Tombolo połączy plażę z przystanią jachtową

ilustracja

Urząd Miasta opublikował raport z badań i prac modelowych dna morskiego w okolicy mola. Badania zlecono na sesji w lutym br., a prace ukończono we wrześniu. Wykonał je zespół Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie pod kierunkiem dr. Jaromira Jarackiego.

Budowę przystani jachtowej na końcu mola rozpoczęto w 2010 i ukończono latem 2011. Wykonano nabrzeża wokół akwenu o powierzchni ok. 1,5 ha. W konsekwencji, falowanie dochodzące do brzegu za ścianą mariny jest dużo mniej energiczne niż fale dochodzące z głębokiego morza. Wraz z ruchem fal przemieszcza się piasek wzdłuż w linii brzegowej. Fale podnoszą go z dna i przemieszczają zgodnie z kierunkiem uderzania o brzeg. Obszar po południowej stronie molo uległ sukcesywnemu wypłycaniu, aż w końcu plaża zaczęła przedłużać się od brzegu w kierunku przystani tworząc tzw. tombolo. Stan z bieżącego roku przyjął postać tzw. niepełnego tombolo. Ponadto, wypłycenie akwenu wokół molo wzmocniło okresowe zakwity sinic i glonów.

ilustracja

Poszerzająca się plaża w okolicy mola.

Raport zakończono następującymi ustaleniami:

  • Obecność mariny spowodowała zaburzenie ciągłości transportu osadów w rejonie sopockiego mola, co w konsekwencji powoduje tworzenie się tombola. Proces jest długotrwały, a czas utworzenia się pełnego tombola trudny do określenia. Każde poszerzenie plaży w rejonie sopockiego mola będzie powodowało przyspieszenie tworzenia się tombola, a tym samy szybsze zmniejszanie się przekroju pod molem, co w konsekwencji zmniejszy ilość przepływającej wody, jak również zintensyfikuje możliwość pojawienia się zastojów wody. Pozostawienie stanu bez ingerencji spowoduje kontynuację tworzenia tombola, które w konsekwencji będzie pasem lądu łączącym plażę z południowo zachodnią częścią mariny. Równocześnie powstaną dwie zatoczki po obu stronach tombola i całkowicie zablokowany przepływ wody pod molem.
Szkic w pełni ukształtowanego tombola
Szkic w pełni ukształtowanego tombola (oprac. wł. na podst. Jaracki i in., rys. 18)
  • Tworzące się tombolo sprzyja powstawaniu większej ilości zastojów wody oraz szybsze jej nagrzewanie się, co stwarza dogodniejsze warunki dla zakwitu sinic i innych bakterii
ilustracja
Pyłki sosny uwięzione między filarami molo w 2016
  • W celu zmniejszenia transportu wzdłużbrzegowego rumowiska można umieścić prostopadłe do brzegu ostrogi. Zablokują one transport osadów powierzchniowych i w konsekwencji spowodują zmniejszenie się szybkości gromadzenia materiału dennego w rejonie tworzącego się tombola. Niniejsza ekspertyza nie badała wpływu tego typu budowli na istniejącą linię brzegową.

Raport opublikowano w odpowiedzi na interpelację Grażyny Czajkowskiej.