Uchwała krajobrazowa

Na sesji 19 października 2015 radni zadecydowali o przystąpieniu do przygotowania uchwały krajobrazowej. Miała ona określić sposób umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów. Pierwszy projekt dokumentu opublikowano, a od 18 września do 13 października 2017 był wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad projektem odbyła się 11 października 2017. Uchwała została pozytywnie przegłosowana przez radę miasta 26 marca 2018.

Uchwała nie wprowadza tzw. opłaty reklamowej, o której mówi znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że umieszczanie na zewnątrz dozwolonych w uchwale nośników reklamowych będzie nadal bezpłatne. Zapisy uchwały wymieniają i definiują 38 ich rodzajów. Umieszczanie innych nośników niż dozwolone w danym miejscu będzie podlegać karze administracyjne obliczonej według ustawy – jako iloczyn powierzchni oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień.

Strefa ciszy
Dworzec – obszar indywidualnej promocji na Bohaterów Monte Casino

Na potrzeby uchwały podzielono Sopot na 24 obszary. Dla każdego z nich opisano odrębne zasady umieszczania reklam. Z tego powodu tekst uchwały zajmuje 46 stron. Sama ulica Bohaterów Monte Casino rozciąga się na 3 obszary. Większość ustaleń dla poszczególnych obszarów jest identyczna. Np. obszar reprezentacyjnej przestrzeni w historycznym śródmieściu i obszar tonowania reklam w strefie mieszkaniowej objęto osobno zapisanymi lecz identycznymi regułami z dwoma wyjątkami: w śródmieściu można stawiać gabloty z menu, a nie można pylonów głównych, natomiast w strefie mieszkaniowej odwrotnie.

Strefa ciszy
Strefa ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej na terenie Łysej Góry

Lista nośników dopuszczonych w uchwale obejmuje znaczną większość istniejących obecnie – ogranicza jedynie ich rozmiary i ilość na danym terenie. Nieuwzględnione w uchwale nośniki to przede wszystkim bilbordy naścienne – możliwy będzie montaż jedynie w kilku wybranych miejscach ekranów (o zmiennej treści) nieświecących i świetlnych oraz elewacji interaktywnych. Kolejnym nośnikiem, którego stosowanie uchwała ogranicza są banery – ich montaż ograniczono do czasowej ekspozycji w związku z aktualnym wydarzeniem lub sprzedażą nieruchomości. Zakazane również jest zaklejanie szyb tekstami reklamowymi powyżej 20 lub 30% powierzchni.

Strefa ciszy
Baner na elewacji

Natomiast niewiele ograniczeń nałożono na montaż tabliczek i naklejek o wielkości do 0,1m2. Można je będzie umieszczać w ilości nie większej niż liczba oferowanych usług. Nie zdefiniowano, czym jest usługa w rozumieniu uchwały.

Strefa ciszy
Tabliczki

Inne nośniki, których umieszczanie będzie dozwolone to m.in.

 • baner - tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, na podłożu tekstylnym lub innym materiale z tworzywa sztucznego, do 9,0 m2, na konstrukcji tymczasowo lub stale zakotwionej w gruncie, na obiektach budowlanych lub na innych nośnikach reklamy;
 • bilbord – tablica reklamowa do 13,0 m2 wolno stojąca o łącznej wysokości do 7 m
 • citylight – podświetlona, oszklona tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o wymiennej ekspozycji o wymiarach: wysokość 2,40 m i szerokość 1, 40 m, o standardowym rozmiarze mieszczącym tablicę reklamową, do 2,5 m2
 • elementy wygrodzeniowe – donice z zielenią, pachołki, słupki, barierki;
 • elewacja interaktywna – instalacja świetlna lub mechaniczna, będąca integralnym elementem obiektu;
 • gablota – urządzenie reklamowe jedno lub dwustronne, na trwale związana z gruntem, na jednym lub dwóch słupkach do 2,5 m2 włącznie
 • gablota z menu – urządzenie reklamowe, w formie oszklonej szafki do 1,25 m2 włącznie
 • kubik – wolnostojące urządzenie reklamowe, niezwiązane trwale z gruntem, w postaci stelaża przestrzennego z reklamą
 • potykacz – przestawna tablica reklamowa, w formie stojaka typu A, o maksymalnej wysokości do 125 cm. Ich stosowanie przed ogródkami gastronomicznymi nie zostało ograniczone, nawet w strefie przyrodniczej
 • reklama obwoźna – widoczna z miejsc dostępnych publicznie umieszczona na pojazdach służących wyłącznie funkcji reklamowej, zaparkowanych na terenie miasta dłużej niż 24 godziny. Ma ona być dozwolona tylko na Malczewskiego
 • reklama okolicznościowa – sytuowana na okres trwania wydarzenia i na okres nie dłuższy niż 1 tydzień i 1 dzień po, a w przypadku wyborów 6 tygodni przed wydarzeniem
 • tablica wolnostojąca – tablica reklamowa jedno lub dwustronna, na trwale związana z gruntem, na jednym lub dwóch słupkach do 1,25 m2 włącznie
 • winder – tkanina rozpięta na maszcie niezwiązanym trwale z gruntem;
 • witacz wejściowy – przenośna tablica reklamowa umieszczona na pulpicie, stojaku, sztaludze, lub na płocie, sytuowana wyłącznie przy wejściu do lokalu lub do ogródka gastronomicznego, przeznaczona do ekspozycji menu lub innych informacji dotyczących lokalu, o powierzchni do 0,7 m2

Najwięcej możliwości wyboru form reklamy uchwała pozostawia w obszarze plaż. Już w parku dozwolone będzie nawet umieszczanie tablicy reklamowej w połączeniu z systemem informacyjnych drogowskazów miejskich. Obecnie właśnie tak połączone z reklamą są tablice z numerami wejść na plażę. Na samej plaży reklama będzie dozwolona m.in. na przebieralniach, leżakach, namiocie, stosiku promocyjnym, urządzeniu sportowym lub innym urządzeniu towarzyszącym imprezie okolicznościowej oraz w formie kubików, flag, proporców, winderów – przy czym większość z nich będzie mogła dotyczyć jedynie wydarzeń odbywających się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zasady stawiania ogrodzeń

Uchwała wprowadza zakaz grodzenia działek zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Wyjątki od tej zasady to:

 • ogrodzenia historyczne
 • kontynuacje ogrodzeń na sąsiednich nieruchomościach
 • place zabaw dla dzieci
 • granice międzysąsiedzkie niewidoczne z osi widokowych i niesąsiadujące z terenami przestrzeni publicznych pod warunkiem pozostawienia otwartych przejść umożliwiających dotychczasowy kontakt między sąsiadami i ogólnodostępnych przejść pieszych wyznaczonych w miejscowych planach

Dla istniejących urządzeń postanowienia uchwały staną się obowiązujące po roku od jej wejścia w życie. Po dwóch latach zaczną dotyczyć szyldów.