Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny w liceum nr 1

ilustracja

Parter liceum nr I przy Książąt Pomorskich zostanie przebudowany na potrzeby stowarzyszenia, które m.in. prowadzi zabiegi z zakresu fizykoterapii. 17 maja Urząd Miasta poinformował o wyborze w przetargu wykonawcy prac na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy Książąt Pomorskich 16/18 z przeznaczeniem na „Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny”. Nie podano kwoty zaproponowanej przez wybranego wykonawcę, ale w bieżącym roku w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel ponad 2mln zł.

Budynek Liceum oddano do użytku w sierpniu 1931. Projekt szkoły wyłoniono w konkursie, który wygrało w roku 1929 berlińskie biuro architektoniczne Paulów Mebesa i Emmericha. Budynek został wpisany do miejskiej ewidencji zabytków.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym powstało w 1991 roku. Jego założycielem jest Wieczesław Augustyniak. Obecna siedziba Stowarzyszenia mieści się na parterze budynku przy Niepodległości 783, zajmuje powierzchnię 93m². Świadczone są tam m.in. usługi rehabilitacji medycznej finansowane z NFZ. Ponadto stowarzyszenie prowadzi zajęcia w aquaparku, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, dzienny pobyt osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba stowarzyszenia ma mieć całkowitą powierzchnię 367m². Według projektu autorstwa M. Ulasińskiego z roku 2017, przebudowana część liceum zostanie podzielona na dwie strefy: zabiegową i administracyjną. W pierwszej z nich znajdą się gabinety masażu, uniwersalnego usprawniania leczniczego, zabiegów terapulsu i lasera, fizykoterapii, hydroterapii, rejestracja i pomieszczenie socjalne. W pomieszczeniach administracyjnych znajdzie się sekretariat, biuro zarządu, księgowość i świetlica. W przebudowywanej części powstaną nowe otwory okienne i ściany działowe, a pod poziomem gruntu nowe fundamenty. Powstanie też nowa instalacja grzewcza, elektryczna i sanitarna. Obydwie części będą korzystały z osobnych wejść do budynku. W tym celu na nowo powstaną dwie pochylnie i podesty przy południowej i wschodniej ścianie budynku. Wymienione zostaną również okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Północna elewacja w stanie obecnym i projektowanym. Rys. M. Ulasiński, M Ulasińska.

Największym przekształceniom zostanie poddana północna elewacja, ponieważ istniejąca klatka schodowa na wysokości pierwszego piętra zostanie wyprowadzona na zewnątrz budynku i na nowy niezadaszony bieg schodów wzdłuż tej elewacji. Dzięki temu część szkolna zostanie oddzielona od nowej siedziby stowarzyszenia. Na terenie szkoły na tyłach budynku powstanie pięć miejsc postojowych, a przed budynkiem od strony ulicy dwa miejsca dla niepełnosprawnych.