Zabudowa parkingu przy Chopina

ilustracja

26 maja o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U (plan C-1/13a). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane ustalenia dotyczą terenu, dla którego od 2007 roku obowiązuje plan zagospodarowania dla Jagiełły, Chopina, Sobieskiego o symbolu C-1/13. Obejmuje on obszar między Kościuszki a Sobieskiego na odcinku od Chopina do potoku Haffnera między budynkami urzędu miasta a willą Herbstów. Znajduje się tam niezabudowany parking otoczony budynkami usługowymi banku i Kąpieliska Morskiego Sopot, kościół pw. Gwiazdy Morza wraz z plebanią, Urząd Miasta z parkingiem i budynki mieszkalne na rogu Chopina i Sobieskiego. Całość zajmuje niecałe dwa hektary powierzchni.

Parking

Na terenie parkingu przy Chopina będą mogły powstać budynki usługowe o maksymalnej wysokości 12m. Będą mogły zająć maksymalnie 30% powierzchni parkingu, którego minimum 40% będzie musiała pokrywać zieleń. Długość budynków ma nie przekraczać 25m od strony ulicy. Obowiązkowe miejsca postojowe na terenie mają przypadać jedynie w ilości jedno na każde 6 miejsc w przypadku obiektu noclegowego. Na parkingu nie będą mogły powstać nowe budynki mieszkalne: mieszkania zachowane mają być tylko w istniejących domach w jego otoczeniu. Aktualnie obowiązujący zapis o budowie w tym miejscu parkingu wielopoziomowego usunięto.

Parking
Najmniejszy budynek na terenie, którego dotyczy projekt.

Domy mieszkalne przy Sobieskiego 26 i Chopina 4 i 12 objęto ochroną konserwatorską w zakresie kształtu bryły i dachu.

Parking
Parking za Urzędem Miasta w dzień wolny od pracy

Plan obejmuje ochroną także budynek kościoła i ratusza, jednak zakaz zabudowy ustanawia tylko dla działki z kościołem. Działka budowlana, na której stoi ratusz i położony za nim parking obecnie są zabudowane w około 20%. Wyłożony projekt przewiduje maksymalną powierzchnię zabudowy tej działki na 40%, przy zachowaniu 30% działki pokrytej zielenią. Tak więc za ratuszem możliwe byłoby wzniesienie jeszcze jednego budynku usługowego o maksymalnej wysokości 11m z dachem spadzistym, dla którego dopuszczono nawet pokrycie papą.

Prowadzący spotkanie wykonawca projektu Wojciech Peszkowski przypomniał o znajdujących się historycznie na parkingu nieistniejących budynkach Dom Polski i hotel Victoria. Na spotkaniu była obecna radna Grażyna Czajkowska.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 30 maja, a uwagi do projektu można składać do 14 czerwca 2021 r.