Nowe budynki przy Cieszyńskiego

ilustracja

14 września o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu „Brodwino” (plan M-1/01a). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane ustalenia dotyczą części obszaru, dla którego od 2012 roku obowiązuje plan zagospodarowania dla całego Brodwina. Obejmuje on tereny leżące po obu stronach dolnej części Cieszyńskiego: teren zielony z parkingami i warsztatami oraz pas terenu między skarpą Malczewskiego a wyniesionym niedawno skrzyżowaniem z Kolberga, gdzie znajduje się dawna kotłownia i podobne budynki gospodarcze.

Parking
Budynki przy Cieszyńskiego 15 i 17.

Proponowana aktualizacja dopuszcza nowe budynki z funkcjami zarówno mieszkalnymi jak i usługowymi, z możliwością ich łączenia w dowolnych proporcjach w jednym budynku. Nowe budynki mają pojawić się w dwóch zespołach:

  • na miejscu warsztatów samochodowych za parkingiem strzeżonym przy Cieszyńskiego
  • na całej posesji dawnej kotłowni między Cieszyńskiego a skarpą Malczewskiego.
Parking
Niezabudowana powierzchnia przed obecnym biurem turystycznym i gabinetem weterynaryjnym.

Niewielki budynek może również pojawić się na obecnym pasie zieleni odzyskanym po zmianie kształtu i wyniesieniu skrzyżowania Kolberga i Cieszyńskiego. Jego wysokość ograniczono do 9m i wprowadzono wymóg zastosowania dachu spadzistego.

Niskie budynki mają pojawić się na miejscu warsztatów samochodowych przy Cieszyńskiego 2,4,6,8. Ich wysokość ograniczono do 9m. Natomiast na terenie dawnej kotłowni przy Cieszyńskiego 17 wysokość może wynosić maksymalnie 16m, a liczbę samodzielnych budynków określono na 2-4. Droga na zapleczu tej posesji biegnąca skrajem lasu może zostać zlikwidowana. Zrezygnowano z wprowadzonej w 2012 koncepcji urządzenia skweru w miejscu garaży przy Cieszyńskiego 19. Linię elewacji nowych budynków poprowadzono na zapleczu tych garaży, na linii tylnej ściany warsztatów usługowych przy Cieszyńskiego 15, do wewnętrznego naroża dwupoziomowego garażu zbiorowego przy Cieszyńskiego 9. W miejscu tego garażu nadal dozwolone mają być funkcje i budowle związane z transportem. Parking strzeżony przy Cieszyńskiego 8 ma również zachować swoją funkcję.

Plan uznaje za dozwolone również zagospodarowanie terenu przed blokiem przy Cieszyńskiego 10, gdzie kosztem terenów zielonych utworzono w ostatnich latach kilka miejsc postojowych.

Obecny pas terenów zielonych poniżej oczka wodnego na Brodwinie został określony jako korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym i zielona oś kompozycyjna osiedla. Projekt umożliwia realizację koncepcji przeniesienia skanalizowanego Kamiennego Potoku z kolektora deszczowego pod jezdnią Kolberga na leżący obok teren zielony i pozostawienie go jako cieku odkrytego.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 30 września, a uwagi do projektu można składać do 14 października 2021 r.