Plany zagospodarowania i bezpłatne karty parkingowe

31 sierpnia

Uchwalono kilka planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalono plan dla Brodwina, który wobec działki należącej do dewelopera Panorama sp. z o.o. przyjmuje zapis ograniczający wysokość budynku do kompromisowych czterech kondygnacji.

Przyjęto również plany dla rejonu ulicy Kraszewskiego, cmentarza Komunalnego oraz dla ulic Malczewskiego i Chodowieckiego.

Nowy plan uzyskał też Stadion Leśny i ulica Wybickiego (tylko pas jezdni i chodnika) M-5/04. Dla tego rejonu nie obowiązywał dotychczas plan zagospodarowania. Ochroną objęto oś ulicy i szpalery lip po obu stronach. Na stadionie dopuszczono świadczenie usług hotelowych. Dotychczas pod trybunami stadionu działa hotel Stadion Leśny. Opisano też warunki budowy nowego obiektu noclegowego na stadionie:

  • usytuowanie w miejscu istniejącego obiektu parterowego na przedłużeniu lica sąsiedniego budynku zabytkowego
  • wysokość do 2 kondygnacji (1 piętro)
  • kąt nachylenia dachu jak w obiekcie zabytkowym
  • przeszklony łącznik o wysokości 1 kondygnacji
  • współczesny, neutralny charakter architektury.

Ustalono liczbę miejsc parkingowych dla stadionu: 8 miejsc na 100 miejsc na trybunach. Trybuny Stadionu Lekkoatletycznego mają 5000 miejsc, co oznacza wymóg organizacji 400 miejsc postojowych.

Po zastrzeżeniach wojewody dotyczących bezpłatnych abonamentów parkingowych dla mieszkańców, rada miasta przyjęła poprawioną wersję uchwały. Obecnie do bezpłatnego abonamentu uprawnione są osoby, które „wykażą, że zamieszkują w strefie płatnego parkowania i posiadają tytuł prawny do władania pojazdem samochodowym”. Wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz wyjaśnił, że jedną z możliwości udowodnienia tego jest „zameldowanie lub odprowadzenie podatków w Sopocie”. Bezpłatny identyfikator dla mieszkańców można otrzymać w dyżurce Straży Miejskiej w budynku urzędu wraz z dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania i prawo posiadania pojazdu.

Pobierz wniosek o bezpłatny identyfikator.

Doprecyzowano również zasięg nowej płatnej strefy wokół ulicy Rzemieślniczej. Skrócono ją do ulicy Kasztanowej, oraz dodano do niej ulicę Platanową.

Kilka uliczek zostało uznanych za drogi gminne. Dzięki temu będą odśnieżane i remontowane. Jako drogi publiczne zostaną też w pełni objęte przepisami prawa o ruchu drogowym:

  • teren łączący ulice Chrobrego i Drzymały, wzdłuż kompleksu garaży
  • teren wzdłuż kortów tenisowych, łączący ulice Goyki i Ceynowy
  • teren łączący ulicę Bitwy pod Płowcami i Aleję Wojska Polskiego, na wysokości Zdroju Świętego Wojciecha
  • dojazd do szkoły podstawowej nr 8, budynków mieszkalnych i zbiornika retencyjnego od strony ul. 3 Maja.

Status drogi gminnej utraciła natomiast ulica Kilińskiego na odcinku przebiegającym przez teren wojskowego ośrodka wczasowego. Teren ten należy do spółki w organizacji Wojskowe Domy Wczasowe i jest udostępniany pieszym w godzinach od 6 do 22.

Podjęto decyzję o wystawieniu na sprzedaż terenu przy ulicy Kościuszki 66a z zabytkową willą w ruinie przy torach. Zrezygnowano z nazwania imieniem zmarłej Hanny Domańskiej skweru przy poradni psychologiczno pedagogicznej przy Władysława IV. W zamian stanie głaz pamiątkowy w tym miejscu, który ufundował już nieżyjący mąż pisarki.

Radni nie zajęli się wnioskiem podpisanym przez mieszkańców sprawie odwołania sprzedaży terenu ogródków działkowych przy ulicy Okrzei i wyłączenia tego terenu z budownictwa komunalnego.