Budżet miasta na rok 2019

15 listopada 2018 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2019 roku miałyby wynieść 356.158.700 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 387.606.700 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 34,5 mln wyniesie ponad 800 zł na mieszkańca. Ma zostać pokryty z emisji obligacji (do 31 mln). Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 22 mln.

Największe planowane wydatki to:

 • 12 mln - wkład w wyposażenie hali (do roku 2020 nazwa handlowa Ergo Arena)
 • 12 mln - inwestycje drogowe wzdłuż Wejherowskiej
 • 10 mln - termomodernizacja placówek oświatowych, żłobka i domu dziecka w partnerstwie publiczno-prywatnym
 • 10 mln - wkład w prace remontowe ArtInkubatora i biblioteki publicznej przy Goyki
 • 9 mln - budynki komunalne przy przy Świemirowskiej i Niepodległości

Największe źródła dochodów to:

 • 105 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
 • 6,5 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
 • 55 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
 • 24 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
 • 21 mln - zyski ze sprzedaży gruntów (Niepodległości 869, Haffnera 27a, naprzeciwko Człuchowskiej 31/33 i na rogu Ofiar Grudnia 1970 i Sendlerowej w Gdańsku)
 • 12,5 mln - raty za wykupione lokale komunalne
Dochody budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach (w mln zł)

9,5 mln zostanie przeznaczone na nowe budynki komunalne przy Niepodległości 652/654 (od strony Świemirowskiej). To trzeci rok z rzędu, w którym około 10 mln przeznacza się na budynki komunalne (w latach ubiegłych przy Świemirowskiej 2-4 i Malczewskiego 29a). Dodatkowo w tym roku 1,3 mln przeznaczono na przesunięcie słupa linii wysokiego napięcia na dawnych terenach uprawnych przy Smolnej, gdzie planowane są nowe budynki komunalne. Starsze mieszkania miejskie również będą modernizowane. 3,5 mln zaplanowano na remonty lokali komunalnych, a 0,7 mln na dofinansowanie remontów elewacji wspólnot. Ponadto na remont lokalu użytkowego po dawnej restauracji przy 3 Maja 5/7 i wyposażenie go na potrzeby klubokawiarni przeznaczono 400 tys. zł.

Z bieżącego roku przesunięto 3,5 mln na nowy pomost dla jachtów między plażą a obecną przystanią. Jest on zaprojektowany z myślą o 28 jednostkach. Ponadto znajdzie się tam kolejny sanitariat.

Kilka milionów złotych ma zostać przeznaczonych na remonty i przebudowy dróg i chodników. Zaplanowano dalsze prace na wiadukcie Niepodległości na Kamiennym Potoku i wzdłuż ulicy Wejherowskiej: na dokończenie układu drogowego zarezerwowano 9 mln, a na dobudowanie parkingu w miejscu pawilonów handlowych na dawnej pętli – 3 mln. Inne ulice przebudowywane w przyszłym roku to:

 • Zacisze
 • Junaków
 • Karlikowska od łącznika ul. Okrzei do drogi przy zbiorniku
 • Sępia - zatoki postojowe

oraz chodniki:

 • Powstańców Warszawy
 • Armii Krajowej
 • Lipowa
 • Niepodległości: chodnik przy pawilonach handlowych przy 3 Maja (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową) oraz przejazd rowerowy przy Niepodległości 930 (przy skrzyżowaniu z Haffnera).

Do inwestycji drogowych planowanych na kolejne lata mają powstać dokumentacje projektowe:

 • wiadukt Jana z Kolna – 500 tys.
 • Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości w ciągu Bohaterów Monte Cassino i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – 1 mln
 • Kolejowa
 • Mazowiecka

Kolejnym wydatkiem jest sprzęt do utrzymania dróg: pługo-piaskarka na podwoziu samochodowym z systemem hakowym do przewozu kontenerów z układami napędu i sterowania do pługa ma kosztować milion złotych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego ma kosztować 1,5 mln.

Pozostałe inwestycje drogowe mają dotyczyć schodów Sienkiewicza (1,5 mln) i Lipowej (300 tys.). Kontynuowane będą prace przy murach oporowych skarpy sopockiej: po tegorocznych pracach wzdłuż Sobieskiego, roboty mają przenieść się na Winieckiego (1,2 mln). Kontynuowany ma być też remont muru na rogu 3 Maja i Dębowej (200 tys.).

Jedną z najdroższych pojedynczych inwestycji ma być nadmorska ścieżka rowerowa. Po tegorocznych pracach w Parku Północnym, w tym roku prace mają być prowadzone po południowej stronie mola, wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Ich koszt ma wynieść 8,5 mln zł. Dodatkowo zakup ławek i koszy ulicznych przy tej alei ma kosztować pół miliona. Zaplanowano również opłatę za funkcjonowanie na terenie miasta wciąż nieuruchomionego System Roweru Metropolitalnego – 600 tys.

