W Sopocie w 2002 zaczął powstawać budynek komunalny przy ul. Malczewskiego 5b (39 mieszkań). W 2009 oddano cztery budynki komunalne za kwotę 10 mln zł przy al. Niepodległości 650-656 (obecnie Świemirowska 11-17, 59 mieszkań) i zmodernizowano budynek komunalny przy Zaciszu 30 (16 mieszkań).

29 września 2006 podjęto uchwałę o realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego przy ul. Malczewskiego 29 a,b,c, powyżej posesji z sadem pod numerem Malczewskiego 29. Obecnie są to działki 22/3, 22/4 i 22/5 o łącznej powierzchni 4.205m².

Ruiny dawnych zabudowań.

4 marca 2011 podjęto uchwałę o realizacji budynków komunalnych na pięciu posesjach. Projekty nowych budynków będą dotyczyły lokalizacji:

 • Al. Niepodległości 640a i 636a - działki 12 (przed scaleniem 6/33 i 6/37), 13 (dawniej 6/34 i 6/36) i 6/38 o łącznej powierzchni 2756 m²

  24 mieszkania w dwóch budynkach oddano roku 2014.

 • Niezagospodarowany placyk za budynkiem z początku XXw. przy al. Niepodległości 640.

 • ul. Okrzei - działki 161/8 i 161/11 o łącznej powierzchni 5582m²

  Radni skreślili lokalizację z uchwały 27 kwietnia 2015.

 • ul. Haffnera 27a - działki 110/10, 112/1, 165/5, 165/9, 166/8 i 166/12 o łącznej powierzchni 1825 m²
  (z działek Gminy nr 110/8 i 165/3 wyodrębniono działki nr 110/9 i 165/8 o łącznej pow. 12m² przeznaczone do zbycia na rzecz właściciela prywatnej działki nr 147/3 (ul. Majkowskiego 24b), który w roku 1987 częściowo zabudował je budynkiem prywatnym usytuowanym na sąsiedniej działce nr 147/3 - Zarządzenie Prezydenta Nr 393/2011 z dnia 23.11.2011r.)

  Radni skreślili lokalizację z uchwały 27 kwietnia 2015.

 • Dawny budynek ADM przy ul. Bolesława Bieruta przeznaczony do wyburzenia

 • ul. Świemirowska 2-4 - działki 80/3 i 80/4 o łącznej powierzchni 1462m²
 • Dotychczasowe budynki gospodarcze zostaną rozebrane

 • ul. Rzemieślnicza 36-38 - działki 75 i 76 o łącznej powierzchni 806 m²

  10 mieszkań oddano roku 2014.

 • Dotychczasowy budynek mieszkalny pod adresem Rzemieślnicza 36 zostanie rozebrany

Część spośród mieszkań znajdujących się w tych budynkach ma zostać sprzedana na zasadach wolnorynkowych.

29 czerwca 2011 podjęto uchwałę o realizacji budynków komunalnych na kolejnych pięciu posesjach. Podjęcie uchwały umożliwić ma ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków. Projekty nowych budynków będą dotyczyły następujących miejsc:

 • Niepodległości 738 bc - działki 9/12 i 9/24 o łącznej powierzchni 438m²
 • Nowy budynek może powstać przy ślepej ścianie
 • Wybickiego 5a-7a - działki 44/2 i 194/2 o łącznej powierzchni 517m²
 • Budynek zawierający jedno mieszkanie zostanie wyburzony

 • Niepodległości 877a - działki 135/8 i 134/3 o łącznej powierzchni 1206 m²

  Radni skreślili lokalizację z uchwały 27 kwietnia 2015.

 • Niezabudowane działki wydzielone z ogrodów dawnych posesji
 • Niepodległości 869-873a - działki 133/6 i 139/11 o łącznej powierzchni 1847m²

  Radni skreślili lokalizację z uchwały 27 kwietnia 2015.

 • Stuletni budynek mieszkalny zostanie wyburzony

 • 3 maja 18a - działka 74/11 o łącznej powierzchni 1191m²

  16 mieszkań oddano do użytku w roku 2015.

 • Budynek dawnej piekarni zostanie wyburzony

W marcu 2015 zmieniono plan zagospodarowania i podziały geodezyjne, tak aby możliwe było postawienie kolejnych budynków na terenie określonym uchwałą z 2006 roku. W grudniu 2015 rozstrzygnięto Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy kwartału położonego pomiędzy ul. Świemirowską i al. Niepodległości, w którym zwycięska praca określała możliwość zbudowania dwóch kolejnych budynków po obu stronach zabytkowej willi przy Niepodległości 652, na zapleczu oddanych do użytku przed kilkoma laty budynków przy Świemirowskiej 11-17. Najprawdopodobniej przydzielone zostaną im numery Niepodległości 650 i 654.

ilustracja
Parking dwupoziomowy i piętrowy budynek przy Niepodległości 654 przeznaczono do rozbiórki

27 kwietnia 2015 podjęto uchwałę o wzniesieniu budynku komunalnego wewnątrz kwartału między Małopolską a Obodrzyców, na działkach 201 i 89/1 o łącznej powierzchni 2.100m².

ilustracja
Wjazd na niezabudowaną działkę przy Obodrzyców od strony Małopolskiej.