Węzeł integracyjny Kamienny Potok

ilustracja
Remont Armii Krajowej

23 grudnia 2016 Zarząd Dróg i Zieleni opublikował zamówienie na projekt Rozbudowy węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok. Dla dróg w tym rejonie sporządzono już projekty nowych rond dla skrzyżowań m.in. Wejherowskiej-Kraszewskiego, Wejherowskiej-Obodrzyców, ale w budżecie miasta nie zaplanowano środków na ich budowę. Kolejne projekty uzupełnią dokumentację drogową dla Kamiennego Potoku. Zanim zostaną sporządzone, opublikowano wytyczne dla ich zawartości.

Z czego będzie składać się tzw. węzeł integracyjny?

 • nowe i zreorganizowane miejsca parkingowe — ok. 130 miejsc parkingowych oraz kolejne dla podsystemów:
  • Park and Ride (90 miejsc dla rowerów)
  • Kiss and Ride (2 stanowiska)
  • Taxi (2 stanowiska)
  • autobusu (1 stanowisko)
 • nowa ścieżka rowerowa na odcinku ul. Wejherowskiej: od istniejącego parku do Dworca PKP, o szerokości 2,0m
 • przebudowa chodnika długości ok. 60m jako połączenia pieszego pomiędzy planowanym parkingiem i peronem SKM

Wg planów zagospodarowania przestrzennego miejsce na parking znajduje się w miejscu targowiska w drewnianych domkach u zbiegu Wejherowskiej i Obodrzyców. Nowy odcinek ścieżki rowerowej połączy się z dotychczasowym odcinkiem łączącym Brodwino i Kamienny Potok wzdłuż Obodrzyców.

Ponadto do projektu węzła dołączono zamówienie na projekt przebudowy skrzyżowania Malczewskiego i Niepodległości, przebudowy Armii Krajowej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Niepodległości od Haffnera do Wejherowskiej.

Przebudowa skrzyżowania Malczewskiego i Niepodległości

 • korekta lewoskrętu w ulicę Malczewskiego i zmiana geometrii skrzyżowania: wydłużenie pasa lewoskrętu, umożliwienie zawracania poprzez budowę wyspy centralnej
 • remont Malczewskiego: wymiana nawierzchni jezdni i chodników na odcinku 114m od skrzyżowania z al. Niepodległości
 • wymiana i rozbudowa instalacji podziemnych: np. sieci deszczowej, kabli niskiego i średniego napięcia, oświetlenia ulicznego, sieci trakcji trolejbusowej

Przebudowa Armii Krajowej

 • wyodrębnienie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do ulicy Reja.
 • wymiana nawierzchni jezdni
 • remont chodników
 • budowa zatok postojowych

Wyłoniony w konkursie wykonawca będzie musiał sporządzić projekty najpóźniej do końca listopada 2017. W dokumentacji przetargowej planowany termin zakończenia rzeczywistych prac budowlanych w terenie określono na listopad 2020.

na ten temat:

Ronda na Kamiennym Potoku

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Parking przy Wejherowskiej i Obodrzyców

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Przebudowa skrzyżowań Niepodległości Wejherowska Malczewskiego

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Ścieżka rowerowa wzdłuż Armii Krajowej

ilustracja

... czytaj dalej >>>