Przyszłoroczna kwota kosztów zmian miejskich tablic z nazwami ulic i innych obiektów ma wynieść 2,5 mln – System Informacji Miejskiej SIM. Rok temu zaplanowano na ten cel kwotę 400 tys. i zwiększono ją w trakcie bieżącego roku o 425 tys. Miasto ma otrzymać też nowy znak graficzny wraz z koncepcją wdrożenia za 100 tys.

Koszt wybudowania czterech toalet miejskich w wyniku zakończonego już przetargu ma wynieść 800 tys. Rozbudowa cmentarza komunalnego ma kosztować 270 tys. Na nagrody w konkursie na projekt nowego żłobka przy Obodrzyców zaplanowano 300 tys.

Zgodnie z wynikami głosowania na budżet obywatelski, na zakup ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych świadczonych w nocy w stacji pogotowia przy Chrobrego zaplanowano milion złotych.

Ponad milion złotych ma zostać przeznaczony na urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych. Kontynuowana będzie przebudowa potoku Grodowego. Pozostałe miejsca, w których w przyszłym roku mają się odbyć prace to m.in.:

 • skwer przy ul. Sikorskiego – 150 tys.
 • modernizacja punktów widokowych
 • sprzątanie lasu – 35 tys.
 • otwarcie Stawu Łokietka – 30 tys.
 • zielona wyspa na Placu Przyjaciół Sopotu – 1 mln, przeniesione z br.
 • budowa placu zabaw (statek) w Lasku Karlikowskim – 160 tys.

Zaplanowano też modernizację kanalizacji burzowej. Prace podziemne mają kosztować 7 mln i zostać przeprowadzone w następujących miejscach:

 • Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego,
 • tunel SKM Kamienny Potok (I etap od strony Łowickiej)
 • ciąg pieszojezdny prowadzący z Monte Cassino do Czyżewskiego

Wiele mln zł przeznaczono na instytucje i wydarzenia kulturalne. Samo funkcjonowanie Państwowej Galerii Sztuki wraz z kosztami wystaw zostanie dofinansowane z kasy miasta kwotą 3,2 mln. Podobną kwotę otrzyma cała biblioteka miejska – 3,5 mln.

Filharmonia Kameralna Sopot Wojciecha Rajskiego podobnie jak co roku otrzyma 1,2 mln. Scena Kameralna Teatru Wybrzeże przy Monte Cassino natomiast zostanie dofinansowana kwotą 1,1 mln.

Ponad 2 mln zarezerwowano na organizację lub wsparcie następujących przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, festiwali:

 • Sopot Classic – 910 tys.
 • Sopot Festival – 600 tys.
 • Festiwal Literacki Sopot – 550 tys.
 • wydarzenia muzyczne w Operze Leśnej – 500 tys.
 • Sopot Jazz Festival – 360 tys.
 • Cykl wydarzeń kulturalnych w Teatrze na Plaży – 180 tys.
 • Festiwal Kultury Żydowskiej – 220 tys.
 • Sopocka Majówka – 150 tys.
 • Jesienny koncert dla mieszkańców – 160 tys.
 • Wystawa z galerii lwowskiej w Sopocie – 110 tys.
 • Festiwal OSA (Open Source Art) – 60 tys.
 • Koncert Sopot Film Festival – 50 tys.
 • Festiwal „Dwa Teatry” – 70 tys.
 • koncerty w klubach – 30 tys.
 • Tajemnice Opery Leśnej – 35 tys.
 • KIDS in Sopot – 40 tys.
 • Kulturalny Sopot - INFO BOX – 20 tys.

Dofinansowanie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie ma wynieść 100 tys., Europejskiego Forum Nowych Idei – 350 tys., Centrum Wsparcia Cudzoziemców – 130 tys.

Natomiast na programy zdrowotne dla mieszkańców zaplanowano 750 tys.:

 • Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
 • Profilaktyka próchnicy
 • Edukacja w cukrzycy
 • Metropolitalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2
 • Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
 • Opieka długoterminowa
 • Rehabilitacja domowa
 • Profilaktyka nowotworu piersi
 • Program „ Zdrowie Seniora”
 • Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
 • Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
 • Poprawa dostępu do okulisty

Większe kwoty zarezerwowano za to dla klubów sportowych. Zawody na hipodromie, klub koszykarski Trefl Sopot, klub rugby MKS „Ogniwo” Sopot otrzymają łącznie 2,45 mln zł. Wysokim wydatkiem ma być częściowa płatność za wyposażenie hali widowiskowej na granicy z Gdańskiem – na kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji, jako wydatek inwestycyjny 11.734.277 zł oraz spłatę odsetek z w/w tytułu – 1.040.000 zł.

Mniejsze wydatki to m.in. wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (ręczniki, pendrive, itp.) – 50 tys. i 90 tys. na działalność Domów Sąsiedzkich: 50 tys. na promocję zdrowia i 45 tys. na wydarzenia kulturalne.

W przestawionej wersji projektu budżetu nie ujęto środków na rozbudowę nowego schroniska dla zwierząt, dalsze prace przy Morskim Oku i remont Langiewicza.