążenia od ruchu rowerowego Alei Wojska Polskiego.

Miejsca postojowe

Parkowa ze wszystkimi dojazdami prowadzące z Grunwaldzkiej ma zostać oznakowana jako strefa zamieszkania D-40. Aby na jej obszarze możliwy był postój zaprojektowano wyznaczenie konkretnych miejsc postojowych. 4 z nich mają zostać wyposażone w dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 44kW każda.

Boczna elewacja
Od Kordeckiego do końca ulicy w miejscu chodnika po prawej stronie pojawi się szpaler z lip drobnolistnych.

Chodnik całkowicie zniknie ze wschodniej strony Parkowej (po stronie nieparzystej). Zastąpi go pas zieleni ze wspomnianych lip i krzewów ozdobnych. Między Chrobrego a Poniatowskiego będą przylegać do niego nieliczne miejsca postojowe (równoległe do ulicy). Ciąg połączonych ośmiu miejsc postojowych pojawi się wzdłuż muru za budynkiem pod numerem 67. Jedyne miejsca do parkowania skośnego pojawią się na wysokości podwórza posesji 18. Granice ich powierzchni od strony chodnika mają zostać zabezpieczone gumowymi odbojnicami.

Boczna elewacja
Ciąg miejsc postojowych zostanie oddzielony od muru szpalerem lip.

Na wszystkich przebudowywanych ulicach łącznie ma się znaleźć 68 miejsc i 6 dodatkowych dla niepełnosprawnych:

  • Kordeckiego: 4 miejsca ogólnodostępne (w tym 2 przy Parku Kaczyńskich do ładowania pojazdów elektrycznych) i 3 miejsca dla niepełnosprawnych (za pensjonatem Eden),
  • Chrobrego: 1 miejsce,
  • Parkowa między Kordeckiego a Chrobrego: 14 miejsc,
    • między Chrobrego a Traugutta: 8 miejsc,
  • Drzymały: 2 miejsca,
  • Traugutta: 4 miejsca,
  • Parkowa między Traugutta a Kilińskiego: 18 miejsc,
  • Kilińskiego: 3 miejsca,
  • Poniatowskiego: 14 miejsc ogólnodostępnych (w tym 2 do ładowania pojazdów elektrycznych) i 3 dla niepełnosprawnych (przed Muzeum Sopotu).

Ponieważ inwestycja dotyczy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, pod ziemią przebudowana zostaną sieć kanalizacji burzowej. W tym celu przebudowane będą musiały zostać przyłącza wodociągowe budynków położonych wzdłuż Parkowej i sąsiednich ulic.

Przetarg ma zostać rozstrzygnięty po otwarciu ofert 14 kwietnia.